referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Курсові

Вступ Актуальність. Національна бібліографія пройшла великий шлях розвитку: від книготорговельної до повної; насамперед від обліку, книг і деяких інших видів творів друку до обліку аудіовізуальних і неопублікованих матеріалів; від...
Вступ Сучасне і майбутнє соціально-економічних перетворень завжди пов’язані з об’єктивною необхідністю подолання живучих застарілих догм і стереотипів мислення минулого та ґрунтовної розробки нової теоретичної бази, наукових концепцій майбутнього прогресу...
Вступ Створення і широке використання в повсякденному житті сучасного суспільства новітніх технологій збирання та обробки інформації, різних інформаційно-пошукових, моделюючих, аналітичних і управлінських систем обумовили виникнення цікавого і значного феномена,...
Вступ Грошова система — це форма організації грошового обороту в країні, установлена загальнодержавними законами. Ці закони визначають основні принципи, правила, нормативи та інші вимоги, що регламентують відносини між суб’єктами...
РОЗДІЛ  1. Теоретичні підходи до проблем розвитку  мовленнєвих творчих здібностей у дошкільників в навчальній діяльності. 1.1 Психолого-педагогічне обґрунтування проблеми мовленнєвих творчих здібностей у дітей дошкільного віку. 1.2 Шляхи та...
Вступ Історичні корені сучасних українсько-російських суперечностей Ключовим для розуміння природи українсько-російських відносин є визнання особливої ролі Росії й України в історії Центральної та Східної Європи, їх вирішального впливу на...
Вступ Гомер — найвидатніший і найлегендарніший співець античності і, мабуть, найвідоміший поет світу. Для численних поколінь знайомство з античною культурою і світовою літературою незмінно починається з гомерівських поем «Іліада»...
Введение Конфликт (от лат. conflictus столкновение) столкновение противоречивых или несовместимых сил. Более полное определение противоречие, возникающее между людьми, коллективами в процессе их совместной трудовой деятельности из-за непонимания или противоположности...
  Вступ «Крізь мене йдуть до міста мук найтяжчих…», — рипить пекельна брама, і два поети, Данте і Віргілій, відправляються в дивовижну мандрівку. Чимало побачать вони на своєму шляху....
Вступ Актуальність. Сучасні проблеми парламентаризму особливо важко й суперечливо вирішуються у постсоціалістинних країнах, у тому числі в Україні. Це пояснюється тим, що парламентські і демократичні інститути, які в більшості...
24 / 03 / 2021
Вступ Актуальність. З появою великої кількості документних зібрань з’ясувалося, що неможливо швидко знайти потрібну інформацію шляхом перегляду всіх наявних документів. Оперативно ознайомитися з великою кількістю їх можна, якщо коротко...
РОЗДІЛ І. ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 1.1. Мотиви творчості Тараса Шевченка 1.2. Жінки в житті Кобзаря РОЗДІЛ ІІ. ЖІНОЧА ДОЛЯ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 2.1. Трагедія селянської  дівчини у поемі...
Вступ Актуальність теми. Редакторська професія передбачає набуття її представником умінь і навичок кваліфіковано працювати з текстами, які мають різне цільове призначення, належать до різних тематичних розділів та мають різну...
21 / 03 / 2021
Вступ Ніхто не може бути названий злочинцем, доки не винесений обвинувальний вирок Чезаре Бекаріа   Актуальність теми. Стан суспільного життя в Україні, зміни, що відбуваються в політичній, соціальній, економічній...
21 / 03 / 2021
Вступ Актуальність теми. В специфічних умовах трансформаційної економіки та соціально-економічних особливостей розвитку торговельної діяльності в Україні на сучасному етапі окремі теоретичні висновки та методичний інструментарій з питань управління прибутком...
21 / 03 / 2021
Вступ Актуальність теми. Необхідні для виробництва ресурси фірми купують на специфічних ринках, які називаються ринками факторів виробництва або ресурсів. Продавцями на цих ринках виступають домогосподарства та інші фірми, які...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації уроку історії 1.1. Поняття про форми навчання. Урок — основна форма організації навчання 1.2. Типи і структура уроків 1.3. Організація навчальної діяльності учнів...
1) Вступ. 2) Розділ 1: Поняття та види комунікацій. 3) Розділ 2: Економіко-організаційна характеристикасуб’єкта господарювання – СП “Ватра”. 5) Розділ 4: Вдосконалення комунікацій – як засіб підвищення ефективності управління...
Введение. Раздел 1. Понятие и теории предпринимательского риска. 1.1. Понятие и сущность предпринимательского риска. 1.2. Теории предпринимательского риска. 1.3. Классификация предпринимательских рисков. Раздел 2. Основные способы измерения предпринимательского риска....
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ВИНИКНЕННЯ ЛІЗИНГУ. РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ПІДПРИЄМСТВА. 2.1. Поняття та функції лізингу. 2.2. Об’єкти та суб’єкти лізингових відносин. 2.3. Види лізингу. 2.4. Лізингове кредитування підприємств. 2.5....
6 / 03 / 2021
Вступ. 1. Сутність та значення стратегічного управління. 2. Формування системи стратегічного управління на підприємстві Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблеми розвитку стратегічного управління в останні десятиріччя привертають увагу більшості...
Готель "Славутич" розташований на лівому березі Дніпра, одній з трьох найбільших річок в Європі. Місцерозташування готелю зумовила його назва: Славутич – старослов'янська назва Дніпра. Готель «Славутич» прийняв перших гостей...
27 / 02 / 2021
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи діяльності малого та середнього підприємництва та його вплив на розвиток національної економіки 1.1. Суть малого та середнього підприємництва 1.2. Динаміка розвитку малого та середнього...
Вступ. 1. Методи вивчення іноземних мов. 2…. Класифікація та характеристика методів вивчення іноземних мов 2.1. Перекладні методи 2.2. Прямі методи. 2.3. Усний метод Гарольда Пальмера. 2.4. Методична система навчання...
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні основи комплектування бібліотечного фонду дитячих бібліотек. 1.1.Теоретичні основи комплектування фонду дитячої бібліотеки. 1.2. Особливості формування фонду бібліотеки у сучасних соціально-економічних умовах. 1.3. Інтернет-ресурси як джерело...
Вступ. Розділ 1. Історія створення акціонерних товариств. Розділ 2. Загальні засади створення акціонерного товариства. 2.1.Правове регулювання створення акціонерного товариства за чинним законодавством. 2.2.Суб’єкти права на створення акціонерного товариства. 2.3.Установчі...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти сутності та необхідності державного регулювання економіки. 1.1. Сутність державного регулювання економіки. 1.2. Визначення необхідності державного регулювання економіки. Розділ 2. Основні сучасні методи та межі...
19 / 02 / 2021
ВСТУП.. РОЗДІЛ 1. Розвиток пізнавальних інтересів учнів до вивчення іноземних мов 1.1. Роль лінгвокраїнознавчого аспекту у підвищенні пізнавальної активності 1.2. Вдосконалення типології і структури уроку. 1.3. Активні методи навчання....
Вступ. Розділ 1. Свобода як соціально-філософська проблема. 1.1. Проблема свободи в працях істориків. 1.2. Філософія свободи як соціальне явище. 1.3. Філософія свободи як особистісне явище. Розділ 2. Свобода і...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи організації дозвільної діяльності серед старшокласників. 1.1. Методика організації дозвільної діяльності. 1.2. Основні напрямки дозвіллєвої діяльності серед підлітків. Розділ 2. Підготовка до організації позакласної дозвіллєвої...
Тема 1. Розвиток готельного господарства. 1. Історія розвитку світового готельного господарства. 2. Історія розвитку готельного господарства України та м.Києва. 4. Сучасні тенденції розпитку світової індустрії гостинності 5. Сучасні тенденції...
15 / 02 / 2021
Вступ. Розділ 1. Економічна сутність контролінга та його місце в економіці та управління. 1.1 Поняття контролінга. 1.2 Концепція контролінга. 1.3 Організація служби контролінга на підприємстві. Розділ 2. Використання контролінгу...
Введение Глава 1. Роль структуры управления в эффективной работе предприятия Понятие и принципы построения организационных структур Типы организационных структур Соответствие структуры управления предприятия современным требованиям эффективного управления Глава 2....
1. История развития фитотерапии как метода лечения. 2. Дозировка лекарственных растений. 3. Особенности собирания и сохранения лекарственных растений. 4. Ядовитые и смертельные растения. 5. Способ приготовления лекарственных форм: настои....
11 / 02 / 2021
Вступ. Розділ 1. Сутність та класифікація інвестицій. 1.1. Характеристика інвестицій. 1.2. Різновиди і структура капітальних вкладень. Розділ 2. Оцінка економічної ефективності капітальних вкладень. Розділ 3. Суть та структура інвестиційного...
ВСТУП. 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОБСЯГИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 3. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 4. ОБГРУНТУВАННЯ...
5 / 02 / 2021
Вступ. 1. Загальна характеристика роботи будівельної організації ТОВ „Добробут” 2. Основні положення і поняття з технології будівельного виробництва. 3. Загальні положення одного з видів технології будівельного виробництва вибухівки. 4....
31 / 01 / 2021
Дисципліна "Політекономія": 1.1.1 Економічні потреби, виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси 1.1.2 Економічна система суспільства. 1.1.3 Форми організації суспільного виробництва. 1.1.4 Ринок, суть, функції, моделі . Класифікація ринків. 1.1.5 Національний...
Вступ. Розділ 1. Причини та початок Національної визвольної війни. 1.1 Причини та характер війни. 1.2. Постать Б.Хмельницького та його роль в визвольній війні. 1.3. Початок воєнних подій. Розділ 2....
Вступ. 1. Історія розвитку макроекономічної теорії та її сучасний стан. 1.1. Історія становлення макроекономіки як науки. 1.2. Розвиток макроекономіки в сучасному світі. 1.3. Місце макроекономіки в системі наук. 2....
I. Природно — географічна характеристика Росії II. Політичне — економічна характеристика країни. III. Економічна характеристика країни. IV. Коротка історична характеристика країни. V. Соціальна характеристика країни. VI. Характеристика культури країни....
Вступ. Розділ І. Сутність, стан, проблеми малого бізнесу. 1.1. Мале підприємство як специфічний суб’єкт ринкової економіки. 1.2. Особливості управління фінансами малого підприємства. Розділ ІІ. Аналіз проблем управління малим підприємством...
19 / 01 / 2021
Вступ. Розділ І. Стан малого та середнього бізнесу в Україні 1.1. Особливості ролі й місця малого і середнього бізнесу в економіці України 1.2. Молодіжне підприємництво в Україні — як...
Вступ. Розділ 1. Історія становлення інституту Представництва Президента України в Криму. 1.1. Історія Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. 1.2. Функції Представництва Президента України в Республіці Крим. 1.3....
Тема 1: Введение в курс экономических теорий План: 1.Предмет и метод экономической теории: а) безграничные потребности ; б) редкость экономических ресурсов и их характеристика; в) определение предмета экономической теории;...
Вступ І. Національний доход 1.1. Національний доход і валовий національний доход 1.2. Виробництво національного доходу Фактори виробництва національного доходу 1.3. Чинники, що визначають величину національного доходу ІІ. Розподіл доходів...
13 / 01 / 2021
ВСТУП 1.Поняття та порядок створення селянського ( фермерського ) господарства. 2.Права та обов’язки селянського ( фермерського ) господарства. 3.Майнові правовідносини селянського (фермерського) господарства. 4.Діяльність селянського (фермерського) господарства. 5.Взаємовідносини селянського...
11 / 01 / 2021
Вступ Система грошового обігу та еволюція її типів. Закони грошового обігу. Кількість грошей, необхіднідля обігу. Грошовий обіг в Україні в період переходу до ринковоїекономіки. Висновок. Використана література. Вступ. Сучасний...
ВСТУП. РОЗДІЛ І. Економічна роль держави в ринку. 1.1. Роль держави в сучасних перехідних економіках. 1.2. Необхідність та зміст державного втручання в економіку. РОЗДІЛ ІІ. Напрямки державного регулювання мікроекономічних...
1. Вступ 2. Визначення митного перевізника 3. Транспортерні документи 4. Ліцензія на впровадження діяльності митного перевізника 5. Реєстрація митних перевізників та надання інформації про них 6. Висновок ВСТУП В...
8 / 01 / 2021
Вступ. 1. Сутність та необхідність страхових резервів. 2. Страхові резерви, їх складові. 3. Сутність, принципи управління страховими резервами. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Страхові резерви утворюються страховиками з метою...
Вступ. 1. Ролі менеджера в організації. 1.1. Поняття образу менеджера. 1.2. Менеджер – провідна фігура в управлінні організацією. 1.3. Основні функції менеджера. 1.4. Прийняття управлінського рішення. 2. Аналіз основних...
План Вступ 1. Облік надходжень паливно-мастильних матеріалів 2. Облік реалізації ПММ 3. Облік паливно-мастильних матеріалів у покупця 4. Особливості податкового обліку 5. Облік придбання ПММ 6. Придбання паливно-мастильних матеріалів...
Вступ. 1. Предмет, об`єкт, закони та інструменти економічної теорії. 1.1. Предмет та об`єкт економічної теорії. 1.2. Мікроекономічний та макроекономічний рівні досліджень. 1.3. Економічні закони. 2. Специфіка соціально-економічних досліджень. 2.1....
Вступ. 1. Ринок праці та заробітна плата як цінаробочої сили. 2. Ринок капіталу та його ціна – ставка відсотку. 3. Ринок природних ресурсів та його ціна – рента. 4....
Вступ. Розділ 1. Розшукова група. 1.1. Розшукова група та їх характеристика. 1.2. Склад, озброєння та взаємодія. Розділ 2. Пошукова група. 2.1 Пошукова група та їх характеристика. Склад озброєння та...
27 / 12 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти управління маркетингом як системою 1.1.Концепції управління маркетингом: суть, принципи, види. 1.2. Стратегічне планування маркетингу. 1.3.Маркетинговий аналіз і аудит. 1.4. Процес управління маркетингом. Розділ 2....
Вступ. 1. Важливість менеджменту в діяльності підприємства. 1.1. Види та функції менеджменту. 1.2. Роль менеджменту у фірмі. 1.3. Керівник і його роль в організації. 2. Оцінка ділових якостей працівників...
Вступ. Розділ 1. Методика викладання економічних дисциплін в сучасності: стан та необхідність змін. 1.1. Особливості сучасних методів викладання економіки України: цілі і напрямки. 1.2. Шляхи підвищення ефективності навчання в...
Вступ. Розділ І. Початок другої світової війни. Міжнародні відносини на її початковому етапі (вересень 1939-червень 1941). 1.1. Співвідношення сил напередодні війни, її причини. Вступ у війну Великобританії та Франції,...
Вступ. 1. Документ і документаційне забезпечення управління ділових нарад. 1.1. Основні вимоги, що пред’являються до складання та оформлення управлінських документів. 1.2. Оформлення організаційно-розпорядчої документації. 2. Підготовка і проведення нарад....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи менеджменту в сфері бізнесу. 1.1. Менеджмент як система управління бізнесом. 1.2. Менеджмент — специфічний орган функціонуючого комерційного підприємства. Розділ 2. Особливості та роль менеджменту...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні засади державного боргу. 1.1. Поняття і формування державного зовнішнього боргу. 1.2. Поняття і формування внутрішнього боргу держави. Розділ 2. Аналіз стану державної заборгованості України. 2.1....
7 / 12 / 2020
1.Вступ. 2. Теоретичні основи конкуренції. 2.1. Конкуренція, як форма функціонування товарно-ринкового господарювання. 2.2. Еволюція конкуренції та її форми. 2.3. Бар'єри і фактори, що впливають на обмеження конкуренції в Україні....
Вступ. Розділ 1. Особливості та структура сучасного документознавства. 1.1. Характеристика сучасного етапу розвитку документознавства в Україні. 1.2. Розгляд сучасних концепцій щодо структури документознавства. Розділ 2. Сучасні концепції науки про...
Вступ. 1. Розслідування вбивств. 1.1. Криміналістична характеристика вбивств. 1.2. Початковий етап розслідування. 2. Методики розслідування вбивств. 2.1. Особливості розслідування деяких видів вбивств. 2.2. Особливості розслідування вбивств залежно від способу...
1 / 12 / 2020
Вступ. 3 1. Значення і місце природних ресурсів у формування економічного потенціалу Запорізької області. 2. Компонентна структура ПРП, особливості розміщення й аналіз рівня забезпеченості території, що досліджується. 3. Вплив...
Вступ. 1. Міжнародний розвиток туризму у світі на сучасному етапі. 2. Розвиток туризму Болгарії. 2.1. Історія Болгарії. 2.2. Сучасна Болгарія. 2.3. Адміністративний поділ. 2.4. Історичні міста Болгарії. 2.5. Курорти,...
27 / 11 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи оцінки банкрутства підприємства. 1.1. Причини виникнення кризових ситуацій у фінансовій сфері діяльності підприємств. 1.2. Методика діагностики кризового стану підприємств та ймовірності банкрутства Розділ2. Кількісна...
Вступ. 1.Поняття та види об'єктів цивільних прав. 2. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань. 2.1. Підстави виникнення застави. 2.2. Сторони заставних правовідносин. 2.3. Предмет застави. 2.4. Форма та зміст...
24 / 11 / 2020
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти оформлення книги. 1.1. Книжковий декор та художнє оформлення книги. 1.2. Специфіка орнаментального мистецтва. 1.3. Способи друкування (види друку). 2. Історія оформлення літературних видань на Україні....
Класифікація мультимедіа Застосування Інструменти мультимедіа Висновок Список літератури Вступ Мультимедіа (Multum + Medium) — одночасне використання різних форм подання інформації і її обробок у єдиному об'єкті-контейнері. Наприклад, в одному...
Вступ. 1. Лібералізм і консерватизм як основні політичні ідеології посттоталітарного суспільства. 2. Питання ліберального праворозуміння в контексті глобалізації. 3. Європейські ліберальні організації: історія діяльності та інституціалізації у кінці ХХ...
Вступ. РОЗДІЛ 1. СЦЕНАРІЙ МАСОВОГО ТЕАТРАЛІЗОВАНОГО ВИДОВИЩА ЯК ХАРАКТЕРНИЙ РІЗНОВІД ДРАМАТУРГІЇ В ЦІЛОМУ ТА ОБ'ЄКТ ВИВЧЕННЯ. 1.1. Поняття та термінологія масового театралізованого заходу. 1.2. Виникнення сучасної драматургії театралізованих видовищ....
Вступ. 1.1. Ставлення як психологічний феномен. 1.2. Психологічній аналіз поняття "ставлення до жінок". 1.3. Ставлення до жінок в різні історичні періоди. Список використаних джерел. Вступ Жінка була і залишається...
Вступ. Розділ 1. Характеристика історико-культурних ресурсів Кам’янця-Подільска 1.1. Історичні пам’ятки міста. 1.2. Археологічні пам’ятки. 1.3. Архітектурна спадщина Кам'янця-Подільського. Розділ 2. Природно-рекреаційні ресурси регіону. 2.1. Ландшафтно-рекреаційні комплекси Кам’янець-Подільського. 2.2. Рельєф...
18 / 11 / 2020
Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика умов та об’єкту вивчення. 1.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності КП «Городницький фарфоровий завод». 1.2 Фінансова діяльність підприємства КП „Городницький фарфоровий завод” 1.3. Огляд літературних джерел...
План ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 1.1 ПОНЯТИЕ ИННОВАЦИИ 1.2 ПОНЯТИЕ КОНФЛИКТ ГЛАВА 2. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОНФЛИКТОВ 2.1. ЭТАПЫ ПРОТЕКАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО КОНФЛИКТА 2.2. ПРИЧИНЫ ИННОВАЦИОННОГО КОНФЛИКТА 2.3....
Вступ. 1. Сутність та основні поняття будівельного комплексу в Україні. 1.1. Загальна характеристика будівельного комплексу. 1.2. Галузева структура будівельної промисловості. 1.2.1.Цементна промисловість. 1.2.2. Промисловість нерудних матеріалів. 1.2.3.Виробництво будівельного фаянсу...
Вступ. Зміст фінансового аналізу. 1.1 Суть аналізу фінансового стану підприємств. 1.2 Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу. 1.3 Інформаційна база фінансового аналізу. 1.4 Основні підходи до фінансового аналізу. Аналіз...
Вступ. 1. Теоретичні основи ринку цінних паперів. 1.1. Інструментарій фондового ринку. 1.2. Характеристика цінних паперів. 2. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. 3. Особливості ринку цінних паперів в Україні....
Вступ Розділ 1. Історія сімейного права та шлюбних договорів Розділ 2. Поняття шлюбного договору та його місце в системі майнових договорів подружжя Розділ 3. Зміст та укладення шлюбного договору...
7 / 11 / 2020
Вступ 1.Методологічні аспекти обліку витрат на збут та відображення їх у фінансовій звітності 2.Основи побудови обліку витрат на збут 2.1. Визнання витрат 3. Облік готової продукції та її витрати...
Вступ. Розділ 1. Монополія на ринках: праці, капіталу, природних ресурсів. Розділ 2. Наслідки монополізації та антимонопольне регулювання. Розділ 3. Особливості формування монопольних цін на ринку природних ресурсів в Україні....
1. Моделі зовнішнього економічного ладу: Німецька, Французька, Скандинавська та Лейбористська. 2. Еволюція теорій прибутку підприємства. Список використаної літератури. 1. Моделі зовнішнього економічного ладу: Німецька, Французька, Скандинавська та Лейбористська Усі...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти управління розвитком підприємств туристичного бізнесу 1.1. Розвиток малого бізнесу в Україні та його основні проблеми 1.2. Особливості управління підприємствами малого бізнесу в індустрії туризму...
Вступ Розділ 1. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства. 1.1. Культура як соціальний феномен. 1.2. Місце і роль культури в житті суспільства. 1.3. Концепція розвитку людського потенціалу....
Вступ. Розділ 1. Теоретичні засади ціноутворення в різних системах ринку. 1.1. Особливості ціноутворення на конкурентному ринку. 1.2. Особливості ціноутворення на монопольному ринку. Чиста (природна) монополія. 1.2.1. Неповна конкуренція і...
1. Роль спеціаліста економічного профілю в системі діяльності організаційних формувань. 2. Основні функції менеджера економіки. 3. Організація навчального процесу у вузі Список використаної літератури. 1. Роль спеціаліста економічного профілю...
Вступ. 1. Грошовий обіг, його структура. Маса грошей в обороті. 2. Світова валютна система і її еволюція. 3. Активні операції комерційних банків. Висновок. Список використаної літератури. Вступ У ринковій...
Вступ. 1. Поняття, види і роль закону в системі джерел права України. 1.1. Поняття закону. 1.2. Співвідношення права і закону. 1.3. Основні ознаки законів. 1.4. Нормативно-правовий акт (закон) у...
7 / 10 / 2020
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти шоу-бізнесу. 1.1. Основні ознаки шоу-бізнесі. 1.2. Основні аспекти шоу-бізнесу в Україні. Розділ 2. Сучасний стан та перспективи розвитку шоу-бізнесу в Україні. 2.1. Характеристика сучасного стану...
Вступ. Розділ І. Японська гендерна культура та положення гейші в Японії. 1.1. Місце японської жінки у суспільстві та родині. 1.2. Образ гейші у культурі Японії. Висновки. Список літератури. Вступ...
Введение Глава I. Выставки в туристском маркетинге 1.1. Характеристика выставочных мероприятий, их роль в системе маркетинговых коммуникаций 1.2.Процесс организации участия туристской фирмы в работе выставки 1.3.Работа персонала турпредприятия во...
30 / 09 / 2020
Вступ 1. Припинення трудового договору. 1.1. Припинення трудового договору в зв'язку з певними юридичними діями 1.1.1. Угода сторін. 1.1.2. Відмова працівника. 1.1.3. Підстави, передбачені контрактом. 1.1.4. Припинення трудового договору...
30 / 09 / 2020
Вступ. 1. Зайнятість населення: поняття та види. Повна та ефективна зайнятість. 2. Причини безробіття та його види. 3. Правове регулювання проблеми зайнятості. Особливі гарантії та компенсації держави в разі...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти систематизації нормативно-правових актів. 1.1. Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів. 1.2. Основні способи систематизації нормативно-правових актів. 1.3. Етимологічні та онтологічні аспекти проблеми систематизації правових...
29 / 09 / 2020
Вступ. Розділ I. Феномен національного тероризму (де проходе границя між тероризмом та національно-визвольним рухом). Розділ II. Прояви національного тероризму у близькосхідному регіоні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток сучасного...
Вступ 1. Аналіз світових транспортних проблем 2. Світова транспортна система 2.1. Автомобільний транспорт 2.2. Залізничний транспорт 2.3. Повітряний транспорт 2.4. Морський транспорт 2.5. Трубопровідний транспорт Висновки Список використаної літератури...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти функцінування ринку. 1.1. Загальна характеристика ринку. 1.2. Роль ринку в економіці. Розділ 2. Основні функції ринку. 2.1. Види ринків та їх основні функції. 2.2....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи підприємництва. 1.1. Загальна характеристика підприємства та його економічно-правової бази. 1.2. Основні ознаки підприємства та завдання його діяльності. Розділ 2. Види та організаційні форми підприємств...
Вступ. Розділ 1. Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. 1.1. Предмет, об'єкт і методи архівознавства. 1.2. Зв'язок архівознавства з іншими науками та навчальними дисциплінами 1.3. Джерельна база та...
Вступ Розділ І Лінгвокультурні характеристики англійського жарту 1.1. Гумористичне спілкування та його ознаки 1.2. Англійський гумор як лінгвокультурне явище Розділ ІІ  Лінгвокультурні ознаки англійського мінімального гумористичного тексту     2.1....
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства. 1.1. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. 1.2. Поняття фінансової стійкості підприємства та фактори, які її забезпечують. 1.3. Платоспроможність та...
16 / 09 / 2020
Вступ. 1. Поняття транснаціонального конфлікту. 2. Особливості проявів транснаціональних конфліктів у сучасних міжнародних відносинах. 3. Наслідки транснаціональних конфліктів. 4. Механізми запобігання та розв'язання транснаціональних конфліктів. Висновки. Список використаної літератури....
1. Редактирование в процессе коммуникации. 2. Текст как предмет работы редактора. Основные свойства текста. 3. Психологические и этические основы редактирования. 4. Компоненты редакторского анализа. Виды редакторского чтения. 5. Виды...
Вступ. Розділ 1. Методика виконання економічної дисципліни сучасності: необхідні зміни, етапи. 1.1. Особливості викладання сучасної економіки в Україні (цілі, напрямки). 1.2. Шляхи підвищення ефективності економічного навчання в Україні (методичні)....
Вступ. Розділ І. Методологічні основи дослідження системи документообігу. 1.1.Сучасний стан дослідження системи управління документообігом. 1.2. Уточнення основних понять дослідження. 1.3. Підходи, принципи та методи дослідження системи документообігу ЗНЗ. Розділ...
Вступ. Розділ 1. Правова держава: поняття та ознаки. 1.1. Поняття та принципи правової держави. 1.2. Ознаки правової держави. Розділ 2. Поняття та риси громадянського суспільства. 2.1. Громадянське суспільство як...
4 / 09 / 2020
Вступ. 1. Страхування повітряних суден та складові авіаційного страхування. 2. Аналіз авіаційного страхування перевезення пасажирів в Україні. 3. Добровільні види авіаційного страхування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Польоти усіх...
Вступ. Розділ 1. Методологія, дослідження регіональної політики інтеграційного угруповування. 1.1. Суть та значення регіональної політики у сучасному суспільстві. 1.2. Методи дослідження регіональних диспропорцій GSP, GDP of region, personal income....
ВСТУП В Україні відбуваються докорінні зміни, пов'язані з процесами державотворення, демократизації, переходу до нових економічних відносин. національного відродження в усіх сферах життя суспільства. Вони вимагають нових підходів до вирішення...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи порядку нарахування та сплати акцизного збору. 1.1. Сутність акцизного збору, підакцизні товари, платники та об'єкти оподаткування. 1.2. Акцизний збір на спирт етиловий та алкогольні...
1.Економічні основи розвітку підприємництва в Україні. 1.1. Становлення підприємництва в сучасних умовах 2. Малий та середній бізнес в Україні 2.1. Загальні основи індивідуального дрібного підприємництва. 2.2. Малі на середні...
Стихійні лиха — це різні явища природи, що викликають раптові порушення нормальної життєдіяльності населення, а також руйнування та знищення матеріальних цінностей. Вони нерідко мають негативний вплив на навколишню природу....
ВСТУП. РОЗДІЛ І. Економічна роль держави в ринку. 1.1.Роль держави в сучасних перехідних економіках. 1.2. Необхідність та зміст державного втручання в економіку. РОЗДІЛ ІІ. Напрямки державного регулювання мікроекономічних процесів...
Вступ Глава 1. Зміст і здійснення суб’єктивного цивільного права § 1. Поняття суб’єктивного цивільного права § 2. Поняття здійснення суб’єктивного цивільного права. § 3. Способи здійснення цивільних прав. §...
12 / 08 / 2020
Вступ. 1. Ціна як інструмент ринкової економіки. 2. Зміст ринкового ціноутворення, його методи і необхідність державного регулювання. 3. Нормативно-правове забезпечення формування і державного регулювання цін. Висновки. Література. 1. Ціна...
12 / 08 / 2020
Вступ. 1… Природно-географічна характеристика країни. 1.1. Географічне положення країни та опис її території. 1.2. Туристична характеристика рельефу країни. 1.3. Туристична характеристика клімату країни. 1.4. Туристична характеристика водних ресурсів країни....
12 / 08 / 2020
Завдання 1. Структурні зміни в промисловості, пов’язані з науково-технічними відкриттями (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Завдання 2. Завдання 3 Завдання 4. Розвиток кооперативного руху в Україні та його...
Вступ. 1. Поняття конституції України та її основні властивості. 2. Юридичне верховенство конституції України. 3. Основні функції конституції України. 3.1 Установча функція. 3.2 Організаторська функція. 3.3 Зовнішньополітична функція. 3.4...
9 / 08 / 2020
Вступ. 1. Історичні аспекти кримінальної відповідальності за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. 2. Поняття і види тілесного ушкодження за кримінальним правом України. 3. Кримінально-правова характеристика умисного тяжкого тілесного ушкодження....
9 / 08 / 2020
Вступ. 1. Імідж як явище та його основні складові 1.1. Аналітичний огляд літератури. 1.2 Історичні аспекти розвитку та формування іміджу. 1.3 Сутність іміджу (поняття слів) 1.4. Побудова іміджу банківської...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ПРОБЕМА ЦІННОСТЕЙ ТА ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОГО ЧОЛОВІКА В ПСИХОЛОГІЇ 1.1. Визначення поняття ціннісних орієнтацій в психології. 1.2. Цінності в структурі особистості. 1.3. Образ партнера та майбутнього чоловіка....
Тема: 1.2 Система та характеристика сучасного маркетингу 1. Маркетингове середовище та комплекс маркетингу Ф.Котлер визначає маркетингове середовище як сукупність факторів, які впливають на спроможність підприємства розвивати й підтримувати взаємовідносини...
Вступ. Розділ І. Конституційні принципи Української держави. 1.1. Загальні ознаки і принципи Української держави. 1.2. Демократична держава. 1.3. Забезпечення стабільності конституційного ладу як передумова становлення правової держави в Україні....
1 / 08 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти готельних систем безпеки. 1.1. Технологія забезпечення безпеки готелю. 1.2. Тактико-організаційні заходи забезпечення безпеки. 1.3. Комплекс технічних засобів безпеки. Розділ 2. Дослідження організації безпеки у...
Вступ. Розділ 1. Історія становлення інституту Представництва Президента України в Криму. 1.1. Історія Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. 1.2. Функції Представництва Президента України в Республіці Крим. 1.3....
Вступ 1. Поняття механізму правового регулювання та його відмінність від правового впливу 2. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання 3.  Види, способи і типи правового регулювання 4.  Механізм...
25 / 07 / 2020
Вступ. 1. Населення як природна основа формування трудового потенціалу. 1.1. Населення як демоекономічна категорія. 1.2. Джерела інформації про населення. 2. Аналіз системи управління трудовим потенціалом. 2.1. Співвідношення категорій «трудові...
1. Світова організація торгівлі, її роль у МЕВ. 2. Форми передачі технологій. 3. Особливості функціонування офшорних зон. 4. Південний спільний ринок (МЕРКОСУР) 5. Регіональні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України...
ВСТУП. 1. Фінансування освіти як основи соціального розвитку суспільства. 1.1 Сутність та розвиток форм фінансування соціальної сфери в Україні 1.2 Сутність та необхідність бюджетного фінансування освіти як основи соціального...
19 / 07 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти іміджу державних установ. 1.1. Питання іміджу в державному управлінні. 1.2. Основні елементи структури іміджу державної установи. 1.3. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника-державного службовця....
18 / 07 / 2020
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. 1.1. Готельні системи безпеки. 1.2. Служба безпеки готельного комплексу. 1.3. Типи систем безпеки готельного комплексу. РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНОГО...
18 / 07 / 2020
Вступ. Розділ 1. Дослідження становлення та розвитку військової авіації в роки Першої світової війни. 1.1. Передумови та причини початку Першої світової війни. 1.2. Роль науково-технічного прогресу як одного з...
Вступ. Розділ 1. Рівень безробіття та вплив на економіку. 1.1. Види безробіття. 1.2. Причини безробіття. Розділ 2. Проблеми зайнятості та їх вирішення. 2.1. Регулювання зайнятості населення. 2.2. Методи регулювання...
План Вступ Необхідність і ступінь соціального захисту населення в країнах з перехідною економікою. Передумови соціального захисту населення. Соціальна реабілітація. Соціальна добродійність. Досвід розвинених країн світу у розвитку системи соціального...
Вступ. 1. Сутність тіньової економіки. 2. Генезис і соціально-економічні наслідки тіньової економіки. 3. Особливості тіньової економіки в Україні. 4. Світовий досвід детінізації національної економіки та напрями його використання в...
План Вступ 1. Теоретико-методологічні основи використання індексів 1.1. Статистичні індекси та завдання індексного методу аналізу. 1.2. Методологічні основи побудови індивідуальних і загальнихіндексів 1.3. Середньозважені індекси 1.4. Системи взаємозалежних індексів...
Вступ 1.Корпорації на сучасному етапі: 1.1.Трактування корпорацій в економічній науці 1.2.Переваги, недоліки, види корпорацій та рухи фондів 1.3.Корпорації та корпоративне управління на порозі ХХІ століття 2.Американські транснаціональні корпорації в...
Вступ Розділ І. Граматичні труднощі перекладу текстів в галузі економіки Розділ ІІ. Переклад як комунікативний акт Розділ ІІІ. Особливості перекладу невербальних форм дієслів в економічній галузі 3.1. Інфінітив 3.2....
Вступ. 1. Предмет, метод та принципи правового регулювання господарських відносин. Поняття, види та особливості підприємницьких правовідносин. 2. Поняття, сутність та значення підприємств. Види підприємств за законодавством України та їх...
16 / 06 / 2020
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти управління персоналом. 1.1. Система управління персоналом. 1.2. Стратегія управління персоналом. 2. Основні аспекти безробіття та зайнятості трудових ресурсів. 2.1. Сутність безробіття та його основні форми....
Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти економічного зростання 1.1. Зміст і типи економічного зростання 1.2. Теорії і моделі економічного зростання 1.3. Показники економічного зростання Розділ 2. Значення продуктивності та збереження...
Вступ. Розділ 1. Характеристика політичної системи США. 1.1. Значення Президента і Конгресу в політичній системі США. 1.2. Законодавча та виконавча гілки влади США. 1.3. Партійна система США. Розділ 2....
Вступ. 1. Особливості розвитку і загальна характеристика господарства Латинської Америки. 1.1. Основні закономірності розвитку економіки Латинської Америки. 1.2. Розвиток господарства в Латинській Америці. 2. Досвід і результати економічного розвитку...
Вступ Розділ 1. Дослідження становлення та розвитку військової авіації в роки Першої світової війни. 1.1. Передумови та причини початку Першої світової війни. 1.2. Роль науково-технічного прогресу як одного з...
Вступ. 1. Моделі ринкової організації економіки. 1.1. Американська (ліберальна) модель. 1.2. Німецька (неоліберальна модель) 1.3. Європейсько-кейсіанська модель. 1.4. Шведська (соцiал-демократична) модель. 2. Утвердження ринкових відносин. 3. Світ і Україна...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти розвитку малого підприємництва 1.1. Поняття та сутність малого підприємництва 1.2. Проблеми функціонування малого бізнесу Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2.1. Організаційно-виробнича діяльність ТзОВ...
Вступ. Розділ 1. Поняття та елементи форми держави. 1.1. Поняття і структура форми держави. 1.2. Форма правління: поняття і види. 1.3. Форма державно-територіального устрою. Розділ 2. Детальна характеристика форм...
Политика как наука и учебная дисциплинаПредмет, законы и категории политики.Политика как общественное явление. Содержание мира политики. Ведущая роль современной зарубежной политики : школа политологов США. Немецкая школа политической науки....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти організації робочого місця. 1.1. Формування робочого місця та основні принципи організації його функціонування. 1.2. Організація і обслуговування робочих місць. Розділ 2. Особливості організації робочого...
Вступ Банківський рахунок Порядок відкриття рахунків у банках Факторинг Розрахунки 4.1. Безготівкові розрахунки 4.2 Готівкові розрахунки та обіг готівки Висновки Використана література Вступ Згідно з ст. б Закону України...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти поняття економічної системи. 1.1. Сутність і основні структурні елементи економічної системи. 1.2. Загальний економічний закон розвитку економіки. 1.3. Структурні елементи економічної системи. 2. Класифікація видів...
Вступ. 1. Поняття транснаціонального конфлікту. 2. Особливості проявів транснаціональних конфліктів у сучасних міжнародних відносинах. 3. Наслідки транснаціональних конфліктів. 4. Механізми запобігання та розв'язання транснаціональних конфліктів Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Сутність захисту права власності. 2.Засоби захисту права власності. 2.1. Витребування майна власником з чужого незаконного владіння. 2.2. Витребування грошей і цінних паперів на пред’явника. 2.3. Захист прав...
14 / 05 / 2020
Введение 1. Общее понятие и виды инвестиций. 1.1. Инвестиции в условиях переходной экономики. 1.2. Реальные инвестиции. 1.3. Финансовые инвестиции. 2. Основы организации инвестиционной деятельности. 2.1. Инвестиционный портфель. 2.2. Цикл...
Вступ. Розділ 1. Сутність, структура, функції, закономірності виникнення і функціонування ринку цінних паперів. 1.1. Поняття ринку цінних паперів та його фінансових інструментів. 1.2. Структура ринку цінних паперів. 1.3. Функції...
Вступ. 1.Теоретичне завдання. 1.1. Поняття службової особи в кримінальному праві. Спірні питання про визначення службової особи 1.2. Кримінологічна характеристика особи яка вчинює злочини в сфері службової діяльності. Приклади із...
13 / 05 / 2020
Вступ. 1. Поняття і види виборів в Україні. 2. Види виборчих систем. Виборча система України. 3. Вибори депутатів сільських та селищних рад. 4. Сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи...
Вступ. 1. Особливості розбудови незалежної Української держави. 2. Конституційний процес. Конституція України 1996 р. 3. Судова реформа. 4. Реформування законодавства. Розвиток окремих галузей права. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. Розділ 1. Сутність міжнародних економічних відносин. 1.1. Світові господарські зв’язки. 1.2. Економічні основи міжнародної торгівлі. Розділ 2. Розвиток міжнародних економічних відносин. 2.1.Валютно-фінансові відносини. 2.2.Сучасний розвиток міжнародних економічних відносин....
Вступ. 1. Визначення локальної кризи. 2. Загальні та специфічні симптоми локальної кризи. 3. Класифікація причин (зовнішніх і внутрішніх) формування локальної кризи. 4. Класифікація кризових ситуацій, що можуть призвести до...
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні засади регулювання міжнародних економічних відносин. 1.1. Сутність, цілі та рівні регулювання МЕВ. 1.2. Суб'єкти регулювання МЕВ. 1.3.Інструменти та методи регулювання МЕВ.. Висновки до розділу І...
Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика злочинів проти виборчих прав людини і громадянина. 1.1. Місце виборчих прав в системі прав і свобод людини та в системі Особливої частини КК України....
2 / 05 / 2020
Вступ. Розділ 1. Природа конфлікту. 1.1. Проблема конфліктності людських стосунків. 1.2. Типи конфліктів. Розділ 2. Сутність та зміст конфліктів. 2.1. Місце конфлікту в корпоративній культурі організації. 2.2. Специфіка конфлікту...
Вступ 1. Поняття джерел кримінального права України 2. Конституція України як джерело кримінального права 3. Кримінальний кодекс України як джерело кримінального права 4. Некримінальні закони та підзаконні акти як...
28 / 04 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти туристичної та рекреаційної системи. 1.1. Передумови формування і розвитку туристичного комплексу Прикарпатського регіону. 1.2. Роль туристичного комплексу у структурі господарства регіону. Розділ 2. Аналіз...
26 / 04 / 2020
Вступ. 1. Організаційно-правові засади управління охороною здоров’я населення та правові аспекти її фінансування. 2. Система органів управління охороною здоров’я населення. 3. Місцеве самоврядування і охорона здоров’я населення. 4. Правове...
24 / 04 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти концепції управління персоналом. 1.1. Управління персоналом як особливий вид управлінської діяльності. 1.2. Принципи побудови і завдання концепції управління персоналом. Розділ 2. Дослідження еволюції розвитку...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти поняття монополій. 1.1. Причини появи і існування монополій. 1.2 Форми і види монополій. 2. Соціально-економічні наслідки монополізації економіки. 2.1 Стан монополій в Україні. 2.2. Конкуренція...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти побудови соціальної держави. 1.1. Сутність соціальної держави та її характеристика. 1.2. Соціальна держава: типи, зміст. 1.3. Чинники визначення соціальної держави. Розділ 2. Побудова соціальної...
Вступ. 1. Об'єктивна необхідність реорганізації житлово-комунального господарства. 2. Загальна характеристика міста Хмельницького. 2.1.Загальна інформація про місто. 2.2.Бюджет міста. 2.3.Промисловість та зовнішньоекономічна діяльність міста. 3. Загальна характеристика підприємства “Хмельницьктеплокомуненерго”. 3.1…....
1. Предмет і функції дидактики, становлення дидактики як науки. 2. Зв'язок дидактики з іншими науками. Обгрунтуйте. 3. Завдання сучасної дидактики початкового навчання. 4. Види і методи дидактичних досліджень. 5....
Вступ 1.Теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук 1.1.Поняття теорії держави і права 1.2. Функції теорії держави і права 1.3. Місце теорії держави і права в...
17 / 04 / 2020
Вступ. Розділ 1. Розвиток та історія менеджменту. 1.1. Першовитоки менеджменту. 1.2. Становлення перших теорій управління. Розділ 2. Школи та принципи управління. 2.1. Школа наукового управління. 2.2. Школа людських відносин....
Вступ. Розділ 1. Сутність і роль бюджету. 1.1. Бюджет як економічна категорія. 1.2. Бюджет як основний фінансовий план держави. 1.3. Роль і місце бюджету у фінансовому механізмі держави. Розділ...
ВСТУП.. Сучасна українська літературна мова як предмет наукового вивчення. Українська мова — національна мова українського народу. Мовна ситуація. Мовна політика, законодавче підґрунтя. Українська літературна мова — унормована й опрацьована...
1.Предмет та завдання етики як науки. 2.Походження моралі та її історичні типи. Моральні риси української національної культури. 3.Сутність моралі, її структура та функції. 4.Специфіка професійної етики юриста. 5.Професійна мораль...
Закон “Про охорону праці”. Кодекс законів про працю України (КЗоТ). Глава XII. ПРАЦЯ ЖІНОК. Типове положення "Про охорону праці". Закон “Проохорону праці” ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, №...
1. Попит. Нецінові детермінанти попиту. Закон попиту. 2. Ринкова пропозиція, її графічна модель. Чинники впливу на пропозицію. Закон пропозиції. 3. Діалектична залежність попиту та пропозиції. Ринкова рівновага (графічна модель)...
ВСТУП. Розділ І. Пропозиція товару на ринку. Графік пропозиції. 1.1.Ціна й обсяг пропозиції товарів. 1.2.Особливості ринкової пропозиції. Розділ 2. Ціна ринкової рівноваги. 2.1. Рівноважна ціна. 2.2. Встановлення рівноважної ціни....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти поглядів Ф.Ніцше. 1.1. Постать Ф.Ніцше у психології. 1.2.Поняття «ressentiment» у концепції волі до влади Ф.Ніцше. 1.3. Особливості концепція волі до влади. Розділ 2. Психологічні...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти заробітної плати. 1.1. Суть заробітної плати. 1.2. Механізм реалізації основних функцій заробітної плати. 1.3. Оплата праці в економіці перехідного періоду України. Розділ 2. Еволюція...
Вступ. 1. Освоєння виробництва нової продукції: поняття, види, закономірності управління процесом. 2. Дослідження ринку перед розробленням та впровадженням нової (оновленої) продукції. 3. Формування планів оновлення продукції, їхній склад і...
Вступ. 1. Загальна характеристика регіону. 1.1. Фізико-географічна характеристика та природно-рекреаційний потенціал. 1.2. Соціально-економічні умови та стан розвитку туризму. 1.3. Історія краю. 2. Історико-культурний потенціал туризму в (область, край, регіон)....
21 / 03 / 2020
Вступ. 1. Грошовий оборот та механізм його функціонування в Україні. 2. Суть та функції грошового обороту. 3. Грошові агрегати. 4. Грошовий мультиплікатор та його місце в грошовому обороті. 5....
Вступ Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності Види господарсько-правової відповідальності Функції та підстави господарсько-правової відповідальності Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності Форми господарсько-правової відповідальності Висновки Використана література Вступ   ...
19 / 03 / 2020
Вступ. 1. Теоретико-методологічні положення географічних досліджень міждержавних зв’язків. 1.1. Види і форми міждержавних зв’язків і відносин. 1.2. Підходи до досліджень міждержавних зв’язків. 1.3. Методика географічних досліджень міждержавних відносин. 2....
Вступ 1. Сутність, структура і принципи бюджетної системи України. 1.1. Сутність Державного бюджету України. 1.2. Структура і принципи бюджетної системи України. 2. Дефіцит державного бюджету та концепції його збалансування....
14 / 03 / 2020
Вступ. Розділ 1. Національна бібліотека України ім. Вернадського як головний науково-інформаційний центр держави. 1.1. Основні етапи розвитку НБУВ. 1.2. Законодавство України про НБУВ. Розділ 2. Документні ресурси НБУВ. 2.1....
Вступ. 1. Теоретико-методологічні основи злочину. 1.1. Засоби захисту грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї від підробки. 1.2. Характеристика злочину. 2. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки злочину виготовлення, зберігання,...
11 / 03 / 2020
Вступ. Розділ 1. Акціонерна власність як форма змішаної власності. 1.1. Сутність та структура акцій та акціонерного капіталу. 1.2. Суперечності акціонерних компаній. 1.3. Види акціонерної власності. Розділ 2. Корпорації та...
5 / 03 / 2020
Вступ 1 Теоретико- методичні засади аналізу ефективності динаміки менеджменту на підприємстві 1.1Система менеджменту 1.2 Організаційні зміни та організаційний розвиток як об’єкти управління 1.3 Визначення ефективності організаційних змін 1.4 Критерії...
Вступ 1. Поняття платоспроможності й ліквідності підприємства 2. Аналіз ліквідності балансу 3. Оцінювання платоспроможності підприємства 4. Аналіз фінансової стійкості підприємства «Адора» і його платоспроможності Висновок Список використаної літератури Вступ...
Вступ В умовах посилення конкурентної боротьби і швидко мінливої ситуації фірми повинні не тільки зосереджувати увагу на внутрішньому стані справ, але і виробляти довгострокову стратегію управління, що дозволяла б...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи формування стратегічного плану розвитку торгівельного підприємства. 1.1. Поняття стратегічного планування та його місце в системі планування розвитку торгівельного підприємства. 1.2. Суть стратегії та її...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ШЛЮБ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН. 1.1. Історія шлюбних відносин. 1.2. Ознаки та умови укладання шлюбу. РОЗДІЛ 2. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ. 2.1. Підстави припинення...
22 / 02 / 2020
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні аспекти поняття «документ». 1.1. Поняття та сутність документу. 1.2. Різні значення поняття "документ". Висновок до І розділу. Розділ ІІ. Функціональна сутність поняття "документ". 2.1. Функціональне...
Вступ. 1. Формування державного боргу і причини його зростання. 2. Характеристика зовнішнього і внутрішнього боргу України. 3. Управління державним боргом. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми.Державний борг —...
Вступ. Розділ І. СУКУПНИЙ ПОПИТ ТА СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ. 1.1. Сукупний попит. Крива сукупного попиту та її переміщення. 1.2. Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції та її переміщення. Розділ ІІ. СУКУПНИЙ...
Вступ. Розділ І. Сутність монополії і конкуренції. 1.1. Монополія: сутність, функції, значення. 1.2. Конкуренція в господарській системі. 1.3. Порівняльний аналіз монополії та конкуренції. Розділ ІІ. Державне регулювання монополії та...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти культури обслуговування в готельному господарстві. 1.1. Історичні аспекти розвитку культури. 1.2. Культура обслуговування в готельній індустрії та її складові. Розділ 2. Аналіз особливостей спілкування...
Вступ Демократія в глобальному контексті  Демократична традиція в Україні  Елементи демократії в історії України  Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні Висновки Використана література Вступ       Одна з найістотніших турбот...
Вступ. 1.Аналіз поширеності тютюнокуріння серед населення та його наслідки для здоров'я. 1.1.Рівень розповсюдженості куріння серед дітей та молоді. 1.2. Шкідливий вплив тютюнового диму на здоров'я. 1.3. Роль фахівців у...
Вступ. 1. Особливості архітектури на поч. ХІХ ст. 2. Розвиток містобудування на поч. ХІХ ст. 3. Архітектура м.Києва в епоху класицизму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В Україні понад...
Введение Глава1. Определение термина «Инвестиции» Характерестика видов инвестиций и инвесторов Правовое регулирование Инвестиции и накопления Глава 2. Инвестиционная деятельность предприятия Определение инвестиционной политики предприятия. Внутренние источники инвестиций Внешние источники...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ. 1.1. Структура пізнавальної активності учнів. 1.2. Методи формування пізнавальної активності учнів. 1.3. Розвиток пізнавальної самостійності та інтересу до знань....
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. 1.1. Поняття управління знаннями. 1.2. Технології управління знаннями. 1.3. Розробка систем управління знаннями. 1.4. Поняття „навчальної організації”. 1.5. Процес управління знаннями на підприємстві. РОЗДІЛ...
Вступ. Розділ 1. Теорії економічного зростання. 1.1. Зміст економічного зростання. 1.2. Основні типи економічного зростання. 1.3. Рушійні сили економічного зростання (розвитку). Розділ 2. Моделювання економічного зростання. 2.1. Фактори, що...
Вступ. 1. Поняття і структура правової системи. 1.1. Елементи правової системи суспільства. 1.2. Поняття, основні ознаки і структура системи права. 1.3. Предмет і метод правового регулювання як підвалини формування...
25 / 01 / 2020
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти поняття історико-культурних заповідників. 1.1. Поняття історико-культурного заповідника. 1.2. Класифікація історико-культурних заповідників. 1.3. Діяльність історико-культурних заповідників. 2. Історико-культурні заповідні території (місця). 2.1. Порядок створення. 2.2. Забезпечення...
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні основи потреб та інтересів людей. 1.1.Економічні потреби суспільства, їх суть і структура. 1.2. Закон зростання потреб та механізм його дії. 1.3. Економічний інтерес і потреби....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти продуктивності праці. 1.1. Поняття продуктивності праці. 1.2. Продуктивність праці, показники та методи її визначення. 1.3. Чинники та резерви зростання продуктивності праці. Розділ 2. Дослідження...
Вступ. 1. Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції. 2. Конституція 1996р. – Основний Закон сучасної Української держави. 2.1.Загальні засади конституційного ладу України. 2.2. Конституційний статус...
13 / 01 / 2020
ВСТУП. Розділ 1. Еволюція управлінської думки у світі та в Україні. 1.1. Основні етапи у розвитку управлінської думки. 1.2. Етапи розвитку управлінської науки за радянських часів. Розділ 2. Становлення...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти рекреаційних ресурсів України. 1.1. Загальна характеристика рекреаційних ресурсів України. 1.2. Природно-ресурсний потенціал земель рекреаційного, курортного та природоохоронного значення. Розділ 2. Особливості рекреаційного комплексу України....
ВСТУП Маркетинг – це вид людської діяльності спрямований на задоволення потреб через обмін. Маркетинг – це діяльність спрямована на створення попиту і досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб...
Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика державного управління мистецтвом та культурою в Україні. 1.1. Організаційно-правові засади управління культурою. 1.2. Соціально-культурний комплекс: поняття, склад, галузева структура. Розділ 2. Аналіз управління культурним...
І Вступ ІІ Основна частина Розділ 1 1.1. Історія та діяльність підприємства 1.2. Наказ про облікову політику, графік руху документів з обліку матеріалів, договір про повну матеріальну відповідальність Розділ...
Вступ Розділ І.Теоретичні засади антимонопольної політики Монополії та їх види Умови й особливості виникнення монополій Суть та значення антимонопольної політики Розділ ІІ. Характеристика антимонопольної політики в Україні 2.1. Шляхи...
Вступ. 1. Зміст та цілі товарної політики. 2. Товарні марки: роль, вибір, класифікація, застосування. 3. Функції та проблеми використання упаковки. 4. Сервісне обслуговування. Список використаної літератури. Вступ Товарна політика...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти управління соціально-культурним комплексом. 1.1. Організаційно-правові засади управління культурою. 1.2. Соціально-культурний комплекс: поняття, склад, галузева структура. Розділ 2. Аналіз управління соціально-культурним комплексом України на сучасному...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-метологічні проблеми поповнення бібліотечних фондів. 1.1. Характеристика джерел поповнення бібліотечних фондів. 1.2. Право на обов’язковий примірник. 1.3. Додаткові джерела фінансування поповнення бібліотечних фондів. Розділ 2. Джерела...
Жодна держава ніколи не могла існувати ізольовано від інших. Через політичні, економічні, військові, культурні, наукові зв”язки держави завжди пов”язані між собою. Науково — технічний прогрес, виникнення глобальних проблем лише...
18 / 12 / 2019
Вступ Розділ І. Диктатура Наполеона як задоволення потребфранцузької буржуазії Розділ ІІ. Соціально-економічна і адміністративнаполітика консульського режиму Розділ ІІІ. Продовження експансіоністської зовнішньоїполітики під час консульства Заключення Список використаної літератури Вступ....
Вступ. Розділ 1 Синергетична філософська парадигма. 1.1. Еволюційна термінологія в синергетиці 1.2. Філософські узагальнення за аналогією. 1.3. Синергетика: нова філософія або чергова точка зору. Розділ 2 Самоорганізація синергетична й...
Вступ. Глава 1. Теорія сукупних доходів населення і соціальна політика держави. 1.1. Зміст соціальної політики держави та моделі. 1.2. Доходи населення, їх види та джерела формування. 1.3. Причини нерівності...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти цінності права. 1.1. Поняття цінності права. 1.2. Поняття цінності як основа правової аксіології. Розділ 2. Особливості соціальної та гуманітарної цінності права. 2.1. Цінність і...
Вступ. 1. Художньо-стильові особливості казкового епосу. 2. Культово-анімістичні (міфологічні) казки. Звіриний епос. 3. Чарівні (героїчні) казки. 4. Соціально-побутові казки, анекдоти та небилиці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Український народний...
Вступ. Розділ 1. Розшукова група. 1.1. Розшукова група та їх характеристика. 1.2. Склад, озброєння та взаємодія. Розділ 2. Пошукова група. 2.1 Пошукова група та їх характеристика. Склад озброєння та...
9 / 12 / 2019
Вступ. Розділ I. Практика перекладу наукових та технічних текстів. 1.1. Характеристика та особливості наукових та технічних текстів. 1.2. Основні види і форми перекладу. 1.2.1. Правила повного письмового перекладу. 1.2.2....
Вступ. Розділ 1. Юридична природа і сутність принципу мирного розв`язання міжнародних спорів. 1.1. Становлення і розвиток принципу мирного розв`язання міжнародних спорів. 1.2. Сутність і загальна характеристика принципів. 1.3. Міжнародно-правове...
 Зміст Вступ   1. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед суспільством 1.1. Викиди в атмосферу 1.2. Спустелювання 1.3. Екологічний моніторинг 2. Міжнародні економічні аспекти вирішення екологічних проблем 3. Оцінка...
30 / 11 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти приватизації. 1.1. Розуміння процесу приватизації та його складові. 1.2. Організаційні аспекти приватизації підприємства. Розділ 2. Державне управління приватизацією у контексті трансформації відносин власності в...
30 / 11 / 2019
ВСТУП Розділ 1. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 1.1.Сутність управлінської діяльності 1.2. Методологічні основи управління персоналом 1.3. Система управління кадрами Розділ 2. СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 2.1. Основні підходи до...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти стратегічного планування. 1.1. Сутність стратегічного планування на підприємстві. 1.2. Стратегічне планування як функція менеджменту. 1.3. Особливості і механізм стратегічного планування. Розділ 2. Сучасний стан...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти використання офіційно-ділового стилю. 1.1. Характеристика офіційно-ділового стилю та його підстилів. 1.2. Головне призначення та сфери використання офіційно-ділового стилю. 1.3. Особливості офіційно-ділового стилю мовлення. Розділ...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи обрядовості українців. 1.1. Еволюція української обрядовості в контексті історії. 1.2. Звичаї та обряди українського народу. 1.3. Поняття та роль обрядів у народних святах. Розділ...
Вступ. 1. Місце теорії грошей в економічній теорії. 2. Розвиток основних теорій грошей. 2.1. Кількісна теорія грошей. 2.2. Кон’юнктурна теорія грошей М. Туган-Барановського. 2.3. Монетаризм і його позиції. 3....
Вступ. 1. Загальна природно-економічна характеристика Китаю. 2. Економіка галузі рослинництва. 3. Економіка галузі тваринництва. 4. Економіка галузі технічної культури. 5. Експортно-імпортний потенціал Китаю в галузі сільського господарства. Висновки. Список...
Вступ. 1…. Теоретичні аспекти дослідження конфлікту. 1.1. Поняття конфлікту. 1.2. Види конфліктів. 1.3. Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій. 1.4. Управління конфліктами. 2. Компроміс як метод розв'язання політичного конфлікту. 2.1....
ВСТУП. І. Об’єктивні засади та економічна природа підприємництва. 1.1. Сутнісно-змістова характеристика підприємницької діяльності. 1.2. Правові основий організаційні форми підприємницької діяльності. ІІ. ПІДПРИЄМНИЦТВО В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ. 2.1. Конкурентноздатність підприємницьких...
Вступ. 1. Теоретичні основи ринку цінних паперів. 1.1. Інструментарій фондового ринку. 1.2. Характеристика цінних паперів. 2. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. 3. Особливості ринку цінних паперів в Україні....
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА 1. Організаційні одиниці підприємництва 2. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності ПІДПРИЄМСТВО (ФІРМА) ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ 1. Підприємство — як самостійний суб'єкт господарювання 2. Види підприємств, їх...
Вступ. Розділ 1. Основи побудови обліку товарно-матеріальних запасів. 1.1.Сутність операцій з товарно-матеріальних запасів. 1.2. Класифікація та оцінка. 1.3. Аналіз нормативної та спеціальної літератури. Розділ 2. Бухгалтерський облік і аналіз...
Вступ. 1.Перша частина. Економічна доктрина та реалізація політики меркантилізма в середньовічній Європі 1.1. Меркантелізм, його загальна характеристика та місце в економічній історії середньовічної Європи. Раній та ппіздній меркантелізм. 1.2....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти функціонування профспілок в Україні. 1.1. Інституційна мережа профспілок України. 1.2. Форми діяльності профспілок. 1.3. Напрями участі профспілок у функціонуванні громадянського суспільства. Розділ 2. Сучасний...
ВСТУП. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти розвитку класифікації документів. 1.1. Історія розвитку класифікації документів. 1.2. Поняття й принципи класифікації документів. 1.3. Ознаки загальної класифікації документів. Розділ 2. Комплексна схема класифікації...
Вступ. Розділ І. Роль інтернет-ЗМІ у сучасному інформаційному просторі. 1.1. Історія появи розвитку інтернет-журналістики. 1.2. Типлогічні особливості та проблема класифікації інтернет-ЗМІ. 1.3. Інтернет-ЗМІ нового типу. Висновки до Розділу І....
30 / 10 / 2019
План Введение І Теория экономического анализа и организация его проведения Планирование и организация аналитической работы Рабочие приемы экономического анализа ІІ Анализ и планирование показателей торгово-финансовой деятельности аптеки Рецептура Товарооборот...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи аналізу фінансового стану підприємства. 1.1. Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством. 1.2. Методи і прийоми аналізу фінансового стану підприємства. 1.3. Порівняльна характеристика...
28 / 10 / 2019
Вступ. Розділ 1. Особливості інтеграційних стратегій країн Європи. 1.1. Інтеграційні стратегії країн Центральної і Східної Європи на сучасному етапі розширення Євросоюзу. 1.2. Європейський Союз: динаміка розширення і розвитку. Розділ...
54. Економічна політика раннього і пізнього меркантилізму (Т.Мен) Поняття "меркантилізм" походить від латинського слова "mercari"— торгувати. В англійській і французькій мовах "mercantile" означає "торговий", а італійське "mercante" означає "торговець"...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи калькуляції собівартості продукції. 1.1. Особливості та поняття калькуляції собівартості продукції. 1.2. Методи калькулювання собівартості. Розділ 2. Організація калькулювання собівартості готової продукції на підприємстві «Хлібопекарня...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічна основи агропромислової інтеграції. 1.1. Сутність і необхідність агропромислової інтеграції. 1.2. Етапи розвитку агропромислової інтеграції. Розділ 2. Горизонтальна і вертикальна інтеграція. Розділ 3. Стан та можливі...
16 / 10 / 2019
Вступ. Розділ 1. Методико-теоретичні основи обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів. 1.1. Економічна сутність та огляд основної нормативно-правової бази. щодо обліку запасів на підприємствах України. 1.2. Аналіз основних технічно-економічних показників...
13 / 10 / 2019
Вступ Опанування малюком іноземної мови Процес формування навичок і вмінь аудіювання Вправи та завдання для розвитку елементарних навичок спілкування під час навчання Висновки Список використаної літератури ВСТУП У світлі...
Вступ. Розділ 1. Початок Українсько-Московської війни. 1.1. Політична ситуація в Україні у 1557-1558 роках. 1.2. Причини та початок Українсько-Московської війни. Розділ 2. Хід воєнних подій у 1658-1659 роках. 2.1....
Вступ. 1… Державна політика організації надання медичної допомоги 2. Структура системи охорони здоров`я України. 2.1. Види медико – санітарної допомоги. 2.2. Організація первинної медико-санітарної допомоги. 2.3. Організація вторинної медико-санітарної...
Вступ. 1. Структура твору. 2. Якісні особливості тексту, психолінгвістичні та соціолінгвістичні норми 3. Етичні норми. 4. Оцінне редагування тексту. 5. Оформлення елементів видання. Висновки. Список використаних джерел. Вступ За...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи функціонування ринкової конкуренції. 1.1. Основні моделі ринку в сучасних умовах. 1.2. Сутність, форми, та види конкуренції в умовах ринку. 1.3. Методи конкурентної боротьби. Розділ...
1. Вступ 2. Основна частина 2.1. Поняття актів управління. 2.1.1. Поняття актів управління в юридичній літературі. 2.1.2. Акти управління — форма управлінської діяльності. 2.2. Види актів управління. 2.2.1. Класифікація...
Вступ. Розділ І. Сутність монополії і конкуренції. 1.1. Монополія: сутність, функції, значення. 1.2. Конкуренція в господарській системі. 1.3. Порівняльний аналіз монополії та конкуренції. Розділ ІІ. Державне регулювання монополії та...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження експортного потенціалу. 1.1. Визначення, структура експортного потенціалу. 1.2. Методи, які досліджуються. 1.3. Методика дослідження експортного потенціалу. Розділ 2. Елементи формування експортного потенціалу Дніпропетровської...
Вступ. 1. Поняття правопорушень. 1.1. Поняття і ознаки правопорушень. 1.2. Склад правопорушення. 1.3. Види правопорушень. 1.4. Юридична відповідальність. 2. Участь спеціальних служб у попереджені правопорушень. 2.1. Судові органи влади....
1 / 10 / 2019
Вступ Розділ 1. Теорія антикризових заходів Антикризове керування підприємством Криза й основні проблеми підприємств Інвестиційна політика Бенчмаркінг як інструмент антикризового управлінняпідприємством Основні вимоги до антикризового управління Життєвий цикл підприємства...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти фармацевтичного маркетингу. 1.1. Сутність, функції маркетингової діяльності. 1.2. Складові маркетингової діяльності. 1.3. Особливості управління фармацевтичним маркетингом. Розділ 2. Практичні аспекти вирішення маркетингових проблем фармацевтичного...
20 / 09 / 2019
Вступ. Розділ 1. Естетичне виховання засобами музики. 1.1. Естетичне виховання молоді у процесі сприйняття музики. 1.2. Удосконалення музично-творчого розвитку молоді. Розділ 2. Музично-естетичне виховання та його структурні компоненти. 2.1....
Вступ. Борис Грінченко — безкомпромісний лицар національної ідеї. 1.1. Сторінки біографії. 1.2. Педагогічна, літературна, наукова та громадська діяльність Бориса Грінченка. 2. Шахтарська тематика в творчості Бориса Грінченка. 2.1. Оповідання...
Вступ. 1. Загальна характеристика державного суверенітету. 1.1. Поняття, суть та ознаки державного суверенітету. 1.2. Функції державного суверенітету. 1.3. Місце та роль суверенітету у розвитку державності. 2. Шляхи реалізації державного...
14 / 09 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи сучасного стану харчової промисловості в Україні. 1.1. Наукові основи визначення розвитку харчової промисловості. 1.2. Стан розвитку харчової промисловості в Україні. 1.3. Формування конкурентного середовища...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. Загальні передумови виникнення держави, її ознаки, історичні типи та форми. 1.1. Передумови виникнення держави, її ознаки та функції. 1.2. Історичні типи та форми держави. РОЗДІЛ 2....
Вступ. Страхування автотранспортних ризиків пов'язане з глибокими економічними і соціальними змінами, що відбуваються в суспільстві в зв'язку з масовою автомобілізацією, зростанням парку автомобілів і інтенсивності дорожнього руху, а також...
Вступ. 1.Характеристика законів та закономірностей менеджменту. 1.1. Основні закони менеджменту. 1.2. Закономірності менеджменту та їх особливості. 2. Сутність принципів менеджменту та їх роль. 2.1. Суть, природа та роль принципів...
Вступ. Розділ 1. Наукові засади розміщення продуктивних сил. 1.1. Сутність продуктивних сил. 1.2. Еволюція процесу розміщення продуктивних сил. 1.3. Закономірності розміщення продуктивних сил. 1.4. Основні принципи розміщення продуктивних сил....
1. Мілецька школа натурфілософії. 2. Філософські ідеї Відродження пантеїзму, діалектика, геоцентризму, вчення про нескінченність Всесвіту. 3. Суб’єктивна еледастична філософія Фіхте. 4. Філософія діалектичного ідеалізму Маркса – Енгельса. 5. Гносеологія,...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи забезпечення антитерористичних операцій (США, Велика Британія). 1.1. Загальнодержавна антитерористична система та правова основа боротьби з тероризмом у світі. 1.2. Поняття інституціональної антитерористичної системи. Розділ...
8 / 09 / 2019
Вступ. 1. Сутність та становлення фінансової стабілізації Україні. 1.1. Фінансова стабілізація як фактор економічного зростання. 1.2. Історія фінансової стабілізації в Україні. 2.Сучасний стан фінансової стабілізації в Україні. 3. Фінансова...
7 / 09 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти книжної торгівлі в Україні. 1.1. Сутність книжної торгівлі та матеріально-технічна та інформаційна мережа роздрібних підприємств. 1.2. Основні вимоги до матеріально-технічної бази книготоргівельних підприємств. Розділ...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти діяльності менеджера. 1.1. Сучасний підхід до ролі менеджера в організації. 1.2. Професійна підготовка менеджерів державного управління. 1.3. Менеджер в європейському вимірі: соціальна роль і...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти екскурсії. 1.1. Поняття та зміст екскурсії. 1.2. Класифікація екскурсій. Розділ 2. Організація та проведення тематичних екскурсій. 2.1. Технологія підготовки і проведення екскурсій. 2.2. Сучасні...
Вступ I. Права і обов’язки сторін, що беруть участь в процесі : 1.Загальна характеристика осіб, що беруть участь в цивільному процесі 2.Сторони в цивільному процесі 3. Поняття принципів цивільно-процесуального...
24 / 08 / 2019
Вступ. 1. Географічне положення. 2. Історія. 3. Грошова одиниця. 4. Кількість людей що проживають на території. 5. Визначні місця. 6. Релігія ( люди якої віри проживають на території). 7....
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи управління структурою витрат підприємства та їх вплив на формування прибутку. 1.1. Сутність, класифікація витрат підприємства. 1.2. Нормативно-правове регулювання витрат підприємства. 1.3. Роль калькулювання собівартості...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ — ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 1.1. Місце Міністерства фінансів України в системі органів державної влади у сфері фінансової...
17 / 08 / 2019
1. Застосування міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості в Україні. 2. Особливості аудиту коштів на валютних рахунках в банку. 3. Мета та завдання аудиту виробництва. Нормативно-законодавче та інформаційне його...
Зміст Вступ 1. Агропромисловий комплекс України 2. Оцінка обсягів імпорту продукції агропромислового комплексу по регіонах і країнах світу 3. Експорт – імпорт продукції рослинництва та продуктів її переробки 4....
ВСТУП. Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ. 1.1. Поняття організації. 1.2. Загальні характеристики організацій та складові її успіху. Розділ 2. Суть і зміст планування та його основні фактори 2.1....
Вступ. Розділ 1. Захист честі, гідності та ділової репутації фізичних та юридичних осіб, як один з найголовніших інститутів цивільного права. 1.1.Поняття честі, гідності та ділової репутації. 1.2.Суб’єкти прав на...
14 / 08 / 2019
Вступ Сутність капіталу Види капіталу Особливості функціонування капіталу в різних сферах економіки Функціонування капіталу в аграрному секторі Особливості підприємницького капіталу Особливості позикового капіталу. Акціонерний капітал Висновки Література Вступ Засоби,...
Вступ Розділ 1. Міжнародний маркетинг 1.1. Зміст, поняття і сутність 1.2. Внутрішній і міжнародний маркетинги: загальні відомості 1.3. Інтернаціоналізація світового господарства і нові пріоритети міжнародного маркетингу Розділ 2. Міжнародний...
Вступ. Розділ І. Історія становлення ідеї правової держави. Розділ ІІ. Основоположні принципи ідеї правової держави. 2.1. Принципи верховенства права та принцип законності. 2.2. Принцип поділу влади. 2.3. Принцип взаємної...
6 / 08 / 2019
ВСТУП РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ЕТАПИ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ 1.1. Сутність міжнародної торгівлі та її концепції 1.2. Етапи розвитку міжнародної торгівлі 1.3. Система показників розвитку міжнародної торгівлі РОЗДІЛ 2...
Вступ. Розділ 1. Загальні положення Європейської валютної системи (ЄВС) 1.1. Поняття та структура європейської валютної системи. 1.2. Основні етапи становлення європейської валютної системи 1.3. Процес створення Європейської валютної системи...
Вступ. 1. Конкурентність європейської промисловості. 1.1. Єдиний ринок та промислова політика. 1.2. Виклики європейській промисловості. 1.3. Засади промислової політики. 2. МСП в умовах єдиного ринку. 3. Підприємницька політика. 3.1....
РОЗДІЛ І. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ, ЩОЗАГРОЖУЮТЬ ДОБРОБУТУ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА Тема 1. Надзвичайні ситуації природного походження 1. 1. Тектонічні: землетруси, вулкани, цунамі 1.2. Топологічні: повені, селі, зсуви 1.3. Метеорологічні: бурі,...
  1. Сутність перехідних економічних відносин. 2. Об'єктивна необхідність і реальні можливості переходу. 3. Становлення різних форм власності. 4. Становлення підприємництва.   1. Сутність перехідних економічних відносин    Прискорення...
Вступ . Розділ 1.Теоретико – методичні основи менеджменту обслуговуючого виробництва. Організація і планування транспортного обслуговування виробництва Значення, задачі і структура транспортного господарства . Розрахунок вантажообігу та потреби в транспортних...
Вступ. 1. Міжнародна торгівля як один з головних різновидів зовнішньоекономічних операцій. 2. Систематизація методів міжнародної торгівлі. 3. Систематизація форм міжнародної торгівлі та зовнішньоторговельних операцій. 4. Фінансові аспекти зовнішньоекономічних операцій....
Вступ. 1. Соціально-економічна суть, призначення і роль доходів Державного бюджету України. 2. Аналіз складу і структури доходів Державного бюджету України та особливості їх формування. 3. Удосконалення чинної системи доходів...
11 / 07 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи місцевого оподаткування. 1.1. Поняття та сутність місцевого оподаткування та його правового регулювання. 1.2. Законодавчі основи місцевого оподаткування в Україні. 1.3. Досвід місцевого оподаткування в...
1. Вступна частина 2. Загальна характеристика організаційно-правових форм 2.1. Асоціація 2.2. Концерн 2.3. Корпорація 2.4. Конгломерат 2.5. Холдінг 2.6. Промислово-фінансова група 2.7. Франчайза 3. Правові аспекти створення, функціонування і...
9 / 07 / 2019
Вступ 1. Поняття та ознаки злочину. 2. Злочини та інші правопорушення.  3. Класифікація злочинів. 4. Склад злочину. Співвідношення злочину та складу злочину Висновок Список використаної літератури. Вступ Досягнення якісно нового...
6 / 07 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти поняття експортного потенціалу України. 1.1. Місце регіонів у формуванні експортного потенціалу України. 1.2. Методологічні підходи до структурування експортного потенціалу регіону. 1.3. Експортний потенціал України...
Вступ. 1. Концентрація виробництва. 1.1. Сутність, форми і показники рівня концентрації. 1.2. Економічні аспекти концентрації. 1.3. Оптимальний розмір підприємства. 2. Спеціалізація і кооперування виробництва. 2.1. Сутність, форми і показники...
План Вступ Поняття шлюбного контракту Зміст шлюбного контракту Порядок та умови укладання, зміни, припинення шлюбного контракту. Відповідальність за невиконання або за неналежне виконання, визнання недійсним шлюбного контракту Заключення. Зразок...
30 / 06 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти давніх міфів та міфології. 1.1. Загальна проблематика міфу. 1.2. Міф в історичному розвитку. 1.3. Міф як світоглядно-естетичний феномен. Розділ 2. Дослідження впливу міфів на...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування капіталу і виробничих фондів 1.1. Сутність і види капіталу 1.2. Оцінка, класифікація та структура основних фондів 1.3. Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів...
ВСТУП. РОЗДІЛ І. ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ КРИМУ. 1.1. Бахчисарай. 1.2. Новий світ. 1.3. Судак. 1.4. Фуна. 1.5. Чуфут-Кале. РОЗДІЛ ІІ. ВИЗНАЧНІ АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ КРИМУ. 2.1. Феодосія, генуезька фортеця Кафа. 2.2....
Вступ. Розділ 1. Підприємство як суб’єкт господарювання. 1.1. Цілі і напрями діяльності підприємств та організацій. 1.2. Класифікація фірм. 1.3. Ринкове середовище діяльності фірм. 1.3.1. Поняття і характеристика зовнішнього середовища...
Вступ. Розділ 1.Теоретичні положення щодо фінансування капітальних інвестицій. 1.1.Сутність і склад капітальних вкладень за рахунок лізингового і банківського кредитів. 1.2.Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень за рахунок лізингового і...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи системи інформаційного забезпечення базової діяльності фірми. 1.1. Загальні положення інформаційного забезпечення діяльності фірми. 1.2. Використання спеціалізованих періодичних видань для інформаційного забезпечення фірми. 1.3. Консультаційно-інформаційні...
Вступ. Розділ 1. Розвиток соціально-культурної сфери України в умовах ринкових відносин. 1.1. Загальний стан розвитку соціально-культурної сфери України. 1.2. Моделі захисту соціально-культурної сфери. 1.3. Визначення ролі соціально-культурної сфери в...
Вступ. Розділ 1. Початок та розвиток поштового зв’язку в Україні. 1.1. Зародження поштового зв’язку на Гетьманщині. 1.2. Розвиток поштового зв’язку на поч. XVIII ст. Розділ 2. Розвиток поштового зв’язку...
Вступ. Розділ І. Суспільний спосіб виробництва. 1.1. Сутність суспільного способу виробництва. 1.2. Типи суспільних способів виробництва. Розділ ІІ. Роль людини в економічній системі суспільства та суспільного виробництва. 2.1. Людина...
Тема 1. Витоки державно-правового ладу на території України. Державно-правовий лад доби правління перших Рюриковичів. Державно-правовий лад доби розквіту Київської Русі. 1. Антська державність IV-VII ст. Слов'янські племена на території...
Введение. 1. Теории конфликтов и мира: концепции, подходы и методы. 2. Конфликты на различных уровнях социальной системы. 2.1. Межгрупповой конфликт. 2.2. Типология межгрупповых конфликтов. 2.3. Политические и национальные конфликты....
Вступ. 1. Суть,структура,місце галузі олійництва в господарстві країни. 2. Історія розвитку та фактори становлення олійно-жирового комплексу. 3. Структурно-динамічна характеристика олійно-жирового комплексу України. 4. Екологічні проблеми в галузі. 5. Проблеми...
Вступ. 1. Бюджетне планування як основа бюджетного процессу. 2. Удосконалення оподаткування малого та середнього бізнесу. 3. Бюджетний механізм та проблеми збалансованості бюджетів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Бюджет та...
5 / 06 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти роботи з електронним документом. 1.1. Поняття «електронного документу» та його особливості. 1.2. Суб’єкти електронного документообігу та проблеми його захисту. Розділ 2. Особливості захисту при...
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. СИСТЕМА СБЫТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 1.1. СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА ФИРМЫ, ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.2. ВИДЫ СБЫТА, ПРИЗНАКИ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ 1.3. РОЛЬ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ ГЛАВА 2....
План Вступ 1. Методологічні основи вивчення конкурентноздатності товарів (послуг) на внутрішньому ринку 1.1. Загальна характеристика видів конкуренції 1.2. Поняття і сутність конкурентноздатності 1.3. Фактори, що визначають конкурентноздатність товарів і...
Вступ Розділ 1. Конфлікт як соціальне протиріччя 1.1 Проблема конфліктності людських стосунків у ракурсі філософсько-соціологічних інтерпретацій 1.2. Моделі конфліктів Розділ 2. Сутність та зміст конфліктів 2.1 Місце конфлікту в...
Вступ. Розділ I. Феномен національного тероризму (де проходе границя між тероризмом та національно-визвольним рухом). Розділ II. Прояви національного тероризму у близькосхідному регіоні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток сучасного...
30 / 05 / 2019
Вступ. 1. Загальні поняття про народонаселення і його значення для розвитку продуктивних сил території. 2. Передумови та фактори формування сучасного демографічного потенціалу території: історичні, природно-екологічні, соціальні, економічні. 3. Чисельність...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи визначення сутності духовного виробництва. 1.1. Сутність та структура духовного виробництва. 1.2. Поняття про матеріальне і духовне виробництво. Розділ 2. Діалектика духовного виробництва та його...
Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика туристичного та курортно-рекреаційного комплексу Тернопільської області. 1.1. Туристичний потенціал Тернопільщини. 1.2. Концепція розвитку туризму Тернопільської області на основі ефективного використання культурно-історичних та природно-рекреаційних ресурсів....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти інвестицій. 1.1. Теорія інвестицій. 1.2. Основні види інвестицій. Розділ 2. Стимулювання інвестиційної діяльності. 2.1. Державні пріоритети стимулювання інвестиційної діяльності. 2.2. Форми впливу держави в...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти оформлення книги. 1.1. Книжковий декор та художнє оформлення книги. 1.2. Специфіка орнаментального мистецтва. 1.3. Способи друкування (види друку). 2. Історія оформлення літературних видань на Україні....
Вступ. Розділ І. Сутність економічної теорії та її значення. 1.1. Економіка – основа життя людського суспільства. 1.2. Предмет економічної теорії та її значення. 1.3. Методи пізнання економічних явищ та...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження міжнародних відносин. 1.1. Проблеми досліджень міжнародних відносин під впливом глобалізації. 1.2. Вплив глобалізації на формування міжнародної політики та практику її реалізації. 1.3. Процеси...
Вступ. 1. Поняття і зміст права власності. 2. Первинні способи набуття права власності. 3. Похідні способи набуття права власності. 4. Окремі способи набуття права власності державою. Висновки. Список використаної...
16 / 05 / 2019
Вступ. 1. Історія виникнення адвокатури та поняття “адвокатська таємниця”. 2. Адвокатська таємниця. 3. Охорона адвокатської таємниці:  етика, деонтологія, право. Висновки. Використана література. Вступ Додержання принципу конфіденційності є необхідною найважливішою...
15 / 05 / 2019
Вступ. 1. Автоматизація управління поліграфічних підприємств в Україні: актуальність та проблеми. 2. Класифікація друкарських форм та методів друку. 3. Обладнання та сировина для поліграфічних підприємств. Висновки. Список використаної літератури....
15 / 05 / 2019
Вступ. Розділ 1. Життя і творчість Гомера: дискусії в гомерознавстві. Розділ 2. Історизм і міфи Гомерового епосу. Розділ 3. Філософсько-естетичні уроки «Одіссеї». 3.1. «Одіссея» — енциклопедія життя греків. 3.2....
1. Фінансовий менеджмент та його зміст. а) фінансовий менеджмент як система управління фінансами підприємства б) цілі, методи і функції фінансового менеджменту. в) складові частини фінансового менеджменту. г) нормативна-правова і...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи становлення цінностей в ранній юності 1.1. Цінності та ціннісні орієнтації у системі людської діяльності 1.2. Психологічні особливості ранньої юності 1.3. Розуміння життєвої перспективи в...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти норм міжнародного права. 1.1. Норми міжнародного права та їхня класифікація. 1.2. Ієрархія норм міжнародного права. 1.3. Структура норм міжнародного права. 2. Умови ефективності норм міжнародного...
3 / 05 / 2019
ВСТУП 1. Поняття функцій держави 2. Критерії, за якими класифікують функції держави 3. Політичні функції держави 4. Економічні функції 5. Соціальні функції 6. Гуманітарно-культурологічні функції 7. Міжнародні функції 8....
Вступ 1. Монополії та їх місце в економіці України 2. Огляд законодавства про захист економічної конкуренції в Україні 3. Антимонопольного комітет України як основний державний орган контролю за додержанням...
1. Роль страхування в активізації бізнесу. 2. Рекламна робота страхової компанії. 3. Страхування автомобільних ризиків. 4. Особове страхування і його місце в системі соціального захисту населення. 5. Перестрахування та...
1. ПРЕДИСЛОВИЕ 2. ИНВЕСТИЦИИ И ИХ МЕСТО В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 3. РАЗРЫВ МЕЖДУ ПОБУЖДЕНИЯМИ К СБЕРЕЖЕНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ. 4. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИ. 3.1. Акционерные инвестиционные фонды. 3.2. Паевые инвестиционные фонды....
Вступ. 1. Зародження теорії макроекономічної рівноваги. 2. Класична теорія макроекономічної рівноваги. 3. Кейнсіанська теорія макроекономічної рівноваги. 4. Новітні концепції рівноваги на макрорівні. 5. Застосування моделі макроекономічної рівноваги. Висновки. Список...
Вступ. Розділ 1. Причини появи та існування монополій. 1.1. Поняття та розвиток монополій. 1.2. Встановлення монополії на ринку. 1.3. Монополія та її основні форми. 1.4. Класифікація монополій. 2. Визначення...
Вступ 1. Необхідність соціального захисту населення в умовах ринкової економіки. 2. Сутність соціального захисту та його форми. 3. Соціальний захист населення в системі соціального страхування. 4. Соціальний захист інвалідів....
Вступ. 1. Сутність міжнародних економічних відносин. 2. Форми міжнародних економічних відносин. 1. Міжнародна торгівля. 2. Міжнародний рух капіталу. 3. Міжнародні валютно-фінансові відносини. 4. Міжнародна допомога. 5. Трудова міграція. 6....
Вступ РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТИПУ ВИРОБНИЦТВА І ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ Й ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ Й КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ 2.1. Характеристика об'єкта виробництва, опис виробів 2.2. Маркетингові дослідження 2.3....
Вступ: Необхідність ефективного формування банківських ресурсів. Формування власних коштів банку. Залучені кошти комерційного банку: Депозити до запитання юридичних і фізичних осіб; Строкові депозити; Суть та значення депозитної політики банку;...
Вступ. 1. Необхідність і значення страхування автотранспортних ризиків. Види страхування. 1.1. Сутність автотранспортних ризиків. 1.2. Види автотранспортних ризиків і умови страхування. 2. Виникнення та оцінка сучасного стану автотранспортного страхування...
Вступ. 1. Чехословаччина у 20-30-ті роки. 1.1. Загальний стан економічного розвитку Чехословаччини у 20-30- х роках. 1.2. Чехословацька криза перед 12 вересня 1938 р. 1.3. Розчленування Чехословаччини (30 вересня...
Вступ. 1. Контрактна форма наймання на роботу. 2. Контрактна форма трудового договору. 3. Питання практичного застосування контрактної форми найму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Конституція України (ст. 43) гарантує...
Вступ 1. Географія міжнародного туризму 1.1. Місце міжнародного туризму в сучасній в системі світового господарства 1.2. Просторова структура міжнародного туризму 1.3. Динаміка розвитку міжнародного туризму у світі 1.4. Територіальні...
23 / 03 / 2019
Вступ. 1. Загальна характеристика референтного права. 1.1. Джерела референтного права. 1.2. Поняття референтного права, його предмет і метод. 1.3. Система референтного права. 1.4. Функції референтного права. 2. Референдум як...
22 / 03 / 2019
Вступ 1. Теоретико-методологічні основи побудови системи гарантування депозитів населення в комерційних банках 2. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Проблеми розширення кола функцій 3. Аналіз та оцінка результатів діяльності Фонду...
21 / 03 / 2019
Вступ. 1. Теоретико-методологічні основи ринків. 1.1. Сутність ринку інвестицій та його структура. 1.2. Грошовий ринок, його механізм та призначення. 1.3. Поняття ринку ресурсів. 1.4. Поняття та особливості ринку товарів....
16 / 03 / 2019
Вступ. 1. Поняття громадянства. Розвиток законодавства про громадянство України. 2. Принципи громадянства України. 3. Підстави і порядок набуття громадянства України, Припинення громадянства України. 4. Порядок визнання та зміна громадянства...
12 / 03 / 2019
Вступ. Розділ 1. Система економічної інформації 1.1. Характеристика інформації для економічного аналізу. 1.2. Форми відображення інформації. Розділ 2. Джерела формування інформації. 2.1. Сутність інформації та джерела її отримання. 1.4....
Вступ. 1. Теоретичні та концептуальні основи формування міжбюджетнихвідносин на Україні. 1.1 Основні етапи розвитку міжбюджетних відносин на Україні. 1.2 Законодавча база регулювання міжбюджетних відносин. 2. Аналіз структури міжбюджетних відносин...
7 / 03 / 2019
Вступ. Розділ І. Теоретичні основи грошових платежів як елементу забезпечення доходів Державного бюджету. 1.1. Економічний зміст функції та класифікація ресурсних платежів. 1.2.Принципи формування та розподілу грошових потоків. 1.3. Визначення...
5 / 03 / 2019
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі підприємства. 1.1. Транспортні послуги на світовому ринку послуг. 1.2. Основні види транспорту, що використовуються в зовнішній торгівлі. 1.2.1. Морські перевезення. 1.2.2....
1. Особливості реалізації акціонерами управлінських функцій. 2. Зовнішня сфера корпоративного управління. 3. Управління створенням акціонерних товариств. Список використаної літератури. 1. Особливості реалізації акціонерами управлінських функцій Господарські функції і права...
Вступ. Розділ 1. Основи побудови обліку товарно-матеріальних запасів. 1.1.Сутність операцій з товарно-матеріальних запасів. 1.2. Класифікація та оцінка. 1.3. Аналіз нормативної та спеціальної літератури. Розділ 2. Бухгалтерський облік і аналіз...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. Меркантилізм — перша концепція ринкової економіки. РОЗДІЛ 2. Економічні ідеї в Росії і в Україні у XVII—XVIII ст. ВИСНОВКИ. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ВСТУП Актуальність теми. Меркантилістські...
Вступ. Розділ 1. Система економічної інформації. 1.1. Характеристика інформації для економічного аналізу. 1.2. Форми відображення інформацції. Розділ 2. Джерела формування інформації. 2.1. Сутність інформації та джерела її отримання. 1.4....
Вступ. 1. Основні поняття та ознаки підприємства. 1.1. Правовий статус підприємства. 1.2. Підприємство та його головні ознаки. 1.3. Основні функції підприємства. 2. Класифікація підприємств. 3. Організаційно-правові форми підприємств. Висновки....
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти функції держави. 1.1. Поняття функцій держави, методи їх здійснення. 1.2. Види функцій держави 2. Завдання і функції держави. 2.1. Внутрішні функції держави. 2.2. Зовнішні функції...
Вступ. 1. Загальне поняття про темперамент. 1.1. Визначення темпераменту. 1.2. Основні компоненти темпераменту. 1.3. З історії вчень про типи темпераменту. 2. Типи темпераментів: психологічна характеристика. 2.1. Типи темпераменту. 2.2....
1. Поняття архівної системи, її основні види та структура. 2. Особливості функціонування західних архівів. 3. Проблеми повернення архівної україніки. 4. Українські архівні центри в Україні. Список використаної літератури. 1....
Вступ. Розділ 1. Редагування та редакторська діяльність. 1.1. Редакторська діяльність. 1.2. Об'єкт і предмет редагування. Розділ 2. Діяльність видавництва „Каменяр”. 2.1. Напрямки роботи видавництва. 2.2. Історія видавництва “Каменяр”. 2.3....
Вступ. Розділ І. Особливості відносин Росії та США в світовій економіці. 1.1. Характеристика російсько-американських відносин у сфері економіки. 1.2. Стратегічне партнерство США та Росії. 1.3. Державні соціально-економічні пріоритети: досвід...
Вступ. 1. Передумови спільного підприємництва в Україні. 1.1.Вплив спільного підприємництва на активізацію діяльності у інвестиційно-інноваційній сфері. 1.2.Вибір інвестиційно-інноваційної стратегії діяльності спільних підприємств. Висновки 2.Економічна оцінка та управління результативтістю спільної...
Вступ. Розділ І. Загальноекономічний зміст монополії на ринках ресурсів. 1.1. Монополія на ринку праці. Роль профспілок на ринку праці. 1.2. Особливості монополії на ринку капіталу. 1.3. Монополія на ринку...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи демократизму економічної науки. 1.1. Становлення демократичних засад економічної науки. 1.2. Соціально-економічні права як критерій аналізу і класифікації сучасних демократичних держав. Розділ 2. Методологічні проблеми...
Вступ. 1. Суть і структура банківської системи. 1.1. Банківська система України. 1.2. Структура банківської системи України. 1.3. Функції Національного банку України. 2. Види і функції комерційних банків та Національного...
Введение. 1. Восприятие писателями города Петербурга с основания до начала ХІХ века. 2. Образ Петербурга в литературе XIX века. 3. Восприятие Петербурга в новейшее время. 4. Литераторы о Петербурге...
ВСТУП Сучасний етап розвитку нашої країни (останні 5 років) відрізняється динамізмом і якісними змінами у всіх сферах громадського життя. Процес радикалізації, відновлення торкнувся усі без винятку політичні, економічні і...
31 / 01 / 2019
Вступ. 1. Теоретичні аспекти ринку робочої сили. 1.1. Суб’єкти ринку робочої сили. 1.2. Об’єкти функціонування ринку робочої сили. 1.3. Проблеми розвитку ринку робочої сили. Висновок до розділу І. 2....
Вступ. Розділ 1. Соціально-культурні аспекти інформатизації суспільства. 1.1. Аналітичний огляд джерел за темою дослідження. 1.2. Інформаційно-технологічна культура та компетентність особистості. Інформаційна безпека особистості та суспільства. 1.3. Структура інформаційного ринку...
Вступ. Розділ 1. Релігійно-міфологічні уявлення давніх греків та римлян щодо шлюбно-сімейних відносин. 1.1.Релігійні обряди. 1.2.Родинні традиції та звичаї. 1.3.Культ родини. Розділ 2. Шлюбно-сімейні відносини: невід’ємна складова культурного життя античних...
28 / 01 / 2019
Вступ. 1. Біографічні дані М.Гоголя. 2. Українська стихія у творчості М.Гоголя. 3. Образ України у творчості Миколи Гоголя. 4. М.Гоголь в українському культурному процесі. 5. Микола Гоголь: незбагненна душа....
Вступ. 1. Загальна характеристика сутності інфляції. 1.1. Сутність інфляції. 1.2. Погляди західних та вітчизняних економістів на сутність та причини інфляції. 2. Аналіз інфляційних процесів та їх причини. 2.1. Підходи...
19 / 01 / 2019
Вступ. Розділ 1. Еволюція Ради національної безпеки в США. 1.1. Заснування та розвиток Ради національної безпеки в США. 1.2. Подальший розвиток Ради національної безпеки в США в післявоєнний час....
План Соціально — політичні та історичні причини виникнення уніатства. Еволюція та становлення греко-католицької церкви на Галичині. Кревська унія 1385р. Друга Городельська унія 1413р. Третя, завершальна Люблінська унія 1569р. Передумови...
14 / 01 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти процесу приватизації та його складові. Розділ 2. Організаційні аспекти приватизації підприємства та основні форми роздержавлення. Розділ 3. Вдосконалення процесу приватизації та врахування досвіду зарубіжних...
14 / 01 / 2019
Вступ 1. Функція контролю у готельно-ресторанному бізнесі 2. Зміст, види, принципи та процес здійснення контролю на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу 3. Ефективність функції контролю у готельно-ресторанному бізнесі 4. Сучасні підходи...
9 / 01 / 2019
Вступ. 1. Маркетинг в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. 2. Суть міжнародного маркетингу. 3. Структура та процес планування стратегії фірми на зовнішньому ринку. 4. Стратегічна маркетингова програма фірми. 5. Напрямки...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти становлення економіки як науки. 1.1. Поняття економіка як складної системи. 1.2. Значення економіки у суспільному житті та виробництві. Розділ 2. Проблема обмеженності виробничих ресурсів...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-правові ідеї захисту прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. 1.1. Процес історичного розвитку захисту прав громадян. 1.2. Методи гарантування і захисту конституційних прав та свобод...
5 / 01 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи системи стратегічного менеджменту. 1.1. Поняття стратегічного менеджменту та зарубіжні концепції стратегій. 1.2. Елементи системи стратегічного менеджменту. 1.3. Стадії процесу стратегічного управління. Розділ 2. Стратегічне...
Вступ Теоретичні основи формування і розвитку фондового ринку Сутність фондового ринку та історія його виникнення Етапи формування фондового ринку в Україні Державне регулювання фондового ринку Аналіз формування і розвитку...
30 / 12 / 2018
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти формування лізингу на підприємстві 1.1. Суть лізингу та його роль у розвитку підприємництва. 1.2. Об'єкти та суб'єкти лізингу. 1.3. Строки лізингу. 1.4. Основні переваги...
Вступ. 1. Проблема «дітей вулиці» у вітчизняній та зарубіжній теорії і практиці соціального розвитку. 2. Психологічна підтримка дітей вулиці. 3. Проблема „дітей вулиці” в статистичних дослідженнях. 4. Зміст соціального...
Введение. Раздел 1. Правовые основы деятельности прокуратуры. 1.1.Правовые функции прокуратуры. 1.2. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 1.3. Предмет надзора и полномочия прокуратуры. 1.4. Меры прокурорского реагирования. Раздел 2. Проблемы...
21 / 12 / 2018
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Предмет теорії держави і права. Поняття, ознаки, сутність та форма держави. Держава як основний елемент політичної системи суспільства. Тема 1. Предмет, метод та функції загальної теорії...
20 / 12 / 2018
ВСТУП 1. Якість продуктів харчування  — складова продовольчої безпеки 1.1. Підвищення якості та безпеки сільськогосподарської продукції 2. Підвищення  якості продуктів харчування  ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ВСТУП     Людина не може...
Вступ. Розділ 1. Загальна політико-економічна характеристика Шрі-Ланки. 1.1. Фізико-географічна характеристика країни. 1.2. Історичні етапи формування Шрі-Ланки. 1.3. Державно-адміністративний устрій. 1.4.Cоціально-економічний розвиток Шрі-Ланки. Розділ 2. Особливості туристичних ресурсів Шрі-Ланки.. 2.1....
18 / 12 / 2018
Вступ. Розділ 1. Зв’язки з громадськістю як система сучасних комунікаційних технологій. 1.1. Управління процесом зв'язків з громадськістю. 1.2. Використання засобів комунікації в зв'язках з громадськістю. Розділ 2. Проблеми становлення...
1. Морські кордони — поняття, визначення, деталізація й демаркація. 1.1. Поняття морських кордонів. Висновок. 2. Протоки, використовувані для міжнародного судноплавства — поняття, визначення міжнародно-правовий режим. 2.1. Правове визначення проток...
11 / 12 / 2018
Вступ. 1. Сутність та завдання методології економічної науки. 2. Методи дослідження сучасної економічної науки. 3. Ефективність застосування сучасних методів дослідження в економічній науці. 4. Напрями удосконалення методів дослідження економічної...
Вступ 1. Поняття суспільства. Діалектично-матеріалістичний підхід до аналізу суспільних процесів та його альтернативи. 2. Матеріальне виробництво як фактор існування та розвитку суспільства. Спосіб виробництва та його структура. 3. Діалектика...
Вступ. Розділ І. Маркетингові аспекти розробки туру. 1.1. Оцінка попиту на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта. 1.2. Оцінка пропозиції. 1.3. Вимоги до процесу обслуговування туристів під час...
4 / 12 / 2018
Вступ 1. Загальні положення індустрії надання готельних послуг 1.1.Класифікація готелів 1.1.1.Рівень комфорту 1.2.Готельне господарство як об’єкт управління 1.2.1.Функціональне призначення готельного підприємства 1.3.Основні служби готелю 1.3.1.Служба бронювання 1.3.2.Служба обслуговування 1.3.3.Служба...
1 / 12 / 2018
Вступ. Розділ 1. Теоретична частина. 1.1. Історично-психологічні аспекти проблеми. 1.2. Характеристика ділового спілкування. 1.2.1. Визначення спілкування, його класифікація. 1.2.2. Психологічні особливості ділового спілкування. 1.2.3 Зони спілкування. 1.2.4. Фази спілкування....
Вступ. Розділ І. Причини та умови злочинності неповнолітніх. 1.1. Соціально-економічні причини. 1.2. Побутові причини. Розділ ІІ. Віктимологічні аспекти злочинності неповнолітніх. 2.1. Поняття віктимної поведінки. 2.2. Роль віктимної поведінки в...
25 / 11 / 2018
Вступ. Розділ 1. Дослідження поглядів О.Конта. 1.1. Теорія трьох стадій Конта. 1.2. Заснування соціології по Конту. 1.3. Методи наукового аналізу по Конту. Висновки до розділу 1. Розділ 2. Дослідження...
Вступ 1. Методика та принципи побудови податкової системи Японії 2. Функції податкової системи Японії 3. Структура податкової системи Японії 4. Становлення податкової системи Японії 5. Види податків у Японії:...
Розділ 1. Теоретико-методологічна основа підвищення прибутковості підприємницької діяльності. 1.1. Економічна сутність та класифікація прибутку підприємства. 1.2. Методи визначення сум прибутку та показників прибутковості фірми. 1.3. Основні стратегії збільшення прибутковості...
Вступ. 1.Характеристика законів та закономірностей менеджменту. 1.1. Основні закони менеджменту. 1.2. Закономірності менеджменту та їх особливості. 2. Сутність принципів менеджменту та їх роль. 2.1. Суть, природа та роль принципів...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні засади інституціоналізму. 1.1 Ранній інституціоналізм. 1.2. Неоінституціоналізм. Розділ 2. Інституціональний аналіз трансформаційних зрушень перехідних суспільств. 2.1. Інституціональне середовище економік перехідних суспільств. 2.2. Інститут власності у...
Вступ. 1. Територіальна структура рекреаційного комплексу України. 2. Функціональна структура рекреаційної системи Південного Криму. 3. Рекреаційні ресурси Волинського регіону. 4. Рекреаційна система Карпатського регіону. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
16 / 11 / 2018
Вступ. 1. Сутність і економічна основа грошового обігу .Моделі грошового обігу. 2. Фінансові посередники грошового ринку. 3. Функції і роль кредиту в розвитку економіки. Розвиток кредитних відносин в Україні....
Вступ. Розділ 1. Іван Мазепа до гетьманства. Розділ 2. Іван Мазепа – гетьман України. 2.1. Обрання гетьманом та внутрішня політика I.C.Мазепи. 2.2. Зовнішня політика І.Мазепи. 2.2.1. Гетьман Мазепа і...
Вступ. 1.Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Канади. 2. Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Канади:історичні, природні, демографічні, екологічні. 3.Галузева структура та рівень розвитку господарського комплексу...
Вступ. 1 Загальна характеристика ціни та її види. 2 Цінова політика підприємств різних галузей виробництва 2.1. Існуючі методи ціноутворення на продукцію (послуги) 2.2. Ціноутворення на промислових підприємствах. 2.3.Особливості ціноутворення...
Вступ. Розділ 1. Професійний захист як гарантія забезпечення прав і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві. 1.1. Право обвинуваченого на захист. 1.2. Процесуальні права і обов`язки обвинуваченого (підсудного). Розділ...
11 / 11 / 2018
ВСТУП. 1. Теоретичні основи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності. 1.1. Економічний зміст та порядок здійснення інвестиційної діяльності. 1.2. Джерела фінансового забезпечення інвестиційної діяльності. 2. Порядок фінансування та оцінка ефективності інвестиційної...
Вступ. 1. Загальна характеристика сутності інфляції. 1.1. Сутність інфляції. 1.2. Погляди західних та вітчизняних економістів на сутність та причини інфляції. 2. Аналіз інфляційних процесів та їх причини. 2.1. Підходи...
6 / 11 / 2018
Вступ. Розділ 1. Соціологія – наука про суспільство. 1.1. Соціологія в системі соціальних та гуманітарних наук. 1.2. Трактування поняття « соціологія», її предмет та об`єкт вивчення. 1.3. Структура та...
Вступ. 1. Біографічні відомості В.В. Городецького. 2. Архітектурні споруди В.В. Городецького. 3. Сучасний стан архітектурних споруд В.Городецького в Києві. 3.1. Дім з химерами. 3.2. Костел святого Миколая. 3.3. Караїмська...
Вступ. Розділ 1. Причини появи та існування монополій. 1.1. Поняття та розвиток монополій. 1.2. Встановлення монополії на ринку. 1.3. Монополія та її основні форми. 1.4. Класифікація монополій. 2. Визначення...
Вступ. 1. Сутність теорії ігор та її види в умовах олігополістичного ринку. 2. Особливості застосування конкуруючої стратегії у практиці ціноутворення фірми-олігополіста. 3. Напрямки вдосконалення ціноутворення в умовах олігополії. Висновки....
Вступ. 1. Загальна характеристика сутності інфляції. 1.1. Сутність інфляції. 1.2. Погляди західних та вітчизняних економістів на сутність та причини інфляції. 2. Аналіз інфляційних процесів та їх причини. 2.1. Підходи...
Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика системи вільної конкуренції. Розділ 2. Особливості економіки в епоху вільної конкуренції в розвинутих країнах. 2.1. Промисловий переворот і індустріалізація в Англії. 2.2. Промисловий переворот...
Вступ. Розділ І. Інтернет-ресурси як джерело формування бібліотечних фондів. 1.1. Особливості використання Internet у бібліотеках. 1.2. Використання можливостей Internet при комплектуванні фондів бібліотеки. Розділ ІІ. Інноваційні методи поповнення та...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. Поняття та ознаки шлюбу. 1.1. Історія шлюбних відносин. 1.2. Ознаки та умови укладання шлюбу. РОЗДІЛ 2. Шлюбний договір (контракт). 2.1. Поняття „шлюбного контракту”. 2.2. Умови шлюбного...
21 / 10 / 2018
Вступ І. Сутність та функції єдиного казначейського рахунку         1.1 Єдиний казначейський рахунок як основа функціонування казначейської системи виконання державного бюджету         1.2 Правова база...
13 / 10 / 2018
Зміст Вступ 1. Економічна суть існування виробничих основних засобів 2. Методика аналізу ефективності використання основних фондів 3. Аналіз складу, структури й технічного стану основних фондів Висновки Список використаної літератури...
2 / 10 / 2018
Вступ. 1. Проблеми змісту шкільної освіти. 2. Стан та основні проблеми вищої освіти в Україні. 3. Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього комплексу України в контексті Болонського процесу. 4....
ВСТУП РОЗДІЛ 1. РАДЯНСЬКЕ ЗБРОЙНЕ ВТОРГНЕННЯ В ДЕМОКРАТИЧНУ РЕСПУБЛІКУ АФГАНІСТАН 1.1. Політична обстановка напередодні інтервенції 1.2. Початок створенню в країні нової державної влади й управління 1.3. Початок та основні...
Вступ. Розділ 1. Акціонерна власність як форма змішаної власності. 1.1. Сутність та структура акцій та акціонерного капіталу. 1.2. Суперечності акціонерних компаній. 1.3. Види акціонерної власності. Розділ 2. Корпорації та...
Вступ 1. Теоретичні аспекти фінансової санації підприємств 1.1. Історичні причини виникнення кризових ситуацій у фінансовій сфері діяльності підприємств 1.2. Методика діагностики кризового стану підприємств та ймовірності банкрутства 1.3.Сутність фінансової...
Введение. Раздел 1. Аспекты развития рекреационного потенциала в Крыму. 1.1. Понятие природных условий и ресурсов Крыма. 1.2. Общая характеристика рекреационных ресурсов Крыма. Раздел 2. Анализ показателей рекреационной отрасли. 2.1....
Вступ 1. Поняття кримінально-процесуального закону, його сутність і значення в кримінальному судочинстві 2. Дія кримінально-процесуального закону в часі, у просторі і щодо осіб 3. Сучасні проблеми застосування кримінально-процесуального законодавства...
17 / 09 / 2018