referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Літературa

Вступ Актуальність теми. Новела Томаса Манна «Смерть у Венеції» — це розповідь про духовне життя письменника, який на схилі літ намагається осягнути власні творчість і життя, раптово, зустрівшись із...
Актуальність дослідження. Усний героїчний епос, зміст, ідеї та образи якого пов’язані зі зростанням національної свідомості, державотворенням й обстоюванням державних інтересів, утіленням у поетичній формі кращих рис характеру захисників рідної...
Актуальність дослідження. Бурхливий індустріальний, науково-технічний та суспільно-політичний розвиток людства в другій половині ХІХ та упродовж ХХ століть зумовив філософсько-літературне переосмислення буття людини, її духовних та моральних імперативів, а також...
Література є першоосновою духовного та соціального розвитку суспільства. Ця істина підтверджується усім ходом розвитку людської цивілізації. Уроки літератури в школі повинні стати основою патріотичної вихованості учнів, їхнього громадянського змужніння,...
Оксана Забужко — наша сучасниця, відома українська письменниця. Її твори (лірика,оповідання, есе, повісті, романи) вже встигли завоювати любов читачів і визнання критики в Україні та за кордоном. Праці О....
Вступ Фантазійні твори завжди приваблюють нас своєю таємничістю. Твори Клейста, Гофмана та Новаліса наповнені цілковитою таємничістю, вражають нас своїми лініями сюжетів та дивним різнобарв’ям фантазійного польоту думки. Так фантастика...
ВСТУП Актуальність теми. У літературному пантеоні XX ст., мабуть, важко знайти особистість, парадоксальнішу за Ф. Кафку. Відомий за життя вузькому колу цінувальників художнього слова, він за чверть століття після...
Вступ Актуальність теми. Постать Івана Багряного — одна з найяскравіших і найдраматичніших в українському письменстві і громадянстві першої половини і середини XX ст. Переслідуваний і караний на батьківщині, в...
Вступ Актуальність теми. Кінець XX століття відзначено творами Йосифа Бродського, Михайла Епштейна, Лева Аннінського, Семена Лур’є, Станіслава Гандлевського, Михайла Айзенберга, Ігоря Клеха, Костянтина Кобріна; робота у ЗМІ виховала Петра...
Вступ Герберт Уеллс – англійський письменник, автор соціально-фантастичних та побутових романів, оповідань, наукових робіт з літературознавства, історії, біології. Центральне місце в його творчості посіло питання про шляхи розвитку науково-технічного...
Вступ Гомер — найвидатніший і найлегендарніший співець античності і, мабуть, найвідоміший поет світу. Для численних поколінь знайомство з античною культурою і світовою літературою незмінно починається з гомерівських поем «Іліада»...
  Вступ «Крізь мене йдуть до міста мук найтяжчих…», — рипить пекельна брама, і два поети, Данте і Віргілій, відправляються в дивовижну мандрівку. Чимало побачать вони на своєму шляху....
РОЗДІЛ І. ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 1.1. Мотиви творчості Тараса Шевченка 1.2. Жінки в житті Кобзаря РОЗДІЛ ІІ. ЖІНОЧА ДОЛЯ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 2.1. Трагедія селянської  дівчини у поемі...
Введение I. Проблема героя времени в русской литературе 1. Духовная драма русского европейца Евгения Онегина Печорин — герой своего времени. Cходство и различие образов Онегина и Печорина III. "Евгений...
I.ИСТОКИ И КОРНИ Осенью 1926 года, после выхода первого романа “И восходит солнце” (“Фиеста”), 27-летний Хемингуэй сразу стал знаменитостью. Между тем он уже несколько лет был надеждой не только...
Вступ Глава 1. Поняття „втраченої генерації” у збірнику новел „В наш час”. Глава 2. „Втрачене покоління” в романах „Фієста” та „Прощавай, зброя”. Глава 3. Характеристика типів „втраченого покоління”. Висновки...
Вступ. Розділ І. Поняття та суть бібліографічного опису документів. 1.1. Сутність та структура бібліографічного опису. 1.2. Методика укладання бібліографічного опису. Розділ ІІ. Бібліографічні описи електронних документів. 2.1. Загальна методика...
Вступ. 1. Види мовлення. 2.Техніка мовлення. 3. Композиція тексту. 4. Етапи підготовки і проведення публічного виступу. 5. Монолог. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Монолог – компонент художнього твору, що...
Вступ Художньо- філософська концепція повісті А.Платонова „Котлован”. Вощев як внутрішня лірична сила повісті „Котлован”. Творчість як цінність у світі А.Платонова. Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність дослідження Приступаючи до...
Вступ Розділ І Лінгвокультурні характеристики англійського жарту 1.1. Гумористичне спілкування та його ознаки 1.2. Англійський гумор як лінгвокультурне явище Розділ ІІ  Лінгвокультурні ознаки англійського мінімального гумористичного тексту     2.1....
1. Редактирование в процессе коммуникации. 2. Текст как предмет работы редактора. Основные свойства текста. 3. Психологические и этические основы редактирования. 4. Компоненты редакторского анализа. Виды редакторского чтения. 5. Виды...
Вступ. 1. Література Стародавньої Індії. Видатні письменники країни Калідаса, Шудрака. 2. Поеми “Махабхарата”, “Рамаяна”. Висновки. Список використаної літератури. Вступ За часів правління династії Маур їв розвинулась індійська література. На...
Вступ 1. Біографія Е.М.Ремарка та формування в творчості антивоєнних настроїв. 2. „Втрачене покоління” у творах письменника. 3. Відносини до війни, смерті, ворогів у світогляді Е.М.Ремарка та його героїв. Висновки...
Вступ. 1. Статус, структура та функції Книжкової палати України. 2. Наукова діяльність Книжкової палати України імені Івана Федорова. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Книжкова палата України імені Івана Федорова...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-метологічні проблеми поповнення бібліотечних фондів. 1.1. Характеристика джерел поповнення бібліотечних фондів. 1.2. Право на обов’язковий примірник. 1.3. Додаткові джерела фінансування поповнення бібліотечних фондів. Розділ 2. Джерела...
Вступ. Розділ 1. Розвиток книгодрукування в Україні на поч. ХХ ст. 1.1. Розвиток видавничо-поліграфічної бази та становище друкарів і видавців. 1.2. Розвиток видавничої справи на Галичині. 1.3. Стан друкування...
Вступление 1. Композиция и сюжет «Божественной комедии» 2. Мировоззрение поэта в поэме. 3. Анализ поэтики в «Божественной комедии Выводы. Список использованной литературы. Вступление «Божественная комедия» — величавый итог всего...
Вступ. 1. Структура твору. 2. Якісні особливості тексту, психолінгвістичні та соціолінгвістичні норми 3. Етичні норми. 4. Оцінне редагування тексту. 5. Оформлення елементів видання. Висновки. Список використаних джерел. Вступ За...
Вступ. 1. І. П. Котляревський як письменник, драматург, перший класик нової української літератури. 2. Літературна спадщина І.Котляревського. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Самобутня і вельми важлива для розвою українського...
Вступ. 1. Народний характер творчості Шекспіра. 1.1. Біографія письменника 1.2. Періоди творчості Шекспіра 2. Походження жанру сонету, його розвиток у європейській літературі. Формування англійського сонету. 2.1. Походження жанру сонету...
Вступ. Розділ 1. Редагування та редакторська діяльність. 1.1. Редакторська діяльність. 1.2. Об'єкт і предмет редагування. Розділ 2. Діяльність видавництва „Каменяр”. 2.1. Напрямки роботи видавництва. 2.2. Історія видавництва “Каменяр”. 2.3....
Введение. 1. Восприятие писателями города Петербурга с основания до начала ХІХ века. 2. Образ Петербурга в литературе XIX века. 3. Восприятие Петербурга в новейшее время. 4. Литераторы о Петербурге...
Вступ. 1. Біографічні дані М.Гоголя. 2. Українська стихія у творчості М.Гоголя. 3. Образ України у творчості Миколи Гоголя. 4. М.Гоголь в українському культурному процесі. 5. Микола Гоголь: незбагненна душа....
Вступ. 1. Характеристика фундаментальних досліджень. 2. Правила оформлення реферату з теми. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для майбутнього фахівця, науковця дуже важливим є володіння методологією підготовки наукової публікації. Написання...
Вступ. 1. Період становлення перекладу в Італії. 2. Розвиток італійського перекладу в період Середньовіччя. 3. Особливості перекладу на Сицилії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Мистецтво перекладу на території сучасної...
Вступ. Розділ І. Інтернет-ресурси як джерело формування бібліотечних фондів. 1.1. Особливості використання Internet у бібліотеках. 1.2. Використання можливостей Internet при комплектуванні фондів бібліотеки. Розділ ІІ. Інноваційні методи поповнення та...
Вступ. 1. Особливості риторики і поезії. Висновки. Список використаної літератури Вступ Актуальність теми. Риторика у своєму вищому вимірі як мистецтво красномовства, гармонійне поєднання почуття, думки, слова і справи може...
В основу написання роману-притчі “Чума” Альбера Камю покладена хроніка “чумного року” в Орані. Сам же автор писав: “Явний зміст “Чуми” – це боротьба європейського Опору проти фашизму”. Він прагнув...
Вступ. Розділ 1. Михайло Петрович Драгоманов: віхи життя. 1.1. Початок творчого шляху. 1.2. Шлях просвітництва. 1.3. Соціаліст європейської школи. Розділ 2. Михайло Драгоманов – публіцист, редактор і політичний письменник...
Вступ. 1. Періодизація розвитку. 2. Період існування редагування як практичної діяльності. 2.1. Виникнення редагування. 2.2. Стагнація в редагуванні. 2.3. Відродження редагування. 3. Період нагромадження редакційних фактів. 4. Період функціонування...
Вступ. 1. Дискусійність проблеми класифікації бібліографії. 2. Класифікація бібліографії за ознакою її суспільного призначення: перший підхід. 3. Класифікація бібліографії за ознакою її суспільного призначення: другій підхід. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Суспільні функції художньої літератури як мистецтва. 2. Погляди науковців щодо функцій художньої літератури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Дослідники нараховують декілька сотень визначень культури та мистецтва як...
Коли в минулому видавництва випускали в світ книжки, які вони самі вважали вартими прочитання або конче потрібними читачеві, і пропонували книгарям їхній асортимент, виходячи дуже великою мірою з власних...
Вступ. 1. Культурні передумови розвитку літератури в Месопотамії. 2. Характеристика літературних пам’яток Месопотамії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Месопотамією (українською – Межиріччя або Дворіччя) називають область між ріками Тигром...
1. Біографія та творчий здобуток О.Гончарова. 2. Аналіз п’єси «7 кроків до Голгофи». Список використаної літератури. Драматична творчість О.Гончарова. П’єса «7 кроків до Голгофи» 1. Біографія та творчий здобуток...
Тарас Григорович Шевченко — великий український народний поет, геніальний митець-новатор, основоположник нової української літератури та української літературної мови. Видатний поет був водночас і драматургом, і повістярем, і фольклористом, і...
Вступ. Біографія В.Набокова. Твори В.Набокова російською та англійською мовамита їх критика. Переклади В.Набокова: переклад „Евгения Онегина”; матеріали по „Слово о полку Игоревом” . В. Набоков як літературознавець. Письменники в...
В душный терем литературы русского зарубежья Набоков ворвался освежающим вихревым сквозняком. «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня…» — так энергично...
ВСТУП І Тематичне й жанрове розмаїття Павличкової лірики 90-х років ІІ Філософські мотиви в творчості поета: 1.1. Сонети Д. Павличка 1.2. „Наперсток” Дмитра Павличка ІІІ Ностальгія Павличка Д. ВИСНОВКИ...
Вступ. Розділ 1. Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу. 1.1 Основні положення у системі поглядів В.О.Сухомлинського. 1.2. Моральне виховання дітей у поглядах В.О.Сухомлинського. 1.3. Значення колективу у...
Ернест Міллер Хемінгуей народився 21 липня 1899 р. в містечку Оук-Парк на середньому Заході США. Він був другим із шести дітей лікаря Кларенса Едмунда Хемінгуея та його дружини Грейс...
Вступ. Розділ І. Інтернет-ресурси як джерело формування бібліотечних фондів. 1.1. Особливості використання Internet у бібліотеках. 1.2. Використання можливостей Internet при комплектуванні фондів бібліотеки. Розділ ІІ. Інноваційні методи поповнення та...
Вступ. 1. Розстріляне Відродження у контексті епохи. 2. Письменники та діячі Розстріляного Відродження. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Воєнно-комуністичний наступ 30-х років, що прийшов на зміну українському відродженню 20-х...
Вступ. Розділ 1. Шекспір — драматург епохи Відродження. 1.1. В. Шекспір як людина і автор. 1.2. Естетика Шекспірової драми. Розділ 2. Трагедія Шекспіра "Гамлет, принц датський". 2.1. „Гамлет” –...
Вступ. 1. Аналіз джерел з наукової діяльності та творчого доробку О.П.Оглобліна. 2. Основні групи джерел про творчу діяльність О.П.Оглобліна. 3. О.П.Оглоблін як представник історико-економічного напрямку в українській історіографії 1920-х...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-метологічні проблеми поповнення бібліотечних фондів. 1.1. Характеристика джерел поповнення бібліотечних фондів. 1.2. Право на обов’язковий примірник. 1.3. Додаткові джерела фінансування поповнення бібліотечних фондів. Розділ 2. Джерела...
ступ. Розділ 1. Літературна та політична діяльність Василя Доманицького Розділ 2. Дослідник і редактор „Кобзаря”. 2.1. Доля творів Т. Шевченка. „Кобзар”. 2.2. Іван Франко і Василь Доманицький. 2.3. Редактор...
Вступ. Розділ 1. Філософська заглибленість у сутність проблеми життя у поезіях Б.Олійника. 1.1. Історія питання. 1.2. Глибокий інтеліктуалізм філософського осмислення загальнолюдських проблем у віршах "Стою на землі", "Хлібові", "Говорили-балакали...
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ЖАНРІВ ГАЗЕТИ. 1.1. Роль художньо-публіцистичних жанрів в суспільному житті. 1.2 Історія вивчення художньо-публіцистичних жанрів газети. 1.3 Характеристика художньо-публіцистичних жанрів. РОЗДІЛ 2. Функціонування художньо-публіцистичних жанрів...
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні аспекти визначення бібліографії. 1.1. Виникнення та початковий період розвитку бібліографічної діяльності. 1.2. Історичний розвиток терміну "бібліографія" та його значень до початку XX століття. 1.3. Трактування...
Вступ. 1. Література періоду Запорізької Січі. 2. Фольклор періоду Запорізької Січі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Духовна культура українського народу досягла високого рівня в період існування козацької держави (1648—1781...
Вступ. 1. Життєвий шлях І.Котляревського. 2. Творчість І.Котляревського та нова парадигма української літературної мови. 3. «Енеїда» І.Котляревського та її значення в літературі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Творчість І.Котляревського...
1. Література України першої половини 19 ст. 2. Література епохи Відродження. Список використаної літератури. 1. Література України першої половини 19 ст. Найзначніші досягнення української культури XIX ст. пов'язані з...
Вступ. 1. Життєвий шлях і витоки світогляду блаженного Августина. 1.1. Постать Августина Аврелія в культурології та філософії. 1.2. Проблема зла, — як поштовх до філософування Августина Аврелія. 2. Праці...
Вступ. 1. Загальна характеристика бібліотечної системи України. 2. Основні функції бібліотеки. 3. Шляхи вдосконалення роботи бібліотек щодо інформатизації суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Процес інформатизації суспільства активно проходить...
Вступ. 1. Сучасні письменники Німеччини та їх твори. 2. Німецькомовні літературні видання 2005 – 2007 рр. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна німецька література останнім часом непопулярна не тільки...
Вступ. 1. Проповіді пророка Мохамеда та їх записи. Історія писаного Корану. 2. Структура корінного тексту. 3. Особливості літературного стилю Корану 4. Релігійні та соціально-правові ідеї в Корані. 5. Значення...
Характерною відмінної рисою художньо-публіцистичних жанрів є те, що, що в них присутні художність і публіцистичність. Художність — це образне відображення дійсності, моделювання ситуації або подій, що дійсно відбулися або...
Вступ. 1. Проза Барки. Передісторія роману, написання твору та авторський задум. 2. Структура змісту та модерністичність твору. 3. Викривальний пафос твору. Добро і зло в романі. 4. Людина в...
Вступ. 1. Книжковий пам’ятник. 2. Рідкісні і цінні книги. Висновки. Список використаної літератури. Вступ За ознакою соціально-культурної значимості виділяють групу документів, що одержали назву артефакт (лат. arte — штучно,...
Роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин” — произведение трудное, емкое по своему содержанию. Работа над этим произведением шла на протяжении почти семи с половиной лет. За этот довольно продолжительный...
Народився Михайло Опанасович Булгаков 15 травня 1891 р. в Києві. Батько, Опанас Іванович, викладав у Київській духовній академії курс історії західних віросповідань. Мати, Варвара Михайлівна, виховувала дітей, яких було...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти книжної торгівлі в Україні. 1.1. Сутність книжної торгівлі та матеріально-технічна та інформаційна мережа роздрібних підприємств. 1.2. Основні вимоги до матеріально-технічної бази книготоргівельних підприємств. Розділ...
"На дні моїх споминів і досі горить той маленький, але міцний вогонь… Це вогонь у кузні мойого батька. І мені здається, що запас його я взяв дитиною в свою...
Вступ. 1. Біографічні дані О.П.Гермайзе. 2. Творча спадщина О.П.Гермайзе. Висновок. Список використаної літератури. Вступ У часописі «Україна» за 20-ті роки привертають увагу досить численні публікації, що належали О. Гермайзе....