referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Релігія

Введение Православие рассматривает свою историю с II века н.э. и считает, что она уходит к апостольским временам. Также и католицизм считает данный период своей историей. По общепринятой истории, в...
12 / 05 / 2023
Введение После смерти Святослава великим князем киевским стал его старший сын Ярополк (973—980). Однако уже через несколько лет на Руси возникла первая усобица. Сыновья Святослава начали борьбу за власть....
Запровадження християнства — це епохальний поворот в історії Давньоруської держави, який не тільки суттєво вплинув на всі сфери тогочасного суспільного життя, а й надовго визначив характерні особливості вітчизняної моделі...
Початок цивілізації на Апеннінському півострові пов’язують із заснуванням Риму (753 до н.е.). Суспільство Давнього Риму складалося з трьох триб (племен) — латинян, сабінян і етрусків. У кожній трибі було...
Іудаїзм — одна з монотеїстичних релігій, поширених головним чином серед євреїв. Культ Ягве, бога племені Іуди, який відіграв основну роль у становленні давньоєврейської держави, перетворився з часом на загальнодержавний...
Вступ Синтоїзм — це переважно релігія японців. Згідно з «Ніхон Шукйо Дзітен» («Енциклопедія японських релігій»), «синтоїзм почав формуватися майже одночасно з японською етнічною культурою, отже він є релігійною культурою,...
30 / 09 / 2022
Вступ Релігієзнавство належить до складних за структурою, 6а-гатоаспектних полідисциплінарних галузей знань. Його предметом є об’єктивні закономірності виникнення, становлення, розвитку та функціонування релігій, їх структурні особливості, різноманітні феномени, взаємозв’язки і...
26 / 09 / 2022
Вступ У глобалізованому світі ісламський тероризм та політичний іслам відіграють все більшу роль у житті не лише країн третього світу, а й всього людства. Поява рухів, що називають себе...
15 / 07 / 2022
1. Гетьманщина. Правління Івана Мазепи. 2. Сутність та особливості народного календаря. Список використаної літератури. 1. Гетьманщина. Правління Івана Мазепи Іван Степанович Мазепа народився між 1632 і 1644 роками (точна...
13 / 03 / 2021
Біблія (грец. biblia — книги) є священною книгою християн, однією з найвизначніших пам'яток світової релігійної думки, яка міцно вросла в духовність і культуру багатьох народів. Створювалася вона від XII...
Вступ. 1. Загальна характеристика сучасних релігій. 2. Основні західні культи (неохристиянські релігії). 3. Східні релігії та культи. 4. Сучасні й нетрадиційні релігійні групи в Україні. Висновки. Список використаної літератури....
26 / 12 / 2020
Вступ. 1. Основні риси ранніх етнічних (національних) релігій. 2. Релігії Стародавнього Єгипту. 3. Релігії народів Дворіччя. 4. Релігія Стародавньої Індії. 5. Давньогрецька релігія. 6. Релігії Стародавнього Риму. Висновки. Список...
25 / 12 / 2020
Вступ. 1.Іконопис як вид живопису. Заснування Київської школи іконопису. Сюжети ікон. 2. Особливості іконопису ХІV-ХVІ ст. 3. Іконопис доби бароко. Видатні іконописці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Іконопис —...
10 / 11 / 2020
Вступ. 1. Еволюція та становлення греко-католицької церкви на Галичині. 2. Становлення та розвиток Української греко-католицької церкви на поч. ХХ ст. 3. Сучасний стан католицької церкви в Україні Висновки. Список...
Вступ. 1. Релігійна освіта в Україні. 2. Розмежування і взаємодія духовної та світської системи освіти. 3. Державно-церковні відносини в сучасній Україні. 4. Духовна і світська системи освіти: шляхи взаємозближення....
30 / 10 / 2020
Якщо хтось вважає, що існують люди, котрі не виявляють релігійної віри, він помиляється, оскільки у світі немає жодної людини, котра – б не виявляла релігійної віри у будь –...
30 / 10 / 2020
Вступ. 1. Теорії походження релігійних вірувань. 2. Форми первісних релігій. 2.1. Анімізм. 2.2. Фетишизм. 2.3. Тотемізм. 2.4. Шаманізм. 2.5. Магія. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Питання про первісні релігійні...
30 / 09 / 2020
Вступ. 1.Християнство та його місце в культурному житті України. 2. Протестантизм в Україні 3. Доля й місце інших релігійних конфесій в Україні Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна релігійна...
21 / 09 / 2020
Вступ. 1. Основні концепції релігії. Соціальні чинники релігії. 2. Характеристика соціологічної концепції релігії, її основні постулати. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Серед популярних філософсько-соціологічних концепцій релігії виокремлюється теорія засновника...
30 / 07 / 2020
Вступ. 1. Друїди і релігія кельтів. 2. Германо-скандинавська релігія і міфологія. 3. Вірування древніх слов'ян. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Переселення індоєвропейських народів відбувалося поступово, кількома хвилями: одне за...
23 / 06 / 2020
Вступ 1. Початок християнства на Україні 2. Хрещення Руся та його значення 3. Християнство та його місце в культурному житті України Висновки Список використаної літератури Вступ Християнство — найчисленніша...
1. Релігія Стародавнього Єгипту. 2. Догматика та культова практика праслов´ян. 3. Християнізація України-Руси. Список використаної літератури. 1. Релігія Стародавнього Єгипту Стародавній Єгипет став, вірогідно, батьківщиною світової релігії та естетики....
23 / 05 / 2020
Вступ. 1.Середньовічна філософія як синтез християнського одкровення і античного раціоналізму. 2. Специфіка середньовічної філософії. 3. Номіналізм і реалізм. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Специфіка середньовічної філософії простежується в різних...
1. Предмет, структура релігієзнавства 2. Релігієзнавство про походження та первісні вірування. 3. Сутність та структура релігії 4. Законодавство України та міжнародні документи про свободу совісті 5. Соціально-етична доктрина Конфуція....
24 / 04 / 2020
Вступ. 1.Суть та значення ваххабізму, етапи розвитку. 2. Проблема ваххабізму. Тероризм ісламістських терористичних організацій ваххабітського спрямування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Слід зазначити, що сьогодні на перший план у...
Вступ. 1. Канонічне право Східної Церкви. 2. Характеристика Кодексу канонів східних церков як джерела канонічного права. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кодекс Канонів Східних Церков — документ виданий Римською...
18 / 01 / 2020
Розмаїття релігій світу та проблеми їх класифікації Структура сучасних релігій (загальна характеристика) Соціальна роль та функції релігії Історичний генезис релігій. Ранньоісторичні форми релігії Вступ Релігія — необхідна складова суспільного...
10 / 01 / 2020
1. Походження релігії та її ранні форми 2. Соціально-історичні причини та ідейні джерела виникнення буддизму Вступ Релігія як феномен сформувалася у намаганнях людини пізнати особливості буття світу, сили, що...
Спільні корені молдавсько-українських і галицько-буковинських взаємовідносин .Спільна церква русинів (українців) і молдован. Буковинська церква в умовах австрійської влади. Церква в умовах окупації Буковини Румунією. Церква Буковини в умовах Радянської...
Вступ. 1. Формування та зміст зороастризму. 2. Авеста — священна книга та пам'ятка культури. 3. Зороастризм та культура Сходу. Висновки. Список використаної літератури Вступ Витоки зороастризму в релігійних уявах...
12 / 07 / 2019
1.Іван Кондорський – автор першої книги з психології релігії. 2. Розвиток психології релігії в 17 ст. Києво-Могилянська академії. 3. Психологія релігії у 19 ст. Внесок Київської Духовної Академії в...
23 / 06 / 2019
Вступ. 1. Історичні умови виникнення релігії. 2. Міфологія Давньої Греції. 3. Релігійний культ давніх греків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Релігії античного світу (племен, що населяли територію Давньої Греції...
Вступ. 1. Історичні умови виникнення зороастризму. 2. Філософська концепція зороастризму. 3. Етичні принципи зороастризму. 4. Зороастрійський культ. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Щодо походження і розвитку зороастризму побутує багато...
Вступ. 1. Сутність і різновиди релігійних організацій. 2. Релігійна громада, її вплив на свідомість та поведінку віруючих. 3. Церква і секта як типи релігійних організацій. 4. Харизматичний культ. Його...
План Соціально — політичні та історичні причини виникнення уніатства. Еволюція та становлення греко-католицької церкви на Галичині. Кревська унія 1385р. Друга Городельська унія 1413р. Третя, завершальна Люблінська унія 1569р. Передумови...
14 / 01 / 2019
Вступ. 1. Церква як джерело свого права. 2. Державне законодавство з церковних справ. 3. Суб’єкти вищої влади в церкві, їх права та обов’язки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Владу...
26 / 12 / 2018
Вступ. 1. Структура релігії а) Релігійна свідомість б) Релігійна діяльність. в) Релігійні відносини. г) Релігійні організації 2. Виникнення й еволюція релігії 3. Становлення християнської церкви як соціальної організації. Висновок....
19 / 10 / 2018
1. Зороастризм: ґенеза і сутність. 2. Іслам: основоположники, соціальні умови і складові виникнення. 3. Індуїзм: сутність і особливості формування. Список використаної літератури. 1. Зороастризм: ґенеза і сутність За одними...
19 / 10 / 2018
Вступ. 1. Походження релігії. 2. Основні теорії походження релігії. 3. Гіпотеза про безрелігійний період в історії людства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Походить термін «релігія» з латини (religio —...
30 / 09 / 2018
1.Історія поширення іудаїзму. Священні книги іудаїзму(Тора, Талмуд) 2.Віровчення іудаїзму. Звичаї та традиції європейської общини. 3.Іудаїзм в сучасній Україні. Хасидизм. 4.Іудаїзм в сучасному світі Список використаної літератури. 1.Історія поширення іудаїзму....
Вступ. 1. Виникнення та культ ісламу. Пророк Муххамед я к засновник ісламу. 2. Віровчення, обряди і норми життя. Коран і Сукна. Шаріат. 3.Головні течії в ісламі. 4.Культурна і соціально-політична...
Вступ. Розділ 1. Світоглядні уявлення та вірування населення України в епоху палеоліту і мезоліту. Розділ 2. Формування системи світоглядних уявлень мешканців території України в неолітичний час. Розділ 3. Еволюція...
12 / 07 / 2018
Вступ. Розділ 1. Світоглядні уявлення та вірування населення України в епоху палеоліту і мезоліту. Розділ 2. Формування системи світоглядних уявлень мешканців території України в неолітичний час. Розділ 3. Еволюція...
5 / 07 / 2018
Вступ. 1. Характерні риси китайської міфології. 2. Конфуцій та його вчення. Релігійний зміст конфуціанства. 3. Особливості релігії даосів Висновки. Список використаної літератури. Вступ Одна з найдавніших у світі цивілізацій...
21 / 06 / 2018
Вступ. 1. Релігійні втручання стародавніх мешканців Межиріччя. 2. Особливості релігії народів Давнього Дворіччя (месопотамська релігія). 3. Авілум і мушкенум Месопотамії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Месопотамією (українською – Межиріччя...
16 / 06 / 2018
Зміст Вступ 1. Творення світу 2. Проблема існування релігії Висновки Список використаної літератури Вступ Протягом всієї історії людство цікавилося питаннями: що таке світ і матерія? звідкіля все це взялося?...
21 / 04 / 2018
Вступ. 1. Історичні умови виникнення та розвитку іудаїзму. 2. Філософські й моральні принципи іудаїзму. 3.Іудаїзм в сучасній Україні. Хасидизм. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Іудаїзм постав на духовних теренах...
15 / 04 / 2018
Вступ. 1. Етичні ідеї раннього християнства. 2. Роль християнської етики в формуванні морально-духовної культури. 3. Реалії життя середньовічної людини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Християнське моральне виховання є складовою...
Вступ. 1.Сутність та походження даосизму. 2. Елементи релігійної організації в даосизмі Висновки. Список використаної літератури. Вступ Даосизм (кит. Дао цзя або дао цзяо), китайська релігія і одна з основних...
19 / 02 / 2018
Вступ. 1. Стан християнства напередодні розколу. 2. Передумови розколу християнської церкви. 3. Характеристика основних причин розколу християнської церкви. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Перший розкол в християнстві був зумовлений...
Вступ. 1. Поява та поняття магії як релігійного вірування. 2. Магія як форма релігії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Витоки та особливості її першим дослідив Б. Малиновський у своїй...
27 / 01 / 2018
1. Походження та первісні форми релігії. 2. Християнство: умови виникнення. 3. Філософія буддизму. Список використаної літератури. 1. Походження та первісні форми релігії Первісний лад склався приблизно 40 тис. років...
17 / 01 / 2018
Вступ. 1. Роль православ’я у сучасному українському етнонаціональному середовищі. 2. Релігія та її місце в політичній системі незалежної України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Без вирішення релігійних проблем українське...
14 / 01 / 2018
Вступ 1. Сутність догмату про Пресвяту Трійцю 2. Догмат про Святу Трійцю – основа християнської релігії 3. Незбагненність догмата про Святу Трійцю Висновки Список використаної літератури Вступ У вченні...
11 / 01 / 2018
Вступ. 1. Вселенські собори. Захист християнської віри в іудейському та язицькому оточенні. Перший Вселенський Собор у Константинополі. 2. Історичний розвиток католицизму. Посилення папської влади. 3. Виникнення та роль схоластики....
16 / 12 / 2017
Вступ. 1. Історичні та ідейні джерела християнства. 2. Догматичне та організаційне утвердження християнства. 3. Християнська мораль, її сутність і структура. Проблема ідеалу в релігійній етиці. Висновки. Список використаної літератури....
15 / 10 / 2017
Вступ. 1. Роль церкви у середні віки. 2. Особливості релігії в період Відродження. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Тривала і уперта боротьба з греко-римським і варварським язичеством придала специфічну...
15 / 09 / 2017
П Л А Н Релігієзнавство як наука Християнство Християнське віровчення і культ Нехристиянські джерела Розкол християнства Початок хритиянства в Україні Католицизм Протестантизм Релігієзнавство як наука Становлення нової держави, а...
16 / 08 / 2017
Вступ. Розділ 1. Основні причини та передумови розколу християнської церкви. 1.1. Стан християнства напередодні розколу. 1.2. Характеристика передумов розколу християнської церкви. 1.3. Причини розколу християнської церкви. Розділ 2. Характеристика...
13 / 05 / 2017
Вступ. 1. Устрій вищого управління помісних Церков. 2. Вище управління римсько-католицької церкви. 3. Урядова влада церкви. 4. Церковне та соборне управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Канон — це...
12 / 05 / 2017
Вступ. 1. Розмаїття релігій світу та проблеми їх класифікації. 2. Структура сучасних релігій (загальна характеристика). 3. Соціальна роль та функції релігії. 4. Історичний генезис релігій. Ранньоісторичні форми релігії. Висновки....
Вступ 1. Особливості ісламського фактору в міжнародному тероризмі 2. Тероризм ісламістських терористичних організацій Висновки Список використаної літератури Вступ У глобалізованому світі ісламський тероризм та політичний іслам відіграють все більшу...
27 / 03 / 2017
Вступ. 1. Католицька церква, її походження, особливості віровчення і культу. 2. Віровчення і культ православ'я, церковна організація та відмінності від католицизму. 3. Протестантські течії та їх відмінності. Висновки. Список...
25 / 02 / 2017
Вступ. 1. Поняття релігійної свідомості. 2. Особливості релігійної свідомості. 3. Структура релігійної свідомості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Останнім часом як в Україні, так і в світі гостро постало...
Вступ. 1. Коран як основне джерело ісламу. 2. Інші джерела мусульманського віровчення і права. 3. Головні культові приписи ісламу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Основні джерела ісламу: Коран —...
27 / 09 / 2016
Вступ. 1. Походження і структура Біблії. Переклади і видання Біблії. 2. Релігійно-культурний зміст книг Старого і Нового Заповіту. 3. Сучасні тлумачення текстів Біблії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Священною...
Вступ Розділ 1. Світоглядні уявлення та вірування населення України в епоху палеоліту і мезоліту Розділ 2. Формування системи світоглядних уявлень мешканців території України в неолітичний час Розділ 3. Еволюція...
15 / 08 / 2016
Вступ. 1. Особливості феномену містицизму. 2.Визначення поняття містики в контексті релігії, філософії та науки. 3. Провідні ідеї містики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Християнська філософія складає вагомий пласт у...
Вступ. 1. Основні тенденції розвитку духовних сил з XV- XIX ст. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У загальній динаміці соціоісторичних процесів найважливішу роль відіграють чотири основні духовні сфери: релігія,...
25 / 07 / 2016
Вступ. 1. Основні принципи шаріату. 2. Роль та місце шаріату в сімейному вихованні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Шарат перелічує поважні причини, які дозволяють відійти від дотримання посту. Обов‘язок...
21 / 07 / 2016
Вступ. 1.Загальні характеристики і особливості світових форм релігії. 2.Особливості родоплемінних вірувань. 3.Рецидиви язичництво. Неязичницькі напрямки в Україні: рідновірчі і рунвірські. 4. У чому полягає причина релігійних війн?. Висновки. Список...
21 / 07 / 2016
Вступ. 1. Іслам як культурний феномен, його народження та еволюція. 2.Головні течії в ісламі. 3.Культурна і соціально-політична роль ісламу та його поширення в сучасному світі. Висновки. Список використаної літератури....
19 / 07 / 2016
Вступ. 1. Іслам і його роль в історії української держави. 1.1. Виникнення та культ ісламу. Пророк Муххамед як засновник ісламу. 1.2. Іслам в Україні. 1.3. Культурна і соціально-політична роль...
21 / 06 / 2016
Вступ. 1. Теоретичні основи католицизму. 1.1. Поняття католицизму та його спільні риси з православ’ям. 1.2. Догмати католицизму. 1.3. Ієрархія католицької церкви. 2. Сучасний стан розвитку католицизму в Україні та...
16 / 06 / 2016
1. Час і місце виникнення індуїзму. 2. Періодизація історії індуїзму. Список використаної літератури. 1. Час і місце виникнення індуїзму За своєю суттю індуїзм постав як розвинутий пізній брахманізм. Його...
25 / 05 / 2016
Вступ. 1. Християнські таїнства. 2. Характеристика основних свят у християнстві. 2.1. Християнські свята. 2.2. Храмові свята. 3. Православне богослужіння. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Одночасно із становленням віровчення відбувався...
Вступ. 1. Релігія й церква як суб'єкти політики. 2. Релігійно-клерикальні доктрини сучасності. 3. Особливості міжконфесійних відносин в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Корінні зміни, що відбуваються сьогодні у...
26 / 01 / 2016
Вступ. 1. Особливості джайнізму. 2. Поширення та основні вчення джайнізму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Джайнізм — одна з найбільш відомих релігій Індії. Звичайно вважається, що джайнізм виник в...
12 / 01 / 2016
Вступ 1. Культурно-історичні передумови виникнення. 2. Становлення християнської церковної організації. Монастирі. 3. Роль християнства у розвитку європейської культури. Висновок. Література. Вступ Церковна організація остаточно склалася VI ст. Імператор Юстиніан...
22 / 12 / 2015
Вступ. 1. Роль релігії у суспільстві. 2. Характеристика суспільних функцій релігії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В історії людства релігія постає суттєвим засобом прилучення індивіда до різних сфер суспільного...
Вступ. 1. Характеристика основних божеств Єгипту. 2. Релігія та міфологія стародавніх єгиптян. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Наприкінці IV тис. до н. е. невеликі племінні, державні утворення в долині...
21 / 09 / 2015
Вступ. 1. Проведення Вселенських соборів. 2. Формування основних догматів християнства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вселенські собори збиралися у складі представників усіх помісних церков (тобто Вселенської Церкви) для вирішення...
19 / 09 / 2015
Вступ. 1. Державно-церковні відносини в історії України. 2. Конституція України про свободу совісті і свободу релігії. 3. Правове забезпечення свободи совісті в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Демократичне...
11 / 09 / 2015
Вступ. 1. Походження релігії та її ранні форми. 2. Соціально-історичні причини та ідейні джерела виникнення буддизму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Релігія як феномен сформувалася у намаганнях людини пізнати...
Вступ. 1. Поняття і класифікація міфів. 2. Особливості “міфологічного мислення”. Міф як система уявлень і засіб розуміння світу. 3. Міфологія як складова і основа релігії. 4. Відмінність міфологічного і...
23 / 07 / 2015
Вступ. 1. Предмет, об'єкт і структура релігієзнавства. 2. Особливості об’єкту релігієзнавства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Релігієзнавство належить до складних за структурою, багатоаспектних полідисциплінарних галузей знань. Його предметом є...
18 / 07 / 2015
Вступ. 1. Сутність релігійної філософії. 2. Зв'язок між філософією та релігією. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Філософія й релігія мають зовсім різні завдання й суть різні по суті форми...
24 / 06 / 2015
Вступ. 1. УПЦ в Польсько-Литовській державі до підпорядкування її (Київської Митрополії) Московській Патріархії. 1.1. Правове положення православної церкви в Польсько-Литовській державі до кінця XVI ст. 1.2. Релігійна свобода Сигізмунді...
20 / 06 / 2015
Вступ. 1. Релігія стародавнього сходу. 2. Класичний період розвитку релігії у Греції. Олімпійські боги, культура і храми. 3. Давньоримська релігія. Релігія і влада в Римській імперії. Висновки. Список використаної...
15 / 06 / 2015
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти релігійного вчення буддизму в Індії. 1.1. Становлення та розвиток раннього буддизму. 1.2. Буддизм махаяни. Розділ 2. Порівняння віровчень буддизму та індуїзму. 2.1. Філософська концепція...
16 / 05 / 2015
Вступ. 1. Основи релігійних вірувань Індії. Веди-священна книга індусів. 2. Віровчення і культ індуїзму Вішнуїти і шиваїти. 3. Особливості джайнізму. 4. Виникнення і поширення сикхізму. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Загальна характеристика національних релігій. 1.1. Релігії Стародавнього Єгипту. 1.2. Релігії народів Дворіччя. 1.3. Релігія Стародавньої Індії. 1.4. Давньогрецька релігія. 1.5. Релігії Стародавнього Риму. 2. Релігія Китаю. 3....
13 / 04 / 2015
Вступ. 1. Становлення давньоєгипетської релігії. 2. Основні риси релігії стародавнього Єгипту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Держава Давній Єгипет сформувалася в II, тис, до н.е. в долині р. Ніл....
1. Предмет, об´єкт і структура релігієзнавства 2. Особливості об’єкту релігієзнавства Вступ Релігієзнавство належить до складних за структурою, багатоаспектних полідисциплінарних галузей знань. Його предметом є об´єктивні закономірності виникнення, становлення, розвитку...
13 / 02 / 2015
Вступ. 1. Особливості релігійного туризму в Україні. 2. Характеристика регіонів релігійного туризму та перспективи їх розвитку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Україна — багатонаціональна і багатоконфесійна країна, в якій...
І. Зміст, особливості. Історичні дані. 1. Природа духовності. 2. Духовність і вихованість. ІІ. Основи і етика християнства. 1. 10 заповідей. 2. Психологічне значення поняття “любов”. 3. Ідеологія християнства: “Людина,...
26 / 12 / 2014
Вступ. 1. Історія становлення та розвитку православ’я. 2. Стан православної церкви у ХХ ст. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Руська православна церква відсвяткувала в 1988 р. тисячолітній ювілей запровадження...
19 / 12 / 2014