referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Історія України

Вступ Успіх нинішнього українського державотворення значною мірою залежить від того, чи зуміємо ми об’єктивно проаналізувати власний історичний досвід, зокрема, усвідомити, як формувалася і функціонувала українська державницька ідея. Процес зародження...
Вступ Українська хорова музика минулого багата на яскраві творчі особистості – М. Дилецький, М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель, М. Лисенко, К. Стеценко, О. Кошиць… Особливе місце у цьому...
Прийшовши до влади, Володимир спробував провести релігійну реформу, яка полягала в запровадженні на Русі культу єдиного бога — громовержця Перуна. Проте навіть модернізована стара релігія не відповідала потребам часу:...
Вступ Полтавський полк — у XVII-XVIII століттях один із 10 лівобережних адміністративно-територіальних полків Гетьманщини. Створений 1648 року під час повстання під проводом Б.Хмельницького. Полковий центр — місто Полтава. Формація...
Вступ Попри значний масив праць, в яких досліджується проблема збирання етнографічних українських земель в одну державу, тема соборності українських земель викликає підвищений суспільний інтерес, позаяк час від часу в...
Багато дослідників вивчали питання впливу соціально-правової культури на становлення та розвиток характерних складових українського етносу, й те, яке велике значення має литовська доба. Дослідження державно-правового життя Великого князівства Литовського...
Вступ Україна має свою багату історію, впродовж якої витворювались високі зразки матеріальної та духовної культури, а в загальній скарбниці філософської думки вагомий доробок належить українським мислителям. Були в цій...
Вступ Антропологічну історію українців, як і інших європейських народів, можна порівняти з генним потоком через століття, до якого час від часу вливались окремі струмочки, струмки, а то й ріки....
Вступ Актуальність теми. Культурна сфера є складовою громадсько-політичного життя і віддзеркалює перебіг суспільних процесів. Провідну роль у розвитку духовної культури будь-якого суспільства, від якої чи не найбільше залежить формування...
Актуальність теми дослідження. Сучасна Україна, будучи багатонаціональною державою, володіє низкою унікальних особливостей її регіонів – культурних, історичних, економічних, політичних. Відсутність на державному рівні послідовної скоординованої регіональної політики, нерішучість у...
Актуальність теми. У наш час відбувається постійне кількісне та якісне зростання засобів масової інформації, посилення їх ролі та значення в усіх суспільних процесах, вони стали одним із найдоступніших засобів...
Актуальність теми дослідження. Аналіз творчої спадщини Аманда Єгоровича Струве (30.05.1835-12.09.1898) – визначного вітчизняного вченого-інженера, підприємця, керівника Коломенського машинобудівного заводу  – має значну вагу для розуміння процесів розвитку вітчизняного залізничного...
Актуальність дослідження. Потреба в об’єктивному вивченні діяльності і наукової спадщини видатних діячів України зумовлена сучасними культуротворчими процесами. Такі дослідження проводяться в контексті головних віх національної історії. Важливим напрямом є...
Вступ У демократичному суспільстві Конституція має особливе значення, яке ще більше зростає в перехідні періоди, коли мова йде про конкретні як у політичній, так і економічній системі суспільства. З...
Вступ В міру роздрібненості Русі на окремі князівства і землі, піднесення їх самостійності та втрати колишнього значення Києва літописання продовжується в інших князівських центрах, що розминулися внаслідок феодалізації окремих...
Вступ Боротьба за національне й соціальне визволення, розвиток української мови та початок книгодрукування — усе це сприяло швидкому розвиткові української літератури. Для першої половини XVII ст. в Україні був...
Вступ Однією з проблем функціонування держави в Україні є ефективність діяльності адміністративного апарату і, як наслідок, забезпечення якісної реалізації функцій по відношенню до суспільства. Мова йде про роботу систему»...
Вступ За польсько-литовської доби відбулися помітні якісні зрушення, з’явилися нові явища в економічній сфері. Якщо ще у XIV ст. переважала примітивна експлуатація великих природних багатств українських земель, оскільки домінували...
ВСТУП Перша друкарня на території України з’явилась у Львівській братській школі, де працювали 30 кваліфікованих граверів (XV ст.). Серед них відомий майстер Лаврентій Пилипович. У XVI ст. малярство продовжувало...
Вступ У розвитку культури Русі проявлялися як загальні закономірності, так і національні особливості. Її основа — самобутня культура східнослов’янських племен. Принциповим рубежем у розвитку культури стало прийняття християнства. Значним...
Вступ Процес утворення єдиної союзної держави розпочався ще під час громадянської війни. 30 грудня 1922 р. І Всесоюзний з’їзд рад затвердив Декларацію про утворення наднаціональної держави – Союзу Радянських...
Вступ. 1. Монгольська навала і встановлення золотоординського іга. 2. Боротьба проти монголо-татарської навали. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Питання про роль монгольського нашестя та золотоординського іга в слов´янській історії...
Вступ 1. Соціально-економічне становище та пошук шляхів виходу з кризи 2. Спроби політичних реформ. Зростання активності суспільства 3. Початок формування багатопартійності Висновки Список використаної літератури Вступ Проголошення незалежності стало...
Вступ 1. Утворення та діяльність Української Центральної Ради. Автономія України 2. Політико-правовий лад за доби Центральної Ради 3. Загибель Центральної Ради та її значення в історії України Висновки Список...
Вступ. 1. Організація Січі. 2. Адміністративно-політичний устрій та козацька символіка. 3. Військове мистецтво, побут та звичаї. 4. Система освіти і виховання Запорозької Січі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поява...
Вступ. 1. Етногенез слов’ян. Розселення слов’ян в Європі. 2. Східні слов’яни, їх суспільний розвиток в VI-IX ст. 3. Заснування Києва та перетворення його на політичний центр державного утворення Руська...
Вступ. Розділ 1. Причини та початок Національної визвольної війни. 1.1 Причини та характер війни. 1.2. Постать Б.Хмельницького та його роль в визвольній війні. 1.3. Початок воєнних подій. Розділ 2....
Введение. 1. Социально-экономическое развитие украинских земель. Рост экспансии польских феодалов. 2. Брестская уния. Борьба украинского народа против национального и религиозного гнета. 3. Козаччина в Украине. Выводы. Список использованной литературы....
Вступ. 1. Соціально-етнічна структура та розвиток. 2. Економічний розвиток Київської Русі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ За часів Київської Русі сформувалося феодальне суспільство в східних слов'ян. У цілому становлення...
Вступ. 1. Етнополітичні фактори у політиці радянської влади на Україні у 20-ті роки XX ст. Політика українізації. 2. Обмеження національних прав Української Радянської Республіки в 30-ті роки XX ст....
Вступ. 1. Прискорена індустріалізація в Україні: мета, засоби здійснення, наслідки. 2. Насильницька колективізація. Голодомор 1932-1933 років та його наслідки. 3. Сталінський терор в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
    У XIII ст. внаслідок розкладу племінного та зародження феодального суспільства утворилася Литовська держава, яка успішно чинила опір агресії з боку Лівонського та Тевтонського орденів. Водночас зміцніла Литовська держава...
Вступ. 1. Постать Григорія Квітка-Основ’яненко. 2. Роль та місце Г. Квітка-Основ’яненко в історії України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Відомий письменник Григорій Квітка-Основ’яненко, якого сучасники вважали батьком української прози,...
1. Люблінська унія. Включення Київщини, Волині, Братиславщини до складу Польщі. 2. Руїна. Поділ України на правобережну та лівобережну. 3. Революція 1848 її вплив на соціально-економічний розвиток краю. Список використаної...
Мета:Дослідити особливості післявоєнного періоду в Україні, особливості процесу відбудови народного господарства України, охарактеризувати соціально-економічний розвиток України, духовне життя в Україні, його основні тенденції і характерні ознаки. Актуальність теми: На...
Запоріжжя стало зародком нової української державності. Козаки створили органи влади, які поступово зосереджувалися в руках козацької адміністративної та судової влади. Остання поширювалась як на козаків, так і на тих...
Царський уряд, який прагнув зберегти за поміщиками землі і панівну роль у державі, в той же час змушений був сприяти буржуазному розвиткові країни. “Столипін, писав В.І.Ленін, — намагався… старе...
1. Побут та культура скіфів. 2. Українські замки. Список використаної літератури. Вступ. Проникнення скіфів на узбережжя Чорного моря відбувалося кількома хвилями. Спочатку вони не тільки мирно уживалися з кіммерійцями,...
Тема: Плани щодо України учасники Першої світової війни     Наслідки війни для українців, змушених битися з обох воюючих сторін, були негайними, безпосередніми й тяжкими. Протягом усієї війни Галичина слугувала...
Життя і діяльність Петра Могили. Заснування Лаврської школи. Києво-Могилянська Академія. Знамениті випускники Академії. Могила Петро Симеонович (1596-1647) Святий політичний, церковний і освітній діяч України, митрополит Київський і Галицький (...
Вступ 1. Історія створення та початок бойового шляху 2. Участь УСС у Першій світовій війні 3. Боротьба за національно-державне відродження України Висновки Список використаної літератури Вступ З початком Першої...
Вступ. 1. Сталін і сталінізм. Основні риси сталінізму. 2. Сутність сталінського терору. 3. Сталінський терор у 20-30 рр. на Україні Висновки. Список використаної літератури. Вступ Політична актуальність предмета дослідження...
Вступ. 1. Розселення, заняття та суспільно-політичний лад східних слов’ян. 2. Виникнення державних союзів східнослов’янських племен. "Руська земля". Висновки. Список використаних джерел. Вступ Перші згадки в писемних джерелах про ранньо-слов´янські...
Вступ. 1. Україна під час гетьманування І.Мазепи. 2. Північна війна. 3. Обмеження автономії України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Протягом майже всього 21-річного гетьманування Мазепа проводив традиційну для гетьманів...
1. Людина кам’яного віку на Україні 2. Походження Русі 3. До питання про виникнення козацтва. 4. Богдан Хмельницький – герой чи антигерой. 5. Кирило-Мефодіївське братство. 6. Діяльність центральної Ради....
Вступ 1. Сутність норманської теорії 2. Прихильники та опоненти норманської теорії Висновки Список використаної літератури Вступ Норманська теорія походження давньоруської держави — проголошувалася німецькими вченими (Байєр, Міллер, Шлецер), які...
У ході міжцивілізаційного зсуву завжди збурюється не тільки філософська, соціологічна, політологічна або культурологічна думка, а неодмінно й історична складова родового життя світової спільноти модифікується в залежності від змісту трансформаційних...
Вступ Декабристський рух і Україна Діячі України в декабристському русі Висновок Список використаної літератури ВСТУП «Має кожен вік свою прикметну рису. Нинішній ознаменувався революційними думками…» Ці слова видатного представника...
Вступ. 1. Пошуки оптимальних шляхів розвитку економіки України в складі народногосподарського комплексу СРСР в умовах науково-технічної революції. 2. Демократичні процеси в Україні після смерті Й.В. Сталіна, їх суперечливий і...
Вступ. 1. Становлення гетьманату П.Скоропадського. 2. Піднесення України за часів гетьманату. 3. Внутрішня політика П.Скоропадського. 4. Падіння Гетьманату. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Навесні 1918 р. Україна стала ареною...
     Повстання 1648 р. стало одним з найбільших катаклізмів української історії. Повстання аналогічних масштабів, сили й наслідків і справді важко знайти на перших етапах нової історії Європи. Але...
Вступ. 1. Походження княгині Ольги. 2. Хрещення княгині Ольги та його значення. 3. Здобутки та діяльність княгині Ольги. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Після смерті Ігоря залишився малий син...
Вступ. 1. Причини і джерела формування козацтва, його основні групи. 2. Заснування, устрій і розвиток Запорізької Січі, її значення в історії українського народу. 3. Козацько-селянські виступи кінця ХVІ —...
Вступ. 1. Ставлення козаків до релігії. 2. Особливості релігійності козаків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Характер церковного будівництва, управління духовною справою i, як наслідок, церковного устрою Запорозьких Вольностей великою...
Вступ. 1. Розпуск Центральної Ради. Прихід до влади П. Скоропадського. 2. Гетьманська держава і її внутрішня та зовнішня політика. 3. Протигетьманське повстання. Крах гетьманщини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 2. Участь воїнів і партизанів України у визволенні від нацистів країн Європи. Кінець війни. 3. Місце і роль України у Великій вітчизняній війні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ 1. Шлюбна політика князів Київської Русі 2. Династичні зв'язки Рюриковичів Висновки Список використаної літератури Вступ Початок формування державності на території України тісно пов’язаний з перетворенням Києва на основний...
Вступ. 1. Життєвий шлях М.С.Грушевського. 2. Наукова і політична діяльність М.Грушевського. Висновки. Список використаної літератури. Вступ М.С. Грушевськии (1866—1934) жив і творив українську державність, писав її історію, перебуваючи у...
Вступ. 1. Скіфо-сарматська доба. 2. Античні міста-держави Північного Причорномор´я. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Відкриття та поширення заліза започаткували нову еру в історії людства — залізну. Цікаво, що перші...
Вступ. Розділ 1. Початок Українсько-Московської війни. 1.1. Політична ситуація в Україні у 1557-1558 роках. 1.2. Причини та початок Українсько-Московської війни. Розділ 2. Хід воєнних подій у 1658-1659 роках. 2.1....
Вступ. 1. Причини і джерела формування козацтва, його основні групи. 2. Заснування, устрій і розвиток Запорізької Січі, її значення в історії українського народу. 3. Козацько-селянські виступи кінця XVI —...
Вступ. 1. Початок Української національної революції. 2. Створення та становлення збройних сил України. 3. Початки українського військового руху в російській армії. 4. Українські військові з'їзди. Перший Всеукраїнський Військовий З'їзд...
Вступ. 1. Державний лад. 2. Реформування судових і правоохоронних органів. 3. Зміни в законодавстві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Друга світова війна завдала Україні більше втрат і руйнувань, ніж...
Вступ. 1. Голод 1932-1933 рр. на Україні: очима істориків, мовою документів 2. Дослідження голодомору 1932-1933рр. у документах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Голодомор 1932-1933 років — безпрецедентний злочин сталінської...
Вступ. 1. Дипломатія І. Виговського та його вклад в збереження соборної української державності. 2. Дипломатичні зв’язки П.Дорошенка та його місце в історії української дипломатії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Громадянська війна і поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.) 2. Гетьманщина та її політичне становище після смерті Б.Хмельницького. Висновки. Список використаної...
1. Передумови утворення ранньофеодальної держави Київська Русь (економічні та соціально-політичні). 2. Запровадження християнства в Київській Русі, його вплив на соціально-економічний, політичний та культурний розвиток держави. 3. Соціально-економічний розвиток Київської...
Вступ 1. Загальноросійські політичні рухи та їх прояви в Україні 2. Український національний рух в другій половині ХІХ ст. 3. Політизація українського національного руху на початку XX ст. Створення...
1. Географічне розташування. Етнографічна історія. У VII—III ст. до н. е. у степових районах Північного Причорномор'я, на території сучасної Південної та Південно-Східної України, а частково і в Криму панували...
Вступ. Розділ 1. Початок та розвиток поштового зв’язку в Україні. 1.1. Зародження поштового зв’язку на Гетьманщині. 1.2. Розвиток поштового зв’язку на поч. XVIII ст. Розділ 2. Розвиток поштового зв’язку...
Тема 1. Витоки державно-правового ладу на території України. Державно-правовий лад доби правління перших Рюриковичів. Державно-правовий лад доби розквіту Київської Русі. 1. Антська державність IV-VII ст. Слов'янські племена на території...
Вступ. 1. Соціально-політичне становище в Україні після перемоги Лютневої революції. Створення Української Центральної Ради. Проголошення автономії України. 2. Проголошення Української Народної республіки. Війна Радянської Росії проти УНР. 3. Причини...
37. Радянсько-польська війна і Україна. 46. Боротьба проти фашистських загарбників в 1941-42 роках на Україні. 49. Наслідки війни, німецько-фашистських окупації для України, відбудова народного господарства в др. пол. 40-х...
1. Політична діяльність земців-лібералів України (друга половина 70-х – початок 80- х років ХІХ ст.) 2. Форми і тактика земсько-ліберальної опозиції. Список використаної літератури І. Політична діяльність земців-лібералів України...
Вступ. 1. Проголошення гетьманом та початок гетьманування І.Виговського. 2. Політика І.Виговського. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Іван Виговський походив з української православної шляхти. І як багато її представників, перебував...
Вступ. 1. Забудова незалежної України. 2. Соціально-економічна політика. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проголошення незалежності стало своєрідною точкою відліку нового етапу історії України, поклало початок перехідному періоду, суть якого...
1. Землеробство – головне заняття давніх русів. Феодальне землеволодіння. Вотчина. 2. Ремесла в Київській Русі 3. Внутрішня і зовнішня торгівля. Стан купців. Список використаної літератури. 1. Землеробство – головне...
Вступ. 1. Проблема походження слов’ян в історіографії. Джерела вивчення походження слов’ян. 2. Суспільно-економічний розвиток східних слов’ян. 3. Союзи східних слов’ян у VI-IX ст Висновки. Список використаних джерел. Вступ Східнослов'янські...
Вступ. 1. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.). 2. Роль Галицько-Волинського князівства в історії української державності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У 1054 р. на...
1. Зовнішньополітичні пріоритети Київської Русі. Київські князі в європейській політиці 10-12 століття. 2. Основні етапи російської експансії на Україну в другій половині 17 століття. 3. Геополітичні наслідки Другої світової...
Вступ Розділ перший. Джерела та історіографія дипломної роботи. 1.1. Джерельна база. 1.2. Історіографія. Розділ другий. Опришківський рух на Прикарпатті у ХVІІ столітті. 2.1. Становище селянства краю під гнітом першої...
Вступ 1. Загальноросійські політичні рухи та їх прояви в Україні 2. Український національний рух в другій половині XIX ст. 3. Політизація українського національного руху на початку ХХ ст. Створення...
Вступ 1-го жовтня 1727 р. в Глухові було обрано гетьмана – Данила Павловича Апостола. Оскільки він був дуже яскравою політичною фігурою, зупинимось більш детально на його житті. Найповніші біографічні...
Вступ. 1. Особливості культури України напр. XVII ст. 2. Розвиток культури в XVIIІ ст. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Центром культурного і релігійного життя залишався Київ з Могилянською академією...
Вступ. 1. Утворення Південного і Північного товариств та їх головні програмні вимоги й документи. 2. «Руська правда» Пестеля 3. «Конституція» М. Муравйова. 4. Товариство об'єднаних слов'ян. 5. Повстання 14...
     Після захоплення Угорщиною Закарпатської України (остаточно у 13 ст.) на цій території було запроваджено угорський адміністративно-територіальний устрій. Українські землі були роздоєні між сімома комітатами (жупами) — Спишським,...
Вступ. 1. Розвиток історико-правової думки в ХІХ ст. в Україні. 2. Розвиток правових засад та державницької ідеї в кінці ХІХ — поч. ХХ ст. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Розвиток національно-визвольного руху в Україні. Громади. 2. Виникнення й діяльність перших політичних партій в Україні. 3. Російська революція 1905-1907 рр. в Україні. Утворення нових українських політичних партій....
Громадянська війна та поділ України на 2 гетьманства (друга половина 17 ст.) Політична ситуація в Україні була така складна, що вже через місяць після смерті Хмельницького у Чигирині зібралася...
Вступ. 1. Історична роль Б. Хмельницького як керівника національно-визвольної боротьби українського народу. 2. Еволюція державницьких поглядів Б. Хмельницького, основні етапи розробки програми національно-державного будівництва та боротьби за її реалізацію....
Вступ. 1. Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського. 2. Польська експансія на українські землі наприкінці XIV — в середині XVI ст. 3. Люблінська унія. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ Внаслідок встановлення радянської влади за зразком і підтримкою Росії в Україні утвердилася диктатура пролетаріату та найбіднішого селянства. Відбулася інтеграція більшовицької партії у владу, що стало визначальним чинником державного...
Вступ. 1. Державний устрій Київської Русі. 2. Зовнішня політика Давньоруської держави. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Київське держава була ранньофеодальною монархією, яка мала певні особливості та своєрідні риси. До...
Вступ. Розділ 1. Іван Мазепа до гетьманства. Розділ 2. Іван Мазепа – гетьман України. 2.1. Обрання гетьманом та внутрішня політика I.C.Мазепи. 2.2. Зовнішня політика І.Мазепи. 2.2.1. Гетьман Мазепа і...
1. Політика радянської влади в Україні 1919 р. Селянські виступи. Повстання Григор’єва, Махна. 2. Радянсько-польська війна і Україна. 3. Громадсько-політичне життя в Україні в 30-ті роки. Утвердження сталінського тоталітарного...
    Рідко коли окремі особи так вирішальне визначали хід епохальних подій, як це зробив стосовно Великого Українського повстання 1648 р. Богдан Хмельницький. З огляду на його величезний особистий вплив...
1. Причини усунення центральної ради від влади і гетьманський переворот в Україні. 2. Формування у ході визволення війни 17 століття Української козацької ради. Список використаної літератури. 1. Причини усунення...
Вступ. 1. Демографічні дослідження в 20-30 роках. 2. Вклад Ю.О.Корчак-Чепурківського, А.П.Хоменка, С.А.Томіліна у розвиток демографії у 20-30 рр. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Історичний розвиток будь-якої науки характеризується спадковістю,...
Розвиток історичної науки в останнє десятиліття минулого і перші роки нинішнього століття ознаменувався низкою істотних зрушень. Чи не найпомітніші кількісні та якісні зміни сталися у вивченні доби Української революції....
1. Економічний розвиток Гетьманщини (18 століття) 2. Скасування кріпацтва та його вплив на розвиток підприємництва в Україні Список використаної літератури. 1. Економічний розвиток Гетьманщини (18 століття) Стрижнем тогочасної економіки...
Вступ. 1. Характеристика джерел і системи права. 2. Загальноімперське законодавство та правові звичаї. 3. Застосування правових звичаїв у земському праві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Становлення королівської влади, а...
Вступ. 1. Постать Святополка Окаянного в історії. 2. Суперечності щодо постаті Святополка Окаянного. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Святополк Окаянний (близько 981—†1019) — князь туровський (988 за ін. дан....
1. Устрій і побут на Українських землях в складі великого князівства литовського. 2. Події північної війни у 1700-1721р І.Мазепа і Мазепинці. Обмеження автономії України. 3. Тенденції політичного економічного та...
Вступ 1. Боротьба козаків з турецькою імперією та Кримським ханством 2. Козацтво як впливовий чинник міжнародного життя Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми дослідження. Власні збройні сили і...
Вступ. 1. Теорії походження слов’ян. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Чільне місце у слов'янській археології посідає проблема слов'янського етногенезу. Вона вбирає в себе питання походження слов'янського етносу, формування його...
Вступ. 1. Історичні пам’ятники України як пізнавальний туристичний ресурс. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Українська історико-культурна спадщина величезна, і формувалася вона протягом багатьох століть завдяки різним народам. Крім, історико-культурних...
Вступ. 1. Утворення та розвиток збройних сил за гетьманства Б.Хмельницького. 2. Особливості організації війська. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У найтрагічніші часи (майже п'ять століть тому) своєї історії, коли...
Вступ. 1. Концепції розвитку сільського господарства. 2. Здійснення сталінської програми колективізації в Україні. 3. Голодомор-геноцид 1932–1933 рр. 4. Соціально-політичні наслідки колективізації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми.У роки...
Вступ. 1. Формування і зміцнення Галицького та Волинського князівств, їх об'єднання. 2. Галицько-Волинське князівство у ХІІ-ХІІІ ст. 3. Галицько-Волинське князівство наприкінці XIII — на початку XIV ст. Висновки. Список...
1. Історія становлення національного прапора. 2. Український національно – державний герб. 3.Український національний гімн. Список використаної літератури. 1. Історія становлення національного прапора Жовто-блакитні барви символізували Київську Державу ще до...
Вступ. 1. Декабристський рух і Україна. 1.1. Становлення та розвиток декабристського руху в Україні. 1.2. Південне та Північне товариство, їхня діяльність. 1.3. Основні центри діяльності декабристських організацій. 2. Хід...
Вступ. 1. Вищі органи державної влади. 2. Вищі виконавчі органи влади (органи управління). 3. Місцеві органи влади та управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Уже після перших перемог наприкінці...
І. Богдан Хмельницький: Легенда виникнення ім’я та прізвища; Біографія гетьмана. II. Тарас Григорович Шевченко: Біографія поета; Слово Олеся Гончара про письменника. III. Заключна частина І. Богдан Хмельницький Народився близько...
Вступ. 1. Соціально-політичне становище на Україні після перемоги Лютневої революції. Створення української центральної Ради. Боротьба за автономію України. 2. Проголошення Української Народної республіки та її діяльність. Висновки. Список використаної...
Вступ. Розділ 1 Історіографія та джерельна база. Розділ 2. Основні напрямки українського дисидентського руху. 2.1. Правозахисний рух в Україні (сер. 50 – 80 рр.) 2.2. Шістдесятництво. Становлення правозахисного руху....
Вступ. 1. Передумови та початок декабристського руху в Україні. 2. Діячі України в декабристському русі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми.Рух декабристів, який звикли ототожнювати лише з історією...
Вирішення міжнаціональних відносин і забезпечення національним меншинам необхідних умов розвитку, у відповідності до світових стандартів, — важливий фактор на шляху інтеграції України в Європу. Українською владою вже чимало зроблено...
Вступ. 1. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну. 2. Проголошення автономії України. 3. ІІІ та ІV Універсали Центральної Ради. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Невдачі і...
Вступ. 1. Суспільно-політичне життя Правобережної України наприкінці XVII —у XVIII ст 2. Соціально-економічний розвиток наприкінці XVII —у XVIII ст. 3. Правобережжя та західноукраїнські землі у другій половині XVIII ст....
Вступ. 1. Легенди про заснування Києва. 2. Заснування Києва та його значення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Київ було засновано, як стверджують археологи, наприкінці V — першій половині VI...
Вступ. 1. Історіографія питання історії козацтва та ролі в ньому П.Сагайдачного. 2. Постать в історії України П.Сагайдачного. 3. Головні походи П. Сагайдачного. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Петро Конашевич-Сагайдачний...
Вступ Причини проведення земської та міської реформи. Основні положення земської 1864 р. та міської1870 р. реформ. Особливості їх реалізації в Україні Значення реформ. 5. Висновок Список використаної літератури ВСТУП...
Вступ. 1. Становлення адміністративно-командної системи державного управління. 2. Форсування індустріалізації в Україні. 3. Насильницька колективізація. Голодомор 1932-33 років та його наслідки. 4. Сталінський терор в Україні. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Зміни в економіці України в 50-60-х роках. 2. Духовне життя в Україні: основні тенденції та характерні риси. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У середині 50-х років УРСР...
1. Передісторія України: археологічна періодизація, еволюція людини та людського суспільства. 2. Трипільська культура на українських землях. 3. Перші етноси на території України: Кіммерійці. Скіфи. Сармати. 4. Антична колонізація Північною...
Вступ 1. Політична напруга напередодні революції 2. Політична спрямованість революційно-демократичних партій у російській революції 1905-1907 рр. Висновки Список використаної літератури Вступ На початку ХХ сторіччя Російська імперія являла собою...
Вступ. 1. Суспільно-політичне життя і політична боротьба в УРСР у 50-х — на початку 60-х років. 2. Десталінізація та економічне реформування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Перебуваючи протягом більш,...
1.Дайте визначення предмету "Історія України", вкажіть на основні методологічні принципи, джерела та значення його вивчення у вищій школі. 2.Розкрийте суть основних історіософських концепцій щодо походження та часу виникнення українського...
Вступ. 1. Характеристика суспільних відносин у Скіфії. 2. Суспільний лад. Ведення господарства. 3. Державно-суспільний апарат. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В часи свого розквіту скіфське суспільство поділялося на кілька...
1. Автохтонність українського народу, історичні концепції щодо його формування 2. Головні етапи розвитку української народності 3. Основні територіальні центри формування українського етносу. Походження етноніму "Україна". Список використаних джерел. 1....
Вступ. 1. Характер суспільно-політичного життя в Україні (1956-1985). 2. Соціально-економічний розвиток в Україні (1956-1985) 3. Перебудова в Україні: причини, суть, наслідки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Смерть Сталіна відкрила...
Вступ. 1. Організація влади та нормативна регуляція поведінки в умовах первісного ладу. 2. Визрівання інститутів класового суспільства та шляхи формування держави і права. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Узагальнюючи...
Вступ. 1. Початок Другої світової війни і Україна. 2. Окупація українських земель фашистською Німеччиною, Угорщиною та Румунією. 3. Партизанська боротьба в Україні, діяльність ОУН і УПА. 4. Визволення України...
1. Утворення Галицько-волинського князівства та його політичний та соціально-економічний розвиток у ХІІ — перш. пол. XIV ст. 2. Богдан Хмельницький та його оцінка особи в історичній літературі 3. Початок...
1. Шляхи розвитку феодального способу виробництва. Велика земельна власність феодалів – основа середньовічного феодального суспільства. 2. Сутність феодальної експлуатації селянства (економічне та позаекономічне присилування). 3. Форми і види феодальної...
1. Еволюція суспільно-політичного устрою українських земель у складі Великого князівства Литовського (14-16 століття) 2. Українська революція 1917-1920 р.р та змагання концепцій державотворення (Центральна рада, гетьманат П. Скоропадського, Директорія, більшовики,...
Переломний етап в історії України — кінець 50-х — початок 60-х pp. У цей час, коли очевидною стала неможливість подальшого збереження феодально-кріпосницьких відносин, відбулося скасування кріпосного права, почав встановлюватися...
Введение. 1. Характеристика монгольского войска. 2. Разгром Средней Азии. 3. Битва на реке Калке. Оборона Рязани. 4. Завоевание северо-восточной Руси. 5. Поход Батыя на Европу. 6. Русские земли под...
1. Дати оцінку суспільно-політичну подію в Україні в народи “НЕПу” 2. Україна в період “Хрущовської відлиги”. Список використаної літератури. 1. Дати оцінку суспільно-політичну подію в Україні в народи “НЕПу”...
1. Предмет, методологія, джерела історії України. Періодизація та історіографія історії України 2. Стародавня історія України. Походження українського народу 3. Суспільно-політичне та соціально-економічне життя українського народу за княжої доби Висновки...
Вступ. Розділ 1. Зовнішня політика та міжнародні стосунки Б.Хмельницького. 1.1. Українсько-польські міжнародні відносини. 1.2. Українсько-московські відносини. Розділ 2. Розбудова Української козацької держави та її диплоатичі зв’язки. 2.1. Відновлення української...
Вступ. 1. Утворення Запорізької січі, зміцнення козацтва. 2. Військовий устрій Запорізької Січі. 3. Козацька державність. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Запоріжжя стало зародком нової української державності. Козаки створили органи...
У грудні 1991 р., не доживши кількох тижнів до свого чергового — 69-го дня народження, припинив існування Радянський Союз. В результаті з політичної карти світу не просто щезла остання...
Вступ. 1. Поняття та значення опришківського руху. 2. Олекса Довбуш та його роль в історичному висвітленні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Коли розгорнемо криваві картини минулого Підгір'я і Карпат...
Вступ. 1. Розробка та прийняття Конституції. 2. Головні положення Основного закону радянської держави. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Конституція РСФСР 1918 р. — перша конституція Радянської держави. Рішення про...
1. Люблінська унія. Включення Київщини, Волині, Братиславщини до складу Польщі. 2. Руїна. Поділ України на правобережну та лівобережну. 3. Революція 1848 її вплив на соціально-економічний розвиток краю. Список використаної...
Вступ. 1. Героїчні подвиги воїнів, партизанів, учасників руху опору у битвах за визволення України. 2. Внесок народу України у перемогу над фашизмом. 3. Уроки Другої світової війни та Великої...
Вступ. 1. Предмет курсу “Історія України”. Його завдання, періодизація, джерела вивчення. 2. Походження топоніму “Україна”. Започаткування національної символіки. 3. Початок формування людської цивілізації на території України. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Історичні концепції щодо походження та виникнення українського народу. 2. Проблеми етногенезу української народності в історичній літературі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Чільне місце у слов'янській археології посідає...
Вступ. 1. Проголошення України незалежною суверенною державою. 2. Соціально-економічні перетворення в Україні. Перехід до ринкових відносин. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Творення Української держави мало розпочатися з формування системи...
1. Встановлення німецького окупаційного режиму в Україні та його злочинна діяльність 2. Радянський партизанський рух в роки Великої Вітчизняної війни 3. Стратегія і тактика ОУН в роки Другої світової...
Вступ. 1. Всесвітнє історичне значення трипільської культури. 2. Період мезоліту: стоянки, мистецтво, поховання, вірування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Мезоліт (від грец. мезо – середній, проміжний і літос –...
Дослідницький сюжет з «чорними клобуками» і «дикими половцями» на Бузі і Дністрі достатньо обставинне висвічений у спеціальній слов’яномовній історичній і археологічній літературі. Однак, археологічний стан розробки цього питання поки...
Вступ. 1. Східні слов’яни: розселення ,вірування,заняття. 2. Гайдамацький рух. Коліївщина. 3. Початок Другої Світової війни і Україна. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В історичній науці однією з центральних є...
Вступ. 1. Історичне значення Київської Русі. 2. Феномен Київської Русі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В історії українського, російського та білоруського народів Київська держава була спільною протягом великого історичного...
Вступ. 1. Органи влади й управління. 2. Судові та правоохоронні органи. 3. Правова система. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У період «хрущовської відлиги» в процесі активного реформування (особливо реформ,...
Три десятиріччя після смерті Сталіна можна поділити на два періоди, що мають суттєві відмінності між собою. Якщо перший (його називають “відлигою”) був спробою хоч частково реформувати тоталітарну радянську систему,...
Вступ. 1. Загарбання українських земель Польщею. 2. Соціально-економічний розвиток. 3. Боротьба з турецькою імперією та Кримським ханством. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Після Люблінської унії українські землі Польського королівства...
Вступ. 1. Проаналізуйте етапи становлення та розвитку феодального суспільства, типологію, основні риси. 2. Охарактеризуйте повстання в Суздальській, Ростовській, Новгородській землях ХІ ст. 3. Дайте характеристику політиці Володимира Всеволодивоча Мономаха....
Вступ. 1. Економічна думка часів Середньовіччя. Економічні медитації Станіслава Оріховського-Роксолана. 2. Соціально-економічні процеси у поглядах І.Вишенського. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічна думка в Україні раннього періоду Середньовіччя найбільш...
Дослідження персонального складу та генеалогії козацької старшини спирається на значний і різноплановий масив джерел. Опираючись, на досвід аналізу джерел з історії українського козацтва [48; 49; 60; 61; 56], приєднуємося...
    Тип ранньої руської державності можна узагальнено визначити  як патримонію, тобто політичний устрій, за якого влада пануючої династії і підпорядкована їй територія вважались нерозривно поєднаними: право на владу мав...
Вступ. 1. Передумови виникнення Київської Русі. 2. Давньоруська київська держава: основні етапи розвитку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Історія економічної думки України часів раннього та класичного середньовіччя зв'язана з...
Вступ. 1. Причини і джерела формування козацтва, його основні групи. 2. Заснування, устрій і розвиток Запорізької Січі, її значення в історії українського народу. 3. Козацько-селянські виступи кінця ХVІ- першої...
1. Ідеї незалежності держави і єдності слов¢янських народі у літописах і пам¢ятках Київської Русі 2. Основні напрями політичної і правової думки в період створення Російської централізованої держави 3. Політична...
Вступ. 1. Постать князя Святослава в історії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Святослав Ігоревич (бл. 935 — березень 972) — Великий князь київський (княжив з 945, самостійно з 964...
Вступ. 1. Передумови та причини виникнення голоду в 1932-1933. 2. Наслідки голодомору в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Терор голодом був методом політичного упокорення українців. Не випадково голодомор...
Вступ. 1. Загальний історичний огляд радянської державності в Україні 2. Зміни в державному ладі України. 3.Становлення та розвиток прав в ССРР. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Наполегливі...
1. Історико-етнографічне районування України 2. Регіональні особливості в культурі та побуті населення України Список використаної літератури 1. Історико-етнографічне районування України Процес районування України включає кілька етапів. Перший (VI—X ст.)—...
Вступ. 1. Підсумки та досягнення революції. 2. Причини поразки революції. 3. Історичні уроки революційних подій 1917-1921рр. в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Українська революція 1917-1921 років — черга...
Вступ. 1. Передумови і початок повстання. 2. Причини та характер війни. 3. Постать Б.Хмельницького та його роль в визвольній війні. 4. Початок воєнних подій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. Розділ 1. Передумови розвитку дипломатії галицьких князів. 1.1. Відносини із західними сусідами по смерті Романа. 1.2. Поділ Галицько-Волинської Русі Угорщиною та Польщею. 1.3. Дипломатія Романовичів у роки об'єднання...
Вступ. 1. Лютнева революція і піднесення національно-визвольного руху в Україні 2. Створення Центральної Ради Центральна рада і боротьба за автономію України. 3. І і ІІ Універсали. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Кам’яна доба української історії. Стоянки первісної людини на території України. 2. Племена трипільської культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Першим періодом історії людства був кам'яний вік. Йому...
1. Визвольна війна українського народу проти Польщі. Основні етапи та наслідки. 2. Козацько-гетьманська держава з середини 17 ст., соціальна структура, політика, адміністративний устрій. 3. Переяславсько-московський договір 1654 р.: умови...
Вступ. 1. Утворення Запорізької січі, зміцнення козацтва. 2. Козацька державність. 3. Територіальний і адміністративний поділ Запорізької Січі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Запоріжжя стало зародком нової української державності. Козаки...
Участь у Північній війні Щаблі кар’єри Державна діяльність гетьмана України Івана Мазепи Участь у Північній війні. Союз Мазепи зі Швецією 1.Щаблі кар’єри У західноєвропейській літературі Мазепа, завдяки романтичній поезії...
Вступ. 1. Князювання Володимира Великого. 2. Князь Володимир Великий та його державотворча і освітня діяльність. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Найяскравішим прикладом видатної особистості в історії нашої країни є...
Вступ. 1. Постать та місце в історії Ю.Хмельницького. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Юрій Хмельницький (бл. 1641—1685) — Гетьман України в 1657, 1659—1663 рр. і Правобережжя (1677-81, 1685), молодший...
Вступ. 1. Відносини України з Кримським ханством, загальна характеристика. 2. Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханством. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кримське ха́нство (крим. Qırım...
Вступ. 1. Молоді роки І.Мазепи. 2. Гетьманування І.Мазепи. 3. Внесок в культуру І.Мазепи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Іван Степанович Мазепа (Іван Мазепа-Колединський (1639 —21 вересня 1709) — гетьман...
Вступ. 1. Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського. 2. Польська експансія на українські землі наприкінці XIV — в середині XVI ст. 3. Люблінська унія. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Революція 1905-1907 років та її вплив на державно-правовий розвиток українських земель. 2. Зміни в державному устрої та праві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Історія України XIX— початку...
Вступ. 1. Роздроблення Київської держави. Його причини. 2. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст. 3. Князівства, утворені під час роздробленості Київської Русі. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Українське питання в міжнародних відносинах на передодні та на початку Другої світової війни. 2. Возз’єднання західноукраїнських земель з Українською РСР. 3. Напад фашистської Німеччини на СРСР. 4....
Вступ. 1. Трипільська цивілізації, її основні віхи та характеристика. 2. Традиції та культура Трипілля – Кукутені. 3. Феномен трипільської культури в давній історії України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Проблема походження слов’ян в історіографії. Джерела вивчення походження слов’ян. 2. Культура давніх слов'ян 3. Дохристиянські вірування давніх слов'ян. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема походження слов'ян та...
Вступ 2. Конституційний процес. Конституція України 1996 р. 3. Судова реформа. 4. Реформування законодавства. Розвиток окремих галузей права Висновки. Список використаної літератури. Вступ Декларація про державний суверенітет України, Акт...
Тема 6. Державно-правовий лад доби Української Центральної Ради; Української Держави — Гетьманату й Директорії та ЗУНР. 1. Лютнева революція 1917 р. Утворення Української Центральної Ради. Стосунки між УЦР та...
"Березневі статті" — важливий правовий документ. Б. Хмельницького. Юридично оформили рішення Переяславської угоди і визначили відносне автономне, політичне і правове становище України в складі Російської держави, так звані "березневі...
Вступ. 1. Повстання проти гетьманського режиму. Встановлення Директорії в Україні. 2. Внутрішня і зовнішня політика Директорії. Проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР. 3. Боротьба більшовиків проти Директорії. Друга спроба...
Вступ. 1. Соціально-економічні та політичні передумови формування Київської Русі. 2. Запровадження християнства та його наслідки для України – Руси. Розквіт давньоруської держави. 3. Феодальна роздрібненість Русі. Місце і роль...
Вступ. 1. Особливості трипільської цивілізації. 2. Культура трипільської цивілізації. 3. Господарство трипільців. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На території України Трипільська культура була поширена у Лісостепу — від Верхнього...
Вступ. Розділ 1. Характерні особливості найдавніших знаків-символів в Україні. 1.1. Основна символіка найдавніших знаків. 1.2. Родові знаки та символи, емблеми земель України. 1.3. Походження та значення блакитно-жовтих барв. Розділ...
Українська козацька держава 1649-54 рр. Безперервні селянсько-козацькі повстання з кінця XVI і майже до середини XVII ст. свідчили про загострення соціально-економічних, національно-політичних та релігійно-культурних суперечностей. Однак правляча феодальна верхівка...
Вступ. 1. Місце та значення конституції П.Орлика. 2. Зміст та ключові моменти Конституції П.Орлика. 3. Витримки з Конституції П.Орлика. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вісімнадцяте століття, а точніше, його...
Вступ. 1. Пошуки оптимальних шляхів розвитку економіки України в складі народногосподарського комплексу СРСР в умовах науково-технічної революції. 2. Демократичні процеси в Україні після смерті Й.В.Сталіна. Їх суперечливий і непослідовний...
Вступ. 1. Діяльність гетьмана І.Мазепи. 2. Послідовники І.Мазепи. Пилип Орлик. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Гетьман Іван Мазепа належить до тих постатей в українській історії, котрі своєю діяльністю і...
Вступ. 1. Причини, характер, рушійні сили та періодизація української національної революції. 2. Національно-визвольна боротьба українського народу проти Речі Посполитої ВІ648 -1657 pp. та її результати. 3. Формування української гетьманської...
1. Проаналізуйте, як події лютневої революції вплинули на подальший розвиток України. 2. Культура Київської Русі. Княжа доба. Список використаної літератури. 1. Проаналізуйте, як події лютневої революції вплинули на подальший...
Вступ. 1. Декларація державний суверенітет, Акт про незалежність України та їх значення 2. Боротьба за утвердження політичної і економічної незалежності України. Політичний плюралізм і багатопартійність України. 3. Воєнно-політичні та...
Вступ. 1. Вивчення історичної спадщини М.С.Грушевського. 2. М. Грушевський як історик та його праця «Історія України-Руси». Висновки. Список використаної літератури. Вступ Утвердження незалежності України, становлення громадянського суспільства, формування його...
Вступ. 1. Індустріалізація: причини, суть, наслідки. 2. Голодомор 1932-1933рр. мовою документів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На базі непу промисловий розвиток СРСР у середині 20-х років досяг довоєнного (1913...
    У XIII ст. внаслідок розкладу племінного та зародження феодального суспільства утворилася Литовська держава, яка успішно чинила опір агресії з боку Лівонського та Тевтонського орденів. Водночас зміцніла Литовська держава...
Вступ. 1. Державотворницька діяльність Д.Галицького. 2. Місце Д.Галицького в історії України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Утворення Київської Русі у IХ-ХII століттях поклало початок державотворенню і поширенню ідеї державності....
Вступ. 1. Соціально-політичне становище на Україні після перемоги Лютневої революції. Стратегія і тактика різних політичних партій. 2. Прихід до влади Центральної Ради та її внутрішня і зовнішня політика. Універсали...
Вступ Вісімнадцяте століття, а точніше, його останні два десятиріччя,— це час, коли схвалювалися конституції: 1787 — конституція Сполучених Штатів Америки, 1791 — конституції Франції та Польщі. В Російській імперії...
Вступ. 1. Зародження та розвиток козацької геральдики. 1.1. Становлення українського (руського) горботворення. 1.2. Особливості козацької геральдики. 2. Основні види та типологія козацької геральдики. 2.1. Походження та особливості запорозького державного...
Тема: Україна у другій половині XVI — першій половині XVII ст. Зміст Вступ. 1. Соціально-економічний розвиток українських земель. Зростання експансії польських феодалів. 2. Берестейська унія. Боротьба українського народу проти...
Вступ. 1. Передумови виникнення антського царства. 2. Соціально-економічна сфера антів. 3. Політична сфера. Відносини між сусідніми племенами. 4. Сфера культури і побуту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Безумовно найзагадковішим...
Вступ Розділ перший. Джерела та історіографія дипломної роботи. 1.1. Джерельна база. 1.2. Історіографія. Розділ другий. Опришківський рух на Прикарпатті у ХVІІ столітті. 2.1. Становище селянства краю під гнітом першої...
1. Крито-Мікенська цивілізація. 2. "Велика грецька колонізація". 3. Античний Рим. 4. "Варварські королівства" на території Західної Римської імперії. 5. Франкська держава і розвиток Західної Європи після її розпаду. 6....
Вступ. 1. Особливості екологічного стану м.Києва. 2. Водойми м.Києва та стан їхнього забруднення. 3. Проблема відходів та їх утилізації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Я, Солтус Олеся Олександрівна народилася...
Вступ. 1. Передумови утворення держави на Русі. Об’єднання східнослов’янських земель навколо Києва. 2. Князювання перших київських князів Олега, Ігоря, Ольги. Загальний висновок. Список використаної літератури. Вступ У кінці IX...
1.Запорізька Січ — козацька республіка. Заняття, побут, воєнне мистецтво та символіка козацтва. 2.Вклад українського народу в розгром нацистської Німеччини. Список використаної літератури. 1.Запорізька Січ — козацька республіка. Заняття, побут,...
Вступ. 1. Джерело права русько-візантійських угод X ст. 2. Вплив договорів з Візантією на Київську Русь. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Більше п'яти сторіч Русь перебувала в тісних відносинах...
Вступ. 1. Об’єктивна необхідність реформ. Пошук ефективних шляхів і методів господарювання. 2. Демократизація суспільного-політичного життя. 3. Виникнення і діяльність Народного Руху України, нових громадсько-політичних організацій і партій. Висновок. Список...