referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Політична економіка

У ранньому інституціоналізмі трактування економічних явищ велося з трьох позицій: психології та технології, права, ринкової кон’юнктури. Негативізм позиції Т. Веблена був урівноважений позитивізмом Дж. Коммонза та практицизмом У. Мітчелла....
У 20-х рр. ХІХ ст. класична політична економія, досягнувши кульмінації свого розвитку, почала здавати свої позиції. Теоретична діяльність послідовників вчення Д. Рікардо не ознаменувалася подальшим серйозним розвитком науки. По...
Вступ Актуальність теми. Правильне співвідношення понять “економіка” та “політика”, збалансований їхній взаємозв’язок є ключовим від чого залежить як економічний потенціал країни, так і рівень добробуту населення, розвиток суспільно-політичних та...
1) Які економічні умови визначили виникнення й становлення політекономії як науки? Важливу роль в історії економічної думки відіграло християнське вчення. Основними принципами християнської економіки є: 1) участь усіх працездатних...
Вступ Актуальність теми. Державне регулювання доповнює ринковий механізм, що в сукупності становить єдину систему макроекономічного регулювання господарської системи та підприємництва. Розвинена ринкова економіка не означає «абсолютної свободи» і «вільної...
Вступ Актуальність теми. Виробництво не можна уявляти як механічне поєднання його основних елементів: робочої сили, землі і засобів виробництва. Вони утворюють складну систему в її взаємозв’язку. А всяка цілісна...
Актуальність теми. Податковий борг має давню історію. Не дивлячись на це, питання податкового боргу і податкової заборгованості платників перед бюджетом залишається малодослідженим. Існування протягом тривалого часу податкового боргу в...
1. Специфічні риси та особливості системи державного управління соціально-економічним розвитком України. Стратегічна мета та завдання державного регулювання економіки України. Короткострокові та середньострокові цілі соціально-економічного розвитку України. 2. Вплив держав...
Дисципліна "Політекономія": 1.1.1 Економічні потреби, виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси 1.1.2 Економічна система суспільства. 1.1.3 Форми організації суспільного виробництва. 1.1.4 Ринок, суть, функції, моделі . Класифікація ринків. 1.1.5 Національний...
Введение. 1. Государственный кредит как экономическая категория. 2. Формы государственного кредита. 2.1. Формы внутриэкономического государственного кредита. 2.2. Международный государственный кредит. Выводы. Список использованной литературы. Введение Государство как субъект экономических...
Вступ. 1. Поняття та фактори конкурентоспроможності підприємства в умовах економіки. 2. Основні методи та підходи оцінювання конкурентоспроможності підприємства. 3. Досвід зарубіжних країн та вдосконалення конкурентоспроможності держави. Висновки. Список використаної...
1. Грошовий ринок і грошово-кредитна політика. 2. Екологічна ситуація та екологічна політика. Список використаної літератури. 1. Грошовий ринок і грошово-кредитна політика Грошовий ринок як сегмент фінансового ринку, на якому...
Вступ. 1. Основні типології політичних систем. 2. Новітні політичні системи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасний етап розбудови типології політичних систем пов'язаний з біхевіористською революцією в політичній науці 1950...
Вступ. 1. Об'єкт, предмет, сутність і наукові категорії політики. 2. Політика як соціальне явище. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Серед визначень соціологи політики досить поширеним є розуміння її як...
Вступ. 1. Особливості конфліктів сучасного світу, їх основні чинники. 2. Фактори внутрішніх конфліктів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Рік 1989 і події, пов'язані з цим роком, були сприйняті як...
Теоретичні питання. 1. Предмет дослідження політичної економії як науки. 2. Економічні категорії і закони. 3. Макроекономічна нестабільність: інфляція та безробіття. 4.Базисна модель загальної ринкової рівноваги «сукупний попит — сукупна...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти функцінування ринку. 1.1. Загальна характеристика ринку. 1.2. Роль ринку в економіці. Розділ 2. Основні функції ринку. 2.1. Види ринків та їх основні функції. 2.2....
Вступ. 1. Сутність державного втручання в економіку. 2. Межі втручання держави в економіку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна змішана економіка регулюється в основному через ринкові регулятори. Ринковий механізм...
Варіант 1. 1. Введення країною забороняючого імпортного митного тарифу: а) завжди погіршує її добробут; б) завжди погіршує добробут споживачів у цій країні; в) завжди приносить додатковий виграш виробникам у...
1. Державне регулювання розвитку промислового виробництва. 2. Соціальне значення державного регулювання охорони природи (екології). Список використаної літератури. 1. Державне регулювання розвитку промислового виробництва Державне регулювання промислового виробництва проявляється в...
1.Світовий досвід регулювання економіки. 2.Методи планування. 3.Характеристика окремих видів податків. 4.Особливості та проблеми приватизації в Україні 5.Державне регулювання фінансових відносин. 6.Форми та методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 7.Державне регулювання...
Вступ. Розділ 1. Сутність і роль бюджету. 1.1. Бюджет як економічна категорія. 1.2. Бюджет як основний фінансовий план держави. 1.3. Роль і місце бюджету у фінансовому механізмі держави. Розділ...
Вступ. 1. Структура і принципи бюджетної системи України. 2. Функції бюджету. 3. Роль бюджету у соціально-економічному розвитку суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Бюджет відображує економічні відносини, за допомогою...
ВСТУП. Розділ І. Пропозиція товару на ринку. Графік пропозиції. 1.1.Ціна й обсяг пропозиції товарів. 1.2.Особливості ринкової пропозиції. Розділ 2. Ціна ринкової рівноваги. 2.1. Рівноважна ціна. 2.2. Встановлення рівноважної ціни....
1. Матеріальне виробництво як основа життя людини. 2. Об’єктивні причини економічного розвитку. 3. Причини виникнення товарного виробництва. 4. Функції грошей та їх еволюція. 5. Закон попиту й пропозиції. 6....
Вступ Розділ І.Теоретичні засади антимонопольної політики Монополії та їх види Умови й особливості виникнення монополій Суть та значення антимонопольної політики Розділ ІІ. Характеристика антимонопольної політики в Україні 2.1. Шляхи...
Вступ. 1. Історія створення та розвиток Європейського Союзу. 2. Організаційна будова та структура Євросоюзу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Економічні зв'язки між країнами світу існували завжди, але...
1. Антимонопольна політика держави. 2. Грошова політика. 3. Економічна безпека держави. Список використаної літератури. 1. Антимонопольна політика держави Антимонопольна політика не має на меті ліквідацію чи заборону крупних монопольних...
Вступ Цілі та об'єкти монетарної політики Методи контролю та інструменти монетарної політики Особливості проведення монетарної політики на сучасному етапі розвитку Заключення Використана литература Вступ На сучасному етапі розвитку багато...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти функціонування профспілок в Україні. 1.1. Інституційна мережа профспілок України. 1.2. Форми діяльності профспілок. 1.3. Напрями участі профспілок у функціонуванні громадянського суспільства. Розділ 2. Сучасний...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти економічних відносин. 1.1. Суб’єкти економічних відносин. 1.2. Сутність і основні структурні елементи економічних відносин. 1.3. Класифікація економічних систем та її критерії. 2. Економічні відносини...
Вступ. 1. Сутність державного втручання в економіку. 2. Межі втручання держави в економіку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна змішана економіка регулюється в основному через ринкові регулятори. Ринковий механізм...
Вступ 1. Характерні особливості класичної політичної економії 2. Виникнення класичної політичної економії в Англії і Франції 3. Еволюційні моделі розвитку політичної економії Висновки Список використаної літератури Вступ Предметом політичної...
Вступ. 1. Сутність дискреційної фіскальної політики. 2. Головні завдання дискреційної фіскальної політики та її інструменти. 3. Дискреційна фіскальна політика та її роль у сучасній економіці. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Поняття бюджетної системи. 2.Склад і структура бюджетної системи України. 3. Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи України. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Державні фінанси є основою економічного...
Вступ. 1. Конкурентність європейської промисловості. 1.1. Єдиний ринок та промислова політика. 1.2. Виклики європейській промисловості. 1.3. Засади промислової політики. 2. МСП в умовах єдиного ринку. 3. Підприємницька політика. 3.1....
Вступ. І. Необхідність державного втручання в економіку. 1.1. Поняття держави. 1.2. Втручання держави в економіку протягом історії. ІІ. Основні функції сучасної держави. 2.1. Економічні функції держави та форми державного...
Вступ. 1. Державна кадрова політика в Україні. 2. Об’єкти та суб’єкти державної кадрової політики. 3. Кадрова політика як функція державної служби в умовах адміністративної реформи. 4. Сучасна державна кадрова...
Вступ. 1. Проблеми політичної економіки в сучасних умовах України. 2. Світова фінансова криза. 3. Актуальні проблеми економіки України в контексті світової фінансової кризи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Серед...
1. Економічна політика Української держави: проблеми і труднощі. 2.Здійснення ринкових реформ. 3. Формування фінансової, грошово-банківської системи. 4. Зовнішньоекономічні зв’язки. Список використаних джерел. 1. Економічна політика Української держави: проблеми і...
Вступ 1. Поняття та становлення предмету політичної економії 2. Предмет дослідження політичної економії як науки Висновки Список використаної літератури Вступ Політична економія — економічна наука. Економіка також не менш...
Вступ. 1. Особливості нової економічної політики в Україні. 2. Народне господарство України в умовах НЕПу. 3. Ліквідація НЕПу та її наслідки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Нова економічна політика...
Вступ. 1. Економічна природа адміністративних витрат та їх класифікація. 2. Методика побудови обліку адміністративних витрат. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах реформування економіки України та здійснення комплексної реформи...
1. Тарифная политика в условиях глобализации. 2. Нетарифные методы регулирования международной торговли. 3. Осуществление внешнеэкономической политики государства в системе ВТО. 1. Тарифная политика в условиях глобализации Таможенный тариф представляет...
Вступ. 1. Стратегії реформ країн з перехідною економікою. 2. Стратегії розвитку країн із перехідною економікою на сучасному етапі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Різке погіршення соціально-економічного стану, кризові явища...
1. Сучасні концепції демократії. 2. Переваги та недоліки демократично-політичного режиму. Список використаної літератури. 1. Сучасні концепції демократії Сучасна демократія рішуче відрізняється від класичної, хоча і зв'язана з нею, як,...
Вступ 1. Особливості формування соціальної стратифікації 2. Динамізм соціальної стратифікації у посттрансофрмаційному суспільстві Висновки Список використаної літератури Вступ У перехідний період державотворення, визнання України повноправним суб'єктом міжнародної політики спостерігається...
1. Функціональні форми грошей. Закони грошового обігу. Теорія грошей 2. Основні форми та методи державного регулювання економіки. 3. Суть, функції споживання та заощадження. Національні заощадження та норма заощадження. Список...
1. Економічні функції держави. 2. Особливості функції держави в перехідній економіці 3. Удосконалення економічних функцій держави в перехідній економіці Висновки. Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність теми. Однією з...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні засади діяльності домогосподарств. 1.1. Сутність домогосподарств та їх основні економічні характеристики. 1.2. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності. 1.3. Економічна диференціація домогосподарств у контексті...
Вступ. 1. Зміст і правове значення кошторису бюджетної установи. 2. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторису бюджетної установи. 3. Задача. Висновки. Список використаних джерел. Вступ...
Вступ 1. Земельна рента: сутність, форма, механізм 2. Земельна рента в сучасній економічній системі 3. Ренті відносини в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми. Земельна реформа як...
Вступ. 1. Плата з відшкодування витрат на геологорозвідувальні роботи. 2. Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів. 3. Плата за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового...
Вступ. 1. Державне регулювання як особливий тип соціально-економічного управління. 2. Самоорганізація та самоуправління в соціально-економічній діяльності. 3. Взаємодія державного регулювання та громадської самоорганізації, його сутність і роль у забезпеченні...
Вступ. Розділ 1. Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу. 1.1. Структура агропромислового комплексу і сутність аграрної політики держави у період становлення ринкових відносин. 1.2. Державне регулювання функціонування та розвитку АПК....
Монетарна політика Центральний банк створює банківські резерви, що є вимогами центрального банку, до комерційних банків. Сума готівки в обігу та резервів комерційних банків відома як грошова маса, яку інколи...
План 1.Вступ Сутність прибуткового оподаткування та його рольу системі оподаткування доходів громадян Оподаткування доходів найманих працівників заосновним місцем роботи Оподаткування доходів громадян, щозаймаються підприємницькою діяльністю Оподаткування доходів отриманих від...
1.Сутність відтворення і його види. 2. Сімейні доходи і структура їх використання. 3.Міжнародна економічна інтеграція. Список використаної літератури. 1.Сутність відтворення і його види Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств...
Вступ. 1. Політична система України: проблеми та перспективи розвитку. 2. Концепція сталого розвитку та стратегічні перспективи України. 3. Економічні чинники національного розвитку в ХХІ ст 4. Специфічні завдання української...
Вступ І. Теоретичні основи функціонування конкуренції 1.1. Зміст та основні види конкуренції 1.2. Форми конкуренції ІІ. Сучасний стан розвитку конкуренції 2.1. Сучасний стан української конкуренції 2.2. Зарубіжний досвід функціонування...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти приватизації в Україні. 1.1. Поняття приватизації та роздержавлення. 1.2. Основні методи роздержавлення та приватизації. Розділ 2. Проблеми роздержавлення та приватизації в Україні. 2.1. Основні...
Вступ. 1. Сутність потреб, особливості їх розвитку. 2. Економічні інтереси: сутність, види особливості розвитку. 3. Закон зростання потреб і соціально-економічна ефективність виробництва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми....
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ 1.1. Становлення системи валютного регулювання в Україні 1.2. Класифікація і характеристика методів валютного регулювання Висновки до 1-го розділу...
Вступ. 1. Кредитно-промислова політика – чинник економічного зростання. 2. Засади формування кредитно-промислової політики в процесі ринкових перетворень. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ефективна державна промислова політика особливо важлива тепер...
1. Система доходів бюджету. Методи формування доходів бюджету. 2. Планування фонду заробітної плати вищого закладу освіти. Список використаної літератури. 1. Система доходів бюджету. Методи формування доходів бюджету Склад і...
Вступ. 1. Рушійні сили економічного зростання (прогресу) 2. Стабілізаційна економічна політика. 3. Концептуальні засади державної програми забезпечення економічного зростання в Україні Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблеми економічного зростання...
1. Проблеми сучасної регіональної політики України. 2. Державне регулювання ринку праці. 3. Податки як механізм державного регулювання економіки. 4. Державне регулювання економіки на регіональному рівні. 5. Система прогнозування, планування...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти еволюції розвитку політичної економії. 1.1. Теоретико-методологічні засади політичної економії. 1.2. Розвиток політичної економії та її основні методи досліджень. 1.3. Еволюційні моделі розвитку політичної економії....
1. Теорії вартості. 2. Антимонопольна політика держави. 3. Як розміщення ресурсів фірми пов'язане з цілями, яких вона намагається досягнути?. Тести. Список використаної літератури. 1. Теорії вартості Визначення цінності товару...
Вступ. 1. Головні принципи та чинники державної регіональної економічної політики України. 2. Механізм реалізації державної регіональної політики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ефективність функціонування національної економіки значною мірою залежить...
Вступ. 1. Розподіл національного доходу. 2. Диференціація доходів населення. Проблема бідних та багатих. 3. Перерозподіл національного доходу та роль у ньому державного бюджету. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Як...
Вступ. 1. Вищі та центральні органи виконавчої влади. 2. Концепція адміністративної реформи щодо вдосконалення структурі та змісту діяльності органів виконавчої влади. 3. Вдосконалення правового статусу органів виконавчої влади (у...
Вступ Історія становлення поняття“ правова держава “ Поняття концепції правовоїдержави і її застосування Принцип верховенства закону Два типи праворозуміння Ідеальна правова державата її протилежність Безумовність свободи особи Принцип поділу...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи дослідження зовнішніх ефектів. 1.1. Сутність та форми вияву зовнішніх ефектів. 1.2. Теорія зовнішніх ефектів Пігу. Розділ 2. Держава як економічний суб’єкт регулювання зовнішніх ефектів....
Вступ. РозділІ. Інституційні аспекти зовнішньої політики Німеччинини прикінці ХХст 1.1. Загальногосподарські прийоми формування політики. 1.2. Вихідні механізми законодавчого процесу. Розділ ІІ. 2.1. Німеччина і НАТО 2.2. Німеччина і ЄС....
Вступ. 1. Історичний розвиток міжнародних систем. 1.1. Основні характеристики Вестфальської системи. 1.2. Особливості Віденської міжнародної системи. 1.3. Проблема перебудови міжнародних відносин після першої світової війни Версальсько-Вашингтонська система. 1.4. Ялтинсько-Потсдамська...
Вступ. 1. Поняття громадянства України. 2. Принципи, на яких ґрунтується законодавство про громадянство України. 3. Особи, що є громадянами України. 4. Документи, що підтверджують громадянство України. 5. Підстави набуття...
Залучення фінансових ресурсів на внутрішньому ринку зумовили утворення значного внутрішнього державного боргу України. Тому нині особливо гостро постали питання визначення оптимальних розмірів державної заборгованості, вдосконалення структури, механізму управління та...
Вступ. 1. Зайнятість населення і регулювання її в сучасних умовах. 2. Складові державного регулювання зайнятості населення. 3. Державне регулювання зайнятості населення в Україні, основні принципи та завдання. Висновки. Список...
Вступ. 1. Політичний компроміс як засіб вирішення політичних криз. 2. Критерії ефективності політичних компромісів. 3. Компроміс як спосіб розв`язання політичних конфліктів в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Консенсус...
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні засади державного бюджету та бюджетної політики. 1.1. Бюджетна політика України, її основна риси та елементи. 1.2. Сутність та формування державного бюджету України. 1.3. Засади визначення...
Вступ. 1. Основні протиріччя розвитку та виникнення глобальних проблем на сучасному етапі. 2. Особливості економічної кризи в Україні, її наслідки та фактори стабілізації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні та нормативно-правові проблеми визначення і дослідження феномена тероризму. 1.1. Поняття „терору” та „теракту”. 1.2. Еволюція проявів тероризму. 1.3. Терористичні організації сучасності: методика та організаційні структури....
1. Завдання грошово-кредитної політики для забезпечення економічного зростання. 2. Значення науково-технічного співробітництва в системі зовнішньоекономічних відносин держави. 3. Чому в Україні введено мораторій на продаж землі? Які загрози потрібно...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти поняття державної власності. 1.1. Сутність та функції державної власності. 1.2. Підстави виникнення права державної власності. 1.3 Теоретико-методологічні основи аналізу державного сектора економіки. 2. Реформування державного...
Вступ 1. Поняття та розподіл національного доходу 2. Чинники, що визначають величину національного доходу 3. Перерозподіл національного доходу та роль у ньому державного бюджету Висновки Список використаної літератури Вступ...
Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні основи функції держави в економіці 1.1. Сутність економічних функцій держави 1.2. Основна характеристика функцій держави в перехідній економіці 1.3. Поняття та класифікація правових форм реалізації...