referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Інше

Тема 1. Розвиток готельного господарства. 1. Історія розвитку світового готельного господарства. 2. Історія розвитку готельного господарства України та м.Києва. 4. Сучасні тенденції розпитку світової індустрії гостинності 5. Сучасні тенденції...
15 / 02 / 2021
1. История развития фитотерапии как метода лечения. 2. Дозировка лекарственных растений. 3. Особенности собирания и сохранения лекарственных растений. 4. Ядовитые и смертельные растения. 5. Способ приготовления лекарственных форм: настои....
11 / 02 / 2021
Вступ. 1. Організаційна структура робіт з стандартизації. 2. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів. 3. Порядок розроблення і затвердження стандартів. 4. Порядок видання, перевірки, перегляду, зміни...
9 / 02 / 2021
Вступ. 1. Загальна характеристика роботи будівельної організації ТОВ „Добробут” 2. Основні положення і поняття з технології будівельного виробництва. 3. Загальні положення одного з видів технології будівельного виробництва вибухівки. 4....
31 / 01 / 2021
Вступ. Розділ І. Сутність, стан, проблеми малого бізнесу. 1.1. Мале підприємство як специфічний суб’єкт ринкової економіки. 1.2. Особливості управління фінансами малого підприємства. Розділ ІІ. Аналіз проблем управління малим підприємством...
19 / 01 / 2021
1. Вступ 2. Визначення митного перевізника 3. Транспортерні документи 4. Ліцензія на впровадження діяльності митного перевізника 5. Реєстрація митних перевізників та надання інформації про них 6. Висновок ВСТУП В...
8 / 01 / 2021
Вступ. Розділ 1. Розшукова група. 1.1. Розшукова група та їх характеристика. 1.2. Склад, озброєння та взаємодія. Розділ 2. Пошукова група. 2.1 Пошукова група та їх характеристика. Склад озброєння та...
27 / 12 / 2020
Питання 1. Правила поділу понять. Питання 2. Категоричні судження та їх види. Список використаної літератури. Питання 1. Правила поділу понять Поняття — форма мислення, яка відображає предмети в їх...
4 / 12 / 2020
ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ Аділь Ібрагім Мохамед Ель-Хаг Атіг   ДОРОЖНІ АСФАЛЬТОПОЛІМЕРСІРКОБЕТОНИДЛЯ РЕГІОНАЛЬНИХ УМОВ РЕСПУБЛІКИ СУДАН 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби   АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...
Вступ. 1. Історія становлення та розвитку футболу в Україні. 2. Зародження та становлення баскетболу в Україні. 3. Історія розвитку волейболу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Місцем народження багатьох видів...
6 / 11 / 2020
Вступ. 1. Розвиток логіки в Стародавньому світі. 2. Логіка середньовіччя (схоластична логіка). 3. Формування логіки Нового часу. Ф.Бекон. 4. Розвиток сучасної логіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Логіка дуже...
2 / 11 / 2020
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Одним із найважливіших напрямів науково-технічного прогресу в будівництві є забезпечення роботи будівельних конструкцій в умовах максимально наближених до реальних. В зв'язку з цим все...
Поступальний розвиток економіки, зростання національного багатства й підвищення добробуту суспільства можливі лише за умов високої продуктивності праці й соціального миру. А для цього необхідне не тільки закріплення певних прав...
7 / 10 / 2020
1. Типологія внутрішнього простору рекреаційних закладів. 2. Критерії комфортності житлового приміщення (простір, параметри, фізичні умови макроклімату, необхідне обладнання). 3. Формування внутрішнього простору приміщень виробничого призначення рекреаційного закладу. Список використаної...
22 / 09 / 2020
1.Обгрунтуйте предмет і сутність науки як сфери людської діяльності. 2.Охарактеризуйте аналітичну роботу дослідника над дисертацією. Список використаної літератури. 1.Обгрунтуйте предмет і сутність науки як сфери людської діяльності Знання необхідні...
15 / 09 / 2020
Вступ. 1. Структура і види визначень. 2. Значення визначень в науці та судженнях. 3. Класифікація, структура і види поділу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття — форма мислення, яка...
14 / 09 / 2020
Вступ. 1. Класифікація науково — дослідних робіт. 2. Вчені звання і наукові ступені. 3. Ліцензійний договір як форма угоди між власником патенту та покупцем. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
27 / 08 / 2020
Вступ. 1. Ефективність виробничо-ресурсного потенціалу підприємства: фактори впливу та критерії оцінки. 2. Шляхи підвищення ресурсного забезпечення розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ринкові умови...
25 / 08 / 2020
Вступ. 1. Семіотичний характер логіки: поняття про знак, види знаків. 2. Семіотика як наука про знаки. 3. Структура знакового процесу. 4. Структура значення знака і специфіка мови права. Висновки....
23 / 08 / 2020
Вступ. 1. Особливості методики раннього розвитку за Нікітіними. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Що означає ранній інтелектуальний розвиток? Коли варто починати: з народження або з 6 років, коли дитина...
11 / 08 / 2020
1. Дати загальну характеристику роботи будівельної організації. 2. Викласти основні положення і поняття з технології будівельного виробництва — продуктивність праці. 3. Викласти загальні положення одного з видів технології будівельного...
29 / 07 / 2020
1. Небесні координати. Сонячний газ. 2. Сонце — найближча зоря. 3. Планети — гіганти. 4. Місяць — планети земної групи. Зорі. Еволюція зір. 5. Наша галактика, або світ галактик....
17 / 07 / 2020
I.ВСТУП II.РОЗДІЛ І :СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОГО НАТО III.РОЗДІЛ ІІ:ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАТО У СИЛОВИХ СТРУКТУРАХ УКРАЇНИ. 2.1.Інформаційна політика Альянсу 2.2.Інформаційна підтримка «Партнерства заради миру» 2.3.Реформування ЗСУ до...
13 / 07 / 2020
Вступ. 1. Національні стандарти. Загальна характеристика. 2. Право власності на стандарти в Україні. 3. Порядок реєстрації та видання стандартів в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Стандартизація — діяльність,...
7 / 07 / 2020
Ринок нерухомості — один із найбільш соціально значущих ринків України. Рієлторська діяльність (здійснення операцій з нерухомим майном) – це підприємницька діяльність, до якої належать: торгівля нерухомим майном; продаж нерухомого...
11 / 06 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти туристичної та рекреаційної системи. 1.1. Передумови формування і розвитку туристичного комплексу Прикарпатського регіону. 1.2. Роль туристичного комплексу у структурі господарства регіону. Розділ 2. Аналіз...
26 / 04 / 2020
Введение. 1. Инновационный проект: понятия, основные этапы создания. 2. Оформление инновационных проектов. 3. Управление инновационным проектом. Выводы. Список использованной литературы. Введение Инновационный проект — комплект документов, который определяет процедуру...
18 / 04 / 2020
Вступ. 1. Поняття, зміст і значення науки. 2. Структура наукознавства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Навколишній світ-це значною мірою створений людиною світ інформаційних технологій, техніки та наукових досягнень. Він...
15 / 04 / 2020
Головними ознаками кінця минулого сторіччя стали глобальні трансформації в політичній, економічній, науково-технічній сферах сучасного світу: руйнація двополярного світу з його двома протилежними соціально-економічними системами, двома ворогуючими військово-політичними блоками, ідеологічною...
19 / 03 / 2020
Вступ. 1. Розвиток української авіації в 50-60 рр. ХХ ст. 2. Участь українських авіаторів у розвитку авіації Радянського Союзу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В 1947 р. інтенсивність повітряного...
16 / 01 / 2020
1. Стадії та розробки інформаційних систем. 2. Організація робіт, спрямованих на створення та впровадження інформаційних систем. 3. Документація на розробку інформаційних систем. Список використаної літератури. 1. Стадії та розробки...
4 / 01 / 2020
Стандартизація продукції Під стандартизацією розуміють визначення і застосування єдиних правил з метою упорядкування діяльності у певній галузі. Стосовно продукції стандартизація охоплює: установлення вимог до якості готової продукції, а також...
27 / 12 / 2019
Вступ. Розділ 1. Розшукова група. 1.1. Розшукова група та їх характеристика. 1.2. Склад, озброєння та взаємодія. Розділ 2. Пошукова група. 2.1 Пошукова група та їх характеристика. Склад озброєння та...
9 / 12 / 2019
Вступ. 1. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни. 2. Основні характеристики першої воєнної авіації, її здобутки та недоліки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
30 / 11 / 2019
Вступ. 1. Поняття та сутність електронної комерції. 2. Інструменти електронної комерції. 3. Основні види електронної комерції та їх подальший розвиток. Висновки. Вступ Останнім часом, у зв'язку з бурхливим розвитком...
28 / 11 / 2019
Вступ. Розділ 1. Захист честі, гідності та ділової репутації фізичних та юридичних осіб, як один з найголовніших інститутів цивільного права. 1.1.Поняття честі, гідності та ділової репутації. 1.2.Суб’єкти прав на...
6 / 11 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічна основи агропромислової інтеграції. 1.1. Сутність і необхідність агропромислової інтеграції. 1.2. Етапи розвитку агропромислової інтеграції. Розділ 2. Горизонтальна і вертикальна інтеграція. Розділ 3. Стан та можливі...
16 / 10 / 2019
Вступ. Розділ 1. Методико-теоретичні основи обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів. 1.1. Економічна сутність та огляд основної нормативно-правової бази. щодо обліку запасів на підприємствах України. 1.2. Аналіз основних технічно-економічних показників...
13 / 10 / 2019
Вступ. 1. Патентна документація і нормативна база патентно-інформаційної діяльності. 2. Державна система патентної інформації. 3. Система класифікацій. 4. Патентний пошук та його види. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Патентний...
10 / 10 / 2019
Вступ. 1. Побудова та статистичний аналіз рахунку виробництва в СНР. 2. Статистичні оцінки потенціалу матеріально-технічного забезпечення і збуту. 3. Статистика ринку засобів виробництва. 4. Статистичні методи страхової справи. 5....
5 / 10 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи забезпечення антитерористичних операцій (США, Велика Британія). 1.1. Загальнодержавна антитерористична система та правова основа боротьби з тероризмом у світі. 1.2. Поняття інституціональної антитерористичної системи. Розділ...
8 / 09 / 2019
Виправно-трудові установи поділяються: 1. Виправно-трудові колонії 2. Виховно-трудові колонії 3. Тюрми. Виправно-трудові колонії. Повнолітні особи, засудженні до позбавлення волі, відбувають покарання в виправно-трудовій колонії або у тюрмі, а неповнолітні...
30 / 08 / 2019
1. У процесі виконання роботи самостійно обирається конкретний товар чи послуга, що пропонується для реалізації споживачам. Список використаної літератури. 1. У процесі виконання роботи самостійно обирається конкретний товар чи...
8 / 08 / 2019
Питання 1. Класифікація та її види. Питання 2. Форми абстрактного мислення, поняття, судження, умовивід. Список використаної літератури. Питання 1. Класифікація та її види Класифікацією в логіці та методології науки...
19 / 07 / 2019
1. Метрологічне забезпечення підготовки виробництва. 2. Сертифікація як ефективний механізм якістю продукції. Список використаної літератури. 1. Метрологічне забезпечення підготовки виробництва Метрологічне забезпечення — установлення та застосування метрологічних норм і...
2 / 07 / 2019
Вступ. 1. Основні технології в нафтопереробній галузі. 2. Загальна характеристика технології нафтопереробки. Висновки Список використаної літератури. Тема 2: Охорона материнства і дитинства. Вступ. 1. Основні тенденції охорони материнства і...
29 / 06 / 2019
Вступ. 1. Вплив інноваційних процесів на динаміку економічного зростання в умовах глобалізації та регіоналізації. 2. Інноваційна складова конкурентних стратегій національного господарства в умовах глобалізації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
27 / 05 / 2019
Вступ. 1. Автоматизація управління поліграфічних підприємств в Україні: актуальність та проблеми. 2. Класифікація друкарських форм та методів друку. 3. Обладнання та сировина для поліграфічних підприємств. Висновки. Список використаної літератури....
15 / 05 / 2019
Вступ. 1. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. 2. Етапи становлення і розвитку теоретичних знань. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Наука виникла в момент усвідомлення незнання, що викликало...
22 / 04 / 2019
Вступ. 1. Роль меблів в оформленні інтер’єру. 2. Особливості застосування кольору в інтер’єрі. 3. Озеленення готельних комплексів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сприятливі умови життєдіяльності людини в готелях забезпечуються...
14 / 04 / 2019
1. Науково-технічний процес та науково-технічна революція. 2. Етика науково-технічної творчості. Список використаної літератури. 1. Науково-технічний процес та науково-технічна революція Використання людського інтелекту, що винаходить нові товари або більш ефективні...
7 / 03 / 2019
Вступ. 1. Теоретичні засади державного пенсійного забезпечення. 1.1. Поняття соціального та пенсійного забезпечення. 1.2. Зміст пенсійного забезпечення. 2. Пенсійне забезпечення в системі соціального захисту населення. 2.1. Основні напрямки реформування...
17 / 02 / 2019
1. Судження як форма мислення. 2. Сутність неповної індукції у логіці. 3. Спростування у логіці. Список використаної літератури. 1. Судження як форма мислення Судження — форма мислення, в якій...
5 / 02 / 2019
1. Правила користування картотеками і каталогами. 2. Форми фінансування наукових розробок. Список використаних джерел. 1. Правила користування картотеками і каталогами У процесі експерименту проводяться наукові дослідження порівнюються теоретичні та...
4 / 01 / 2019
Вступ. 1. Дебати і диспут-спільне і відмінне. 2. Правила ведення спорів. 3. Охарактеризуйте основні методи аргументування (риторика загальна). Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для визначення процесу обміну протилежними думками...
23 / 12 / 2018
Вступ. 1. Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи проведення. 2. Поняття про методологію досліджень, види та функції наукових досліджень. 3. Методи та техніка наукових досліджень. Висновки. Список використаної...
26 / 11 / 2018
Вступ. 1. Основні проблеми житлово-комунального комплексу. 2. Шляхи вирішення головних проблем ЖКГ. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Житлово-комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей господарського комплексу міста, що...
20 / 11 / 2018
1. Наукові розробки та їх характеристика. 2. Система підготовки наукових кадрів Список використаної літератури. 1. Наукові розробки та їх характеристика Досвід розвинутих індустріальних держав світу свідчить, що необхідною умовою...
27 / 10 / 2018
Вступ. 1. Лексико-граматична характеристика термінів. Терміни-слова, терміни-словосполучення, символи-слова, терміни-іменники, терміни-дієслова, терміни-прикметники, терміни-речення, терміни-прислівники. 2. Загальномовні семантичні процеси в термінології. Полісемія (багатозначність) терміна. Синонімія. Дублетність. Антонімія. 3. Способи утворення термінів...
29 / 09 / 2018
Вступ. 1. Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет. 2. Особливості надання страхових послуг у мережі Інтернет. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Однією з характерних особливостей ринку фінансових послуг є...
15 / 09 / 2018
Вступ. 1. Класифікація науково — дослідних робіт. 2. Вчені звання і наукові ступенї. 3. Ліцензійний договір як форма угоди між власником патенту та покупцем. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
8 / 09 / 2018
Питання 1. Заперечення. Питання 2. Софізми, парадокси, паралогізми. Список використаної літератури. Питання 1. Заперечення Заперечення — це логічний сполучник, який перетворює істинне висловлювання на хибне, а хибне — на...
30 / 08 / 2018
1. Поняття «конвертор». 2. Переваги та недоліки конверторного способу. Список використаної літератури. 1. Конверторний спосіб виплавки сталі З 1956 року використовується киснево-конверторний спосіб виплавки сталі. Він значно економніший, дозволяє...
2 / 08 / 2018
Вступ. 1. Теоретичні питання методології виконання теоретичних робіт. 1.1. Поняття про методологію досліджень. 1.2. Види та функції наукових досліджень. 1.3. Методи та техніка наукових досліджень. 2. Методологія теоретичних досліджень....
22 / 07 / 2018
Вступ. 1. Сучасний етап розвитку логістики. 2. Мета, завдання та функції логістики як інструменту ринкової економіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасний ринок ставить перед логістикою як зв’язувальним ланцюгом...
14 / 07 / 2018
Вступ. 1. Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи проведення. 2. Вибір теми та реалізація наукового дослідження. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Процес пізнання включає в себе накопичення фактів....
27 / 05 / 2018
1. Взаємодія архітектури і дизайну в готелі: спільне та відмінне. 2. Класифікація кольорів за загальноприйнятими канонами сприйняття. Класифікація кольорів за психологічним впливом на людину. Роль кольору в інтер’єрі. 3....
22 / 05 / 2018
Що таке глобалізація? Явище глобалізації – це об’єктивна реальність сучасної цивілізації, а сам термін – найбільш уживаний як у спеціальній, так і публіцистичній літературі. Наука на сьогодні має чимало...
16 / 05 / 2018
1. Оцінка земельної ділянки, її головні методи. 2. Оцінювання вартості будівель та споруд. Список використаної літератури. 1. Оцінка земельної ділянки, її головні методи Експертна оцінка майна, майнових прав —...
12 / 04 / 2018
ВСТУП Актуальність теми.Метою судово-правової та інших соціальних реформ, що здійснюються в Україні, є формування демократичної правової держави, де гідність особи, її здоров'я, права і свободи, недоторканість і безпека є...
7 / 04 / 2018
Вступ. 1. Система архівних установ та її структура. 2. Мережа архівних установ України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кожна наука, в т.ч. й архівознавство, користується певними категоріями, поняттями, термінами...
8 / 02 / 2018
Вступ. 1. Специфічні особливості інтер’єру. 2. Формування внутрішнього простору приміщень житлового призначення. 3. Меблювання приміщень адміністративного призначення рекреаційних закладів. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Інтер`єр — це організація внутрішнього...
1 / 01 / 2018
Вступ. 1. Залізничний транспорт України, його стан та проблеми. 2. Розміщення залізничного транспорту в Україні. 3. Основні тенденції реформування залізничного транспорту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Залізничний транспорт є...
29 / 12 / 2017
Вступ. 1. Історія виникнення фарфору. 2. Технологія виробництва фарфору в ранній період. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Спочатку, в XVIII-XVI ст. до н. е.., китайські гончарі освоїли виробництво глазурі,...
27 / 12 / 2017
Наука – сфера людської діяльності, що передбачає отримання нових знань про суспільство, природу чи техніку. В залежності від особливостей діяльності людини та змісту відносин, що виникають в суспільстві, науки...
27 / 12 / 2017
Вступ. 1. Загальна характеристика інноваційного процесу: поняття, сутність, зміст. 2. Структура інноваційного процесу та класифікація інновацій Практична частина. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Одним з основних понять інноватики та...
26 / 12 / 2017
Нині першочергові заходи щодо широкого оновлення техніки і технології, докорінного покращання якості продукції плануються на великих підприємствах і в об'єднаннях провідних промислових районів. Встановлення таких пріоритетів щодо інтенсифікації саме...
16 / 12 / 2017
Вступ. 1. Організація бенкетів. 2. Проведення бенкету-коктейлю.. 2.1. Підготовка до обслуговування. 2.2 Буфет-бар. 2.3. Подача лікеро-горілчаних виробів на бенкеті-коктейлі. 2.4. Культура обслуговування бенкету-коктейлю.. 3. Обслуговування бенкету коктейлю в закладі...
10 / 12 / 2017
Вступ. Розділ 1. Концептуально-теоретичні засади дослідження інформаційної діяльності ООН. 1.1. Огляд джерел і літератури з проблематики ООН. 1.2. Аналіз еволюції основних стратегій ООН в інформаційній галузі. Розділ 2. Форми...
19 / 11 / 2017
Вступ. 1. Загальна характеристика роботи будівельної організації ТОВ „Добробут” 2. Основні положення і поняття з технології будівельного виробництва. 3. Загальні положення одного з видів технології будівельного виробництва вибухівки. 4....
5 / 11 / 2017
Вступление Раздел 1. Общие теоретические принципы демократизации прессы 1.1. Сущность демократии и значения демократизации прессы на современном этапе 1.2. Свобода слова и цензура как направления государственной идеологии 1.3. Нормативно...
22 / 10 / 2017
Вступ. Розділ І. Класифікація банкетів, що проводяться в підприємствах ресторанного бізнесу. Розділ ІІ. Характеристика процесу обслуговування бенкетів у конкретному підприємстві. 2.1. Характеристика бенкетів, які періодично чи постійно проводяться на...
13 / 10 / 2017
Вступ. 1. Методи досліджень, визначення (що вони собою уявляють) 2. Мета та вибір теми досліджень, обґрунтування (тобто як робиться обґрунтування) Висновки. Список використаної літератури. Вступ З метою забезпечення ефективного...
22 / 09 / 2017
Вступ. 1. Загальна характеристика інноваційного процесу, інновацій та інноваційної діяльності: поняття, сутність, зміст. 2. Основні різновиди інноваційного процесу та інновацій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економіка України й далі...
8 / 09 / 2017
1. Система науково-технічної інформації та її роль в наукових дослідженнях. 2. Вибір оптимального технологічного рішення згідно з результатами математичного планування та техніко — економічна перевірка його оптимальності. 3.Перелік та...
17 / 08 / 2017
Вступ. 1. Основна характеристика глобальних проблем світу. 1.1. Актуальні глобальні проблеми. 1.2. Особливості загальнолюдських проблем світу. 1.3. Складність глобальних проблем. 2. Тенденції та проблеми глобальних процесів у світовій продовольчій...
14 / 08 / 2017
Вступ. 1. ПР у формуванні іміджу фірми (організації). 1.1. Особливості формування іміджу організації та його елементи. 1.2. Основні іміджетвірні чинники. 2. Методи формування іміджу в паблік рилейшнз. 2.1. Методи...
11 / 08 / 2017
Інноваційна політика орієнтована на впровадження новітніх поліграфічних технологій, на розвиток на їх базі поліграфічних мереж; розробку передових технологій експлуатації та технологічного обслуговування транспортних поліграфічних мереж; проведення науково-технічних розробок за...
28 / 07 / 2017
Вступ. 1. Правова охорона винаходів та патентів. 2. Охорона відкриттів, права авторів відкриття. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасних умовах соціально-економічного розвитку інтелектуальна праця набуває дедалі більшого значення...
25 / 07 / 2017
Вступ. 1. Сучасний стан та перспективи розвитку атомної енергетики в Україні. 2. Стратегія розвитку атомної енергетики в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ За півстоліття свого розвитку ядерна енергетика...
13 / 07 / 2017
Вступ. 1. Дати загальну характеристику роботи будівельної організації по місцю роботи або проживання студента. 2. Викласти основні положення і поняття з технології будівельного виробництва — тарифна ставка. 3. Викласти...
10 / 07 / 2017
1. Дайте визначення наукової ідеї, гіпотези, теорії, закону. 2. Наукові засади опрацювання доповідей і виступів. Список використаної літератури. 1. Дайте визначення наукової ідеї, гіпотези, теорії, закону Закон – філософська...
8 / 06 / 2017
Вступ. 1. Методологічні питання розвитку і розміщення продуктивних сил. 2. Сутність та особливості продуктивних сил. 3. Закономірності розміщення продуктивних сил. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Фундамент будь-якої науки становить...
2 / 06 / 2017
Вступ. 1. Потреби преси щодо урядової інформації: конфлікт інтересів уряду і мас – медіа. 2. Методи посилення повідомлення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Паблік (англ. public — публічний, суспільний)...
26 / 05 / 2017
Вступ. 1. Види транспортних планів. 2. Державне регулювання транспорту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Основна частіша вантажних і пасажирських перевезень здійснюється за участю двох і більше видів транспорту. Так,...
14 / 05 / 2017
1. Основні проблеми розвитку 2. Аналіз ресурсного потенціалу 3. Місії та стратегічні цілі (напрями) розвитку 4. Конкретні завдання для реалізації одного з стратегічних напрямів 5. Механізм реалізації стратегічного плану...
12 / 05 / 2017
Вступ. 1. Поняття, види і принципи архівного описування. 2. Основні методи архівного описування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вміння описувати архівні документи, обліковувати їх та складати архівні довідники є...
4 / 05 / 2017
Вступ. 1. Організаційно-правові засади проходження державної служби працівниками ДПС України. 2. Професійна діяльність та кар’єра працівників ДПС. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Наукова і практична актуальність дослідження організаційно-правових засад...
4 / 04 / 2017
Вступ. 1. Державна інноваційна інвестиційна політика в України. 2. Формування науково-технічної політики на підприємстві. 3. Напрями вибору інноваційної політики підприємства. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Еволюція людської цивілізації у...
20 / 03 / 2017
1. Які принципи використовують сучасні технології. 2. Що таке єдина система технологічної документації, яке її призначення. 3. Які головні складові рекреаційної технології. Список використаної літератури. 1. Які принципи використовують...
7 / 03 / 2017
Вступ. 1. Особливості фізичної підготовки в системі фізичного удосконалення людини. 2. Специфічні особливості фізичної підготовки та її види. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття "фізичний розвиток" використовують у різних...
12 / 02 / 2017
Характеристика типів номерів та основні вимоги до організації номерного фонду. 1. Характеристика і основні вимоги до коридорів,холів,віталень. 2. Організація приміщень адміністративної групи. Організація приміщень житлової групи Група житлових приміщень...
12 / 02 / 2017
Вступ. 1. Загальна класифікація сучасних наук. 2. Основні розділи наукознавства та їх характеристика. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальними є моральні, духовні питання і в сучасній науці. Так, у...
8 / 02 / 2017
Вступ. 1. Теоретичні аспекти планування розвитку міста. 2. Оптимізація системи планування та регулювання розвитком міста. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. На сучасному етапі українського державотворення проблема адміністративно-територіального...
30 / 01 / 2017
Вступ. 1. Оцінка житлових будинків. 2. Загальні методи оцінки. 3. Порядок використання об’єктів-аналогів. Висновки. Список викоритсаної літератури. Вступ Інститут професійної оцінки об'єктів нерухомості в нашій країні почав формуватися наприкінці...
11 / 01 / 2017
Вступ. 1. Структура магістерської роботи. 2. Зміст магістерської роботи та вимоги до роботи. 3. Порядок виконання і захисту магістерської роботи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Магістерська робота — це...
11 / 12 / 2016
Вступ. Розділ 1. Історія створення акціонерних товариств. Розділ 2. Загальні засади створення акціонерного товариства. 2.1.Правове регулювання створення акціонерного товариства за чинним законодавством. 2.2.Суб’єкти права на створення акціонерного товариства. 2.3.Установчі...
7 / 11 / 2016
Вступ. 1. Поняття та зміст інновацій та інноваційних процесів. 2. Особливості інновацій на підприємстві та їх місце у інноваційному менеджменті. 3. Методи й інструменти державного регулювання інноваційної діяльності. 4....
20 / 10 / 2016
Вступ. 1. Сутність та роль комп’ютерного аудиту. 2. Методологія та організація комп’ютерного аудиту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Впровадження комп'ютерів в обліковий процес суттєво вплинуло на проведення аудиту. При...
29 / 09 / 2016
1. Історичні передумови виникнення, становлення та етапи розвитку гімнастики як виду спорту. Досягнення української гімнастики на Олімпійських іграх та інших змаганнях найвищого рівня Гімнастичні вправи — це основний зміст...
17 / 09 / 2016
Вступ. 1. Загальна класифікація видів перевезення на автотранспорті. 2. Міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу. 3. Перевезення пасажирів і багажу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Транспорт забезпечує виробничо-економічні зв’язки...
7 / 09 / 2016
Вступ. 1. Визначення конфлікту та характерні ознаки його прояву. 2. Види та типи конфліктів. 3. Типові причини виникнення конфліктів в організації. 4. Сутність і значення процесів профілактики та запобігання...
21 / 07 / 2016
Вступ. 1. Поняття як форма мислення. 2. Типи відношень між поняттями. 3. Структура поняття. 4. Поділ понять. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Поняттям називається форма мислення, яка відтворює предмети...
13 / 07 / 2016
Вступ. 1. Організація переговорів з метою вирішення проблем та ускладнень. 2. Планування та проведення переговорів. 3. Результати проведення принципових переговорів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Переговори є могутнім інструментом,...
18 / 06 / 2016
Вступ. Розділ 1. Телефонні мережі. Розділ 2. Телевізійні мережі. Розділ 3. Радіомережі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах різноманітності телекомунікаційних технологій, їх швидкого прогресу, зростаючого попиту користувачів на...
9 / 06 / 2016
Вступ. 1. Сутність державного регулювання інноваційних процесів. 2. Державне регулювання інноваційних процесів у різних країнах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Загострюються структурні зміни в інноватиці — більша частина докторів...
4 / 06 / 2016
Завдання 1. Предмет науки криміналістики. Розвиток наукових уявлень про предмет криміналістики. Закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою: закономірності злочинної діяльності, закономірності відображення злочину в навколишньому середовищі, закономірності виявлення, закріплення...
15 / 04 / 2016
Вступ. 1. Авіаконструктор К.Калінін, його життя та діяльність. 2. Діяльність авіаконструкторських бюро в Україні. Й.Неман, В.К.Таіров. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Серед літаків-велетнів, які будувалися у різні часи в...
15 / 04 / 2016
Вступ. 1. Революція 1905-1907 років та її вплив на державно-правовий розвиток українських земель. 2. Зміни в державному устрої та праві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Історія України XIX —...
17 / 03 / 2016
Вступ. 1. Сутність професійного спорту, його роль, форми та умови функціонування в суспільстві. 2. Принципи олімпійського спорту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На сучасному етапі розвитку країни в умовах...
29 / 02 / 2016
Вступ. 1. Основні напрямки системності в науці та функції системності. 2. Системні закони і їхня роль у пізнанні. 3. Принципи системності в управлінні організацією. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
27 / 02 / 2016
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика жанрів сучасної преси 1.1. Жанри і жанроутворення. Ступінь наукової розробки проблеми 1.2. Домисел і вимисел у сучасній журналістиці. Поняття факту Розділ 2. Інформаційні жанри....
16 / 02 / 2016
Вступ. 1. Завдання цивільної оборони. 2. Організаційна будова і порядок функціонування цивільної оборони. 3. Організація та формування цивільної оборони на об’єктах господарювання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Систему Цивільної...
4 / 02 / 2016
1.Міжнародні метрологічні організації. 2.Системи управління якістю продукції. Список використаної літератури. 1.Міжнародні метрологічні організації Випробовування і контроль якості продукції, сертифікація, акредитація метрологічних лабораторій пов'язані з діями, що основані на національних...
17 / 01 / 2016
Вступ. 1. Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності. 2. Основні риси, що характеризують юридичну діяльність. 3. Зміст юридичної діяльності. 4. Види юридичної діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Будь-яка...
14 / 01 / 2016
Вступ. 1. Забезпечення пожежної безпеки фотоательє. Висновки Список використаної літератури. Вступ Забезпечення пожежної безпеки — це один із важливих напрямків щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і...
10 / 01 / 2016
Вступ. 1. Суб’єкти та об’єкти містобудівної діяльності. 2. Головні напрямки містобудівної діяльності. 3. Особливості подальшого розвитку містобудування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблеми містобудування України в епоху становлення ринкових...
15 / 12 / 2015
1. Основні етапи еволюції науки та їх характеристика. 2. Кореляційний аналіз: основні задачі і етапи, сутність якісної оцінки міцності зв’язку між факторною і результативною ознаками. 3. Методологічні характеристики вимірювальних...
7 / 12 / 2015
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ   АДАМЕНКО Сергій Михайлович   ВПЛИВ НОВИХ КОМПЛЕКСНИХ ДОБРИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТОМАТІВ В ПІВНІЧНІЙ ЧАСТИНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ   06.01.04 — агрохімія   АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...
Покупатели во всем мире убеждены, что цены на товары дизайнерских марок завышены сверх меры. Это плата за определенный социальный статус, а не просто дань моде, утверждают 60% опрошенных. Приобретение...
4 / 11 / 2015
Вступ. 1. Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи проведення. 2. Характеристика етапів наукового дослідження. 3. Ефективність та специфіка наукових досліджень. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Процес пізнання включає...
22 / 09 / 2015
Вступ. 1. Організація захисту магістерської дисертації. 2. Основні вимоги до дисертації на здобуття кваліфікації магістра. 3. Документальне оформлення навчання на магістерському рівні. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Магістр —...
13 / 09 / 2015
Вступ. 1. Основні складові авіа безпеки та акту незаконного втручання. 2. Нормативні визначення та класифікації повітряних суден. 3. Класифікація повітряних суден за призначенням. 4. Періоди розвитку цивільної авіації в...
28 / 08 / 2015
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти заходів шоу-бізнесу. 1.1. Основні ознаки заходів у шоу-бізнесі. 1.2. Основні аспекти шоу-бізнесу та масових заходів в Українію Розділ 2. Сучасний стан та перспективи розвитку заходів...
21 / 08 / 2015
Вступ. 1. Основні складові авіа безпеки та акту незаконного втручання. 2. Нормативні визначення та класифікації повітряних суден. 3. Класифікація повітряних суден за призначенням. 4. Періоди розвитку цивільної авіації в...
10 / 07 / 2015
1. Статистичні показники варіації. Необхідність вивчення варіації ознаки. 2. Статистичні таблиці, види, принципи побудови. Список використаної літератури. 1. Статистичні показники варіації. Необхідність вивчення варіації ознаки Варіація, тобто коливання, мінливість...
16 / 06 / 2015
Вступ. 1. Характеристики інноваційного процесу. 1.1. Сутність та мета інноваційного процесу. 1.2. Фазова схема інноваційного процесу. 1.3. Особливості організації процесу нововведень. 2. Державне управління інноваціями та змінами. 2.1. Роль...
13 / 06 / 2015
1. У процесі виконання роботи обирається конкретний товар чи послуга, що пропонується для реалізації споживачам. Список використаної літератури. 1. У процесі виконання роботи обирається конкретний товар чи послуга, що...
6 / 06 / 2015
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика жанрів сучасної преси 1.1. Жанри і жанроутворення. Ступінь наукової розробки проблеми 1.2. Домисел і вимисел у сучасній журналістиці. Поняття факту Розділ 2. Інформаційні жанри....
6 / 06 / 2015
Вступ. 1. Поняття та зміст новаційних процесів. 2. Особливості новацій на підприємстві та їх місце у інноваційному менеджменті. 3. Методи й інструменти державного регулювання інноваційної діяльності. Висновки. Список використаних...
5 / 06 / 2015
Вступ. 1. Класифікація потерпілих. 2. Згода потерпілої. 3. Кримінологічна характеристика потерпілої особи. 4. Завданням судово-медичної експертизи при кримінальному аборті. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Характеристика потерпілої від незаконного проведення...
3 / 06 / 2015
1. Дайте визначення методам, які використовуються на емпіричному та теоретичному рівні дослідження. 2. Одноканальна система масового обслуговування з відмовами. 2. Одноканальна система масового обслуговування з очікуванням. 3. Види вимірювань...
17 / 05 / 2015
Вступ. 1. Поняття конституції в зарубіжних країнах. 2. Особливості змісту конституцій. 3. Форма і структура конституцій зарубіжних країн. 4. Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституції. Висновки. Список використаної літератури....
9 / 05 / 2015
Вступ. 1. Судження як логічна форма відображення дійсності. 2. Судження, висловлення і речення. 3. Прості та складні судження. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Судження — форма мислення, в якій...
8 / 05 / 2015
Вступ. 14. Обґрунтуйте відміну між загальними та емпіричними методами дослідження. 21. Регресійний аналіз: основні задачі і порядок оцінки якості кореляційно-регресивного аналізу. Порядок розрахунку та інтерпретації параметрів одно факторної лінійної...
8 / 05 / 2015
Вступ. Розділ 1. Митне оформлення товарів та вантажів в системі регулювання міжнародної торгівлі. 1.1. Забезпечення митно-тарифного регулювання процесу інтенсифікації міжнародної торгівлі. 1.2. Роль митного оформлення в системі митного контролю....
3 / 05 / 2015
1. Складові контролінгу як системи, їх характеристика. 2. Цільова спрямованість контролінгу в антикризовому управлінні. 3. Контролінг в системі форм і стандартів. Список використаної літератури. 1. Складові контролінгу як системи,...
22 / 04 / 2015
1. Редуктивні міркування. 2. Гіпотеза. Види гіпотез. 3. Види аргументації. Список використаної літератури. 1. Редуктивні міркування Дедуктивне міркування – це міркування, яке спирається на логічний закон і в якому...
5 / 02 / 2015
1. Співвідношення між повідомленням і інформацією. 2. Структура телефонної мережі. 3. Переваги і недоліки електронної почти. 4. Задачі науково-інформаційної діяльності. Список використаної літератури. 1. Співвідношення між повідомленням і інформацією...
12 / 01 / 2015
Вступ. 1. Теоретичні основи іпотечного ринку житла в Україні. 2. Становлення іпотечного ринку житла в Україні. 3. Основні напрями розвитку іпотечного ринку житла в Україні в контексті зарубіжного досвіду....
2 / 01 / 2015
1.Ознаки науково–технічної революції. 2.Загальний евристичний алгоритм. Список використаної літератури. 1.Ознаки науково–технічної революції Приблизно у середині 60-х років XX ст. у літературі, на радіо і телебаченні почав інтенсивно вживатися вираз...
25 / 12 / 2014