referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Автореферати

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження. Формування і реалізація безпекової політики є проблемою, що має перманентний характер і не втрачає своєї актуальності упродовж всієї історії людства, відколи воно почало...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Незважаючи на постійне вдосконалення методики і інструментів, що використовуються, видалення зуба нерідко ускладнюється інфекційно-запальними процесами, при цьому частота їх виникнення знаходиться на рівні 24,9%...
ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ Аділь Ібрагім Мохамед Ель-Хаг Атіг   ДОРОЖНІ АСФАЛЬТОПОЛІМЕРСІРКОБЕТОНИДЛЯ РЕГІОНАЛЬНИХ УМОВ РЕСПУБЛІКИ СУДАН 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби   АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Стрімкий розвиток українського суспільства, його науково-технічної та гуманітарної сфер ставить нові завдання перед системою вищої освіти, передусім, щодо зміни орієнтації професійної підготовки майбутніх фахівців...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Одним із найважливіших напрямів науково-технічного прогресу в будівництві є забезпечення роботи будівельних конструкцій в умовах максимально наближених до реальних. В зв'язку з цим все...
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ   ТЕРНИЦЬКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ/СНІДУ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ   13.00.05 – соціальна педагогіка...
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ АЛІЄВ Роман Вагіфович   АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЩОДО ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ    12.00.07 – адміністративне право і процес;        фінансове...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  ГОЛОВЧУК ОКСАНА ВАСИЛІВНА   РЕГІОНАЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА   23.00.03 Політична культура та ідеологія    АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ   АНДРЄЄВА Дарія Євгеніївна   АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ   Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес;...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ АЛЕКСІЙЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС МІСЬКОГО, РАЙОННОГО ОРГАНУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 12.00.07 − адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Автореферат дисертації на здобуття...
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ   КУРИЛО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ   АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ   Спеціальність: 12.00.07 — адміністративнеправоі процес; фінансове право; інформаційне право   АВТОРЕФЕРАТ...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Розвиток українського суспільства останніми десятиліттями супроводжується значними соціально-економічними та політичними перетвореннями, змінами життєвих пріоритетів, моральних понять і норм. За таких умов особливої актуальності набувають...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Високі показники захворюваності на епілепсію, переважно за рахунок її симптоматичних форм, етіологічна і клінічна гетерогенність епілепсії, значна питома вага психічних розладів, істотна частка резистентних...
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАГРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БОЙКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ВПЛИВ ЛЕСОВОЇ МЕЛІОРАЦІЇ НА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ ТАВРІЇ, ОСОЛОНЦЬОВАНОГО В ПРОЦЕСІ ЗРОШЕННЯ МІНЕРАЛІЗОВАНОЮ АРТЕЗІАНСЬКОЮ ВОДОЮ Спеціальність 06.01.02 – меліорація і...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми.Постійне загострення конкуренції, зміна ринкової ситуації та потреб клієнтів змушуютьвітчизняні підприємства шукати нові інструментизабезпечення своєї конкурентоспроможності. На Заходіяк такийстратегічний інструментвикористовують організаційну культуру.В Україні процеси формування...
ЗАПАРАНЮК Віталій Васильович    ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ КАНАДИ    Спеціальність 23.00.02 — політичні інститути та процеси    АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата політичних наук     Чернівці –...
МІНІСТЕРСТВО  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ   АНІСІМОВ  ЄВГЕН  МИКОЛАЙОВИЧ   ГІГІЄНІЧНА  ОЦІНКА  ВПЛИВУ  КЛІМАТО-ПОГОДНИХ УМОВ  НА ПЕРЕБІГ  БРОНХІАЛЬНОЇ  АСТМИ   14.02.01 — Гігієна, медичні науки...
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО   БЕХ  ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА   ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ   Спеціальність: 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми.В умовах посилення процесів глобалізації фінансових ринків, відкритості економік та їх взаємозалежності, що обумовлюють зростання нестабільності національних валют, роль механізму валютного регулювання постійно зростає. Глобальна...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження.Демографічні процеси значною мірою визначаються економічним та соціальним станом суспільства. Водночас демографічні процеси впливають на економічні, політичні, культурні та інші зміни в житті суспільства....
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність роботи.Наявність енергетичної кризи в Україні, зростання ціни на енергію та паливо, а також їх дефіцитність обумовлюють необхідність підвищення якості теплової ізоляції огороджувальних конструкцій і теплових...
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА    Адах Наталія Арсенівна   АВТОРСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ В ПОЕЗІЇВАСИЛЯ БАРКИ: СЕМАНТИКА, ФУНКЦІЇ, ПРАГМАТИКА    10.02.01 – українська мова   Автореферат дисертації на...
. Харкiвський iнститут удосконалення лiкарiв   АРТАМОНОВ Олег Валентинович     ВIДДАЛЕНI НАСЛIДКИ ВОЄННОЇ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ У ЧОЛОВIКIВ У ГЕНЕЗI ПОРУШЕНЬ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ТА ЇХ КОРЕКЦIЯ   Спеіальність...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Управління земельними відносинами є одним з найважливіших завдань в економічному середовищі країни, що обумовлене сучасною земельною реформою. Зміни у власнісному статусі земель призвели до...
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ   АДАМЕНКО Сергій Михайлович   ВПЛИВ НОВИХ КОМПЛЕКСНИХ ДОБРИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТОМАТІВ В ПІВНІЧНІЙ ЧАСТИНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ   06.01.04 — агрохімія   АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження. У сучасних умовах підвищується інтерес до вивчення особливостей регіональних культурних традицій, у яких відбився соціально-історичний досвід соціальних груп і національностей, які проживають на тій...
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ   БРОВІЙ Анатолій Анатолійович   АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ   12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право     Автореферат...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність темидослідження. Протягом багатьох років принципи права є однією з центральних тем у теорії держави і права. В юридичній літературі слушно зазначається, що на підставі та...
Національна Академія наук України Інститут світової економіки і міжнародних відносин   Абдульдін Бассам Саїд   ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ПРОБЛЕМА ВІДСТАЛОСТІ У ПОСТБІПОЛЯРНОМУ СВІТІ   23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем...