referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Банківська і біржова справа

Актуальність теми. З 1 жовтня 2018 року набрав чинності закон Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності, який повністю змінює правила гри на ринку аудиту. Від якості аудиту фінансової...
Вступ Товариство міжнародних міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT (абревіатура утворена першими літерами англійської назви Society for WordWide Interbank Financial Telecommunikations), засноване у травні 1973 p. у Брюсселі, Система СВІФТ —...
Вступ Актуальність теми. Формування сучасної економіки, заснованої на новітніх досягненнях науки, техніки, технології, інформації тощо, неможливе без активно функціонуючого фондового ринку. У світовій практиці як розвинутих країн, так і...
ВСТУП Актуальність теми. Фондовий ринок є невід’ємною складовою фінансового ринку кожної країни. Одним із показників ефективності функціонування ринку цінних паперів є пріоритетний розвиток його організованого сектору, який характеризується прозорістю...
ВСТУП Актуальність дослідження. Важко переоцінити роль банків і в організації грошового обігу в країні: через їх установи проходить значна частка наявної грошової маси, тимчасово акумулюються вільні кошти, прова­диться величезна...
Вступ Національний банк України виступає першорівневим елементом банківської системи, регулює її діяльність у межах законодавчо наданих йому прав та повноважень, несе відповідальність перед суспільством за функціонування банківської системи в...
ВСТУП Потужна банківська система є необхідною умовою забезпечення сталого економічного зростання в Україні. Вітчизняні банки проходять серйозну перевірку часом в умовах постійних економічних трансформацій. Швидка зміна умов функціонування, відкритість...
Вступ Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин неможливий без ефективно функціонуючого банківського сектору, завдяки якому реалізуються зв’язки між всіма учасниками і складовими частинами господарського механізму економіки держави. Адже саме комерційні...
Вступ Сучасні світові економічні відносини характеризуються процесом інтернаціоналізації господарських систем. Відбувається сукупна інтеграція національних суб’єктів господарювання. Це призвело до посилення взаємозалежності національних економік, що у фінансовій сфері виявляється у...
Вступ У сучасній банківській практиці застосовується комплекс інструментів щодо регулювання, оцінювання, аналізу та управління портфелем цінних паперів. Базовими підходами, що застосуваються для оцінювання прибутковості цінних паперів є моделі Марковіца,...
На сучасному етапі у структурі фінансових посередників на вітчизняному ринку переважають саме банківські установи. Ефективність функціонування банків як ключових фінансових посередників України є суттєвим фактором економічного зростання в умовах...
Вступ Грошова система — це форма організації грошового обороту в країні, установлена загальнодержавними законами. Ці закони визначають основні принципи, правила, нормативи та інші вимоги, що регламентують відносини між суб’єктами...
1. Банківська система в Україні Складається з Національного банку України, державних і приватних комерційних банків. Зокрема, до державних комерційних банків належать Експортно-імпортний банк (Ексімбанк) та Ощадний банк (Ощадбанк). Основну...
1. Перелічити та дати характеристику основних функцій сучасної кредитної системи. 2. Дайте повну характеристику розрахунковому чеку. Який порядок його використання? 3. Які фактори впливають на рівень процентної ставки за...
Вступ 1. Особливості можливості ресурсного забезпечення виконання програми 2. Характеристика економічних ресурсів для виконання державних цільових програм 3. Оцінка ресурсозабезпеченості державних цільових програм Висновки Список використаної літератури Вступ Поняття...
1 Криві байдужості. Властивості кривих байдужості. 1.1 Мета споживача. Ординалістський підхід. 1.2 Суть і особливості побудови кривих байдужості. 1.3 Властивості кривих байдужості. 2 Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича...
Вступ 1. Соціальна структура давньоруського суспільства та її еволюція протягом ІХ-ХІІ ст. 2. Особливості господарювання у Київській Русі 3. Побут та культура русичів Висновки Список використаної літератури Вступ Частина...
Вступ. 1. Теоретичні основи ринку цінних паперів. 1.1. Інструментарій фондового ринку. 1.2. Характеристика цінних паперів. 2. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. 3. Особливості ринку цінних паперів в Україні....
1. Оплата і протест векселів. 2. Фондові біржі та їх завдання. 3. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. Список використаної літератури. 1. Оплата і протест векселів Протест векселя...
Вступ. 1. Особливості гнучких режимів праці. 2. Перспективи впровадження гнучких форм зайнятості. 3. Ефективність гнучких форм зайнятості та організації робочого часу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Напрям гнучких форм...
Вступ. 1. Становлення банківської системи України. 2. Структура банківської системи України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Банківська система держави нагадує кровоносну систему людського організму, бо являє собою єдину систему,...
Вступ. 1. Імідж як явище та його основні складові 1.1. Аналітичний огляд літератури. 1.2 Історичні аспекти розвитку та формування іміджу. 1.3 Сутність іміджу (поняття слів) 1.4. Побудова іміджу банківської...
1. Реквізити векселя. 2. Наслідки повної або часткової відмови в акцепті. Список використаних джерел. 1. Реквізити векселя Векселя активно використовувалися і використовуються в міжнародних розрахунках і внутрішніх угодах країн....
Вступ. 1. Характеристика та класифікація біржових індексів. 2. Індекси, що розраховуються на фондовому ринку України. 3. Біржові індекси для характеристики ситуації на ринку цінних паперів. Висновки. Список використаної літератури...
44. Показники ліквідності балансу комерційного банку. 45. Показники, що описують ділову активність банківської установи. 46. Методика визначення розміру основного капіталу банку. 47. Методика визначення розміру додаткового капіталу банку. 48....
Вступ. 1. Сутність процесу транснаціоналізації банків. 2. Діяльність транснаціональних банків. 3. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На початку XXI...
Вступ. 1. Поняття та основні причини боргової кризи. 2. Вплив боргової кризи на бюджетну політику України. 3. Державна боргова криза та перспективи її врегулювання у контексті світового досвіду. Висновки....
Вступ Банківський рахунок Порядок відкриття рахунків у банках Факторинг Розрахунки 4.1. Безготівкові розрахунки 4.2 Готівкові розрахунки та обіг готівки Висновки Використана література Вступ Згідно з ст. б Закону України...
Вступ. Розділ 1. О.К. Антонов та його вклад в розвиток цивільної авіації. Розділ 2. Розвиток цивільної авіації в 1976-1980 рр. Досягнення АНТК ім. Антонова. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
1. Характеристика показників кредитного ринку. 2. Структура і характеристика банківської системи Росії. 3. Характеристика активних операцій комерційних банків. 4. Характерні риси сучасних грошових систем. 5. Характеристика залучених коштів банку....
Вступ. Розділ 1. Сутність, структура, функції, закономірності виникнення і функціонування ринку цінних паперів. 1.1. Поняття ринку цінних паперів та його фінансових інструментів. 1.2. Структура ринку цінних паперів. 1.3. Функції...
Вступ. 1. Сучасний стан та тенденції розвитку освіти серед населення 2. Освіта населення: територіальні відмінності і тенденції динаміки. 3. Освітні можливості населення України та використання зарубіжного досвіду. Висновки. Список...
Вступ. Розділ 1. Сутність банківської системи та її роль в економіці ринкового типу 1.1.Суть банківської системи. 1.2 Стан банківської системи. 2. Розділ 2. Структуру та функції банківської системи в...
Вступ. 1. Причини та умови ліквідації банків. 2. Процедура ліквідації банків та їх наслідки. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Ліквідація банків здійснюється в порядку, визначеному Законом України „Про банки...
1. Функции экономической теории. Место экономической теории в системе общественных наук Экономическая теория является универсальной наукой, выступает в качестве методологического фундамента сложного комплекса экономических наук и оказывает значительное влияние...
Норми Особливої частини Кримінального кодексу України (далі — КК), що передбачають спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності, мають застосовуватися виключно у формах, передбачених чинним Кримінально-процесуальним кодексом України (далі — КПК)....
Вступ. 1. Значення, методологічні принципи та види аналізу діяльності комерційного банку. 2. Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності. 3. Етапи проведення аналізу діяльності комерційного банку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Теоретичні основи ринку цінних паперів. 1.1. Інструментарій фондового ринку. 1.2. Характеристика цінних паперів. 2. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. 3. Особливості ринку цінних паперів в Україні....
1.  Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків. 2.  Правове регулювання валютних операцій. Використана література. 1.  Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків Для зберігання коштів і...
1. Внутрішньо-інституційний і зовнішньо-інституційний рівень дослідження освіти. 2. Економічна цінність освіти. Список використаної літератури. 1. Внутрішньо-інституційний і зовнішньо-інституційний рівень дослідження освіти Предметом соціологічного вивчення є освіта як соціальний інститут,...
Вступ. РОЗДІЛ 1 Стратегії та методи управління ліквідністю в комерційному банку. 1.1 Теорії управління банківською ліквідністю та методи її управління. 1.2 Концепція інтегрованого управління активами і пасивами комерційного банку....
Вступ. 1. Загальні риси розвитку культури ХІХ ст. 2. Основні художні течії кінця ХVІІІ- початку ХХ ст. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Історія європейської культури XIX ст. формувалася під...
Вступ. 1. Поняття бюджетної системи. 2. Види бюджетів, їх характеристика. 3. Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи України Висновки. Список використаної літератури. Вступ Державні фінанси є основою економічного життя...
1. Основные виды гимнастики 2. Основные средства гимнастики Список использованной литературы 1. Основные виды гимнастики Гимнастика — это один из наиболее популярных видов спорта. Существует несколько видов гимнастики: Оздоровительные...
Вступ. 1. Депозитні (вкладні) операції комерційних банків, їх види та характеристика. 2. Економічна характеристика комерційних банків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасний розвиток економіки України відбувається в умовах становлення...
Вступ. 1. Світовий банк та його складові. 2. Проектна діяльність Світового банка. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Існує нечітке представлення про Міжнародний валютний фонд з однієї сторони і про...
Вступ: Необхідність ефективного формування банківських ресурсів. Формування власних коштів банку. Залучені кошти комерційного банку: Депозити до запитання юридичних і фізичних осіб; Строкові депозити; Суть та значення депозитної політики банку;...
1. Денежные средства и их отображение в балансе. 2. Инвентарные счета. 3. Простая форма бухгалтерского учета. Список использованной литературы. 1. Денежные средства и их отображение в балансе Баланс –...
Вступ. 1. Основні поняття та ознаки підприємства. 1.1. Правовий статус підприємства. 1.2. Підприємство та його головні ознаки. 1.3. Основні функції підприємства. 2. Класифікація підприємств. 3. Організаційно-правові форми підприємств. Висновки....
1. Типи бірж та їх характеристика. 2. Біржові товари, операції і види контрактів на товарній біржі. 3. Формування товарних ринків як умова діяльності товарних бірж. Список використаної літератури. 1....
1. Амнистия основывается не на праве лица на освобождение от уголовной ответственности или наказания при наличии предусмотренных в законе условий, а является государственно-правовым актом, посредством которого органы власти, не...
Вступ. 1. Види банківських ризиків. 2.Управління банківськими ризиками. Висновки. Список використаної літератури. Вступ За своєю природою банківська справа передбачає необхідність проведення операцій, пов'язаних з різного роду ризиками. Органи банківського...
Відповідно до ч. З ст. 51 Конституції України дитинство охороняється державою. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза...
1. Міжнародні стандарти фінансової звітності В ході реформи вимоги українських стандартів стали багато в чому відповідати міжнародним. Так, вітчизняний бухгалтер може відносити всі понесені виробничі витрати на собівартість, обліковувати...
Вступ 1. Прилучення Давньоруських земель до Великого Литовського князівства 2. Суспільний лад і державний устрій Литовсько-Руської держави 3. Джерела та основні риси права Висновок Список використаної літератури Вступ Актуальність...
Вступ. 1. Сутність банківської системи, структура, організаційно-правова форма господарювання. 2. Національний банк України, його основні функції 3. Особливості діяльності комерційних банків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Певні труднощі із...
Вступ. 1. Характеристика розвитку валютного регулювання в Україні. 2. Основні положення валютного регулювання та контролю, що діють в Україні. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Важливим у сучасних умовах є...
Вступ. 1. Час та дата заснування. 2. Країни-члени організації. 3. Мета організації. 4. Результати діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сьогодні проблеми управління (зокрема, фінансового менеджменту в державному секторі)...
1.Склад, структура та економічна характеристика банківських ресурсів. 2. Характеристика міжнародної торгівельної операції акредитивів. 3. Характеристика кредитів під заставу векселів. Список використаних джерел. 1.Склад, структура та економічна характеристика банківських ресурсів...
Вступ. 1. Сутність банківського переказу. 2. Використання банківських переказів. 3. Банківський міжнародний переказ. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Банківський переказ — розрахункова банківська операція, яка здійснюється за допомогою надісланого...
Вступ 1. Цілі бухгалтерського обліку у комерційному банкута облікова інформація. 2. Облік власного капіталу банку. 3. Аналіз достатності капіталу за системою «CAMEL». Висновки Перелік використаної літератури Вступ Провідне місце...
Вступ. 1. Суть і структура банківської системи. 1.1. Банківська система України. 1.2. Структура банківської системи України. 1.3. Функції Національного банку України. 2. Види і функції комерційних банків та Національного...
Вступ. 1. Дослідження естетичного переживання. Висновки. 2. Визначення базових понять естетики. Список використаної літератури. Вступ Розробка естетичної проблематики та закономірне розширення її меж пов’язані з постановкою та осмисленням таких...
Вступ Глава 1 Інститут затримання злочинця у системі обставин, які виключають злочинні вчинки: 1) Історіко-правовий нарис формування кримінального законодавства про затримання злочинця; 2) Затримання тайого місце у системі заходів...
Вступ. 1. Соціальна інфраструктура та її роль в економіці. 2. Прогнозування та регулювання галузей (елементів) соціальної інфраструктури в умовах ринкової трансформації України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Реалізація соціальної...
Вступ. Розділ 1. Сутність банківської системи та її роль в економіці ринкового типу. 1.1.Суть банківської системи. 1.2 Фактори впливу на стан банківської системи. Розділ 2. Структуру та функції банківської...
Вступ 1. Стадії кредитного процесу 2. Кредитний договір як юридична основа кредитного процесу 7 3. Відсоткова ставка та фактори її диференціації 4. Способи надання кредиту Висновки Список використаної літератури...
Вступ. 1. Загальна оцінка діяльності комерційних банків. 2. Аналіз діяльності комерційних банків в Україні Висновки. Список використаної літератури. Вступ В період становлення ринкових інфраструктур пріоритетний розвиток отримали комерційні банки....
Творчість — це складне соціально-психологічне явище. Щоб воно виявилось на особистісному рівні, його необхідно формувати, розвивати, стимулювати, а іноді і примушувати особу до творчої діяльності. На творчість особи справляють...
1. Категоріальний апарат науки. 2. Особистість, структура особистості. 3. Соціальний статус, соціальна роль. Список використаної літератури. 1. Категоріальний апарат науки Кожна наука має певну сукупність понять, які вона використовує,...
Вступ. 1. Основна частина. 1.1. Теоретико-методичні аспекти ризиків в біржовій діяльності. 1.1.1. Сутність ризиків у біржовій діяльності. 1.1.2. Основні види та класифікація біржових ризиків. 1.1.3. Особливості застосування біржових інструментів...
Вступ 1. Оцінка динаміки цінової ситуації на ринку цінних паперів 2. Методи економічного аналізу цінних паперів для формування інвестиційного портфеля на фінансовому ринку України 3. Використання методів аналізу цінних...
Вступ. 1. Сутність біржової діяльності, її становлення і розвиток. 2. Особливості діяльності міжнародних бірж.. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Біржова діяльність — це специфічна форма організації торгівлі в умовах...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічна аспекти функціонування валютного ринку. 1.1. Міжнародний валютний ринок й основні світові валюти. 1.2. Учасники валютного ринку. 1.3. Функції валютного ринку. 1.4. Види валютних ринків. 1.5....
Вступ. 1. Сутність та поняття факторингу. 2. Види факторингу. 3. Функції факторингу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Факторинг — це різновид торгово-комісійної операції, що поєднується із кредитуванням оборотного капіталу...
Вступ. 1. Ринок цінних паперів у відтворювальному процесі перехідної економіки. 2. Особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У світовій практиці (включаючи країни, що...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Становлення світової банківської системи та передумови її створення в Україні РОЗДІЛ 2. Етапи розвитку сучасної банківської системи України та роль Асоціації українських банків в її розбудові...
Вступ. 1.Теоретичні аспекти аналізу рентабельності банку. 1.1.Поняття рентабельності. 1.2.Методичні підходи до аналізу рентабельності банку. Напрямки та показники аналізу. 1.3.Нормативна та інформаційна база аналізу рентабельності банку. 2.Аналіз рентабельності АКБ „Приватбанк”....
Вступ. 1. Вексельний обіг на фондовому ринку України. 2. Удосконалення вексельного обігу на фондовому ринку України. 3. Шляхи вдосконалення вексельного законодавства України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Водночас, роль...
Зіткнувшись з проблемами, що їх приніс в мистецтво художній неоавангард, американські теоретики здійснили досить сміливі спроби вирішення цих проблем, хоч академічна філософія мистецтва дуже обережно зачіпає проблематику нового мистецтва....
2. НБУ провідник грошово-кредитної політики. 2.1. Визначення та формування грошово-кредитної політики. 2.2. Реалізація НБУ грошово-кредитної політики. 3. Оцінки ефективності валютно-курсової політики НБУ. Висновок. Список використаної літератури. 2. НБУ провідник...
Зміст 1. Сутність фінансового лізингу 2. Лізинг – як альтернатива банківського кредитування Вступ Актуальність розвитку лізингу в Україні зумовлена насамперед несприятливим станом парку устаткування (значна питома вага морально застарілого...
Вступ. 1. Теоретичні основи ринку цінних паперів. 1.1. Інструментарій фондового ринку. 1.2. Характеристика цінних паперів. 2. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. 3. Особливості ринку цінних паперів в Україні....
Вступ. 1. Характеристика видів бізнесу. 2. Особливості комерційного підприємництва. 3. Комерційне посередництво (брокер, дилер та дистриб’ютор). 4. Агробізнес як перспективний вид підприємництва. 5. Інноваційне підприємництво й особливості його організації....
Вступ 1. Особливості політичного становища Галицьких і Волинських земель. Відокремлення від давньоруської держави 2. Держава Данила Галицького 3. Місце та роль Галицько-Волинського князівства в історії української державності Висновки Список...
Вступ. 1. Сутність валютних операцій. 2. Аналіз динаміки та структури валютних операцій. 3. Інші валютні операції Висновки. Список використаної літератури. Вступ Валютна позиція банку — залишки коштів в іноземній...
1. Склад інструментального господарства підприємства 2. Політика підприємств у сфері якості на сучасному етапі Список використаної літератури 1. Склад інструментального господарства підприємства Інструментальне господарство – забезпечує підприємство постачанням, проектуванням,...
Вступ. 1. Сутність ризиків у біржовій діяльності. 2. Основні види та класифікація біржових ризиків. 3. Особливості застосування біржових інструментів хеджування ризиків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Невід'ємним елементом підприємницької...
Вступ. Розділ 1.Кон’юнктурні коливання економіки та ділові цикли. 1.1.Поняття циклічних коливань в економіці. 1.2.Криза як один з факторів циклічного розвитку. 1.3.Регулювання циклічного розвитку або антикризова політика держави. Розділ 2....
1. Правове регулювання вексельного обігу в Україні. 2. Підроблені векселі. 3. Державні та казначейські векселі. Список використаної літератури. 1.Правове регулювання вексельного обігу в Україні В Україні практика використання суб'єктами...
1. Дати оцінку ролі козацтва у розвитку української культури. 2. Проаналізувати мистецтво доби еллінізму. Список використаної літератури.   1. Дати оцінку ролі козацтва у розвитку української культури Значну частину...
Вступ 1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків. 2. Походження та розвиток комерційних банків. 3. Функції комерційних банків. 4. Операції комерційних банків. Висновок. Список використаної літератури. Вступ В ринковій...
1. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства. 2. Шляхи підвищення продуктивності праці на промисловому підприємстві. Список використаної літератури 1. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства Проблема підвищення...
Вступ. 1. Призначення та класифікація комерційних банків. 2. Сутність та функції банків в Україні. 3. Роль банків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В ринковій економіці банківська справа набуває надзвичайної...
Вступ. 1. Сутність та роль маркетингової цінової політики в сучасній економіці. 2. Стратегічна маркетингова програма фірми. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ціна як економічна категорія є одним з узагальнюючих...
Вступ. 1. Визначення і види облігацій. 2. Облігації підприємств. 3. Державні облігації та інші державні цінні папери. 4. Емісія облігацій комерційними банками, її переваги та недоліки. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Єдність трудового і виробничого процесів, кооперування та поділу праці. 2. Склад виробничого і трудового процесів. 3. Виробничі операції залежно від характеру впливу на предмет праці та їх...
Вступ. Розділ 1. Поняття й форми біржової торгівлі. Правила біржової торгівлі. 1.1.Поняття і форми біржової торгівлі. 1.2. Ознаки і правила біржової торгівлі. Розділ 2. Товарна біржа і характеристика біржових...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАРТКОВОГО БІЗНЕСУ Діючі платіжні системи та основні платіжні інструменти, що застосовуються ними 1.1.1 Діючі платіжні системи 1.1.2 Платіжні системи, що застосовуються платіжними системами Історія...
1. Види ремонтів 2. Основні поняття і показники якості Список використаної літератури 1. Види ремонтів Відомо, що всі види ремонтів об’єктів ОФ у податковому обліку визнаються їх поліпшеннями, які...
Вступ. 1. Сутність споживчого кредиту та його види. 2. Товарний споживчий кредит. 3.Грошовий споживчий кредит. 4. Нові види грошових споживчих позик. 5. Специфіка банківської роботи зі споживчим кредитом. Висновки....
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні аспекти документації комерційних банків. 1.1.3агальне поняття документа. 1.2. Види документів. 1.3. Основні положення з документування управлінської діяльності. РОЗДІЛ 2. Організація документообігу в комерційних банках. 2.1....
Вступ. Розділ 1. Сутність, структура, функції, закономірності виникнення і функціонування ринку цінних паперів. 1.1. Поняття ринку цінних паперів та його фінансових інструментів. 1.2. Структура ринку цінних паперів. 1.3. Функції...
Вступ 1. Поняття, сутність політичного режиму. Типологія політичних режимів 2. Характеристика автократичних (тоталітарного і авторитарного) політичних режимів 3. Перехід до демократії як напрям трансформації недемократичних режимів Висновки Список використаної...
1. Адміністративний та бухгалтерський контроль банківських установ Аудит, будучи методом здійснення позавідомчого фінансового контролю, не заміняє і не підмінює державний фінансовий контроль за господарськоюі фінансовою діяльністю економічних суб'єктів, що...
Введение. 1. Сущность кредитных карточек их виды. 1.1. Понятие и роль кредитных карточек. 1.2. Методы организации и использование кредитных карточек. 1.3. Карточки обслуживающие кредитные операции, основные функции. 2. Оценка...
Вступ. 1. Поняття та зміст біржової операції. 2. Класифікація біржових угод та операцій. 3. Мета і особливості здійснення біржових операцій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Біржові угоди характеризуються з...
Вступ. 1. Причини та початок Кримської війни. 2. Розгортання війни та її наслідки. 3. Причини проведення великих реформ в Російській імперії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кримська війна 1853...
Вступ 1. Дохідність та ризиковість ринку акцій нових європейських країн 2. Індекси нових ринків акцій та їхні характеристики 3. Розрахунки дохідності ринку акцій в нових європейських країнах Висновки Список...
1. Інститути спільного фінансування. 2. Компанія з управління активами та її функції. 3. Реєстратор власників іменних цінних паперів та його функції. Список використаної літератури. 1. Інститути спільного фінансування У...
1. Сутність підприємництва і умови його існування. 1.1. Поняття підприємця і підприємництва. 1.2. Функції та умови існування підприємництва. 2. Дайте визначення простого й розширеного відтворення. Що спільного і в...
Вибори є важливою складовою частиною політичного процесу в сучасних демократичних суспільствах. Вони дають змогу громадянам вибирати і усувати державних діячів, впливати на склад і поведінку правлячих кіл держави. Разом...
Вступ. 1. Становлення ринку цінних паперів в Україні. 2. Механізм функціонування ринку цінних паперів в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасних умовах розвинений ринок цінних паперів є...
Вступ. Розділ 1. Місце НБУ в банківський системі України. 1.1. Незалежність НБУ. 1.2. Подвійна правова природа НБУ. 1.3. Спеціальна правоздатність НБУ. 1.4. Структурна будова НБУ, принцип централізації з вертикальним...