referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Податки, податкова система

Введение В Италии работает крайне сложная налоговая система. В законодательство входит более 350 законов, определяющих более 40 федеральных и местных налогов. К этому можно прибавить поправки и дополнения к...
Вступ Податки є частиною фінансової системи як на макро-, так і на мікрорівні. Вони виконують фіскальну, розподільчу та соціальну функції. При виконанні розподільчої функції першочергове значення має стимулюючий напрямок,...
Вступ. 1. Оподаткування: принцип та система. 2. Види податків, їх характеристика відповідно до чинного законодавства України. 3. Роль правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю у цій сфері. Висновки. Список...
1. Попередня перевірка податкової звітності 2. Перевірка правильності визначення валового доходу 3. Перевірка правильності визначення валових витрат 4. Перевірка правильності визначення амортизаційних відрахувань Використана література Аудит правильності нарахування податку...
Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика умов та об’єкту вивчення. 1.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності КП «Городницький фарфоровий завод». 1.2 Фінансова діяльність підприємства КП „Городницький фарфоровий завод” 1.3. Огляд літературних джерел...
Вступ. 1. Поняття податкової системи Італії та України (елементи, механізм, інструментне завдання). а) еволюція податкової системи Італії. б) еволюція податкової системи України. 2. Сьогоднішній стан справ в податкових системах...
Вступ. Моє розуміння теми. 1. Поняття та сучасний стан митних зон в Україні. 2. Перспективи розвитку митних зон в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ. Моє розуміння теми На...
Вступ. 1. Дивідендний авансовий внесок з податку на прибуток. 2. Дивіденди і податок з доходів нерезидента. 3. Реінвестиція дивідендів нерезидента (виплата дивідендів частками). Висновки. Список використаної літератури. Вступ Оподаткування...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи порядку нарахування та сплати акцизного збору. 1.1. Сутність акцизного збору, підакцизні товари, платники та об'єкти оподаткування. 1.2. Акцизний збір на спирт етиловий та алкогольні...
Вступ. 1. Характеристика податкової системи України з погляду обробки інформації. 2. Загальна характеристика АІС «ПОДАТКИ». 3. Інформаційне забезпечення. 4. Напрямки вдосконалення інформатизації податкової системи України. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Обов'язки платників податку. 2. Відповідальність за порушення податкового законодавства в системі юридичної відповідальності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кожен платник податків має рівні права і обов'язки ,...
Правовий статус Державної Податкової Адміністрації України Організація страхування в Україні Використана література 1. Правовий статус Державної Податкової Адміністрації України Система податкових органів У системі органів, що здійснюють мобілізацію коштів...
Податковий аудит у системі державного податкового контролю Одним з найефективніших методів контролю з боку державних органів є податковий аудит (податкова перевірка). Проведення аудиту й формування висновків за його результатами...
Вступ 1. Платник податку на додану вартість та об'єкт оподаткування 2. Ставки податку на додану вартість 3. Пільги щодо податку на додану вартість 4. Порядок обчислення і сплати податку...
1. Економічна сутність оподаткування: податки в структурі розподілу та перерозподілу ВВП, функції та основні елементи податків Стягнення державою на свою користь певної частини ВВП – це один, хоч і...
ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретичні засади формування податкового процесу в Україні 1.1. Процесуальні норми у податковому праві 1.2. Загальнопроцесуальні категорії у податковому праві 1.3. Визначення податкового процесу, його характеристика...
Вступ. 1. Грошово-кредитна та податкова системи країн Південної Америки. 2. Податкові реформи у країнах Південної Америки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У Південній Америці живе більше 330 млн. чоловік....
1. Суть податкового реформування в Україні: основні напрями і механізми реалізації. 2. Форми і види державного кредиту. 3. Проблеми формування доходів бюджету. Список використаної літератури. 1. Суть податкового реформування...
Вступ. 1. Поняття юридичної особи та організаційно-правові форми юридичних осіб. 2. Класифікація юридичних осіб. 3. Юридичні особи – платники податку з особливою правосуб’єктністю. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Виникнення...
Вступ Розділ 1. Податок з доходів фізичних осіб у системі оподаткування України 1.1.Система оподаткування України 1.2.Співвідношення податку з доходів фізичних осіб з іншими обов’язковими платежами Висновки до розділу 1...
Вступ. 1. Підстави позапланових податкових перевірок. 2. Право на проведення позапланової податкової перевірки та її особливості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Позапланові перевірки — це такі перевірки, які не...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи місцевого оподаткування. 1.1. Поняття та сутність місцевого оподаткування та його правового регулювання. 1.2. Законодавчі основи місцевого оподаткування в Україні. 1.3. Досвід місцевого оподаткування в...
1. Основні причини ухилення від сплати податків. 2. Незаконне ухилення від сплати податків. 3. Узаконені способи зменшення сум податкових платежів. Список використаної літератури. 1. Основні причини ухилення від сплати...
Вступ. 1. Етапи розвитку системи державної податкової служби України. 2. Структура податкової служби та її функції. 3. Звання та ранги працівників ДПА. Призначення та функції податкової міліції. Висновки. Список...
Вступ. 1. Сутність та принципи податкового планування та його місце в системі загальної фінансової стратегії підприємства. 2. Особливості податкового планування на мікрорівні. Висновки. Список використаної літератури. 1. Джерела інформації...
1. Податкова система України: принципи їїпобудови та функціонування. 2. Податки в системі доходів держави. 3. Становлення податкової системи Українита перспективи розвитку. Вступ Податки є однією з найважливіших фінансових категорій...
Вступ 1. Методика та принципи побудови податкової системи Японії 2. Функції податкової системи Японії 3. Структура податкової системи Японії 4. Становлення податкової системи Японії 5. Види податків у Японії:...
Зміст 1. Поняття автоматизоване робоче місце. 2. Загальна характеристика податкової системи України з позиції обробки інформації. 3. Характеристика комплексу задач контролю звітності та повноти сплати податкових платежів в автоматизованій...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 1.1.Еволюція поняття «податок» Податки на території 1.2.України періоду Київської Русі (ІХ – середина ХІІІ століття) 1.3.Податкова...
Найпопулярнішим економічним міфом є міф про те, що головним засобом подолання кризи має бути зменшення розміру податків. В усіх країнах податки непопулярні і заклики до їх зменшення схвально сприймаються...
Вступ 1. Сутність та елементи податків 2. Ознаки та елементи податків 3. Правовий механізм податку та його елементи 4. Характеристика основних елементів податку Висновки Список використаної літератури Вступ Багатогранна...
Вступ. 1.Розвиток оподаткування доходів з громадян України. 2. Діючий порядок стягнення податку з доходів громадян. 3. Шляхи вдосконалення податку з доходів громадян. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Податок з...
1. Податкова система та її місце у фінансовій системі 2. Елементи системи оподаткування. 3. Поняття та функції податків. 4. Класифікація податкових платежів. 5. Загальна характеристика прямого оподаткування. 6. Загальна...
Вступ. 1. Формування вітчизняної митної системи. 2. Структура та організація діяльності митних органів України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Митна система була й залишається високоефективним фіскальним механізмом, який відіграє...
Найпопулярнішим економічним міфом є міф про те, що головним засобом подолання кризи має бути зменшення розміру податків. В усіх країнах податки непопулярні і заклики до їх зменшення схвально сприймаються...
Вступ. 1. Обґрунтування необхідності та основні методи державного регулювання інвестиційної сфери економіки. 2. Податковий метод регулювання інвестиційної діяльності, його особливості. 3. Податкове стимулювання інвестицій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Анотація. Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи митно-тарифної політики в Україні. 1.1. Правова основа митно-тарифного регулювання в Україні. Етапи розвитку митно-тарифного регулювання в Україні. 1.2. Порядок здійснення контролю за доставкою...
Вступ. 1. Сутність та призначення муніципального оподаткування, його властивості. 2. Комунальний податок, порядок визначення середньоспискової чисельності працівників. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають...
Вступ. 1. Поняття та види порушення митних правил. 2. Види адміністративних порушень митного законодавства. 3. Поняття та види відповідальності за порушення митних правил. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Порушення...
1. Розкрийте роль підприємництва в економічному розвитку суспільства. 2. Охарактеризуйте основні типи маніпулювання співрозмовника в процесі спілкування. 3. Основні детермінанти економічної поведінки людини. Список використаної літератури 1. Розкрийте роль...
1. Сутність і функції податків. 2. Види податків та їх ставок. Основні концепції оподаткування. 3. Оподаткування в Україні — проблеми та шляхи вдосконалення. Список використаної літератури. 1. Сутність і...
1. Принципи оподаткування: порівняльний аналіз класичних принципів А.Сміта та існуючих принципів оподаткування в Україні. 2. Земельне та майнове оподаткування: загальна характеристика та елементи податків. Список використаної літератури. 1. Принципи...
План 1.Поняття та основні характеристики податкових систем 2.Податкова система України 3.Податок на доходи фізичних осіб 4.Відповідальність за порушення податкового законодавства Поняття та основні характеристики податкових систем Базуючись на філософській...
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО   БЕХ  ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА   ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ   Спеціальність: 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове...
1. Вступ 2. Визначення митного перевізника 3. Транспортерні документи 4. Ліцензія на впровадження діяльності митного перевізника 5. Реєстрація митних перевізників та надання інформації про них 6. Висновок ВСТУП В...
1. Характеристика податкової системи Великобританії або США, Японії, Росії. 2. Системи оподаткування в Україні. 3. Види податків та порядок їх нарахування та сплати до бюджету. 4. Відповідальність платників податків...
ВСТУП І. ОГЛЯДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРІЙ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІІ. ПРИРОДНО ІСТОРИЧНА ТЕОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІІІ. ПЕРВІСНА ГРОМАДА а) Суспільна влада і соціальне регулювання в умовах первісної...
1. Управління процесом оподаткування операційним процесом. 2. Сутність та етапи розробки операційної стратегії організації. Список використаної літератури. 1. Управління процесом оподаткування операційним процесом Термін "операції" є досить широким і...
З часу проголошення державного суверенітету Україна стала на шлях створення власної національної податкової системи. Одним з перших законів з питань оподаткування був Закон України "Про податок на добавлену вартість",...
1. Система податкового права. 2. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства. 3. Місце податку з доходів фізичних осіб в системі оподаткування в Україні. Список використаних джерел. 1. Система податкового...
Вступ. 1. Мінімальна митна вартість для оподаткування імпортних операцій. 2. Роль мінімальної митної вартості при укладенні контрактів ЗЕД. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Мінімальна митна вартість затверджується постановами Кабінету...
Податковий облік ПДВ по імпортних операціях регламентується Законом України „Про ПДВ", Постановою Кабміну від 2.04.98р. №417, з наступними змінами і доповненнями, „Про затвердження порядку внесення ПДВ до бюджету під...
Вступ. РОЗДІЛ 1. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ. 1.1. Податкова політика як елемент державного регулювання економіки. 1.2. Податковий контроль як складова державного регулювання економіки. Сутність, методи і...
Вступ. 1. Становлення податкової системи України. 2. Етапи розвитку системи державної податкової служби України. 3. Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки....
1. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 2. Рентні платежі. Список використаних джерел. 1. Відповідальність за порушення податкового законодавства. Законом України від 25.06.91 р. № 1251-XII «Про систему оподаткування» визначено...
Вступ. 1.Мито і митні збори як засіб регулювання економіки. 1.1. Поняття та сутність митних зборів. 1.2. Порядок справляння мита, митних зборів, податку на додану вартість та акцизного збору. 1.3....
ВСТУП.. Розділ 1. Підходи до значення впливу податкової системи на зовнішньоекономічну діяльність підприємства. 1.1. Сутність податкової системи держави та її вплив на ЗЕД. 1.2. Нормативно-правове забезпечення оподаткування ЗЕД в...
Вступ. 1. Поняття митної справи. 1.1. Спрямованість та зміст митної справи. 1.2. Структура митної справи. 2. Започаткування та становлення митної справи. 2.1. Започаткування митної справи. 2.2. Розвиток митної справи...
Вступ. 1. Акцизний збір. 2. Відповідальність за порушення Податкового законодавства у Норвегії Висновки. Список використаної літератури. Вступ Акцизи являють собою непрямі податки на окремі товари, які включаються до ціни...
1. Історичний аспект розвитку податкової політики держави. Досвід ведення державного господарства. 2. Теорія податків та її історичний розвиток. 3. Особливості розвитку податкової системи в Україні. Список використаної літератури. 1....