referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Порушення митних правил: ознаки, класифікація

Вступ.

1. Поняття та види порушення митних правил.

2. Види адміністративних порушень митного законодавства.

3. Поняття та види відповідальності за порушення митних правил.

Висновки.

Список використаних джерел.

Вступ

Порушення митних правил є різновидом у більшій мірі адміністративного правопорушення — винного діяння (дії чи бездіяльності), що посягає на встановлений порядок перетинання митного кордону та переміщення через нього товарів, транспортних засобів і предметів. Разом із тим Митного кодексуУкраїни (МК) поряд із Кримінальним кодексом України містить один склад злочину — контрабанду. Митні правопорушення, як й інші порушення, характеризуються такими ознаками, як суспільна небезпечність, заподіяння шкоди, винність та караність. Суспільна небезпека проявляється у тому, що порушеннями митних правил створюється загроза митній справі. В результаті такого правопорушення порушується порядок переміщення товарів, транспортних засобів і предметів через митний кордон. До ознак правопорушення також належить те, що вони завдають шкоди, а особи, які їх скоїли, підлягають покаранню.

Як і будь-яке інше правопорушення, порушення митних правил має свій склад; об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт та суб'єктивну сторону. Лише за їх наявності винні особи притягуються у встановленому законом порядку до відповідальності. Більшість порушене митного законодавства є адміністративними. Але за контрабанду встановлено кримінальну відповідальність. На посадових осіб митних органів можуть накладатися дисциплінарні стягнення. В разі заподіяння матеріальних збитків та моральної шкоди не виключено застосування цивільно-правової відповідальності.

1. Поняття та види порушення митних правил

Митні правопорушення передбачені розділом XVIII МК України.

Порушенням митних правил слід вважати протиправні дії осіб, яка посягають на встановлений порядок переміщення товари) предметів і транспортних засобів через митний кордон України, їх контроль і митне оформлення та стягування мита й інших платежів, за які митним законодавством встановлена відповідальність.

Відповідно до ст. 319 МК України порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, які посягають на встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України і за які цим Кодексом передбачена адміністративна відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені МК України, настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. Відповідальність за порушення митних правил встановлюється виключно МК України.

Загальновизнано, що підставою для притягнення до адміністративної відповідальності є наявність у діянні особи складу правопорушення: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона.

Суб'єктами відповідальності за митними правилами можуть бути громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягали 16-річного віку (загальний суб'єкт), а також посадові особи (спеціальний суб'єкт).

Варто підкреслити, що притягнення до відповідальності за порушення митних правил не звільняє зазначених осіб від обов'язку сплати мита та інших податків і зборів.

2. Види адміністративних порушень митного законодавства

Адміністративні правопорушення митного законодавства встановлені главою 57 МК України. Вони практично є характерними для митних законодавств інших країн. До них МК України віднесено:

— ст. 329 — порушення режиму зони митного контролю. Таким є переміщення товарів, транспортних засобів, а також пересування осіб, у тому числі посадових осіб органів державної влади (крім митних) через зону митного контролю, а також проведення в цій зоні виробничої та іншої комерційної діяльності без дозволу митного органу або вчинення інших дій, якими порушується встановлений законодавством режим зони митного контролю. Це порушення тягне за собою за відсутності товарів, транспортних засобів — безпосередніх предметів порушення вимог накладення штрафу в розмірі до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії за наявності товарів, транспортних засобів — безпосередніх предметів порушення встановлених вимог тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів громадян;

— ст. 330 — неподання митному органу документів, необхідних для здійснення митного контролю. Неподання митному органу в установлений законодавством строк документів, передбачених законодавством для здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, незалежно від подання письмової декларації, тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— ст.331 — видача товарів, транспортних засобів без дозволу Митного органу або їх втрата. Видача без дозволу митного органу або втрата товарів, транспортних засобів, що знаходяться під митним контролем, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятсот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

— ст. 332 — недоставлення до митного органу товарів, транспортних засобів, документів. Недоставлення до митного органу товарів, транспортних засобів, що перебувають під митним контролем і перевозяться з одного митного органу до іншого, а так само прийнятих для передачі митному органу митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

— ст. 333 — незупинення транспортного засобу. Незупинення в зоні митного контролю транспортного засобу, що переміщується через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти неоподатковуваних мінімумів, громадян;

— ст. 334 — відправлення транспортного засобу без дозволу митного органу. Відправлення без дозволу митного органу транспортного засобу, що перебуває під митним контролем, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— ст.335 — причалювання до судна, що перебуває під митним контролем, інших суден та інших плавучих засобів без дозволу митного органу тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— ст.336 — неправомірні операції з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем, зміна їх стану, користування та розпорядження ними. Здійснення операції з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем, а саме зміна їх стану, користування та розпорядження ними без дозволу митного органу тягне накладення штрафу на громадян у розмірі до ста відсотків сум вартості зазначених товарів транспортних засобів або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів, а на посадових осіб — у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів, а на посадових осіб — у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів;

— ст. 337 — вантажні та інші операції, що проводяться без дозволу митного органу. Навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, переупакування товарів, що перебувають під митним контролем, або зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах чи їх упаковці без дозволу митного органу тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— ст. 338 — пошкодження або втрата митного забезпечення.

Пошкодження або втрата пломб, печаток чи інших засобів митного забезпечення, зазначених у товаросупровідних документах, тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— ст. 339 — порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто наявність під час проведення митного контролю в особи, яка формою проходження митного контролю обрала проходження через таку зону (коридор), товарів, заборонених або обмежених до переміщення через митний кордон України або товарів у кількостях, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів;

— ст. 340 — недекларування товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, тобто нез’явлення за встановленою формою точних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні засоби, які підлягають обов'язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від ста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів, а на посадових осіб — від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів;

— ст. 341 — пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, які Перебувають під митним контролем або на територіях спеціальних митних зон. Пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання, тягне за собою конфіскацію цих товарів;

— ст. 342 — перешкоджання посадовій особі митного органу в доступі до товарів, транспортних засобів і документів. Перешкоджання посадовій особі митного органу під час здійснення нею митного контролю або провадження в справах про контрабанду та порушення норм митного законодавства у доступі до товарів, транспортних засобів і документів, а також непред'явлення в установлений законодавством строк без поважних причин таких товарів, транспортних засобів і документів посадовій особі митних органів чи призначеному нею експерту або спеціалісту тягне за собою накладення штрафу у розмірі до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— ст. 343 — неподання митному органу звітності щодо товарів, які перебувають під митним контролем або на територіях спеціальних митних зон і ввозяться, вивозяться, зберігаються, переробляються, виготовляються, купуються та реалізуються без попереднього дозволу митного органу, а також порушення порядку ведення звітності щодо таких товарів тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від трьох до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— ст. 344 — неподання митному органу документів та зразків товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи). Неподання у випадках, передбачених законодавством, на вимогу митного органу відповідних документів та зразків товарів, необхідних для проведення дослідження (аналізу, експертизи), тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— ст. 345 — переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності. Ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території з комерційною метою товарів з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією контрафактних товарів, а на посадових осіб — від тридцяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією контрафактних товарів;

— ст. 346 — порушення порядку зберігання товарів на митних ліцензійних складах та здійснення операцій із цими товарами. Порушення встановленого законодавством порядку розміщення товарів на митних ліцензійних складах для зберігання, недотримання встановлених строків, умов і порядку зберігання зазначених товарів, а так само проведення операцій з товарами, що зберігаються на митних ліцензійних складах, без дозволу митного органу тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— ст. 347 — порушення встановленого порядку знищення (руйнування) товарів, що перебувають під митним контролем, тобто порушення встановлених умов, заборон та обмежень щодо знищення (руйнування) таких товарів, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— ст. 348 — порушення зобов'язання про зворотне вивезення чи зворотне ввезення товарів. Невивезення за митний кордон України товарів, які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, або неввезення на митну територію України товарів, які були тимчасово вивезені за митний кордон України під зобов'язання про зворотне ввезення, у строк, зазначений у зобов'язанні про зворотне вивезення (зворотне ввезення) зазначених товарів, тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких товарів;

— ст. 349 — порушення зобов'язання про транзит. Невивезення за митний кордон України товарів, транспортних засобів, ввезених з метою транзиту через територію України, в строки, встановлені митним органом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів та транспортних засобів;

— ст. 350 — порушення встановленого маршруту переміщення товарів. Ухилення від встановленого Кабінетом Міністрів України маршруту переміщення товарів територією України тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів;

— ст. 351 — дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України поза митним контролем, тобто їх переміщення через митний кордон України поза місцем розташування митного органу або поза часом здійснення митного оформлення, або з використанням незаконного звільнення від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу, за відсутності ознак злочину тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, а також конфіскацію транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів — безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України;

— ст. 352 — дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, документів, одержаних незаконним шляхом, документів, що містять неправдиві дані, за відсутності ознак злочину тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, а також конфіскацію товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів через митний кордон України;

— ст. 353 — зберігання, перевезення, придбання чи використання товарів, транспортних засобів, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів.

— ст. 354 — використання товарів, відносно яких надано пільги щодо сплати податків і зборів, в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими було надано такі пільги, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— ст. 355 — дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати податків і зборів або зменшення їх розміру. Заявлення в митній декларації неправдивих відомостей та надання митному органу документів з такими відомостями як підстави для звільнення від сплати податків і зборів або зменшення їх розміру, або несплата податків і зборів у строк, встановлений законодавством, а також інші протиправні дії, що спричинили недобори податків і зборів, за відсутності ознак злочину тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Варто зауважити, що у новому МК України використано єдиний критерій визначення розміру штрафу — неоподатковуваний мінімум доходів громадян. У той же час у порівнянні із попередньою редакцією суттєво збільшені розміри штрафів.

Законодавець слушно відмовився від виокремлення в рамках МК України адміністративної відповідальності експертів та перекладачів.

3. Поняття та види відповідальності за порушення митних правил

Порушення вимог МК є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, які посягають на встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України і за які МК передбачена адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальної відповідальності.

При рішенні питання про притягнення особи до відповідальності за порушення митних правил необхідно керуватися нормами МК України. Відповідальність за порушення митних правил — обов'язок особи, яка їх порушила, нести негативні наслідки матеріального або особистого характеру, що передбачені нормами МК України.

У митному праві передбачено адміністративну, цивільну, а за контрабанду і кримінальну відповідальність. Найбільш поширеною є відповідальність адміністративна — «накладення на правопорушників загальнообов'язкових правил, які діють у державному управлінні, адміністративних стягнень, що тягнуть за собою для цих осіб обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру». Суб'єктами відповідальності за порушення митних правил є фізичні і юридичні особи, що скоїли порушення митного законодавства. Відповідальність за митні правопорушення настає за умови наявності складу правопорушення. Для адміністративної і кримінальної відповідальності — об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона. Для цивільної відповідальності, яка в більшій мірі полягає в обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду — наявність самої шкоди, противоправних дій, причинного зв'язку між шкодою, що виникла, і протиправними діями. При тому МК України передбачено відшкодування збитків у повному обсязі: прямих збитків і упущеної вигоди. Не виключено і компенсацію моральної шкоди.

Громадяни підлягають відповідальності за порушення митних правил, якщо на момент здійснення правопорушення вони досягли шістнадцятирічного віку. Посадові особи підлягають відповідальності за порушення митних правил, якщо в їхні службові обов’язки входило забезпечення виконання встановлених МК України вимог. Окрім цього, при скоєнні порушень митних правил підприємствами (юридичними особами) підлягають адміністративній відповідальності посадові особи цих підприємств.

Говорячи про адміністративну відповідальність юридичних осіб за порушення митних правил, варто підкреслити, що в процесі провадження по цих справах щоразу виникає необхідність встановлювати правосуб'єктність відповідних юридичних осіб, для чого необхідно звертатися до їх засновницьких і реєстраційних документів. Це важливо робити тому, що за порушення митних правил підлягають адміністративній відповідальності самі юридичні особи, а не їх представництва і філії (відособлені підрозділи), що також мають правосуб'єктність і вступають у правовідносини від імені і за дорученням юридичної особи. У випадках, коли порушення митних правил скоєні посадовими особами представництв і філій юридичних осіб, до відповідальності повинні бути притягнуті юридичні особи, від імені і за дорученням яких вони були учасником відповідних правовідносин. Це, зрозуміло, не виключає можливості притягнення до адміністративної відповідальності і самого безпосереднього винуватця — представника юридичної особи.

Суб'єктивна сторона порушення митних правил з боку фізичних і посадових осіб виявляється у психічному ставленні суб'єкта правопорушення до протиправної дії (бездіяльності) і її наслідків. Суб'єктивне ставлення може бути у двох формах — у формі умислу43 і рідше необережності. Зрозуміло, що більшість порушень митних правил скоюється з умислом і має корисливий характер. Порушення митних правил визнається зробленим навмисно, якщо особа, що його скоїла, усвідомлювала протиправний характер своєї дії (бездіяльності), передбачала можливі шкідливі наслідки і бажала їх (прямий умисел) чи свідомо допускала настання цих наслідків (непрямий умисел).

При встановлені суб'єктивної сторони порушення митних правил фізичними і посадовими особами митних органів постає питання про можливий стан неосудності, що передбачено законодавством України. Згідно з чинним законодавством України особа звільняється від відповідальності за порушення митних правил, якщо вона його скоїла в стані неосудності. Під неосудністю розуміється такий психічний стан суб'єкта, за якого він не міг усвідомлювати значення своїх дій, керувати ними. Це виникає внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психіки (афекту), чи слабоумства, іншого хворобливого психічного розладу. Осудність і неосудність — поняття правові.

Нерідко це питання можна правильно вирішити лише з урахуванням усієї сукупності об'єктивних і суб'єктивних обставин і матеріалів кожної конкретної справи. До обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, законодавець відносить, зокрема, ті з них, що пом'якшують або обтяжують відповідальність. Ці дані можуть вплинути на розмір стягнення, що накладається за порушення митних правил. Так,до обставин, що пом'якшують адміністративну відповідальність за порушення митних правил, слід віднести:

1) щире розкаяння винного;

2) відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;

3) вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або збігу тяжких обставин чи сімейних обставин;

4) вчинення правопорушення неповнолітнім;

5) вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину до одного року. Цей перелік не є вичерпним. До пом’якшуючих обставин належить бездоганна трудова діяльність, похилий вік, наявність у порушника утриманців тощо.

Перелік обставин, які обтяжують адміністративну відповідальність за адміністративне, у тому числі й митне адміністративне правопорушення, є вичерпним. До таких обставин належать:

1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимоги уповноважених осіб її припинити;

2) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин;

3) втягнення у правопорушення неповнолітнього;

4) вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин;

5) вчинення правопорушення у стані сп'яніння.

Рішення посадової особи митного органу про звільнення право

порушника від відповідальності у зв'язку з малозначністю зробленого порушення митних правил повинно бути мотивоване в поста нові про припинення провадження у справі.

Однак деякі з використовуваних у законодавстві України термінів потребують тлумачення. Найбільш поширеним є повторне скоєння правопорушення. Під «повторним протягом року здійсненням порушення митних правил» варто розуміти нове порушення митних правил, що вчинено протягом року після ухвалення рішення про накладення стягнення за митне правопорушення. Очевидно, що здійснення порушення митних правил особою, яка вже раніше притягувалась до відповідальності за порушення митних правил, це може розглядатися як обставина, що обтяжує відповідальність, якщо декриміналізоване перше порушення закону.

МК України введено новий принцип накладення стягнень при здійсненні однією особою двох чи більше порушень митних правил. На таку особу стягнення накладається за кожне правопорушення окремо без поглинання менш суворого покарання більш суворим. На практиці це означає, що у випадку кваліфікації дій особи, що скоїла порушення митних правил по двох і більше статтях МК України, посадова особа, що розглядає справу про порушення митних правил, накладає стягнення по кожній зі статей у межах їх санкцій. При цьому, на відміну від закріпленого в адміністративному законодавстві принципу накладення стягнень, менш суворе покарання не поглинається більш суворим (тобто фактично діє принцип додавання стягнень).

Висновки

Говорячи про загальну характеристику порушення митних правил, слід зазначити, що митне законодавство виходить із загального вчення про право порушення. Так адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна (умисна чи необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок Управління і за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність. До речі, в законі вказуються два терміни: «адміністративне правопорушення» і «адміністративний проступок». Останній розглядається різновидом першого. Адміністративне правопорушення характеризується суспільною шкідливістю, протиправністю, винністю та адміністративною караністю. Адміністративне право України передбачає можливість звільнення від відповідальності за порушення митних правил за малозначності скоєного порушення. Питання про малозначність порушення митних правил вирішує посадова особа митних органів на основі фактичних матеріалів і обставин справи.

Відповідальність у митному праві є наслідком скоєного правопорушення. В даному випадку мова йде про порушення митних правил. Порушенням митних правил згідно зі ст.226 Основ митного законодавства країн — учасниць СНД визнається протиправна дія (бездіяльність) особи, що посягає на встановлений національним законодавством і міжнародними договорами держави порядок переміщення через митний кордон держави товарів і транспортних засобів, здійснення їх митного контролю і митного оформлення, обкладання митними платежами та їх сплати, надання митних пільг і користування ними, а також на нормальну діяльність митних органів, за які національним законодавством передбачена відповідальність.

Список використаних джерел

1. Митний кодекс України / Ред. В. М. Жилінков; Інформаційно-правовий центр "Ксилон". -Харків, 2006. -192 с.

2. Митний контроль та митне оформлення : Навчальний посібник/ Лідія Бакуменко, Юрій Бітяк, Володимир Ващенко,; Ред.: Микола Каленський, Павло Пашко,; Державна митна служба України. -К.: Знання, 2002. -284 с.

3. Федченко О.С. Застосування законодавства про контрабанду та порушення митних правил // Вісник Верховного Суду України. -2005. -№ 8. — С. 24-27

4. Шишка Р. Б. Митне право України : Навчальний посібник/ Р. Б. Шишка, В. В. Сергієнко. -Харків: Еспада, 2002. -294 с.