referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Фінанси

Вступ Найбільші банки утворюють світові фінансові центри, через які здійснюється рух міжнародних фінансових потоків. Вони є основними утримувачами грошей, і для них характерна висока концентрація банків та інших фінансово-кредитних...
30 / 06 / 2021
Особливості податкових систем країн з розвинутою ринковою економікою Бюджетний процес ФРН Порівняльна характеристика бюджетного процесу США і Росії 1. Особливості податкових систем країн з розвинутою ринковою економікою Для сучасних...
24 / 03 / 2021
1. Особливості мобілізації державних доходів в країнах з розвинутою ринковою економікою У країнах з розвинутою ринковою економікою доходи держбюджету становлять значну частину ВВП і справляють величезний вплив як на...
21 / 03 / 2021
1. Необхідність та сутність фінансів. 2. Фінансові інституції в Україні. 3. Склад державних фінансів та їх характеристика. 4. Поняття та функції податків. 5. Характеристика об’єктів фінансового ринку. 6. Показники...
14 / 03 / 2021
Вступ. 1. Поняття та типи опціонів. 2. Характеристика видів опціонів. 3. Визначення ціни опціону. Премія опціону. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Опціон — це фінансовий інструмент-контракт, який не вважається...
11 / 03 / 2021
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ВИНИКНЕННЯ ЛІЗИНГУ. РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ПІДПРИЄМСТВА. 2.1. Поняття та функції лізингу. 2.2. Об’єкти та суб’єкти лізингових відносин. 2.3. Види лізингу. 2.4. Лізингове кредитування підприємств. 2.5....
6 / 03 / 2021
1. Основні напрями використання бюджетних коштів: оцінка їх ефективності та доцільності для економіки України. 2. Співвідношення прямих і не прямих податків, їх роль у формуванні розподільних пропозицій. 3. Характеристика...
25 / 02 / 2021
1. Характеристика доходів державного бюджету і особливості їх формування в Україні. 2. Склад і характеристика фінансових ресурсів держави та фактори їх скорочення, або зростання в Україні. 3. Форми і...
16 / 02 / 2021
Вступ. 1. Лізинг та його різновиди при фінансуванні проектів. 2. Лізингова форма фінансування: переваги та недоліки. 3. Значення лізингу для української економіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Як стимул...
11 / 02 / 2021
ВСТУП. 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОБСЯГИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 3. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 4. ОБГРУНТУВАННЯ...
5 / 02 / 2021
Вступ. 1. Бюджетні права в Україні та їх характеристика. 2. Особливості змісту суб’єктивних бюджетних прав державних органів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Бюджетні права – це сукупність юридичних норм,...
Вступ. 1. Сутність та розвиток форм фінансування освітньої сфери в Україні. 2.Сучасний стан фінансування освіти. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Освіта — основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави,...
25 / 01 / 2021
Вступ. 1. Місцевий бюджет як економічна категорія, його об'єктивна необхідність та призначення. 2. Затвердження місцевих бюджетів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Відповідно до Бюджетного кодексу місцевий бюджет містить надходження...
23 / 01 / 2021
Вступ І. Національний доход 1.1. Національний доход і валовий національний доход 1.2. Виробництво національного доходу Фактори виробництва національного доходу 1.3. Чинники, що визначають величину національного доходу ІІ. Розподіл доходів...
13 / 01 / 2021
1. Спеціальні виробничі і фінансові цикли. 2. Суть рентабельності підприємства та їх значення для оцінки результатів його діяльності. Основні показники рентабельності підприємства: Рентабельність продаж, рентабельність продаж (активів) власного капіталу,...
16 / 12 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні засади державного боргу. 1.1. Поняття і формування державного зовнішнього боргу. 1.2. Поняття і формування внутрішнього боргу держави. Розділ 2. Аналіз стану державної заборгованості України. 2.1....
7 / 12 / 2020
Задачі управління системою фінансів, контролю Фінансова система являє собою доволі складний механізм. Ефективність її функціонування залежить від двох визначальних чинників. По-перше, від налагодженості фінансових відносин у суспільстві. В основі...
Вступ. 1.Особливості організації обліку в бюджетних установах та організаціях. 2. Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Зміни, що відбуваються в економіці...
20 / 11 / 2020
Введение. Раздел 1. Теоретические основы валютного регулирования внешнеэкономической деятельности. 1.1. Понятие и сущность валютного регулирования. 1.2. Формы и методы валютного регулирования. 1.3. Общие принципы валютного регулирования. Раздел 2. Особенности...
18 / 11 / 2020
1. Характеристика доходів державного бюджету і особливості їх формування в Україні. 2. Склад і характеристика фінансових ресурсів держави та фактори їх скорочення, або зростання в Україні. 3. Форми і...
11 / 11 / 2020
1. Показники стану і використання оборотних коштів та їх аналіз. 2. Класифікація витрат підприємства. 3. Показники ліквідності і платоспроможності, методика розрахунків і характеристика. Список використаної літератури. 1. Показники стану...
Вступ. 1. Ліквідність як елемент фінансового управління діяльністю підприємства. 2. Методичні підходи до аналізу ліквідності балансу комерційного банку. 3. Управління ліквідністю комерційного банку та оптимізація фінансового результату. Висновки. Список...
27 / 09 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства. 1.1. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. 1.2. Поняття фінансової стійкості підприємства та фактори, які її забезпечують. 1.3. Платоспроможність та...
16 / 09 / 2020
1.Грошові реформи, їх форми та роль у стабілізації грошових систем зарубіжних країн у ХХ ст 2.Основні види фінансових установ у кредитних системах розвинених зарубіжних країнах. 3.Комерційні банки США :...
15 / 09 / 2020
Вступ. 1. Фінансова стратегія підприємств. 2. Прогнозування показників фінансової звітності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Основою фінансового прогнозування є узагальнення та аналіз наявної інформації з наступним моделюванням і врахуванням...
Вступ. 1. Методи державної фінансової підтримки підприємств. 2. Державна фінансова підтримка санації підприємства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Згідно із Законом України «Про підприємства» у разі збиткової діяльності підприємств...
28 / 08 / 2020
1. Суть і функції фінансів підприємств. 2. Основи організації фінансів підприємств. 3. Особливості фінансів акціонерних та спільних підприємств. Список використаної літератури. 1. Суть і функції фінансів підприємств Фінанси підприємств...
24 / 08 / 2020
1.Напрями реалізації фінансової політики. 2.Система державних видатків. 3.Податкова політика у сфері страхування. Список використаної літератури. 1.Напрями реалізації фінансової політики Важлива роль в фінансовому розвитку належить фінансовій політиці. В загальному...
13 / 08 / 2020
Вступ. 1. Визначення методів фінансового контролю. 2. Характеристика основних методів фінансового контролю. 3. Основні види фінансового контролю. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Контроль за суспільним виробництвом і розподілом продуктів,...
13 / 08 / 2020
Вступ. 1. Ціна як інструмент ринкової економіки. 2. Зміст ринкового ціноутворення, його методи і необхідність державного регулювання. 3. Нормативно-правове забезпечення формування і державного регулювання цін. Висновки. Література. 1. Ціна...
12 / 08 / 2020
Вступ. 1. Теоретичні засади дослідження кредиту. 2. Сутність, структура та функції кредитної системи. 3. Становлення і розвиток кредитної системи України. 4. Державне регулювання кредитних відносин в Україні Висновки. Список...
Фінанси — це сукупність економічних відносин, що пов'язані з утворенням, розподілом і використанням грошових коштів у народному господарстві. До сфери фінансів належать такі грошові відносини, які, по-перше, виражають відносини...
Вступ. 1. Сутність бюджетного дефіциту та джерел його фінансування. 2. Зниження бюджетного дефіциту в умовах ринку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Дефіцит бюджету означає перевищення видатків над доходами, характеризує...
28 / 07 / 2020
ВСТУП. 1. Фінансування освіти як основи соціального розвитку суспільства. 1.1 Сутність та розвиток форм фінансування соціальної сфери в Україні 1.2 Сутність та необхідність бюджетного фінансування освіти як основи соціального...
19 / 07 / 2020
1. Довготермінові фінансові інвестиції. Фінансова оцінка ефективності фінансування інвестицій у цінні папери. 1.1. Поняття та особливості довготермінових інвестицій. 1.2. Фінансова оцінка ефективності фінансування інвестицій у цінні папери. 2. Фінансова...
10 / 07 / 2020
1. Доходи державного бюджету України, їх склад та структура. 1.1. Суть, призначення і роль доходів Державного бюджету України. 1.2. Склад і структури доходів Державного бюджету України та особливості їх...
З упровадженням в економіку ринкових відносин кардинально міняється значення ціни в економічних процесах. У ринковому господарстві ціна відіграє виняткову роль. Ціна, яка встановлюється власником товару, проходить перевірку на ринку,...
22 / 06 / 2020
Вступ. 1. Основні джерела фінансування державного дефіциту. 2. Аналіз бюджетного дефіциту України та методи його подолання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Бюджетний дефіцит є важливим інструментом державної фінансової політики,...
19 / 06 / 2020
Вступ. 1. Фінансова система і характеристика її ланок. 2. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України. 3. Вдосконалення фінансової системи України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Фінансова система України...
Вступ. 1. Особливості фінансування державних підприємств у період переходу до ринкової економіки. 2. Порядок фінансування промисловості та капіталовкладення. 4. Порядок фінансування ЖКГ в умовах перехідної економіки. 5. Правові основи...
29 / 05 / 2020
1. Міжнародні тендери (торги). 2. Фінансово – промислові групи ( ФПГ). Список використаної літератури. 1. Міжнародні тендери (торги) Міжнародні торги (тендери) – це змагальна форма закупівлі, при якій покупець...
26 / 05 / 2020
Вступ. 1. Поняття та класифікація методів бюджетного планування. 2. Методика бюджетного планування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. На сучасному етапі трансформування і реформування національної економіки рівень розвитку...
10 / 05 / 2020
Вступ. 1. Економічна сутність і завдання фінансового планування. 2. Фінансові плани підприємств матеріального виробництва. 3. Особливості фінансового планування в бюджетних організаціях. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Фінансове планування —...
Вступ. 1. Характеристика методів бюджетування. 2. Застосування методів бюджетування в Україні. 3. Заходи щодо повноцінного застосування методів бюджетування в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. В умовах...
Вступ. 1. Місце ФРН у світовій економіці й особливості національної економічної моделі. 2. Бюджетний устрій і бюджетна система Німеччини. 3. Міжбюджетні відносини і фінансове вирівнювання у ФРН. 4. Тенденції...
28 / 04 / 2020
Вступ. 1. Загальна характеристика фінансового ринку. 2. Банківське кредитування бізнесу. 3. Небанківське кредитування бізнесу. 4. Комерційне кредитування. 5. Лізингове кредитування. Варіанти розрахунків лізингових платежів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
25 / 04 / 2020
1. Характеристика фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 2. Стан зовнішнього державного боргу України. Список використаної літератури. 1. Характеристика фінансової діяльності суб’єктів господарювання Суб’єктами фінансових відносин є держава, підприємство, його структурні...
24 / 04 / 2020
Вступ. 1. Міжнародні фінансові організації в подоланні бідності в країнах з перехідними економіками. 2. Трансформація економічних систем: роль міжнародних фінансових організацій. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Важливим елементом діяльності...
17 / 04 / 2020
Зміст Вступ 1. Суб’єкти фінансового ринку та їх класифікація 2. Держава як суб’єкт фінансового ринку 3. Класифікація суб’єктів фінансового ринку за функціями Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ На...
14 / 04 / 2020
Инновационная деятельность требует значительных инвестиций, связанных с развитием ресурсного, кадрового и информационного потенциала организаций. В силу этого формирование финансовой базы для осуществления инноваций является важным элементом государственной научно-технологической политики,...
Вступ. 1. Особливості побудови фінансової системи України, її склад та загальна характеристика окремих ланок. 2. Управління фінансовою системою в Україні. 3. Проблеми стабілізації та оздоровлення фінансової системи України. Висновки....
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ПРАКТИКЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГОИ ЗАРУБЕЖНОГО УЧЕТА И АУДИТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Прежде чем приступить к вопросам, касающимся непосредственного аудита основных средств, приведем их краткую...
Вступ. 1. Поняття державного бюджету як фінансово-правової категорії та етапи його формування. 2. Економічний зміст та призначення бюджету. 3. Роль бюджету у соціально-економічному розвитку суспільства. Висновки. Список використаної літератури....
19 / 03 / 2020
1.Виникнення і роль фінансової науки. 2.Склад та основні джерела формування фінансових ресурсів підприємств. 3.Характеристика податкової системи України. Список використаної літератури. 1.Виникнення і роль фінансової науки Як історична категорія фінанси...
19 / 03 / 2020
1. Поняття фінансової системи. 2. Суть і склад державних фінансів та принципи їх організації. 3. Державний борг, управління державним боргом та його обслуговування. Список використаної літератури. 1. Поняття фінансової...
15 / 03 / 2020
Вступ 1. Сутність, структура і принципи бюджетної системи України. 1.1. Сутність Державного бюджету України. 1.2. Структура і принципи бюджетної системи України. 2. Дефіцит державного бюджету та концепції його збалансування....
14 / 03 / 2020
Вступ. 1. Структура місцевих бюджетів. 1.1. Місцеві бюджети та їх роль у бюджетній системі України. 2. Видатки місцевих бюджетів. Бюджет розвитку місцевих бюджетів. 2.1. Характеристика видатків місцевих бюджетів. 2.2....
10 / 03 / 2020
Вступ. 1. Історія створення Фонду державного майна України. 2. Основні функції та завдання Фонду державного майна України. Діяльність Фонду з ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності. 3. Діяльність Фонду...
10 / 03 / 2020
Макроекономічна ситуація в Україні напередодні реформи. Здійснилась і вже стала надбанням української історії одна з найважливіших для нашої молодої держави подій. На пятому році незалежності Україна отримала чи не...
1. Фактори розширеного відтворення фінансових ресурсів підприємства. 2. Цільові фонди: мета створенім, порядок-функціонування та ефективність використання. Список використаної літератури. 1. Фактори розширеного відтворення фінансових ресурсів підприємства Джерелами простого і...
18 / 02 / 2020
1. Досвід банківського обслуговування в Європі. 2. Стан і перспективи банківської системи Росії. 3. Банківська система США. Список використаних джерел. 1. Досвід банківського обслуговування в Європі Основною функцією комерційних...
13 / 02 / 2020
Вступ. 1. Поняття та особливості лізингу. 2. Переваги та недоліки лізингу як виду кредиту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ З моменту проведення економічних реформ в Україні трансформувались відносини власності,...
1. Характеристика основних теорій грошей. 2. Процент за кредитом, його суть, фактори зміни та роль. Норма процента. Номінальна і реальна ставка проценту. 3. Грошова система та її елементи. Список...
Вступ 1. Організація обліку виконання бюджету у фінансових органах 2. Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів Висновки Список використаної літератури Вступ Облік виконання бюджету у фінансових органах (місцеві...
25 / 12 / 2019
Вступ. 1. Методи розрахунку комісійних винагород. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Комісійна винагорода — плата за виконання функцій агента-посередника щодо здійснення комерційної операції (обчислюється, як правило, у відсотках від...
22 / 12 / 2019
12. Управління фінансовими ризиками: а) поняття і основні види фінансових ризиків; б) політика управління фінансовими ризиками, її зміст і принципи розробки; в) методи оцінки виникнення фінансових ризиків. 14. Прибуток...
18 / 12 / 2019
1. Призначення позабюджетних цільових фондів і тенденції їх розвитку в Україні. 2. Особливості розвитку фондового ринку в Україні. 3. Характеристика елементів оподаткування і принципи побудови система оподаткування. Список використаної...
14 / 12 / 2019
Вступ. 1. Організація роботи із складання, розгляду і затвердження бюджету. 2. Складання, розгляд і затвердження Державного бюджету. 3. Складання, розгляд і затвердження місцевих бюджетів. 4. Основні напрями вдосконалення організації...
23 / 11 / 2019
Вступ. 1. Охарактеризувати структуру ринку цінних паперів. 2. Охарактеризувати основні види цінних паперів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Як ми знаємо, ринок становить систему товарно-грошових відносин виробників і споживачів...
Вступ. 1. Позиковий метод формування доходів бюджету. Економічний дохід держави. 2. Оперативно-сітьові показники лікувального закладу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Базою для формування доходів державного бюджету України виступають фінансові...
Вступ. 1. Місцеві фінанси, їх функції та призначення. 2. Основні соціально-економічні функції місцевих фінансів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття „місцеві фінанси" є синонімом поняття „фінанси місцевих органів влади"....
29 / 10 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи аналізу фінансового стану підприємства. 1.1. Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством. 1.2. Методи і прийоми аналізу фінансового стану підприємства. 1.3. Порівняльна характеристика...
28 / 10 / 2019
1. Державний борг України, його обслуговування і вплив на фінансове становище України. 2. Механізм оподаткування фізичних і юридичних осіб в Україні, напрями його вдосконалення. Список використаної літератури. 1. Державний...
11 / 10 / 2019
Вступ. 1. Розвиток законодавства з ринку капіталів (фондового ринку) в Україні. 2. Ринок опціонів. 3. Визначення ціни капіталу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток фондового ринку України відбувається за...
Вступ. 1. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація. 2. Формування і використання фінансових ресурсів підприємства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Трансформація українського суспільства, національної економіки зумовлює відхід у небуття...
1. Характеристика бюджету України 2008р. (структура, динаміка доходів, видатків бюджету, пошук джерел доходів бюджету). 2. Фонд соціального страхування на випадок безробіття. 3. Державний борг України перед Німеччиною і МВФ....
26 / 09 / 2019
Вступ. 1. Кругообіг доходів та витрат. 2. Рівноважний ВВП в умовах різного рівня занятості. 3. Монетарна політика: види, цілі, інструменти. 4. Економічне зростання і його типи. Висновки. Список використаних...
13 / 09 / 2019
Вступ. 1. Сутність та становлення фінансової стабілізації Україні. 1.1. Фінансова стабілізація як фактор економічного зростання. 1.2. Історія фінансової стабілізації в Україні. 2.Сучасний стан фінансової стабілізації в Україні. 3. Фінансова...
7 / 09 / 2019
1. Що таке ВВП, ВНП розподіл і перерозподіл вартості. 2. Фінанси підприємства та державні фінанси. 3. Фінансова політика України на сучасному етапі. 4. Фінансовий контроль, його види форми й...
Вступ. 1. Сутність та форми залучення кредитів. 2. Визначення доцільності в кредитних ресурсах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для розвитку будь-якого соціально-економічного суспільства кредит виступає як система грошових відносин,...
28 / 08 / 2019
Вступ. 1. Поняття фінансових ресурсів, їх склад та джерела формування. 2. Формування прибутку підприємств. 3. Напрями використання прибутку підприємств Висновки. Список використаної літератури. Вступ Трансформація українського суспільства, національної економіки...
18 / 08 / 2019
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ — ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 1.1. Місце Міністерства фінансів України в системі органів державної влади у сфері фінансової...
17 / 08 / 2019
Вступ. 1. Особливості стану економіки України та державного регулювання в умовах світової кризи 2008-2009 рр. 2. Роль держави у формування сприятливої фінансово-кредитної політики в умовах економічної кризи. 3. Формування...
Вступ. 1. Фінансова політика України на сучасному етапі. 2. Стратегічні і тактичні завдання фінансової політики України (у розмірі її окремих напрямів). 3. Проблеми організації фінансових відносин у трансформаційних економіках....
Вступ. 1. Розвиток міжнародних валютних відносин. 2. Сучасні міжнародні кредитні відносини. 3. Міжнародні валютно-фінансові організації. Сутність та подолання фінансових криз. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Зростання ролі і значення...
25 / 07 / 2019
Вступ. 1. Фінансова система України: поняття, структура. 2. Правова природа податку, його ознаки та елементи. 3. Контрольні функції Національного банку України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Фінансова система України...
22 / 07 / 2019
Вступ. 1. Структуризація економічної інформації. 2. Особливості інформаційних систем у фінансових установах. 3. Принципи створення і ефективність функціонування інформаційних систем у фінансових установах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кінець...
18 / 07 / 2019
Білет №1. 1. Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів. 2. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. 3. Поняття фінансів підприємства. 4. Небанківскі фінансово-кредитні установи. Білет №2. 1. Функції фінансів,...
Вступ. 1. Сутність фінансового лізингу. 2. Лізинг – як альтернатива банківського кредитування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність розвитку лізингу в Україні зумовлена насамперед несприятливим станом парку устаткування (значна...
13 / 07 / 2019
Вступ. 1. Соціально-економічна суть, призначення і роль доходів Державного бюджету України. 2. Аналіз складу і структури доходів Державного бюджету України та особливості їх формування. 3. Удосконалення чинної системи доходів...
11 / 07 / 2019
Важливим чинником економічної стабілізації України є наявність стабілізаційних основ у системі регулювання міжнародної торгівлі. Значну увагу привертає до себе політика держави щодо нетарифних заходів регулювання міжнародної торгівлі. Як правило,...
17 / 06 / 2019
Прагнення до валютної стабільності на Європейському континенті бере свій початок від часів Латинського валютного союзу, Німецького валютного союзу та епохи золотого стандарту, продовжуючись у періоди валютної кризи 1920-х та...
Вступ. 1. Бюджетне планування як основа бюджетного процессу. 2. Удосконалення оподаткування малого та середнього бізнесу. 3. Бюджетний механізм та проблеми збалансованості бюджетів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Бюджет та...
5 / 06 / 2019
Введение Основные положения в бюджетной политике Основные понятия. Понятие бюджетного дефицита Концептуальные подходы к бюджету Факторы роста бюджетного дефицита 2. Практика бюджетных отношений в Украине 2.1. Макроэкономические факторы дефицита...
20 / 05 / 2019
Вступ. 1. Поняття і основні види фінансових ризиків. 2. Методи оцінки виникнення фінансових ризиків. 3. Управління фінансовими ризиками. Список використаної літератури. Вступ Фінансові ризики — це вартісний вираз вірогідної...
15 / 05 / 2019
Вступ. 1. Джерела формування коштів Пенсійного фонду України. 2. Напрями використання коштів Пенсійного фонду України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Пенсійний фонд України організовує у межах своїх повноважень виконання...
10 / 05 / 2019
Вступ. 1. Можливості фінансів у розв’язанні проблем соціально-економічного розвитку суспільства. 2. Роль оподаткування в розшаруванні за рівнем доходів населення і зниження життєвих стандартів. 3. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні,...
29 / 04 / 2019
Вступ. 1. Бюджетний устрій та бюджетна система держави. 2. Організація міжбюджетних відносин в Україні. 3. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Державні фінанси є...
18 / 04 / 2019
Вступ. 1. Визначення та види опціонів. 2. Визначення ціни опціону. Премія опціону. 3. Характеристика опціонних стратегій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Опціон, або опціонний контракт, дає право, але не...
Вступ. 1. Місцевий бюджет як економічна категорія, його об'єктивна необхідність та призначення. 2. Затвердження місцевих бюджетів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Відповідно до Бюджетного кодексу місцевий бюджет містить надходження...
1. Фінансова система соціальної ринкової економіки У системі суспільного життя є багатогранні соціальні проблеми, викликані неоднорідністю населення. Проте вони не дістають задовільного вирішений у рамках механізму саморегулювання ринкової економіки....
29 / 03 / 2019
1. Система міжнародних фінансів. 2. Предмет та функції міжнародних фінансів. 3. Класифікація фінансових операцій. 4. Міжнародна фінансова політика. 5. Суб’єкти і об’єкти фінансових відносин. 6. Система міжнародних фінансів. 7....
21 / 03 / 2019
Вступ 1. Теоретико-методологічні основи побудови системи гарантування депозитів населення в комерційних банках 2. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Проблеми розширення кола функцій 3. Аналіз та оцінка результатів діяльності Фонду...
21 / 03 / 2019
Вступ. 1. Сутність валютного курсу гривні. Умови формування курсу. 2. Режим валютного курсу в Україні. Фактори, які впливають на валютний курс. Висновки. Список використаної літератури. Вступ При обміні формується...
20 / 03 / 2019
1. Сучасні тенденції залучення і використання фінансових інвестицій у чинній системі господарювання України. 2. Шляхи підвищення ефективності використання основного капіталу підприємств в сучасних умовах. 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції...
16 / 03 / 2019
Вступ. 1. Теоретико-методологічні основи ринків. 1.1. Сутність ринку інвестицій та його структура. 1.2. Грошовий ринок, його механізм та призначення. 1.3. Поняття ринку ресурсів. 1.4. Поняття та особливості ринку товарів....
16 / 03 / 2019
Вступ. 1. Економічна сутність бюджетування. 2. Види бюджетів підприємств і послідовність їх складання. 3. Етапи впровадження бюджетування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ За умов ринкової економіки, якій притаманні самостійність...
11 / 03 / 2019
Вступ. 1. Теоретичні та концептуальні основи формування міжбюджетнихвідносин на Україні. 1.1 Основні етапи розвитку міжбюджетних відносин на Україні. 1.2 Законодавча база регулювання міжбюджетних відносин. 2. Аналіз структури міжбюджетних відносин...
7 / 03 / 2019
Вступ. Розділ І. Теоретичні основи грошових платежів як елементу забезпечення доходів Державного бюджету. 1.1. Економічний зміст функції та класифікація ресурсних платежів. 1.2.Принципи формування та розподілу грошових потоків. 1.3. Визначення...
5 / 03 / 2019
Вступ. 1. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. 2. Проблеми зовнішніх позик у контексті взаємовідносин з міжнародними фінансовими організаціями. 3. Пріоритетні напрямки та стратегії співробітництва України з міжнародними фінансовими...
24 / 02 / 2019
У міжнародній практиці використовують такі основні режими валютних курсів: фіксовані, плаваючі (гнучкі), компромісні. Режим фіксованих валютних курсів — це система, за якої валютний курс фіксується, а його зміни під...
19 / 02 / 2019
Вступ. 1. Поняття та сутність структури капіталу. 2. Структура та функціонування капіталу підприємства. 3. Теорії структури капіталу підприємства. 4. Вартість та оптимізація структури капіталу. 5. Структура і функціонування капіталу...
Вступ. 1. Загальні ознаки фінансового посередництва, його еволюція. 2. Фінансові посередники і їх місце у структурі фінансового ринку. 3. Функції фінансового посередництва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Фінансовими посередниками...
Вступ. 1. Витоки фінансової глобалізації. 2. Загрози та виклики фінансової глобалізації. 3. Вплив фінансової глобалізації на грошово-кредитну політику. 4. Стан та перспективи участі України у процесах фінансової глобалізації. Висновки....
Вступ. 1. Загальна характеристика сутності інфляції. 1.1. Сутність інфляції. 1.2. Погляди західних та вітчизняних економістів на сутність та причини інфляції. 2. Аналіз інфляційних процесів та їх причини. 2.1. Підходи...
19 / 01 / 2019
1. Сутність фінансів підприємств, їх функції та принципи організації. 2. Бюджетний устрій, його сутність і основи. 3. Джерела формування доходів і напрями видатків: Пенсійний фонд; Фонд соціального страхування з...
19 / 01 / 2019
1. Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення. 2. Сутність і основи організації фінансів підприємства. 3. Розподіл та перерозподіл централізованих фінансових ресурсів держави. Список використаної літератури. 1. Соціальний захист...
17 / 01 / 2019
1. Розкрити сутність фінансів. Поясніть відмінність фінансів від грошей 2. Розкрийте сутність збору на обов’язкове пенсійне страхування. Список використаної літератури. 1. Розкрити сутність фінансів. Поясніть відмінність фінансів від грошей...
17 / 01 / 2019
1. Визначення методів фінансового контролю. 2. Характеристика основних методів фінансового контролю. Список використаної літератури. 1. Визначення методів фінансового контролю Методи фінансового контролю — це прийоми і засоби його здійснення,...
Вступ Теоретичні основи формування і розвитку фондового ринку Сутність фондового ринку та історія його виникнення Етапи формування фондового ринку в Україні Державне регулювання фондового ринку Аналіз формування і розвитку...
30 / 12 / 2018
Вступ. І. Процес становлення та розвитку фондового ринку в Україні. ІІ. Аналіз ефективності формування національного фондового ринку та вплив на нього структури власності. ІІІ. Перспективи подальшого розвитку національного фондового...
29 / 12 / 2018
Вступ. 1. Поняття та сутність фінансового стратегічного контролінгу. Місце стратегічного контролінгу в управлінні підприємством. 2. Основні форми прояву стратегічного фінансового контролінгу. 3. Мета і об’єкти стратегічного контролінгу. Висновки. Список...
19 / 12 / 2018
Содержание Введение Глава 1. Теоретические основы управления финансовой деятельностью предприятия 1.1. Функции и принципы организации финансов предприятия 1.2. Система управления финансами на предприятии 1.3. Методика анализа данных учета и...
Вступ. 1. Склад і структура фінансового механізму. 2. Призначення і роль фінансового механізму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасному глобалізованому світі майбутнє України багато у чому залежить від...
18 / 11 / 2018
1. Рекламна діяльність у туристичному бізнесі. 2. Основні блоки приміщень готелю. 3. Перевезення туристів як складова туристичної індустрії. Список використаної літератури. 1. Рекламна діяльність у туристичному бізнесі Рекламуючи ті...
14 / 11 / 2018
Постановка проблеми. В даний час розвиток процесу глобалізації призводить до перетворення світової економіки на єдину систему, структуроутворюючу основу якої складають вже не держави, а окремі підприємства, провідне місце серед...
14 / 11 / 2018
Вступ 1. Поняття валютного ринку. 2. Становлення міжнародного валютного ринку. 3.Валютні ринки в рамках ЄС. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ця тема започатковує безпосередній розгляд однієї з найважливіших проблем...
Вступ. 1. Загальна характеристика сутності інфляції. 1.1. Сутність інфляції. 1.2. Погляди західних та вітчизняних економістів на сутність та причини інфляції. 2. Аналіз інфляційних процесів та їх причини. 2.1. Підходи...
6 / 11 / 2018
Вступ. 1. Економічний зміст та призначення бюджету. 2. Функції бюджету. 3. Роль бюджету у соціально-економічному розвитку суспільства. 4. Вплив бюджетної політики на розвиток національної економіки. Висновки. Список використаної літератури....
23 / 10 / 2018
Вступ 1. Багатоваріантність трактувань суті капіталу в економічній науці 2. Сутність капіталу 3. Форми капіталу 4. Кругооборот капіталу 5. Торговельна і позичкова форми капіталу. Процент – як ціна фактору...
21 / 10 / 2018
Вступ. 1. Фінансування сфери культурних закладів. 2. Видатки на культуру і мистецтво з державного та місцевих бюджетів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Складність ситуації, в який опинилася українська культура,...
20 / 10 / 2018
1. Визначити перелік повноважень, делегованих державою для виконання місцевими органами влади, та їх розподіл по джерелах фінансування (рівнях місцевих бюджетів). 2. Визначити напрями нецільового використання бюджетних коштів. Список використаної...
19 / 10 / 2018
Вступ І. Сутність та функції єдиного казначейського рахунку         1.1 Єдиний казначейський рахунок як основа функціонування казначейської системи виконання державного бюджету         1.2 Правова база...
13 / 10 / 2018
Фінансово-кредитний ринок виступає основною складовою ринкових відносин. Він охоплює, крім кредитної, ще депозитну, валютну складові фінансового механізму, який визначає результати державної політики у сфері грошово-кредитних відносин. Логічно, що і...
Зміст Вступ 1. Економічна суть існування виробничих основних засобів 2. Методика аналізу ефективності використання основних фондів 3. Аналіз складу, структури й технічного стану основних фондів Висновки Список використаної літератури...
2 / 10 / 2018
Вступ. 1. Моральні аспекти професійності фінансиста. Висновки до розділу 1. 2. Моральні виміри діяльності фінансиста. Висновки до розділу 2. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Етика бізнесу послуговується основними принципами...
28 / 09 / 2018
1. Сутність фінансів підприємств, їх функції та принципи організації 2. Бюджетний устрій, його сутність і основи 3. Джерела формування доходів і напрями видатків: Пенсійний фонд; Фонд соціального страхування з...
27 / 09 / 2018
Введение. 1. Роль денег на рынке экономики. 2.Формы безналичных расчетов. 3. Методы регулирования инфляции. 4. Классификация и виды лизинга. Выводы. Список использованной литературы. Введение Стремление дать исчерпывающий ответ на...
21 / 09 / 2018
Вступ 1. Економічна передумова виникнення і розвитку фінансів. Фінанси та фінансові відносини 1.1. Виникнення і розвиток фінансів 1.2. Фінансові ресурсb 1.3. Фінансові резерви 2. Роль фінансів у стабілізації економіки...
18 / 09 / 2018
Вступ. 1. Сутність та вплив міжнародного бізнесу на ресурси міжнародної фірми. 2. Особливості і структура аналізу зовнішнього середовища діяльності міжнародної компанії. 3. Особливості фінансового менеджменту та його вплив на...
11 / 09 / 2018
Вступ. Розділ 1. Економічний зміст бюджету та його роль у розвитку суспільства. 1.1. Економічний зміст та призначення бюджету. 1.2. Функції бюджету. Розділ 2. Основні принципи бюджетної системи України. 2.1....
6 / 09 / 2018
Вступ. Розділ І. Теоретичні основи грошових платежів як елементу забезпечення доходів Державного бюджету. 1.1. Економічний зміст функції та класифікація ресурсних платежів. 1.2.Принципи формування та розподілу грошових потоків. 1.3. Визначення...
26 / 08 / 2018
1. Розвиток бюджетів за часів Київської Русі. 2. Видатки місцевих бюджетів. Список використаної літератури. 1. Розвиток бюджетів за часів Київської Русі У Київській русі в період раннього феодалізму (IX...
15 / 08 / 2018
Вступ. 1. Класифікація ризиків та управління ними. 2. Управління фінансовими ризиками. 3. Хеджування в системі мінімізації фінансових ризиків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Пошук ефективних підходів до управління ризиками...
12 / 08 / 2018
Вступ. 1. Загальні засади функціонування ПФГ. 1.1.Організаційна структура ПФГ. 1.2.Механізми інтеграції підприємств у ПФГ. 2. Законодавче регулювання створення та діяльності ПФГ в Україні. 2.1. Визначення правового статусу головного підприємства...
10 / 08 / 2018
Вступ. 1. Бюджетне планування як основа бюджетного процессу. 2. Удосконалення оподаткування малого та середнього бізнесу. 3. Бюджетний механізм та проблеми збалансованості бюджетів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Бюджет та...
5 / 08 / 2018
Вступ. 1. Характеристика звітності про виконання бюджетів та її класифікація. 2. Вимоги до підготовки та надання форм фінансової звітності. 3. Види звітності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Звітність про...
Вступ. 1. Концепція витрат і вигод у проектному аналізі. 2. Цінність грошей у часі. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Застосування проектного методу управління на підприємстві доцільне лише за умови,...
13 / 07 / 2018
Вступ 1. Фінансові ресурси підприємства як економічна категорія 2. Визначення фінансових ресурсів підприємства та обґрунтування їх потреби 3. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація 4. Формування і використання фінансових...
31 / 05 / 2018
Вступ Виробничо-фінансова характеристика підприємства та організація облікової роботи Природнокліматична характеристика та землекористування. Спеціалізація та економічна ефективність виробництва. Оцінка фінансового стану підприємства. Облікова політика підприємства. Основна частина Синтетичний і аналітичний...
28 / 05 / 2018
Вступ 1.Теоретичні основи фінансового забезпечення фінансування охорони здоров’я 1.1. Джерела фінансового забезпечення і фінансування охорони здоров’я 1.2. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення і фінансування охорони здоров’я 2. Характеристики фінансового забезпечення...
22 / 05 / 2018
Вступ. 1. Цільові фонди: мета створення, порядок функціонування та ефективність використання. 2. Призначення позабюджетних цільових фондів і тенденції їх розвитку в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Централізовані спеціальні...
21 / 05 / 2018
Вступ. 1. Поняття бюджетного дефіциту, його види. 2. Причини виникнення бюджетного дефіциту. 3. Джерела фінансування бюджетного дефіциту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У складі централізованих фінансів ведуча роль відводиться...
21 / 05 / 2018
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти формування видатків Державного бюджету. 1.1. Економічний зміст видатків бюджетів в Україні, їх склад та структура. 1.2. Видатки бюджетів та їх роль у фінансовому забезпеченні...
13 / 05 / 2018
Вступ. 1. Поняття казначейських зобов'язань України. 2. Прибутковість казначейських зобов'язань. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Важливим видом цінних паперів на пред'явника є казначейські зобов'язання. Казначейські зобов'язання України розміщуються виключно...
18 / 03 / 2018
Вступ. 1. Об'єкти і властивості системи фінансового обліку. 2. Структуризація системи обліку. 3. Класифікація та особливості інформації Висновки. Список використаної літератури. Вступ Предметом обліку виступають факти господарської діяльності (операції,...
17 / 03 / 2018
Вступ. 1. Сутність процесу глобалізації. 2. Позитиви та негативи глобалізаціі. 3. Позитиви та негативи глобалізації в Україні. Висновок. Список використаних джерел. Вступ Актуальність теми. Глобалізація є поняттям загального характеру....
13 / 03 / 2018
Вступ Сутність капіталу Види капіталу Особливості функціонування капіталу в різних сферах економіки Функціонування капіталу в аграрному секторі Особливості підприємницького капіталу Особливості позикового капіталу. Акціонерний капітал Висновки Література Вступ Засоби,...
9 / 03 / 2018
1. Валютний курс і курсова політика. 2. Функції валютного курсу. 3. Види валютних курсів. 4. Регулювання валютних курсів. 5. Конвертованість валюти. 6. Методи встановлення валютного курсу. 7. Режим валютного...
20 / 02 / 2018
ЗмістВступГлава 1. Теоретичні основи аналізу фінансового ринку1.1. Сутність і значення фінансового ринку1.2. Структура фінансового ринку, його види та класифікація1.3. Практика функціонування фондових ринків розвинутих країнГлава 2. Передумови становлення та...
19 / 02 / 2018
Вступ. 1. Фритредерство: сутність, переваги та недоліки. 2. Проблеми формування заощаджень в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасному суспільстві утверджується розуміння того, що важливу роль у фінансуванні...
18 / 02 / 2018
Вступ. 1. Сутність і структура державного боргу. 2. Критерії та показники, що характеризують рівень державного боргу. 3. Особливості формування державного боргу в Україні. 4.Управління державним боргом в Україні та...
13 / 02 / 2018
1. Види фінансової політики. 2. Класифікація страхування. 3. Структурно – логічна схема податку з доходів фізичних осіб. Список використаної літератури. 1. Види фінансової політики Фінансова політика — комплекс дій...
1. Правові засади здійснення державного фінансового контролю в Україні. 2. Перевірка стану збереження і використання основних засобів. 3. Особливості контролю за збереженням державного та муніципального майна. 4. Контроль за...
29 / 01 / 2018
Вступ. 1.Поняття управління фінансами. 2. Органи управління фінансами, їх функції 3. Перебудова управління фінансами при переході до ринкової економіки Висновки. Список використаної літератури. Вступ Управління як діяльність існувало протягом...
10 / 01 / 2018
Вступ 1.Сутність фінансової діяльності держави 2.Принципи та методи фінансової діяльності державив Україні 3.Правові аспекти фінансової діяльності держави в Україні Висновки Список використаної літератури ВСТУП. Фінансова діяльність держави – одна...
Вступ 1. Процес виникнення фінансів 2. Економічні передумови розвитку фінансів Висновки Список використаної літератури Вступ Фінанси — сукупність економічних відносин, пов'язаних з системою утворення та використання фондів грошових ресурсів...
Вступ. 1. Відтворення основних фондів. 1.1. Форми і методи відтворення. 1.2. Визначення ефективності. 2. Організаційно-економічна характеристика. 2.1. Загальна характеристика ТОВ “Буддеталь” та організаційна структура управління. 2.2. Аналіз зовнішнього та...
4 / 01 / 2018
Вступ. 1. Сутність бюджетного дефіциту та джерел його фінансування. 2. Зниження бюджетного дефіциту в умовах ринку. 3. Основні методи покриття дефіциту бюджету в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Поняття та типи опціонів. 2. Характеристика видів опціонів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Опціон — це фінансовий інструмент-контракт, який не вважається обов’язковим, тобто інвесторові надається право вибору...
30 / 12 / 2017
Вступ. 1. Місцеві бюджети та їх роль у бюджетній системі України. 2. Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів. 3. Виконання місцевих бюджетів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Відповідно...
28 / 12 / 2017
1. Суть, функції та структура фінансового ринку Сутність та роль фінансового ринку в економіці держави найбільш повно розкривається в його функціях, основними з яких є: 1) мотивована мобілізація заощаджень...
1. Інвестиції і фінансування, взаємозв’язок між ними. 2. Категорія ризику у фінансовому менеджменті. 3. Управління виробничими запасами. 4. Дивідендна політика. Список використаної літератури. 1. Інвестиції і фінансування, взаємозв’язок між...
15 / 12 / 2017
Вступ. 1.. Поняття і структура валютного ринку. 2. Основні економічні категорії валютного ринку. 3. Валютні операції 4. Види валютних курсів та угод. 5. Дистанційне банківське обслуговування. Тематичний словник. Висновки....
12 / 12 / 2017
Введение. 1. Денежная масса. 2. Валютный курс и конвертируемость валют. 3. Сущность и виды денежных реформ. 4. Центральный банк и его роль в экономике. Выводы. Список использованной литературы. Введение...
12 / 12 / 2017
Вступ. 1. Фінансові особливості діяльності транснаціональних корпорацій. 2. Планування капіталовкладень транснаціональних корпорацій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасні ТНК відрізняються від своїх попередників масштабами, формами та структурою організації діяльності,...
10 / 12 / 2017
1. Валютне регулювання та контроль в Україні. 2.Зміст та структура зовнішньоторговельних контрактів. 3. Організаційні структури зовнішньоекономічної діяльності. Список використаної літератури. 1. Валютне регулювання та контроль в Україні Останніми роками...
Вступ. 1. Особливості стратегічного управління фінансами підприємствами. 2. Формування фінансової стратегії розвитку підприємства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Нова парадигма економічної системи, що формується в Україні в сучасних умовах...
29 / 11 / 2017
Вступ. Розділ І. Дослідження теоретико-методологічних засад фінансових ресурсів підприємства. 1.1. Класифікація фінансових ресурсів підприємства та джерел їх формування. 1.2. Поняття та сутність фінансових ресурсів. 1.3. Склад основних джерел фінансових...
9 / 11 / 2017
Вступ. 1. Організаційно-правові форми підприємств. 2. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах. 3. Внутрішні грошові надходження на підприємствах та їх характеристика. 4. Види цін та порядок ціноутворення....
29 / 10 / 2017
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. АУДИТ ТА ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ ТА МІСЦЕ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 1.1.Загальна характеристика аудиту як одної з форм фінансового контролю в...
Вступ. 1. Поняття інфляції, як економічної категорії, її види. 2. Причини та соціально-економічні наслідки інфляційних процесів. 3. Антиінфляційна політика в Україні. 4. Шляхи підвищення антиінфляційного регулювання в Україні. 5....
22 / 10 / 2017
Вступ. 1. Сутність фінансового контролю на підприємстві 2. Системи і методи фінансового контролю. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Фінансовий контроль — це один з елементів управління фінансами; особлива діяльність...
16 / 10 / 2017
Вступ. 1. Необхідність і зміст державних фінансів. 2. Призначення і роль державних фінансів. 3. Правові й організаційні основи державних фінансів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Державні фінанси є основою...
12 / 10 / 2017
1. Сутність і суспільне призначення фінансів. 2. Місцеві податки і збори. Проблеми розвитку. 3. Неприбуткові підприємства у сфері фінансів. Список використаної літератури. 1. Сутність і суспільне призначення фінансів Сутність...
12 / 10 / 2017
Оцінка майна, майнових прав та професійна оціночна діяльність регулюються Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна, що...
17 / 09 / 2017
Вступ. 1. Зміст інституту бюджетних повноважень законодавчих органів. 2. Взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Коло відносин у сфері бюджетної діяльності є досить широким,...
31 / 08 / 2017
1. Суть зустрічної перевірки і порядок її проведення Зустрічна перевірка — позапланова документальна перевірка фінансово-господарської діяльності платника з питань сплати та цільового використання збору на обов'язкове державне пенсійне страхування...
21 / 08 / 2017
Вступ. 1. Сутність, функції та організація фінансів підприємств. 2. Фінансові ресурси підприємств. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Фінанси підприємств є важливою ланкою здійснення господарської діяльності та сфери державного регулювання...
31 / 07 / 2017
Вступ. Розділ 1. Основи функціонування фінансових ринків. 1.1. Сутність і значення фінансового ринку. 1.2. Структура фінансового ринку. 1.3. Класифікація фінансових ринків. Розділ 2. Сучасний стан фінансового ринку в Україні...
21 / 07 / 2017
Вступ. 1. Казначейство як система виконання бюджету України. 2. Розвиток казначейської системи виконання державного бюджету та шляхи його реформування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Суть діяльності Державного казначейства полягає...
10 / 07 / 2017
Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти фінансування соціального захисту 1.1. Сутність і критерії ефективності системи соціального захисту 1.2. Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення 1.3. Склад та структура видатків...
9 / 07 / 2017
Вступ. 1. Сутність та визначення інфляції. 2. Рівні і типи інфляції. 3. Основні причини виникнення інфляції в Україні. 4. Соціально-економічні наслідки інфляції. 5. Взаємозв’язок інфляції та безробіття, антиінфляційна політика...
Необхідно визначити головну мету фінансового менеджменту. Це забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному та перспективному періоді [8, с.11-14], раціональне використання ресурсів для створення ринкової вартості, здатної покрити всі...
Вступ. 1. Поняття і основні види фінансових ризиків. 2. Методи оцінки виникнення фінансових ризиків. 3. Управління фінансовими ризиками. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Фінансові ризики — це вартісний вираз...
16 / 06 / 2017
Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічна аспекти функціонування валютного ринку. 1.1. Міжнародний валютний ринок й основні світові валюти. 1.2. Учасники валютного ринку. 1.3. Функції валютного ринку. 1.4. Види валютних ринків. 1.5....
13 / 06 / 2017
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ. 1.1.Сутність, склад та потенціал фінансових ресурсів. 1.2. Формування фінансових ресурсів з урахуванням операційного лівереджу та ефекту фінансового важеля. 1.3. Показники, що характеризують...
10 / 06 / 2017
Вступ. 1. Фінансова система України: поняття, структура. 2. Правова природа податку, його ознаки та елементи. 3. Контрольні функції Національного банку України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Фінансова система України...
Вступ 1. Прибавочна вартість, основа створення прибутку 2. Витрати виробництва і прибуток 3.Ціноутворення на промислову продукцію і послуги 4. Утворення середньої норми прибутку 5. Погляди на природу прибутку видатних...
23 / 05 / 2017
Зміст Вступ 1. Фінансові ресурси підприємства як економічна категорія 2. Визначення фінансових ресурсів підприємства та обґрунтування їх потреби 3. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація 4. Формування і використання...
9 / 05 / 2017
Вступ. 1. Основні проблеми прийняття бюджетної резолюції. 2. Практика використання бюджетної резолюції в Україні. 3. Пріоритети та шляхи вдосконалення прийняття бюджетної резолюції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Прийняття основних...
1. Проблеми оздоровлення фінансів України. 2. Фінансовий контроль і його роль в забезпеченні фінансової дисципліни. 3. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств. Список використаних джерел. 1....
Вступ. 1. Призначення міжнародних фінансів. 2. Місце і роль міжнародних фінансів у сучасній світогосподарській системі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Становлення сучасної міжнародної фінансової системи було викликано цілою низкою...
1. Поняття баз та банків даних. 2. Організація технології вирішення завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік витрат на виробництво. 3. Достовірність первинної документації в умовах...
28 / 04 / 2017
Вступ. Розділ 1. Методологічні основи фінансового механізму України. 1.1. Механізм управління фінансами і фінансовий механізм управління економікою. 1.2. Основи фінансового механізму організації економіки України. Розділ 2. Склад та основні...
20 / 04 / 2017
1. Міжнародні фінансові організації 2. Тести. Список використаної літератури. 1. Міжнародні фінансові організації Міжнародні та регіональні валютно-фінансові організації створюються на базі багатосторонніх угод між державами. Їхня мета — сприяти...
10 / 04 / 2017
Вступ. 1. Розвиток законодавства з ринку капіталів (фондового ринку) в Україні. 2. Ринок опціонів. 3. Визначення ціни капіталу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток фондового ринку України відбувається за...
Вступ. Система формування доходів бюджету. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Доходи бюджетів різних рівнів — це частина централізованих фінансових ресурсів, що вилучаються у фізичних і юридичних осіб та акумулюються...
20 / 03 / 2017
Вступ. Розділ І. Теоретичні дослідження та еволюція сутності ринку фінансового капіталу. 1.1. Сутність та роль ринку капіталів. 1.2. Фінансова інтеграція сучасного ринку капіталів. 1.3. Економічна та соціальна важливість ринку...
11 / 03 / 2017
РОЗДІЛ I. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 1.1. Сутність та складові Пенсійного Фонду України у фінансовісистемі держави 1.2. Структура Пенсійного Фонду України 1.3....
1. Види фінансової політики. 2. Класифікація страхування. 3. Структурно – логічна схема податку з доходів фізичних осіб. Список використаної літератури. 1. Види фінансової політики Фінансова політика — комплекс дій...
11 / 02 / 2017
Вступ. 1. Економічний зміст та призначення бюджету. 2. Функції бюджету. 3. Роль бюджету у соціально-економічному розвитку суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У всіх державних утвореннях: і в унітарних,...
Вступ. 1. Загальна характеристика валютної політики. 2. Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю. Висновки. Практичне завдання. Список використаної літератури. Вступ Після оголошення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність...
27 / 01 / 2017
Вступ. 1.Сутність, значення та особливості лізингу як інструменту відтворенняосновних фондів підприємств 2.Види здійснення лізингових операцій 3. Зв’язок ефективності лізингових послуг зі складом їх учасників 4. Аналіз та перспективи розвитку...
21 / 01 / 2017
Вступ. 1. Стан фінансових відносин феодальних міст. 2. Розвиток фінансового управління феодальних міст за Магдебурзьким правом. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Магдебурзьке міське право, встановлене в німецьких містах у...
17 / 01 / 2017
Вступ Види фінансового ризику. Страхування фінансових ризиків таваловівитрати. Застосування«звичайної ціни страхового тарифу» і «5 % ліміт». Бухгалтерський облік. Із досвіду страхування фінансово-кредитних ризиків. Управління фінансовими ризиками. Література. Вс туп....
25 / 12 / 2016
Вступ. 1. Економічна суть поняття "національний доход". 2. Аналіз понять, що відносяться до національного доходу. 3. Використання національного доходу. Висновок. Список використаної літератури Вступ Одним з найбільш важливих досягнень...
24 / 12 / 2016
Вступ. 1. Поняття бюджетного процесу, його організація в Україні. Бюджетні права органів законодавчої та виконавчої влади. 2. Бюджетне планування. 3. Організація виконання бюджету. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Державний...
24 / 12 / 2016
Вступ. 1. Внутрішні джерела фінансової санації підприємства. 2. Зовнішні джерела фінансової санації підприємства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Використання внутрішніх фінансових резервів і інструментів стабілізації дозволяє не тільки суттєво...
15 / 12 / 2016
Вступ. 1. Монетарна політика держави: поняття, види та інструменти. 2. Монетарна політика в системі факторів економічного зростання в Україні. 3. Перспективи розвитку монетарної політики України. Висновки. Список використаної літератури....
27 / 11 / 2016
Вступ. 1. Особливості стану економіки України та державного регулювання в умовах світової кризи 2008-2009 рр. 2. Роль держави у формування сприятливої фінансово-кредитної політики в умовах економічної кризи. 3. Формування...
25 / 11 / 2016
Вступ 1. Управління прибутком від різних видів фінансової господарської діяльності 2. Управління формування собівартості 3. Вплив на розподіл прибутку системи оподаткування Висновки Список використаної літератури Вступ Функціонально-організаційна модель управління...
23 / 11 / 2016
ВСТУП. РОЗДІЛ I. Місце і роль ринку цінних паперів у сучасній ринковій економіці. 1.1. Ринок цінних паперів в ринковій економіці. 1.2. Державне регулювання ринку цінних паперів. РОЗДІЛ ІІ. Структура...
Вступ 1. Значення та сутність поняття «освіта» (на прикладі німецької філософії кінця XVІІІ — початку XІХ ст. 2. Освіта як «розвиток задатків» у Канта і Фіхте Висновки Список використаної...
Вступ. 1. Фінансова санація підприємств та можливості її здійснення. 2.Механізм фінансової стабілізації підприємств України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема фінансового оздоровлення українських підприємств надзвичайно актуальна. Законодавство про банкрутство...
24 / 10 / 2016
Вступ. 1. Міжнародний банк реконструкції та розвитку: держави-члени, акціонерний капітал і розподіл голосів. 2. Роль системних проектів Міжнародного банку реконструкції і розвитку в структурній перебудові економіки України. 3. Тенденції...
23 / 10 / 2016
Вступ. 1. Місце валютних ризиків в системі комерційних ризиків. 2. Види валютних ризиків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Валютний ризик (ризик курсових втрат) пов'язаний з інтернаціоналізацією ринку, створенням транснаціональних...
1. Фінансова санація підприємств. 2. Реорганізація підприємства та форми її проведення. Список використаної літератури. 1. Фінансова санація підприємств Одним із засобів подолання платіжної кризи та запобігання банкрутству підприємства є...
25 / 09 / 2016
3. Кредитування зовнішньої торгівлі, його види, сутність, гарантії та особливості. 6. Принципи, схеми та етапи управління валютними ризиками. 8. Страхування валютних ризиків, його види, сутність, заходи та схеми. 10....
21 / 09 / 2016
Вступ 1. Фінанси як субєкт і обєкт управління 2. Сутність і функції фінансів підприємств 3. Організаційна структура управління фінансами 4. Фінансове планування – складова частина фінансового механізму Висновки Використана...
14 / 09 / 2016
Зміст Вступ   1. Поняття проектних ризиків   2. Причини виникнення, класифікація та способи зниження проектних ризиків   3. Критерії оцінки ризику при виборі варіанта інвестування Висновки Список використаної...
12 / 09 / 2016
ЗМІСТ Вступ 1. Організація обліку фінансових інвестицій 1.1. Види фінансових інвестицій 1.2. Організація обліку фінансових інвестицій згідно з П(С)БО "Фінансові інвестиції" 1.3. Документування господарських операцій і аналітичний облік фінансових...
23 / 08 / 2016
І Вступ ІІ Фінансова система 1.Розвиток міжнародних валютних відносин 1.1.Національна та світова валютні системи 1.2.Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту 1.3.Бреттон-Вудська валютна система 1.4.Кінгстонська валютна система 2.Світові...
22 / 08 / 2016
Вступ Iсторично склалося так, що одна з нових й, у деякому вiдношеннi, найважливiша функцiя уряду полягас в тому, щоб стабiлiзувати економiку, тобто допомагати iй забеспечувати повну зайнятiсть ресурсiв iстабiльний...
16 / 08 / 2016
Вступ. 1. Бюджетні права в Україні та їх характеристика. 2. Особливості змісту суб’єктивних бюджетних прав державних органів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Бюджетні права – це сукупність юридичних норм,...
31 / 07 / 2016
1.Специфічні сфери фінансів: державні фінанси, фінанси господарських одиниць, фінансовий ринок, міжнародні фінанси. 1.1. Сутність державних фінансів. 1.2. Фінанси господарських одиниць. 1.3. Характеристика фінансового ринку. 1.4. Міжнародні фінанси. Список використаної...
31 / 07 / 2016
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи функціонування фінансового ринку України та особливості його регулювання. 1.1. Поняття та місце фінансового ринку в системі економічних відносин країни. 1.2. Структура та основні елементи...
26 / 07 / 2016
Вступ. 1. Поняття та структура європейської валютної системи. 2. Основні етапи становлення європейської валютної системи. 3. Процес створення Європейської валютної системи (ЄВС). Висновки. Список використаної літератури. Вступ Європейська валютна...
14 / 07 / 2016
1. Роль Казначейства в реалізації бюджетних програм держави. 2. Форми бюджетного дефіциту і основні засоби його подолання. 3. Податкові системи зарубіжних країн. Список використаної літератури. 1. Роль Казначейства в...
10 / 07 / 2016
1. Фінансове право: 1) Порядок видання ліцензій Національним банком України на здійснення операцій з валютними цінностями. 2) Податкове правопорушення: поняття, склад, види. 3) Обов’язки платників податків. 4) Правовий режим...
2 / 07 / 2016
Вступ. 1. Сутність бюджетування. 2. Види бюджетів. а) основний бюджет; б) операційний бюджет; в) фінансовий бюджет. 3. Процес бюджетування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В управлінському обліку поняттю план...
19 / 06 / 2016
Вступ. 1. Поняття державних видатків, особливості відносин у галузі видатків. 2. Особливості і принципи фінансування державних видатків та їх надмірне збільшення. 3. Шляхи заощадження державних видатків. Висновки. Список використаної...
1. Соціально-економічна сутність фінансів. 2. Функції фінансів. 3. Роль фінансів у розширеному відтворенні Список використаної літератури. 1. Соціально-економічна сутність фінансів Сутність фінансів, закономірності їх розвитку, сфера охоплюваних ними товарно-грошових...
15 / 05 / 2016
1. Органи управління та інституції фінансової системи: склад, функції і зв’язок зі сферами і ланками фінансової системи. 2. Фінансові методи державного регулювання економіки. 3. Джерела формування доходів держбюджету. Аналіз...
14 / 05 / 2016
Вступ. 1. Загальна характеристика сутності інфляції 1.1. Сутність інфляції 1.2. Погляди західних та вітчизняних економістів на сутність та причини інфляції 2. Аналіз інфляційних процесів та їх причини. 2.1. Підходи...
Вступ. 1. Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю. 2. Сучасні тенденції розвитку валютної політики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Валютне регулювання займає провідне місце в економічній політиці...
23 / 04 / 2016
1. Довготермінові фінансові інвестиції. Фінансова оцінка ефективності фінансування інвестицій у цінні папери. 1.1. Поняття та особливості довготермінових інвестицій. 1.2. Фінансова оцінка ефективності фінансування інвестицій у цінні папери. 2. Фінансова...
23 / 04 / 2016
Вступ. 1. Особливості функціонування євроринку. 2. Євроринок та євровалюта. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Євроринок – це глобальний фінансовий ринок, на якому операції з різноманітними фінансовими інструментами здійснюється у...
19 / 04 / 2016
Прибуток — це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу й комерційну діяльність підприємства. Характеризуючи перевищення надходжень над витратами, прибуток виражає мету підприємницької діяльності і...
13 / 04 / 2016
Введение. 1. Понятие затрат предприятия и их структура. 2. Классификация затрат на предприятии. 3. Система управления затратами на предприятии. Выводы. Список использованной литературы. Введение Современное предприятие представляет собой сложную...
Вступ. 1. Значення, зміст і технологія розробки фінансового плану. 2. Структура фінансового плану. 3. План доходів і видатків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ За умов ринкової системи господарювання жодне...
Вступ. 1. Казначейство Франції. 2. Державне казначейство США (Міністерство фінансів). 3. Державне казначейство Великобританії. 4. Державне казначейство Латвійської Республіки. 5. Казначейство Австрії. 6. Федеральне казначейство Російської федерації. Висновки. Список...
14. Поняття та форми комунального кредиту. 24. Видатки місцевих бюджетів їх склад та структура. Список використаної літератури. 14. Поняття та форми комунального кредиту Винятково важлива роль у структурі місцевих...
24 / 03 / 2016
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти фінансової діяльності підприємств. 1.1. Сутність, місце та призначення фінансів підприємств. 1.2. Склад та структура джерел фінансових ресурсів підприємства. 1.3. Контролінг фінансової діяльності підприємств. Розділ...
17 / 03 / 2016
1.Теорія абсолютних переваг А.Сміта. 2.Валюта, її види та характеристики. Валютний курс і валютний паритет. 3.Міжнародний рух капіталу. Список використаної літератури. 1.Теорія абсолютних переваг А.Сміта Суть теорії зовнішньої торгівлі А....
27 / 02 / 2016
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу руху грошових коштів на підприємствах. 1.1. Огляд літературних джерел, законодавчих та нормативних актів, що регулюють безготівкові розрахунки. 1.2. Сутність грошових коштів та їх...
23 / 02 / 2016
Вступ. 1. Сутність та роль місцевих бюджетів у проведенні регіональної політики 2. Формування доходів місцевих бюджетів. 3. Видатки місцевих бюджетів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В бюджетній системі кожної...
10 / 02 / 2016
1. Роль фінансового менеджменту в системі управління організації. 2. Методологічні засади фінансового менеджменту. 3. Визначення бізнесу як керованої фінансової системи. 4. Фінансова стратегія та фінансова політика. 5. Організаційна структура...
Вступ. Розділ 1. Суть, склад і структура загальнодержавних фінансових ресурсів. 1.1. Економічна суть і призначення фінансових ресурсів. 1.2. Склад і структура фінансових ресурсів в економіці держави. Розділ 2. Формування...
31 / 01 / 2016
1. Поняття фінансів. Фінанси як економічна та правова категорія Фінанси є багатостороннім і складним явищем, що характеризується різними істотними ознаками, має певні якості й форми прояву. Фінанси — це...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти фінансових обчислень. 1.1. Сутність фінансових обчислень. 1.2. Поняття простих відсотків. Облік по простих відсотках. Математичний і банківський облік. 1.3. Поняття складних відсотків. Облік по...
14 / 01 / 2016
1. Основні проблеми управління комерційним банком. 2. Казначейство банку як суб’єкт управління активами-пасивами. Список використаної літератури. 1. Основні проблеми управління комерційним банком Згідно із сучасною економічною теорією та практикою...
1. Правові засади фінансових відносин. 2. Місце і роль бюджету в економічній системі держави. 3. Як формуються страхові фонди?. Список використаної літератури. 1. Правові засади фінансових відносин Фінанси господарюючих...
Вступ. 1. Механізм функціонування інфляційного процесу, його регулювання та наслідки 2. Проблеми, ризики та перспективи інфляції в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Інфляція — багатогранний, складний процес, який...
24 / 12 / 2015
1. Кредитування проектів міжнародними фінансовими установами. Кредитні лінії 2. Сутність капітального бюджету проекту Список використаної літератури 1. Кредитування проектів міжнародними фінансовими установами. Кредитні лінії В основному діяльність міжнародних фінансових...
19 / 12 / 2015
26. Особливості підходів щодо розукрупнення підприємства. 27. Використання перетворення як форми реорганізації підприємств. 28. Види та напрямки фінансових інвестицій. 29. Перевага та особливості короткострокових і довгострокових фінансових вкладень. 30....
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ — ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 1.1. Місце Міністерства фінансів України в системі органів державної влади у сфері фінансової...
23 / 11 / 2015
1. Дисперсія результатів. 2. Способи зниження ризиків. Список використаної літератури. 1. Дисперсія результатів Ринкові перетворення в Україні обумовили загострення комплексу проблем, які вимагають негайного вивчення та вирішення. Серед них,...
22 / 11 / 2015
Вступ. 1. Фінансово-інвестиційні ризики у зовнішньоекономічній діяльності підприємств. 2. Дослідження виявлень ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств та методів їх зниження. Висновки. Список використаної літератури. Вступ. 1. Аналіз ризиків лізингових...
15 / 11 / 2015
Вступ. 1. Традиційні готівкові гроші та замінники грошей. 2. Депозитні гроші і роль банківської системи у їх створенні. 3. Електронні гроші: депозитні та кредитні картки. 4. Стан використання електронних...
12 / 11 / 2015
1. Перелік завдань та обов’язків Державного Казначейства, Державної податкової адміністрації, Контрольно – ревізійного управління та інших фінансових інститутів та установ по забезпеченню дієвості місцевих фінансів в Україні, порядок їх...
1. Визначити перелік повноважень, делегованих державою для виконання місцевими органами влади, та їх розподіл по джерелах фінансування (рівнях місцевих бюджетів). 2. Визначити напрями нецільового використання бюджетних коштів. Список використаної...
Вступ. 1. Особливості фінансів підприємств комерційної сфери. 2. Основи організації фінансів підприємств. 3. Фінансово-кредитне забезпечення малого і середнього бізнесу. Резерви інвестиційних ресурсів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Фінансові ресурси...
30 / 10 / 2015
1. Форми грошей та їх еволюція. 2. Суть і структура грошових ринків України. 3. Комерційні банки: походження, види, структура та функції. 4. Процент за кредит, його суть, фактори, зміни...
26 / 09 / 2015
Вступ. 1. Визначити та проаналізувати структуру міжбюджетних відносин. 2. Визначити напрями взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом. 3. Проаналізувати систему розподілу доходів між ланками бюджетної системи України. 4. Світовий...
20 / 08 / 2015
Вступ. Розділ 1. Основи функціонування інфраструктури фінансового ринку. Розділ 2. Формування і сучасний стан фінансового ринку України. Розділ 3. Шляхи удосконалення та перспективи розвитку інфраструктури фінансового ринку України. Висновки....
10 / 08 / 2015
1. Банки та їх функції при здійсненні міжнародних розрахунків. 2.Вексель у системі міжнародних розрахунків. Список використаної літератури. 1.Банки та їх функції при здійсненні міжнародних розрахунків Міжнародні розрахунки являють собою...
Пенсійне забезпечення в Україні. Економічне призначення пенсійного страхування Структура системи пенсійного забезпечення в Україні Правові засади загальнообов’язкового державного пенсійного страхування Розділ ІІ. Система соціального страхування та пенсійна система в...
4 / 08 / 2015
Вступ. 1. Теоретико-методолігічні поняття боргових цінних паперів. 2. Ринок боргових цінних паперів в Україні на сучасному етапі. 3. Інтеграція українського ринку боргових цінних паперів у світовий фінансовий простір. Висновки....
26 / 07 / 2015
Вступ. 1. Порядок фінансування соціально-культурних заходів. 2. Правове становище та здійснення фінансового контролю Державною митною службою України. 3. Страхова компанія як основний елемент національного страхового ринку. Висновки. Список використаної...
24 / 07 / 2015
Вступ. 1. Суспільне буття і суспільна свідомість, діалектика взаємозв’язку. 2. Розвиток суспільства як природно-історичний процесс. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Суспільство — це сукупність форм сумісної людської діяльності, що...
19 / 07 / 2015
Вступ. 1. Фінансування реалізації інвестиційного проекту. 2. Методи та джерела фінансування реалізації інвестиційних проектів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Формування структури джерел фінансування — це дуже складний процес, який...
1. Пропозиція грошей. Фактори впливу на пропозицію грошей в Україні. 2. Валютна система. Види валютних систем. 3. Грошова реформа в Україні. Список використаної літератури. 1. Пропозиція грошей. Фактори впливу...
19 / 06 / 2015
1. Назвіть функції бюджету. 2. Охарактеризуйте склад вітчизняного бюджетного законодавства?. 3. Поясніть специфіку, зміст та класифікацію бюджетних правовідносин. 4. Що таке бюджетна класифікація? У чому її зміст і режим...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти методики викладання економіки в школі. 1.1. Мета, зміст і організація економічної підготовки учнівської молоді. 1.2. Моделі викладання основ економіки. Розділ 2. Аналіз навчальної програми...
30 / 05 / 2015
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти стратегічного управління фінансами підприємства. 1.1.Поняття та роль управління фінансами підприємства. 1.2.Особливості стратегічного управління фінансами підприємствами. 1.3.Методологія аналізу системи стратегічного управління підприємством. Розділ 3. Перспективи...
29 / 05 / 2015
Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства. Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні...
28 / 05 / 2015
Вступ. 1. Поняття та сутність фондового ринку України. 2. Сучасний стан, тенденції та закономірності розвитку вітчизняного фондового ринку. 3. Пріоритети та перспективи розвитку фондового ринку України. Висновки. Список використаної...
27 / 05 / 2015
Вступ. 1. Необхідність та сутність фінансів. 1.1 Поняття та сутність фінансів. 1.2. Основні ознаки фінансів. 1.3. Засади функціонування фінансів. 2. Моделі фінансових відносин у суспільстві. 2.1. Фінансова модель ринкової...
25 / 05 / 2015
Вступ. 1. Сутність фінансового механізму. 2. Складові фінансового механізму підприємства. 3. Вдосконалення фінансового механізму на підприємствах України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Необхідною умовою прибуткової діяльності будь-якого підприємства є...
23 / 05 / 2015
План Вступ Розділ І. Фінансовий аналіз та бухгалтерська звітність §1. Основні джерела інформації для фінансового аналізу §2. Значення бухгалтерського балансу §3. Аналіз бухгалтерського балансу §4. Порівняльний аналітичний баланс Розділ...
13 / 05 / 2015
Вступ. 1. Економічна сутність і причини виникнення державного боргу. 2. Особливості формування державного боргу в Україні. 3.Управління державним боргом в Україні та напрямки його вдосконалення. Висновки. Список використаної літератури....
Вступление. 1. Общая характеристика финансовой политики 2.Финансовая политика и доходы Украины. Заключение. Список использованной литературы. Вступление Административно-командная экономическая политика в СССР привела к неравномерному экономическому развитию всех регионов, создание...
Вступ. 1. Суть і принципи митного регулювання ЗЕД підприємств в Україні. 2. Форм митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Порядок переміщення через митний кордон України товарів...
27 / 04 / 2015
Вступ. 1. Поняття обороту капіталу. Основний і оборотний капітал. 2. Загальний оборот капіталу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У вітчизняній навчальній літературі капітал визначають так: «…це авансована вартість, що...
14 / 04 / 2015
Вступ. 1. Теорія плаваючих валютних курсів. 2. Режим вільно плаваючого валютного курсу, його переваги та недоліки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах плаваючих валютних курсів посилюється дія курсових...
26 / 03 / 2015
1. Види небанківських фінасово-кредитних установ. 2. Діяльність кредитних спілок в Україні. 3. Організація діяльності пенсійних фондів. 1. Види небанківських фінасово-кредитних установ. Крім банків до кредитної системи входять спеціальні небанківські...
27 / 02 / 2015
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОБ’ЄКТА ФІНАНСУВАННЯ 1.1. Поняття комунального господарства, його ознаки як об’єкта фінансування 1.2. Особливості фінансових правовідносин у сфері комунального господарства 1.3. Фінансово-правовий...
25 / 02 / 2015
Вступ. 1. Грошова система Німеччини та функції бундесбанку. 2. Інфляційні процеси в країнах з перехідною економікою : чинники та механізми подолання. 3. Розвиток позичково – ощадних банків США в...
20 / 02 / 2015
1. Доходи бюджету від державного майна, угідь і послуг. 2. Видатки бюджету на економічну діяльність держави: склад, призначення і роль. Список використаної літератури. 1. Доходи бюджету від державного майна,...
16 / 02 / 2015
1. Місце валютних ризиків в системі комерційних ризиків. 2. Особливості організації міжнародних розрахунків. 3. Методи регулювання банківської діяльності. Список використаної літератури. 1. Місце валютних ризиків в системі комерційних ризиків...
15 / 02 / 2015
Вступ. З проголошенням політичної і економічної незалежності України встало питання про створення національної фінансово-кредитної системи. Справа в тому, що фінансова і кредитна системи, які функціонували в Україні на той...
22 / 01 / 2015
Вступ. 1. Фінансова політика і фінансова безпека держави. 2. Проблеми становлення і розвитку страхового ринку в Україні. Висновки. Вступ З набуттям Україною незалежності економічні й соціальні перетворення, що відбуваються,...
Вступ. 1. Етапи становлення державного фінансового аудиту як нової форми фінансового контролю діяльності суб’єктів господарювання. 2. Організація процесу державного фінансового аудиту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Система фінансового контролю,...
Вступ. 1. Економічна сутність і значення основного капіталу. 2. Форми і стадії основного капіталу. 3. Аналіз й ефективність використання оборотного капіталу на прикладі підприємства ТОВ «Лісова Мавка». Висновки. Список...
25 / 12 / 2014