referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Дисертації

Анотація  У даній роботі проаналізовано роль Каспійського регіону в сучасній системі міжнародних відносин.  Визначено фактори та чинники, що обумовлюють глобальне значення регіону та його специфіку; висвітлено особливості регіону, що...
1.1. ЯКІСТЬ ОСВІТИ – ІНДИКАТОР РІВНЯ ЖИТТЯ ІННОВАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Якісна освіта розглядається в наш час як один із основних індикаторів якості життя, інструмент соціальної та культурної злагоди й економічного зростання....
ВСТУП Актуальність теми. Формування сучасного цивілізованого ринку та соціально-орієнтованих     ринкових відносин обумовлює необхідність дослідження існуючих моделей ринку як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні. Зокрема, вивчення проблем...
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Розвиток української держави, виконання поставлених перед нею завдань вимагають наявності достатніх фінансових ресурсів, основна частина яких формується за рахунок податків, зборів (обов’язкових платежів). На ефективність...
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ 1.1. Інформаційна сфера як об’єкт державного управління 1.2. Поняття державного управління в інформаційній сфері 1.3. Правове...
13 / 03 / 2021
ВВЕДЕНИЕ. Исследование потребителей, выявление основных мотивов приобретения туристских услуг и анализ потребительского поведения вооружает руководителей и специалистов фирмы мощным арсеналом, без которого невозможна успешная деятельность на современном рынке, а...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1. Історичні аспекти розвитку адміністративно-правового регулювання діяльністю підприємств кримінально-виконавчих установ відкритого типу в Україні 1.2. Ступінь дослідженості зазначеної проблеми 1.3. Адміністративно-правові засади діяльності...
25 / 12 / 2020
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУПРАЦІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 1.1. Сутність та склад адміністративно-правового статусу працівника державної виконавчої служби. 1.2. Особливості адміністративно-правового статусупрацівника державної виконавчої служби. 1.3. Реалізація...
10 / 12 / 2020
Вступ Розділ1.Мито в системі платежів, що справляються при перетинанні митного кордону України 1.1.Підстави існування обов‘язкових платежів, що пов‘язані з перетинанням митного кордону 1.2.Мито як основний вид кордонних платежів Висновки...
Содержание Введение Глава 1. Процесс и методы управления организацией 1.1.Процесс управления организацией 1.1.1. Составляющие процесса управления 1.1.2. Сущность и содержание функций менеджмента 1.1.3. Основные функции менеджмента 1.1.3.1. Характеристика основных...
ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ 1. Науково-методологічні основи формування системи стратегічного управління 1.1. Сутність та значення стратегічного управління 1.2. Формування системи стратегічного управління на підприємстві 1.3. Особливості формування системи стратегічного управління...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРАВОЗАСТОСОВЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ Сутність та загальна характеристика правозастосовчої діяльності податкових органів Законність та інші вимоги до прийняття рішень під час...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ 1.1. Зміст державного боргу та його зв’язок із іншими фінансово-правовими категоріями 1.1.1.Правова природа державного боргу 1.1.2.Державний борг...
21 / 10 / 2020
ЗМІСТ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І Генезис становлення та розвитку адміністративно – правового статусу державного виконавця 1.1.Історико правова природа становлення адміністративно – правового статусу державного виконавця 1.2.Державний виконавець у радянському...
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні основи вдосконалення збутової діяльності підприємства туристичної сфери Сутність збутової діяльності підприємства. Вдосконалення збутової діяльності підприємства. Особливості стимулювання збутової діяльності в комплексі маркетингових комунікацій на...
Зміст ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУПРозділ 1. Теоретичні засади режиму надзвичайного стану 1.1 Становлення інституту надзвичайного стану на українських землях: історико-правовий аналіз 1.2. Сутність та правові засади режиму надзвичайного стану...
30 / 08 / 2020
ВСТУП РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ 1.1. Юридична природа правовідносин виконавчого провадження 1.2. Поняття та система суб’єктів виконавчого провадження 1.3. Принципи функціонування суб’єктів виконавчого провадження...
Введение Глава 1. Теоретические аспекты управления качеством гостиничных услуг 1.1. Анализ современных тенденций развития гостиничного хозяйства в России и за рубежом 1.2. Качество, как фактор потребительской привлекательности гостиничных услуг...
ВСТУП РОЗДІЛ І. Органи місцевого самоврядування як форма здійснення народовладдя в Україні 1.1. Сучасний стан наукової розробки проблематики адміністративно — правового статусу органів місцевого самоврядування 1.2. Історико-правові передумови виникнення...
Вступ Розділ 1 Правова сутність та значення спеціального правового режиму оподаткування у вільних економічних зон 1.1. Поняття, ознаки і сутність вільних економічних зон 1.2. Типи вільних економічних зон 1.3....
30 / 03 / 2020
Вступ Розділ 1. Поняття й види митних процедур на морському транспорті 1.1 Поняття, структура й особливості змісту митних процедур на морськомутранспорті 1.2. Види митних процедур на морському транспорті 1.3....
22 / 03 / 2020
Вступ Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО -НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ Загальнотеоретичні засади наглядової діяльності: співвідношення контролю та нагляду в теорії і законодавстві Сутність адміністративного нагляду, його роль в правоохоронній діяльності...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ 1.1. Державна прикордонна служба України як суб’єкт правоохоронної діяльності спеціального призначення...
15 / 02 / 2020
Вступ Розділ 1.Історико — теоретичні аспекти адміністративно — правового регулювання комунального управління 1.1.Поняття та зміст комунального управління. Механізм його адміністративно-правового регулювання 1.2. Історія розвитку комунального управління та джерела його...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. КОРУПЦІЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ(ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ, ПРОЯВИ ТА НАСЛІДКИ)… Сучасний стан адміністративно-правового розуміння корупції,її змісту та сутності Передумови виникнення корупції серед співробітників органіввнутрішніх справ Прояви та...
28 / 01 / 2020
ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретичні засади формування податкового процесу в Україні 1.1. Процесуальні норми у податковому праві 1.2. Загальнопроцесуальні категорії у податковому праві 1.3. Визначення податкового процесу, його характеристика...
ВСТУП РОЗДІЛ 1.Сфера погашення податкового боргу як об’єкт адміністративно-правового регулювання 1.1. Стан адміністративно-правового регулювання відносин у сфері погашення податкового боргу 1.2.Стан функціональної структури органів (підрозділів) державної податкової служби у...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика механізму управління взаємодією органів прокуратури з громадськістю 1.1. Сутність та поняття управління взаємодією органів прокуратури з громадськістю 1.2. Мета, завдання та принципи управління взаємодією...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОСАДОВИХ ОСІБ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Посада як організаційно-правова форма службової діяльності Поняття, ознаки та види посадових осіб митної служби України Сутність та...
Вступ Розділ 1. Альтернативні податки у системі оподаткування України 1.1. Особливості виконання податкового обов’язку платниками при альтернативних системах оподаткування 1.2. Правова природа альтернативних систем оподаткування та їх визначення Висновки...
ВСТУП Розділ 1. Загальна характеристика адміністративної процедури 1.1.Поняття „адміністративна процедура” та його характеристика у співвідношенні з поняттям „адміністративний процес” 1.2.Класифікація адміністративних процедур Висновки до розділу Розділ 2. Принципи адміністративно...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 Сутність, місце та роль поліції (міліції) у суспільстві як державної інституції 1.1. Поняття «поліції» як державної інституції 1.2. Поліція як орган державної влади, що виконує соціальну...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ НАДЗВИЧАЙНИХАДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ Правова природа надзвичайних адміністративно-правових режимів,їх місце в системі адміністративно-правових режимів Міжнародно-правові акти в сфері застосування надзвичайних режимів Правові засади регулювання реалізації надзвичайнихадміністративно-правових...
Вступ Розділ 1. Податок з доходів фізичних осіб у системі оподаткування України 1.1.Система оподаткування України 1.2.Співвідношення податку з доходів фізичних осіб з іншими обов’язковими платежами Висновки до розділу 1...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ МВС УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МОРАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ 1.1. Діяльність ВНЗ МВС України як об’єкт адміністративно-правового регулювання 1.2. Сутність та система морально-правового виховання...
31 / 07 / 2019
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОЇ МІЛІЦІЇ В УКРАЇНІ 1.1. Історичні передумови формування органів місцевої міліції та розвиток місцевого самоврядування...
16 / 07 / 2019
ВСТУП Розділ 1. АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТАДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1.1. Генезис адміністративно-правового регулювання у сферіавтомобілебудування в Україні у законодавствіта правовій доктрині 1.2. Поняття, ознаки автомобілебудування як об’єктуадміністративно-правового регулювання Висновки до розділу...
15 / 07 / 2019
ЗМІСТ   ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………………………………….4 ВСТУП…………………………………………………………………………………………………………..5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНСТИТУТУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВАХ…………………………………………………………..14 1.1.  Історія виникнення, еволюція та значення страхування………………………..…..14 1.2.  Зміст, поняття, принципи та сучасний стан...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА МВС УКРАЇНИ 1.1.Сутність кадрової політики в органах досудового слідства МВС України 1.2.Система роботи з персоналом в органах досудового...
28 / 06 / 2019
ЗМІСТ Вступ 1 Організація збуту на підприємстві 1.1 Сутність збутової діяльності 1.2 Організація каналів збуту 1.3 Змішані канали збуту 1.4 Система товароруху та її елементи 1.5 Стимулювання збуту в...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО МОЛОДІЖНОГО ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ 1.1. Державне молодіжне житлове кредитування як елемент соціально-економічної політики України 1.2. Механізм правового регулювання державного молодіжного житлового кредитування...
17 / 06 / 2019
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова   На правах рукопису   АНДРЕЄВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ   Адміністративно-правові засоби захисту прав власників цінних паперів   Спеціальність 12.00.07 – теорія управління;...
17 / 05 / 2019
ЗМІСТ   ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПОЛІЦЕЙСЬКА ФУНКЦІЯ ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ 1.1. Поняття і сутність поліцейської функції та її місце в системі функцій держави 1.2. Генезис поліцейської...
13 / 05 / 2019
План 1. Методологічні основи впровадження, організації та обслуговування робочих місць на підприємствах хлібопродуктів. 1.1. Робоче місце та інтенсивність праці. 1.2. Функції і схеми обслуговування робочих місць. 2. Основні вимоги...
Вступ Розділ І. Загальна характеристика фіктивного підприємництва 1.1. Історико-правовий розвиток підприємницької діяльності та умови виникнення фіктивного підприємництва 1.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності та суспільна небезпека фіктивного підприємництва 1.3. Поняття...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ГРОМАДСЬКОГО КОРДОНУ 1.1 Огляд літератури за темою 1.2 Поняття та сутність організаційно – правових...
11 / 12 / 2018
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ Правове становище громадян в адміністративному процесі Система юридичних гарантій прав і свобод громадян, їхнє значення...
18 / 11 / 2018
ВСТУП. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В СУДОВОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ. 1.1. Понятійно-категорійна сутність адміністративного правозастосування. 1.2. Місце та роль принципів права у правозастосовній діяльності адміністративної юстиції...
Розділ 1Адміністративне право в процесі розвитку державного управління в Україні 1. 1. Поняття адміністративно-правових засад розвитку державного управління 1. 2. Вплив адміністративного права на розвиток відносин державного управління в...
25 / 10 / 2018
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 1.1.Еволюція поняття «податок» Податки на території 1.2.України періоду Київської Русі (ІХ – середина ХІІІ століття) 1.3.Податкова...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЬНО-ІНСПЕКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АПК УКРАЇНИ 1.1. Теоретичні основи та проблеми дослідження контрольно-інспекційної діяльності в АПК на сучасному етапі 1.2. Загальна характеристика контрольно-інспекційних органів в...
28 / 08 / 2018
Вступ Розділ I. Методологічні засади управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС 1.1. Забезпечення життєдіяльності персоналу ОВС як об’єкт управління і організаційно-правового дослідження 1.1.1. Поняття життєдіяльності персоналу ОВС 1.1.2. Історико-правова характеристика...
15 / 08 / 2018
Вступ РОЗДІЛ І Загальнотеоретичні положення про Державний контроль у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій 1.1. Поняття, сутність, органи державного контролю, специфіка Державного контролю...
СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Прогнозирование и организация сбытовой деятельности на предприятии. Организация оперативно-сбытовой работы Прогнозирование сбыта продукции Планирование ассортимента продукции Стимулирование сбыта на предприятии Глава 2. Технико-экономический анализ ОАО...
Вступ Розділ 1.Правові засади інформаційно-аналітичноїроботи органів державної податкової служби 1.1. Поняття і сутність інформаційно-аналітичної роботиорганів державної податкової служби 1.2. Статус податкових органів і правовий режим їхінформаційних ресурсів 1.3. Організаційно-правові...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї В УКРАЇНІ 1.1. Сутність та види насильства в сім’ї 1.2. Правові засади попередження насильства в сім’ї 1.3. Правовий статус органів,...
30 / 06 / 2018
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1. АТЕСТАЦІЯ ЯК ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 1.1. Місце атестації серед форм діяльності публічної адміністрації 1.2. Види державних атестацій та їх особливості 1.3....
26 / 05 / 2018
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ДПА УКРАЇНИ Сутність, особливості та призначення державної податкової служби в системі органів державної виконавчої влади Загальнотеоретична характеристика роботи...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР 1.1. Фізичні особи та їхнє формування як суб’єктів правовідносин у сфері митної справи 1.2. Права...
19 / 04 / 2018
ВСТУП РОЗДІЛ 1 КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ДЕРЖАВИ ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1.1. Сутність корпоративних прав держави та види господарських об’єднань, відносно яких вони здійснюються 1.2. Структура відносин у сфері корпоративних...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 Інститут адміністративної відповідальності:загальнотеоретична характеристика 1.1. Теоретичні аспекти визначення поняття і змісту інститутуадміністративної відповідальності 1.2.Адміністративна відповідальність в системі юридичноївідповідальності 1.3. Сучасні концепції адміністративної відповідальностa 1.4. Місце адміністративно-деліктних...
28 / 03 / 2018
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 1.1. Поняття культурної спадщини за міжнародним та українським законодавством 1.2. Правові основи діяльності ОВС України у сфері захисту...
16 / 03 / 2018
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. СИСТЕМА СБЫТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 1.1. СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА ФИРМЫ, ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.2. ВИДЫ СБЫТА, ПРИЗНАКИ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ 1.3. РОЛЬ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ ГЛАВА 2....
ВСТУП РОЗДІЛ I ОХОРОНА ПРАВ НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ ЯК ОБЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1.1. Історичні періоди розвитку інституту охорони прав на промислові зразки 1.2. Поняття та ознаки охорони прав на...
Вступ Розділ І. Діяльність працівників органів внутрішніх справ в екстремальних умовах 1.1.Загальна характеристика екстремальних ситуацій при виконанні службових обов’язків працівників органів внутрішніх справ 1.2.Правове регулювання діяльності працівників органів внутрішніх...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. АУДИТ ТА ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ ТА МІСЦЕ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 1.1.Загальна характеристика аудиту як одної з форм фінансового контролю в...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Становлення і розвиток системи державного соціального страхування в Україні 1.1. Передумови становлення і загальна характеристика системи соціального страхування в Україні 1.2. Поняття, правові засади і принципи...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретико-правові аспекти взаємодії державних органів при здійсненні фінансового контролю 1.1.Роль і місце інституту фінансового контролю в системі фінансового права 1.2.Теоретичний зміст взаємодії та координації в...
19 / 10 / 2017
Вступ Розділ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 1.1. Адміністративно-правовий статус державного службовця як складова частина його загального правового статусу 1.2. Передумови набуття особою адміністративно-правового статусу державного службовця...
24 / 09 / 2017
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ 1.1. Огляд літератури за темою дисертації 1.2. Фінансово-правові передумови створення та функціонування державних банків у світі та...
17 / 09 / 2017
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 1.1. Становлення тасучасний стан системи органів санітарно-епідеміологічної служби 1.2. Загальна характеристика функцій органів санітарно-епідеміологічної служби 1.3.Адміністративна юрисдикція...
10 / 08 / 2017
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації митної політики України 1.1. Ґенеза поняття й ознаки митної політики держави, проблеми її законодавчого закріплення 1.2. Митна політика як невід’ємна складова державної...
19 / 07 / 2017
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕКЛАМУ 1.1. Місце і роль адміністративної відповідальності у адміністративно-правовому регулюванні рекламної діяльності 1.2. Правові засади адміністративної відповідальності запорушення...
15 / 07 / 2017
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 1.1.Поняття, місце та роль атестації як етапу проходження служби в органах внутрішніх справ 1.2.Правова природа та нормативне регулювання процесу...
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика правового забезпечення бюджетних доходів, пов’язаних з природокористуванням 1.1. Становлення та розвиток законодавства України щодо бюджетних доходів, пов’язаних з природокористуванням 1.2. Юридичні засади бюджетних доходів...
30 / 05 / 2017
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика обліку платників податків 1.1. Місце обліку платників податків в складі податкового контролю 1.2. Повноваження державних органів щодо обліку платників податків 1.3. Законодавство України в...
18 / 05 / 2017
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ДІЯЛЬНОСТІ СУДНОВИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 1.1. Діяльність суднового постачальника як сфера адміністративно-правового регулювання 1.2. Адміністративно-правові форми і методи адміністративно-правового регулювання діяльності...
17 / 05 / 2017
ВСТУП Розділ 1. Теоретико-методологічні засади валютного публічного права України 1.1. Особливості механізму публічно-правового регулювання валютних відносин в Україні 1.2. Становлення та розвиток валютного публічного права України як підгалузі фінансового...
17 / 05 / 2017
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ КООРДИНАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 1.1 Контролюючі та підконтрольні суб'єкти – основні елементи системи фінансового контролю 1.2. Зміст та юридична природа координації фінансового контролю 1.3....
19 / 03 / 2017
РОЗДІЛ I. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 1.1. Сутність та складові Пенсійного Фонду України у фінансовісистемі держави 1.2. Структура Пенсійного Фонду України 1.3....
ВСТУП Розділ 1. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ У СТРУКТУРІ ТРАНСПОРТНОЇ МІЛІЦІЇ 1.1. Генезис та історіографія патрульної служби транспортної міліції 1.2. Поняття, завдання й особливості організації охорони громадського порядку...
23 / 02 / 2017
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРИВАТНА НОТАРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1.1. Генеза інституту приватної нотаріальної діяльності у законодавстві 1.2. Генеза приватної нотаріальної діяльності у доктрині адміністративного права 1.3. Суб’єкти...
21 / 02 / 2017
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП . РОЗДІЛ 1. АТЕСТАЦІЯ ЯК ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 1.1. Місце атестації серед форм діяльності публічної адміністрації 1.2. Види державних атестацій та їх особливості...
ВСТУП Розділ 1. Інформаційно-правові відносини у галузі безпеки мореплавства 1.1. Правова природа відносин у галузі безпеки мореплавства як об’єкта правового регулювання 1.2. Ґенеза правового регулювання інформаційних відносин щодо пошуку...
10 / 01 / 2017
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Характеристика взаємодії суб’єктів на регіональному і місцевому рівнях у системі профілактики адміністративних правопорушень 1.1. Поняття та ознаки взаємодії як інституту забезпечення діяльності державних та самоврядних органів...
Вступ РОЗДІЛ 1. Грошово-кредитна політика та її організаційно-правові інституційні основи 1. 1. Поняття грошово-кредитної політики та її правових основ 1. 2. національний банкяк головнийсуб’єкт державної грошово-кредитної політики України 1....
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 1.1. Корупція як негативне соціально-правове явище 1.2. Порівняльний аналіз організації протидії корупції в окремих країнах світу та в...
14 / 11 / 2016
ВСТУП РОЗДІЛ1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВ ТА СВОБОД ГРОМАДЯН. 1.1.Поняття і особливості адміністративно-правового статусу громадян11 1.2.Місце адміністративно-процесуальних гарантій у механізмі реалізації прав та свобод громадян 1.3.Види адміністративно-процесуальних гарантій...
20 / 10 / 2016
План Розділ 1. Науково-методологічні основи формування політики розподілу туристичного продукту. Сутність та значення політики розподілу. Організація системи розподілу туристичного продукту. Використання контролінгу в процесі формування політики розподілу туристичного продукту....
Вступ Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЯВИЩА 1.1. Історичний розвиток уявлень про сутність аміністративної відповідальності 1.2. Соціальна природа адміністративної відповідальності 1.3. Правова сутність адміністративної відповідальності Розділ...
ВСТУП Розділ 1. Загальнотеоретичні положення електронної комерції 1.1. Поняття, значення та загальні ознаки електронної комерції 1.2. Становлення та розвиток електронної комерції в Україні 1.3. Організаційно-правові форми здійснення електронної комерції...
25 / 09 / 2016
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. Науково-теоретичні засади правового регулювання дипломатичної служби в Україні 1.1. Сутність та зміст правового регулювання дипломатичної служби в Україні 1.2. Роль дипломатичної служби в процесі прийняття...
24 / 09 / 2016
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 1.1.Поняття, зміст та основні напрямки сучасної адміністративної діяльності органів внутрішніх справ 1.2.Сутність, особливості та значення управлінських...
Вступ Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 1.1. Забезпечення внутрішньої безпеки держави як вид адміністративно-політичної діяльності 1.2. Сутність, принципи, правові засади та система управління...
З м і с т ВСТУП Розділ 1.ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРОКУРОРОМ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ 1.1.Права, свободи та інтереси громадянина як об’єкт захисту...
23 / 08 / 2016
ВСТУП РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНТИДЕМПІНГОВИХ ЗАСОБІВ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ 1.1. Становлення правових концепцій категорії демпінгу в міжнародній торгівлі 1.2. Сутність та правова природа антидемпінгових мит РОЗДІЛ ІІ МЕХАНІЗМ АНТИДЕМПІНГОВОГО...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА Ярошенко Ірина Станіславівна   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ   Спеціальність 12.00.07 –...
15 / 06 / 2016
ВСТУП РОЗДІЛ І. Загальні тенденції реформування органів внутрішніх справ 1.1. Еволюція ОВС в умовах здійснення політико-правових реформ в Україні 1.2. Іноземний досвід реформування поліцейських (міліцейських) органів на місцевому рівні...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОСТУПКІВ 1.1. Кваліфікація адміністративного проступку у вітчизняній теорії адміністра тивного права 1.2. Поняття "кваліфікація адміністративного проступку": проблеми визначення 1.3. Види адміністративно-правової кваліфікації...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Провадження в справах про порушення митних правил як різновид адміністративного провадження 1.1.Поняття провадження в справах про порушення митних правил та його місце в структурі адміністративного процесу...
26 / 05 / 2016
ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Загальна організаційно-правова характеристика державного регулювання в галузі бджільництва 1.1. Історичні етапи становленнябджільництва як галузі агропромислового комплексу та вплив держави на цей процес 1.2. Поняття, форми,...
16 / 05 / 2016
ВСТУП РОЗДІЛ І БАНКІВСЬКА СИСТЕМА В УКРАЇНІ Й ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ РОЗВИТКУ 1.1 Історико-правові передумови виникнення й розвитку банківськоїсправи 1.2 Становлення й розвиток банківської системи в Російській імперії та їїнормативно-правове...
11 / 05 / 2016
ВСТУП РОЗДІЛ І Правове регулювання ЗЕД в Україні 1.1.Сутність, мета та принципи державного регулювання ЗЕД 1.2.Господарська діяльність, що пов’язана з перетинанням митного кордону України майном, робочою силою, капіталом та...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Правові засади діяльності місцевих органів виконавчої влади 1.1. Місцеві органи виконавчої влади в Україні в системі державних органів 1. 2. Законодавство про місцеві органи виконавчої влади...
Зміст Вступ РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА.1.1. Стратегічне планування, як основа управління підприємством на сучасному етапі розвитку.1.2. Сутність інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства.1.3. Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств туристичної сфери....
ВСТУП РОЗДІЛ І ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК РІЗНОВИД ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ 1.1. Поняття, сутність, призначення державного контролю та його співвідношення із суміжними правовими поняттями 1.2. Становлення та розвиток...
21 / 12 / 2015
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 1.1.Проходження державної служби як центральний інститут державної інститут державної служби 1.2.Поняття та структура проходження державної служби Висновки до першого...
20 / 11 / 2015
План Вступ Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи формування маркетингової програми підприємства. 1.1.Сутність та значення формування маркетингової програми. 1.2.Розробка стратегії формування маркетингової програми. 1.3. Особливості формування маркетингової програми підприємства...
ВСТУП Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ УСФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇВЛАСНОСТІ 1.1. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності як об’єктдержавного управління 1.2. Поняття та система суб’єктів управління...
28 / 09 / 2015
Вступ Розділ1.СУТНІСТЬ непрямих методів у визначенні податкових зобов’язань платників податків 1.1. Визначення та загальна характеристика непрямих методів 1.2. Міжнародний досвід застосування непрямих методів у визначенні податкових зобов’язань платників податків...
24 / 09 / 2015
ВСТУП Розділ І. Основні теоретичні засади участі захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення 1.1 Правова природа діяльності захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення 1.2 Ґенеза...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретико-правові засади ліцензування торговельної діяльності в Україні Ліцензування як метод регулювання господарської діяльності Принципи ліцензування певних видів господарської діяльності в Україні Поняття та значення торговельної діяльності...
ВСТУП РОЗДІЛ 1.Історико-теоретичні аспекти страхування 1.1.Історія розвитку та становлення фінансово-правового регулювання страхування 1.2.Сутність страхування як інституту фінансового права Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2.Фінансово-правове регулювання страхування в Україні 2.1.Правові...
Введение 1.Теоретические основы управления затратами на производство и реализацию продукции 1.1 Понятие и состав издержек производства и обращения 1.2. Классификация затрат на производство 1.3. Зарубежный опыт определения издержек производства...
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика формування та створення місцевої міліції Основні історико-правові засади формування місцевої міліції в Україні Місцева мiлiцiя: вітчизняний та зарубіжний досвід діяльності Правові основи діяльності та...
22 / 06 / 2015
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЙ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 1.1. Історичні аспекти зародження та розвитку контролю фінансової сфери країни 1.2. Об’єктивна необхідність контрольної...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ 1.1. Поняття, сутність і система розрахунків 1.2. Розрахункові відносини як предмет правового регулювання 1.3. Розрахунки як правовий режим Спеціальні режими в...
30 / 05 / 2015
ВСТУП Розділ 1. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 1.1. Передумови виникнення адміністративного права як правової галузі і науки 1.2. Предмет адміністративного права у його історичному розвитку 1.3....
20 / 05 / 2015
Розділ 1 Теоретичні засади здійснення функції контролю у сфері оподаткування 1.1. Місце і роль податкового контролю в системі функцій державного управління 1.2. Принципи, мета, зміст, завдання та функції податкового...
13 / 05 / 2015
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації митної політики України. 1.1. Ґенеза поняття й ознаки митної політики держави, проблеми її законодавчого закріплення 1.2. Митна політика як невід’ємна складовадержавної...
ВСТУП. РОЗДІЛ1. Теоретико-методологічні основи адміністрування податківі митних платежів. 1.1.Поняття та сутність організації адміністрування податків. 1.2. Поняття і сутність організації збору митних платежів. 1.3. Оподаткування– правова процедура державного регулювання розвитку...
23 / 03 / 2015
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОГО БОГУ ЯК ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ  1.1. Поняття та зміст податкового боргу в праві  1.2. Види та типологія податкового боргу в праві...
11 / 03 / 2015
Вступ Розділ 1. Місце соціальних зборів у системі оподаткування України 1.1. Співвідношення податків і зборів при регулюванні оподаткування в Україні 1.2. Збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 1.3. Інші...
13 / 02 / 2015
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В МИТНИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ 1.1.Державна кадрова політика – визначальний фактор формування кадрової політики Державної митної служби України 1.2. Поняття персоналу...
26 / 01 / 2015