referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Маркетинг

Вступ Комерційні зв’язки значною мірою впливають на ефективність ринкової діяльності торговельного підприємства (ТП), адже від них залежить товарний асортимент, товарні запаси, ціни, обсяги продажів товарів, доходи, витрати обігу, обов’язкові...
Вступ Стрімкий розвиток ринкових відносин в Україні зумовив значні зміни як у системі управління підприємствами, так і в споживчих настроях, що змушує підприємства займатися питаннями формування ринкового попиту та...
Вступ Актуальність теми. Зростання конкуренції на фармацевтичному ринку України змушує багато компаній шукати принципово нові моделі розвитку, формувати нову філософію існування в мінливій системі охорони здоров’я. Зростають витрати на...
Вступ Вітчизняний бізнес має специфіку в черговості охоплення маркетингом діяльності різних галузей, що пояснюється недостатнім розвитком ринкових відносин, недосконалістю законодавства у сферах господарювання та економічних реформ, нестабільністю політичного середовища...
Вступ Особливістю економіки XXІ століття є надвиробництво товарів і запекла боротьба за споживача. Від перемоги в цій боротьбі залежить життєздатність підприємства. Сьогодні назріла необхідність розуміння глибинних мотивів споживчої мотивації....
1. Сутність, значення та функції політики  розподілу як складової системи маркетингу Теорія маркетингу поділяє маркетингову політику на окремі складові, а саме: – маркетингову товарну політику; – товарну інноваційну політику;...
Введение В современных условиях каждое предприятие обеспечивает эффективное управление своей маркетинговой деятельностью. В частности, ему необходимо знать, как исследовать рыночные возможности, как провести отбор целевых рынков, как разработать эффективный...
Введение Маркетинг — известное и интересное явление в мировой экономической науке, охватывает все стороны жизни человека; это эклектичная наука, которая в своем развитии впитывает знания фундаментальных и прикладных общенаучных...
Вступ Важливе значення ціноутворення як економічного інструменту полягає в тому, що воно безпосередньо впливає на характер отримання прибутку за результатами ринкової активності підприємства. З іншого боку, суттєво, яка концепція...
Вступ Актуальність теми. Становлення ринкової економіки в Україні висуває багато проблем, практичне вирішення яких ускладнюється через відсутність відповідних теоретичних розробок. Однією з них, причому найактуальніших сьогодні, є формування товарної...
Вступ Глобалізацію, насамперед її економічну складову, можна віднести до числа найбільш визначальних явищ у сучасному світі, у сучасній світовій економіці. Глобалізація є явищем мегарівня за своєю сутністю. У той...
Введение Стратегия распространения означает определение его цели и главных путей ее достижения. А цель эта проста – полная реализация тиража издания. И как следствие этого – обеспечение влияния газеты...
1.Економічні аспекти роботи механізму практичного маркетингу Комплексне дослідження ринку є основою визначення передумов здійснення діяльності підприємства, тому що саме в ринковому середовищі виникають чинники, які мають безпосередній вплив на...
Вступ Актуальність теми. Формування ринкових відносин в економіці України зумовило суттєве зростання значимості ціноутворення. Повноваження щодо встановлення цін перейшли до конкретних господарюючих суб’єктів, які вже відчули на власному досвіді,...
Вступ Актуальність теми. Значення маркетингу в діяльності підприємства важко переоцінити. Завоювання стійких конкурентних позицій як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках неможливе без продуманої маркетингової політики. Прийняття щоденних...
Вступ Поняття інсайт (досягнення осяяння) характеризує  феномен-концепт нового зненацька виведеного з минулого досвіду цілісного розуміння, осмислення вирішення проблеми; поняття інсайту по-різному трактується в гештальт-терапії, раціонально емоційній, когнітивній, психодинамічній, особистісно-орієнтовній...
Вступ Сучасна концепція управління продажем звертає першочергову увагу на маркетингову діяльність тих підрозділів, які є в безпосередньому контакті зі споживачами (покупцями, клієнтами). Мова йде про відділи збуту (продажу), які...
Вступ У науковій літературі зустрічається як розширене, так і вузьке розуміння процесу прийняття рішень в управлінні. Розширене розуміння охоплює не тільки процес прийняття рішень, але і його виконання та...
Вступ Аналізуючи приклади вибору та застосування різних стратегій різними фірмами, можна говорити про велику різноманітність маркетингових стратегій. Незважаючи на те, що базова мета функціонування всіх фірм-виробників на ринку однакова...
1.  В чому полягає особливість міжнародних маркетингових досліджень? Міжнародне маркетингове дослідження — це система збору, обробки, аналізу та прогнозування даних, необхідних для прийняття рішень у міжнародній маркетинговій діяльності. Метою...
Вступ У сучасних умовах конкурентних ринків проблеми змагань брендів за увагу та лояльність споживачів набувають особливої важливості. В останнє десятиліття склався цілий напрям маркетингових комунікацій — брендинг як набір...
Вступ Актуальність теми. Особливості сучасного етапу розвитку ринкових відносин  в Україні обумовлюють об’єктивну необхідність використання нових підходів для реалізації соціально-економічних процесів в контексті регіонального розвитку. Досліджуючи траєкторію розвитку ринкових...
Вступ Тема брендингу є нині дуже популярною, а брендинг як інструмент формування індивідуальності виробника вже широко застосовується багатьма вітчизняними спеціалістами. Це зумовлюється тим, що в сучасній світовій економіці у...
Вступ Низка наукових та комерційних проблем, пов’язаних з маркетинговими дослідженнями, виникає внаслідок кількох причин. По-перше, на рівні територіальних меж ринку зникає безпосередній контакт між виробником і споживачем товару, що,...
Вступ Одне з основних завдань сучасного підприємства в умовах ринкових відносин полягає в пошуку та використанні можливостей щодо переведення кадрового потенціалу з реального стану до необхідного, що забезпечує досягнення...
Вступ Послуги, на відміну від інших товарів, виробляються і споживаються в основному одночасно, внаслідок чого виникає цілий ряд особливостей їх виробництва і маркетингу. По-перше, послуги не підлягають збереженню, що...
Задача конкурентной маркетинговой стратегии Процесс стратегического планирования Развитие процесса Стратегии для достижения будущей позиции Развитие систем менеджмента Процесс планирования и концептуальный анализ Концепции стратегического анализа Жизненный цикл товара Стратегическое...
Вступ. 1. Загальна сутність маркетингу в туризмі та маркетингових досліджень на підприємстві. 2. Сутність і функції маркетингового дослідження у туристичній галузі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Туризм відіграє одну...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти управління маркетингом як системою 1.1.Концепції управління маркетингом: суть, принципи, види. 1.2. Стратегічне планування маркетингу. 1.3.Маркетинговий аналіз і аудит. 1.4. Процес управління маркетингом. Розділ 2....
Вступ. 1. Еволюційний розвиток концепцій маркетингу. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Більшість фахівців уважає, що маркетинг виникла на початку XX століття як «реакція на негативні прояви бурхливо розвивається «дикого»...
Вступ. 1. Основні цілі та принципи маркетингової діяльності. 2. Види маркетингової діяльності та їх застосування. 3. Типи та форми маркетингової діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Маркетингова діяльність є...
Концепции маркетинга и их сущность. Сущность и роль маркетинговой ценовой политики. Контроль маркетинговой деятельности. Концепции маркетинга и их сущность. Если исходить из классификации теории "управления маркетингом", предложенной профессором маркетинга...
Вступ. 1. Поняття і сутність логістики. 2. Сучасна концепція логістики. 3. Мета, завдання та функції логістики як інструменту ринкової економіки. 4. Види логістики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Потенціал...
Введение. 1. Суть товародвижения и его место в системе маркетинга. 2. Управление логистикой товародвижения. 3. Структура управления товародвижением фирмы. Выводы. Список использованной литературы. Введение Товародвижением в маркетинге называется система,...
16. Особливості формування маркетингового середовища вітчизняних підприємств та їх основні характеристики, тенденції їх розвитку. 44. Вплив учасників каналів збуту на вибір цінової стратегії. 72. Зміст процесу стратегічного планування маркетингу....
Тема: 1.2 Система та характеристика сучасного маркетингу 1. Маркетингове середовище та комплекс маркетингу Ф.Котлер визначає маркетингове середовище як сукупність факторів, які впливають на спроможність підприємства розвивати й підтримувати взаємовідносини...
1. Попит на товари. Вимірювання та регуювання попиту на ринку. 2. Маркетингова логістика та товарорух. Список використаної літератури. 1. Попит на товари. Вимірювання та регуювання попиту на ринку Попит...
Поняття маркетингу часто розуміють як підозрілий термін, але він викликає ще більші контроверсії, коли його відносять до неурядового сектора. Користь, що випливає з застосування маркетингового мислення, є часто незрозумілою....
Вступ. 1. Сутність мережевого маркетингу. 2. Недоліки та переваги системи мережевого маркетингу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сприйняття поняття такого виду діяльності, як "мережевий маркетинг" у переважній більшості пов'язане...
Вступ. 1. Маркетингові дослідження та методи мінімізації ризиків. 2. Реалізація прийомів зниження ступеня ризику. 3. Прийоми зниження ступеня ризику. 4. Організаційні методи зниження ризику. 4.1. Відхилення ризику. 4.2. Недопущення...
Вступ. 1. Виставкові компанії, що функціонують на ринку України та їх діяльність в Україні та закордоном. 2. Перспективи розвитку виставкової діяльності в Україні Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність...
ВСТУП Маркетинг – це вид людської діяльності спрямований на задоволення потреб через обмін. Маркетинг – це діяльність спрямована на створення попиту і досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб...
Введение. Глава 1. Сущность маркетинга. Его элементы. Глава 2. Основные принципы маркетинга. Глава 3. Особенности развития маркетинга в РФ. Заключение. Список использованной литературы. ВВЕДЕНИЕ. Маркетинг затрагивает интересы каждого из...
Вступ. 1. Зміст та цілі товарної політики. 2. Товарні марки: роль, вибір, класифікація, застосування. 3. Функції та проблеми використання упаковки. 4. Сервісне обслуговування. Список використаної літератури. Вступ Товарна політика...
Введение в маркетинг I. Стратегии маркетинга I.1. Матрица возможностей по товарам/рынкам I.2. Матрица "Бизнес консалтинг груп" I.3. Программа воздействия рыночной стратегии на прибыль I.4. Стратегическая модель Портера II. Цена...
Вступ. 1. Загальна класифікація заходів стимулювання продажу товарів. 2. Планування заходів стимулювання продажу товарів за допомогою систем знижок. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Стимулювання продажу як один з елементів...
1. Характеристика видів відкритих та закритих питань, що використовуються при складанні анкети. 2. Комплекс маркетингових комунікацій туристичного підприємства. Цільові аудиторії комунікацій. Список використаної літератури. 1. Характеристика видів відкритих та...
Вступ 1. Суть та особливості маркетингової стратегії нового товару 1.1 Товар-новинка і маркетингова стратегія 1.2 Вибір каналів збуту 2. Система збуту нового товару 2.1 Ціноутворення 2.2 Реклама Висновки Резюме...
Вступ. 1. Формування маркетингової цінової політики. 2. Аналіз формування цінової стратегії на підприємстві «Мрія» в умовах конкуренції Висновки. Список використаної літератури. Вступ Маркетинг – це вид людської діяльності спрямований...
Вступ. 1. Організація вивчення ринку формування попиту. 2. Особливості формування попиту на фактори виробництва продукції та послуг. Висновки. Список використаних дж Вступ Маркетинг — комплексна система організації і керування...
1. Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових елементів. 2. Розроблення товару. 3. Ціноутворення. 4. Організація збуту продукції. 5. Комунікаційна політика. 1.Аналіз ринкових можливостей. На сьогоднішній день на ринку товарів...
1. Система маркетингу та його складові 2. Теорія життєвого циклу товарів. 3. Стратегічне планування маркетингу. 4. Сутність ”факторингу” і його можливості Список використаної літератури. 1. Система маркетингу та його...
Вступ. 1. Принципи та завдання маркетингу. 2. Функції та види маркетингу. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Більшість фахівців уважає, що маркетинг виникла на початку XX століття як «реакція на...
Стратегічні підходи при встановленні ціни на новий товар Поняття життєвого циклу товару та його графічне зображення Залежність стратегії маркетингу від стану життєвого циклу товару Використана література 1. Стратегічні підходи...
Вступ. 1. Концепції управління маркетингом. 2. Тенденція еволюції концепцій маркетингу на підприємстві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Маркетинг є однієї з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності, однак, його...
Питання 28. Сутність брендинга, як процесу комплексного управління торговою маркою. Питання 56. Поділ стратегій за способом досягнення конкурентних переваг. Список використаної літератури. Питання 28. Сутність брендинга, як процесу комплексного...
Вступ. 1. Попит на товари. Вимірювання та регулювання попиту на ринку. 2. Маркетингова логістика та товарорух. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Маркетингова логістика включає в себе планування, впровадження та...
1.Державна реєстрація товарного знаку. 2.Маркетинг запасних частин. Список використаної літератури. 1.Державна реєстрація товарного знаку Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів...
При работе на внешних рынках компаниям приходится так или иначе приспосабливать свою маркетинговую стратегию к местным условиям. Некоторые придерживаются политики максимальной стандартизации продукции, рекламных компаний, каналов распределения, что позволяет...
1. Методи збирання первинної інформації. 2. Інформаційні системи маркетингу. 3. Сутність і розрахунок місткості ринку. Список використаної літератури. 1. Методи збирання первинної інформації Маркетингова інформація — це вихідний елемент...
I.Введение II.Основная Часть 1.Сегментирование рынка, выбор целевых рынков и позиционирование на рынке. 2.Маркетинговые стратегии в различных рыночных ситуациях III.Выводы Список используемой литературы I.Введение. Важнейшей задачей стратегического управления является установление...
Вступ. 1. Основні терміни, показники їх економічний зміст. 2. Вимоги до якості послуг/стандарти обслуговування в Україні та світі. 3. Характеристика ринку охоронних послуг України. 4. Характеристика світового ринку охоронних...
1. Планування маркетингової діяльності. 2. Прогнозування попиту на товари. Список використаної літератури. 1. Планування маркетингової діяльності Кожна компанія повинна знайти свій стиль роботи, щонайкраще враховує специфіку умов, можливостей, цілей...
Вступ. 1. Поняття та класифікація асортименту послуг. 2. Комплекс маркетингу у сфері послуг. 3. Якість, конкурентоспроможність та стандартизація послуг. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Маркетингова стратегія у сфері послуг...
Вступ. 1. Поняття та критерії вибору маркетингової стратегії. 2. Основні стадії розробки маркетингової стратегії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Стратегія маркетингу визначає, як потрібно застосовувати структуру маркетингу, щоб залучити...
Вступ. 1. Етапи формування виставкової діяльності 2. Інвестиційна привабливість виставкового ринку та входження іноземних інвесторів на ринок. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Виставкова галузь в Україні динамічно...
1. Структура туристичного ринку. 2. Особливості попиту та пропозиції в туризмі. Список використаної літератури. 1. Структура туристичного ринку Туристичний ринок в Україні знаходиться на стадії становлення. Стан ринку туристичних...
Вступ. 1. Маркетинг в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. 2. Суть міжнародного маркетингу. 3. Структура та процес планування стратегії фірми на зовнішньому ринку. 4. Стратегічна маркетингова програма фірми. 5. Напрямки...
Введение 1. Стратегический маркетинг 1.1. Система целей фирмы 1.2. Продукция, область применения 2. Анализ базового рынка 2.1. Производители 2.2. Импортеры 2.3. Анализ сильных и слабых сторон фирмы 3. Анализ...
Вступ. 1. Сутність і особливості державного регулювання економіки. 1.1. Сутність державного регулювання економікою. 1.2. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи. 1.3. Основні функції державного регулювання. 2. Дослідження...
Вступ. 1.Концепції маркетингової діяльності підприємства. 2. Дослідження й аналіз факторів, що впливають на діяльність підприємства. Розробка концепцій маркетингу на прикладі «Юнівест Маркетинг». Висновки. Список використаної літератури. Вступ Маркетинг є...
Вступ. 1. Поняття функцій маркетингу. 2. Функції маркетингу на підприємстві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Маркетинг як концепція управління виробничо-збутовою діяльністю має низку загальних функцій, властивих будь-якому процесу управління,...
Шлях до ринку для товару починається з розробки та впровадження нової ідеї. Ось чому інноваційна політика є основою товарної політики. Інноваційна політика- це процес пошуку ідеї та створення нового...
ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Концепції маркетингової діяльності підприємства. 1.2. Планування в системі маркетингу і його сутність. 1.3. Туристський продукт у маркетинговій діяльності підприємства. Аналіз діяльності та інноваційно-інвестиційної стратегії...
Вступ. 1. Загальна характеристика стану ринку побутової техніки в Україні 2. Особливості становлення ринку побутової техніки в Україні 3. Проблеми існуючого становища ринку побутової техніки та шляхи їх вирішення....
План Вступ 1. Основні поняття маркетингу 1.1. Маркетинг як концепція ринкового управління. 1.2. Зовнішнє середовище маркетингу. 2. Комплекс маркетингу. 2.1. Продукт, його сутність 2.2. Ціна. 2.3. Доведення продукту до...
1. Сутність основних напрямків маркетингових досліджень 2. Охарактеризуйте основні види і стратегії конкуренції. Напрямки визначення конкурентоздатності товару і конкурентоздатності фірми. 3. Навести приклади функціональної, видової і предметної конкуренції по...
Вступ. 1. Визначення та соціальний аспект маркетингу. 2. Функції маркетингу на підприємстві Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ефективність роботи організація у ринкових умовах визначає якість маркетингової діяльності Вивірені маркетингові...
1. Прогнозування попиту на підприємстві 2. Формування маркетингової товарної політики на фірмі Список використаної літератури. 1. Прогнозування попиту на підприємстві Людина живе в світі економічних благ і вибір між...
Вступ. 1. Сегментування ринку, вибір цільових ринків і позиціонування на ринку 2. Основні етапи та принципи сегментування ринків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Компанія, яка намагається завоювати ринок, має...
Вступ. 1. Суть і основні напрямки розвитку міжнародного маркетингу. 2. Особливості міжнародного маркетингу. 3. Інтернаціоналізація світового господарства і нові пріоритети міжнародного маркетингу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Міжнародний маркетинг...
Вступ 1. Характеристики каналів розподілу 2. Управління каналами розподілу 3. Ефективність каналів розподілу та стратегії охоплення ринку Висновки Список використаної літератури Вступ Розподіл товарів є одним з найважливіших елементів...
Вступ. 1. Загальна характеристика видів маркетингу. 2. Класифікація функцій маркетингу, відносно видів маркетингу. 3. Види маркетингу за попитом. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Більшість фахівців уважає, що маркетинг виникла...
Вступ. 1. Роль та функції оптової торгівлі в умовах ринку. 2. Особливості організації діяльності оптового підприємства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Визначаючи форми оптового продажу, підприємства оптової торгівлі мають...
Введение Глава 1. Процесс стратегического предприятия на предприятии Формирование стратегических планов на предприятии Стратегические альтернативы предприятия в условияхперехода к рыночным отношениям Постановка целей и задач при выборе стратегии с...
Вступ. 1. Теоретичні основи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств. 2. Показники ефективності інвестицій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасних же умовах господарювання інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов...
1.Структура системи маркетингової діяльності підприємства. 2.Маркетингова концепція продукту. 3. Управління каналами товаропросування. Список використаної літератури. 1.Структура системи маркетингової діяльності підприємства Перед розглядом методологічних основ управління маркетинговою діяльністю підприємства необхідно...
Вступ. 1. Маркетингове середовище міжнародного бізнесу: основні акценти та пріоритети дослідження. 2. Маркетингові дослідження: суть і проблеми. 3. Система маркетингових досліджень та інформації в міжнародному бізнесі. Висновки. Список використаної...
1. Поведінка покупців на ринку товарів виробничого призначення 2. Політика товаропросування підприємства Список використаної літератури 1. Поведінка покупців на ринку товарів виробничого призначення Поведінка споживачів визначається збуджуючими факторами маркетингу...
Вступ. 1. Поняття фірмового стилю та його сутність. 2. Структура та принципи створення фірмового стилю. 3. Компоненти фірмового стилю. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Фірмовий стиль — це сукупність...
Вступ. 1. Маркетинговий підхід до ціни. 2. Концепції терміну «ціна» та її призначення. 3. Макро-, мікромаркетингове середовище формування цін. 4. Функції ціни та її функціональне призначення. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1.Мета і завдання зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу. 2. Вплив зв’язків з громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах ринкової економіки,...
Вступ 1. Поняття та сутність електронних дошок 2. Ефективність використання електронних дошок у бізнесі Висновки Список використаної літератури Вступ Одним з найбільш ефективних методів проведення презентаційних заходів і підвищення...
Вступ. 1. Методологічні проблеми дослідження потреб, попиту та споживання. 2. Взаємовідносини "клієнт — постачальник" в процесі промислових закупівель. 3. Особливості поведінки споживачів на промисловому ринку. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ 1. Джерело інвестицій 2. Міжнародна інновація 3. Етапи планування нового продукту Висновки Список використаної літератури Вступ Для будь-якого підприємства важлива розумна і цілеспрямована інвестиційна діяльність. Вкладення коштів у...
Вступ. Розділ I. Організація маркетингової діяльності на підприємстві. 1.1. Система маркетингу, її роль на підприємстві. 1.2. Стандартизація та сертифікація якості продукції. 1.3. Формування клієнтської бази. Розділ II. Аналіз фінансово-господарської...
Вступ. 1.Товари і послуги в маркетингу. Класифікація і характеристика. 2. Критерії, ознаки та стратегії сегментації ринку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Одним з основних напрямків маркетингової діяльності є сегментація...
Вступ. 1. Особливості планування маркетингу. 2. Поняття маркетингового аналізу. 3. Контроль за здійсненням маркетингових заходів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Контроль маркетингової діяльності спрямовано на вимірювання і оцінку результатів...
Вступ. 1.Структура системи маркетингової діяльності підприємства. 2. Значення маркетингової діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Маркетинг є однієї з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності, однак, його дуже часто...
1. Вихідні ідеї, що лежать в основі маркетингу. 2. Вибір цільових сегментів ринку. 3. Просування товарів. Стимулювання збуту. 4. Основні принципи сегментації споживчих ринків та ринків товарів промислового призначення....
Вступ. Реформування української економіки, що проводилося шляхом ринкових перетворень призвело до появі нового виду підприємницької діяльності — рекламного бізнесу. Процес формування реклами як складника ринкової інфраструктури та одного з...
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЛАНА ПО МАРКЕТИНГУ ГЕНЕРАЛЬНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ФИРМЫ МИССИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЦЕЛИ МАРКЕТИНГА НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЗАДАЧИ ПРЕДПРИЯТИЯ ВОЗМОЖНЫЕ СТРАТЕГИИ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФИРМЫ...
Вступ. 1. Основні принципи та функції маркетингової діяльності. 2. Види маркетингової діяльності. 3. Основні типи та завдання маркетингу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Маркетинг є однієї з найважливіших різновидів...
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛЯННЯ СИСТЕМОЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Концепції управління маркетингом 1.2. Стратегічне планування маркетингу 1.3. Маркетинговий аналіз і аудит 1.4....
1. Концепції маркетингової діяльності. 2. Основні цілі ціноутворення. 3. Етапи планування рекламної політики. Список використаної літератури. 1. Концепції маркетингової діяльності Існує п'ять альтернативних концепцій маркетингу, кожна з яких відповідає...
Вступ. 1. Вплив конкурентної структури ринку на ціни. 2. Закономірності формування цін на різних типах конкурентних ринків 3. Аналіз формування цінової стратегії на підприємстві «Мрія» в умовах конкуренції Висновки....
1. Поняття та характеристика концепції удосконалення продукту, товару. 2. Характеристика основних служб, які створюють культуру підприємства, та схема їх взаємозв'язків. 3. Характеристика джерел маркетингової інформації. 4. Характеристика методу сегментування...
Вступ. 1. Сутність основних напрямків маркетингових досліджень. 2. Класифікація маркетингових досліджень. 2.1. Пошукове дослідження. 2.2. Описове або дискретивне дослідження. 2.3. Каузальне або причиново-наслідкове дослідження. 3. Основні різновиди маркетингових досліджень....
Вступ. 1. Головні завдання маркетингу. 2. Функції маркетингу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Більшість фахівців уважає, що маркетинг виникла на початку XX століття як «реакція на негативні прояви бурхливо...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні засади маркетингових досліджень. 1.1. Маркетингові дослідження як фундамент маркетингової діяльності. 1.2. Процес маркетингових досліджень. 1.3. Основні етапи маркетингових досліджень при розробці та впровадженню нових товарів....
Вступ. 1. Основні характеристики ресторанів з самообслуговуванням. 2. Вплив форми самообслуговування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Заклади громадського харчування швидкого обслуговування в Україні в цілому можна поділити на мережі...
Вступ. 1. Підходи до прийняття рішень. 2. Типи умов при прийнятті рішень. 3. Організація та контроль виконання рішень. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Процес прийняття рішень складний і багатосторонній....
Чому маркетинг? Маркетинг — що це? Маркетингова орієнтація Маркетингова суміш Маркетингові дослідження Сегментація Реклама Закінчення Чому маркетинг? Поняття маркетингу часто розуміють як підозрілий термін, але він викликає ще більші...
1. Комплексне оцінювання іміджу. Імідж як складова сучасної цивілізації. 2. Рекламна кампанія: Загальне поняття. 3. PR — відділ у функціональній структурі організації: обов’язки, переваги і недоліки. 1. Комплексне оцінювання...
1. Маркетингові дослідження туристичного ринку. Класифікація туристичного ринку. 2. Характеристика основних етапів рекламної діяльності туристичної підприємства. Список використаної літератури. 1. Маркетингові дослідження туристичного ринку. Класифікація туристичного ринку Методика географічного...
Вступ 1. Основні суб’єкти маркетингу та їх класифікація. 2. Характеристика головних суб’єктів маркетингу. 2.1. Споживчий ринок як один з головних суб’єктів маркетингу. 2.2. Роздрібна торгівля. 2.3. Оптова торгівля. 2.4....
Вступ Підходи при виборі рекламних засобів Розробка рекламного бюджету Принципові основи рекламної кампанії Висновки Використана література Вступ Небагато підприємств можуть сьогодні успішно вести справи без реклами в тому або...
Вступ. 1. Інтернаціоналізація світового господарства і нові пріоритети міжнародного маркетингу. 2. Нові тенденції в маркетингу. 3. Нові ідеї в маркетингу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Процеси, що відбуваються на...
Вступ. 1. Теоретичні основи глобального інформаційного суспільства в ХХІ ст. 2. Інформаційний соціум та його структура. 3. Особливості культурного суспільства та культурного середовища. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Інформаційне...
Вступ. Канали розподілу Функції каналів розподілу Характеристики  каналів розподілу Прямі і непрямі канали розподілу Вертикальні системи збуту Електронні канали розподілу Управління каналами Ефективність стратегії охоплення ринку Висновки Використана література...
Вступ. 1. Сутність та методологія маркетингового аналізу. 2. Мета і завдання маркетингового аналізу. 3. Методологія проведення маркетингового аналізу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Однієї з основних завдань відділу маркетингу...
1. Маркетинговий підхід в охороні здоров’я. 2. Наскільки поширені в Україні хронічні неінфекційні хвороби (серцево – судинні захворювання, злоякісні новоутворення, психічні та ендокринні розлади, алергічні прояви). 3. Фінансове забезпечення...
План Вступ Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи формування маркетингової програми підприємства. 1.1.Сутність та значення формування маркетингової програми. 1.2.Розробка стратегії формування маркетингової програми. 1.3. Особливості формування маркетингової програми підприємства...
Вступ. 1. Основні принципи міжнародної маркетингової діяльності. 2. Фактори політичного клімату країни та політичні ризики міжнародного співробітництва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Міжнародний маркетинг є одним з...
Вступ. 1. Інтернаціоналізація світового господарства і нові пріоритети міжнародного маркетингу. 2. Особливістю пропозиції на міжнародних ринках товарів. 3. Основні напрямки розвитку міжнародного маркетингу в товарознавстві. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Сутність та взаємозв’язок реклами та маркетингу. 2. Реклама як ефективний інструмент маркетингу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Рекламування — це складова маркетингу, що є неособистісним пред’явленням певній...
Вступ. 1. Аналіз конкурентів. 2. Складові конкурентних переваг підприємства на ринку. 3. Конкурентоспроможність і маркетингові дослідження ринку м'яса птиці в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема конкурентоспроможності нині...
1. Сутність маркетингу. Передумови виникнення та конкуренції маркетингової діяльності. 2. Товарні марки, суть, роль, вибір та використання. Список використаної літератури. 1. Сутність маркетингу. Передумови виникнення та конкуренції маркетингової діяльності...
1. Введення 2. Основна частина 2.1. Поняття конкурентоспроможності товару 2.2. Оцінка конкурентоспроможності товару 2.3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності товару 4. Висновок 5. Бібліографія ВВЕДЕННЯ Попри усі негаразди, що діються з...
Вступ. 1. Стратегічний маркетинг на ринку засобів виробництва. 2. Чи є особистий продаж найефективнішим засобом просування товарів у промисловому маркетингу?' Які особливості притаманні тільки цьому засобу просування? Висновки. Список...
1…. Господарсько – договірні документи. 2…. Правопис складних слів. 3…. Комунікативно – діяльнісний підхід до вивчення морфології. 4. Короткий тлумачний словник маркетингових термінів. Cписок використаної літератури. 1. Господарсько –...
1. Технологія оцінки маркетингового середовища об’єкта інноваційної діяльності. 2. Оцінка інноваційних проектів, інноваційного виробництва (бізнесу) та результатів інноваційної діяльності. Список використаної літератури. 1. Технологія оцінки маркетингового середовища об’єкта інноваційної...
1. Поняття кон’юнктури ринку та завдання статистики. 2. Еластичність попиту, способи її оцінки і аналізу. Список використаної літератури. 1. Поняття кон’юнктури ринку та завдання статистики Кон’юнктура ринку — система...
Вступ. 1. Маркетингові дослідження: суть і проблеми. 2. Основні завдання та структура маркетингових досліджень. 3. Алгоритм процесу маркетингового дослідження. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Роль маркетингових досліджень полягає в...
Вступ 1. Загальна характеристика ціни та її види 2. Види цін та порядок ціноутворення 3. Види цін, які зорієнтовані на конкурентів 4. Основні класифікації цін Висновки Список використаної літератури...
Международная маркетинговая стратегия ОАО “Крымская Роза” Содержание: Введение 1. Особенности применения маркетинга во внешнеэкономической деятельности предприятия. 2. Условие и методика проведения исследования. 3. Анализ внешнеэкономической деятельности ОАО “Комбината”Крымская Роза”....
Введение. 1. Концепции маркетинга и их суть. 2. Сущность основных концепций маркетинга и их использование. 2.1. Концепция совершенствования производства. 2.2. Концепция совершенствования товара. 2.3.Третья маркетинговая концепция: интенсификации коммерческих усилий....
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи маркетингової стратегії по просуванню товару на ринок 1.2. Маркетингова стратегія просування нового товару 1.3. Вибір каналів збуту 1.3. Ціноутворення Розділ 2. Маркетингова діяльність підприємства...
Вступ. 1. Маркетингова діяльність закладів охорони здоров'я. 2. Державна підтримка закладів охорони здоров'я. 3. Реформування стаціонарного сектору лікарні швидкої медичної допомоги. 4. Розвиток системи охорони здоров'я в Україні. Висновки....
1. Місце і роль контролінгу в управлінні підприємством 2. Методологічні аспекти оперативного контролінгу 3. Поняття про об’єкти контролінгу 4. Етапи розробки бюджетів 5. Мета і об’єкти стратегічного контролінгу Список...
Актуальність статті. Глибинні соціокультурні трансформації епохи постіндустріалізму викликають до життя принципово нові форми організації соціальної життєдіяльності, пов’язані з її переорієнтацією на реалізацію гуманістичних цінностей і вирішення глобальних проблем сучасної...
Вступ. 1. Загальна характеристика видів маркетингу. 2. Класифікація функцій маркетингу, відносно видів маркетингу. 3. Види маркетингу за попитом та їх використання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Поступ...
Вступ. 1. Сутність цінових знижок для стимулювання збуту товарів. 2. Модифікації цін через систему знижок. 3. Практичний аспект застосування знижок для стимулювання продажу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Стимулювання...
ВСТУП Ціна й ціноутворення — важливі складові функціонування ринкового механізму. Ціна — складна економічна категорія, в ній сфокусовані практично всі основні економічні відносини в суспільстві. Цим обумовлена важливість вивчення...
Вступ. 1. Цінові стратегії. 1.1. Цінова стратегія фірми в ринковій ситуації. 1.2. Маркетингова інформація при виборі цінової політики. 2. Маркетингові стратегії цін. 2.1. Стратегія високих цін. 2.2. Стратегія середніх...
Вступ. Розділ I. Організація маркетингової діяльності на підприємстві. 1.1. Система маркетингу, її роль на підприємстві. 1.2. Стандартизація та сертифікація якості продукції. 1.3. Формування клієнтської бази. Розділ II. Аналіз фінансово-господарської...
Вступ. 1. Суть, цілі і принципи планування маркетингу. 2. Характеристика плану маркетингу фірми та його складових та його місце в загальній системі планування діяльності підприємства. Висновки. Список використаної літератури....