referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Мікроекономіка

Вступ. 1. Поняття зміни доходу споживача. 2. Оптимальний вибір і зміна ціни. Крива індивідуального попиту. 3. Ефекти доходу та заміни. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На реакцію споживачів величезний...
Вступ. 1. Ціна рівноваги, зрушення попиту та пропозиції. 2. Ринок факторів виробництва: сутність, головні ознаки і особливості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У стані рівноваги попиту і пропозиції ринок...
ВСТУП. РОЗДІЛ І. Економічна роль держави в ринку. 1.1. Роль держави в сучасних перехідних економіках. 1.2. Необхідність та зміст державного втручання в економіку. РОЗДІЛ ІІ. Напрямки державного регулювання мікроекономічних...
ВСТУП. РОЗДІЛ І. Економічна роль держави в ринку. 1.1.Роль держави в сучасних перехідних економіках. 1.2. Необхідність та зміст державного втручання в економіку. РОЗДІЛ ІІ. Напрямки державного регулювання мікроекономічних процесів...
Вступ. 1. Реакція споживача на заміну цін товарів. 2. Ефект заміщення та ефект доходу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Досліджуючи криві "доход—споживання" та криві Енгеля, ми виходили з припущення,...
1. Попит. Нецінові детермінанти попиту. Закон попиту. 2. Ринкова пропозиція, її графічна модель. Чинники впливу на пропозицію. Закон пропозиції. 3. Діалектична залежність попиту та пропозиції. Ринкова рівновага (графічна модель)...
Вступ. 1. Суспільні блага та економічна політика. 2. Забезпечення країною суспільних благ. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблеми економіки суспільного сектору досить актуальні для сучасної України, зважаючи зокрема на...
Вступ. 1. Поняття та сутність зміни доходу споживача. 2. Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу. Закон Енгеля. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Досліджуючи криві "доход—споживання" та...
Зміст 1. Сутність і основні методи інноваційної політики держави 2. Система управління державною інноваційною політикою 3. Малий інноваційний бізнес   1. Сутність і основні методи інноваційної політики держави Створення...
1. Предмет мікроекономіки. 2. Крива попиту. 3. Еластичність пропозиції. 4. Функція корисності. 5. Ізокванти. 6. Досконала конкуренція. Список використаної літератури. 1. Предмет мікроекономіки Мікроекономіка вивчає поведінку індивідуальних господарських суб’єктів...
1. Ринкова рівновага, врівноважена ціна, дефіцит і надлишок товару на ринку. 2. Мінімалізм витрат: підходи у дослідженні витрат виробництва та кваліфікації. Список використаної літератури. 1. Ринкова рівновага, врівноважена ціна,...
ЗМІСТ 1. ВИКЛАД ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 3. ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА   1. ВИКЛАД ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Еволюція...
Вступ. 1. Сутність теорії ігор та її види в умовах олігополістичного ринку. 2. Особливості застосування конкуруючої стратегії у практиці ціноутворення фірми-олігополіста. 3. Напрямки вдосконалення ціноутворення в умовах олігополії. Висновки....
Вступ Можливості вибору домогосподарства і обмеженість їх Перевага домогосподарства Оптимальний план споживання домогосподарства Основні фактори, які впливають на попит домогосподарства Пропозиція домогосподарства Висновки Використана література Вступ Домогосподарству як одному...
Вступ. Розділ І. Загальноекономічний зміст монополії на ринках ресурсів. 1.1. Монополія на ринку праці. Роль профспілок на ринку праці. 1.2. Особливості монополії на ринку капіталу. 1.3. Монополія на ринку...
Вступ. 1. Мікроекономіка в системі економічних наук. 2. Місце мікроекономіки у загальній економічній теорії Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна економічна теорія, головним змістом якої є розвинена ринкова економіка...
1. Визначте поняття: монопольна ціна, рівноважна ставка заробітної плати, позитивний зовнішній ефект, кон’юнктура ринку, технологічна ефективність виробництва. 2. Теоретичне питання. Динаміка витрат у довгостроковому періоді. Ефекти масштабу. Оптимальний розмір...
Вступление. 1. Причины естественной монополии. 2. Пути регулирования естественной монополии. Выводы. Список использованной литературы. Вступление Слово "монополия" является результатом сложения двух греческих слов: monoz ("один") и pwlew ("продаю") =...
1. Форми міжнародної торгівлі (за специфікою взаємодії суб’єктів) 2. Основні форми та методи міжнародного руху капіталу. 3. Міжнародний ринок інжирінгових послуг. Поняття реінжинірингу. 4. Характеристики офшорних зон та їх...
Вступ. 1. Теоретичні основи пропозиції. 1.1. Поняття пропозиції. 1.2. Основні поняття теорії пропозиції. 2. Особливості еластичності пропозиції. 2.1. Сутність еластичності пропозиції. 2.2. Основні фактори еластичності пропозиції. Висновки. Список використаної...
1. Досконала конкуренція та ефективність. 2. Виробнича ефективність. 3. Ефективність розподілу ресурсів. Список використаної літератури. 1. Досконала конкуренція та ефективність Під досконалою (чистою) конкуренцією розуміють термін, який відповідає ринку,...
Вступ. 1. Поняття виробничої функції та її видів. 2. Характеристика основних видів виробничої функції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для організації виробничого процесу необхідні фактори виробництва повинні бути присутніми...
Розрахунки чеками Чек—грошовий документ встановленої форми, що містить беззаперечне письмове розпорядження власника рахунка (клієнта) банкові, який обслуговує його, сплатити певну суму грошей пред'явникові чека або іншій вказаній у чеку...
Вступ. Розділ 1. Загальноекономічні основи теорії споживчого вибору. 1.1. Аналіз ринкових чинників, що впливають на поведінку споживача в умовах ринку. 1.2. Споживчі уподобання та поняття корисності. Закон максимізації корисності....
1. Взаємодія попиту та пропозиції —(встановлення рівноважної ціни та рівноважного об'єму). Поняття надлишку та дефіциту. Вплив зміни попиту та пропозиції на рівновагу. 2. Еластичність попиту за доходом. Перехресна еластичність...