referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Реклама

Вступ Загальноприйнятим є твердження, що реклама, враховуючи її характерні риси, функції та завдання, є складовою частиною масової комунікації і успадковує від неї основні характеристики: «множинність» каналів передачі; можливість одночасної...
21 / 03 / 2021
Вступ Актуальність теми. Редакторська професія передбачає набуття її представником умінь і навичок кваліфіковано працювати з текстами, які мають різне цільове призначення, належать до різних тематичних розділів та мають різну...
21 / 03 / 2021
Ефективна діяльність будь якого підприємства завжди пов’язана з його рекламною кампанією. Планування та аналіз ефективності рекламної кампанії — це досить складний і важливий процес, що входить до основного комплексу...
21 / 03 / 2021
Вступ В багатьох галузях із монополістичною конкуренцією ціна й обсяг виробництва не занадто сильно відрізняються від тих, що існують як результат чистої конкуренції. Високо еластичний характер кривої попиту кожної...
16 / 03 / 2021
Вступ. 1. Основи комунікативної специфіки реклами. 2. Характеристики аудиторій кожного засобу реклами. 3. Особливості естетичного сприйняття реклами. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціальні процеси, що відбуваються у сучасному українському...
20 / 01 / 2021
Створенням та виготовленням рекламного звернення займаються професійні організації, які надають своїм клієнтам повний або обмежений обсяг послуг з планування і проведення рекламних кампаній, а також окремих її заходів, наприклад,...
11 / 12 / 2020
Вступ. 1. Рекламна компанія та особливості її проведення для підприємства 2. Формування конкурентних переваг на підприємстві та вплив на них рекламної діяльності Висновки. Список використаної літератури. Вступ Рекламна кампанія...
1. Системи масових комунікацій та її функції. 2. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю. 3. Механізми взаємодії із засобами масової інформації. 4. Політичні зв’язки з громадськістю. 5. Зв’язки з...
25 / 08 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти іміджу державних установ. 1.1. Питання іміджу в державному управлінні. 1.2. Основні елементи структури іміджу державної установи. 1.3. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника-державного службовця....
18 / 07 / 2020
Етапи проведення ПР-компанії На Україні ринок шампанського сьогодні вельми розвинений — на нім працюють більше 10 виробників. Найбільш відомі з них — це ЗАТ «Завод шампанських вин» (р. Артемовськ),...
14 / 07 / 2020
Вступ. 1. Концепція реклами як форми психологічних впливів. 2. Особливості психологічного впливу зовнішньої реклами. 3. Плакат і його модернізовані форми та їх вплив. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На...
25 / 05 / 2020
Вступ. 1. Сформування іміджу організації. 2. Умови формування іміджу. 3. Особливості створення іміджу. 4. Показники іміджу. 5. Соціальна спрямованість іміджу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В даний час проблема...
24 / 04 / 2020
Вступ. 1. Сутність та місце реклами в діяльності підприємства. 2. Основні цілі реклами на підприємстві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасний етап розвитку економіки України відрізняється високим рівнем нестабільності...
15 / 04 / 2020
Вступ. 1. Поняття та основні аспекти іміджу в паблік рилейшнз. 2. Підходи до розуміння механізмів формування іміджу. 3. Основні методи формування іміджу організації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В...
Вступ 1. Організаційно-психологічні передумови ефективності зв’язків з громадськістю 2. Сутність організаційних форм управління зв’язками з громадськістю Висновки Список використаної літератури Вступ Взаємодія з аудиторією на основі точної інформації виключає...
12 / 12 / 2019
Вступ. 1.Маркетингова сутність реклами, її класифікація та вибір форми реклами. Розробка рекламного бюджету. 2.Планування та реалізація рекламної компанії на промисловому підприємстві. 3.Ефективність реклами. Висновки. Вступ. Небагато підприємств можуть сьогодні...
10 / 12 / 2019
Вступ. Розділ І. Роль інтернет-ЗМІ у сучасному інформаційному просторі. 1.1. Історія появи розвитку інтернет-журналістики. 1.2. Типлогічні особливості та проблема класифікації інтернет-ЗМІ. 1.3. Інтернет-ЗМІ нового типу. Висновки до Розділу І....
30 / 10 / 2019
1. Рентабельність реклами. 2. Види реклами залежно від стадії життєвого циклу товару. 3. Особливості рекламування зброї. Список використаної літератури. 1. Рентабельність реклами Рентабельність реклами – це відношення отриманого прибутку...
26 / 10 / 2019
Вступ 1. Рекламна компанія та особливості її проведення для підприємства 2. Рекламна кампанія на прикладі меблевого магазину “Промінь” 3. Шляхи вдосконалення рекламних компаній на підприємстві та перспективи розвитку Висновки...
20 / 10 / 2019
Вступ. 1. Характеристика основних типів девіацій. 2. Вияв девіацій та чинники формування схильності до соціально-негативної поведінки засобами масової інформації. 3. Шляхи подолання девіації та роль соціальної реклами. Висновки. Список...
21 / 09 / 2019
Створенням та виготовленням рекламного звернення займаються професійні організації, які надають своїм клієнтам повний або обмежений обсяг послуг з планування і проведення рекламних кампаній, а також окремих її заходів, наприклад,...
ВСТУП Сучасний етап розвитку нашої країни (останні 5 років) відрізняється динамізмом і якісними змінами у всіх сферах громадського життя. Процес радикалізації, відновлення торкнувся усі без винятку політичні, економічні і...
31 / 01 / 2019
Вступ 1. Маркетингова сутність реклами 2. Класифікація реклами 3. Вибір форми реклами 4. Підходи при виборі рекламних засобів 5. Характеристики аудиторій кожного засобу реклами 6. Принципові основи рекламної кампанії...
Вступ 1.Реклама в системі міжнародного маркетингу. 1.1. Класифікація реклами 1.2.Методи оцінки ефективності засобу рекламування Вступ. Реформування української економіки, що проводилося шляхом ринкових перетворень призвело до появі нового виду підприємницької...
19 / 06 / 2018
Введение Глава 1. Исследование рынка 1.1. Общее исследование рынка 1.2. Исследование рыночного сегмента 1.3. Исследование конкурентов Глава 2. Стратегия маркетинга 2.1. Стратегический план маркетинга 2.2. План маркетинга Глава 3.Продвижение...
Рекламні агентства на Україні Поняття рекламного агентства, його задача і функції Види рекламних агентств Рекламні агентства з повним циклом послуг Спеціалізовані агентства Агентства орієнтовані на промисловість і агентства національних...
30 / 04 / 2018
Вступ. 1. Роль та завдання ПР в організації бізнесу. 2. Основні цілі ПР у бізнесі. 3. Організаційно-психологічні передумови ефективності основних завдань ПР. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Паблік рілейшнз...
14 / 04 / 2018
1. Як розрахувати індекс росту товарообігу?. 2. Як можна оптимізувати заходи рекламної компанії? Поясніть на прикладі. 3. Поясніть такі поняття: — просте відшкодування з відстрочкою; — система саморегулювання. Список...
11 / 02 / 2018
1. Аналіз теорії впливу реклами на людину. 2. Розроблення стратегії міжнародного маркетингу. Список використаної літератури. 1. Аналіз теорії впливу реклами на людину Відома універсальна модель впливу реклами на психіку...
20 / 07 / 2017
Вступ Актуальність теми. Виборча кампанія як специфічний вид політичної діяльності, безумовно, якнайбільше потребує кількісних та якісних даних щодо ефективності вкладених у вибори часу, сил і коштів, навіть якщо ці...
22 / 05 / 2017
1. Стратегічні альтернативи в міжнародному маркетингу: стандартизація та адаптація. 2. Умови ефективної реклами в міжнародному середовищі. Список використаної літератури. 1. Стратегічні альтернативи в міжнародному маркетингу: стандартизація та адаптація Стандартизована...
Вступ. 1. Призначення заголовків. 2. Види газетних та журнальних заголовків. 3. Архітектоніка газетного заголовка. 4. Композиція заголовка. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Заголовок, як відомо, є одним з основних,...
14 / 04 / 2017
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи становлення українського місцевого телебачення. 1.1. Історія розвитку телебачення в Україні та його дослідження в літературі. 1.2. Становлення загальноукраїнської та місцевої телевізійної програми. 1.3. Правове...
16 / 03 / 2017
Вступ. 1. Розвиток глобальної та міжнародної реклами. 2. Доступність міжнародної реклами. 3. Сучасний стан реклами в умовах глобальної кризи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Зараз як на Україні, так...
Вступ. 1. Реклама: поняття і функції, мета і види. 1.1. Визначення слова „реклама”. 1.2. Задачі та функції реклами. 1.3. Принципи реклами. 2. Способи представлення рекламної продукції. 2.1. Ефективність та...
Вступ. 1. Сутність і принципи ПР. 2. Стан паблік рілейщнз в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Зв'язки із громадськістю — явище набагато більше глибокі й широке, чим просто...
16 / 12 / 2016
1. Як розрахувати індекс росту товарообігу?. 2. Як можна оптимізувати заходи рекламної компанії? Поясніть на прикладі. 3. Поясніть такі поняття: — просте відшкодування з відстрочкою; — система саморегулювання. Список...
16 / 09 / 2016
Введение. Раздел 1. Теоретические и методологические проблемы психологии рекламы. Раздел 2. Реклама как средство психологического воздействия. 2.1. Концепция рекламы как формы психологических воздействий. 2.2. Гипноз и внушение. 2.3. Подражание...
13 / 08 / 2016
Реклама торгового бренду «Л'Етуаль». Декоративна косметика – помада. 1.(місяць1,5) Описати якими засобами ви пропонуєте заявити про товар (дегустація або апробація) 1.1. Провести соц. опитування Анкетні данні відображають суб’єктивні оцінки...
Вступ. 1. Концепція реклами як форми психологічних впливів. 2. Особливості психологічного впливу реклами. 3. Психологічні аспекти сприйняття реклами. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На сьогоднішній день актуальність досліджень реклами...
24 / 06 / 2016
Вступ. 1. Антиінфляційні заходи. 2. Соціальні підходи до розвитку людського суспільства: розкриття суті формаційного та цивілізаційного підходів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціально-економічний розвиток суспільства — це природно-історичний процес,...
22 / 04 / 2016
1. Форми і зміст рекламних звернень, що використовуються для стимулювання продажу продуктів гостинності. 2. Паблик рилейшинз, його роль у стимулюванні продажу товарів і послуг індустрії гостинності. 3. Особливості комерційної...
16 / 01 / 2016
Глава 2. Организация и планирование рекламно выставочной деятельности компании «ООО "Инструмент ДВТ"». 2.1 Характеристика компании и направлений рекламно выставочной деятельности компании «ООО "Инструмент ДВТ"». 2.2 Выявление проблем в организации...
12 / 12 / 2015
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти рекламного менеджменту. 1.1. Поняття та сутність рекламного менеджменту. 1.2. Суб’єкти та об’єкти рекламного менеджменту. 1.3. Взаємозв’язок реклами та маркетингу. Розділ 2. Рекламний менеджмент: цілі...
10 / 11 / 2015
Вступление Раздел 1. Общие теоретические принципы демократизации прессы 1.1. Сущность демократии и значения демократизации прессы на современном этапе 1.2. Свобода слова и цензура как направления государственной идеологии 1.3. Нормативно...
3 / 11 / 2015
У кавовій промисловості існує необхідність в об'єктивній формі сенсорної оцінки кави, щоб встановлювати точну якість продукту разом з постійністю цієї якості протягом певного часу і в умовах процесу виробництва...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи організація реклами у ЗМІ 1.1. Сутність реклами. Класифікація реклами. 1.2. Значення реклами та сучасний стан рекламної діяльності у засобах масової інформації. 1.3. Нормативно-правова база...
5 / 09 / 2015
Глава 2. Организация и планирование рекламно выставочной деятельности компании «ООО "Инструмент ДВТ"». 2.1 Характеристика компании и направлений рекламно выставочной деятельности компании «ООО "Инструмент ДВТ"». 2.2 Выявление проблем в организации...
1 / 09 / 2015
Опрацювання плану використання рекламних засобів у рекламній кампанії передбачає визначення: де, коли, як часто, протягом якого часу публікується (або транслюється) рекламне звернення. При цьому вибір засобів і носіїв реклами...
11 / 06 / 2015
Вступ. 1. Історія формування та розвитку реклами та дизайну. 2. Основні тенденції реклами та дизайну в Україні та світі. 2.1. Міжнародні зв'язки дизайнерських структур України. 2.2. Соціально-економічна ефективність розвитку...
14 / 05 / 2015
Вступ. 1. ПР у формуванні іміджу фірми (організації). 1.1. Особливості формування іміджу організації та його елементи. 1.2. Основні іміджетвірні чинники. 2. Методи формування іміджу в паблік рилейшнз. 2.1. Методи...
30 / 03 / 2015
Вступ. 1. Процес планування і оцінки ефективності радіореклами. 2. Класифікація теле- та відеореклами. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Створенням та виготовленням рекламного звернення займаються професійні організації, які надають своїм...
20 / 03 / 2015
Засоби реклами (канали поширення рекламних звернень) вибираються таким чином, щоб ефективно досягти уваги цільової аудиторії. Причому основними критеріями при виборі каналів поширення рекламних послань є забезпечення максимального охоплення цільової...
16 / 02 / 2015
Вступ. 1. Сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю. 2. Принципи організації та управління системою засобів масової комунікації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Наука і мистецтво дуже складного...
30 / 12 / 2014
Вступ. 1. Реклама: поняття і функції, мета і види. 2. Задачі та функції реклами. 3. Принципи реклами. 4. Ефективність та мотивація реклами в бізнесі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
29 / 12 / 2014