referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Реклама

Вступ У сучасній мистецтвознавчій літературі серед художників та мистецтвознавців немає чітко виробленої й уніфікованої термінології і класифікації плаката, тому це поняття трактується досить довільно і його визначення часто суперечать...
18 / 04 / 2023
Вступ Графіка — вид образотворчого мистецтва, у якому використовуються інструменти, якими можна писати, шкрябати, креслити, малювати і де головними зображувальними засобами є контурна лінія, штрих, пляма, а також тон...
18 / 04 / 2023
1. Передумови появи й розвитку PR в Росії та його особливості Говорячи про передумови становлення PR як відносно самостійного виду професійної діяльності, потрібно помітити, що згадані вище чинники конкуренції в...
27 / 02 / 2023
Вступ Актуальність теми. Реклама є одним з найхарактерніших засобів створення позитивного іміджу фірми, залучення нових споживачів, просування продукції чи послуги, який застосовується в сучасних економічних господарських відносинах. Рекламна практика...
14 / 02 / 2023
Вступ Актуальність теми. Вплив реклами на суспільний добробут є актуальною темою сучасних економічних досліджень, що пов’язано з переходом вітчизняної економіки до постіндустріального етапу розвитку, підвищенням її інформатизації. Чим більш...
20 / 10 / 2022
Система регулювання рекламної діяльності має триярусну структуру: стихійне ринкове регулювання; регулювання, здійснюване власне фірмами; державне регулювання. Суть державного регулювання реклами — мінімальне державне втручання в рекламну діяльність, за винятком...
20 / 10 / 2022
Вступ Актуальність теми. Рекламна практика зазвичай асоціюється з буденністю та тривіальністю. Проте це лише поверхневий погляд. Реклама всюди: навіть там, де ми її не очікуємо побачити. Вона проникає у...
23 / 09 / 2022
Вступ Актуальність теми. Оскільки потреби людини постійно змінюються, то змінюються і методи мотивації праці, тобто не можна наперед розрахувати, що вчорашня мотивація виявиться успішною і сьогодні. З розвитком особи...
6 / 09 / 2022
Вступ Актуальність теми. У наших умовах поява паблік рілейшнз (далі – ПР) як сфери діяльності стала наслідком розвитку демократії, ринкових механізмів господарювання і запитів соціально-економічної і політичної практики загалом,...
5 / 09 / 2022
Вступ Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) — це наука і мистецтво досягнення взаємопорозуміння та згоди між людьми, соціальними групами, класами, націями, державами на основі цілеспрямованого формування громадської думки та...
Вступ Актуальність теми. Журналістика є найбільш мобільною частиною культури, завжди відповідає соціополітичному статуту держави. Стратиграфічний ізоморфізм культури і журналістики породжує властивість її транзитивності, гнучку здатність відображати головні парадигматичні складові...
23 / 06 / 2022
Актуальність теми дисертації. Після набуття Україною незалежності обраний нею демократичний шлях розвитку починає набувати все більш конкретних форм. Орієнтиром поступального суспільного руху обрано громадянське суспільство, яке вже утвердило себе...
1. Моделі комунікації з точки зору паблік рилейшнз і реклами Під комунікацією розуміють процеси перекодування даних із вербальної в невербальну і навпаки — з невербальної у вербальну сфери. Різні...
Моральний і етично-правовий портрет юриста: усвідомлення своїх прав та обов’язків; відмінне знання законодавчо-нормативної бази; чесність і правдивість; уміння підпорядковувати свої власні інтереси інтересам колективу; відчуття відповідальності; порядність; товариськість; тактовність;...
Паблік рилешнз на сьогоднішній день є необхідним для всіх галузей економіки України, зокрема для аграрного сектора. Так, в сільськогосподарських підприємствах при застосуванні маркетингових концепцій, останні зазнають певних змін, корективів,...
14 / 04 / 2022
В умовах ринкових відносин, в тому числі і в аграрній сфері, центр економічної діяльності переміщується до основної ланки всієї економіки – підприємства, тому визначення особливостей організовування діяльності підприємств у...
14 / 04 / 2022
Вступ Актуальність теми. В умовах докорінних перетворень українського суспільства і держави, виборчий процес відіграє одну з головних ролей у формуванні стратегічного курсу і поточної політики, співвідношенні сил між гілками...
Вступ Виставковому бізнесу доводиться працювати у жорстких умовах. З одного боку, потреби консолідації ринку викликають зростання внутрішньої конкуренції, а стрімкий економічний розвиток призводить до появи на нашому ринку іноземних...
28 / 03 / 2022
Вступ Актуальність теми. Взаємовідносини політики та ЗМІ є надзвичайно актуальною проблемою сьогодення. З другої половини XX ст. мас-медіа стали головним інститутом масової політичної комунікації – найважливішим суб’єктом розповсюдження суспільно...
Вступ Актуальність теми. Реклама є одним з найхарактерніших засобів створення позитивного іміджу фірми, залучення нових споживачів, просування продукції чи послуги, який застосовується в сучасних економічних господарських відносинах. Рекламна практика...
20 / 02 / 2022
Вступ Актуальність теми. Пріоритети сучасної діяльності правоохоронних органів ще не відповідають запитам і масштабам демократизації країни, що обумовлює традиційне (стереотипне) сприйняття органів правопорядку як інституту держави, інструменту силового впливу...
16 / 02 / 2022
Вступ Актуальність теми. Функція управління зв’язками з громадськістю є невід’ємним атрибутом успішної діяльності органів державної влади. Саме прес-служба та прес-секретар виконують інфраструктурну роль успішної організації державного управління, сприяє оптимізації...
16 / 02 / 2022
Вступ Засоби масової інформації – це галузь людської діяльності, яка у час інформації та інформатизації суттєво впливає на все наше життя, є невід’ємною частиною культури, бере активну участь у...
10 / 02 / 2022
Вступ Актуальність теми. Книга — чи не найголовніший елемент культури будь-якої нації. Вона не лише передає нащадкам свою історію, культурні, духовні, наукові досягнення минулого, а й укріплює націю, формує...
10 / 02 / 2022
Стимулювання збуту продукції АПК як складова комплексу маркетингу передбачає використання короткотермінових заходів, спрямованих на швидке реагування ринку у відповідь на пропозицію підприємства придбати певний товар. Система просування та стимулювання...
10 / 02 / 2022
1. Роль та значення публічного адміністрування у національній економіці України Публічне адміністрування реалізується публічними службовцями, які працюють у публічних організаціях і виконують широке коло завдань. Відповідно до “Концепції реформування...
Вступ Загальноприйнятим є твердження, що реклама, враховуючи її характерні риси, функції та завдання, є складовою частиною масової комунікації і успадковує від неї основні характеристики: «множинність» каналів передачі; можливість одночасної...
21 / 03 / 2021
Вступ Актуальність теми. Редакторська професія передбачає набуття її представником умінь і навичок кваліфіковано працювати з текстами, які мають різне цільове призначення, належать до різних тематичних розділів та мають різну...
21 / 03 / 2021
Ефективна діяльність будь якого підприємства завжди пов’язана з його рекламною кампанією. Планування та аналіз ефективності рекламної кампанії — це досить складний і важливий процес, що входить до основного комплексу...
21 / 03 / 2021
Вступ В багатьох галузях із монополістичною конкуренцією ціна й обсяг виробництва не занадто сильно відрізняються від тих, що існують як результат чистої конкуренції. Високо еластичний характер кривої попиту кожної...
16 / 03 / 2021
Вступ. 1. Основи комунікативної специфіки реклами. 2. Характеристики аудиторій кожного засобу реклами. 3. Особливості естетичного сприйняття реклами. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціальні процеси, що відбуваються у сучасному українському...
20 / 01 / 2021
Створенням та виготовленням рекламного звернення займаються професійні організації, які надають своїм клієнтам повний або обмежений обсяг послуг з планування і проведення рекламних кампаній, а також окремих її заходів, наприклад,...
11 / 12 / 2020
Вступ. 1. Рекламна компанія та особливості її проведення для підприємства 2. Формування конкурентних переваг на підприємстві та вплив на них рекламної діяльності Висновки. Список використаної літератури. Вступ Рекламна кампанія...
1. Системи масових комунікацій та її функції. 2. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю. 3. Механізми взаємодії із засобами масової інформації. 4. Політичні зв’язки з громадськістю. 5. Зв’язки з...
25 / 08 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти іміджу державних установ. 1.1. Питання іміджу в державному управлінні. 1.2. Основні елементи структури іміджу державної установи. 1.3. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника-державного службовця....
18 / 07 / 2020
Етапи проведення ПР-компанії На Україні ринок шампанського сьогодні вельми розвинений — на нім працюють більше 10 виробників. Найбільш відомі з них — це ЗАТ «Завод шампанських вин» (р. Артемовськ),...
14 / 07 / 2020
Вступ. 1. Концепція реклами як форми психологічних впливів. 2. Особливості психологічного впливу зовнішньої реклами. 3. Плакат і його модернізовані форми та їх вплив. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На...
25 / 05 / 2020
Вступ. 1. Сформування іміджу організації. 2. Умови формування іміджу. 3. Особливості створення іміджу. 4. Показники іміджу. 5. Соціальна спрямованість іміджу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В даний час проблема...
24 / 04 / 2020
Вступ. 1. Сутність та місце реклами в діяльності підприємства. 2. Основні цілі реклами на підприємстві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасний етап розвитку економіки України відрізняється високим рівнем нестабільності...
15 / 04 / 2020
Вступ. 1. Поняття та основні аспекти іміджу в паблік рилейшнз. 2. Підходи до розуміння механізмів формування іміджу. 3. Основні методи формування іміджу організації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В...
Вступ 1. Організаційно-психологічні передумови ефективності зв’язків з громадськістю 2. Сутність організаційних форм управління зв’язками з громадськістю Висновки Список використаної літератури Вступ Взаємодія з аудиторією на основі точної інформації виключає...
12 / 12 / 2019
Вступ. 1.Маркетингова сутність реклами, її класифікація та вибір форми реклами. Розробка рекламного бюджету. 2.Планування та реалізація рекламної компанії на промисловому підприємстві. 3.Ефективність реклами. Висновки. Вступ. Небагато підприємств можуть сьогодні...
10 / 12 / 2019
Вступ. Розділ І. Роль інтернет-ЗМІ у сучасному інформаційному просторі. 1.1. Історія появи розвитку інтернет-журналістики. 1.2. Типлогічні особливості та проблема класифікації інтернет-ЗМІ. 1.3. Інтернет-ЗМІ нового типу. Висновки до Розділу І....
30 / 10 / 2019
1. Рентабельність реклами. 2. Види реклами залежно від стадії життєвого циклу товару. 3. Особливості рекламування зброї. Список використаної літератури. 1. Рентабельність реклами Рентабельність реклами – це відношення отриманого прибутку...
26 / 10 / 2019
Вступ 1. Рекламна компанія та особливості її проведення для підприємства 2. Рекламна кампанія на прикладі меблевого магазину “Промінь” 3. Шляхи вдосконалення рекламних компаній на підприємстві та перспективи розвитку Висновки...
20 / 10 / 2019
Вступ. 1. Характеристика основних типів девіацій. 2. Вияв девіацій та чинники формування схильності до соціально-негативної поведінки засобами масової інформації. 3. Шляхи подолання девіації та роль соціальної реклами. Висновки. Список...
21 / 09 / 2019
ВСТУП Сучасний етап розвитку нашої країни (останні 5 років) відрізняється динамізмом і якісними змінами у всіх сферах громадського життя. Процес радикалізації, відновлення торкнувся усі без винятку політичні, економічні і...
31 / 01 / 2019
Вступ 1. Маркетингова сутність реклами 2. Класифікація реклами 3. Вибір форми реклами 4. Підходи при виборі рекламних засобів 5. Характеристики аудиторій кожного засобу реклами 6. Принципові основи рекламної кампанії...
Вступ 1.Реклама в системі міжнародного маркетингу. 1.1. Класифікація реклами 1.2.Методи оцінки ефективності засобу рекламування Вступ. Реформування української економіки, що проводилося шляхом ринкових перетворень призвело до появі нового виду підприємницької...
19 / 06 / 2018
Введение Глава 1. Исследование рынка 1.1. Общее исследование рынка 1.2. Исследование рыночного сегмента 1.3. Исследование конкурентов Глава 2. Стратегия маркетинга 2.1. Стратегический план маркетинга 2.2. План маркетинга Глава 3.Продвижение...
Рекламні агентства на Україні Поняття рекламного агентства, його задача і функції Види рекламних агентств Рекламні агентства з повним циклом послуг Спеціалізовані агентства Агентства орієнтовані на промисловість і агентства національних...
30 / 04 / 2018
Вступ. 1. Роль та завдання ПР в організації бізнесу. 2. Основні цілі ПР у бізнесі. 3. Організаційно-психологічні передумови ефективності основних завдань ПР. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Паблік рілейшнз...
14 / 04 / 2018
1. Як розрахувати індекс росту товарообігу?. 2. Як можна оптимізувати заходи рекламної компанії? Поясніть на прикладі. 3. Поясніть такі поняття: — просте відшкодування з відстрочкою; — система саморегулювання. Список...
11 / 02 / 2018
1. Аналіз теорії впливу реклами на людину. 2. Розроблення стратегії міжнародного маркетингу. Список використаної літератури. 1. Аналіз теорії впливу реклами на людину Відома універсальна модель впливу реклами на психіку...
20 / 07 / 2017
Вступ Актуальність теми. Виборча кампанія як специфічний вид політичної діяльності, безумовно, якнайбільше потребує кількісних та якісних даних щодо ефективності вкладених у вибори часу, сил і коштів, навіть якщо ці...
22 / 05 / 2017
1. Стратегічні альтернативи в міжнародному маркетингу: стандартизація та адаптація. 2. Умови ефективної реклами в міжнародному середовищі. Список використаної літератури. 1. Стратегічні альтернативи в міжнародному маркетингу: стандартизація та адаптація Стандартизована...
Вступ. 1. Призначення заголовків. 2. Види газетних та журнальних заголовків. 3. Архітектоніка газетного заголовка. 4. Композиція заголовка. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Заголовок, як відомо, є одним з основних,...
14 / 04 / 2017
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи становлення українського місцевого телебачення. 1.1. Історія розвитку телебачення в Україні та його дослідження в літературі. 1.2. Становлення загальноукраїнської та місцевої телевізійної програми. 1.3. Правове...
16 / 03 / 2017
Вступ. 1. Розвиток глобальної та міжнародної реклами. 2. Доступність міжнародної реклами. 3. Сучасний стан реклами в умовах глобальної кризи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Зараз як на Україні, так...
Вступ. 1. Реклама: поняття і функції, мета і види. 1.1. Визначення слова „реклама”. 1.2. Задачі та функції реклами. 1.3. Принципи реклами. 2. Способи представлення рекламної продукції. 2.1. Ефективність та...
Вступ. 1. Сутність і принципи ПР. 2. Стан паблік рілейщнз в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Зв'язки із громадськістю — явище набагато більше глибокі й широке, чим просто...
16 / 12 / 2016
Введение. Раздел 1. Теоретические и методологические проблемы психологии рекламы. Раздел 2. Реклама как средство психологического воздействия. 2.1. Концепция рекламы как формы психологических воздействий. 2.2. Гипноз и внушение. 2.3. Подражание...
13 / 08 / 2016
Реклама торгового бренду «Л'Етуаль». Декоративна косметика – помада. 1.(місяць1,5) Описати якими засобами ви пропонуєте заявити про товар (дегустація або апробація) 1.1. Провести соц. опитування Анкетні данні відображають суб’єктивні оцінки...
Вступ. 1. Концепція реклами як форми психологічних впливів. 2. Особливості психологічного впливу реклами. 3. Психологічні аспекти сприйняття реклами. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На сьогоднішній день актуальність досліджень реклами...
24 / 06 / 2016
Вступ. 1. Антиінфляційні заходи. 2. Соціальні підходи до розвитку людського суспільства: розкриття суті формаційного та цивілізаційного підходів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціально-економічний розвиток суспільства — це природно-історичний процес,...
22 / 04 / 2016
1. Форми і зміст рекламних звернень, що використовуються для стимулювання продажу продуктів гостинності. 2. Паблик рилейшинз, його роль у стимулюванні продажу товарів і послуг індустрії гостинності. 3. Особливості комерційної...
16 / 01 / 2016
Глава 2. Организация и планирование рекламно выставочной деятельности компании «ООО "Инструмент ДВТ"». 2.1 Характеристика компании и направлений рекламно выставочной деятельности компании «ООО "Инструмент ДВТ"». 2.2 Выявление проблем в организации...
12 / 12 / 2015
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти рекламного менеджменту. 1.1. Поняття та сутність рекламного менеджменту. 1.2. Суб’єкти та об’єкти рекламного менеджменту. 1.3. Взаємозв’язок реклами та маркетингу. Розділ 2. Рекламний менеджмент: цілі...
10 / 11 / 2015
Вступление Раздел 1. Общие теоретические принципы демократизации прессы 1.1. Сущность демократии и значения демократизации прессы на современном этапе 1.2. Свобода слова и цензура как направления государственной идеологии 1.3. Нормативно...
3 / 11 / 2015
У кавовій промисловості існує необхідність в об'єктивній формі сенсорної оцінки кави, щоб встановлювати точну якість продукту разом з постійністю цієї якості протягом певного часу і в умовах процесу виробництва...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи організація реклами у ЗМІ 1.1. Сутність реклами. Класифікація реклами. 1.2. Значення реклами та сучасний стан рекламної діяльності у засобах масової інформації. 1.3. Нормативно-правова база...
5 / 09 / 2015
Глава 2. Организация и планирование рекламно выставочной деятельности компании «ООО "Инструмент ДВТ"». 2.1 Характеристика компании и направлений рекламно выставочной деятельности компании «ООО "Инструмент ДВТ"». 2.2 Выявление проблем в организации...
1 / 09 / 2015
Опрацювання плану використання рекламних засобів у рекламній кампанії передбачає визначення: де, коли, як часто, протягом якого часу публікується (або транслюється) рекламне звернення. При цьому вибір засобів і носіїв реклами...
11 / 06 / 2015
Вступ. 1. Історія формування та розвитку реклами та дизайну. 2. Основні тенденції реклами та дизайну в Україні та світі. 2.1. Міжнародні зв'язки дизайнерських структур України. 2.2. Соціально-економічна ефективність розвитку...
14 / 05 / 2015
Вступ. 1. ПР у формуванні іміджу фірми (організації). 1.1. Особливості формування іміджу організації та його елементи. 1.2. Основні іміджетвірні чинники. 2. Методи формування іміджу в паблік рилейшнз. 2.1. Методи...
30 / 03 / 2015
Вступ. 1. Процес планування і оцінки ефективності радіореклами. 2. Класифікація теле- та відеореклами. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Створенням та виготовленням рекламного звернення займаються професійні організації, які надають своїм...
20 / 03 / 2015
Засоби реклами (канали поширення рекламних звернень) вибираються таким чином, щоб ефективно досягти уваги цільової аудиторії. Причому основними критеріями при виборі каналів поширення рекламних послань є забезпечення максимального охоплення цільової...
16 / 02 / 2015
Вступ. 1. Сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю. 2. Принципи організації та управління системою засобів масової комунікації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Наука і мистецтво дуже складного...
30 / 12 / 2014
Вступ. 1. Реклама: поняття і функції, мета і види. 2. Задачі та функції реклами. 3. Принципи реклами. 4. Ефективність та мотивація реклами в бізнесі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
29 / 12 / 2014