referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

PR-компанії компанії з виробництва кави "Клуб кави"

У кавовій промисловості існує необхідність в об'єктивній формі сенсорної оцінки кави, щоб встановлювати точну якість продукту разом з постійністю цієї якості протягом певного часу і в умовах процесу виробництва кави.

Для компанії з виробництва кави «Клуб кави»мета реклами – довести інформацію до споживачів і домогтися їх прихильності з метою розширення попиту на товар. Споживачеві реклама дає змогу заощадити час і кошти при з’ясуванні заявлених відмінних властивостей товару. У широкому розумінні мета реклами полягає у специфічному комунікаційному завданні, яке виконується в середовищі певної аудиторії й у заданий період часу. Рекламні цілі мають бути дієвим і ефективним комунікаційним інструментом, що пов’язує стратегічні й тактичні рішення.

Слоган компанії «Клуб кави» — «Кава, що смакує»

Цілі реклами компанії з виробництва кави «Клуб кави»є відповіддю на два основні запитання: 1) що має зробити реклама для рекламодавця? 2) які зміни в думках споживачів має здійснити реклама і на які дії вона спрямована?

Можна виділити такі взаємозалежні цілі реклами компанії з виробництва кави «Клуб кави»:

— формування у споживача певного рівня знань про певний товар (послугу);

— формування потреби в певному товарі (послузі);

— формування доброзичливого ставлення до фірми;

— спонукання споживача звернутися до цієї фірми;

— спонукання до придбання саме цього товару в цієї фірми;

— стимулювання збуту товару (послуг);

— прискорення товарообігу;

— прагнення зробити певного споживача постійним покупцем цього товару, постійним клієнтом фірми;

— формування в інших фірм образу надійного партнера;

Всі зазначені цілі можна об’єднати в три групи: пізнавальні (відображення інформації про товар чи фірму); впливу (спрямовані на зміну в уявленнях споживача, переконання); спонукання (переконання здійснити певну дію за короткий час).

Розрізняють такі п’ять форм (типів) реклами:

1. Реклама іміджу товару для розширення обсягу продажу у перспективі.

2. Спонукальна реклама, що спрямована не на ставлення покупця до товару, а на його поведінку.

3. Інтерактивна реклама – персоналізоване рекламне повідомлення, що ставить за мету встановлення діалогу з потенційним покупцем шляхом заохочення його відгуку, на основі якого фірма намагається потім налагодити комерційні відносини. Цей вид реклами прагне поєднувати завдання двох попередніх форм: створити імідж й одночасно домогтися вимірного поведінкового відгуку, що дає змогу негайно оцінити ефект повідомлення.

4. Фірмова реклама ставить за мету сформувати або підсилити в різних аудиторій позитивне ставлення до фірми шляхом формування її іміджу, створення клімату довіри.

5. Спонсорство й меценатство як метод поліпшення іміджу фірми.

І етап — підготовчий

При правильній організації реклама дуже ефективна й сприяє швидкій безперебійній реалізації продукції. При цьому прискорюється повернення оборотних коштів підприємств, установлюються ділові контакти виробників з покупцями та споживачами продукції, попит зростає, що, у свою чергу, є об’єктивною основою підвищення ефективності господарської діяльності.

Підготовчий етап містить у собі планування рекламної кампанії. Планування враховує ситуацію, що складається навколо товару на ринку, та визначає витрати на рекламу, які, з одного боку, диктуються оптимальним набором використаних видів та засобів розповсюдження реклами, а з іншого – обсягом розміщення реклами, що визначає її вартість.

Планування рекламної кампанії передбачає ряд послідовних етапів: визначення цілей та об’єктів рекламної кампанії; визначення цільової аудиторії реклами; вибір засобів реклами; підготовка рекламного звернення; розробка графіків виходу реклами; складання бюджету просування товару; попередня оцінка ефективності реклами.

Одним з найбільш складних елементів у рамках планування, що безпосередньо впливає на ефективність рекламної кампанії, є вибір засобів реклами. Вирішуючи питання про те, який чи які засоби реклами використовувати в рекламній кампанії, необхідно звернути увагу на два важливі питання:

1. Пріоритетні напрями використання засобів реклами.

2. Врахування недоліків та переваг кожного із засобів.

Основні цілі ПР-компанії

Вивчення кон'юнктури ринку й результати досліджень дозволили сформулювати три мети: 1) завоювати довіру покупців, створюючи імідж компанії, що піклується про потреби американського суспільства; 2) підвищити рівень привабливості торговельних марок з метою збільшення попиту; 3) зберегти існуючу частку компанії на ринку.

Цільові аудиторії: споживачі кави у віці від 25 до 54 років з більш низьким рівнем доходу й освіти, ніж у середньому по країні.

Стратегії: 1) розробити програму по залученню споживачів і формуванню в них почуття причетності до життя рідного міста; 2) розробити принципово нову програму по забезпеченню й підтримці інформованості громадськості про продукцію компанії; 3) об'єднати зусилля служб PR, реклами й маркетингу.

Ризик неправильної думки внаслідок можливого поганого настрою або незначної хвороби однієї людини при такій дегустації мінімізований. Іншим плюсом групової оцінки є сумісні дії, обговорення особливостей кави і отримання великої кількості інформації, оскільки індивідуальна чутливість і пороги сприйняття у різних дегустаторів можуть відрізнятися. Сенсорні тести можуть бути згруповані в три основні типи:

«Тріо» тести

Вони використовуються у випадках, коли треба визначити, чи існує яка-небудь помітна відмінність між двома зразками. У цій конфігурації тесту один зразок кави розливається в дві чашки, а в третій чашці знаходиться абсолютно інша кава. Ці три чашки представлено групі. Експертам потрібно визначити, яка чашка є зайвою. Існує також варіація цього тесту, яка називається «дуо-тріо» тест: групі представляють п'ять чашок, де дві зайві чашки (їх ще іноді називають іноземцями), перетасовані з трьома чашками однакових зразків (сестер).

«Дуо» тести

Це тест, коли групі представляють два або більше сортів (видів) кави у різних чашках. Члени комісії повинні оцінити чашки кави у відношенні до однієї наперед визначеної нотки кави. (Такі нотки, відтінки, нюанси називаються Сенсорними змінними).

«Абсолютні» тести, в яких визначається загальна складова тієї чи іншої кави, аромат і загальна оцінка. Така загальна складова визначається виходячи з минулого досвіду кап-тестера і вимагає величезної кількості запасів асоціацій аромату кави, а отже досвіду. В ході таких тестів зазвичай визначається і записується профайл аромату кави.

Сесії кап-тестінгу не можуть бути дуже довгими, оскільки після 12-тої чашки розвивається сенсорна втома. Ця умова особливо відноситься до дегустації кави еспрессо, бо масла еспрессо затримуються на язику і мембранах рота довше і залишають після себе тривалий післясмак. Полоскання рота водою не завжди ефективне.

Недоліки та переваги основних засобів реклами

Засоби реклами Переваги Недоліки

1. Реклама в пресі

1.Велика ймовірність помилки при виборі з великої кількості видань тих, за рахунок яких
можна охопити цільову аудиторію.

2.Неможливість впливати на почуття та настрій людей за допомогою музики, звукових ефектів, руху.

3.У певних випадках недостатність місця,
що обмежує розміри та зміст рекламних звернень

1. Відносно низька вартість.

2. Широке охоплення аудиторії

2. Реклама на радіо

1. Непідкріпленість наочними образами, що погіршує сприйняття та запам’ятовування реклами

1. Відносно низька вартість.

2.Можливість забезпечити як широке охоплення, так і конкретної цільової аудиторії.

3.Можливість впливати на почуття та настрій людей за допомогою музики, звукових ефектів

3. Реклама на телебаченні

1. Висока вартість.

2.У певних випадках можливість заміни на
більш дешеві засоби реклами

1.Можливість цілеспрямовано впливати на аудиторію та викликати певну реакцію у відповідь.

2. Найбільше привертає увагу.

3.Можливість забезпечити як широке охоплення, так
і конкретної цільової аудиторії

4. Кіно та відео-реклама

1. Невелика цільова аудиторія

1. Можливість цілеспрямовано впливати на аудиторію та викликати певну реакцію у відповідь

5. Виставки та ярмарки

1. Допоміжний характер.

2.Неможливість широкого охоплення аудиторії.

3. Висока вартість

1. Наочність.

2.Можливість особистого впливу на споживача.

3.Можливість охопити конкретну цільову аудиторію

6. Рекламні сувеніри

1. Допоміжний характер.

2. Слабкий вплив на споживачів

1. Відносно низька вартість.

2. Позитивна реакція з боку споживачів

7. Пряма поштова реклама

1. У більшості випадків низька ефективність

1.Можливість забезпечити як широке охоплення, так
і конкретної цільової аудиторії.

2.При охопленні невеликої цільової аудиторії –
відносно низька вартість.

3.Можливість заміни особистих відвідувань клієнтів

8. Зовнішня реклама

1. Досить низька ефективність.

2. Невелика цільова аудиторія

1. Відносно низька вартість

9. Інтернет-реклама

1. Неможливість широкого охоплення аудиторії

1.Можливість цілеспрямовано впливати на аудиторію та викликати певну реакцію у відповідь.

2. Відносно низька вартість.

3.Можливість охопити конкретну цільову аудиторію

10. Рекламно-

комерційна

література

1.Неможливість впливати на почуття та настрій людей за допомогою звукових ефектів, руху.

2.Труднощі в охопленні великої аудиторії

1. Відносно низька вартість.

2.Відсутність суворих обмежень на розміри рекламних звернень

ІІ етап – кульмінаційний етап

Найбільшим попитом користується кавова продукція в пакетиках . Більшість респондентів швидко і чітко обирають продукцію, проте існує частка , для яких необхідно здійснити вибір тієї чи іншої марки товару , шляхом їх порівняння , що значно збільшує час на здійснення покупки , який в середньому складає 5 – 7 хвилин. Найменша придбана кількість товару склала 1 одиницю , найбільшу -16.

Наступний застосований метод – опитування, що здійснювався шляхом анкетування.

При складанні анкети використовувалися закриті питання. Вибірка респондентів також склала 25 чоловік.

Для отримання необхідної інформації споживачам пропонувалося заповнити анкету.

Анкета

Шановний споживач ! Звертаємося до Вас з проханням відповісти на питання анкети. Сподіваємося, що Ваші відповіді допоможуть створити таку структуру асортименту кавової продукції, яка б задовольнила Ваші найвибагливіші уподобання .

Вибір варіанту здійснюється наступним чином { } .

1. Як часто Ви п’єте каву:

{ } кожен день

{ } часто

{ } від випадку до випадку

{ } рідко

2. Якому виду кавових продуктів Ви віддаєте перевагу:

{ } кава натуральна мелена чи в зернах

{ } розчинна кава

{ } кавові напої

{ } кавові суміші

3. Яку марку Ви найчастіше споживаєте:

{ } Галка

{ } Tchibo

{ } Jacobs

{ } Добра кава

{ } Петровская слобода

{ } Nescafe

{ } MacCoffee

{ } Elite

{ } Клуб кави

{ } ( свій варіант відповіді ) ___________________________________

4. Що приваблює Вас в цій марці :

{ } смак

{ } аромат

{ } престижність

{ } ціна

{ } якість

{ } зручність фасування

{ } ( свій варіант відповіді ) ____________________________________

5. Чи задовільняє Вас ця марка :

{ } так

{ } ні

{ } так , але не в повній мірі

6. Що Ви б хотіли змінити :

{ } ціну

{ } якість

{ } фасуваня

{ } дизайн

{ } ( свій варіант ) ____________________________________________

7. Чи задовільняє Вас асортимент кавової продукції «Клуб кави» :

{ } так

{ } ні

8. Ваша стать :

{ } чол.

{ } жін.

9. Ваш вік :

{ } до 20

{ } 20-30

{ } 30-40

{ } 40-50

В ході анкетування отримана наступна інформація : 45 % респондентів відвідують “ ТД “ Хрещатик “ кожен день ; 23,7 % — часто ; 13 % — від випадку до випадку і 18,3 % рідко . Найбільшим попитом серед споживачів користуються кавові суміші ( 36 % ) , кава розчинна займає 34 % , кава нерозчинна 25 % та кавові напої 5 %.

Найбільшою популярністю на даному підприємстві користується наступні торгові марки кавової продукції , як : Nescafe–14 %, Elite– 21 %, Галка – 14 %, Celmar– 8 % , KJS– 5 % , MacCoffee– 5 % , інші торгові марки займають 33 %.

Переваги продукції , в основному , зводилися до легкості та швидкості приготування – 47 , 6 % ; 13 % віддали голоси за ціну ; 8 % — обрали смак та аромат ; 9,4 % — якість ; 6,8 % — престижність і 7,2 % — зручність фасування .

На питання “ Чи задовільняє Вас ця марка ? “ :

— 63 , 7 % відповіло “ так “

— 5 , 2 % — “ ні “

— 31 , 1 % — “ так , але не в повній мірі “ .

Відповідно 63 , 7 % респондентів в своїй улюбленій марці нічого не хоче змінювати ; 24 , 5 % змінили б ціну ; 10 , 8 % за те , щоб змінити якість і 1 % проголосували за збільшення реклами даної торгової марки .

Отже , роблячи загальний висновок , щодо проведеного анкетування , можна сказати , що 68 , 7 % потенційних покупців це жінки віком від 20 до 40 років , все інше ( 31 , 3 % ) займають чоловіки віком від 30 і вище . Найбільшим попитом серед кавової продукції користуються кавові суміші та розчинна кава , таких торгових марок , як : Nescafe, Elite, Галка , Celmar, KJS та MacCoffee.

ІІІ етап – кінцевий етап

Проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що в нинішніх умовах реклама становить собою одну з найбільших галузей економіки, що об’єднує сотні тисяч рекламних агентств та бюро, у яких працюють мільйони співробітників.

Розглянемо пріоритетні напрями використання основних засобів реклами, що можуть бути запозичені компанією «Клуб кави»:

1. Реклама у пресі – практично для всіх видів товарів, промислової продукції та послуг: громадсько-політичні видання застосовуються переважно для реклами товарів та послуг широкого вжитку; спеціалізовані видання – для реклами промислової продукції та послуг.

2. Реклама на радіо – для товарів і послуг масового попиту. Ефективна як додатковий захід під час проведення ярмарків та виставок.

3. Реклама на телебаченні – для товарів масового попиту з великими обсягами реалізації, інколи – для промислової продукції.

4. Кіно- та відеореклама – практично для всіх видів товарів, промислової продукції. Для товарів масового попиту – короткі рекламні ролики на телебаченні; для реклами промислової продукції та послуг – реклам-но-технічні та рекламно-престижні фільми.

5. Виставки та ярмарки – для всіх видів товарів і продукції.

6. Рекламні сувеніри – дорогі сувенірні вироби для реклами промислової продукції; недорогі сувенірні вироби із символікою випускаються у великій кількості для реклами товарів широкого попиту.

7. Пряма поштова реклама – для промислової продукції із відносно вузькою цільовою аудиторією.

8. Зовнішня реклама – для товарів масового попиту, для товарних знаків промислових підприємств, що випускають як товари масового попиту, так і продукцію промислового призначення.

9. Інтернет-реклама – для товарів масового попиту, для товарних знаків підприємств, що випускають як товари масового попиту, так і продукцію промислового призначення.

10. Рекламно-комерційна література – практично для всіх видів товарів, промислової продукції та послуг.

Для подальшого розвитку ПР-компаніїї «Клубу кави» можна виокристовувати уасть у виставках. Виставки дедалі більше комерціалізуються і на них часто укладаються різні угоди. Але заходом, призначеним безпосередньо для продажу товарів і послуг, все ж є ярмарок, де реклама відіграє таку саму важливу роль, як і продаж. На ярмарок можна подавати зразки своєї продукції для укладання торговельних угод у національному або міжнародному масштабах.

Необхідність виставок ініціюється намаганнями скоординувати у часі й просторі та допомогти "зустрітися" попиту і пропозиції. Виставкова діяльність має багато цілей, серед яких особливе значення надається рекламуванню, інформуванню потенційних споживачів про підприємство і його продукцію, а також обміну комерційною інформацією, широкому висвітленню виставкових процесів у засобах масової інформації.

Також можна використати такий метод реклами, як пригощання кавою на творчих вечорах та урочистих зустрічах. Логотип кавової компанії розмістити біля столику з кавою, що слугувало додатковою рекламою.

Отже, реклама використовується з метою просування продукції та послуг від виробника до споживача з використанням певних засобів, вибір яких здійснюється залежно від продукції, рекламодавця, виробника, поширювача і споживача реклами.

Список використаної літератури

1. Батра Р. Рекламный менеджмент: учбовий посібник/ Раджив Батра, Джон Майерс, Дэвид Аакер. — 5-е изд.. — М.; СПб.; К.: Вильямс, 1999. — 780 с.

2. Дейян А. Реклама: громадсько-політична література/ Арманд Дейян,; Пер. с фр. В. Мазо; Общ. ред. В. С. Загашвили. — М.: Прогресс: Универс, 1993. — 175 с.

3. Джефкінс Ф. Реклама: Практичний посібник/ Френк Джефкінс,; Доп. і ред. Деніела Ядіна,; Пер. з англ. О.О.Чистякова. — 4-те вид.. — К.: Знання, 2001. — 456 с.

4. Лук'янець Т. Рекламний менеджмент: Навчальний посібник/ Тамара Лук'янець,; М-во освіти України. КНЕУ. — 2-е вид., доп.. — К.: КНЕУ, 2003.

5. Реклама: Словник термінів/ Всеукраїнський фонд сприяння розвитку книговидання та преси; Уклад. Р.Г.Іванченко. — Київ: Б.в., 1998. — 205 с.

6. Ромат Е.В. Реклама: История. Теория. Практика: Учеб. для вузов/ Е.В. Ромат. — 5-е изд.. — М.; СПб.; Харьков: Питер, 2002. — 544 с.

7. Сэндидж Ч. Реклама: Теория и практика/ Ч. Сэндидж, В. Фрайбургер, К. Ротцолл; Перевод с англ. В. Б. Боброва; Общ. ред. и вступ. ст., с. 5-48, Е. М. Пеньковой. — М.: Прогресс, 1989. — 628 с.

8. Уэллс У. Реклама: принципы и практика: Пер. с англ./ Уильям Уэллс,; Джон Бернет, Сандра Мо-риарти. — 7-е межд. изд.. — СПб.: Питер, 2001. — 735 с.