referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

ЗЕД, зовнішня політика

1. Міжнародні підрядні контракти За договором підряду має місце обмін послуг на якійсь еквівалент. Цей обмін має вигляд у таких формах:  майно заміняється на роботу або надання послуг;  гроші...
Вступ Актуальність теми. Транспорт — одна з найважливіших галузей національної економіки, ефективне функціонування якої є необхідною умовою стабілізації, структурних перетворень економіки, розвитку зовнішньоекономічної діяльності, задоволення потреб населення та суспільного...
Вступ. 1. Міжнародна торгівля та її вплив на економіку. 2. Механізм зовнішньоекономічної політики. 3. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Міжнародна торгівля будь-якої держави виступає...
1. Критерії та принципи фірм-партнерів на зовнішньому ринку, організація робота із збирання інформації для їх вивчення. 2. Зовнішньо-торгівельна документація, що супроводжує комерційну зовнішньо-торгівельну угоду. 3. Транспортно-експедиційні послуги підприємства –...
1. Методологія аналізу ЗЕД. 2. Потреба в міжнародному маркетингу ЗЕД і особливості його проведення. 3. Структура МГК. 4. Сутність основних понять і процесів, що впливають на науково-технічний прогрес і...
Загальні відомості про законодавство, що регулює ЗЕД України. 1. Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку. 2. Принципова схема ціноутворення на світовому ринку. 3.Форми реалізації науково-технічних зв'язків на світовому...
Впродовж 2006-2007 рр. зовнішньоторговельне співробітництво України із основними торговельними партнерами формувалося під впливом негативних економічних очікувань, пов’язаних з невизначеністю вартості імпортних енергоресурсів та внутріполітичною нестабільністю. За цей період характерними...
Вступ. 1. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні, економічна доцільність та оцінка наслідків. 2. Витоки й перспективи зовнішньоекономічної політики України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В операціональному плані зовнішньоекономічна політика...
Вступ 1. Порядок розгляду спорів. 2. Способи правового захисту суб’єктів ЗЕД. 3. Порядок вибору компетентного суду. Висновок Список використаної літератури Вступ Україна зобов'язана здійснювати захист прав та законних інтересів...
1. ЗЕД у системі категорій міжнародної економіки. 2. Організаційна структура ЗЕД в Україні. 3. Класифікація та різновиди МГК. 4. Регулювання зовнішньоторговельних операцій суб'єктів ЗЕД. 5. Організація роботи транспортно-експедиторських підприємств....
1. Способи встановлення контактів між контрагентами в процесі підготовки до укладання контракту. 2. Основні характеристики нетарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі. 3. Спеціальні види контролю на митному кордоні України. Список...
1. Участь України у світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 2. Економічні інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Список використаної літератури. 1. Участь України у світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності...
Вступ. 1.Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 2. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Управління ЗЕД на підприємстві багато в чому залежить від того, які умови...
Вступ. 1. Основні тенденції інтеграції України в світове господарство. 2. Економічні проблеми світогосподарської інтеграції України. 3. Системна інтеграція у світове господарство. Інтеграційна макровзаємодія на міжрегіональному рівні. Стратегічні пріоритети. Висновки....
Зі становленням України як суверенної, незалежної держави особливого значення набуло забезпечення її економічної самостійності, невід’ємним елементом якої є митна справа. Характерно, що формування і здійснення самостійної митної політики стало...
Вступ. 1. Суб'єкти митної політики й митного регулювання в Україні. 2. Митно-тарифні інструменти регулювання. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Головними інструментами торговельної політики і державного регулювання внутрішнього ринку товарів...
Вступ. 1. Фундаментальні засади зовнішньополітичних орієнтирів США. 2. Значення та роль США міжнародній економічній інтеграції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Нова зовнішньополітична концепція США — "неоглобалізм", як називали її...
1. Суб’єкти і об’єкти зовнішньоекономічної діяльності 2. Ціноутворення на світовому ринку. 3. Суть і основні напрямки розвитку міжнародного маркетингу. 4. Світовий ринок цінних паперів, валюти, золота. 5. Сумісні підприємства...
Вступ. 1. Особливості та основні завдання протокольної служби в практиці реалізації зовнішніх відносин держави. 2. Міжнародний досвід організації протокольних служб. 3. Структура та функції протокольних підрозділів органів державної влади...
Вступ. 1. Міжнародна торгівля як один з головних різновидів зовнішньоекономічних операцій. 2. Систематизація методів міжнародної торгівлі. 3. Систематизація форм міжнародної торгівлі та зовнішньоторговельних операцій. 4. Фінансові аспекти зовнішньоекономічних операцій....
1. Режими та механізми регулювання ЗЕД в Україні. 2. Забезпечення суб’єктів господарювання достовірною інформацією про іноземні фірми. 3. Основні поняття про валюту та валютні цінності. 4. Поняття офшорної зони,...
1. Проаналізуйте двосторонні відносини України з Білорусією Для України Білорусь є дуже важливим політичним, економічним і соціальним партнером. Це обумовлено цілим рядом причин. По-перше, наявність спільного українсько-білоруського кордону. По-друге,...
Вступ. 1. Розвиток інтеграційних процесів у Латинській Америці наприкінці ХХ ст. 2. Економічна інтеграція в Латинській Америці. 3. Проблеми та перспективи співробітництва України з країнами Латинської Америки та Карибського...
1. Зовнішньоекономічні операції – характеристика основних видів. 2. Види та форми спілкування з іноземним партнером. 3. Документація у зовнішньоторговельній діяльності. Список використаної літератури. 1. Зовнішньоекономічні операції – характеристика основних...
1. Поняття, методи та принципи митного права Зі становленням України як суверенної, незалежної держави особливого значення набуло забезпечення її економічної самостійності, невід’ємним елементом якої є митна справа. Характерно, що...
1. Особливості здійснення компенсаційних угод. 3. Лізинг як форма міжнародного співробітництва. Список використаної літератури. 1. Особливості здійснення компенсаційних угод Міжнародні операції зустрічної торгівлі дуже різноманітні й класифікуються в залежності...
Вступ. 1. Характеристика проблеми відносин України з МФО. 2. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. 3. Пріоритетні напрямки взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
1. Сутність категорії “зовнішня торгівля” та показники, що характеризують її за різними критеріями. 2. Критерії вибору транспорту. 3. Зміст і основні принципи оподаткування ЗЕД.. 4. Часткові показники ефективності ЗЕД.....
Вступ. 1. Тенденції розвитку міжнародних торговельних відносин та зовнішнього сектору України. 2. Поглиблення інтеграції України у торгово-економічні процеси, фінансово-інвестиційні, виробничо-технологічні глобальні процеси. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Великий ступінь...
Загальні відомості про законодавство, що регулює ЗЕД України 1. Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку 2. Принципова схема ціноутворення на світовому ринку 3. Форми реалізації науково-технічних звьязків на...
Вступ Розділ 1. Методи та особливості нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій Розділ 2. Міжнародна нормативно-правова основа регулювання митної діяльності держави 2.2. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур 3.1....
Вступ. 1. Основні види ЗЕД.. 2. Показники ефективності діяльності фірми. 3. Міжнародні розрахунки та кредити. 4. Сутність транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі та базових умов постачання товарів від продавця до...
Вступ. 1. Історичні стосунки між державами та відновлення матеріальних цінностей. 2. Розбудова співробітництва України та Німеччини та сучасний розвиток українсько-німецьких відносин. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Новітня історія українсько-німецьких...
1. Логічна схема розвитку ЗЕД в Україні 2. Сутність кон’юнктури світового рахунку та її вплив на розвиток ЗЕД 3. Механізм формування інтернаціональної вартості товару. 4. Механізм реалізації науково-технічних зв’язків....
Вступ. Розділ І. Особливості відносин Росії та США в світовій економіці. 1.1. Характеристика російсько-американських відносин у сфері економіки. 1.2. Стратегічне партнерство США та Росії. 1.3. Державні соціально-економічні пріоритети: досвід...
1. Цілі, рівні, види регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 2. Стратегія менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 3. Взаємозв’язок стратегії та планування менеджменту ЗЕД 4. Типи міжнародних господарських контрактів 5. Види зовнішньоторговельних...
1.Економічні закони розвитку світового господарства та їх специфіка. 2.Світовий ринок: його суть, складові, якісні ознаки. 3.Міжнародні аукціони та торги: їх суть, значення, види, особливості функціонування. Список використаної літератури. 1.Економічні...
1. Суб'єкти, об'єкти та види зовнішньоекономічної діяльності До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб'єкти цієї діяльності, належать: 1. експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; 2....
1. Режими та механізми регулювання ЗЕД в Україні 2. Забезпечення суб’єктів господарювання достовірною інформацією про іноземні фірми. 3. Основні поняття про валюту та валютні цінності 4. Поняття офшорної зони,...
1. Проблеми і передумови участі України в МПП. 2.Формування північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА). 3.Іноземні інвестиції в економіці України. 4. Перспективи включення науково-технічного потенціалу України в міжнародні науково-технічні зв'язки....
1. Державне регулювання ЗЕД України. 2. Стратегія маркетингу ЗЕД.. 3. Система цін світового ринку. 4. Сутність категорії "іноземні інвестиції їх види, форми та можливості захисту в Україні". 5. Сутність...
Сучасний стан регулювання ЗЕД в Україні Унікальність переважної більшості країн колишнього СРСР полягає в тому, що вони виникли на руїнах відносно цілісної економічної і політичної системи. В зв’язку з...
ВСТУП. Розділ 1. Підходи до значення впливу податкової системи на зовнішньоекономічну діяльність підприємства. 1.1. Сутність податкової системи держави та її вплив на ЗЕД. 1.2. Нормативно-правове забезпечення оподаткування ЗЕД в...
Вступ. 1. Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України. 2. Основні напрями, форми і суб'єкти зовнішньоекономічних відносин України. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Розбудова незалежної України об'єктивно потребує входження її у...
Вступ. 1. Напрямки зовнішньоторговельної політики України. 2. Діяльність України в системі міжнародних торгових організацій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Міжнародна торгівля — найстарша форма міжнародних економічних відносин. Вона існувала...
1. Теоретичні основи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 2. Тарифне регулювання міжнародної торгівлі. 3. Види стратегії зовнішньоекономічної діяльності. 4. Механізм планування менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 5. Міжнародні господарські контракти про факторинг. 6....
Вступ. 1. Сутність та визначення товарообмінних операцій, їх економічна ефективність 2. Бартерні операції як вид товарообмінних операцій. 3.Операції за участю продавця у сфері зовнішньоекономічних відносин 4. Характеристика операцій промислового...
Вступ. 1. Становлення та розвиток українсько-казахстанських відносин. 2. Торговельно-економічне співробітництво. 2. Показники економічного співробітництва України з Казахстаном. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Україна й Казахстан домовилися активізувати співробітництво в...
Вступ. 1. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні, економічна доцільність та оцінка наслідків. 2. Витоки й перспективи зовнішньоекономічної політики України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В операціональному плані зовнішньоекономічна політика...
Вступ. 1. Недержавне регулювання ЗЕД. 2. Сутність, критерії, класифікація та види фірм. 3. Можливі знижки та надбавки в зовнішній торгівлі. 4. Спільне підприємництво в Україні: сутність, передумови, стан і...
Вступ. 1. Міжнародна торгівля та її вплив на економіку. 2. Механізм зовнішньоекономічної політики. 3. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Міжнародна торгівля будь-якої держави виступає...
Вступ 1. Порядок розгляду спорів. 2. Способи правового захисту суб’єктів ЗЕД. 3. Порядок вибору компетентного суду. Висновок Список використаної літератури Вступ Україна зобов'язана здійснювати захист прав та законних інтересів...
Вступ. 1. Види та форми зовнішньоекономічних зв’язків. 2. Міжнародний поділ праці. 3. Ринкові відносини. Ринок як показник економічного розвитку держави. Поділ ринку за видами. 4. Зовнішньоекономічна політика держави, економічні...
Вступ. 1. Зміст та джерела ризиків зовнішньоекономічної діяльності. Види ризиків ЗЕД. 2. Управління ризиків ЗЕД. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Розвиток зовнішньоторговельних зв'язків вітчизняних підприємств потребує розширення спектра знань...
Вступ. 1. Вплив нетарифних інструментів на міжнародну торгівлю, загальна класифікація. 2. Кількісні інструменти нетарифних обмежень. 3. Введення квот, їх класифікація. 4. Ліцензування як метод регулювання торгівлі. 5. Приховані методи....
Вступ. 1. Критерії визначення товарів. 2. Підтвердження походження товарів, що вводяться на митну територію України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасному світі всі держави активно використовують правила визначення...
Вступ. Питання № 1. Суб’єкти та об’єкти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Питання №2. Пільги та їх використання у менеджменті ЗЕД. Питання №3. Регулювання підприємницької діяльності у вільних (спеціальних) економічних зонах....
Вступ. 1.Поняття експорту, роль експорту для країни експортера(переваги, недоліки). 2. Поняття стимулювання експорту. 3. Розкрити шляхи стимулювання експорту. 4. Які програми здійснює Україна для стимулювання експорту. 5. Які є...
ВСТУП РОЗДІЛ І Правове регулювання ЗЕД в Україні 1.1.Сутність, мета та принципи державного регулювання ЗЕД 1.2.Господарська діяльність, що пов’язана з перетинанням митного кордону України майном, робочою силою, капіталом та...
1. Напрями та форми зовнішньоекономічної діяльності. 2. Транспортно-експедиційні послуги підприємствам-суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності. Список використаної літератури. 1. Напрями та форми зовнішньоекономічної діяльності Зовнішньоекономічна діяльність може протікати в різни видах і...
Вступ. 1. Особливості зовнішньоторговельної політики держави, її основні інструменти. 2. Зовнішньоекономічна політика підприємств України: її склад, структура та особливості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Зовнішньоторговельна політика — система економічних,...
1. Основні види ЗЕД. 2. Показники ефективності діяльності фірми. 3. Міжнародні розрахунки та кредит. 4. Сутність транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі та базових умов постачання товарів від продавця до покупця....
Вступ. 1. Характеристика форм міжнародної торгівлі. 2. Сутність категорії “зовнішня торгівля” та показники, що характеризують її за різними критеріями. 3. Критерії вибору транспорту. 4. Пошук конкретних покупців товарів і...
1. Режими та механізм регулювання ЗЕД в Україні. 2. Забезпечення суб’єктів господарювання достовірною інформацією про іноземні фірми. 3. Основні поняття про валюту та валютні цінності. 4. Поняття офшорної зони...
Вступ. 1. Поняття дипломатії, дипломатичної служби та їх роль у зовнішніх відносинах. 2. Місце дипломатії у проведенні зовнішньої політики держави. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття «дипломатія» походить із...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні засади українсько-польських взаємин. 1.1.Українсько-польське регіональне співробітництво. 1.2.Економічне партнерство Польщі та України. Висновки до розділу 1. Розділ 2. Проблеми та перспективи українсько-польських відносин на сучасному етапі....
1. Участь України у світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 2. Економічні інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Список використаної літератури. 1. Участь України у світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності...
Вступ. 1. Мито та його види. 2. Звільнення від сплати мита, тарифні пільги та преференції. 3. Товарна класифікаційна схема Єдиного митного тарифу України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Єдиний...
1.Європейський парламент: засади та функції. 2. Участь України в діяльності Ради Європи. Список використаної літератури. 1.Європейський парламент: засади та функції Європейський Парламент (англ. European Parliament) — одна з п'яти...
Вступ 1. Ключові акценти і орієнтири зовнішньоекономічної політики 2. Процес формування і здійснення зовнішньоекономічної політики у контексті міжнародних відносин 3. Витоки й перспективи зовнішньоекономічної політики України Висновки Список використаної...
Вступ. Розділ 1. Основні концепції українсько-словацьких відносин 1991-2006 рр. 1.1. Чинники та нові умови розвитку відносин між Україною і Словаччиною. 1.2. Розвиток міждержавних стосунків та їх договірно-правової бази. Розділ...
Вступ. 1. Торгово-промислові палати у регулюванні ЗЕД. 2. Союзи підприємців як чинник розвитку ЗЕД. 3. Рада експортерів України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвитку й регулюванню ЗЕД сприяють різноманітні...
1. Організація і діяльність міжнародних товарних бірж (однієї з бірж або бірж однієї країни по вибору) 2. Особливості міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями в сучасних умовах. Список використаної літератури. 1....
1.Зовнішньоекономічні операції в туризмі 2.Міжнародні ліцензійні угоди. Список використаної літератури. 1.Зовнішньоекономічні операції в туризмі Туристичні послуги можна назвати одним із найбільш зростаючих секторів послуг. Жодний ринок не зростає так,...
Вступ. Розділ 1. Основні концепції українсько-словацьких відносин 1991-2006 рр. 1.1. Чинники та нові умови розвитку відносин між Україною і Словаччиною. 1.2. Розвиток міждержавних стосунків та їх договірно-правової бази. Розділ...