referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Дипломні

ВСТУП Актуальність теми. Після набуття Україною незалежності обраний нею демократичний шлях розвитку починає набувати все більш конкретних форм. Орієнтиром поступального суспільного руху обрано громадянське суспільство, яке вже утвердило себе...
Вступ Актуальність теми. Моральне і культурне оновлення суспільства, політичні і економічні перетворення зумовлюють процес духовного відродження, викликають потребу у вдосконаленні всіх ланок життя, особливо навчання та виховання молоді, її...
Вступ Актуальність теми. 11 листопада 1918 року британський прем’єр-міністр Девиід Ллойд-Джордж наступними словами сповістив про заключення перемир’я між Німеччиною й союзними державами: «Сподіваюся, що в цей доленосний ранок ми...
ВСТУП Актуальність теми. Ми рідко замислюємося над тим, чому саме обираємо певну людину в якості майбутнього чоловіка,чому вважаємо, що зможемо прожити з нею решту свого життя, захочемо народити від...
ВСТУП Актуальність теми. Актуальність теми дослідження полягає у тому, що одним з важливих питань становлення незалежної Польщі є внутрішня політика польських урядів, скерована на посилення держави у всіх сферах...
ВСТУП В управлінні персоналом соціальним аспектам життєдіяльності колективу надається одне із найвагоміших значень. Проблематика формування сприятливих відносин хвилює багатьох теоретиків та практиків, оскільки у сучасних умовах відбувається стрімкий розвиток...
Вступ Актуальність теми. Упродовж останніх років поряд із традиційними формами контролю все більшого поширення набуває зовнішнє незалежне оцінювання, результати якого учні загальноосвітніх навчальних закладів можуть за бажанням зарахувати як...
Вступ Актуальність теми дослідження. За час після створення НАТО у світі відбулися глибокі зміни, що проявилося, зокрема, в зростанні ролі інформації: сукупний вплив інформаційної технології і електронної торгівлі справляє...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ 1.1. Поняття витрат та їх класифікація 1.2. Сутність та функції обліку витрат 1.3. Системи обліку витрат у вітчизняній та зарубіжній практиці...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПРИБУТКОВОСТІ (РЕНТАБЕЛЬНОСТІ) ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Методи та задачі аналізу економічної та фінансової діяльності підприємства. 1.2 Необхідність та доцільність аналізу показників прибутковості. 1.3...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 1.1.Історія становлення та розвитку громадських формувань правоохоронної спрямованості 1.2.Поняття, сутність та види громадських формувань з...
6 / 10 / 2020
ВСТУП РОЗДІЛ І. Загальна характеристика управлінських рішень органів внутрішніх справ та адміністративних процедур 1.1. Взаємодія органів внутрішніх справ з населенням як об’єкт організаційно–управлінського впливу 1.2. Сутність та види управлінських...
Вступ РОЗДІЛ 1. Науково-методологічні основи формування системи стратегічного управління 1.1.Сутність та значення стратегічного управління 1.2.Формування системи стратегічного управління на підприємстві 1.3.Особливості формування системи стратегічного управління на підприємстві громадського харчування...
Вступ. Розділ 1.Теоретико-методологічні аспекти розвитку адміністративного законодавства України. 1.1. Предмет і система адміністративного законодавства та права. 1.2. Становлення та розвиток адміністративної субкультури в Україні. 1.3. Проблема кодифікації адміністративного законодавства...
27 / 04 / 2020
ВСТУП РОЗДІЛ І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Природа і види доходу торгового підприємства 1.2. Необхідність і сутність управляння доходами торгового підприємства 1.3. Управляння доходами і якість...
РОЗДІЛ І. СВЯТА КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ 1.1.Зимові свята День Катерини 1.2. Весняно-літні свята Літній цикл свят 1.3. Свята осіннього циклу РОЗДІЛ ІІ. ТРУДОВІ СВЯТА Й ОБРЯДИ 2.1.Традиційні трудові свята Свято...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. Поняття, види і загальна характеристика злочину в сфері службової діяльності. РОЗДІЛ 2. Службова особа як суб`єкт злочину в сфері службової діяльності. 2.1. Поняття службової особи в...
18 / 01 / 2020
Вступ І. Облік розрахунків з підзвітними особами 1.1. Завдання обліку, загальні положення 1.2. Документування  розрахунків  з підзвітними особами 1.3.  Облікові регістри 1.4. Синтетичний і аналітичний облік ІІ. Створення документів...
Вступ. Розділ 1. Захист честі, гідності та ділової репутації фізичних та юридичних осіб, як один з найголовніших інститутів цивільного права. 1.1.Поняття честі, гідності та ділової репутації. 1.2.Суб’єкти прав на...
6 / 11 / 2019
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти обліку готової продукції, робіт, послуг 1.1. Економічна сутність та трактування поняття „товарні запаси”. 1.2. Аналітичний огляд та систематизація наукових поглядів щодо обліку товарних запасів....
Вступ. РОЗДІЛ 1 Стратегії та методи управління ліквідністю в комерційному банку. 1.1 Теорії управління банківською ліквідністю та методи її управління. 1.2 Концепція інтегрованого управління активами і пасивами комерційного банку....
ВСТУП. РОЗДІЛ 1ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ. 1.1 Уточнення поняття «громадянська освіта». 1.2. Ретроспективний аналіз концепції громадянської освіти. 1.3 Принципи та методи дослідження. РОЗДІЛ 2.ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ...
1. Предмет і завдання курсу. Для з'ясування поняття політичної історії, її предмета, місця серед інших суспільно-політичних наук та значення в підготовці сучасних фахівців, слід насамперед пригадати, що являє собою...
Вступ Розділ І. Науково-теоретична характеристика теми  1.1. Реферативний огляд літературних джерел  1.2. Об`єкт, предмет, мета та завдання дослідження 1.3. Гіпотеза дослідження та наукова новизна Розділ ІІ. Загальна характеристика підприємництвав...
1 / 06 / 2019
1. Вступ 2. Поняття й ознаки правової держави.Виникнення ідеї правової держави та її поняття. 3. Поділ влад. 4. Верховенство закону. 5. Права і свободи людини у системі цінностей 6....
15 / 03 / 2019
Вступ Розділ перший. Джерела та історіографія дипломної роботи. 1.1. Джерельна база. 1.2. Історіографія. Розділ другий. Опришківський рух на Прикарпатті у ХVІІ столітті. 2.1. Становище селянства краю під гнітом першої...
Вступ. Розділ І. Проблема безпеки як ключова проблема міжнародних відносин 1.1. Поняття безпеки її роль в міжнародних відносинах. 1.2. Види безпеки. 1.3. Форми організації безпеки. Розділ ІІ. Середземномор`я і...
Содержание Введение Глава 1. Теоретические основы управления финансовой деятельностью предприятия 1.1. Функции и принципы организации финансов предприятия 1.2. Система управления финансами на предприятии 1.3. Методика анализа данных учета и...
Вступ. Розділ 1. Ринок аграрної продукції у світовому господарстві. 1.1 Сутність та особливості функціонування світового ринку аграрної продукції. 1.2 Структура світового ринку аграрної продукції. 1.3 Формування ринкових відносин на...
ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методологічні засади процесу управлінняпідприємством готельного господарства Основи управління підприємством Процес управління підприємством Особливості процесу управлінн підприємством готельногогосподарства РОЗДІЛ 2. Аналіз діяльності та організаційних...
ВСТУП Розділ 1. ОСОБЛИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПОРОЗІ 21 СТОЛІТТЯ 1.1. Що означає глобалізація? 1.2. Глобальні проблеми сучасності 1.3. Причини та рушійні сили глобалізації Розділ 2....
1. Поняття, функції, принципи цивільного права. 2. Цивільне законодавство. 3. Цивільні правовідносини: поняття, види, зміст. 4. Правоздатність та дієздатність громадянина. Обмежування дієздатності та визнання громадянина недієздатнім.. 5. Визнання громадянина...
29 / 06 / 2018
Вступ. Розділ І. Особливості відносин Росії та США в світовій економіці. 1.1. Характеристика російсько-американських відносин у сфері економіки. 1.2. Стратегічне партнерство США та Росії. 1.3. Державні соціально-економічні пріоритети: досвід...
Вступ Розділ І. Загальна характеристика антимонопольного законодавства, конкуренції та монополізму    1.1. Дослідники про конкурентне законодавство    1.2. Антимонопольне законодавство України    1.3. Сутність та основні функціїпідприємництва    1.4. Типи та...
6 / 06 / 2018
Вступ І      Визначення бібліографії 1.1. Виникнення та початковий період розвитку бібліографічної діяльності 1.2. Термін „бібліографія” та історичний розвиток його значень до початку ХХ століття 1.3. Трактування бібліографії у ХХ...
Рекламні агентства на Україні Поняття рекламного агентства, його задача і функції Види рекламних агентств Рекламні агентства з повним циклом послуг Спеціалізовані агентства Агентства орієнтовані на промисловість і агентства національних...
30 / 04 / 2018
1. Адміністративне право в системі права України. 2. Поняття, риси і завдання адміністративного права. 3. Предмет адміністративного права та його переосмислення в умовах правової реформи. 4. Метод адміністративного права...
16 / 03 / 2018
Вступ. Розділ 1 Історіографія та джерельна база. Розділ 2. Основні напрямки українського дисидентського руху. 2.1. Правозахисний рух в Україні (сер. 50 – 80 рр.) 2.2. Шістдесятництво. Становлення правозахисного руху....
ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДНІСТЮ ТА ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1.Загальна оцінка фінансового стану підприємства та показники дохідності підприємства 1.2.Аналіз формування резервів на підприємствах харчової промисловості РОЗДІЛ ІІ....
Зміст Вступ Розділ 1. Теорія антикризових заходів Антикризове керування підприємством Криза й основні проблеми підприємств Інвестиційна політика Бенчмаркінг як інструмент антикризового управлінняпідприємством Основні вимоги до антикризового управління Життєвий цикл...
Зміст Вступ Розділ І. Теоретичні проблеми психології ризику в підприємницькій діяльності 1. Основні особливості й закономірності психології ризику 1.1 Ризик як загальнонаукове поняття 1.2 Ситуація ризику 1.3 Ризик як...
Вступ. Розділ 1. Поняття, правова природа і види (форми) подвійного оподаткування. 1.1 Поняття та правова природа подвійного оподаткування. 1.2 Види подвійного оподаткування. 1.3 Поняття усунення подвійного оподаткування. Розділ 2....
2 / 11 / 2017
Введение Глава 1. Процесс стратегического предприятия на предприятии Формирование стратегических планов на предприятии Стратегические альтернативы предприятия в условияхперехода к рыночным отношениям Постановка целей и задач при выборе стратегии с...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1 ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ. 1.1. Уточнення поняття громадянська освіта. 1.2. Ретроспективний аналіз концепції громадянської освіти. 1.3. Принципи та методи дослідження. РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГРОМАДЯНСЬКОЇ...
Вступ 1.Теоретичні засади здійснення прямих інвестицій в конкурентному середовищі. 1.1 Конкурентне середовище: глобальний аспект. 1.2 Мотиви та демотиватори здійснення прямих іноземних інвестицій. 1.3 Стратегії управління прямими іноземними інвестиціями. 2.Роль...
І Вступ ІІ Зміни у суспільному житті Риму напередоднівстановлення республіки ІІІ Епоха республіки 1) державний устрій Риму до поч. ІІІ ст. до н.е. 2) римське суспільство до початку ІІІ...
Вступ. Реформування української економіки, що проводилося шляхом ринкових перетворень призвело до появі нового виду підприємницької діяльності — рекламного бізнесу. Процес формування реклами як складника ринкової інфраструктури та одного з...
ВСТУП РОЗДІЛ 1.ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 1.1.Місце, роль та поняття організаційно-правового забезпечення безпеки діяльності працівників ОВС України. 1.2 Фактори зниження безпеки діяльності працівників органів...
21 / 01 / 2017
З М І С Т Вступ. І. Організація обліку і аналіз фінансових результатів та використання прибутку в сучасних умовах господарювання. 1.1. Обліку фінансових результатів в сучасних умовах господарювання. 1.2....
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛЯННЯ СИСТЕМОЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Концепції управління маркетингом 1.2. Стратегічне планування маркетингу 1.3. Маркетинговий аналіз і аудит 1.4....
ВВЕДЕНИЕ. ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ. 1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ. 1.2. ВЗАИМОСВЯЗЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. 1.3. ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ОРГАНИЗАЦИИ. 1.4....
ВСТУП. РОЗДІЛ I. Місце і роль ринку цінних паперів у сучасній ринковій економіці. 1.1. Ринок цінних паперів в ринковій економіці. 1.2. Державне регулювання ринку цінних паперів. РОЗДІЛ ІІ. Структура...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку операцій з руху виробничих запасів. 1.1. Еволюція поняття „виробничі запаси” та основні тенденції розвитку їх обліку на сучасному етапі. 1.2. Огляд літературних джерел...
ЗМІСТ Вступ 1. Передісторія та початок розвитку Болонського процесу 1.1. Ліссабонська конвенція (1997 р.) 1.2. Сорбоннська декларація (травень 1998 р.) 2. Болонська декларація та основні документи щодо втілення її...
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ Глава 1 1.1МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 1.1.1 Характеристика методов оценки конкурентоспособности фирмы 1.1.2 Показатели конкурентоспособности предприятия 1.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 1.2.1 Значение анализа...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти визначення міжнародного туристичного бізнесу. 1.1. Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку України. 1.2. Туристичні ресурси та інфраструктура — головні складові розвитку туризму...
17 / 07 / 2016
Вступ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕТИКИ ЖУРНАЛІСТИКИ 1.1. Походження та існування етики журналістики 1.2. Конституційні підвалини та правові визначення для захисту свободи преси в рамках українського законодавства 1.3. Основні...
Введение Туризм и путешествия являются неотъемлемой частью индустрии гостеприимства. Путешествия — главная тема туризма. Различия во времени, расстояниях, местах проживания, целях и продолжительности пребывания – все это лишь отличительные...
22 / 06 / 2016
Вступ Розділ І. Методологічні основи дослідження системи документообігу 1.1.Сучасний стан дослідження системи управління документообігом 1.2. Уточнення основних понять дослідження 1.3. Підходи, принципи та методи дослідження системи документообігу ЗНЗ Розділ...
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика жанрів сучасної преси 1.1. Жанри і жанроутворення. Ступінь наукової розробки проблеми 1.2. Домисел і вимисел у сучасній журналістиці. Поняття факту Розділ 2. Інформаційні жанри....
16 / 02 / 2016
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАРТКОВОГО БІЗНЕСУ Діючі платіжні системи та основні платіжні інструменти, що застосовуються ними 1.1.1 Діючі платіжні системи 1.1.2 Платіжні системи, що застосовуються платіжними системами Історія...
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика жанрів сучасної преси 1.1. Жанри і жанроутворення. Ступінь наукової розробки проблеми 1.2. Домисел і вимисел у сучасній журналістиці. Поняття факту Розділ 2. Інформаційні жанри....
6 / 06 / 2015
ВСТУП РОЗДІЛ 1 СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ 1.1.Теоретико-правові засади контрольної діяльності 1.2.Вітчизняний та зарубіжний досвід здійснення контролю за справлянням податків та інших обов’язкових платежів 1.3.Поняття, принципи та призначення контролю...
7 / 05 / 2015
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1.1. Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання у сфері підприємницької діяльності 1.2. Основні функції та засоби адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності 1.3. Адміністративно-правові...
22 / 04 / 2015
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти обліку грошових коштів 1.1. Грошові кошти як економічна категорія 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку грошових коштів 1.3. Огляд літературних джерел з обліку...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОБ’ЄКТА ФІНАНСУВАННЯ 1.1. Поняття комунального господарства, його ознаки як об’єкта фінансування 1.2. Особливості фінансових правовідносин у сфері комунального господарства 1.3. Фінансово-правовий...
25 / 02 / 2015
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи маркетингової стратегії по просуванню товару на ринок 1.2. Маркетингова стратегія просування нового товару 1.3. Вибір каналів збуту 1.3. Ціноутворення Розділ 2. Маркетингова діяльність підприємства...