referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Етика, естетика

Вступ. 1. Роль та історичний розвиток меценатства. 2. Меценатство та благодійна діяльність серед українських підприємців. 3. Суб'єкти та форми меценатської діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Меценатство — добровільна...
Вступ. 1. Сутність моральної свідомості, її головні принципи. 2. Основні категорії та норми моральної свідомості. 3. Структура моральної свідомості. Місце у системі моралі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Моральна...
Вступ. 1. Етичні засади ПР-діяльності. 2. Етичні кодекси паблик рілейшнз. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Стан ринку в Україні вимагає від підприємств для формування попиту на свою продукцію не...
Вступ. 1. Етичні погляди А.Швейцера. 2. Християнська етика А.Швейцера. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток світового суспільства у XX ст. супроводжувався економічними і політичними трансформаціями, культурними і духовними перемінами....
Вступ 1. Цінності соціальної роботи 2. Етика та інші професійні особливості соціальної роботи Висновки Використана література Вступ Порівняно зі своїми столітніми сестрами англійкою Social Work, німкенею Sozial Arbeit та...
Модуль 1. Етика. 3. Етика як теорія моралі і як “практична філософія”. Модуль 2. Естетика. 3. Естетична свідомість і її структура. Список використаної літератури. Модуль 1. Етика 3. Етика...
Вступ. 1. Аналіз тексту. 2. Дизайн і технічна естетика. 3. Коментарії до аналізу тексту. Список використаної літератури. Вступ Кожна наука спирається на історичну пам'ять своїх попередників, не можна творити...
1. Прокоментуйте висловлювання: 2. В чому полягає сутність краси стосунків?. 3. В чому різниця між аморальною та позаморальною поведінкою?. 4. Чи є самотність злом?. 5. Чим можна припустити прояв...
1. Що таке архітектурний стиль? Основні його види. 2. Глобальні проблеми сучасності. Список використаної літератури. 1. Що таке архітектурний стиль? Основні його види Архітектура — це мистецтво зводити будинки...
Вступ. 1. Розгляд діалогів в діяльності Сократа. 2. Дослідження діалогів. «Георгій», «Федр». Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема homo verbo agens (людини, що діє словом) сьогодні, в епоху антропологічної...
1.Предмет та завдання етики як науки. 2.Походження моралі та її історичні типи. Моральні риси української національної культури. 3.Сутність моралі, її структура та функції. 4.Специфіка професійної етики юриста. 5.Професійна мораль...
Вступ. 1. Яка з запропонованих етичних концепцій є більш ефективною і практичною для вас. Висновки. Список використаної літератури. Мораль — один з основних способів нормативної регуляції дій людини. Мораль...
Вступ. 1. Еволюція дизайнерського рівня виконання та оформлення товарів. 2. Естетичні властивості товару. 3. Естетичні показники якості продукції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Власники великих промислових компаній спільно із...
Тема 1. Сутність і задачі професійної етики юриста Тема 2. Основні категорії етики та моральний фактор у професійній діяльності юриста Тема 3. Правове регулювання професійної етики юриста в Україні...
Вступ. 1. Правила підготовки до переговорів. 2. Методичні і тактичні прийоми ведення переговорів. 3. Підведення підсумків переговорів. 4. Національні особливості ведення переговорів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Переговори, як...
Вступ. 1.Поняття та сутність принципу іронії. 2. Іронія як смислоутворююче начало постмодерністського мистецтва. 3. Іронічний текст як засіб протистояння владі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Іронією називають, у певних...
Сучасний етап у розвитку етичної науки пов'язаний з питаннями, від характеру вирішення яких багато в чому залежить становище людини у світі. Й оскільки філософія не без підстав завжди пов'язувалася...
1. В чому полягають основні функції моральної свідомості?. 2. Які нові теоретичні проблеми естетики розробляла естетика відродження 3. Поясніть значення понять «ідеал», «прагматизм». Список використаної літератури. 1. В чому...
Вступ 1. Совість як категорія етики і моральна якість особистості 2. Історія філософських вчень про совість 3. Природа категорії та поняття совісті Висновки Список використаної літератури Вступ Результатом інтеріоризації...
Вступ. 1. Етика та естетика раннього християнства. 2. Візантійська етика. 3. Етика Київської Русі. 4. Етика та естетика Західноєвропейського середньовіччя. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Спираючись на теоретичний досвід,...
Вступ 1. Добро-зло — вихідні етичні категорії 2. Особливості існування добра і зла Висновки Список використаної літератури Вступ Основними поняттями в моралі є «добро» і «зло». В них найповніше...
Введение. 1. Неоплатонизм и эстетика возрождения. 2. Этика христианства. Выводы. Список использованной литературы. Введение В данной работы я рассмотрю два вопроса. Актуальность рассмотрения эстетики эпохи возрождения можна мотивировать следующим....
Поняття загальної етики Огляд принципів етики Основні принципи етики і поведінки аудитора Кодекс професійної етики аудиторів України Вимоги до проведення аудита. Права й обов’язки аудиторів, установлені законодавством Література ПОНЯТТЯ...
Вступ. 1. Естетичні погляди Платона. 2. Естетична спадщина Аристотеля. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Естетика (грец. αισθητικός — чуттєво пізнавальний, від aisthēta — відчутні речі та aisthanesthai — пізнавати)...
Вступ. 1. Дослідження естетичного переживання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Слово “подобатися” містить певну характерну двозначність. Ним називають естетичне переживання, цілком безкорисливе переживання красивого, як от у фразі: “Цей...
Вступ. 1. Поняття та сутність етноетики. 2. Етнічні проблеми національних відносин. 3. Універсалістська макроетика і її сумісність з «етноетиками». Висновки. Список використаної літератури. Вступ Етноетика і історично вироблені норми...
Вступ. 1. Проблема сутності моралі. 2. Мораль як діяльнісно-практичне відношення до світу. 3. Диференціація понять "моральна свідомість", "моральна діяльність", "моральнісне відношення". 4. Соціальні функції та ціннісний зміст моралі. Висновки....
1. Як краще прийняти спільне рішення. 2. Дайте визначення поняттю професійна мораль. 3. Розвиток особистості і спілкування. Список використаної літератури. 1. Як краще прийняти спільне рішення Єдиний відомий вам...
Вступ. 1. Проблема сутності моралі. 2. Соціальні функції та ціннісний зміст моралі. 3. Сутність морального спілкування. Моральні відносини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Перед сучасною цивілізацією постала низка проблем,...
Вступ 1. Комунікація як об’єкт управління 2. Основні види комунікацій в організації: вертикальні(висхідні та низхідні) та горизонтальні 3. Уміння говорити, слухати, розуміти співрозмовника, створювати сприятливе враження про себе 4....
Вступ. 1. Формування ділового іміджу. 2. Ефекти сприйняття людини людиною. 3. Зовнішній вигляд ділової людини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Імідж — один із головних елементів, що визначає успішність...
Вступ. 1. Поняття етики. 2. Завдання етики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Під власною назвою наука етика існує вже понад 23 століття. Це, до речі, не означає, що фактично,...
Термін «журналістська етика» набув своєї актуальності лише після розпаду Радянського Союзу. Адже раніше, наприклад, ще під час правління Сталіна, коли могли розстріляти за неправильно написану букву у прізвищі вождя,...
1. Моральна та психологічна культура ділового спілкування. 2. Перцепція як сприйняття і розуміння людьми один одного. 3. Міжнаціональні розбіжності у діловому спілкуванні. 4. Підготовка до переговорів. Тактики ведення переговорів....
Вступ Визначення та етапи розвитку риторики Інститут Живого Слова і сучасна риторика Риторичні навички й уміння:      а.) Культура суперечка та її різновиди       б.) Психологічні хитрощі Висновок Використана...
ВСТУП. Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕТИЧНИХ НОРМ. 1.1. Етичні норми: правила їх використання в управлінській діяльності. 1.2. Етичні норми ділового спілкування в організаціях. 1.3. Етичні норми у взаємовідносинах із...
1. Історія формування ділового одягу. 2. Основні види заходів неформального характеру. 3. Запис ділової бесіди. Список використаної літератури. 1. Історія формування ділового одягу Слід завжди пам'ятати, що одяг –...
Вступ. 1. Універсальність і спільнотність у системі етичних принципів. 2. Проблеми універсальності в етиці. 3. Принцип спільності в етиці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Інтеграційні процеси, що охопили сучасну...
Вступ. 1. Естетичне значення категорії трагічного. 2. Сучасні концепції трагічного. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Трагічне – це категорія естетики, що відбиває діалектику свободи та необхідності, втілюючи найбільш гострі...
Вступ. 1. Совість, гідність і честь – провідні категорії етики. 2. Моральна вимога як одна за категорій етики. 3. Моральний вибір. Висновки. Список використаної літератури. Вступ узагальнено відображають зміст,...
Основні ідеї теології освячення, засновані на визнанні метафізичної доброякісності людської природи, виникли в Кароля Войтили задовго до того, як він прийняв ключі св. Петра. Тепер він може звертатися з...
Вступ. 1. Характеристика основних поглядів К.Маркса в естетиці. 2. Надбання естетичних поглядів К.Маркса. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Естетика марксизму стала логічним кроком у розвитку естетичних уявлень. Ті досягнення,...
Вступ Праця, пізнання і спілкування є, як відомо, основними формами соціальної активності особистості, самостійними життєвими цінностями, вищими соціальними потребами. Виділення у спілкуванні безособистісної (функціональної, етикетної) і особистісної форм покликано...
Вступ. 1. Категорії «прекрасне» і «потворне». 2. Особливості категорій прекрасного та потворного в естетиці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Наші уявлення про прекрасне і потворне зумовлюються передусім світоглядними принципами....
1.Введення. 2.Історія виникнення і розвитку етикету. 3.Ділова етика. 3.1.Роль професійної етики у діловому спілкуванні. 3.2.Особливості службового етикету. 4.Роль іміджу. 5.Висновок. 6.Література. Історія виникнення і розвитку етикету. Етикет — явище...
Вступ. 1. Моральні аспекти професійності та професійної честі. 2. Професійна етика й норми професійної діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сьогодні прийнято говорити про професійну етику лікаря, педагога, журналіста,...
1. Значення та роль етики спілкування у практичному вихованні людини. 2. Національні особливості спілкування. 3. Опишіть владне рукостискання. Список використаної літератури. 1. Значення та роль етики спілкування у практичному...
Вступ. 1. Дослідження естетичного переживання. Висновки. 2. Визначення базових понять естетики. Список використаної літератури. Вступ Розробка естетичної проблематики та закономірне розширення її меж пов’язані з постановкою та осмисленням таких...
1. Поняття “спілкування”. Інтерактивна сторона спілкування. 2. Світ традицій та звичок. Список використаної літератури. 1. Поняття “спілкування”. Інтерактивна сторона спілкування Перш за все спілкування — самостійна і специфічна форма...
Вступ. 1. Функціональні обов’язки директора загальноосвітнього навчального закладу, його заступників. 2. Стиль керівництва — основа комунікації керівника школи з педагогічним колективом. 3. Вимоги до сучасного керівника та його етична...
Вступ. 1. Естетика як філософська наука. 2. Предмет естетики: проблема термінології. 3. Предмет естетики: становлення проблематики науки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Естетика — наука про становлення чуттєвої культури...
Вступ. 1. Естетичне значення категорії трагічного. 2. Сучасні концепції трагічного. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Трагічне – це категорія естетики, що відбиває діалектику свободи та необхідності, втілюючи найбільш гострі...
Вступ. 1. Етика діалогу. Висновки. 2. Базові поняття етики. Список використаної літератури. Вступ Серед багатьох турбот сучасного суспільства одна з найгостріших проблем – проблема відчуження людей, ксенофобія, патологічний егоцентризм...
Вступ. 1. Етичні норми: правила їх використання в управлінській діяльності. 2. Етичні норми ділового спілкування в організаціях. 3. Етичні норми у взаємовідносинах із діловими партнерами, конкурентами. Висновки. Список використаної...
1. Виникнення, розвиток та поширення етики спілкування. 2. Практичне завдання. Список використаних джерел. 1. Виникнення, розвиток та поширення етики спілкування Часто можна почути, що етикет, його норми — це...
1. Будівля хати, сіни (прикмети, приказки, обряди). 2. Риття криниці (прикмети, приказки, обряди). 3. Села. Селища – легенди про походження, а також в чому різниця, відмінності. 4. Храмові свята...
Модуль 1. Етика. 3. Етика як теорія моралі і як “практична філософія”. Модуль 2. Естетика. 3. Естетична свідомість і її структура. Список використаної літератури. Модуль 1. Етика 3. Етика...
Вступ. 1. Аналіз тексту. 2. Дизайн і технічна естетика. 3. Коментарії до аналізу тексту. Список використаної літератури. Вступ Кожна наука спирається на історичну пам'ять своїх попередників, не можна творити...
1. Управлінська етика: поняття, принципи й знання. 2. Техніка проведення дискусій на діловій нараді. 3. Яким чином закінчують виступ?. 4. Які фактори відіграють важливу роль у суперечці при слухачах?...
Вступ. 1. Поняття бесіди, її види та етапи. 2. Правила підготовки і проведення бесіди. 3. Етика обговорення проблеми і прийняття рішення. 4. Секрети успішної бесіди. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Основні етичні принципи трансплантації органів. 2. Етичні проблеми роботи із трансплантацією органів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Прогрес у медицині та поширення застосування трансплантації органів дозволяє сьогодні...
1. Поняття трагічного та його зміст. 2. Спільне між табу та сучасною моральною нормою. Список використаної літератури. 1. Поняття трагічного та його зміст Трагічне — продукт становлення культури, подібний...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти дипломатичних прийомів. 2. Дипломатичні та офіційні прийоми, їх особливості. 3. Ділова культура та діловий етикет на дипломатичних прийомах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Невпинний розвиток...
Вступ. 1. Дослідження естетичного переживання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Слово “подобатися” містить певну характерну двозначність. Ним називають естетичне переживання, цілком безкорисливе переживання красивого, як от у фразі: “Цей...
Вступ. 1. Історія виникнення розвитку етикету. 2. Види етикету. 3. Особливості етикету ділових взаємин. 4. Роль етикету у створенні іміджу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Норми етикету, на відміну...
Вступ. 1. Аналіз тексту. 2. Дизайн і технічна естетика. 3. Коментарії до аналізу тексту. Список використаної літератури. Вступ Кожна наука спирається на історичну пам'ять своїх попередників, не можна творити...
Вступ. 1.Світові релігії про смерть та безсмертя (християнство, буддизм, іслам). Висновки. Вступ. 2.Сюрреалізм і його естетичні принципи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Життя і смерть — вічні теми духовної...
Вступ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕТИКИ ЖУРНАЛІСТИКИ 1.1. Походження та існування етики журналістики 1.2. Конституційні підвалини та правові визначення для захисту свободи преси в рамках українського законодавства 1.3. Основні...
Вступ. 1. Поняття та сутність етичних норм у професії аудитора. 2. Особливості Кодексу професійної етики аудиторів. 3. Категорії етики аудитора та їх характеристика. 4. Складові професійної культури аудитора. Висновки....
Эстетический вкус, в отличие от эстетического идеала, относится к достаточно устойчивым образованиям, во многом определяющим собой и действенные и рефлексивные проявления личности. Эстетический вкус определяет целеустремленную и целеполагающую деятельность...
Вступ. 1. Мистецтво ведення телефонної розмови. 2. Техніка мовлення при телефонній розмові. 3. Правила ведення ділової телефонної розмови. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасне ділове життя неможливо уявити без...
Вступ. 1. Визначення і критерії смерті. 2. Етичні аспекти евтаназії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Наприкінці XX століття відбулася зміна відношення людини до смерті. Раніше смерть розглядалася як природний...
Вступ. 1. Поняття та сутність етикету. 2. Основні види етикету. 3. Поняття дипломатичного етикету. 4. Основи військового етикету. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сформовані норми моральності є результатом тривалого...
Вступ. 1. Місце та роль Піфагора в естетиці. 2. Ідеї піфагорійської школи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Становлення перших естетичних уявлень варто співвіднести з тим значенням, якого давньогрецька філософія...
Вступ. 1. Основні етапи розвитку позитивізму, проблема знання. 2. Особливості естетики позитивізму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток науки в XX ст. (досягнення німецьких вчених — Карла Вейєрштраса (1815—1897),...
Вступ. 1. Поняття естетичності виробів та його еволюція. 2. Ергономічні вимоги до товару та його особливості. 3. Естетичні показники якості продукції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Зростання вимог споживачів...
1. Класичний костюм бізнес-леді. 2.Підбір одягу з урахуванням індивідуальних особливостей. 3.Культура мови під час ділового спілкування. Список використаної літератури. 1. Класичний костюм бізнес-леді У наш час все стрімко змінюється:...
Вступ. 1. Естетичні погляди М.Дюфренна. 2. Соціальна естетика та фундаментальні основи ідей М.Дюфренна. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Французький філософ і естетик Мікель Дюфренн — досить впливовий представник екзістенціально-феноменологічного...
Вступ. 1. Совість як категорія етики і моральна якість особистості. 2. Практичне завдання. Ессе. А)Добро і зло в моєму житті. Б)Прекрасне і потворне в моєму сприйманні. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Особливості категорії комічного в естетиці. 2. Комічне як соціокультурна реальність. 3. Комічне як суперечність. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сміх, як відомо, звільняюче діє на людину, а...
Вступ. 1. Виникнення християнського етикету. 2. Сутність християнського етикету. 3. Норми і правила християнського етикету. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Християнство виникло у східній провінції давньоримської імперії Палестині ще...
Вступ. 1. Етика діалогу. Висновки. 2. Базові поняття етики. Список використаної літератури. Вступ Серед багатьох турбот сучасного суспільства одна з найгостріших проблем – проблема відчуження людей, ксенофобія, патологічний егоцентризм...
Базові поняття естетики. Вступ. 1. Яка з запропонованих етичних концепцій є більш ефективною і практичною для вас. Висновки. Список використаної літератури. Базові поняття естетики: Мораль — один з основних...
Вступ. 1. Етичні правила у взаємовідносинах юриста з громадянином. 2. Етика поведінки адвоката під час судового процесу. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Етична культура юриста містить оцінку прояви норм...
Вступ. 1. Етичні правила у взаємовідносинах юриста з громадянином. 2. Етика поведінки адвоката під час судового процесу. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Етична культура юриста містить оцінку прояви норм...
Вступ. 1. Витоки етикету у Стародавньому Римі. 2. Особливості етикету Стародавнього Риму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ З найдавніших часів люди змушені були дотримуватися певних правил і норм поведінки...
1. В чому полягають основні функції моральної свідомості?. 2. Які нові теоретичні проблеми естетики розробляла естетика відродження. 3. Поясніть значення понять «ідеал», «прагматизм». Список використаної літератури. 1. В чому...
Вступ 1. Теорія пізнання та етичні погляди І.Канта 2. Реальність пізнання Е.Канта 3. Судження Е.Канта Висновки Список використаної літератури Вступ Реальність пізнання, що обіймає у собі весь комплекс філософських...
Вступ. 1. Культура усного і професійного спілкування. 2. Види і жанри публічних виступів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Проблема з’ясування сутності сучасної комунікативної культури, її суспільних функцій,...
Вступ. 1. Етичні погляди Ф.Аквінського. 2. Моральна філософія Фоми Аквінського. Висновки. Вступ Найвизначніший теолог-схоласт Фома Аквінський (1225— 1274) при розробці питань про буття, про світ, про знання та віру,...
Вступ 1. Особливості естетичного робочого середовища 2. Характеристика естетичних вимог до робочого середовища Висновки Список використаної літератури Вступ До чинників, які формують рівень естетичної свідомості, традиційно відносять естетичне почуття,...
Вступ. 1. Поняття та сутність милосердя. 2. Характеристика та ознаки людяності Висновки. Список використаної літератури. Вступ Загальнолюдськими в моралі виступають як сукупність певних загальних моральних вимог, так і логічна...
Вступ. 1. Поняття “середні віки” і “середньовічна культура”. 2. Роль релігії і церкви в середньовічному суспільстві. 3. Рицарська культура. 4. Народна селянська культура. Міська культура. 5. Художні стилі в...
Вступ. 1. Естетичне значення категорії трагічного. 2. Сучасні концепції трагічного. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Трагічне – це категорія естетики, що відбиває діалектику свободи та необхідності, втілюючи найбільш гострі...
Вступ. 2. Етичні та медичні причини, що обумовлюють перегляд поняття про смерть. Міжнародна практика визначення моменту смерті. 3. Етико-правові аспекти біологічної та клінічної смерті. 4. Умертвіння (евтаназія). Надання можливості...
Вступ. 1. Національне та етнічне у свідомості сучасних українців. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сьогодні і на Заході, і в Україні йдуть процеси (звичайно різної інтенсивності) розвитку наук, які...
1. Історія етикету і сучасність 2. Етикет ділового спілкування ( особливості телефонного спілкування, листування, візитні картки) Список використаної літератури. 1. Історія етикету і сучасність Великий тлумачний словник сучасної української...