referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Біологія, природознавство

Вступ. 1. Поняття та класифікація видів. 2. Вид як систематична категорія. 3. Диференціація поняття «вид». 4. Критерії виду та граничні ситуації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вид — це...
Вступ 1. Поняття та класифікація видів 2. Вид як систематична категорія 3. Диференціація поняття «вид» 4. Критерії виду та граничні ситуації Висновки Список використаної літератури Вступ Вид — це...
Відомо багато закономірностей спадкування ознак, які не можуть бути пояснені тільки на основі законів Менделя. Однак багато з них можуть бути пояснені одночасним впливом на прояв ознак декількох генів....
Вступ 1. Антропологія як наука 2. Розвиток антропології як науки та предмет її дослідження Висновки Список використаної літератури Вступ Антропологія — область наукового пізнання, у рамках якої вивчаються фундаментальні...
Вступ 1. Популяція — структурна одиниця виду 2. Основні характеристики популяцій 3. Основні властивості популяцій Висновки Список використаної літератури Вступ Популяція — одне з основних понять екології — означає...
Вступ. 1. Антропологічний зміст розсудку і розуму. 2. Інтелектуальні властивості особистості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поділ на розум і розсудок намітився в Арістотеля (пасивний і активний розум), М....
1.Поверхневі структури бактеріальної клітини, їх організація та функції. 2. Дихальний та бродильний тип метаболізму у мікроорганізмів. 3. Поняття популяції. 4. Розклад азотовмісних сполук (амоніфікація, нітрифікація, денітрифікація, азотфіксація). 5. Модифікаційна...
Вступ. 1. Журавель сірий (журавль серый). 2. Тюльпан дібровний (Tulipa quercetorum Klok. et Zoz). Висновки. Список використаної літератури. Вступ Червона книга України — основний документ, в якому узагальнено матеріали...
«Зовуть мене Чарльз Дарвін. Народився я в 1809 році, учився, проробив кругосвітнє плавання — і знову вчився». Ця сама коротка автобіографія відбиває основні віхи життянайбільшого натураліста XIX в. англійського...
Вступ. 1. Рослинні тканини, їх будова та значення в рослинному організмі 2. Поділ клітин. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Рослинні організми можуть бути одно- і багатоклітинними. Тіло одноклітинної рослини...
Вступ 1. Поняття та типи популяцій 2. Чисельність, густота та ріст популяцій 3. Просторова, статева, вікова і етологічна (ієрархічна) структура популяцій та їх регулювання Висновки Список використаної літератури Вступ...
Вступ 1. Особливості дарвінізму 2. Дарвінізм та його вплив на розвиток антропологічної науки Висновки Список використаної літератури Вступ Дарвінізм, матеріалістична теорія еволюції органічного світу, заснована на переконаннях Ч. Дарвіна....
Вступ 1. Особливості культури харчування 2. Сутність та особливості посту Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми. Для забезпечення нормальної діяльності організм повинен одержувати не тільки необхідну кількість поживних...
Вступ. 1. Вчення В.І.Вернадського про ноосферу. 2. Погляди В.І.Вернадського щодо ноосфери. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В. І. Вернадський створив цілий комплекс наук про Землю — від генетичної мінералогії...
Вступ 1. Сутність та види екосистем. Природні та антропогенні екосистеми 2. Антропогенний вплив на природні екосистеми 3. Стійкість та стабільність екосистеми Висновки Список використаної літератури Вступ Екосистема — це...
Вступ. 1. Місцезнаходження архантропів. 2. Основні осередки формування людини сучасного фізичного типу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вдосконалення фізичного типу людини відбувалося за плейстоцену, що розпочався близько 2 млн...
Вступ. 1. Загальна характеристика рослинних отрут. 2. Системи класифікації отруйних рослин. 3. Профілактика отруєнь отруйними рослинами. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Отруйні рослини постійно або періодично містять речовини, токсичні...
Вступ. 1. Генетична мінливість — матеріал для еволюції. Поняття мінливості як загальної властивості живих істот. 2. Основні поняття і типи мінливості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У генетичній інформації...