referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Природоохоронні території України

Вступ

Природоохоронна територія — територія, яка охороняється через своє екологічне, культурне або подібне значення. Існує велика кількість таких територій, рівень захисту яких сильно відрізняється та залежить від статусу, встановленого національними законами та міжнародними договорами.

Природоохоронна територія, як визначається Міжнародним союзом охорони природи (МСОП) — територія або акваторія, призначена для захисту і підтримки біологічної різноманітності та природних і пов’язаних із ними культурних ресурсів, захист якої встановлюється законом або іншими засобами.

МСОП визначає шість категорій охоронних територій:

  1. Заповідник суворого режиму (Ia — природний заповідник, Ib — дика територія) — територія з найвищим рівнем захисту, що охороняється для збереження екосистеми та наукових досліджень.
  2. Національний парк — охоронна територія, призначена переважно для захисту екосистеми і екологічного туризму

III. Пам’ятка природи — охоронна територія, призначена переважно для збереження специфічних особливостей природи

  1. Заказник — територія для охорони окремих видів: охоронна територія, призначена переважно для охорони окремих видів, часто з навмисним втручанням в екосистему
  2. Охоронний рельєф — охоронна територія, призначена переважно для захисту рельєфу/ландшафту та туризму.
  3. Територія контрольованого природовикористання — охоронна територія, призначена переважно для довготермінового економічного використання природної екосистеми.

Міжнародні правила щодо природоохоронних територій

Міжнародні правила щодо природоохоронних територій беруть початок із 1972 року, коли була підписана Стокгольмська декларація Конференції ООН з питань навколишнього середовища. У ній постановлялося, що захист зразків усіх головних типів екосистем повинен бути фундаментальною вимогою національних програм охорони природи. З того часу охорона таких екосистем стала основним принципом створення біологічних заповідників, що отримали підтримку кількома міжнародними договорами та резолюціями ООН — зокрема Світовий природний протокол 1982 року, Декларація Ріо-де-Жанейро 1992, і Йоганнесбурзька декларація 2002. Загалом ефективні національні програми захисту основних типів екосистем розвинулися щодо сухопутних територій і в значно меншою мірою щодо морських і прісноводних біомів.

Українське законодавство визначає типи природоохоронних території дещо інакше, хоча і зберігає основні принципи.

Природоохоронні території України

Природоохоронні території України — території, створені з метою охорони природних ландшафтів від надмірних змін внаслідок господарської діяльності людини на території України. Найважливішими з таких об’єктів є заповідники, національні парки, заказники. Загальна площа природно-заповідного фонду України становить 2,8 млн га.

В Україні існує 4 біосферні заповідники: Асканія-Нова, Карпатський, Чорноморський, Дунайський.

Біосферний заповідник Асканія-Нова є найдавнішим (заснований в 1874 році) в Україні. В заповіднику збереглись унікальні ландшафти степів України до їх змін в результаті господарської діяльності людини.

Карпатський біосферний заповідник створений у 1968 році для збереження унікальних гірських ландшафтів Карпат. Заповідник включає в себе кілька масивів загальною площею 53630 га. В заповіднику збереглася унікальна флора й фауна Українських Карпат.

Чорноморський біосферний заповідник створений у 1927 році. Площа — 64806 га. Розташований на північному узбережжі Чорного моря, охоплює акваторію та дрібні острови у Тендрівській і Ягорлицькій затоках (о. Вовчий, о. Кривий та інші). Заповідник охороняє величезні території масового гніздування птахів.

Дунайський біосферний заповідник почав своє існування з 1976 року. На території України він має площу 120000 га і продовжується в Румунії. Заповідник охороняє гирло Дунаю з його численними колоніями птахів.

Крім біосферних на території України є 17 природних заповідників загальною площею понад 160000 га. Найбільшими з них: Розточчя, Медобори, Канівський, Казантипський тощо.

Нажаль, навіть природоохоронні території не завжди гарантують захист цінних екорегіонів країни через корупцію та зловживання службовим становищем у країні. Також, серед проблем галузі можна назвати погане дотримання діючого охоронного законодавства та низький рівень кваліфікації співробітників галузі. Ми проводимо тренінги та навчальні семінари для співробітників природоохоронних територій, а також намагаємося боротися з незаконними рубками та зловживаннями.

Висновки

Природоохоронні території країни створені, щоб зберегти природні ландшафти від надмірних змін внаслідок господарської діяльності людини. Найважливішими з таких об’єктів є заповідники, національні парки, заказники.

Заповідання цінних природних регіонів України має величезне значення для їх збереження. WWF в Україні ініціює створення нових природоохоронних територій та розширення меж існуючих у Карпатському екорегіоні України. За нашої підтимки були створені Ужанський національний парк, збільшилися та розвивалися інші природоохоронні території. Ми також допомагаємо підтримувати ефективну охорону цінних лісових екосистем та формувати систему екологічної мережі Карпатського регіону, адже тварини не визнають кордонів і мають вільно переміщуватися по всім Карпатам. 

Список використаної літератури

  1. Білявський Г. Основи екології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ Георгій Білявський, Ростислав Фурдуй, Ігор Костіков. — К.: Либідь, 2004. – 406 с.
  2. Заверуха Н. Основи екології: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів/ Нелі Заве-руха, Валентин Серебряков, Юрій Скиба,. — К.: Каравела, 2006. — 365 с.
  3. Запольський А. Основи екології: Підручник для студентів техніко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів/ Анатолій Запольський, Анатолій Салюк,; Ред. К. М. Ситник. — К.: Вища школа, 2003. — 357 с.