referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

БЖД та охорона праці

Вступ Новітні технології розвиваються дуже стрімко. Якщо ще півстоліття тому передача інформації на відстань передбачала використовування пошти, телеграфу, телефонних ліній, то на сьогодні всі ці традиційні засоби передачі інформації...
Введение Отчего человек устает на тренировке? Почему к концу тренировки иногда появляются вялость, заторможенность, нежелание заниматься? Все это происходит в основном в результате накопления в крови токсинов усталости. «Токсины...
Вступ При наданні першої медичної допомоги жертвам радіаційних заражень необхідно враховувати, що на зараженій території не можна вживати їжу, воду із заражених джерел, торкатися до зараженим радіаційними речовинами предметів....
 Вступ Сірники – самий простий і доступний виробний матеріал, який тільки можна собі уявити. Вони відкривають широкі можливості для творчості і дозвілля.  Крім того, сірники – це відмінний матеріал...
Анализ статьи: Организация труда как социотехническая система В данной статье автором представлены основные моменты системы организации труда работников в процессе их трудовой деятельности. Кроме того автор рассмотрел сущность социотехнического...
Вступ Актуальність проблеми. Сьогодні потрібно визнати тривожний факт, що поряд з онкологічними захворюваннями і СНІД над людством нависла грізна тінь гіподинамії (недостатньої рухової активності) та породжених нею хвороб (атеросклероз,...
Введение Безопасность работников на производстве является одним из главных составляющих создания достойных условий труда на рабочем месте, которые являются конституционным правом каждого гражданина. Это является индикатором того, насколько работодатель...
Вступ У преамбулі до Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я сказано, що «володіння найвищим досяжним рівнем здоров’я є одним з основних прав кожної людини без розходження раси, релігії, політичних переконань,...
Вступ Розвиток еколого-орієнтованого бізнесу може дозволити істотно змінити екологічну ситуацію в країні, поліпшити охорону навколишнього середовища й використання природних ресурсів. Очевидно, що не можна вирішити екологічні проблеми, вийти на...
Вступ Хімічні забруднення — тверді, газоподібні й рідкі речовини, хімічні елементи й сполуки штучного походження, які надходять у біосферу, порушуючи встановлені природою процеси кругообігу речовин. Найбільшу небезпеку для довкілля...
Вступ Квартира — основний структурний елемент (житлова комірка) житлового будинку, призначений для заселення сім’єю. Квартира — це житлова комірка міського масового житла. При цьому квартира також може бути житловий...
Вступ Актуальність теми. Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується перманентною трансформацією національних економічних політик, поки що невдалими спробами здійснювати наддержавне регулювання в межах світового господарства (хоча досвід регулювання в...
Вступ Стан навколишнього середовища і негативні прогнози щодо глобальної соціоекологічної ситуації спонукали до проведення спеціальних досліджень та виконання заходів, які б дозволили вирішити двоєдину задачу збереження рівноваги в природі...
1. Порівняльна характеристика професійних посередників із працевлаштування. Механізм та особливості їх діяльності Донедавна в Україні існувало два види «посередників з працевлаштування»: кадрові агентства ‒ їх послуги з пошуку роботи...
Вступ Зростання масштабів господарської діяльності і кількості великих промислових комплексів, концентрації на них агрегатів і установок великої і надзвичайно великої потужності, використання у виробництві потенційно небезпечних речовин у великих...
1. Базовий понятійно-термінологічний апарат Аварія — (від італ. avaria, з араб. авар — пошкодження, збитки, пошкодження корабля чи вантажу) це: небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті, території...
Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек Небезпека – це центральне поняття безпеки життєдіяльності і являє собою явища, процеси, об’єкти, властивості, які...
Об’єкти підвищеної небезпеки та хімічно небезпечні об’єкти законодавчо зобов’язані проводити експертизу повноти дослідження, ступеня небезпеки та оцінку рівня ризику, обґрунтованості достатності прийнятих заходів щодо зменшення рівня ризику готовності до...
Соціально-політичні конфлікти — дуже гостра форма розв’язування суперечності між державами з використанням сучасних засобів враження, а також міжнаціональні кризи, які супроводжуються насильством При соціально-політичних конфліктах виникають соціально-політичні небезпеки Конфлікт...
У результаті активної діяльності людини в середовищі існування воно поволі змінювало свій вигляд, що призвело до порушення біосфери і появи штучного середовища, яке називають техногенним (техносферою). За науковими даними,...
За походженням небезпеки поділяють на два класи: природні та антропогенні. Природні небезпеки пов’язані з природними явищами: а) в атмосфері (бурі, урагани, ожеледь, град, зливи, блискавки та ін.); б) у...
Термін «життя» певною мірою передбачає активну діяльність, а людська активність має на думці пристосування до навколишнього середовища і трансформацію його для своїх потреб, розумне сполучення ресурсів природи та життєвого...
Моя майбутня професія пов’язана з бухгалтерією. На сьогоднішній день „бухгалтер» — є однією із найпоширеніших професій. Чим же викликана її така популярність? Цій професії вже кілька століть — основи...
Вступ Радіоактивне забруднення є четвертим фактором, на який припадає близько 10 % енергії ядерного вибуху. Під час ядерного вибуху утворюється велика кількість радіоактивних речовин, які, осідаючи з димової хмари...
Вступ У кінці ХХ та на початку ХХІ сторіччя глобалізація набула ознак головного напрямку міжнародного розвитку політичних, суспільних, економічних, культурно-цивілізаційних, інформаційних відносин. Очевидними її тенденціями, або явищами є масове...
Вступ Метою державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (НС) є забезпечення гарантованого захисту життя, здоров’я людини і оточуючого її природного середовища від усієї сукупності...
Вступ. 1. Шумове забруднення середовища і вплив шуму на людину. 2. Основні пріоритети в зниженні рівня акустичного забруднення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Шумове забруднення атмосфери – одна з...
Вступ. 1. Законодавча база з ресторанного бізнесу. 2. Кодекс закону про працю. 3. Нормативна база ресторанного бізнесу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проведення досліджень спиралося на теоретичний наслідок відомих...
Вступ. 1. Вплив темпераменту на діяльність людини. 2. Локалізація контролю як характеристика відповідальності суб’єкта діяльності. 3. Психіка людини і безпека життєдіяльності. 4. Розвиток психіки і поведінка людини. Висновки. Список...
1. Життєве середовище людини. 2. Основні напрямки боротьби з шумом. 3. Класифікація отруйних речовин за характером токсичності. Список використаної літератури. 1. Життєве середовище людини Розглядаючи безпеку людини як поняття,...
Вступ. Розділ I. Феномен національного тероризму (де проходе границя між тероризмом та національно-визвольним рухом). Розділ II. Прояви національного тероризму у близькосхідному регіоні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток сучасного...
Вступ. 1. Працездатність людини та проблеми втоми. 2. Облаштування заземлення. Принцип розрахунку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Людина та її здоров'я — найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих...
Введение. 1. Закон Украины о общеобязательном государственном социальном страховании от несчастных случаев и заболеваний, что привели к потере работоспособности на предприятии. 2. Влияние электромагнитных полей и радиочастот на организм...
1. Роль науки в розвитку охорони праці та її зв'язок з іншими науковими досягненнями. 2. Методи аналізу причини виробничого травматизму, їх особливості, переваги і наслідки. 3. Види штучного освітлення...
Вступ. 1. Хімічні сполуки у побуті. 2. Як надати першу долікарську допомогу. Висновки. Список викиристаної літератури. Вступ У побуті ми практично щоденно зустрічаємося з продуктами хімічної промисловості та з...
Введение. 1. Проблема создания безопасных условий труда в Украине. 2. Суть и задача управления охраной работы. Концепция управления охраной работы. 3. Органы государственного управления охраной работы: их компетенции и...
Вступ. 1. Поняття та особливості калькулювання собівартості за замовленнями. 2. Порівняльна характеристика калькулювання собівартості за замовленнями і процесами. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Калькулювання собівартості потрібне, щоб отримати об'єктивну...
Вступ. 1. Комісія з питань охорони праці підприємства, права, обов’язки, звітність. 2. Загальні вимоги до забезпечення вибухобезпеки виробничих процесів. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Держава турбується про поліпшення умов...
Вступ. 1. Особливості медичного захисту. 2. Характеристика біологічного захисту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Організація медичної допомоги постраждалим та їх евакуація із осередків ураження здійснюється за принципом двоетапної системи...
1. Нормування вантажно-розвантажувальних робіт, які виконуються механізованим способом. 2. Нормування вантажно-розвантажувальних робіт, які виконуються вручну. 3. Нормування ковальських робіт. 4. Нормування свердлильних робіт. 5. Нормування станкових робіт. 6. Нормування...
Аналіз стану геологічних надзвичайних ситуацій за 2005 – 2006 рр. В Україні Протягом 2005 р. В Україні виникло 368 надзвичайних ситуацій (НС), які згідно з державним класифікатором розподілилися на:...
Вступ 1. Законодавство України з безпеки життєдіяльності 2.Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності Висновки Список використаної літератури. Вступ Проблема захисту людини від небезпеки у різних умовах її перебування виникла...
1. Землетруси. 2. Надання першої медичної допомоги та взаємодопомога у разі ураження і травм. Список використаної літератури. 1. Землетруси Землетруси. Щорічно вчені фіксують близько 1 млн. сейсмічних і мікросейсмічних...
Характеристика можливих способів зараження харчових продуктів і води радіоактивними, хімічними отруйними речовинами та бактеріологічними засобами. Список використаної літератури. Характеристика можливих способів зараження харчових продуктів і води радіоактивними, хімічними отруйними...
1. Суть процедурної концепції бухгалтерського обліку. 2. Характеристика аналітичних і балансових теорії бухгалтерського обліку. 3. Історичне становлення понять "рахунок" і "амортизація" 4. Розвиток обліку за часів козацтва. 5. Особливості...
1. Методи визначення ризику, прийнятний ризик та безпека індивідуальний. 2. Технічний та соціальний ризик, основи корпоративний безпеки, зовнішні та внутрішні джерела загроз безпеки об’єктів економіки, економічні, природні, соціальні загрози...
Зміст 1. Вплив психологічної особливості людини на забезпечення безпеки життєдіяльності 2. Інформаційна безпека 3. Екологія та природовикористання 4.Список використаної літератури 1. Вплив психологічної особливості людини на забезпечення безпеки життєдіяльності...
1. Генеалогічне дерево наук, що займаються питанням безпеки життєдіяльності. 2. Криміногенна обстановка в Україні. Правила поведінки в умовах власної безпеки. Список використаної літератури. 1. Генеалогічне дерево наук, що займаються...
1.Громадський контроль за охороною праці, роль комісій з питань та уповноважених трудових колективів. 2. Хімічні чинники виробничого середовища. 3. Гігієнічні вимоги до проектування та забудови лікувально–профілактичних закладів. Список використаної...
1. Прогнозування та оцінка інженерної обстановки в осередку ураження. 2. Способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях. 3. Вимоги до захисних споруд. Список використаної літератури. 1. Прогнозування та оцінка інженерної...
Вступ Особливості глобальних проблем мають планетарний характер, тобто зачіпають інтереси усіх народів світу, загрожують деградацією й загибеллю усього людства, потребують невідкладних рішень та вимагають колективних зусиль, спільних дій усіх...
1. Характеристика зброї масового ураження. 2. Вплив факторів виробничого середовища на здоров’я працівників Список використаної літератури. 1. Характеристика зброї масового ураження Уражаючі фактори звичайної зброї Звичайною називається зброя, дія...
МІНІСТЕРСТВО  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ   АНІСІМОВ  ЄВГЕН  МИКОЛАЙОВИЧ   ГІГІЄНІЧНА  ОЦІНКА  ВПЛИВУ  КЛІМАТО-ПОГОДНИХ УМОВ  НА ПЕРЕБІГ  БРОНХІАЛЬНОЇ  АСТМИ   14.02.01 — Гігієна, медичні науки...
1. Визначення товщини захисного шару від проникаючої радіації у небезпечній зоні 2. Особливості захисту співробітників від біологічного ураження. Список використаної літератури. 1. Визначення товщини захисного шару від проникаючої радіації...
Прогресуючий розвиток хімії створив для людини дуже велику і важливу проблему — проблему хімічної небезпеки. Під хімічною небезпекою розуміється небезпека, що пов’язана з хімічними речовинами та хімічними процесами (перетвореннями)....
Вступ. 1. Джерела важких металів у довкіллі та форми існування. 2. Метали у воді. 3. Метали в ґрунті. 4. Використання біологічних індикаторів для визначення забруднення ґрунту важкими металлами. Висновки....
Вступ. 1. Нормативна база, правова база. 2. Організаційна структура управління. 3. Аналіз і оцінювання стану охорони праці. 4. Планування і стимулювання заходів з охорони праці. Висновки. Список використаної літератури....
1. Генеалогічне дерево наук, що займаються питанням безпеки життєдіяльності. 2. Криміногенна обстановка в Україні. Правила поведінки в умовах власної безпеки. Список використаної літератури. 1. Генеалогічне дерево наук, що займаються...
Вступ. 1. Сутність інженерного забезпечення охорони праці. 2. Психологічні аспекти підвищення рівня безпеки праці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Всі державні стандарти, технічні умови і промислові зразки обов'язково погоджуються...
1. Законодавство про охорону праці. 2. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 3. Електробезпека. 4. Пожежна безпека. Висновки. Список літератури. 1. Законодавство про охорону праці Охорона праці — це...
Вступ. 1. Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання 2. Причини виробничого травматизму та захворювань. 3. Профілактика травматизму та захворювань. 4. Шляхи попередження травматизму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Оцінка умові праці на робочих місцях. 2. Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу. 3. Гігієнічна оцінка умов праці. 4. Оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця....
Вступ. 1. Значення та роль ергономіки в безпеці життєдіяльності та праці. 2. Використання ергономічних досліджень в системі безпеки життєдіяльності людини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття "ергономіка" вперше запропоновано...
. Харкiвський iнститут удосконалення лiкарiв   АРТАМОНОВ Олег Валентинович     ВIДДАЛЕНI НАСЛIДКИ ВОЄННОЇ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ У ЧОЛОВIКIВ У ГЕНЕЗI ПОРУШЕНЬ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ТА ЇХ КОРЕКЦIЯ   Спеіальність...
1. Женевська конвенція (1,2,3). 2. Останній протокол до четвертої Женевської конвенції. 3. Системи цивільної оборони в Україні. 4. Надзвичайні ситуації. 5. Постійні комісії. Список використаної літератури. 1. Женевська конвенція...
Тема 2.1. Негативні для людини фактори природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру. 1) Навколишнє середовище життя і діяльності людини Людина постійно взаємодіє з навколишнім середовищем, перетворює це середовище, а...
Вступ. 1. Підготовка підприємства до роботи у надзвичайній ситуації 2. Захисні споруди цивільної оборони, вимоги до них. Висновок Список використаної літератури. Вступ Високий ступінь техногенної, природної екологічної завантаженості території...
1. Визначте роль духовного середовища людини в забезпеченні його життєдіяльності. Можливості людини при довгочасовому перебуванні в особливих надзвичайних умовах (снігова лавина, землетрус, завал). 2. Визначте загальні правила виживання в...
1. Назвіть основні положення програми Національної безпеки України. 2. Визначити причини виникнення, дати загальну характеристику та класифікацію надзвичайний ситуації. 3. Визначити призначення домашньої (першої, долікарняної допомоги). Список використаної літератури....
План Вступ Визначення поняття 'надзвичайна ситуація' та причини їх виникнення Класифікація надзвичайних ситуацій Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій Висновки Використана література Вступ Щодня в cвiтiфiксуються тисячi подiй, при яких вiдбувається...
Вступ. 1. Загальна ситуація стану охорони праці в Україні та залучення світового досвіду. 2. Служба охорони праці підприємства. 3. Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці. Висновки. Список використаної...
1. Роль науки в розвитку охорони праці та її зв'язок з іншими науковими досягненнями. 2. Методи аналізу причини виробничого травматизму, їх особливості, переваги і наслідки. 3. Види штучного освітлення...
Вступ. 1. Водні види екстремального спорту. 2. Наземні види екстремального спорту. 3. Гірські види екстремального спорту. 4. Повітряні види екстремального спорту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Захоплення української молоді...