referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

БЖД та охорона праці

Вступ. 1. Шумове забруднення середовища і вплив шуму на людину. 2. Основні пріоритети в зниженні рівня акустичного забруднення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Шумове забруднення атмосфери – одна з...
Вступ. 1. Законодавча база з ресторанного бізнесу. 2. Кодекс закону про працю. 3. Нормативна база ресторанного бізнесу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проведення досліджень спиралося на теоретичний наслідок відомих...
Вступ. 1. Вплив темпераменту на діяльність людини. 2. Локалізація контролю як характеристика відповідальності суб’єкта діяльності. 3. Психіка людини і безпека життєдіяльності. 4. Розвиток психіки і поведінка людини. Висновки. Список...
1. Життєве середовище людини. 2. Основні напрямки боротьби з шумом. 3. Класифікація отруйних речовин за характером токсичності. Список використаної літератури. 1. Життєве середовище людини Розглядаючи безпеку людини як поняття,...
Вступ. Розділ I. Феномен національного тероризму (де проходе границя між тероризмом та національно-визвольним рухом). Розділ II. Прояви національного тероризму у близькосхідному регіоні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток сучасного...
Вступ. 1. Працездатність людини та проблеми втоми. 2. Облаштування заземлення. Принцип розрахунку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Людина та її здоров'я — найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих...
Введение. 1. Закон Украины о общеобязательном государственном социальном страховании от несчастных случаев и заболеваний, что привели к потере работоспособности на предприятии. 2. Влияние электромагнитных полей и радиочастот на организм...
1. Роль науки в розвитку охорони праці та її зв'язок з іншими науковими досягненнями. 2. Методи аналізу причини виробничого травматизму, їх особливості, переваги і наслідки. 3. Види штучного освітлення...
Вступ. 1. Хімічні сполуки у побуті. 2. Як надати першу долікарську допомогу. Висновки. Список викиристаної літератури. Вступ У побуті ми практично щоденно зустрічаємося з продуктами хімічної промисловості та з...
Введение. 1. Проблема создания безопасных условий труда в Украине. 2. Суть и задача управления охраной работы. Концепция управления охраной работы. 3. Органы государственного управления охраной работы: их компетенции и...
Вступ. 1. Поняття та особливості калькулювання собівартості за замовленнями. 2. Порівняльна характеристика калькулювання собівартості за замовленнями і процесами. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Калькулювання собівартості потрібне, щоб отримати об'єктивну...
Вступ. 1. Комісія з питань охорони праці підприємства, права, обов’язки, звітність. 2. Загальні вимоги до забезпечення вибухобезпеки виробничих процесів. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Держава турбується про поліпшення умов...
Вступ. 1. Особливості медичного захисту. 2. Характеристика біологічного захисту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Організація медичної допомоги постраждалим та їх евакуація із осередків ураження здійснюється за принципом двоетапної системи...
1. Нормування вантажно-розвантажувальних робіт, які виконуються механізованим способом. 2. Нормування вантажно-розвантажувальних робіт, які виконуються вручну. 3. Нормування ковальських робіт. 4. Нормування свердлильних робіт. 5. Нормування станкових робіт. 6. Нормування...
Аналіз стану геологічних надзвичайних ситуацій за 2005 – 2006 рр. В Україні Протягом 2005 р. В Україні виникло 368 надзвичайних ситуацій (НС), які згідно з державним класифікатором розподілилися на:...
Вступ 1. Законодавство України з безпеки життєдіяльності 2.Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності Висновки Список використаної літератури. Вступ Проблема захисту людини від небезпеки у різних умовах її перебування виникла...
1. Землетруси. 2. Надання першої медичної допомоги та взаємодопомога у разі ураження і травм. Список використаної літератури. 1. Землетруси Землетруси. Щорічно вчені фіксують близько 1 млн. сейсмічних і мікросейсмічних...
Характеристика можливих способів зараження харчових продуктів і води радіоактивними, хімічними отруйними речовинами та бактеріологічними засобами. Список використаної літератури. Характеристика можливих способів зараження харчових продуктів і води радіоактивними, хімічними отруйними...
1. Суть процедурної концепції бухгалтерського обліку. 2. Характеристика аналітичних і балансових теорії бухгалтерського обліку. 3. Історичне становлення понять "рахунок" і "амортизація" 4. Розвиток обліку за часів козацтва. 5. Особливості...
1. Методи визначення ризику, прийнятний ризик та безпека індивідуальний. 2. Технічний та соціальний ризик, основи корпоративний безпеки, зовнішні та внутрішні джерела загроз безпеки об’єктів економіки, економічні, природні, соціальні загрози...
Зміст 1. Вплив психологічної особливості людини на забезпечення безпеки життєдіяльності 2. Інформаційна безпека 3. Екологія та природовикористання 4.Список використаної літератури 1. Вплив психологічної особливості людини на забезпечення безпеки життєдіяльності...
1. Генеалогічне дерево наук, що займаються питанням безпеки життєдіяльності. 2. Криміногенна обстановка в Україні. Правила поведінки в умовах власної безпеки. Список використаної літератури. 1. Генеалогічне дерево наук, що займаються...
1.Громадський контроль за охороною праці, роль комісій з питань та уповноважених трудових колективів. 2. Хімічні чинники виробничого середовища. 3. Гігієнічні вимоги до проектування та забудови лікувально–профілактичних закладів. Список використаної...
1. Прогнозування та оцінка інженерної обстановки в осередку ураження. 2. Способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях. 3. Вимоги до захисних споруд. Список використаної літератури. 1. Прогнозування та оцінка інженерної...
Вступ Особливості глобальних проблем мають планетарний характер, тобто зачіпають інтереси усіх народів світу, загрожують деградацією й загибеллю усього людства, потребують невідкладних рішень та вимагають колективних зусиль, спільних дій усіх...
1. Характеристика зброї масового ураження. 2. Вплив факторів виробничого середовища на здоров’я працівників Список використаної літератури. 1. Характеристика зброї масового ураження Уражаючі фактори звичайної зброї Звичайною називається зброя, дія...
МІНІСТЕРСТВО  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ   АНІСІМОВ  ЄВГЕН  МИКОЛАЙОВИЧ   ГІГІЄНІЧНА  ОЦІНКА  ВПЛИВУ  КЛІМАТО-ПОГОДНИХ УМОВ  НА ПЕРЕБІГ  БРОНХІАЛЬНОЇ  АСТМИ   14.02.01 — Гігієна, медичні науки...
1. Визначення товщини захисного шару від проникаючої радіації у небезпечній зоні 2. Особливості захисту співробітників від біологічного ураження. Список використаної літератури. 1. Визначення товщини захисного шару від проникаючої радіації...
Прогресуючий розвиток хімії створив для людини дуже велику і важливу проблему — проблему хімічної небезпеки. Під хімічною небезпекою розуміється небезпека, що пов’язана з хімічними речовинами та хімічними процесами (перетвореннями)....
Вступ. 1. Джерела важких металів у довкіллі та форми існування. 2. Метали у воді. 3. Метали в ґрунті. 4. Використання біологічних індикаторів для визначення забруднення ґрунту важкими металлами. Висновки....
Вступ. 1. Нормативна база, правова база. 2. Організаційна структура управління. 3. Аналіз і оцінювання стану охорони праці. 4. Планування і стимулювання заходів з охорони праці. Висновки. Список використаної літератури....
1. Генеалогічне дерево наук, що займаються питанням безпеки життєдіяльності. 2. Криміногенна обстановка в Україні. Правила поведінки в умовах власної безпеки. Список використаної літератури. 1. Генеалогічне дерево наук, що займаються...
Вступ. 1. Сутність інженерного забезпечення охорони праці. 2. Психологічні аспекти підвищення рівня безпеки праці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Всі державні стандарти, технічні умови і промислові зразки обов'язково погоджуються...
1. Законодавство про охорону праці. 2. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 3. Електробезпека. 4. Пожежна безпека. Висновки. Список літератури. 1. Законодавство про охорону праці Охорона праці — це...
Вступ. 1. Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання 2. Причини виробничого травматизму та захворювань. 3. Профілактика травматизму та захворювань. 4. Шляхи попередження травматизму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Оцінка умові праці на робочих місцях. 2. Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу. 3. Гігієнічна оцінка умов праці. 4. Оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця....
Вступ. 1. Значення та роль ергономіки в безпеці життєдіяльності та праці. 2. Використання ергономічних досліджень в системі безпеки життєдіяльності людини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття "ергономіка" вперше запропоновано...
. Харкiвський iнститут удосконалення лiкарiв   АРТАМОНОВ Олег Валентинович     ВIДДАЛЕНI НАСЛIДКИ ВОЄННОЇ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ У ЧОЛОВIКIВ У ГЕНЕЗI ПОРУШЕНЬ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ТА ЇХ КОРЕКЦIЯ   Спеіальність...
1. Женевська конвенція (1,2,3). 2. Останній протокол до четвертої Женевської конвенції. 3. Системи цивільної оборони в Україні. 4. Надзвичайні ситуації. 5. Постійні комісії. Список використаної літератури. 1. Женевська конвенція...
Тема 2.1. Негативні для людини фактори природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру. 1) Навколишнє середовище життя і діяльності людини Людина постійно взаємодіє з навколишнім середовищем, перетворює це середовище, а...
Вступ. 1. Підготовка підприємства до роботи у надзвичайній ситуації 2. Захисні споруди цивільної оборони, вимоги до них. Висновок Список використаної літератури. Вступ Високий ступінь техногенної, природної екологічної завантаженості території...
1. Визначте роль духовного середовища людини в забезпеченні його життєдіяльності. Можливості людини при довгочасовому перебуванні в особливих надзвичайних умовах (снігова лавина, землетрус, завал). 2. Визначте загальні правила виживання в...
1. Назвіть основні положення програми Національної безпеки України. 2. Визначити причини виникнення, дати загальну характеристику та класифікацію надзвичайний ситуації. 3. Визначити призначення домашньої (першої, долікарняної допомоги). Список використаної літератури....
Вступ. 1. Вплив темпераменту на діяльність людини. 2. Локалізація контролю як характеристика відповідальності суб’єкта діяльності. 3. Психіка людини і безпека життєдіяльності. 4. Розвиток психіки і поведінка людини. Висновки. Список...
План Вступ Визначення поняття 'надзвичайна ситуація' та причини їх виникнення Класифікація надзвичайних ситуацій Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій Висновки Використана література Вступ Щодня в cвiтiфiксуються тисячi подiй, при яких вiдбувається...
Вступ. 1. Загальна ситуація стану охорони праці в Україні та залучення світового досвіду. 2. Служба охорони праці підприємства. 3. Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці. Висновки. Список використаної...
1. Роль науки в розвитку охорони праці та її зв'язок з іншими науковими досягненнями. 2. Методи аналізу причини виробничого травматизму, їх особливості, переваги і наслідки. 3. Види штучного освітлення...
Вступ. 1. Водні види екстремального спорту. 2. Наземні види екстремального спорту. 3. Гірські види екстремального спорту. 4. Повітряні види екстремального спорту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Захоплення української молоді...