referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Вплив електромагнітних хвиль на організм та працездатність людини

Вступ

Новітні технології розвиваються дуже стрімко. Якщо ще півстоліття тому передача інформації на відстань передбачала використовування пошти, телеграфу, телефонних ліній, то на сьогодні всі ці традиційні засоби передачі інформації поступаються новому мобільному зв’язку. Сьогодні рідко яка людина може уявити себе без мобільного телефону. До основних переваг мобільного зв’язку відносять: мобільність, простоту користування, швидкість зв’язку, відносну дешевизну, можливість передачі письмової (SMS) та графічної (MMS) інформації, наявність додаткових функцій — нагадування, записник, будильник, годинник, калькулятор, ігри, музика та багато інших зручностей. Число мобільних телефонів стало більшим за число домашніх телефонів. В основі встановлення мобільного зв’язку є передача інформації за допомогою електромагнітних хвиль, які здійснюють складні устаткування — ретрансляційні вежі.

За даними екологів та лікарів-гігієністів відомо, що всі діапазони електромагнітного випромінювання впливають на здоров’я і працездатність працівників і мають віддалені наслідки. Вплив електромагнітних полів на людину в силу їх значної розповсюдженості більш небезпечний, ніж радіація. Електричні поля промислової частоти оточують людину цілодобово, завдяки випромінюванню від електропроводки, освітлювальних приладів, побутових електроприладів, ліній електропередач і т. п. Енергетичне навантаження від електромагнітних випромінювань в промисловості і побуті зростає постійно в зв’язку зі стрімким розширенням мережі джерел фізичних полів електромагнітної природи, а також із збільшенням їх потужностей [7].

Вчені досліджують вплив мобільних телефонів, і приходять до того висновку, що мобільні телефони все ж таки шкідливі. При довготривалому впливі ЕМП (електромагнітні промені) можливі дегенеративні процеси центральної нервової системи, рак крові, пухлини мозку, гормональні захворювання. Зокрема ЕМП впливають на нервову, імунну, ендокринну та статеву системи [4-8].

1. Негативний вплив електромагнітних хвиль на стан здоров’я та працездатність персоналу

Сьогоднішній світ а, тим більше, завтрашній важко уявити без комп’ютерів, телевізорів, іншої електронної техніки, генеруючих слабкі електричні та магнітні змінні поля в широкому діапазоні частот. Тому що ці поля значно слабші від статичного магнітного поля Землі та її електричних полів, важко було припустити, що вони небезпечні для здоров’я. З цієї причини дослідження в даному напрямку не одержували підтримки та належної уваги. Дослідження останніх років довели, що електромагнітні випромінювання вищезгаданих електронних приладів містять торсіонну компоненту, яка несе інформацію про процеси, що протікають у тому чи іншому електронному приладі. Торсіонні поля володіють високою проникаючою здатністю і не піддаються ніякому екрануванню. Їхній вплив на користувача приладів таїть у собі небезпеку. Інформація призначена для людей з метою попередити користувачів персональних комп’ютерів, телевізорів, іншої електронної техніки, що зневага до вже відомих простих методів захисту від негативного впливу вищезгаданої техніки загрожує дуже несприятливими наслідками для здоров’я.

Електромагнітне випромінювання викликає зниження концентрації уваги, стомлюваність, головний біль, загострення алергічних реакцій і хронічних хвороб. Крім того, вчені вже довели, що у активних користувачів, в 3 рази підвищується ризик виникнення злоякісних пухлин головного мозку.

Щоб зрозуміти, звідки чекати небезпеки, розглянемо схему роботи всіх елементів системи мобільного зв’язку. Дані між абонентами передаються електромагнітними хвилям УВЧ — діапазону з частотою 900 МГц (за стандартом GSM), в межах так званих «сотів», утворених базовими станціями. Джерелом електромагнітного випромінювання є антена базової станції з одного боку і антена мобільного телефону — з іншого.

Через невеликої зони дії антен базових станцій їх часто розміщують на дахах багатоповерхових будинків, тобто прямо над житловими чи офісними приміщеннями, де весь час знаходяться люди. Згідно Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання (№ 239 від 01.08.1996 р.) базова станція повинна розміщуватися на відстані 80 м, щоб не шкодити здоров’ю. У підземних паркінгах також встановлюють приймально-передавальне обладнання для забезпечення доступності зв’язку.

Електромагнітне випромінювання мобільного телефону не менш небезпечно ніж випромінювання базової станції. У процесі експериментів з’ясувалося, що для деяких апаратів гігієнічний норматив в 2,5 мкВт / см2 був перевищений в десятки разів, хоча в паспортних даних виробник вказав зовсім інші показники. А враховуючи те, що значна частина електромагнітного випромінювання поглинається мозком, активне спілкування поступово може провокувати у вас важкі захворювання [6].

Про негативний вплив на людей мобільних телефонів йдеться в звіті вчених Європейського союзу. Зроблено висновок про негативний вплив електромагнітних випромінювань на генному рівні.

Людина нездатна фізично відчувати електромагнітне поле (ЕМП) що її оточує, проте воно викликає зменшення її адаптивних резервів, зниження імунітету, працездатності, під його впливом у людини розвивається синдром хронічної втоми, збільшується ризик захворювань. Особливо небезпечною є дія електромагнітних випромінювань на дітей, підлітків, вагітних жінок та осіб з послабленим здоров’ям [7].

Механізми дії ЕМП ще недостатньо вивчені. Численні дослідження в глузі біологічної дії ЕМП дозволять визначити найбільш чутливі системи організму людини: нервова, імунна, ендокринна і статева. Ці системи організму є критичними. Реакції цих систем повинні обов’язково враховуватися при оцінці ризику впливу ЕМП на організацію праці. Біологічний ефект ЕМП в умовах тривалого багаторічного впливу накопичується, в результаті можливий розвиток віддалених наслідків, включаючи дегенеративні процеси центральної нервової системи, рак крові (лейкози), пухлини мозку, гормональні захворювання.

Отже, не тільки вчені, а й влада вирішила приділити велику увагу цьому питанню. Почалися детальні вивчення цієї проблеми. Після проведення досліджень багато вчених різних країн світу, вивчаючи цю проблему, зійшлися у поглядах. Вони прийшли до висновку, що випромінювання мобільних телефонів негативно впливають на весь організм людини.

Тому, в результаті науково-технічного прогресу зростає актуальність попередження людей про можливість небезпечних техногенних впливів на них, пов’язаних з роботою різних технічних пристроїв, конструкцією й матеріалами будинків, споруд, обраних архітектурних форм, специфікою штучного просторового середовища. Техногенні впливи, що виникають при роботі радіоелектронної апаратури, в тому числі і мобільних телефонів, мають електромагнітне випромінювання з низьким рівнем та широкою смугою частот.

В деяких країнах було опубліковано роботи з дослідження можливого розвитку раку молочної залози у осіб, які мають контакт з електромагнітним полем у виробничих умовах або в побуті. Наприклад, у Варшаві проводилося дослідження, яке показало, що в осіб, які опромінювались електромагнітним полем, ймовірність розвитку раку лімфатичної системи і кровотворних органів була більше в 6,7 рази, раку щитовидної залози — у 4,3 рази [5].

Досить багато вчених зараз зосереджують свою увагу в наукових працях на НВЧ діапазоні, оптичному та лазерному випромінюваннях і їх впливі на біологічні об’єкти [4-8].

В одній з таких робіт наведений приклад про прояви дії НВЧ залежно від інтенсивності опромінення. Але, слід зазначити, що сучасна побутова та корпоративна апаратура зв’язку досить широко використовує саме УВЧ діапазон. У ньому працює більшість телефонів мобільного зв’язку, безпровідні комп’ютерні мережі та інше. Це насамперед пов’язане з небезпекою використання апаратури, яка працює у діапазонах високих частот в безпосередній близькості від людини.

До оптичного випромінювання відносять інфрачервоне (ІЧ), яке знаходиться у діапазоні 0,11 -0,1 мкм та ультрафіолетове (УФ), яке відповідно знаходиться у межах 0,4-0,5 мкм. З боку коротких хвиль знаходиться рентгенівське випромінювання. Джерела випромінювання ІЧ діапазону можна побачити скрізь у побуті та у виробництві. Це велика кількість елементів та вузлів радіоапаратури, напівпровідникові та квантові прилади, трансформатори, та багато інших.

Наслідком навіть не дуже високих доз лазерного випромінювання можуть стати майже такі симптоми, як і при НВЧ — опроміненні. Це і нестійкий стан артеріального тиску, і порушення серцевого ритму, а також втома, роздратування та інше. Ці порушення є зворотними та мають властивість зникати з часом після деякого відпочинку. Як і НВЧ, найбільшої шкоди лазерне випромінювання завдає очам. Найбільша небезпека спостерігається в УФ діапазоні. За таких умов може статися коагуляція білка, рогівки та опік слизової оболонки, що може спричинити сліпоту. Промені з видимого діапазону мають властивість впливати на клітини сітківки. При лазерному опроміненні у біологічних тканинах виникають вільні радикали. Вони беруть активну участь у взаємодії з молекулами та порушують нормальний процес обміну речовинами у організмі на рівні клітин. Це призводить до загального погіршення стану здоров’я працівників[6].

Згідно даних, отриманих з Австралійського НДІ здоров’я (Australian Health Research Institute), підтверджується негативний вплив на людину випромінювань мобільних телефонів, базових станцій мобільного зв’язку, переносних антен. Про це повідомляє австралійська газета «PC News». Наголошується, що враженими можуть бути слуховий апарат, очі та мозок.

Позицію вчених щодо шкідливого впливу мобільних офіційно підтримує Всесвітня організація охорони здоров’я. В підготовленій інститутом доповіді, як приклад, надають дані Організації з ядерної безпеки Фінляндії.

Вчені визначили симптоми та фактори ризику “раку мобільних телефонів”, як тепер називають це захворювання. Серед них — безсоння, депресивні стани, підвищена збудженість, головний біль, підвищений кров’яний тиск, проблеми порушення ДНК. Згідно рекомендаціям спеціалістів, мобільний телефон повинен використовуватись тільки для термінових викликів, а дітям до 16 років та вагітним жінкам використання мобільних телефонів не бажано.

В 1995 році Всесвітньою Організацією Охорони здоров’я (ВООЗ) було введено термін «глобальне електромагнітне забруднення довкілля». ВООЗ включила проблему електромагнітного забруднення навколишнього середовища в перелік пріоритетних проблем людства.

У зв’язку зі зростаючою стурбованістю шкідливим впливом електромагнітних полів на здоров’я користувачів, ВООЗ у 1996 році заснувала Міжнародний проект з вивчення впливу електромагнітних полів, з метою виявлення наслідків такого впливу. Проект був заснований у логічній відповідності з науковими діями, що відносяться до дослідження даної проблеми. У рамках створеного проекту особливий акцент робився на проведення досліджень з визначення згубного впливу радіовипромінювання мобільних телекомунікаційних пристроїв на здоров’я людини. Короткий огляд проекту по вивченню впливу електромагнітних полів, проведений ВООЗ, дає уявлення про те, що на даний момент відомо про вплив радіовипромінювання на здоров’я людини і приводить рекомендації країнам-членам ВООЗ із захисту здоров’я громадян від електромагнітних полів [5].

Кожен громадянин має право на належні, безпечні і здорові умови праці. Це гарантує нам Конституція України (ч. 4 ст. 43) [1]. Але, починаючи з 1994 року, в населених пунктах України джерела електромагнітного забруднення доповнилися базовими станціями стільникового зв’язку, і кількість таких станцій з кожним роком збільшується.

В Україні норми електромагнітної безпеки регламентують Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів ДСанПіН 3.3.6.096-2002 від 07.09.209 та Закон України «Про охорону праці» [2, 3]. За цими правилами допустимі рівні інтенсивності електромагнітного випромінювання для цивільного населення становлять 2,5 мкВт/см2, на відміну від європейських країн, де допустимі норми встановленні на рівні 100 мкВт/см2. Різниця вражаюча, проте, якщо в Європі всі дотримуються таких норм, то в Україні ні населення, ні влада не мають достовірної інформації про рівні інтенсивності електромагнітного випромінювання, якого вони зазнають.

В процесі виконання науково-пошукової роботи співробітниками факультету біомедтехнологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», проведено дослідження впливу мобільних телефонів на імунний статус їх користувачів та перевірка можливості його захисту за допомогою пристрою «Spinor». Було виявлено негативний вплив мобільних телефонів на користувачів за допомогою методу імунологічного дослідження показників крові та перевірений метод захисту користувачів шляхом використання пристроїв, котрі перетворюють ліве торсіонне поле в праве [4].

2. Заходи з протидії вплив електромагнітних хвиль

Відомо, що ступінь шкоди від будь-яких негативних впливів, в тому числі і електромагнітних, залежить від величини впливу та ступеню підсилення власних захисних властивостей організму.

Питання охорони здоров’я населення України від впливу ЕМП має важливе медичне та соціально-економічне значення. Особлива увага при цьому приділяється санітарному нагляду за джерелами випромінювання.

Основою організації санітарного нагляду є санітарні норми і правила, які, крім обов’язкових норм, містять також основні положення гігієнічних вимог до розміщення та засобів використання джерел випромінювання.

Основними напрями в процесі розробки засобів захисту від дії ЕМП є: зменшення інтенсивності опромінювання безпосередньо від самого джерела опромінювання, екранування робочого місця або віддалення його від джерела опромінювання, застосування засобів індивідуального захисту.

Засоби захисту мають відповідати таким вимогам: не викривляти істотно електромагнітне поле; не знижувати якості технічного обслуговування і ремонту; не знижувати продуктивності праці.

Віддалення робочого місця від джерела опромінювання – один із засобів зниження інтенсивності опромінювання людей на підприємстві. Він реалізується завдяки дистанційному керуванню і автоматизованому контролю за роботою.

Як засіб індивідуального захисту від ЕМП НВЧ використовують спеціальний одяг – комбінезони, халати і т.ін.

Найбільш ефективним методом захисту від електромагнітних випромінювань є встановлення відбиваючих або поглинаючих екранів.

Якщо ви змушені мешкати або знаходитися в місцевості, де працюють різноманітні джерела випромінювання ЕМП, треба пам’ятати:

 • найкращий засіб для збереження здоров’я від впливу ЕМП —  не перебувати поблизу їх джерел та випромінювачів;
 • не знаходитися, не відпочивати,  не використовувати земельні ділянки поблизу ліній передачі електроенергії та трансформаторних підстанцій;
 • по можливості уникати близького контакту з працюючими електронними потужними приладами, телевізорами, комп’ютерами, мобільними телефонами;
 • при користуванні засобами мобільного зв’язку не намагатися вставити антену передавача в вухо. Набагато краще тримати цей засіб так далеко, щоб тільки було чути вашого кореспондента;
 • обмежувати використання одягу з синтетичних тканин; в першу чергу це стосується білизни, шкарпеток та ін. Краще їх замінити тканинами з бавовни та льону;
 • в разі неможливості уникнення впливу ЕМП, треба захищати в першу чергу очі, голову та шию шляхом використання спеціальних поглинаючих або відбиваючих окулярів, халатів, шоломів та різноманітних накидок. Для захисту житла чи присадибної ділянки, де ви пра¬цюєте, можливо також використовувати металеві сітки, що мають щільні ґратки, які треба добре заземлити в деяких місцях.

У  сучасних містах продовжує невпинно зростати кількість джерел електромагнітного випромінювання: з’являються нові станції стільникового та супутникового зв’язку, модернізуються теле- та радіоретранслятори, розширюється мережа високовольтних ліній електропередач. А ще ж — мікрохвильові печі, радіотелефони, навіть звичайні фени, які несуть в собі приховану загрозу електромагнітного забруднення.

Але, власне, електромагнітне забруднення окремі фахівці зараховують до найнебезпечніших екологічних факторів, оскільки його дія ще до кінця не вивчена. Екологам навіть важко спрогнозувати, чим обернеться тривале перебування в умовах щільного електромагнітного поля, бо минуло ще не так багато часу, відколи мобільний зв’язок, високочастотні побутові прилади та комп’ютерна техніка увійшли в повсякденне життя.

Головний біль — це тільки перша захисна реакція організму на шкідливий вплив електромагнітного випромінювання. Результатом тривалої дії електромагнітного поля можуть бути онкологічні хвороби, зміна поведінки, втрата пам’яті, хвороби Паркінсона та Альцгеймера, синдром передчасної смерті дітей, погіршення репродуктивної функції.

Несприятливо впливають на організм людини електромагнітні випромінювання промислової частоти (50 герц) та частот радіохвильового діапазону. В помешканнях електромагнітні поля створюють: радіоапаратура, телевізори, холодильники тощо, що становить певну небезпеку.

Безперечно, обійтися без електропобутових приладів неможливо, та й не потрібно.

Оскільки електромагнітні поля дуже негативно впливають майже на усі системи організму, його стан, самопочуття і працездатність людини, потрібно створювати певні методи захисту від їх дії.

Найпоширенішими з них є:

 • зменшення щільності потоку енергії, якщо дозволяє даний технологічний процес або обладнання;
 • захист часом (обмеження часу знаходження у зоні джерела ЕМП);
 • захист відстанню;
 • екранування робочого місця чи джерела;
 • раціональне планування робочого місця;
 • застосування засобів попереджувальної сигналізації;
 • застосування засобів особистого захисту[2].

Західна промисловість вже реагує на попит, що підвищується до побутових приладів і персональних комп’ютерів, випромінювання яких не загрожує життю, здоров’ю і працездатності людини. Так, у США багато фірм випускають безпечні прилади, починаючи з прасок і закінчуючи комп’ютерами без електромагнітного випромінювання.

В нашій країні розробляються різноманітні засоби захисту від електромагнітних випромінювань: спеціальний захисний одяг, тканини та інші захисні матеріали, які можуть убезпечити будь-який прилад. Але до впровадження подібних розробок в широке і повсякденне їх використання поки далеко. Так що кожен користувач повинен подбати про засоби свого індивідуального захисту сам, і чим швидше, тим краще.

Було проведене незалежне дослідження ряду комп’ютерів, найбільш поширених на нашому ринку, і встановили, що «рівень електромагнітних полів у зоні розміщення користувача перевищує біологічно небезпечний рівень [5].

Для зменшення впливу електромагнітних полів на персонал, який знаходиться у зоні дії деяких радіоелектронних засобів необхідним є ряд захисних заходів: організаційні, інженерно-технічні та лікувально-профілактичні.

Слід сказати, що ще на етапі проектування взаємне розміщення об’єктів має бути забезпечено таким чином, щоб інтенсивність опромінення була мінімальною. Також треба заздалегідь попіклуватися про зменшення часу перебування персоналу у зоні опромінення. Потужність джерел випромінювання повинна бути найменшою з можливих.

Варто скористатися деякими корисними порадами для профілактики наслідків впливу електромагнітного випромінювання мобільного телефону і базових станцій стільникового зв’язку:

 • будьте пильні, вибираючи житло на верхніх поверхах;
 • при покупці телефону віддавайте перевагу моделям зі значенням питомої коефіцієнта поглинання не більше 1 Вт / кг;
 • не використовуйте блютуз гарнітуру, адже вона підвищує рівень електромагнітного випромінювання мобільного телефону;
 • намагайтеся менше говорити і користуйтеся гучномовцем, щоб не тримати трубку занадто близько до тіла;
 • якщо у вас є сумніви щодо вашого телефону, зверніться за консультацією до фахівців.

Отож, є досить багато методів захисту свого здоров’я від небезпеки на робочому місці з підвищеним електромагнітним фоном. Крім того, потрібно дотримуватись Державних стандартів України та не порушувати їх норм. 

Висновки

Отже, вплив електромагнітних полів (ЕМП) на організм людини залежить від щільності потоку енергії, частоти випромінювання, тривалості впливу, режиму опромінення, розмірів опромінюваної поверхні тіла, індивідуальних особливостей організму.

ЕМП викликає підвищений нагрів тканин людини, і в зоні впливу ЕМП людина зазнає теплового та біологічного впливу. Якщо механізм терморегуляції не справляється з цим явищем то можливе підвищення температури тіла. Тепловий поріг складає 100 Вт/м2. У джерел ЕМП розрізняють ближню (індукційну) та дальню (випромінювальну) зони впливу.

Зміна ЕМП викликає нагрівання тканин тіла людини за рахунок змінної поляризації діелектрика (хрящі, сухожилля тощо) та за рахунок появи струмів провідності. Тепловий ефект є наслідком поглинання енергії ЕМП. Надлишкове тепло, котре виділяється  в організмі людини, відводиться за рахунок функціонування механізму терморегулювання. Однак, починаючи з певної межі, організм не забезпечує відведення тепла від окремих органів і тому підвищується температура тіла. Перегрівання особливо негативно відбивається на тканинах зі слабко розвиненою судинною системою або з недостатнім кровообігом (очі, мозок, нирки, шлунок, жовчний та сечовий міхурі). Опромінення очей викликає помутніння кришталика (катаракта) та втрату зору.

Найпоширенішим джерелом електромагнітного випромінювання у виробничій сфері в даний час є комп’ютер. Чинники негативної дії комп’ютера на людину – це статичні навантаження, навантаження на зір, гіподинамія, електромагнітні випромінювання, електричні поля, психологічне навантаження. 

Список використаної літератури

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 1996. — № 30. — 141с.
 2. Закон України «Про охорону праці». № 2694-XII від 14.10.1992. — Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1992. — №48. -668 с.
 3. Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів: ДСанПіН 3.3.6.096-2002 — Офіційний вісник України від 07.09.2009. — 2009 р., № 66.
 4. Дослідження впливу мобільних телефонів на імунний статус їх користувачів та перевірка можливості його захисту за допомогою пристрою «Spinor»// Звіт за результати науково-пошукової роботи. — К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини (ВМУРоЛ) «Україна». — 2008. Режим доступу: http://www.spinor.kiev.ua/ua/index.php?p=48
 5. Бірдус Л.В. Негативний вплив електромагнітного випромінювання на здоров’я та працездатність людини: Матеріали V науково-практичної конференції, 17 грудня 2013 р., Київ/ Концептуальні засади формування менеджменту в Україні. — К.: Вид. дім «Персонал», 2013. — С. 34-37.
 6. Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми http://doza.net.ua/pages/ua/refemf.htm