referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Географія

Вступ Сонце – центральне тіло Сонячної системи, розпечений плазмовий куля, типова зірка-карлик спектрального класу G2: маса М ~ 2 · 1030 кг радіус R = 696 т. км, середня...
1. Как определить размеры Земли, расстояния до Луны, Солнца, звезд и галактики? Мы умеем определять расстояния до Луны и других планет методом радиолокации, посылая сигнал и принимая отраженный. Время...
Вступ Основні напрямки наукової діяльності молодого дослідника П. М. Долуханова  були пов’язані з палеоекологію і археологією, особливо його цікавила проблема адаптації археологічних культур до змін природного середовища. Почавши з...
Вступ Всім своїм існуванням Київ зобов’язаний Дніпру. Напрочуд вигідно розташовані київські гори контролювали цю потужну водну артерію. Та не менш важливу роль відіграли у народженні столиці Русі-України і прибережні...
Вступ Кожен, хто знайомий  з археологією Месопотамії, якій присвячена ця книга, цілком може бути здивований непомірним, здавалося б, її розмахом і вправі очікувати. Археологічні розкопки інтенсивно ведуться по всій...
Введение Актуальность данной темы обуславливается тем, что вопрос о демографической ситуации в стране стоит очень остро. На данный момент, ситуацию в Украине можно считать критической, т.к. количество умерших по-прежнему...
Вступ Вирішення проблем землекористування та досягнення сталого агровиробництва визначає продовольчу безпеку держави. Нераціональне, науково не обґрунтоване землекористування призводить не тільки до втрати родючості земель та порушення екологічної рівноваги ландшафтів,...
Вступ Ґрунт — пухкий поверхневий шар земної кори, який сформувався у процесі тривалої взаємодії гірських порід з рослинністю, тваринним світом, діяльністю мікроорганізмів, сонячної променевої енергії і тепла, води, характеризується...
Вступ Актуальність. У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу,...
Вступ Актуальність теми. Великі Африканські озера — кілька великих озер, що перебувають у Східно-Африканській зоні розламів і навколо неї. Включають озеро Вікторія, друге по величині прісноводне озеро у світі,...
Вступ Чехія — держава у Центральній Європі, яка розташована між скелястими Судетами та пагорбами Богемського лісу. Країна є внутрішньоматериковою, тобто усі морські перевезення здійснюються через інші держави. До її...
Демографічна статистика — важлива складова системи статистичних наук. Усе, що існує в людському суспільстві, створюється його населенням і для населення — виробника і споживача матеріальних благ та соціально-культурних цінностей....
I. Природно — географічна характеристика Росії II. Політичне — економічна характеристика країни. III. Економічна характеристика країни. IV. Коротка історична характеристика країни. V. Соціальна характеристика країни. VI. Характеристика культури країни....
Зміст 1. Нові концепції країнознавчих досліджень. Формування туристичного країнознавства. 2… Загальна характеристика США. Список використаних джерел. 1. Нові концепції країнознавчих досліджень. Формування туристичного країнознавства Країнознавство — це синтетична наукова...
Географічна диференціація господарської діяльності Єгипту. Близько 97% території Єгипту займає пустеля, і ведення сільського господарства можливо лише в декількох оазисах. Для незрошуваного землеробства придатна вузька смуга землі уздовж Середземного...
Вступ. 1. Українська діаспора: поняття, класифікація, перспективи розвитку. 2. Формування та розселення східної та західної української діаспори. 3. Чисельність і географія розселення українців. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна...
Вступ 1. Роль загальної теоpії наpодонаселення 2. Основні категорії теорії народонаселення 3. Демографічний фактор у глобальній стратегії розвитку України Висновки Список використаної літератури Вступ Важливою передумовою економічного, інтелектуального, політичного...
Вступ. 1. Водокористування та водоспоживання. Основи нормування та оцінки якості природних вод. 2. Поняття раціонального водовикористання та основні його напрями. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Водокористування — використання водних...
Вступ. 1. Особливості розвитку і загальна характеристика господарства Латинської Америки. 1.1. Основні закономірності розвитку економіки Латинської Америки. 1.2. Розвиток господарства в Латинській Америці. 2. Досвід і результати економічного розвитку...
Вступ. 1. Туристичні потоки Африки. 2. Розвиток індустрії туризму та рекреації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Швидко розвивається рекреація в Африці. На першому місці серед видів рекреаційної діяльності знаходиться...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти рекреаційних ресурсів України. 1.1. Загальна характеристика рекреаційних ресурсів України. 1.2. Природно-ресурсний потенціал земель рекреаційного, курортного та природоохоронного значення. Розділ 2. Особливості рекреаційного комплексу України....
Вступ. 1. Сучасний розвиток етнополітичних процесів. 2. Етнонаціональні та етнотрансформаційні процеси в Україні та світі. 3. Тенденції етнонаціонального розвитку українського суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Політизація національних рухів...
Введение. 1. Требования охраны редких и исчезающих видов животных. 2. Красная книга Российской Федерации. Выводы. Список использованной литературы. Введение В пользу неотложного решения проблемы сохранения редких и исчезающих видов...
Вступ. 1. Географічне положення. 2. Історія. 3. Грошова одиниця. 4. Кількість людей що проживають на території. 5. Визначні місця. 6. Релігія ( люди якої віри проживають на території). 7....
Вступ. 1. Динаміка чисельності населення і демографічні тенденції в сучасному світі. 2. Демографічна політика в країнах різного типу відтворення. 2.1. Демографічна політика в країнах Європи. 2.2. Демографічна ситуація в...
Вступ. 1. Сучасний стан і проблеми розвитку сфери відпочинку і туризму в Україні. 2. Принципи формування рекреаційних територій. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Розвиток рекреаційно-туристичної сфери для багатьох країн...
Вступ. 1. Постать М.Пржевальського у географії. 2. Перші польові дослідження та експедиції. 3. Перша Тибетська експедиція. 4. Четверта центральноазіатська експедиція. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Серед багатьох дослідників Азії...
Вступ. 1. Передумови підвищення конкурентоздатності санаторно-курортної галузі України. 2. Типологізація санаторно-курортних центрів України. 3. Сучасний стансанаторно — курортної галузі в Україні 4. Можливості сталого розвитку туризму та курортів в...
Вступ. 1. Проблеми та перспективи формування системних індикаторів сталого розвитку. 2. Стратегічна мета, принципи та завдання сталого розвитку. 3. Шляхи та засоби реалізації державної політики сталого розвитку, досвід використання...
Вступ. 1…. Американські етнопсихологічні школи: 30 –ті роки ХХ ст 2. Ідеї А Гардінера. 3. М. Гершсковіц "Культурна антропологія". 4. Еволюція в культурній антропології Л.Уайта. 5. Теорія "багатолінійної еволюції"...
Вступ. 1. Визначні пам’ятки Бразилії та історичні міста. 2. Культура та релігія Бразилії. 3. Бразильські свята. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Бразилія — найбільша держава Південної Америки, вона займає...
Вступ. 1. Основні розкопки ранніх неандертальців. 2. Ознаки груп палеоантропів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Класичним представником палеоантропів (стародавніх людей) є неандерталець або людина неандертальська — Homo neanderthalensis, яка...
Вступ. 1. Поняття та основні хвилі української діаспори в Польщі. 2. Розвиток української освіти та мови в діаспорі. 3. Українці в Польщі: проблема збереження етнонаціональної ідентичності. Висновки. Список використаної...
Вступ. Розділ 1. Історія картографії України. 1. 1. Перші дослідження з історії картографування. 1.2.Дослідження картографування в Україні в ХХ ст. 1.3. Картографування на сучасному етапі розвитку. Розділ 2. Тенденції...
1. Кількість населення землі. 2. Географія земельних ресурсів. 3. Зовнішньо економічні зв’язки. 4. Характеристика однієї з країн Європи ( країну на вибір). 5. Господарство Канади. 1. Кількість населення землі...
Вступ. 1. Становлення і розвиток етнополітології. 2. Зміст та критерії етнополітології. 3. Актуальність етнополітології. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Аналіз західних етнонаціональних та етнополітичних концепцій, за переконанням автора, просто...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти вивчення клімату. 1.1. Методи вивчення клімату. 1.2. Причини зміни клімату. Розділ 2. Льодовикові епохи. 2.1. Дослідження причин та розвитку зледеніння, основні погляди вчених. 2.2....
Вступ. 1. Систематика сухостепові ландшафтні комплекси: поширення та систематика 2. Поширення сухостепових ландшафтів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Географічне дослідження ландшафтного різноманіття: методологія і дефініції. Згідно з відомими наукознавчими...
Вступ. 1. Особливості транспортно-географічного положення України. 2. Суспільно-географічні аспекти транспортної системи України. 3. Проблеми розвитку транспортної галузі України на шляху інтеграції до світової транспортної системи. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. Розділ 1. Українська діаспора в світі. 1. 1. Загальна характеристика української діаспори. 1.2. Східна діаспора. 1.3. Західна діаспора. Розділ 2. Українська громада США. 2.1. Ретроспектива української діаспори. 2.2....
Вступ. 1. Уявлення про виникнення життя на Землі, основні теорії та уявлення. 2. Гіпотеза Опаріна про виникнення життя на Землі. 3. Теорія спонтанного зародження. 4. Теорія креаціонізму. Висновки. Список...
Вступ. 1. Структури геосистем. 2. Механізми стабілізації та оптимізації стану геосистем. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Геосистема — природно-технічна — сукупність взаємодіючих природних і штучних об'єктів. Формується в результаті...
Вступ 1. Поняття та сутність біосферного заповідника. Біосферні заповідники в Україні 2. Статус та завдання природних заповідників. Природні заповідники в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ Біосферні заповідники є...
1. Основные районы залежей сланцев. 2. Ведущие страны по запасам. 3. Промышленные запасы сланцев. 4. Проблемы исчерпания и восполнения сланцев. 5. Проблемы восполнения сланцев. 6. Негативные экологические последствия. Список...
Вступ. 1. Доосьові культури Стародавнього Сходу. Месопотамія. 2. Стародавній Єгипет. 3. Стародавній Китай. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічна думка, як відомо, зародилася в глибокій давнині. Уже первісна людина,...
Вступ. 1. Біосферні заповідники, їх роль та призначення. 2. Стан та розвиток біосферного заповідника Асканія-Нова. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Біосферні заповідники є природоохоронними, науково-дослідними установами міжнародного значення, що...
Введение. 1. История географии в Древнем мире. 2. Развитие физической географии в Средневековье. 3. Научные экспедиции и теоретические открытия XIX —XX веков. Выводы. Список использованной литературы. Введение География: (греч....
Тема 1. Рекреаційна географія як наука 1. Рекреаційна діяльність як об' єкт гегографічних досліджень. 2. Терміни рекреаційної системи як об'єкт дослідження рекреаційної географії. 3. Методи дослідження рекреаційної географії 4....
ПЛАН Географічне положення Геологічна будова та корисні копалини Рельєф району Клімат району Внутрішні води (річки, озера, водосховища, ставки, підземні води) Ґрунти Рослинний світ Заповідні території Топоніміка (історія географічних назв)...
Вступ. Розділ 1. Загальні відомості та характеристика Канади. 1.1. Географічне положення Канади. 1.2. Геологічна будова Канади. 1.3. Клімат. 1.4. Екологічна ситуація в Канаді. Розділ 2. Природні ресурси Канади. 2.1....
1. Епоха великих географічних відкриттів. Список використаної літератури. 1. Епоха великих географічних відкриттів Значним стимулом до географічних відкриттів було золото як матеріалізація багатства. Відчувалася нестача грошей у товарному обігу....
Вступ. 1. Сутність, значення і місце лісової промисловості в господарстві держави. 2. Передумови розвитку лісового господарства України. 3. Теріторіально-галузева структура лісопромислового комплексу. 4. Проблеми та перспективи розвитку лісової промисловості....
1. Характеристика стану розвитку туризму в країнах Близького Сходу. 2. Особливості розвитку туризму в районах Північної Америки. Список використаної літератури 1. Характеристика стану розвитку туризму в країнах Близького Сходу...