referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Екологія

Вступ Екологічні фактори Пестициди Гербіциди Захист рослин  Висновки Використана література Вступ     Еволюція привела до виникнення людського суспільства, яке з наростаючою силою почало впливати на навколишнє середовище і на...
Вступ. 1. Структура державного апарату управління раціональним природокористуванням. 2. Моніторинг ефективності природоохоронної політики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Чим повніше використовуються природні ресурси, тим ощадливіше і по-господарськи слід ставитися...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні основи суспільно-географічних досліджень екологічних проблем міста. 2. Природні та соціально-географічні передумови виникнення екологічних проблем в геоекосистемі Запоріжської області. 3. Основні екологічні проблеми м.Запоріжжя та суспільно-географічне обґрунтування...
Вступ 1. Вплив господарської діяльності на ґрунт та водні ресурси, їх збереження 2. Масштаби і наслідки забруднення чистоти атмосферного повітря 3. Види забруднення навколишнього природного середовища та напрямки його...
Вступ. 1. Мінеральні ресурси Землі. 2. Паливно-енергетичні ресурси світу. 3. Водні та лісові ресурси світу. 4. Рекреаційні ресурси світу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Природні ресурси світу — великі...
Вступ 1. Загальна характеристика атмосферних небезпек 2. Характеристика атмосферних небезпек в Україні 3. Дії населення при атмосферних небезпеках та захист від них Висновки Список використаної літератури Вступ В Україні...
Вступ. 1. Сутність екологічного ліцензування. 2. Екологічне ліцензування окремих сфер. 3. Державна система ліцензування. Порядок надання ліцензій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ліцензія — документ, що засвідчує право її...
Вступ. 1. Екологічний стан басейнів річок України. 2. Фізико-географічна характеристика річкових басейнів. 3. Джерела і види забруднення водних ресурсів. 4. Шляхи подолання екологічних проблем на прикладі річки Південний Буг....
Вступ. 1. Склад і будова атмосфери. 2. Основні складові атмосфери. 3. Основні антропогенні забруднювачі атмосфери та наслідки антропогенних забруднень. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Атмосфера — газова оболонка Землі....
Вступ. 1. Загальні і регіональні тенденції природокористування. 2. Нові підходи в управлінні еколого-економічними процессами. 3. Моніторинг та контроль ефективності природоохоронної політики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність роботи. Чим...
Вступ. 1. Громадське управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. 2. Розподіл функцій управління природоохоронною діяльністю. 3. Практичні заходи, щодо вдосконалення системи управління раціональним природокористуванням. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Поняття "чисте повітря". 2. Шкідливі речовини та їх небезпека. 11.3. Гігієнічне нормування шкідливих речовин. 4. Особливості газового та парового забруднення повітря. 5. Контроль вмісту в повітрі шкідливих...
ПЛАН Техногенна безпека Надзвичайні ситуації техногенного характеру Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Організація ліквідації наслідків Захист людей від дії небезпечних факторів техніки Використана література 1. Техногенна безпека Техногенна безпекаяк сукупність...
Вступ. 1. Єдність живої і неживої природи. 2. Традиційна біологія і її методи. 3. Біосфера як глобальна система планети Земля. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Природа ніким не створена,...
Вступ. 1. Сучасний стан й проблеми гідромеліорації земель. 2. Аналіз подальшого розвитку гідромеліорації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Меліорація – це система заходів, пов’язаних із докорінним поліпшенням властивостей ґрунтів...
1. Фактори природного середовища, що мають вплив на стан людини. 2. Теплове забруднення та його негативний вплив на стан біосфери. 3. Загальна характеристика надзвичайних ситуацій природного походження. Список використаної...
Вступ. 1. Медичні огляди, особиста гігієна працівників харчових об’єктів. 2. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки й планування території лікарні. 3. Санітарна охорона ґрунту. Висновок. Список використаної літератури. Вступ Процес...
1. Екологічні фактори (у тому числі лімітуючі) та їх групи. 2. «Парниковий ефект», озонові діри у атмосфері. 3. Вплив Чорнобильської катастрофи на довкілля. Список використаної літератури. 1. Екологічні фактори...
1. Правове регулювання природокористування та охорони довкілля. 2. Збитки, які завдаються лісовому господарству. Список використаної літератури. 1. Правове регулювання природокористування та охорони довкілля Регулювання природокористування в Україні, в тому...
 Зміст Вступ   1. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед суспільством 1.1. Викиди в атмосферу 1.2. Спустелювання 1.3. Екологічний моніторинг 2. Міжнародні економічні аспекти вирішення екологічних проблем 3. Оцінка...
30 / 11 / 2019
Вступ. 1. Структура сучасної екології. 2. Основні завдання екології. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сьогодні екологія є не просто наукою, а способом мислення та життя. Навколишнє природне середовище, яке...
Вступ. 1. Екологічні проблеми навколишнього середовища. 2. Урбоекологія. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Останнім часом набули значного розвитку новітні напрями прикладної екології: екологія міських екосистем, екосистем космосу, військово-промислового комплексу,...
Вступ 1. Екологічна політика України в структурі глобальних проблем розвитку світової цивілізації 2. Стратегія екологічної безпеки України у контексті міжнародного досвіду Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність дослідженняпроблем екологічної...
1. Біоекологія – теорія тваринного світу. 2. Забруднення навколишнього середовища ( технологія та її вплив на навколишнє середовище). Список використаної літератури. 1. Біоекологія – теорія тваринного світу Біоекологія —...
Вступ. 1. Загальна характеристика екологічної експертизи, її основні завдання 2. Принципи здійснення екологічної експертизи, її об’єкти та суб’єкти 3. Види екологічної експертизи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Однією з...
Вступ 1. Поняття та сутність природоохоронних територій 2. Сучасний стан територій та об’єктів природно-заповідного фонду Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність наукового дослідження структури природоохоронних територій та їх місця...
1. Органи надвідомчого управління і контролю в галузі екології 2. Органи спеціального поресурсового управління 3. Органи спеціалізованого функціонального управління 4. Органи спеціалізованого галузевого управління ОРГАНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В...
Вступ. 1. Охорона фауни. 2. Основні забруднювачі навколишнього середовища. 3. Проблеми техногенних катастроф. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Тваринний світ є важливою частиною біосфери Землі і, разом з рослинами,...
1. Раціональне природокористування, шляхи його вдосконалення. 2. Шляхи виходу з екологічної кризи і причини повільної екологізації в Україні. 3.Форми плати за забруднення навколишнього природного середовища і спеціальне користування ресурсами....
1. Соціоекосистема як об`єкт дослідження соціальної екології. 2. Рекреаційні ресурси України. Характеристика рекреаційного комплексу України. Список використаної літератури. 1. Соціоекосистема як об`єкт дослідження соціальної екології Соціоекосистема – це динамічна...
Вступ. 1. Основи охорони рослинного світу. 2. Забезпечення охорони рослинного світу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Природні рослинні ресурси за своєю екологічною, господарською, науковою, оздоровчою, рекреаційною цінністю та іншими...
Вступ. 1. Екологічна етика як наука, поняття моралі в екології. 2. Моральні принципи екології. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Приблизно з 60-х років людство почало активно просуватися по шляху...
Вступ. 1. Джерела забруднення питної води. 2. Основні види забруднення питної води. 3. Проблема поліпшення якості питної води. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вода – найважливіша складова середовища нашого...
Вступ. 1. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи. 2. Еколого-економічні проблеми розвитку галузей економіки регіону (країни) Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасний стан навколишнього середовища, яке все більше забруднюється...
Вступ. 1. Раціональне рекреаційне природокористування як об'єкт дослідження. 2. Теоретичні передумови оцінки природно-ресурсної бази рекреації. 3. Вдосконалення методів охорони природи на рекреаційних територіях. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Природокористування...
Вступ. 1. Територіальна структура рекреаційного комплексу України. 2. Функціональна структура рекреаційної системи Південного Криму. 3. Рекреаційні ресурси Волинського регіону. 4. Рекреаційна система Карпатського регіону. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
16 / 11 / 2018
ВСТУП Як свідчить досвід передових країн світу, проводити ефективну екологічну політику в державі досить важко, навіть за умов процвітаючої економіки. Тим складнішою виглядала проблема охорони довкілля в Україні, новій...
Вступ. 1. Якість навколишнього середовища. 2. Оцінка навколишнього середовища. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Оцінки глобального екологічного стану навколишнього середовища змінюються від оптимістичних (типу "необхідно запобігти екологічній кризі") до...
Надзвичайні ситуації природного характеру формуються внаслідок таких природних явищ, як повені, землетруси, посухи тощо. Загалом надзвичайні ситуації розрізняють за конкретними природними явищами, що викликають ці ситуації. Метеорологічні ситуації Сильний...
Вступ. 1. Сутність ерозії ґрунтів та її класифікація. 2. Причини виникнення та шляхи усунення ерозії ґрунтів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ерозія ґрунтів — це різноманітне і дуже поширене...
Вступ. 1. Загальна схема трансформації енергії в екосистемах. 2. Поняття про екологічні піраміди. 3. Енергетична класифікація екосистем. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Екосистема — основне поняття екології Екологія розглядає...
Вступ 1. Використання й охорона природних ресурсів в Україні 2. Особливості функціонування економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності Висновки Список використаної літератури Вступ Сучасний етап розвитку продуктивних сил характеризується...
Вступ. 1. Чорнобильська катастрофа. 2. Хроніка трагічних подій. 3. Масштаби та наслідки катастрофи.  4. Техногенна катастрофа. 5. Людська трагедія. 6. Позитивні зрушення у розв'язанні проблем. Висновки. Список використаних джерел....
Вступ. 1. Загальна характеристика біологічних об’єктів. 2. Отруйні рослини. 3. Отруйні тварини. 4. Патогенні організми. 5. Біологічна зброя. Висновки. Список використаних джерел. Вступ У процесі життєдіяльності людина постійно стикається...
Вступ. 1. Геополітичні виміри України в загальноєвропейському політичному процесі. 2. Європейський вибір незалежної України. Висновки. Список використаних джерел. Вступ На рубежі XX й XXI століть розпочалися широкомасштабні і разом...
Вступ. 1. Основні аспекти екологічної безпеки. 2.Оцінка рівня екологічної небезпеки. Регулювання екологічних ситуацій. 3. Міжнародні аспекти екологічної безпеки і міжнародне співробітництво в галузі охорони природи. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Урагани, їх сутність та класифікація. 2. Характеристика та типи блискавок. 3. Захист від атмосферних небезпек. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У науці загальноприйнята думка, що геологічні явища...
Вступ. 1. Стан екологічної освіти всіх рівнів. 2. Специфіка екологічної освіти. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ми свідомі того, що проблема екологічної освіти і виховання в Україні вкрай актуальна...
Вступ 1. Медичні огляди, особиста гігієна працівників харчових об’єктів 2. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки й планування території лікарні. 3. Санітарна охорона ґрунту. Висновок Література Вступ Процес створення оптимальних...
Вступ. 1. Водні ресурси України як основа сталого функціонування енергосистем. 2. Створення та розвиток гідроелектростанцій. 3. Екологічні проблеми Дніпра та шляхи їх вирішення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Українська...
Вступ. 1. Проблема утилізації промислових відходів. 2. Утилізація відходів паливно-енергетичного комплексу. 3. Утилізація відходів металургійного комплексу. 4. Утилізація відходів хімічного виробництва. 5. Утилізація відходів переробки деревини. Висновки. Список використаних...
Вступ. 1. Екологічний стан басейнів річок України. 2. Фізико-географічна характеристика річкових басейнів. 3. Джерела і види забруднення водних ресурсів. 4. Шляхи подолання екологічних проблем на прикладі річки Південний Буг....
Вступ. 1. ЧОРНОМОРСЬКИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Чорноморський заповідник створений 1927 для вивчення й охорони природного середовища, зокрема масового гніздування та міграцій птахів. Площа Чорноморського заповіднику...
Вступ. 1. Основи природоохоронної діяльності. 2. Характеристика економічного регулювання природоохоронної діяльності. 3. Економічний механізм природокористування та фінансування природоохоронної діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Однією із складових розбудови економіки...
Вступ. 1. Підстави для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації. 2. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Зона надзвичайної екологічної ситуації — окрема...
Вступ. 1. Целюлозно-паперова промисловість. 2. Біохімія води як перспективний науковий напрямок. 3. Способи очищення забруднених вод. 4. Використання вищих водних рослин в практиці очистки стічних вод та поверхневого стоку....
14 / 03 / 2017
Вступ. 1. Основні наслідки та шляхи запобігання економічної кризи в Україні. 2. Екологізація економіки та шляхи подолання екологічних криз. 3. Напрями подолання екологічної кризи за допомогою техніки та науки....
Вступ. 1. Предмет вивчення екології. 2. Методи дослідження екології. 3. Завдання екології. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Термін екологія походить від грецьких слів "ойкос" (житло, місце існування) та "логос"...
Вступ. 1. Структура екологічного права. 2. Основні джерела екологічного права. 3. Правове забезпечення екологічної безпеки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Однією з найбільш актуальних глобальних проблем сучасності є охорона...
Вступ. 1. Сучасний стан проблеми впровадження систем екологічного управління та екологічної сертифікації продукції відповідно до європейських та міжнародних вимог. 2. Концепція Державної програми підтримки впровадження систем екологічного управління та...
1. Загальна характеристика водокористування. 2. Правові заходи щодо охорони атмосферного повітря. Список використаної літератури. 1. Загальна характеристика водокористування В Україні водокористувачами можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни України,...
Вступ. 1. Природно-ресурсний потенціал. 2. Характеристика земельного та агрокліматичного потенціалу України. 3. Українські земельні ресурси. 4. Використання земельних ресурсів України. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Україна – одна з...
Вступ 1. Проблеми використання та охорони водних ресурсів у промисловості і комунальному господарстві 2. Механізм використання водних ресурсів України 3. Шляхи вдосконалення раціонального використання водних ресурсів Висновки Список використаної...
Вступ. 1. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи. 2. Засади взаємодії економічних та екологічних чинників у формуванні державної політики сталого розвитку. 3. Економічні аспекти проведення екологічної політики. Висновки. Список...
1. Інструменти механізму природокористування. Загальний алгоритм управління природокористування. 2. Лісовиробничий комплекс України. Список використаної літератури. 1. Інструменти механізму природокористування. Загальний алгоритм управління природокористування Чим повніше використовуються природні ресурси, тим...
Вступ. 1. Класифікація законів екології. 2. Аналіз соціально-економічних законів, принципів і правил екології. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Природа і суспільство не є хаотичними наборами певних живих і неживих...
Вступ. 1. Сутність ДР природоохоронної діяльності. 2. Правове й адміністративне регулювання природоохоронної діяльності. 3. Загальнодержавні екологічні програми (природоохоронні). 4. Державна екологічна експертиза. Види екологічних експертиз. 5. Система екологічних норм....
Вступ. 1. Органічні і неорганічні забруднюючі речовини в навколишньому середовищі. 2. Поняття екологічної безпеки. 3. Фактори екологічної безпеки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Україна — одна з найбільших за...
Вступ. 1. Наукові основи раціонального природокористування. 2. Структура державного апарату управління за природокористуванням та охороною навколишнього середовища. 3. Моніторинг та контроль ефективності природоохоронної політики. 4. Основні напрями державної політики...
Вступ 1. Урбанізація як фактор екології 2. Позитивні тенденції в оцінці екологічного стану урбанізованих територій Висновки Список використаної літератури Вступ Середня густота населення України станом на 1 січня 2007...
Вступ. 1.Забруднення навколишнього середовища та здоров’я населення 2. Екологічна експертиза виробничих підприємств. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Серед найважливіших проблем сучасності, без сумніву, найбільш складною являється екологічна. За останні...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Управління земельними відносинами є одним з найважливіших завдань в економічному середовищі країни, що обумовлене сучасною земельною реформою. Зміни у власнісному статусі земель призвели до...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти розвитку бальнеологічних ресурсів України. 1.1. Сучасні підходи до аналізу стану природних лікувальних ресурсів та оцінка природних територій курортів. 1.2. Рекреаційно-ресурсний потенціал і фактори його...
Вступ 1. Поява людини й наслідки цього процесу для біосфери Землі 2. Характеристика та склад біосфери 3. Антропогенний вплив на біосферу та його наслідки Висновки Список використаної літератури Вступ...
Вступ. 1. Стихійні звалища як негативне явище. 2. Літературний огляд. 2.1 Відходи деревини. 2.2 Відходи паперової та картонної сировини. 2.3 Відходи кольорових та чорних металів. 2.4 Відходи тканин. 2.5...
19 / 10 / 2015
1. Середовище життєдіяльності людини. 2. Основні антропогенні забруднювачі атмосфери та наслідки антропогенних забруднень. 3. СНІД, його причини та наслідки. 4. Найвідоміші техногенні катастрофи на території України. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Міжнародні стандарти екологічної сертифікації продукції. 2. Впровадження систем екологічного управління та екологічної сертифікації продукції. 3. Проблеми та перспективи впровадження систем екологічного управління та екологічної сертифікації продукції. Висновки....
Вступ. 1. Поняття та особливості антропоцентризму. 2. Характеристика екоцентризму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Взаємовідносини суспільства та природи пройшли в своєму розвитку ряд етапів, які суттєво відрізняються один від...
Вступ 1. Особливості використання земельних ресурсів 2. Еколого-економічна оцінка використання земельних ресурсів Карпатського регіону Висновки Список використаної літератури Вступ Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів включають, в першу чергу, раціональне...
Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів включають, в першу чергу, раціональне землекористування. Раціональне землекористування означає максимальне залучення до господарського обігу всіх земель та їх ефективне використання за основним цільовим призначенням,...
1. Особливості правового режиму надр. 2. Гірничі правовідносини, поняття, види, підстави виникнення, зміни і припинення. 3. Суб’єкти і об’єкти, право власності на надра і право користування ними. 4. Правова...
Вступ. 1. Поняття трофічних ланцюгів в біосфері. 2. Основні види трофічних ланцюгів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Значення організмів обумовлене їхньою розмаїтістю, повсюдним поширенням, тривалістю існування в історії Землі,...
1. Охарактеризувати фактори активної та пасивної поведінки споживачів. 2. Назвіть основні види мотиваційних інструментів екологізації економіки. 3. Витратний та результативний підходи щодо екологічної оцінки рекреаційних ресурсів. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Основи хімізації сільськогосподарського виробництва. 2. Загальні поняття про сутність хімізації сільського господарства та її небезпеку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Впровадження промислових технологій вирощування сільськогосподарських культур неможливо...
Вступ. 1. Загальні положення Закону України «Про тваринний світ». 2. Використання тваринного світу згідно Закону України. 3. Забезпечення охорони тваринного світу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Тваринний світ є...
Вступ. 1. Екосистеми та їх місце в організації біосфери. 2. Урбанізація та її негативні наслідки. Висновок. Список використаної літератури. Вступ Екосистема — найбільша обширна функціональна єдність. Сукупність всіх організмів,...
Вступ. 1. Предмет та задачі курсу «Основи екології». 2. Об’єкти вивчення. 3. Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища. 4. Зв’язок екології з іншими науками. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Екологічна безпека. 2. Екологічні фактори. 3. Органічні і неорганічні забруднюючі речовини в навколишньому середовищі Висновки. Список використаних джерел. Вступ Еволюція привела до виникнення людського суспільства, яке з...
1. Глобальне потепління. 2. Наслідки забруднення атмосфери землі. 3. Основи екологічного законодавства. Список використаної літератури. 1. Глобальне потепління Глобальне потепління — прогресуюче поступове підвищення температури поверхні Землі, що пов'язується...
Вступ. Розділ 1. Інститут екологічного страхування України. 1.1. Становлення інституту екологічного страхування. 1.2. Сучасний стан інституту екологічного страхування. 1.3. Захист прав людини на безпечне довкілля. Розділ 2. Правове забезпечення...
18 / 01 / 2015
Вступ 1. Вплив шкідливих речовин на організм людини 1.1. Санітарні норми 2. Важкі метали та їх вплив на організм людини 2.1.  Водні  ресурси 2.2. Забруднення геологічного середовища кадмієм 2.3....
Вступ. 1.Поняття атмосфери та її будова. 2. Походження атмосфери Землі. 3. Наслідки забруднення атмосфери землі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Атмосфера — зовнішня газова оболонка планети, пов'язана з нею...