referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Інформатика

Введение По сравнению с бумом 70 — 90-х гг. сегодня, в начале XXI в., меняется парадигма исследований по проблемам интеллектуализации компьютеров и информационных систем на их основе, а именно:...
Вступ Системний аналіз — науковий метод пізнання, що являє собою послідовність дій з установлення структурних зв’язків між змінними або елементами досліджуваної системи. Спирається на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природничих, статистичних,...
Вступ Сьогодні в Україні продовжуються процеси формування системи технічного захисту інформації. Дана система є складовою системи національної безпеки (СНБ), а отже від рівня її досконалості залежить і стабільність усієї...
Вступ Актуальність теми. Вдосконалення управління архівною справою передбачає інтенсифікацію впровадження комп’ютерних архівних технологій. Багато проблем виникає з розширенням сфери електронного документотворення та документообігу. Не впроваджуються в архівну справу новітні...
Вступ Для прогнозування розвитку подій використовуються економіко-математичні моделі. Враховуючи необхідність використання параметрів як таких характеристик стану об’єкта, що не мають кількісного виміру, методичний арсенал економічної діагностики обов’язково включає евристичні...
Вступ. 1. Основні технології передачі інформації. 2. Способи передачі та отримання інформації за допомогою комп’ютерних технологій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В останні два десятиліття масове виробництво персональних комп'ютерів...
Класифікація мультимедіа Застосування Інструменти мультимедіа Висновок Список літератури Вступ Мультимедіа (Multum + Medium) — одночасне використання різних форм подання інформації і її обробок у єдиному об'єкті-контейнері. Наприклад, в одному...
Стихійні лиха — це різні явища природи, що викликають раптові порушення нормальної життєдіяльності населення, а також руйнування та знищення матеріальних цінностей. Вони нерідко мають негативний вплив на навколишню природу....
Вступ. 1. Особливості застосування електронного цифрового підпису. 2. Алгоритм програмного забезпечення для побудови електронних цифрових підписів. 3. Особливості використання програмного забезпечення створення електронних цифрових підписів. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Зміст та відмінні риси патентної інформації. 2. Особливості аналізу та систематизації патентної інформації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах сучасного розвитку нашого суспільства чітко усвідомлюється той...
Вступ. 1. Поняття та типи інформаційних електронних ресурсів. 2. Створення інформаційних електронних ресурсів у бібліотеках. 3. Корпоративний підхід до створення і використання регіональних електронних інформаційних ресурсів. Висновки. Список використаної...
1. Загальна частина та операційна система MS-DOS. Файлова система MS-DOS, поняття файлу й каталогу. 2. Операційна система Windows 95/98. Налагодження клавіатури. 3. Текстовий редактор MSWord. Опції меню «Файл». 4....
Вступ. 1. Задачі і процеси НІД (науково-інформаційна діяльність). 2. Досягнення і перспективи досліджень НІД. 3. Структура НІД в наукових установах. 4. Методологічні основи НІД. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Характеристика основних різновидів памяті. 2. Аналіз процесів памяті. 3. Поняття норми та порушень памяті. Індивідуальні межі та можливості пямяті. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Пам'ять- це здатність...
Вступ. 1. Пошук інформації в мережі Інтернет. 2. Формування запроса до пошукових машин. Загальні правила розширеного пошуку. 3. Клавіатура ПК, її різновиди та стандарти пошуку в Інтернеті. Висновки. Список...
Вступ. 1. Історія інтелектуалізації комп'ютерів. 2. Підходи і напрямки до розуміння штучного інтелекту. 3. Експертні системи як вид систем штучного інтелекту. 4. Сучасне тлумачення проблеми штучного інтелекту. Застосування штучного...
Вступ. 1. Класифікація та особливості операційних систем. 2. Структура виробничої системи. 3. Сутність елементів операційної системи: переробної підсистеми, підсистеми забезпечення, підсистеми планування та контролю. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
1.Науково-інформаційна діяльність. 2.Засоби та методи науково-інформаційної діяльності. 3.Основи економіки науково-інформаційної діяльності. 4. Закономірності розвитку наукової інформації. Список використаної літератури. 1.Науково-інформаційна діяльність Науково-інформаційна діяльність — сукупність дій, спрямованих на задоволення...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти роботи з електронним документом. 1.1. Поняття «електронного документу» та його особливості. 1.2. Суб’єкти електронного документообігу та проблеми його захисту. Розділ 2. Особливості захисту при...
Вступ. 1.Програмні системи для моделювання на ПК. 2. Технічні характеристики пакета ElectronicsWorkbench. 3. Інтерфейс програмного комплексу Electronics Workbench. 4. Порядок проведення роботи для проектування принципової електричної схеми. Висновки. Список...
Вступ. Розділ 1. Система економічної інформації 1.1. Характеристика інформації для економічного аналізу. 1.2. Форми відображення інформації. Розділ 2. Джерела формування інформації. 2.1. Сутність інформації та джерела її отримання. 1.4....
Вступ. Розділ 1. Система економічної інформації. 1.1. Характеристика інформації для економічного аналізу. 1.2. Форми відображення інформацції. Розділ 2. Джерела формування інформації. 2.1. Сутність інформації та джерела її отримання. 1.4....
Вступ. 1. Інформаційні технології в сучасній індустрії туризму. 2. Сутність інформації, інформаційних технологій та їх класифікація в туристичному бізнесі. 3. Особливості використання інформаційних технологій. Список використаної літератури. Вступ Туристична...
Вступ. Розділ 1. Соціально-культурні аспекти інформатизації суспільства. 1.1. Аналітичний огляд джерел за темою дослідження. 1.2. Інформаційно-технологічна культура та компетентність особистості. Інформаційна безпека особистості та суспільства. 1.3. Структура інформаційного ринку...
1. Середовище інформаційного бізнесу. 2. Механізм функціонування інформаційного бізнесу. Список використаної літератури. 1. Середовище інформаційного бізнесу Будь-який вид підприємницької діяльності (у тому числі й інформаційний бізнес) не може здійснюватися...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти інформаційних технологій в управлінні підприємством 1.1. Сутність інформаційних технологій. 1.2. Основні складові інформаційних технологій. 1.3. Сутність, значення і особливості інформаційного забезпечення. Розділ 2. Застосування...
Стихійні лиха — це різні явища природи, що викликають раптові порушення нормальної життєдіяльності населення, а також руйнування та знищення матеріальних цінностей. Вони нерідко мають негативний вплив на навколишню природу....
1. Функції, склад і класифікація задач автоматизованого обліку. 2. Способи формування вихідної інформації. 3. Редагування тексту в текстовому редакторі MS Word. 4. Використання формул в EXCEL. 5. Створення та...
Вступ. 1. Класифікація загальних функцій інформаційного бізнесу. 2. Характеристика основних функцій інформаційного бізнесу. 3. Специфічні функції інформаційного бізнесу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Упровадження інформаційних технологій радикально...
1. Біографія С.О.Лебедева. 2. Біографічні дані В.М.Глушкова. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Виняткова скромність С.О. Лебедєва, засекреченість значної частини його робіт, колишні "залізна завіса" та "холодна війна" призвели до...
Вступ. 1. В чому різниця між інформаційними технологіями та інформаційними системами. 2. Дати пояснення, які професії зникають під впливом цифрових технологій. 3. Надати приклади чи причини невдалого електронного бізнесу....
Вступ. 1. Стан інформаційних та комунікаційних технологій в освіті. 2. Використання новітніх інформаційних технологій в освіті. 3. Напрямки реформування інформаційних та комп’ютерних технологій в освіті. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Основні засоби захисту електронних документів. 2. Забезпечення безпеки при роботі з електронними документами. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Електронний документ — документ, інформація в якому зафіксована у...
Вступ. 1. Поняття та сутність науково-технічної інформації. 2. Структура та склад науково-технічної інформації. 3. Державна політика в сфера науково-технічної інформації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Досягнення високого духовно-інтелектуального потенціалу...
Вступ. 1. Загальний стан інформаційного простору. 2. Аналіз інформаційного простору Дарницького району м.Києва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Інформація нині є важливим економічним, політичним та соціальним ресурсом людства, і...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи соціально-економічних факторів, що визначають інформаційну діяльність в Україні. 1.1. Сучасний стан та фактори інформаційних відносин в Україні та інших пострадянських державах. 1.2. Проблеми розвитку...
1. Технічні засоби охорони. 2. Системи і пристрої пошуку і знищення. Технічні засоби розвідки. 3. Інженерно-технічні засоби захисту інформації. 4. Актуальні проблеми інформаційної безпеки. Список використаної літератури. 1. Технічні...
Вступ. 1. Інформаційний бізнес та інформаційно-комунікаційні технології на сучасному етапі. 2. Аналіз сучасних проблем розвитку інформаційного бізнесу. 3. Шляхи вдосконалення існуючої структури та інфраструктури інформаційного бізнесу та інформаційно-комунікаційних технологій...
ВСТУП. РОЗДІЛ І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ. 1.1. Сутність отримання інформації та проблеми її захисту у сфері підприємництва. 1.2. Особливі методи отримання та збереження інформації на підприємствах при сучасних...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти інформаційних систем в управлінні. 1.1. Поняття про інформаційні системи. 1.2. Фактори, що обумовлюють впровадження інформаційних систем. 1.3. Історичні етапи розвитку інформаційних систем. Розділ 2....
1. Об'єктивна необхідність та економічна доцільність автоматизації аудиторської діяльності. 2. Оцінка аудиторського ризику. 3. Інформаційне забезпечення доходів і фінансових результатів. Список використаної літератури. 1. Об'єктивна необхідність та економічна доцільність...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи ролі бібліотек в інформаційному суспільстві. 1.1. Аналітичний огляд наукових праць. 1.2. Бібліотеки у формуванні національного інформаційного простору. 1.3. Публічні бібліотеки та їх роль в...
1. Технології та їх розвиток, означення технологій. Основні завдання. 2. Взаємозв’язок, характеристика. Оптимальні витрати на виготовлення готової продукції. 3. Інформаційні технології. Можливості керування. 4. Технології і виробничий процес. Мета....
Вступ. 1. Виникнення писемності та історія розвитку письма. 2. Кодування інформації та класифікація знаків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Документування — це створення документа з виконанням різних методів, способів,...
Вступ. 1. Концептуально-теоретичні засади дослідження інформаційної діяльності ООН. 2. Форми та методи інформаційної діяльності ООН. Висновки. Список використаної літератури. Вступ За час після створення ООН у світі відбулися глибокі...
1. Загальний вигляд команди операційної системи? Меню команди операційної системи можна викликати за допомогою кнопки Windows, в меню Програми і підменю Стандартні, іконка Командна строка. Також можна викликати меню...
Вступ Розділ 1 1.1 Класифікація мультимедіа 1.2 Інструменти мультимедіа Розділ 2 2.1 Застосування Висновок Список літератури Вступ Мультимедіа (Multum + Medium) — одночасне використання різних форм подання інформації і...
Вступ 1. Загальна характеристика та історія створення Інтернет 2.Безпека в Internet 3. Основні принципи роботи Інтернету 3.1.Web-сторінки 3.2.Операційні системи для Internet 3.3.Програмне забезпечення для Internet 3.4.Текстові процесори, призначені для...
Вступ. 1. Поняття інформаційно-пошукових масивів. 2. Застосування інформаційно-пошукових масивів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Інформаційно-пошуковий масив — упорядкована сукупність документів, фактів або відомостей про них, призначених для інформаційного пошуку....
Вступ. Розділ 1. Особливості використання Інтернет-ресурсів бібліотеками. 1.1. Аспекти формування електронних інформаційних ресурсів. 1.2. Типологія електронних ресурсів в інформаційному забезпеченні. Розділ 2. Історія, види діяльності та послуг Книжкової палати...
Вступ. 1. Поняття інформаційно-пошукових масивів. 2. Застосування інформаційно-пошукових масивів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Інформаційно-пошуковий масив — упорядкована сукупність документів, фактів або відомостей про них, призначених для інформаційного пошуку....
1. Комп’ютерні ігри: розвага як хвороба. 2. Коли комп’ютер для дитини — добре. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Тема «дитина і комп’ютер» вже давно стала причиною численних «релігійних воєн»....
1. Дослідити зв’язок бібліотечного фонду з інших системи бібліотеки. 2. Проаналізувати операції процесу організації бібліотечного фонду. Список використаної літератури. 1. Дослідити зв’язок бібліотечного фонду з інших системи бібліотеки Бібліотека...
Вступ. 1. Сучасний інформаційний ринок. 2. Теоретичні основи глобального інформаційного суспільства. 3. Сучасні інформаційні технології та системи (загальний стан). Висновки. Список використаної літератури. Вступ У ринковій економіці незалежні, самостійні...
Вступ. 1. Інформаційний ресурс у системі суспільного розвитку. 2. Об'єктивні тенденції розвитку інформаційних потреб суспільства. 3. Інформаційний продукт та інформаційний маркетинг. 4. Оцінка рівня якості і конкурентноздатності інформаційних продуктів...
Вступ. 1. Можливості Інтернету для навчання. 2. Інтернет-технології в дистанційній і відкритій освіті. 3. Особливості використання Інтернету студентами. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розглянемо систему самостійних робіт студентів з...