referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Операційна система MS-DOS

1. Загальна частина та операційна система MS-DOS. Файлова система MS-DOS, поняття файлу й каталогу.

2. Операційна система Windows 95/98. Налагодження клавіатури.

3. Текстовий редактор MSWord. Опції меню «Файл».

4. Робота з комірками в таблицях.

5. Електронні таблиці MSEXSEL. Формат комірок.

Список використаних джерел.

1. Загальна частина та операційна система MS-DOS. Файлова система MS-DOS, поняття файлу й каталогу

У ОС MS-DOS використовується ієрархічна, деревоподібна структура файлів, у якій каталоги файлів самі розглядаються як файли і їх імена реєструються у каталозі попереднього рівня.

У ієрархічній файловій системі на дискові завжди є кореневий каталог, у якому реєструються звичайні файли і каталоги 1-го рівня. У підкаталогах першого рівня, у свою чергу, створюються звичайні файли та підкаталоги 2-го рівня і т.д.

Імена каталогів, включених один в один, відокремлюються знаком "". Файли з одним і тим самим іменем можуть знаходитись у декількох каталогах.

Таким чином, для ідентифікації файлів у ієрархічних каталогах необхідно вказати ім'я накопичувача, шлях за файловою системою — ланцюг підлеглих каталогів та ім'я файлу, що завершує низку файлів.

Ім'я накопичувача і шлях за файловою системою запам'ятовуються у буфері і вони вважаються робочими (поточними). Якщо при звертанні до файлу опускаються ім'я накопичувача і шлях, то вони вважаються поточними.

Якщо шлях починається із знаку, то місцеположення файлу визначається від кореневого каталогу даного накопичувача. Інакше місцеположення визначається від поточного маршруту даного накопичувача.

Відмітимо, що тип каталогу, як правило, не вказується. Якщо з якихось міркувань його все ж таки треба використати, то він може містити від одного до трьох символів.

Як імена каталогів не можна використовувати зарезервовані імена пристроїв: AUX, CLOCKS, СОМІ, COM2, CON, LPT1, LPT2, NUL, PRN.

В імені каталогу можуть використовуватися латинські літери від А до Z, цифри від 0 до 9 та спеціальні знаки: $,#,&,(§>,!,(,), -,{,},_,-,%.

Специфікація файлів для ієрархічних каталогів у загальному випадку має таку структуру:

диск:шляхім'я файла.розширення, де:

диск: — позначення дисковода. Звичайно a, b — відповідно перший та другий дисковод гнучких дисків, с — дисковод жорсткого диска; шлях — позначення шляху до потрібного файлу.

Ім'я файла та розширення утворюються за тими самими правилами, що й імена каталогів. Наведемо стандартні розширення імен файлів, які найчастіше використовуються у операційній системі MS-DOS:

ASM — вихідний файл мовою Ассемблера;

ВАК — файл із резервною копією;

BAS — файл із програмою мовою Бейсик;

ВАТ — командний файл;

BIN — двійковий програмний файл;

С — вихідний файл мовою СІ;

СОМ — виконуємий файл програми;

СРІ — файл із даними кодової сторінки;

DAT — файл даних;

DOC — файл документа;

HLP — файл інтерактивного довідника;

LST — файл із лістингом програми;

LIB — бібліотечний файл;

OBJ — об'єктний (проміжний) файл програми;

OVL — програмний оверлейний файл;

OVR — програмний оверлейний файл;

PAS — вихідний файл мовою Паскаль;

SYS — системний файл або драйвер пристрою;

ТМР — тимчасовий файл;

ТХТ — текстовий файл;

$хх — тимчасовий або неправильно записаний файл.

2. Операційна система Windows 95/98. Налагодження клавіатури

На лінійці – Панель задач, постійно розташована кнопка Пуск, за допомогою якої відкривається головне меню операційної системи. З натисканням цієї кнопки починається робота в середовищі Windows-95/98. Крім того, на панелі завдань розташовуються кнопки всіх відкритих додатків (запущених програм), з якими працює користувач, а також індикатор перемикання мови клавіатури, годинник, а за наявності звукової карти — значок регулятора звуку. Таким чином, натиснувши кнопку значка «Клавіатура», можна налагодити клавіатуру та перевірити її властивості.

Наявність панелі завдань дозволяє завжди бачити, які програми запущені, навіть коли їх вікна згорнуті, а також дає можливість натискуванням кнопок додатків швидко переходити з одного додатку до іншого. Панель завдань — одна з головних особливостей Windows-95/98.

3. Текстовий редактор MSWord. Опції меню «Файл»

Форматування сторінок. При введенні і друкуванні тексту Word використовує встановлені за замовчуванням розміри поля сторінки. Змінити ці параметри можна за допомогою команди Файл/Параметры страницы. При цьому відкривається вікно діалогу Параметри страницы, яке має ряд вкладинок.

Вкладника Поля дозволяє встановити розміри верхнього, нижнього, ЛІВОГО і правого полів. Поле Образец цієї вкладники показує, який вигляд матиме сторінка з встановленими параметрами поля при друкуванні.

Вкладника Размер бумаги дозволяє вибрати стандартні розміри із списка форматів, які підтримує Word. Якщо ні один із стандартних розмірів не підходить, то слід вибрати в списку форматів елемент Специальний і для нього вказати ширину і висоту В полі Ориентация потрібно вказати орієнтацію документа Книжная (рядки документа паралельні короткій стороні аркуша) або Альбомная (рядки паралельні довгій стороні аркуша). В разі зміни орієнтації документа з книжної на альбомну Word використовує розміри верхнього і нижнього полів для правого і лівого поля. При переході з альбомного на книжковий формат праве і ліве поле стають відповідно верхнім і нижнім.

Створення документів. При створенні нового документа слід подати команду Файл/Создать або натиснути відповідну кнопку панелі інструментів Стандартная. При цьому відкривається вікно діалогу Создание документа.

Переглянути шаблони, які приєднані до активного документу, можна за допомогою команди Файл/Шаблоны".

Для створення нового шаблона слід подати команду Файл/Создать і в полі Новий документ вікна діалогу Создать встановити опцію Шаблон. Після натиснення кнопки ОК на екран виведеться вікно шаблона. Від вікна документа воно відрізняється тільки назвою рядка заголовка — ШАБЛОН замість ДОКУМЕНТ".

Далі слід ввести необхідні дані (параметри форматування, текстові поля) і зберегти шаблон. Щоб зберегти документ як шаблон, слід подати команду Файл/Сохранить как, а потім у полі Тип файла вибрати елемент Шаблон документа. Правила додержання хорошого стилю роботи потребують для кожного документа (в тому числі і для шаблона) заповнення довідки, в яку включаються основні відомості про документ. Тому після збереження нового документа чи шаблона бажано виконати команду Файл/свойства і заповнити потрібні рядки у вікні діалогу Свойства.

Збереження документів.Для збереження тексту документа в каталозі на магнітному диску слід виконати команду Файл/Сохранить або натиснути відповідну кнопку панелі інструментів Стандартная. Якщо документ новий і ця команда виконується для нього вперше, то відкривається вікно діалогу Сохранение документа.

Якщо команда Файл/Сохранить виконується не вперше або документ завантажувався з магнітного диска, то за командою Файл/Сохранить документ записується на диск під старим іменем без діалогу з користувачем.

Якщо ж потрібно зберегти файл під новим іменем, в іншій папці або з іншим форматом, то потрібно виконати команду Файл/Сохранить как. При цьому відкривається вікно діалогу Сохранение документа, і всі дії користувача аналогічні діям при збереженні нового документа.

Завантаження документа. Будь-який текст, який був збережений під певним іменем, можна завантажити для перегляду або редагування. Для цього слід подати команду Файл/Открыть — на екрані з'явиться вікно діалогу Открытие документа, в якому можна вказати дисковод, каталог, ім'я файлу. Опція Тип файла дозволяє завантажувати документи в форматі, відмінному від формату Word. Процедура вибору формату подібна аналогічній процедурі для вікна діалогу Сохранить как.

4. Робота з комірками в таблицях

Формат чисел. Excel може автоматично розпізнавати формат чисел при введенні (так, якщо число починається знаком $, то встановлюється грошовий формат і т.д.). Однак існує можливість встановити для виділеного діапазону формати чисел. їх можна вибрати зі списку Числовые формати вкладки Число вікна діалогу Формати ячеек. Ряд форматів чисел (дата, час, дробове, експоненціальне та ін.) було розглянуто раніше. Залежно від вибраного формату числа у правій частині вкладки виводиться ряд опцій, які дозволяють встановити параметри для вибраного формату. У полі Образец наведено вигляд числа активної комірки для вибраного формату. Ряд форматів чисел можна вибрати за допомогою кнопок панелі інструментів Форматирование.

Вирівнювання даних у комірках. За замовчуванням Exceses вирівнює вміст комірки по нижньому краю, при цьому текст — по лівій межі колонки, число — по правій. Користувач може змінити ці установки, використовуючи вкладку Выравнивание вікна діалогу Формат ячеек або відповідні кнопки панелі інструментів Форматирование. Крім опцій горизонтального і вертикального вирівнювання, ця вкладка дозволяє встановити переноси слів у комірках (прапорець Переносить по словам), а також встановити орієнтацію тексту (одна з чотирьох опцій у полі Ориентация).

Розміри колонок і рядків. Excel за замовчуванням встановлює ширину колонки, що дорівнює символу, а висоту — за розміром найвищого шрифта у рядку. Команди Формат/Строка/Высота строки і Формат/Столбец/Ширина відкривають діалогові вікна, у яких можна встановити ширину виділених колонок і висоту виділених рядків. Зручніше змінювати розміри колонок і рядків за допомогою миші. Для цього слід встановити курсор миші на праву межу колонки (на нижню межу рядка) і перемістити мишу до потрібних розмірів при натиснутій лівій кнопці. Якщо двічі клацнути по правій межі колонки (нижній межі рядка), то Excel автоматично встановить потрібні розміри залежно від розмірів даних у комірках цієї колонки (рядка).

Обрамлення виділеного діапазону. Обрамлення виділеного діапазону комірок здійснюється встановленням параметрів вкладки Рамка вікна діалогу Формат ячеек. Вкладка дозволяє встановити форму рамки (кругом, зліва, справа, зверху, знизу), тип і колір лінії рамки. Встановити обрамлення можна також за допомогою відповідної кнопки панелі інструментів Форматирование.

Встановлення фону. Excel дозволяє використовувати графічне зображення як фон для листа. Для встановлення фону листа слід виконати команду Формат/Лист/Подложка. При цьому відкривається діалогове вікно, яке дозволяє вибрати файл формату графіки. Графіка цього файлу і буде використовуватись як фоновий візерунок. Для зміни кольору або візерунка виділеного діапазону комірок слід виконати команду Формат/ячейки і на вкладці Вид вибрати візерунок і колір.

Стиль форматування. Поняття стилю включає всі атрибути форматування: формат даних, шрифт, вирівнювання, обрамлення, візерунки, захист. За замовчуванням усі комірки мають стиль Обычный. Крім цього, Excel пропонує ще ряд стилів, які можна вибрати у списку Имя стиля діалогового вікна Стиль. Це вікно відкривається командою Формат/Стиль. Детальніше про ці стилі можна дізнатися з довідкової системи. Натискування кнопки Изменить призводить до появи діалогового вікна Формат ячеек, у якому можна змінити необхідні атрибути стилю. Користувач має змогу створити власний стиль.

5. Електронні таблиці MSEXSEL. Формат комірок

Форматуванням комірки називають встановлення вигляду відображення вмісту комірки. Для форматування комірки або виділеного діапазону комірок використовують команду Формат або кнопки панелі інструментів Форматирование.

Поняття формату включає такі параметри: шрифт (тип, розмір, накреслення, колір); формат чисел; спосіб вирівнювання; розміри (ширина і висота) комірок; обрамлення комірок; візерунок фону.

Автоформат. Excel може автоматично встановити найдоцільніший формат для активної комірки або виділеного діапазону. Для цього слід виконати команду Формат/Автоформат. У діалоговому вікні Автоформат у списку форматів можна вибрати потрібний формат і Excel відформатує виділений діапазон у відповідності з цим форматом. Користувач не може встановити свої власні формати, але він може внести зміни у вибраний формат, натиснувши кнопку Параметри. При цьому з'являється блок опцій Изменить з шістьма опціями, що характеризують формат. За замовчуванням усі опції знаходяться в активному стані. Якщо користувач хоче змінити одну чи декілька опцій, що характеризують формат, він повинен вилучити прапорець відповідної опції.

Для встановлення типу і розмірів шрифту використовують вкладку Шрифти вікна діалогу Формат ячеек, яке відкривається при виконанні команди формат/ячейка. На цій вкладці можна вибрати тип шрифту, його накреслення і розмір, колір символів. У полі Образец відображається вигляд символів для встановлених параметрів. Відповідні параметри можна встановити і кнопками панелі Форматирование.

Список використаних джерел

1.Глушаков С. Персональный компьютер : Учебный курс. -Харьков; М.: Фолио: АСТ, 2000. -501 с.

2. Мэлони Эрик Использование Microsoft Word 97. -К.; М.: Диалектика, 1997. -426 с.

3. Руденко В.Д. Курс информатики : Учеб.-метод. пособ./ В.Д. Руденко, А.М. Макарчук, М.А. Патланжоглу; Под ред. В,Н,Мадзигона; Академия пед. наук Украины, Ин-т педагогики. -К.: Феникс, 1998. -367 с.

4. Руденко В.Д. Практичний курс інформатики : Навчально-методічний посібник/ В.Д. Руденко, О.М. Макарчук, О.М. Патланжоглу; За ред. В.М. Мадзігона; Академія пед. наук, Ін-т педагогіки. -К.: Фенікс, 1997. -304 с.

5. Тхір І.Л Посібник користувача ПК : В 2 т./ І.Л Тхір, В.П. Калушка, А.В. Юзьков; І.Тхір, В.Калушка, А.Юзьков; М-во освіти України; Технічний коледж Тернопільського державного технічного ун-ту. -Тернопіль : Астон. -1998 Т.1. -1998. -316 с.

6. Фигурнов В. IBM PC для пользователя : Краткий курс.-7-е изд.. -М.: Инфра-М, 1998. -479 с.

7. Харвей Г. Windows 95 для "чайников" : Краткий справочник. -К.: Диалектика, 1996. -214 с.

8. Холодей К.М. Секреты ПК. -К.: Диалектика; М.: Информейшн Компьютер Энтерпрайз, 1996. -413 с.