referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Питання по інформатиці

1. Загальний вигляд команди операційної системи?

Меню команди операційної системи можна викликати за допомогою кнопки Windows, в меню Програми і підменю Стандартні, іконка Командна строка. Також можна викликати меню за допомогою комбінації клавіш Win + R, у віконці треба набрати команду CMD, і з’явиться Командна строка. Вигляд командної строки доволі простий на чорному фоні білі букви це що до оформлення, в низу вікна відображається шлях до папки в якій ви знаходитесь. Команди вводиться з клавіатури і відображаються після ім’я папки.

2. Як визначити версію операційної системи?

В активному вікні Командної строки треба набрати VER, і буде виведена інформація про дану версію Windows.

3. Як записати у файл список файлів та підкаталогів конкретного каталогу?

Щоб записати список файлів та підкаталогів даного каталогу у файл треба використати команду DIR, але вона тільки виводить інформацію на екран а для того щоб записати інформацію в файл використовується команда перенаправлення “>”. Тобто формат команди буде такий: Dir > [ім’я файлу]

4. Як порівняти зміст двох текстових файлів?

Для порівняння двох текстових файлів використовується команда FC. Використовується команда так : FC [ім’я диску][шлях] ім’я файлу1 [імя диску][шлях] ім’я файлу2

5. Як встановити атрибут файлу "Тільки для читання" за допомогою Norton Commander?

Для встановлення атрибуту файлу треба на вибраному файлі натиснути комбінацію клавіш Ctrl + A, з’явиться меню в якому треба вибрати пункт ”Тільки для читання”

6.Перевірка жорсткого диску на наявність фізичних пошкоджень.

Для цього треба відкрити іконку мій комп’ютер, вибрати жорсткий диск який треба перевірити, правою клавішею миші викликати контекстне меню і вибрати “властивості”. У відкритому вікні вибрати вкладку “сервіс” і натиснути на кнопку виконати перевірку, з’явиться контекстне меню з варіантами перевірки, для перевірки `диску на наявність фізичних пошкоджень треба вибрати потрібний варіант перевірки і натиснути запуск перевірки.

7.Як заархівувати каталог з великою кількістю файлів на кілька дискет?

Якщо каталог не вміщається на дискеті то його можна за архівувати і розбити на декілька файлів, дана функція реалізована в архіваторі WinRar. Треба навести курсор миші на вибраний файл і натиснути праву клавішу миші, в меню вибираємо пункт “Додати до архіву…” (обов’язково повинен бути встановлений WinRar), там буде спливаюче меню „розбити на томи” за допомогою нього вибираємо потрібний розмір.

8.Як у Windows послідовно переглянути всі вікна завантажених у певному сеансі програм?

Для перегляду всіх вікон які завантажені в певному сеансі треба використати комбінацію клавіш Alt + Tab, в меню з’являться всі вікна.

9.Як викликати довідкову систему Windows та знайти потрібну тему в довіднику?

Для виклику довідкової системи Windows треба натиснути клавішу F1. Для пошуку інформації там є пошукова форма.

10.Яким чином у Windows можна закрити вікно програми, користуючись тільки клавіатурою?

Для закриття вікна потрібно його спочатку виділити за допомогою комбінації клавіш Alt + Tab, а потім натиснути комбінацію клавіш Alt + F4 це закриє вікно.

11.Як у вікні Провідника до групи виділених файлів додати іншу групу файлів?

Щоб до виділеної групи файлів додати інші файли треба буде використовувати клавіатуру та мишку, утримуючи клавішу Ctrl мишкою вибираємо файли які потрібно додати. Також можна обійтись і без миші, знов ж таки утримуючи клавішу Ctrl навігаційними стрілками вибираємо файл і натискаємо Space (Пробіл), файл виділено і так таку кількість разів скільки треба.

12.Як за допомогою Провідника скопіювати чи перемістити файли та каталоги, використовуючи тільки клавіатуру?

Для того щоб скопіювати файл за допомогою клавіатури треба вибрати його за допомогою стрілок навігації і натиснути комбінацію клавіш Ctrl + C , файл було скопійовано в буфер обміну. Щоб вставити скопійований файл в іншу папку треба натиснути комбінацію клавіш Ctrl + V, файл з буферу обміну був скопійований в поточну папку.

Для того щоб перемістити файл до іншої папки використовуємо комбінацію клавіш Ctrl + X, файл копіюється до буферу обміну а в папці знищується. Вставлення файлу проводиться аналогічно.

13. Як у графічному редакторі Paint отримати копію частини деякого зображення?

Для отримання копії треба виділити потрібну частину малюнку за допомогою інструменту „виділення” і натиснути комбінацію клавіш Ctrl + C, частину малюнку було скопійовано до буферу обміну. Комбінація клавіш Ctrl + V вставить виділене зображення з можливістю переміщати його по робочому аркуші.

14. Як у графічному редакторі Paint розтягнути фрагмент малюнка по горизонталі чи вертикалі?

Після вставки зображення треба підвести курсор миші до краю малюнку і розтягти по вертикалі чи горизонталі.

15. Як встановити робочий каталог для своїх документів у редакторі Word?

В закладці Сервіс вибираємо Параметри, і в закладці Розташування можна встановити робочий каталог.

16. Як у редакторі Word за допомогою клавіатури виділити слово, речення, абзац?

Виділення слова чи речення в редакторі виконується так само як і виділення файлів, треба підвести курсор до початку виділяємого тексту і затиснувши ліву клавішу миші провести до кінця виділяємого тексту. Також виділення можна виконати за допомогою клавіатури, також треба підвести курсор за допомогою клавіш навігації до початку виділяємого тексту і утримуючи клавішу Shift переміщувати курсор до кінця виділяємого тексту.

17. Як у редакторі Word скопіювати фрагмент тексту за допомогою миші?

Використовуємо виділення і на виділеному тексті натискаємо праву клавішу миші і в меню вибираємо Скопіювати

18. Як у редакторі Word виділити абзац рамкою з боків?

  1. У меню Формат виберіть команду Рамки, а потім — команду Нова сторінка рамок.
  2. На панелі інструментів Рамки натисніть кнопку Нова рамка зліва, щоб створити ліву рамку-колонтитул або кнопку Нова рамка справа, щоб створити праву рамка-колонтитул.
  3. Перетягнете границю, поки рамка не досягне необхідного розміру.

19. Як у редакторі Word виділити фрагмент тексту подвійним підкресленням?

Для виділення тексту треба лівою клавішею миші швидко двічі натиснути на фрагменті тексту, і текст буде виділено.

20. Як у редакторі Word встановити різні поля для парних та непарних сторінок документа?

Для завдання параметрів парних і непарних сторінок у документах із двосторонньою печаткою, наприклад, книг або журналів, використаються дзеркальні поля. У цьому випадку поля лівої сторінки є дзеркальним відбиттям полів правої сторінки (тобто для сторінок установлюються однакові внутрішні й зовнішні поля).

21. Як у редакторі Word додати до списку автозаміни нові елементи?

Що б додати текст до списку автозаміни треба на підкреслений текст навести курсор і натиснути праву клавішу миші у з’явившемуся меню натискаємо Додати в словник.

22. Яка інформація відображається у статусному рядку у вікні Excel?

В статусному рядку Excel відображається інформація про дії над коміркою, це може бути введення і правка, і ще деяка інформація.

23. За якими ознаками в Excel можна визначити, яка інформація була введена в комірку — символьна чи числова?

Візуальна розрізнити яку інформацію була введено до комірки можна по тому як відображаються цифри, якщо цифри відображаються цілими то це текстова, а якщо як десятинний дріб то це цифрова.

24. Як в Excel заповнити рядок комірок арифметичною прогресією?

Для заповнення комірок арифметичною прогресією достатньо щоб були заповнені дві комірки числовими значеннями, виділяємо ці дві комірки підводимо курсор миші до нижнього правого кута і утримуючи ліву клавішу миші тягнемо вниз чи вбік залежно від того як розташовані комірки скільки треба.

25. Як в Excel прослідкувати взаємозалежність комірок?

Щоб прослідкувати залежність комірок треба навести курсор на потрібну нам комірку і виділити її, у строці формул в горі над таблицею буде відображатись інформація про комірку, який в ній текст або ж якщо це формула то залежність комірок.

Список використаних джерел

  1. Луцюк О.А. Практикум з інформатики. – К., 2002 р.
  2. Word 97 Краткий курс, Дадлей К., Питер, 1997
  3. Ратбон Э. Windows 95 для «чайников». 2-е издание.: Пер. с англ. — К.: Диалектика, 1997. — 304 с.
  4. Фигурнов Е. IBM PC для пользователя. Москва, "Финансы и статистика", 1992.