referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Класифікація фінансових ресурсів та зміст процесу управління їх формування

Фінансові ресурси підприємства — це кошти, що перебувають в розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов’язань. Фінансові ресурси підприємств формуються за рахунок внутрішніх (статутний капітал, амортизаційні відрахування, валовий дохід і прибуток) і зовнішніх (отримані кредити; пайові й інші внески; кошти, мобілізовані на фінансовому ринку) джерел.

Складовими фінансових ресурсів підприємств є:

 • статутний фонд (капітал);
 • додатково вкладений капітал;
 • резервний капітал;
 • централізовані кошти для фінансування капітальних вкладень;.
 • нерозподілений прибуток;
 • амортизаційні відрахування;
 • забезпечення поточних витрат і платежів;
 • кредити банків;
 • відстрочені податкові зобов’язання;
 • кредиторська заборгованість усіх видів.

Фінансові ресурси підприємств класифікують за основними ознаками:

 • за джерелами формування;
 • за етапами формування;
 • за використанням;
 • за формою реалізації.

Основними джерелами формування фінансових ресурсів є власні та залучені кошти:

 1. Під час формування статутного капіталу:
 • внески засновників у статутний капітал.
 1. За рахунок власних фінансових ресурсів:

доходи:

 • валовий і чистий дохід, прибуток від основної діяльності;
 • прибуток від іншої операційної діяльності;
 • прибуток від фінансових операцій;
 • прибуток від додаткової діяльності і надзвичайних ситуацій;

надходження:

 • амортизаційні відрахування;
 • цільові надходження;
 • стійкі пасиви;
 • цільові внески членів трудового колективу;
 • інші види надходжень (спонсорська допомога).
 1. Шляхом мобілізації на фінансовому ринку:
 • надходження коштів від емісії акцій, облігацій і інших видів цінних паперів;
 • кредитні інвестиції.
 1. У порядку розподілу коштів?
 • фінансові ресурси, отримані від галузевих структур, концернів і асоціацій;
 • страхові відрахування;
 • бюджетні субсидії.