referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Область і види інвестиційних рішень

Всі підприємства у тій чи іншій мірі пов´язані з інвестиційною діяльністю. Прийняття рішень за інвестиційними проектами ускладнюється різними факторами: вид інвестицій, вартість інвестиційного проекту; різноманітність доступних проектів; обмеженість фінансових ресурсів, доступних для інвестування, ризик, пов´язаний з прийняттям того чи іншого рішення. В цілому, всі рішення можна класифікувати наступним чином:

1) обов´язкові інвестиції, тобто ті, які необхідні, щоб фірма могла продовжувати свою діяльність:

 • рішення Про зменшення шкоди навколишньому середовищу;
 • покращення умов праці за державних норм.

2) рішення, спрямовані на зниження видатків:

 • рішення про удосконалення технологій, які застосовуються;
 • про підвищення якості продукції, робіт, послуг;
 • покращення організації праці та управління, рішення, спрямовані на розширення та поновлення фірми:
 • інвестиції на нове будівництво (спорудження об´єктів, які будуть мати статус юридичної особи);
 • інвестиції на розширення фірми (спорудження об´єктів на нових майданчиках);
 • інвестиції на реконструкцію фірми (спорудження СМР на діючих майданчиках з частковою заміною обладнання);
 • інвестиції на технічне переобладнання (заміна та модернізація обладнання).

3) рішення про придбання фінансових активів:

 • рішення, спрямовані на створення стратегічних альянсів (синдикати, консорціуми тощо);
 • рішення про поглинання фірм (менеджер);
 • рішення про використання складних фінансових інструментів в операціях з основним капіталом.

4) рішення про освоєння нових ринків та послуг.

5) рішення про придбання НМА.
Список використаної літератури

 1. Інвестування української економіки: Монографія/ Аркадій Сухоруков, Сергій Пирожков, Георгій Шестопалов та ін.; Рада нац. безп. і оборони України. — К.: Віпол, 2005. — 440 с.
 2. Борщ Л. Інвестування: теорія і практика: Навчальний посібник/ Людмила Борщ,. — К.: Знання, 2005. — 470 с.
 3. Гончаров А. Інвестування: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни/ Андрій Гончаров,; М-во освіти України, Харківський держ. екон. ун-т. — Харків: ВД «ІНЖЕК», 2003. — 329 с.
 4. Грідасов В. М. Інвестування: Навчальний посібник/ В. М. Грідасов; В. М. Градісов, С. В. Кривченко, О. Є. Ісаєва; М-во освіти і науки України, Донбаська держ. машинобудівна акад.. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 163 с.
 5. Данілов О. Інвестування: Навчальний посібник/ Олександр Данілов, Ганна Івашина, Ольга Чумаченко,; Державна податкова адміністрація України, Академія державної податкової служби України. — К.: Видавничий дім «Комп’ютерпрес», 2001. — 362 с.
 6. Мойсеєнко І. Інвестування: Навчальний посібник/ Ірина Мойсеєнко,. — К.: Знання , 2006. — 490 с.
 7. Сазонець І. Л. Інвестування: міжнародний аспект/ І. Л. Сазонець, В. А. Федорова; М-во освіти і науки України. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 270 с.