referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Оздоровча система Нікітіних (Ранній початок фізичного розвитку та загартування)

Вступ.

1. Особливості методики раннього розвитку за Нікітіними.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

Що означає ранній інтелектуальний розвиток? Коли варто починати: з народження або з 6 років, коли дитина йде в школу? Ранній розвиток — це "навчання" дитини в дитинстві і дошкільному віці. Наукою знайдені біологічні підтвердження тому, що на ранніх стадіях розвитку мозок вимагає не тільки живлення, але і стимуляції. Відомі випадки дітей-"мауґлі", коли немовлятами діти потрапляли до диких тварин. Повернувшись в суспільство у віці 7-8 років, ці діти так і не змогли навчитися говорити, читати, писати. Так, не треба думати, що маленькі діти можуть і повинні лише їсти, спати і гратися. Насправді діти починають вчитися відразу ж після народження. До 6-7 років, коли вони починають відвідувати школу, вони вже засвоїли величезну кількість інформації.

Вже більше ста років тому було встановлено, що вік від народження до 6 років — вирішальний для всього майбутнього розвитку дитини. З моменту зачаття йде розвиток людського мозку, який поступово сповільнюється. Ефективність навчання і розвитку висока, коли мозок росте, і зменшується при припиненні зростання мозку. Більшість клітин мозку новонародженого не задіяна, але в перші шість місяців після народження мозок досягає вже 50% свого дорослого потенціалу. До трьом рокам структури мозку формуються, зростання завершене на 70-80%, а до восьми — практично закінчений. І саме тому навчанню в перших 3 року життя слід приділяти особливо велику увагу.

1. Особливості методики раннього розвитку за Нікітіними

Перші роки життя — до 3 років (коли спостерігається рівновага між новонародженістю і дорослістю) — найцінніші для майбутнього розвитку і їх треба якнайбільше використовувати. Як пояснення до заклику виховувати дітей з наймолодщого віку, Нікітін посилається на так зване явище незворотнього зниження можливостей ефективного розвитку здібностей — нзмерз, підтверджене роботами шведського нейробіолога Холгера Хідена. Воно полягає в тому, що на ранніх етапах життя мозок дитини дуже швидко розвивається і потребує відповідного живлення та стимуляції. Нейрони, що не мають одного з цих двох факторів, особливо стимулюючого “навчального середовища” , не можуть формувати між собою густої мережі волокнистих сполучень і стають нефункційноздатними. Знову ж таки від себе хочу зауважити на згоду, що за спостереженнями фізіологів, центр мови і нейрони, що керують супінацією — пронацією правої руки ( у лівші — лівої) в головному мозку людини розташовані поруч. Активація одного з центрів стимулююче діє на інший і відтак, — коли працює рука , — то розвивається мова, а мова вже — засіб до більш чіткої передачі думки. Тому то так і важливо, щоб малюк змалечку отримував багату, різноманітну навчальну інформацію із зовні через органи чуття і через свободу ( свобода — дії — внутрішня стимулююча інформація для мозку). Перші поштовхи до розвитку здібностей починаються з раннього плавання, гімнастики, повзання, ходіння і т.ін.

Нікітіни виховали семеро власних дітей і за 20 років практики встигли переконатись, що розвиток творчих здібностей дитини ніяк не даремна справа, а чи не найголовніша. В повсякденному житті людина на кожному кроці стикається з потребою діяти творчо, створювати щось нове, чого раніше не було. Для цього потрібні особливі властивості розуму — спостережливість, вміння порівнювати і аналізувати, комбінувати, знаходити зв’язки і залежності, закономірності і т.ін. Загалом, щоб не писати тут надто багато, то досить промовисто звучить вже те, що виконавча, механічна діяльність під силу тваринам, машинам, а творча — пріоритет людини.

Нікітін визначає сутність творчості в передбаченні результату правильно поставленого досліду, в створенні зусиллями думки робочої гіпотези, близької до дійсності. А від себе я хотів би визначити творчість як розуміння, сприйняття течії природи та духу. Дух — саме той внутрішній стержень, що від початку разом з людиною і має в собі все те, що час від часу через людину народжує. Також як тоді, коли ще не були сформовані основні поняття і писемність, так і тепер, коли це вже до певної міри розвинулось, знання від покоління до покоління передається за допомогою духу, а без духу — воно пусте. І хоч, може, це більше філософське питання, але воно вирізняється в педагогічному підході Нікітіних як підґрунтя їхнього методу.

Виходячи з тверджень радянських біологів Ю.Г.Шевченка і Н.П.Дубініна, духовний розвиток людини не записується в генах, а фіксується в соціальній програмі, котра передається через виховання і ускладнюється з кожним наступним поколінням. Творча діяльність, як елемент духовності, ставить перед людьми вищі вимоги, але в той самий час приносить радість вищого порядку — радість подолання, відкриття, радість творчості[2, c. 41-42].

Загалом для плідного розвитку творчого мислення за логічною схемою Б.П.Нікітіна, виділяються такі

НЕОБХІДНІ, ПЕРЕДБАЧЕНІ МЕТОДОМ УМОВИ:

— ранній початок навчання, виховання (що достатньо обґрунтовано вище)

— друга умова нерозривна з першою — це середовище і система стосунків, котрі б стимулювали різноманітну творчу діяльність і мимохіть розвивали б в дитині саме те, що здатне в даний конкретний момент найбільш ефективно розвиватися.

— дитину має оточувати навчально багате середовище і має бути свобода до вибору занять, щоб робити якусь справу тільки коли є до неї бажання, наколи — коли ця справа набридла, і ніколи — з примусу. Це є уникнення перевтоми, перенапруги.

— далі, за Нікітіними, наступна важлива умова розвитку творчих властивостей випливає з самого характеру творчого процесу. Виявляється, що якісь якості розвиваються тим більше, чим частіше людина в своїй діяльності доходить межі своїх можливостей і поступово розширює ці межі. Тут багато вирішує те, коли батьки дають шанс спробувати “власні сили” , а не поспішають дитині на допомогу з готовими розв’язками життєвих проблем.

— за останню умову Борис Павлович ставить доброзичливу і ненав’язливу допомогу дорослих. Допомогу, котра би не була підказкою, але запобігала б перетворенню свободи в безнаказаність.

Нікітін в якості сходинок до творчості — від пізнання загальновідомих істин до маловідомих і , нарешті, нікому не відомих — пропонує розроблений і випробуваний життям метод ігор для розвитку, котрі об’єднуються загальною, спільною для них всіх ідеєю і мають такі

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ІГОР:

1- кожна гра — набір задач, котрі дитина вирішує за допомогою кубиків, цеглинок, квадратиків з картону, пластику, деталей конструктора і т.ін.

2- завдання до задач подаються дитині в різній формі (моделі, малюнка плоского в ізометрії, кресленні, письмовій чи усній інструкції — демонструючи різні способи передачі інформації.

3- в основі всіх ігор заладено принцип “від простого до складного”.

4- ігри мають широкий діапазон складності, що дозволяє дитині весь час іти вперед. Будуючи модель, дитина вчиться сама брати всю необхідну їй інформацію з реальної дійсності.

5- ігри мають наочний розв’язок у вигляді простих речей, котрі можна побачити і потрогати. Таким чином, дитина може сама перевіряти себе і контролювати правильність виконання завдань.

6- ігри — відкриті для вдосконалення. А можливість створювати нові варіанти завдань — це вже елемент творчості вищого рівня.

7 — завдання ігор дозволяють дитині досягати своєї “межі”, де іде найактивніший розвиток.

Крім того, в іграх є об’єктивний критерій, за яким можна бачити коли дитина виросла настільки, що гра вже нічого їй не дає — це кількість самостійно виконаних завдань. Але й після цього в іграх залишаються дві істотні сходинки розвитку такі як :

І. скорочення часу, протягом якого дитина виконує завдання

ІІ. власна творчість, придумування нових моделей.

Саме у грі виявляються і розвиваються різні сторони особистості, задовольняються різні інтелектуальні і емоційні потреби, формується характер. Іграшки проектують людську особистість, моделюють саме життя. А з іншого боку, гра не є “звичайне” чи “справжнє” життя. Це радше вихід в тимчасову сферу діяльності, де панують її власні закони. Гра вирізняється на тлі “звичайного” життя і місцем дії і тривалістю. Вона наділена ритмом і гармонією, має внутрішній лад всередині свого простору, що і захоплює гравців.А елемент напруги в грі надає їй певної етичної цінності, бо він випробовує гравця з усіх його боків : на винахідливість, сміливість, чесність (дотримання правил) та ін.[4, c. 26-28]

Щоби досягти бажаного результату за допомогою нікітінських ігор, не достатньо просто купити чи виготовити гру. Кубики та інше знаряддя — це просто фізична основа методу, а сам процес їхнього застосування з навчальною метою — це вже те динамічне і неповторне, що майже неможливо сформулювати, щось із породи духу. Однак, Нікітін в своїй книзі “Ступеньки творчества или развивающие игры” приблизно окреслює ті правила, якими мають керуватися батьки в процесі гри і які допомогли б досягти успіху.

Отже, правила гри:

— будь-які ігри тільки тоді бувають плідними, коли малюк грається в них із задоволенням. Творчість завжди пов’язана з підвищеною інтелектуальною напругою. Інтерес до цієї напруги і треба у дитини розвивати. Саме розвивати, тому що сам він ніколи не з’являється. Іноді батьки просто не знають джерела, звідки цей інтерес виник, хто і коли його в дитині посіяв і хто підготував грунт. В іграх діє така закономірність : чим сильніше розвинена якість, тим більше вона прагне виявити себе.

— головна умова успіху в іграх — посмішка, радість, похвала, щира зацікавленість старших в досягненнях дитини, в її прогресі і ростові. Але дитину краще не перехвалювати. Завжди треба їй показати резерв її можливостей — що можна робити ще краще.

— треба гратися тільки тоді, коли є до цього бажання. Примус і тиск здатні дуже легко притупити зацікавленість грою. Бажання ж дитини батьки можуть тонко формувати (чи то власним прикладом, чи запрошуючи до гри інших дітей, чи навіть виставляючи гру як щось напівзаборонене, “заборонений плід”).

— дуже важливо, щоб дитина самостійно виконувала всі завдання. Не можна ні словом, ні поглядом, ні жестом допомагати, треба утримуватися від коментарів, щоби малюк оцінював свої дії за результатами роботи, а не за реакцією оточення. Це розвиває в дитині самоконтроль. На помилки доцільно делікатно вказувати після закінчення роботи, але краще наштовхнути дитину, щоб вона знайшла їх сама. Іноді, коли відчувається що дитина здатна з цим впоратися, можна попросити її довести , що помилки в певному місці нема.

— треба починати ігри з найлегших. Коли дитина з самого початку радіє зі свого успіху, це стимулює її і додає сили та впевненості.

— можна одночасно використовувати 2-3 різні за характером гри. Бо зміна видів діяльності запобігає втомі і нудьзі.

— якщо в сім’ї кілька дітей, бажано кожній дитині мати по 1 комплекту гри, бо дітям разом грати в одну й ту саму гру завжди набагато цікавіше.

— під час гри батькам треба пильно стежити за схильностями і вподобаннями дитини і спрямовувати більше уваги саме на них, не забуваючи, звичайно, про універсальність, щоб дитина мала з чого вибрати те що їй сподобається.

— під час гри має бути невимушена атмосфера — вся увага на гру, а не на те, як дитина сидить, лежить чи т.ін., не треба стримувати рухової активності дітей.

— дуже добре проводити перегони, змагання хто швидше впорається з завданням. Коли батько чесно визнає власну поразку — це завжди велика нагорода для дитини.

На завершення хотілося б зробити очевидний на мою думку висновок про те, що метод, застосований Нікітіними для розвитку творчого мислення у дітей вартий для застосування широким загалом батьків і навіть в дошкільних навчальних закладах, а оскільки ігри бувають дуже різні за складністю, то деякі з них будуть корисні і для школярів (як наприклад ігри на зорову пам’ять, увагу, тощо).

Педагог і психолог Борис Нікітін, що пише: "Ранній розвиток рухів — майже не розкритий резерв непоясненого поки, але настільки ж безсумнівного розвитку розуму дитини". Погоджуючись із ним, медики затверджують, що фізичні вправи, які для дитини є масажем, стимулюють розвиток нервової системи. Тому психотерапевти й неврологи для нормального розвитку дитини радять буквально з перших днів починати робити масаж .

Розвивальні ігри відповідають концепції формальної освіти і , здається, крім всього іншого, роблять дитину більш життєздатною і спроможною триматися на поверхні життєвого моря, допомагають зрозуміти цілісність і єдність життя. І невід’ємною їхньою частиною є внутрішній стержень – дух[5, c. 54-55].

Висновки

Дуже цікавою є методика розвиваючих ігор створена знаменитими російськими педагогами Борисом та Оленою Нікітіними.

В більшості, ігри представлені в вигляді головоломок, направлених на розпізнання та добудову образів, тобто на розвиток логічного та образного мислення.

Іграм присутні такі характерні особливості:

кожна гра являє собою набір задач, які дитина розв'язує за допомогою кубиків, квадратів, брусочків, тощо. Задачі подаються дитині в різних формах: у вигляді моделі, плоского малюнку в ізометрії, кресленні і таким чином знайомлять з різними можливими способами передачі інформації.

Задачі розташовані в послідовності: просто-складно, тобто, коли дитина опановує прості завдання їй пропонується складніше по такому ж принципу.

Діапазон складності дуже широкий: від самого «юного» віку (1.5-2) до зрілого дорослого.

Корифей вітчизняної педагогіки Б.П.Нікітін зазначає: «Ось перша умова успішного розвитку творчих здібностей — ранній початок. Друге — стимулювання творчості, створення умов, які опереджують розвиток. Третє — максимальна напруга сил — здібності розвиваються краще, якщо людина у процесі діяльності досягає «стелі» своїх можливостей. Тому й спортсменам, і дітям цікавіше грати з більш досвідченими професіоналами. Четверта умова — свобода у виборі діяльності, тривалості, зміні і т.ін.

Список використаної літератури

1. Нікітін Б. П. Ми та наші діти: науково-популярна література/ Б. П. Нікітін, Л. О. Нікітіна; Пер. А. М. Лук’янець, Авт.передм. М. М. Амосов. — К.: Молодь, 1989. — 240 с.

2. Нікітін Б. Сходинки творчості або розвиваючі ігри: Пер. з рос./ Борис Нікітін, . — К.: Рад. шк., 1991. — 144 с.

3. Никитин Б.П., Никитина Л.А. Резервы здоровья наших детей. — М.: Физкультура и спорт, 1990. — 221 с.

4. Никитин Б. П. Здоровое детство без лекарств и прививок. — 6-е изд., испр. и дополн. — М.: «Лист Нью», 2001. — 256 с.

5. Никитин Б.П. Развивающие игры. — Москва, "Педагогика" 1981