referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Інтер´єр готельних господарств

Вступ. 3

Розділ І. Основні поняття та вимоги до формування інтер’єру підприємств готельного господарства, їх основна характеристика.

1.1 Історія розвитку інтер’єру.

1.2 Основна характеристика інтер’єру готельних комплексів.

1.3 Меблі в оформленні інтер’єру.

1.4 Роль кольору в інтер’єрі.

1.5 Озеленення готельних комплексів.

Розділ ІІ. Дослідження особливостей інтер’єрного рішення на прикладі готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”.

2.1. Загальна характеристика комплексу.

2.2. Оцінка інтер’єру основних груп приміщень готелю.

Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення інтер’єру готельно-оздоровчого комплексу ”Камелот”.

3.1. Позитивні та негативні тенденції в оформленні інтер’єру готельного комплексу.

3.2. Переоснащення номерів готелю.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Вступ

Інтер`єр — це організація внутрішнього простору будівлі, яке представляє собою створене середовище, яке забезпечує умови життєдіяльності людини; складне, багатопланове явище, яке здатне справляти величезний естетичний психофізіологічний вплив на людину[1].

Сприятливі умови життєдіяльності людини в готелях забезпечуються завдяки створенню комфорту як у самому готелі, так і на території, що прилягає до нього. Загальний комфорт внутрішнього простору готелів є інтегральним поняттям. Воно включає екологічний, функціональний і естетичний комфорт середовища будь-якого приміщення готелю.

Сучасний готель покликаний створити комфортабельні умови для проживання гостя і надати йому ряд додаткових послуг.

Основні принципи, що беруться до уваги при спорудженні будівель готелів, наступні:

1. Будівля (або комплекс будівель) повинні органічно вписуватися до навколишнього середовища, не порушуючи особливості міського або сільського ландшафту.

2. Необхідно враховувати природно-кліматичні фактори, температуру та вологість повітря, кількість опадів, інсоляцію, швидкість і напрямок вітру тощо.

3. Архітектурне, конструктивне і планувальне вирішення будівлі не повинні бути надмірно дорогими. Планування будівлі повинне забезпечувати економічність її експлуатації.

4. При проектуванні готелю певну роль грають рекламні міркування: забезпечення оформлення фасаду, що підкреслює престижність готелю; встановлення рекордів певного напрямку (будівництво найвищої будівлі, найбільш екзотичної будівлі тощо); розташування вітрин готельних торгових центрів і т. ін.

5. Планування будівлі повинне забезпечувати раціональну організацію обслуговування і відповідний комфорт проживаючим, відповідати функціональним вимогам.

6. Будівля повинна відповідати естетичним, технічним, санітарно-гігієнічним, екологічним нормам і рекомендаціям. Варто передбачати можливість її реконструкції.

7. Необхідно дотримуватися умови економічності процесу будівництва будинку.

Будівлі готелів призначені для короткочасного проживання людей з метою здійснення різних видів діяльності. Це можуть бути ділові контакти під час відряджень, участь у роботі нарад, конференцій, симпозіумів і ін., туристичні поїздки з метою ознайомлення з природними визначними пам'ятками, історичними та архітектурними пам'ятниками (міста, регіону, країни); поїздки з метою відпочинку, курортного лікування, оздоровлення, а також для здійснення спортивних змагань та ін.

Кращі сучасні готелі являють собою багатофункціональний комплекс, до якого включаються і власне готельний фонд, і зали (виставочні, банкетні, конференц-зали тощо), і численні харчові блоки. У силу цього, з огляду на зростаюче громадське значення готелів, останнім часом розвивається тенденція будувати нові готелі як композиційні центри житлових районів і мікрорайонів. Як приклад можна привести нові готелі в США, Німеччині, Італії, Скандинавії, Росії, Україні та ін.

Метою даної роботиє дослідження інтер’єрних рішень підприємств готельного господарства, зокрема на основі готельно-оздоровчого комплексу «Камелот».

Відповідно до поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні завдання:

 • висвітлити виникнення і розвиток інтер’єру;
 • дати основну характеристику інтер’єру, визначити роль кольорів та озеленення у інтер’єрному рішенні готелів;
 • визначити роль меблів для інтер’єру;
 • дослідити інтер’єр готельного комплексу „Камелот”;
 • проаналізувати основні групи приміщень готелю;
 • визначити основні перспективи розвитку інтер’єру.

Предметом роботиє теоретичні, практичні та організаційні питання розвитку інтер’єру готелів.

Об’єктом дослідженняє інтер’єрні рішення готельного комплексу „Камелот”.

Джерельною базоюроботи слугував Інтернет сайт готельно-оздоровчого комплексу, матеріали періодичних видань „Отель”, „Гостиничный и ресторанный бизнес” та деякі праці вітчизняних та зарубіжних фахівців в галузі туризму, харчування та відпочинку: Мунін Г.Б., Змійов А.О., Роглєв Х.Й. та ін., та словники за тематикою інтер’єру та дизайну.

Структурно курсова робота складається з вступу, основної частині, висновків, списку використаної літератури.

Розділ І. Основні поняття та вимоги до формування інтер’єру підприємств готельного господарства, їх основна характеристика

Історія розвитку інтер’єру

Первісна людина мало часу і сил віддавала творчості, вся енергія йшла на боротьбу із стихією, голодом, ворожими племенами. Людина — була перш за все мисливцем, її художня творчість навіяна навколишньою природою, багатим тваринним світом. Печерний інтер'єр складали шкури звірів, коріння, камені, на яких грілися біля багаття, приймали їжу.

Первісні люди прикрашали своє житло, тобто, печери, розписами на стінах. Головними мотивами зображень, що часто покривають обширні площини, є наповненні життям і рухами окремі фігури великих тварин, що є об'єктами полювання. Точні, легкі контури лінії починають відігравати важливу роль, на перший план виступають сміливо і точно покладені загально кольорові плями, нанесені охристою фарбою, червоною, коричневою, чорною і жовтою. Зустрічається таке накладання фарб одна на одну, яке створює вигляд об'єму.

З часом у людини з'явилося бажання прикрасити своє житло. Архітектурні пам'ятки свідчать про те, що вже в стародавній Греції будівельники турбувалися про оформлення інтер'єру. При оформленні внутрішніх просторів використовувались штукатурка дерева для стін, мозаїчна підлога. Для суспільних споруд використовується позолота, інкрустація із золота і глазурі на мармурі, пластини із чеканної міді, стрункі вази, амфорні глечики із кераміки, на яких зображені різні сцени із життя людей, прикрашають інтер'єри стародавніх греків.

В Греції створюється архітектурний ордер — строгий художньо осмислений порядок розміщення частин споруди.

Для кожної будівля грецький зодчий вибирав особливе місце і так будував свою споруду, що вона органічно зливалася з природою, доповнювала її, виростала із неї. Природний мармур був основним будівельним матеріалом.

В стародавньому Єгипті стіни будівель покривали малюнками. Особливо інтенсивно і якісно з використанням дорогих матеріалів оформлялись культові споруди. Храми виділялись від зовнішнього світу масивними високими стінами. Величність храмів вражала глядача своїм оздобленням.

У стародавньому Римі будуються купольні покриття, що вражають своєю величчю. Розвивається монументальний живопис, обробка каменем і інкрустація, архітектурні твори прикрашають скульптурою.

Особливо розкішно відзначається інтер'єр Візантії: мармуровий набір, розписана штукатурка, мозаїка.

Унікальне мистецтво Київської Русі. Прекрасна Київська "Софія", Золоті ворота, які донесли до нас прекрасні зразки сакрального мистецтва, яка є синтезом багатьох видів декоративного мистецтва.

Прекрасні приклади оформлення інтер'єру, особливо світського залишили нам Бароко і Класицизм.

Український народ будував своє житло не із дорогих матеріалів, а з каменю, цегли. Та яке б не було просте житло, а українці, із своїм внутрішнім прагненням краси, також намагалися прикрасити своє житло. Це і розписані печі і стіни на Сході, печі кахлю та ліжники в горах, які кожен по своєму створювали затишок.

Основна характеристика інтер’єру готельних комплексів

Специфіка готельних комплексів полягає в різноманітті функцій цих об’єктів. Це одночасно і житлові, і громадські споруди, що зумовлює особливості формування інтер’єрів.

Інтер'єр готельних комплексів– це організація внутрішнього простору споруди, що є зорово обмеженим, штучно створеним середовищем, яке забезпечує нормальні умови проживання[2].

Загальний комфорт внутрішнього простору готельного комплексу є інтегральним поняттям. Воно включає екологічний, функціональний і естетичний комфорт середовища будь-якого приміщення готельного комплексу.

Інтер'єр — складова частина архітектури. Під інтер'єром розуміється оформлення внутрішніх приміщень в будові, квартирі.

Мистецтво інтер'єру — це способи створення виразного внутрішнього середовища будови. Організація простору будови залежить від їх призначення (житлові, суспільні, виробничі, навчальні та ін.) і підкоряються загальним вимогам, закономірностям (психофізіологічним, соціальним, будівельним).

Проектування інтер'єру здійснюється за допомогою архітектурних і будівельних креслень, найважливіші з яких наступні: план — горизонтальний розріз будови з показом стін і перегородок, обладнання і меблі, плафон — проекція стін із світильниками, розгортки — фасад кожної стіни, перспектива — умовне зображення загального виду інтер'єру.

Рішення інтер'єру включає в себе функціональні і естетичні завдання. При цьому велику роль відіграє художньо-декоративне мистецтво, яке повинно гармонійно синтезувати масштабність, пропорції, ритм, фактуру, рельєф, колір і світло для створення найбільш естетичного сприймання архітектурно-художньої композиції, задуманої архітектором і художником. Художньо-декоративне мистецтво — це не прикрашування, а розумне використання художніх засобів.

Меблі в оформленні інтер’єру

Специфіка функціонування готельного комплексу і контингент його клієнтури в основному зумовлюють архітектурно-художню композицію його інтер’єру, які вирішуються ще в процесі проектування і будівництва. Навіть побудовані за одними та тими ж проектами не повинні бути схожими. У кожному готельному комплексі має існувати дещо відмінне від іншого, своєрідне, таке, що запам’ятовується, цікаве для відвідувача і несподіване. Досягається ця мета оригінальним рішенням художньої композиції, ефектом штучного освітлення, особливостями інженерного оснащення, несподіваними колірними поєднаннями, декоративними прийомами оздоблення. Широко використовують у декоративному оздобленні інтер’єру національну своєрідність і багатство місцевих художніх традицій.

Побудову композиції починають схемою інтер’єру всієї споруди з виділенням основних великих груп приміщень – громадських і житлових. Значущість і розвиток тієї або іншої групи повинні визначити прийоми колірних рішень і характер оздоблення. Продумується вибір основних декоративних прийомів і засобів, розподіл декоративно-художніх елементів, система освітлення і особливості оздоблення крупних або багатофункціональних приміщень. Перше враження на клієнтуру готельного комплексу справляє вестибюль. Саме тому його оздоблення і устаткування меблями та інвентарем є вирішальним чинником у художній якості всього інтер’єру.

У багатоповерховій споруді готельного комплексу питання побудови схеми світлової і колірної композиції інтер’єру розв’язуються особливим чином. У першу чергу визначаються основні вузлові елементи по поверхах і по вертикалі. Це стосується, як правило, поверхових холів, вестибюлів, віталень, які своїм оздобленням, кольором і устаткуванням визначають композицію поверху по горизонталі. Оскільки номери в готельних комплексах – приміщення ізольовані, їх фарбування може бути різним.

В умовах простих площинних з’єднань сучасних архітектурних конструкцій, коли відсутні пластичні форми декору, меблі є основою, яка вносить у композицію простору світлотінь, об’єм і масу. Правильний розподіл предметів меблів забезпечує рівновагу композиції, її статичність і цілісність.

Головна мета оформлення інтер’єру – забезпечити функціональність меблювання, безпосередньо пов’язаного із зручністю і художньою якістю інтер’єру, комфортабельністю приміщень. Функціональні вимоги визначаються призначенням приміщень і тими процесами, які в них відбуваються. Залежно від цього підбирають тип меблів і прийоми їх розміщення.

Розміри та габарити людського тіла в різних положеннях у спокійному стані та в русі – є основою для встановлення нормативів меблів та їх розміщення. Нормами регламентуються також площа приміщень і розстановка меблів. Вони є підставою для проектування і облаштування коридорів, сходів, вбиралень тощо.

Продумана і зручна розстановка устаткування, меблів, інвентарю – це перш за все скорочення відстаней для проходу від одного предмета до іншого і раціональна послідовність розташування предметів.

У вестибюлях, бюро обслуговування та інших приміщеннях великих готельних комплексів, що виконують не одну, а декілька функцій, меблювання відповідно включає предмети різного призначення, що відповідають по зонах. Така розстановка створює ілюзію розкритого простору і застосовується для всіх приміщень цього типу. Групи меблів можуть бути поставлені біля стін або по центру залів симетрично або довільно, але завжди повинні відповідати певному ритму і рівновазі. Рівновага може бути підтримана кольором, зіставленням вертикальних і горизонтальних об’ємів або зіставленням одного великого об’єму та декількох маленьких, або іншими прийомами, але її треба неодмінно домогтися, інакше композиція сприйматиметься незавершеною і неспокійною. У будь-якому випадку важливо знайти типи меблів, найбільш відповідних конкретному приміщенню.

У громадських приміщеннях готельних комплексів меблі розставляють відповідно до їх призначення по-різному. У залах з великим скупченням людей в умовах тривалого їх перебування без руху основні предмети устаткування – меблі для сидіння і столики – розставляють рівномірно за всією площею, організовуючи лише невеликі проходи між місцями або рядами. Тут встановлюють тільки низькі меблі, які, всією масою заповнюючи підлогу, сприяють створенню статичності та врівноваженості композиції.

Завдяки рівномірному розподілу невисоких і невеликих (по відношенню до розмірів площ і висот) предметів – крісел і банкеток для сидіння, столиків із стільцями тощо – вони зорово сприймаються такими, що збільшують площу і підсилюють враження значущості інтер’єру. Цьому повинна сприяти та художня виразність решти елементів – спокійний ритм дрібних однорідних об’ємів, малюнок і силует предметів, їх матеріал і колір, гармонійно вирішений у поєднанні із забарвленням архітектурних поверхонь, кольором стін, підлоги та різних архітектурно-будівельних елементів.

У невеликих концертних, музичних і танцювальних залах ресторанів, що функціонують при готельних комплексах, прийоми розташування меблів інші. У музичному залі виділяються дві асиметрично розташовані групи – інструмент із стільцем і меблі для слухачів. У танцювальному залі меблі для сидіння встановлюють уздовж стін так, що велика частина площі залишається вільною.

Зональність меблювання обумовлена прагненням максимально розкрити простір приміщення. При вільному розміщенні груп меблів на великій площі приймалень, бюро обслуговування та інших аналогічних приміщень для отримання більшої просторовості інтер’єру самі групи меблів (декоративних предметів: ваз, кашпо і т.п.) рекомендується встановлювати компактно.

Принцип меблювання невеликих приміщень полягає у тому, що всі предмети, виключаючи меблі для сидіння, розташовують біля стін. При цьому бажано розставити меблі так, щоб проти високих предметів залишити вільне місце або легкий низький предмет і не ставити однакові за формою і масою предмети симетрично, один проти одного, оскільки це зорово звузить простір і викличе відчуття тісноти. Прийоми розташування меблів у невеликих приміщеннях можна виразити так: нічого не ставити посередині кімнати; композицію вирішувати асиметрично; високі предмети по можливості блокувати один з одним; меблі ставити тісними групами одного призначення; рівновагу будувати на зіставленні мас, а не форм.

Меблювання готельних комплексів за типом і видами меблів можна проводити як набором окремих предметів для номера, холу, вітальні тощо, так і поєднанням стаціонарних і звичайних меблів. При цьому застосовуються найрізноманітніші види та типи меблів.

Роль кольору в інтер’єрі

Колірявляється найважливішим фактором формування і сприймання інтер'єру, фізіологічно, психологічно і естетично впливає на людину відповідно з функціональним призначенням інтер'єру. Колір може створюватись штучно: фарбуванням поверхонь і окремих деталей або засобом обробки матеріалів.

В останньому випадку великий вплив на сприймання кольорових площин вказує фактура і характер матеріалів. Дзеркальна або глазурна фактура при падаючому на них світлі відбивають його паралельним пучком світла і дають світлі бліки. Від матових площин дещо шершавих, світло розсіюється в різних напрямах.

Світ, який оточує людину, надзвичайно кольоровий. Колір може сприйматися легким або важким, теплим або холодним, колір може викликати переживання, збудження або стрес, створити гармонію, він може створювати чудеса, але здатний призвести до катастрофи.

Встановлено, що деякі кольори сонячного спектра, так звані теплі тони — червоні, оранжеві, жовті — діють на людину збуджуючи, розширюють зіниці, прискорюють пульс, викликаючи загальну втому. Другі, так звані холодні тони — сині, голубі, зелені — заспокоюють, зменшують втому очей.

Під час підбору наближених кольорових плям необхідно врахувати їх взаємодію один на одного. Так жовтий колір на синьому фоні здається жовтішим, ніж на червоному. Колір фону також впливає на зорове сприймання предметів — на світлому фоні предмет сприймається темнішим, а на темному — світлішим.

В приміщенні можна створити враження простору, використавши світлі холодні тони. Теплими — червоними, коричневими токами — можна, навпаки, створити враження звуження простору.

Приміщення, пофарбовані в голубі, сині, зелені кольори, здаються більш прохолодними, ніж вони насправді, а пофарбовані в оранжеві, жовті, — більш теплими.

Сучасне кольоробачення потребує цілеспрямованого кольорового оформлення інтер'єрів любого призначення. Принципи кольоробачення повинні лежати в основі роботи архітектора і художника по інтер'єру, бо кольорове рішення інтер'єрів надає значну психологічну дію на людину. Наприклад, в заводських приміщеннях колір повинен поліпшувати продуктивність праці, в лікувальних закладах надавати заспокійливий вплив. В громадських закладах кольорову палітру можна вирішувати як з допомогою контрастних співвідношень, так і нюансних зближень кольорів. При співвідношенні декількох кольорів в інтер'єрі повинен переважати який-небудь один колір. На вибір кольору впливає також об'єм приміщень — у великих приміщеннях кольори можуть бути більш насиченими. Домінуючий колір в обробці приміщень звичайно сприймається малонасиченим, а кольори окремих деталей повинні бути йому контрастні. Одноколірність у рішенні інтер'єрів призводить до монотонності, а безпорядкове використання великої кількості кольорів створює враження переживання.

Але оскільки "інтер'єр" це невід'ємна частка архітектури, то роль кольору тут не обмежується створенням комфортних умов, а й багаточисельністю певних факторів. Зокрема це:

 • структура, форма і величина приміщення;
 • ступінь освітленості природнім світлом;
 • характер джерела штучного освітлення;
 • кольорове оточення;
 • відстань до стіни де є присутні елементи оформлення (в даному випадку інформаційні стенди);
 • загальна композиційна ідея;
 • мікроклімат приміщень;
 • розмір і матеріал огороджуючих поверхонь;
 • сторона світу з якого знаходиться приміщення.

Із множини засобів необхідно вміти вибрати більш ефективні для конкретного інтер'єру, бо кожна ідея вимагає власних засобів вираження. Але вибір не можливий без знань закономірностей, які керують цими засобами:

1. Відношення.

2. Пропорції.

3. Ритм.

4. Контраст.

5. Нюанс.

6. Масштабність.

7. Співрозмірність.

8. Співпідлеглість.

і головними принципами: художній образ, тектоніка, гармонія.

При використанні принципу нюансності твір майже не виділяється на фоні, а, значить, не несе в собі сильного емоційного впливу. Така трактовка буває викликана призначенням приміщення. Часто необхідний ефект отримують за рахунок фактур, одинаково замальованих.

Світловий контраст вносить в нюансне вирішення деяку декоративність і ілюзорність. Він часто досягається за рахунок бокового освітлення, що дає тіні, контрастуючи з світлою частиною декору, і підкреслюють рельєф його поверхні. При збереженні загального принципу нюансності вдалми буває введення незначного контрасту.

При складанні кольору необхідно врахувати відбиваючу властивість кольору. В залежності від призначення приміщення, його кубатуру, кількість проникаючого денного світла, характеру вечірнього освітлення, визначається ступінь насиченості того чи іншого кольору. Щоб завчасно розрахувати насиченість і відтінок фарбування по цих ознаках, слід керуватися коефіцієнтами відбивання світла поверхнями пофарбованими у різні кольори.

При зображенні на стендах малюнків і при виконанні самих стендів слід враховувати дані коефіцієнти, щоб приміщення — в даному випадку клас — здавався світлішим чи темнішим, коли це потрібно, в залежності від того, яке ми ставимо перед собою завдання.

Крім наведених основних особливостей кольору в інтер'єрі хотілось би зазначити і його психологічний вплив на людей.

Відомо, що різні кольори і їх співвідношення призводить на людей різні враження, по-різному діє на її свідомість, кожен колір має в собі певний психологічний зміст, вносить певний ідейно-естетичний підтекст у суть зображуваного.

Використовуючи дані таблиці кольорової символіки, можна створити певний настрій, що потрібен для даного інтер'єру.

Встановлено, що деякі кольори сонячного спектру, так звані теплі тони — червоні, оранжеві, жовті — діють на людину збуджуючи, розширюють зіниці і навіть прискорюють пульс, викликають загальну втому.

Інші, так звані холодні тони — сині, голубі, зелені — заспокоюють, зменшують втому очей. Враховуючи цю обставину, що людське око краще сприймає цю гаму, то можна з впевненістю сказати, що стіни учбових закладів краще зафарбовувати (оформлювати) в цій гамі. Загальна кольорова гама в світлих тонах сприяє збільшенню освітлення. Взаємопоєднані холодні і теплі кольори у приміщенні створюють робочий настрій.

Як правило, кількість кольорів робочого місця повинно обмежуватись трьома-чотирьма, бо велика кількість кольорів може призвести до розсіяння уваги. Із всіх кольорів один повинен бути головним і визначати основний колорит.

Озеленення готельних комплексів

Озеленення в інтер’єрі готельних комплексів – це особливий вид мистецтва, що виконує як естетичні, так і утилітарні функції. Озеленення активно впиває на характер формування інтер’єру і є таким же рівноцінним компонентом оформлення середовища, як оздоблення стін, меблювання тощо. За допомогою озеленення можна підвищити художню виразність внутрішнього простору, удосконалити його функціональну організацію. Утилітарна функція рослин полягає у створенні певного мікроклімату в приміщеннях.

Розрізняють активну і нейтральну системи озеленення. Так, в робочій зоні роботи створюють нейтральну систему озеленення, а в зоні відпочинку – активну. За допомогою озеленення виконують і розділення простору на зони.

Найширше в приміщеннях готельних комплексів використовують озеленення у вестибюлях, холах, коридорах, ресторанах, кафе і в номерах.

У готельних комплексах з високим рівнем комфорту у вестибюлях створюють зимові сади. Для озеленення інтер’єрів застосовують, як правило, наступні види рослин:

 • декоративно-листяні;
 • декоративно-квіткові;
 • в’юнкі та ампельні;
 • сукуленти.

Включення озеленення в інтер’єр здійснюється як створенням природних (живих, засушених) композицій, так і штучних.

Найширше використовуються декоративно-квіткові рослини, ампельні, а також застосовуються епіфітні рослини (засохлі дерева), які використовуються для кріплення інших рослин, особливо ампельних.

Для озеленення слід також віднести живі квіти, що стоять у вазах. Вони завжди прикрашають інтер’єр, вносять затишок, створюють приємну атмосферу і підвищують художню якість декоративного оформлення. Квіти рекомендується ставити у вітальнях багатокімнатних номерів-люкс і в загальних вітальнях, холах, на столах адміністраторів і чергових по поверху, на столиках кафе і ресторану. Скрізь доречно і святково виглядатимуть навіть найскромніші букети або гілочки рослин.

Розділ ІІ. Дослідження особливостей інтер’єрного рішення на прикладі готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”

2.1. Загальна характеристика комплексу

В даній курсовій роботі ми розглянемо особливості інтер’єрних рішень підприємств готельного господарства на прикладі готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”. Це сучасний тризірковий готель, який знаходиться в центрі міста.

Місцезнаходження:готельно-оздоровчий комплекс знаходиться в Шевченківському районі, розташований в двох хвилинах від станції метро „Лук’янівська”, 45 км від аеропорту “Бориспіль” й 15 км від аеропорту “Жуляни”.

Розміщення:сам по собі готельний комплекс призначений для розміщення невеликої кількості людей, оскільки в ньому лише 11 номерів (надругому поверсі). Номери:стандарт, напівлюкс, одно-, двокімнатнийлюкс, оснащеніміні-баром (безкоштовним), телефоном, телевізором, затишними меблями, душовими кабінами, джакузі, музичним центром, кондиціонером.

Серед них, 4 стандартних однокімнатних (душові кабіни), 3 номера напівлюкс (душові кабіни), 1 однокімнатний люкс (душова кабіна), 1 двухкомнатный номер люкс (душова кабіна), 2 двокімнатних номера люкс (ванна-джакузі). Всі номери двомісні з одним широким ліжком (можливо додаткове місце на розкладному диван, роздільних ліжок немає). У всіх номерах — кондиціонер, телевізор, телефон, холодильник, міні-бар.

Харчування:сніданок — континентальний, європейський, замовляється в номер або обслуговування поруч із готелем у ресторані “Ланселот”. Сніданок входить у вартість номеру.

Сервіс: на 1 поверсі готелю дві сауни (фінська, турецька), закритий басейн (20 м), кімната відпочинку при басейні з ванною-джакузі. Є охоронювана автостоянка (для гостей готелю безкоштовно у дворі готелю). У готелі можна також скористатися послугами масажу, російського більярда(10-футового). Комфортні кімнати відпочинку зтелевізором, караоке, басейном.

Проживаючим клієнтам — безкоштовнийбасейн (ширина 12х5 м, глибина 2 м), басейн із сучасною системою очищенняводи й зустрічною хвилею.

Дані тарифи включають: розміщення в номері певної категорії, сніданок, міні-бар, ПДВ. Також є можливість безкоштовного користування басейном з 7.00 до 10.00.

За додаткову плату:

 • обов'язкова медична страховка: при замовленні тура до 7 днів — 4 грн; при замовленні тура до 12 днів — 6 грн; при замовленні тура до 30 днів — 15 грн;
 • користування фінською сауною + басейн + кімната відпочинку (комплекс № 1) — 550 грн (до 8 чоловік);
 • користування фінською й турецькою саунами + гідромасажна ванна + кімната відпочинку + більярд (комплекс № 2) — 550 грн (до 8 чоловік);
 • користування басейном — 70 грн/година/1 чол. (по 4 особи).

Розрахункова година: 12:00

2.2. Оцінка інтер’єру основних груп приміщень готелю

Попереказам, Камелотом називався величний замок короля Артура, правителя Британії, сина Утера Пендрагона. Тому готельно-оздоровчий комплекс „Камелот” в своєму інтер’єрі дещо нагадує середньовічний замок. В оформленні всіх куточків готелю відчувається прямий вплив епохи короля Артура, про героїчні походи якого й романтику тих часів кожний з нас читав у дитинстві. Тут на стінах у великій кількості блискають стальні мечі й щити, герби та прапори.

Архітектурне оздоблення головного входув готель залежить від виду готельного комплексу та від гостей, для яких він передбачений. Готельно-оздоровчий комплекс „Камелот” призначений для оздоровлення та відпочинку своїх гостів. А оскільки готель відвідують 60-70% іноземців, то його оформлення у стилі епохи короля Артура дає йому перевагу серед інших готелів зі звичайним інтер’єром. таке оформлення чудово сполучається зі сучасними вимогами комфорту.

Головний вхід в готель нагадує вхід до середньовічного замку, проте його оформлення є стриманим, без зайвої реклами. Вхід не дуже високий; перед входом є ніша, що доповнюється козирком, який захищає від негоди тих, що висаджуються з автомашин. На стінах висять щити, стоять прапори, мечі. До готелю ведуть сходи зі стальними перилами. На сходах лежить килим. Оскільки готельний комплекс „Камелот” призначений на невелику кількість людей, то в ньому немає іншого входу для прийому багажу, також немає вантажного ліфта.

Приміщення вестибюльної групи є основною сполучною ланкою всіх груп приміщень готельного комплексу. Вони створюють перше враження про готельний комплекс. У цих приміщеннях здійснюються: прийом, оформлення і розміщення проживаючих, розрахунки з ними, видача різних довідок по готельному комплексу, зберігання і транспортування багажу тощо.

Вестибюль готелю розділений на невеликі зони: є зона прийому та оформлення проживаючих та зона відпочинку й очікування.

Зайшовши до готелю, ніби потрапляєш до казкового світу середньовічної епохи. На вході, справа, стоять обладунки лицаря. Зліва – камін, над яким висить велике дзеркало у формі щита та два кресла для відпочинку та очікування клієнтів. Напроти зони відпочинку на стіні знаходиться телевізор. Також у вестибюлі знаходиться стійка оформлення та розміщення проживаючих. Тут розміщується черговий адміністратор, розрахункова частина, паспортист, портьє, тобто всі співробітники, що виконують функції по прийому, оформленню і обслуговуванню гостей. Стійка є відкритим бар’єром, що відокремлює співробітників готельного комплексу від відвідувачів і дозволяє вільно спілкуватися з ними. Стіна за стійкою оформлена малюнком, на якому зображене основне спорядження лицаря: меч, щит, прапор та королівська корона. У вестибюлі слід звернути увагу на підлогу. В центрі кімнати знаходиться підсвітка, виконана у вигляді „вічного вогню” , яка оточена мечами, вгравійованими в підлогу. Також у вестибюлі є декоративний фонтан, оточений штучним озелененням. Взагалі, весь вестибюль оформлений штучними рослинами. На стелі фрески з малюнками мечів, які служать підсвіткою. Навіть люстра зроблена у стилі Середньовіччя. Ці важливі доповнення до інтер’єру готелю мають позитивний вплив на формування загальної думки гостей про вибраний ними готель.

З вестибюлю можна потрапити до саун, басейну та службових кімнат, які знаходяться на першому поверсі. Є також санітарний вузол, який призначений для клієнтів, що тимчасово знаходяться в районі вестибюлю.

До приміщень спортивно-оздоровчого призначення належать закриті і відкриті плавальні, купальні або плескальні басейни, сауни, бані, зали для фізичних вправ. Найчастіше передбачають влаштування басейнів і саун, як у нашому випадку.

На першому поверсі розміщений закритий басейн. Він розміщений у прибудові, що сполучається з готельним комплексом критим переходом. Шлях до басейну дуже зручний, сюди можна потрапити з вестибюлю готелю. Навколо басейну є достатньо місця для обхідних доріжок та є майданчик для відпочинку гостей, приміщення сауни, приміщення для масажу. Глибина басейну 2 м, ширина 12 м.

Приміщення басейну виконане в голубих та синіх тонах, що прекрасно сполучається з декоративними зеленими пальмами. Напроти басейну дзеркальна стеля. На підлозі викладені фрески з малюнком щита на них. На стінах висять факели, які надають приміщенню атмосферу епохи лицарства. Також є велике дзеркало у формі щита. Під самою стелею видніються написи незрозумілою мовою часу короля Артура, що підкреслює виконання інтер’єру готелю у середньовічному стилі.

Допоміжні приміщення басейнів поділяються на обслуговуючі (для відвідувачів), адміністративні, підсобні, технічні. Їх розташовують з однієї, двох або трьох сторін ванного залу.

До складу обслуговуючих приміщень входять: душові, санітарні вузли, роздягальні, кімнати інструкторів, приміщення для масажу, медичні кабінети, ванни з мінеральною водою. У готельному комплексі перед приміщенням басейну знаходиться роздягальня та душові кабіни, належно обладнані та укомплектовані.

Останнім часом у готельних комплексах різного призначення і рівня комфорту все частіше стали влаштовувати лазні сухої пари – сауни, що знімають втому і сприяють інтенсивному кровообігу. До складу сауни входять роздягальня, мийна, кімната сухої пари, басейн (або душі), кімната відпочинку, іноді масажний і тренажерний зал.

Взагалі, готельний комплекс „Камелот” має у своєму складі обслуговуюче приміщення, до складу якого входить роздягальня та душі, та приміщення басейну, на території якої є простір для відпочинку біля басейну та спеціальні кімнати відпочинку, кабінети для масажу. Всі приміщення оформлені належним чином, за всіма вимогами інтер’єру.

Також на першому поверсі, знаходиться кімната, де можна пограти у більярд – більярдна. Вона призначена для користування лише проживаючими у готелі. Окрім більярдного столу тут встановлено стійку для київ і шафу для куль. Над столом розташовані світильники. Також більярдна обладнана телевізором, музичним центром, є місце для відпочинку (крісла зі столиком). Взагалі, сама більярдна, як і весь готель, виконана у стилі стародавнього замку. Тобто, всі стіни та аксесуари підібрані у одному стилі. Наприклад, на стіні зроблений малюнок середньовічної церкви на фоні прекрасної природи. Також на стінах висять прапори, щити з мечами. Світильники виконані у формі факелів.

З більярдної можна потрапити ще в одне приміщення, в якому розміщені два види саун – фінська та турецька.

Напроти головного входу знаходяться сходи, які ведуть на другий поверх, де знаходиться житлова зона готелю.

Піднімаючись сходами, бачимо на стіні вже звичний нам щит з мечем. Справа від сходів, на стіні намальована велика картина, на якій зображено п’ять лицарів на коні. У кожного в руках прапор, меч та щит. Вони зображені на фоні середньовічного замку.

В холі другого поверху є зона відпочинку, яка складається з шкіряного дивану та крісел, біля яких стоїть невеликий столик. Меблі підібрані під кольорову гаму холу. Для оформлення вибрано червоні, сині та золоті кольори.

Коридор холу також витриманий у стилі Середньовіччя. На стінах висять картини, на яких зображено лицарів за круглим столом, лицарів на фоні замку та церкву. Меблі холу відповідають всім вимогам епохи короля Артура, тобто столи, диван, крісла мають точені ніжки. До декору приміщення гарно вписуються обладунки лицаря, що стоїть напроти сходів, та щит з прапорами.

Декоративні рослини повинні складати невід`ємний елемент добре обставленого хола. Гарні квіти можуть бути набагато кращими, ніж вишукана реклама. Кращі місця для розміщення рослин в холі — це добре освітлювальні місця біля вікон. Треба слідкувати за тим, щоб розмір рослин відповідав відведеному для нього простору, оскільки маленький хол з великими рослинами буде виглядати ще менше.

Якщо в цих приміщеннях затемнене освітлення і прохолодно, то можна розмістити недорогі рослини з яскравими квітами.

Хол має затемнене освітлення, тому тут розміщена велика кількість світильників (бра на стінах) та стельове освітлення (невеликі кришталеві люстри під стелею).

Інтер’єр номерів готелю

Структура житлових номерів деякою мірою визначається характером споруди готельного комплексу. Наприклад, готельні комплекси для відпочиваючих повинні містити більше двомісних номерів, а міські готельні комплекси – більше одномісних номерів[5].

Оскільки готель „Камелот” призначений саме для відпочиваючих, то у ньому мають бути саме двомісні номери. Беручи до уваги, що об’єктом нашого дослідження є міні-готель, оскільки в ньому лише 11 номерів, то можна сказати, що вимоги виконано, оскільки у готелі взагалі немає одномісних номерів.

Сучасний житловий номер у готельному комплексі повинен забезпечити відпочинок гостей протягом ночі та дня, можливість роботи, зв’язок з містом, зв’язок з обслуговуючим персоналом, санітарну гігієну і зручність користування особистими речами.

Сучасні стандарти для тризіркового готелю передбачають таку площу номерів:

 • 10 м2 для однокімнатних одномісних номерів;
 • 14 м2 для однокімнатних двомісних номерів;

Сучасні номери, як правило, складаються з житлової кімнати (або кімнат), передпокою, санітарного вузла. Житлова кімната однокімнатного номера суміщає ряд функцій: її використовують для сну, роботи, іноді для денного відпочинку, зберігання речей, їжі, прийому гостей. У зв’язку з цим архітектурно-планувальна організація номера готелю забезпечує можливість зручного розміщення всіх необхідних для цього меблів. Прийоми розміщення залежать від ширини номера, його житлової площі, розмірів простінків, системи опалення і опалювальних приладів, їх розташування. Для меблювання готельного комплексу використані спеціальні готельні меблі, які характеризуються підвищеною міцністю, а також забезпечують зручність користування і прибирання в умовах частої зміни мешканців. У зв’язку з тим, що готельний комплекс – тимчасове житло, число предметів меблів у номері слід обмежувати. У складі наборів передбачені меблі для сну, роботи, денного відпочинку, зберігання особистих речей. Різні їх поєднання дозволяють задовольнити всі функціональні вимоги, що висуваються до номерів у готельних комплексах різного рівня комфорту. Залежно від характеру меблів і варіантів їх розташування однокімнатний номер можна трактувати як кімнату денного перебування, яку вночі використовують як спальню, або навпаки, як спальню, що трансформується в кімнату денного перебування. Для зручності проживання в номері готелю меблі та устаткування необхідно розставити раціонально, щоб зонувати простір кімнати. Цим вимогам додержується планування номерів у готельному комплексі „Камелот”. Також виконана вимога у тому, що при розміщенні в номері меблів враховані початкові габарити, визначені на основі антропометрії, зручності проходу і прибирання, а також гігієнічних вимог, і визначені також мінімально необхідні відстані між предметами меблів і між меблями та стіною.

Передпокої у всіх номерах готелю невеликих розмірів. У однокімнатних номерах передпокій відділяється лише просторово, а у двокімнатному – дверима. У номері стандарт, в передпокої, знаходиться невелика вбудована шафа, а у двомісному люксі – велика шафа-купе на всю стіну зі дзеркальними дверима.

Санітарні вузли номерів сполучені, обладнані душовими кабінами (ванною джакузі у двомісному номері люкс), умивальником, унітазом, а також сушаркою для рушників. При умивальнику є обов’язково дзеркало, поличка для туалетного приладдя, держак рушника, штепсельна розетка для електробритв. Номери з ванною, як це передбачено у двомісному номері люкс, вважаються більш комфортабельними та коштують дорожче, ніж номери з душем. Вхід у санітарний вузол номера зроблений з передпокою.

Якість номера і зручність проживання в ньому залежить не тільки від числа кімнат, їх площі та ширини, але і від природного і штучного освітлення, комфортного режиму мікроклімату, оснащення сучасним санітарно-технічним і інженерним устаткуванням (радіо, телефон, телебачення, електричні та слабкострумові пристрої, сигналізація, кондиціонування), забезпечення належної звукоізоляції житлових приміщень, їх орієнтації по сторонах світу, виду, що відокремлюються з вікна.

Природне освітлення номерів й інших приміщень готельного комплексу створюється за рахунок прямого бічного світла, що проникає через віконні отвори, і світла, що відбивається від стін, стелі, меблів та інших предметів. Саме тому всі номери у готелі „Камелот” виконані у світлих тонах, зокрема використовується світлий беж та ніжно-рожевий. Наявність світлих тонів в оздобленні та меблюванні збільшує освітленість номеру.

Система штучного освітлення номера повинна забезпечувати максимум зручності для проживаючих. Це багато в чому залежить від того, які типи світильників застосовуються. Їх розташування бажано пов’язувати з прийомами меблювання номерів і загальним рішенням інтер’єру приміщення. Звичайно, у номері (у тому числі й однокімнатному) є декілька джерел штучного освітлення: біля ліжка (приліжкове бра), біля столу (настільна лампа), біля крісла для відпочинку (торшер) і, нарешті, стельове освітлення (прекрасна кришталева люстра). Зокрема можна зазначити, що всі люстри в готелі саме кришталеві.

Шумовий режим готельного комплексу – один з істотних чинників, що визначає його побутові якості. Шум у номерах – серйозний недолік, що знижує комфорт проживання. Особливо шкідливий шум великої гучності та частоти, а також безперервне тривале і одноманітне звучання, що лунає з якого-небудь джерела звуку.

На людину, що знаходиться в готельному комплексі, впливають внутрішні та вуличні шуми. Ізоляція житлових кімнат номерного фонду від внутрішніх шумів досягається зниженням шумності санітарно-технологічного та інженерного устаткування, конструктивними заходами, що забезпечують нормальну звукоізолюючу здатність захищаючих конструкцій, і планувальними заходами. Для захисту від вуличних шумів у готелі застосоване потрійне віконне скління. Проте головним захистом є те, що готель знаходиться в 50 м від проїжджої частини.

Основним засобом зв’язку в готельному комплексі є телефон (міський і внутрішній). Телефон може бути встановленим постійно або переносним. В готельних номерах „Камелоту” телефон розміщений у кожному номері, а у двомісному люксі їх два.

Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення інтер’єру готельно-оздоровчого комплексу ”Камелот”

3.1. Позитивні та негативні тенденції в оформленні інтер’єру готельного комплексу

У даній курсовій роботі об’єктом дослідження є невеликий за розміром готельний комплекс. Він з’явився на ринку послуг зовсім нещодавно, тому, на мою думку, він ще не користується великим попитом і популярністю серед споживачів.

У дизайні інтер'єраважливо все, починаючи зкольорушпалер і закінчуючи освітленням. Відвернений дизайн інтер'єраможе бути будь-яким, а дизайн інтер'єраготельного номера повинен бути настроєнийпід клієнта, тобто необхідний індивідуальний підхід до його створення. І тільки після цього інтер’єр буде запорукою затишку й рівноваги. Тому перед створенням інтер’єрних рішень, слід докладно вирішити всі деталі й з'ясувати всі переваги. Архітекторові, дизайнеровінеобхідно точно знати специфіку й призначення даного об'єкта, щоб добре уявляти собі, який повинен бути дизайн інтер'єраданого приміщення. Він повинен відповідати тим людям, які йогобудуть відвідувати. І саме тому до дизайну будь-якого інтер'єрапотрібно підходитиобережно.

Про освітленнявзагалі потрібно поговорити окремо. Освітленняв дизайні інтер'єра- ключовий момент. Неправильне освітленняможе звести нанівець всі старання дизайнера, а правильненавпаки, підкреслитькрасу й оригінальність дизайну інтер'єрай сховає всі неминучі недоліки.

Це стосується, як природного світла, так і штучного. Природне світлопривносить свої корективи в дизайн інтер'єра.

Фасад будівлі і інтер’єри готелю – це його обличчя. Клієнт часто вибирає собі готель по зовнішньому вигляду. Таким чином, для готельного бізнесу фірмовий стиль особливо актуальний, так як це безпосереднячастина готельної послуги. Фірмовий стиль – основа формування іміджу будь-якої організації. Він використовується майже у всьому: у внутрішньому і зовнішньому дизайні будівлі готелю, в підборі і створенні аксесуарів і оснащення (техніка, меблі, текстиль, елементи декору), а також у всіх видах реклами.

На мою думку, істотною проблемою є розташування готельного комплексу, зокрема те, що він розміщений у центрі шумного міста. Готель оформлений у стилі середньовічного замку, тому його розташування за містом було б більш доречним. До того ж, це б дало більшу можливість розширити сферу послуг, яку надає готель для відпочиваючих. Наприклад, його розташування біля невеликої річки дало б можливість надати послуги любителям риболовлі.

До того ж досліджуваний готель ззовні не відповідає оформленню в стилі короля Артура. З вулиці – це звичайна будівля світло-жовтого кольору, на перший погляд непримітна. Якщо готель оформити ззовні у такому ж стилі, як і всередині готелю, то він би приваблював більшу кількість відвідувачів, тобто доречно дотримуватись вибраного стилю у всьому.

З усього цього можна зробити висновок, що було непродумане вибране місце будівництва даного готельного комплексу, оскільки розміщення готельної споруди є однією з найістотніших проблем. Її слід розміщати так, щоб перед готельним комплексом вивільнити за площею достатньо місця для влаштування підземних шляхів і місць стоянки автотранспорту. Ця вимога, як на мене, не була виконана, оскільки на території готелю є автостоянка, проте вона невелика за площею і розрахована на малу кількість машин. До того ж неможливо під’їхати до головного входу в готельний комплекс на власному транспорті. Також не розраховано гаражі при готельному комплексі.

Значну увагу архітектурі та інтер’єру приділяється і в рекламній кампанії по просуванню об’єкта розміщення на ринку. А у нашому випадку реклами замало. Слід більшу увагу приділити цьому аспекту.

При плануванні готельного холу слід максимально зручно для клієнта розташувати телефон, годинник з світовим часом, календар, гардероб, камери схову, санітарні вузли для гостей. В той же час монітори і камери нагляду, службові туалети не повинні акцентувати на собі увагу.

Характеризуючи готельний комплекс „Камелот” можна зробити висновок, що при вході до готелю, перше, на що звертається увага – великий телевізор, що знаходиться напроти вхідних дверей над іншими дверима (входом на другий поверх). Це відвертає основну увагу гостей. Також у холі немає годинника та календаря.

Меблів у вестибюлі небагато: стойка служби прийому гостів, столик з кріслами перед каміном. Є також обладунки лицаря. Проте меблі підкреслюють стиль, в якому оформлено інтер’єр готелю.

Також можна сказати, що для оформлення інтер’єру можливе використання важливих доповнень, використання яких дозволяє підвищити престижу готельного комплексу. Зокрема, це використання у оформленні витворів мистецтва і малих архітектурних форм – картин, скульптур, ваз, декоративних колон, люстр, але при умові, що вони будуть високої якості і достатньо дорогі.

Тому використання у інтер’єру лицарських обладунків ще більше підкреслюють стиль оформлення готелю. При піднятті з вестибюлю у житлову зону готелю, бачимо малюнок на стіні. Це малюнок лицарів на фоні середньовічного замку, що ще більше занурює відвідувачів у атмосферу давніх часів.

Є ще одне цікаве рішення – надавати частину приміщень холів під виставки витворів мистецтва, що вже започатковано у деяких готелях, зокрема в готелі „Русь”.[6]

Також невеликою недоречністю є те, що вхід у ресторан „Ланселот” є лише з вулиці. Вхід з готелю лише служебник. Тому слід подумати над розробкою входу з готелю для проживаючих, зробивши його у вигляді невеликого коридору, оформленого у тому ж стилі – лицарства.

У готелі немає вантажних та пасажирських ліфтів, проте у нашому випадку вони недоречні, оскільки готель невеликих розмірів і не розрахований на велику кількість відвідувачів.

В дизайні килимів, тканин та меблів зараз актуальні смужки та клітинка. Ця вимога моди виконана, проте сучасні тенденції прекрасно суміщаються з епохою Середньовіччя. Навіть малюнки на килимах співпадають з малюнками, які використовувались в епоху короля Артура[7]. Тобто у сучасних умовах була зроблена деяка стилізація під старовину.

Важливу роль має кольорове рішення. Як відомо, колір впливає на емоції людини на психологічному та психофізичному рівні. У цьому плану, оформлення готельного комплексу повність виконані: номери оформлені у світлих тонах, а у коридорі та холі переважають червоні, сині, зелені та золотисті кольори, що гармонійно поєднуються.

В інтер’єрі колір невіддільний від світла. Сучасна техніка дозволяє створити різні ефекти освітлення, зробити акцент на окремих елементах. Світло, як і колір, може бути нейтральним, теплим чи холодним. Тому воно може підкреслювати основну кольорову гаму інтер’єра.

Прекрасно сполучається у вестибюлі готелю цікава підсвітка на підлозі, яка створює ілюзію вічного вогню. Також на стелі є фрески, що підсвічуються, справляючи неймовірний ефект на відвідувачів.

Уміле використання кімнатних рослин в інтер’єрі готелю може виявитися вирішальною деталлю в створенні неповторного образу готелю, виділяючи її серед конкурентів. Тому можна, навіть необхідно, створити в готелі зелений куточок з фонтаном або зимовий сад, оскільки озеленення у готельному комплексі повністю штучне. Навіть відсутні живі квіти у номерах, на стійці прийому, столиках в холі та коридорі. Ці елементи інтер’єру можуть слугувати „приманкою” для клієнтів, яка спонукатиме їх повернутися сюди знову. До того ж декорування фасадів, вестибюлю та інших приміщень готелю штучною зеленню поступово виходить з моди. І це зовсім невигідно, оскільки вона з часом вигорає на сонці, стає непривабливою. Щоб часто не оновлювати фасад, слід зробити вибір на користь живих декоративних дерев та кущів.

3.2. Переоснащення номерів готелю

Настала необхідність реконструкції, переоснащення готелів, доведення їх до рівня світових стандартів, щоб забезпечити клієнтам зручності у номерах. Однак, ця проблема не з легких.

Риси минулого у поєднанні з сучасністю можуть створити неповторну індивідуальність, до якої необхідно прагнути сучасним менеджерам, дизайнерам, а також власникам готельних комплексів.

Хоча готельний комплекс „Камелот” діє на ринку послуг недавно, все ж існують деякі недоліки, які можна виправити. Головним правилом є те, щоб у номері було комфортно. Мається на увазі площа приміщення, висота стелі, освітлення, і всі ці параметри мають бути розраховані на сучасні меблі.

Виходячи з усього вищезазначеного, я б запропонувала зробити невеликий ремонт у двокімнатних номерах люкс. Таких номерів у готелі три і всі вони оснащені, як говорилося вище, міні-баром, телефоном, телевізором, затишними меблями, душовими кабінами, джакузі, музичним центром, кондиціонером. Такий номер має у своєму складі дві кімнати та санітарний вузол.

Один з цих трьох номерів слід переоснащити. Тобто його зробити спеціально призначеним для молодого подружжя. Як доводить практика, такий номер слід зробити синім, білим чи жовтим, а акцент може бути фіолетовим, червоним або ж синім, так як ці кольори створюють гармонію.

Головне, що слід зробити – камін. Адже він є невід`ємною частиною сучасного інтер`єру і показником благополуччя. Незалежно від того, де ви його розташуєте, він завжди випромінюватиме тепло і вноситиме затишок і комфорт, а також задоволення клієнтам.

Також номер слід оснащити великим двомісним ліжком та м’якими меблями, обов’язково необхідно, щоб у номері була композиція з живих квітів, велике значення має освітлення.

Система освітлення в готелі повинна створювати максимум зручностей для гостей. В номері крім загального освітлення повинні бути також і місцеві світильники, які дозволятимуть працювати за столом, читати і кріслі чи на ліжку, одягтися перед дзеркалом.

Також можна забезпечити такий номер підсвічниками з ароматичними свічками.

У номері для молодого подружжя має бути продумана кожна дрібничка, тому диван у зоні відпочинку слід забезпечити невеликими подушками. На стіні мають висіти картини, підкреслюючи приналежність кімнати.

Також можна доповнити інтер’єр кімнати подарунками від готелю: кошик з фруктами, живі квіти та інше, можливо на замовлення.

Ванну кімнату обладнана душовою кабіною та джакузі, також слід забезпечити махровими халатами, тапочками, потрібен фен, косметичне дзеркало.

Підлога у номері має бути з підігрівом.

Тобто, номер має відповідати усім стандартам оформлення номерів готелю, проте є деякі дрібниці, що свідчать про специфічне призначення номеру, у нашому випадку номеру для молодого подружжя.

Висновки та пропозиції

У готельно-оздоровчому комплексі "Камелот" ви зануритеся в трохи містичний дух лицарських часів — часів героїзму й романтики, подвигів і двобоїв. Все це вишукано й зі смаком сполучається із сучасним комфортом і зручностями, що, погодитеся, додасть вашому настрою на відпочинок активності й бадьорості.

Тому, проаналізувавши оформлення готелю можна зробити наступні висновки:

Інтер’єр будь-якого приміщення готелю повинен володіти екологічним, функціональним та естетичним комфортом.

Екологічний комфорт в інтер’єрі створюється, в основному, завдяки системам інженерного забезпечення готелів: вентиляції, кондиціонування повітря, централізованого пиловидалення, опалення тощо.

Функціональний комфорт в основному забезпечується оптимальним набором меблів і обладнання. Меблі є одним з активних компонентів у формуванні інтер’єрів.

Меблювання номерів готелів має вирішувати основне завдання: створити максимум зручностей при мінімальній площі. В нашому випадку площа номерів у готелі є досить великою, тому проблем з меблюванням номеру немає. Меблі в номері підібрані в одному стилі і розташовані зручно з урахуванням усіх вимог: розмір робочої зони в поперечному напрямі складається з ширини робочого столу (60 см), розриву від столу до стільця (10 см) і ширини стільця (45 см), що складає 115 см. Загальний розмір зони сну (135 см)складається з таких параметрів: ширини ліжка – 90 см (в нашому випадку 180 см), розриву 5 см між ліжковою тумбочкою і ліжком, ширини тумбочки 40см. Номери відповідають всім цим критеріям, тобто здатні в повному обсязі задовольнити навіть найвибагливішого клієнта.

Велике декоративне значення в інтер’єрі номеру мають завіси, гобелени, килими, оббивка меблів. Вони багато в чому визначають колірне вирішення та емоційне фарбування приміщень.

Одним з істотних елементів є завіси. Вони виконують практичні функції й одночасно впливають на композицію та колорит інтер’єру. Практичні функції завіс полягають у регулюванні природного освітлення, тепла та інсоляції, поглинанні шуму.

Застосовують два види завіс: прозорі та щільні. У номерах готелю „Камелот” використані як щільні так і прозорі завіси для зручності клієнтів.

Підлога у номері вислана одним великим килимом, а вірніше килимовим покриттям, що поєднує різноманітні функціональні зони номеру.

Колір є активним засобом архітектури інтер’єру. Колірне вирішення визначається багатьма факторами, серед яких основними, що впливають на вибір кольору інтер’єрів номерів і готелів в цілому, є природні умови, орієнтація, архітектура будинку і приміщення. Також колірне вирішення інтер’єру номеру необхідно вибирати з урахуванням гігієнічних вимог. Пофарбовані у світлі тони номери легше утримувати в чистоті, а горизонтальні поверхні меблів повинні бути темними, що дозволяє легко помітити пил. Оббивка меблів і декоративні тканини повинні виключати сірі і бурі кольори, що роблять враження недостатньої свіжості.

Що ж стосується номерів готелю, що досліджується, то тут всі кольори не просто витримані відповідно до норм і стандартів як і оббивка меблів, а просто перевищують їх. Тон номерів світлий: від світло бежевого до рожевого, ванні кімнати мають зеленуватий відтінок.

Рівень освітленості номерів визначає його комфортність, нормальну зорову працездатність.

Сучасні принципи пристроїв штучного освітлення залежать від об’ємно-просторового вирішення приміщення. Різноманітні варіанти насиченості світлом і розподілу яскравостей надають приміщенню індивідуальний характер, завдяки чому той самий інтер’єр може сприйматися при різних системах освітлення п різному.

Стосовно номерів готелю „Камелот”, то освітлення використане майже на повну потужність від своїх можливостей. Є світильники біля ліжок, крісел, столиків та загальне стельове освітлення.

Озеленення в інтер’єрі номеру – це особливий вид мистецтва, що виконує як естетичні, так і утилітарні функції. Озеленення активно впливає на характер формування інтер’єру і є таким же рівноцінним компонентом оформлення середовища, як і обробка стін, меблювання та ін. За допомогою озеленення можна підвищити художню виразність внутрішнього простору, удосконалити його функціональну організацію. Утилітарна функція рослин полягає у створенні певного мікроклімату в приміщенні. У наведеному прикладі, номери озеленення не мають. Це не зовсім гарно, адже живі й штучні квіти можна використати як елемент декору, а також як засіб підняття настрою. На стіл та на трюмо (тумбочку) слід поставити живі квіти.

Список використаної літератури

 1. Байлик С.И. Гостиничное хазяйство: оснащение, ремонт, эксплуатация. – К.: «Дакор», 2003.
 2. Веремеенко О. Архитектоника комфорта // Гостиничный бизнес. – 2000. – с. 50-51.
 3. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования. – К.: "Вища школа", 1982.
 4. Гопкало Л.М. Організація готельного господарства: Опорний конспект лекцій. – К., 2002.
 5. Егупова К. Почему холодно в синей комнате // Отель. — № 6. – 2001.
 6. Кропотов В.Н., Мажура Н.В. Отелочные материалы в интерьере. – К.: "Вища школа", 1981.
 7. Ладыгина О.М. Культура мифа. – М.: «Полярная звезда», 2000.
 8. Мунін Г.Б., Змійов А.О. Управління сучасним готельним комплексом: Навчальний посібник. – К.: „Консалт-ком”, 2005.
 9. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту. – К.: „Кондор”, 2005.
 10. Уренев В.П. Архитектура предприятий общественного питания. – К.: "Будівельник", 1981.
 11. Уренев В.П. Интерьер и оборудование предприятий общественного питания. – К.: „Будівельник”, 1988.
 12. Чикалова Л. Зеленый оазис ресторана // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2002.
 13. Шпара П.Е. Техническая естетика и основы художественного конструирования. – К.: "Вища школа", 1978.
 14. Шумера С.С. Дизайн: Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер’єру. – К., 2004.