referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Організація діяльності готелю з обслуговування туристів на прикладі підприємства

Вступ

1. Загальні положення індустрії надання готельних послуг

1.1.Класифікація готелів

1.1.1.Рівень комфорту

1.2.Готельне господарство як об’єкт управління

1.2.1.Функціональне призначення готельного підприємства

1.3.Основні служби готелю

1.3.1.Служба бронювання

1.3.2.Служба обслуговування

1.3.3.Служба прийому і розрахункова частина

1.3.4.Служба експлуатації номерного фонду

1.3.5.Служба безпеки

2.Організація діяльності готелю “Європа” з обслуговування туристів

2.1.Загальна характеристика готелю

2.2.Обслуговування туристів у готелів

2.2.1.Служба бронювання

2.2.2.Служба обслуговування

2.2.3.Служба прийому і розрахункова частина

2.2.4.Служба експлуатації номерного фонду

2.2.5.Служба безпеки

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Дослідження споживачів, виявлення основних мотивів придбання туристських послуг і аналіз споживчого поводження озброює керівників і фахівців готелю могутнім арсеналом, без якого неможлива успішна діяльність на сучасному ринку, а саме — знанням свого клієнта. "Знати свого клієнта" — основний принцип маркетингу.

Правильне розуміння споживачів надає туристській фірмі можливості:

прогнозувати їхньої потреби ;

виявляти послуги, що користуються найбільшим попитом;

поліпшувати взаємини з потенційними споживачами;

здобувати довіра споживачів за рахунок розуміння їхніх запитів;

розуміти, чим керується споживач, приймаючи рішення про придбання туристських послуг;

з'ясовувати джерела інформації, використовувані при ухваленні рішення про покупку;

установлювати, хто і який образ робить вплив на вироблення й ухвалення рішення про придбання туристського продукту;

виробляти відповідну стратегію маркетингу і конкретні елементи найбільш ефективного комплексу маркетингу;

створювати систему зворотного зв'язку з споживачами туристських послуг;

налагоджувати ефективну роботу з клієнтами.

Формування правильного розуміння споживачів у маркетингу виходить з наступних принципів:

споживач незалежний;

поводження споживачів осягається за допомогою досліджень;

поводження споживачів соціально законно.

Таким чином, внаслідок аналізу факторів, якими керуються споживачі, можна планувати вдалу роботу готельного комплексу, в даному випадку готелю “Європа”, а також успішну організацію обслуговування туристів.

1. Загальні положення індустрії надання готельних послуг

1.1.Класифікація готелів

Готельні підприємства класифікують за різними критеріями. Найбільш уживаними серед них є наступні:

1. Місце розташування.

2. Тривалість роботи.

3. Забезпечення харчуванням .

4. Тривалість перебування.

5. Рівень цін.

6. Рівень комфорту.

7. Місткість номерного фонду.

8. Функціональне призначення.

По місцю розташування готелю можуть бути:

1) розташовані в межах міста (у центрі, на окраїні). Центральними є практично всі готелі ділового призначення, готелі люкс, готелі середнього класу;

2) розташовані на морському узбережжі. У даному випадку дуже важливим є відстань до моря;

3) розташовані в горах. Звичайно це невеликі гостини цы в мальовничій гірській місцевості на туристському маршруті в найбільш зручному місці відпочинку. У гірському готелі, як правило, утримується необхідне спорядження для літнього і зимового відпочинку її гостей, наприклад альпіністський і гірськолижний інвентар, підйомники й ін.

Серед фахівців готельного бізнесу найчастіше розглядаються п'ять місць розташування готелю: 1) центр міста; 2) аеропорт; 3) пригород; 4) курорт; 5) шосе.

По тривалості роботи готелю бувають:

1) працюючі круглогодично;

2) працюючі два сезони;

3) односезонні .

По забезпеченню харчуванням розрізняють:

— готелю , що забезпечують повний пансіон (розміщення + 3-разове харчування );

— готелі, що пропонують розміщення і тільки сніданок. По тривалості перебування гостей розрізняють готелю :

1) для тривалого перебування клієнтів;

2) для короткочасного перебування.

За рівнем цін на номери готелю класифікують:

— на бюджетні (25-35 доларів США);

— економічні (35-55 доларів США);

— середні (55-95 доларів США);

— першокласні (95-195 доларів США);

— апартаментные (65-125 доларів США);

— фешенебельні (125-425 доларів США).

Готельні підприємства також можна класифікувати по зв'язку з особливими засобами пересування (транспорту), по виду власності і т.д. Однак на перше місце при класифікації готелів виходить безсумнівно рівень комфорту.

1.1.1.Рівень комфорту

Класифікація готельних підприємств за рівнем комфорту відіграє величезну роль у рішенні питань керування якістю готельних послуг. Рівень комфорту — це комплексний критерій, доданками якого є :

— стан номерного фонду: площа номерів (м2), частка одномісних (однокімнатних), багатокімнатних номерів, номерів-апартаментів, наявність комунальних зручностей і т.д.;

— стан меблів, інвентарю, предметів санітарно-гігієнічного призначення і т.п.;

— наявність і стан підприємств харчування : ресторанів, кафе, барів і т.п.;

— стан будинку , під'їзних колій, облаштованість прилягаючої до готелю території;

— інформаційне забезпечення і технічне оснащення, у тому числі наявність телефонного , супутникового зв'язку , телевізорів , холодильників, міні-барів, міні-сейфів і т.д.;

— забезпечення можливості надання ряду додаткових послуг.

Зазначені параметри оцінюються практично у всіх наявним сьогодні системах класифікації готелів. Крім того, ряд вимог пред'являється до персоналу і його підготовці: утворенню , кваліфікації, вікові, станові здоров'я, знанню мов , зовнішньому виглядові і поводженню .

Установлення рівня комфорту в даний час лежить в основі більш тридцяти систем класифікації, найбільш розповсюдженими серед яких є наступні:

— європейська, або , як часто її називають, система "зірок", що базується на Французькій національній системі класифікації, в основі якої лежить розподіл готелів на категорії від однієї до п'яти зірок. Така система застосовується у Франції, Австрії, Угорщині, Єгипті , Китаєві , Росії, Україні і ряді інших країн;

— система букв (А, В, С, D), використовувана в Греції;

— система "корон", застосовувана у Великобританії;

— система розрядів (люкс, вищий А, вищий Б, перший, другий , третій, четвертий), використовувана на території колишнього СРСР.

У кожній окремій державі до розуміння рівня комфорту як критерію класифікації підходять по-різному. Саме ця обставина , а також ряд факторів, обумовлених культурно-історичними і національними традиціями держав, перешкоджають введенню у світі єдиної класифікації готелів. У цьому напрямку залишається сьогодні безрезультатної діяльність Всесвітньої туристської організації (ВТО), Комітету готельної і ресторанної індустрії ЄС. Міжнародної готельної асоціації (МГА).

1.2.Готельне господарство як об’єкт управління

При розгляді класифікації готельних підприємств за рівнем комфорту варто виділити сформовані в міжнародній практиці підходи до розробки документів, що безпосередньо встановлюють класифікацію і порядок її наступного проведення (здійснення сертифікації на відповідність вимогам визначеного класифікаційного угруповання ).

При першому підході розробкою, проведенням і контролем займаються державні органи, тобто існує офіційна державна класифікація за рівнем комфорту готельних підприємств, можливо, інших засобів розміщення, а також підприємств харчування .

При другому підході розробкою, проведенням і контролем займаються професійні об'єднання і союзи .

Крім класифікацій, прийнятих державними органами керування туризмом і професійними асоціаціями й об'єднаннями, діють класифікації, прийняті авторитетними в професійному середовищі маркетинговими компаніями. Як правило, ці класифікації носять більш суб'єктивний характер і ґрунтуються на таких абстрактних поняттях, як репутація, моральний клімат, стандартний набір зручностей і т.д., не пропонуючи повного переліку необхідного устаткування і точних стандартів для кожної з категорій.

Задача подібних класифікацій — спростити порівняльний аналіз діяльності готелів, дозволяючи працювати з довідниками не тільки фахівцям з туризму, але і широкому колу споживачів.

Найбільш розповсюдженої вважається Французька національна класифікація, що встановлює для туристських готелів шість категорій, серед яких п'ять із присвоєнням визначеної кількості зірок (1*, 2*, 3*, 4* або 5*), одна категорія без зірки. Така система дозволяє найбільше повно охопити ринок готельних послуг.

Жодне готельне підприємство не може претендувати на присвоєння категорії, якщо воно не відповідає мінімальним вимогам-критеріям, об'єднаним у наступні групи:

А — кількість кімнат;

В — загальні приміщення;

С — устаткування готелю;

D — комфортність житла;

Е — обслуговування;

F — приступність інвалідам і особам з обмеженою рухливістю.

Відповідно до Німецької класифікації, готельні підприємства підрозділяються на п'ять класів. З метою гармонізації з Європейською системою тут відразу ж передбачається відповідність кожного класу визначеній кількості зірок:

туристський клас — *;

стандартний клас — **;

комфортний клас — ***;

перший клас — ****;

люкс — *****.

Слід зазначити, що спроби установити відповідність із системою "зірок", що іноді носять чисто умовний характер, робляться й в інших системах (букв , "корон", категорій). Так, у Греції готелю категорії А відповідають чотирьохзірковому рівневі, В — трьохзірковому, С — двохзірковому, D — однозірковому. В Італії перша категорія умовно відповідає рівневі чотирьох зірок, друга — трьох , третя — двох . Для того щоб гармонізувати систему "корон", використовувану у Великобританії, із системою "зірок", необхідно від загального числа "корон" відняти одну "зірку" (наприклад, рівень чотирьох "корон" дорівнює рівневі трьох "зірок").

Розглянута вище класифікація готелів, запропонована Асоціацією британських турагентств, що вважається у Великобританії найбільш розповсюдженої , також передбачає подібна відповідність:

бюджетні готелі — *;

готелю туристського класу — **;

середнього класу — ***;

першого класу — ****;

вищої категорії — *****.

Німецька класифікація установлює вимоги по двадцятьох двох обов'язкового і незалежним від класу підприємств критеріям:

1. Робота служби прийому (рецепції).

2. Сервіс сніданків.

3. Сервіс напоїв.

4. Сервіс харчування .

5. Наявність телефону в номері.

6. Робота телефону.

7. Мінімальна площа для 75% номерів, включаючи площу санвузла.

8. Санітарний комфорт (у відсотках до загального оснащення санвузлів).

9. Оснащення санвузлів.

10. Наявність сюїт-номерів (номерів-апартаментів).

11. Меблювання й оснащення номерів.

12. Наявність радіо і ТБ-приймачів у номері.

13. Наявність подарунків для гостей.

14. Послуги прання і прасування .

15. Наявність сейфів.

16. Кількість і стан холів.

17. Можливість безготівкового розрахунку.

18. Наявність телефаксу.

19. Кількість і режим роботи готельних барів.

20. Кількість і режим роботи ресторанів.

21. Можливість проведення конференцій і банкетів.

  1. Число додаткових (факультативних) послуг.

За останньою вимогою встановлене наступне число додаткових послуг: для готелів класу люкс — 270, першого — 120, комфортного — 70, стандартного — 25, туристського — 0.

Особливістю Німецької класифікації є те, що в ній передбачені категорії і для таких типів готельних підприємств, як пансіони, вітальні двори. При установленні відповідних категорій для цих типів відсутні такі обов'язкові критерії, як "Ресторан", "Сервіс харчування", а необхідне число факультативних критеріїв набагато менше: для першого класу — 90, комфортного — 50, стандартного — 15. Крім того, зазначеним типам підприємств максимально може бути привласнений перший клас (****).

Місткість номерного фонду

Під місткістю номерного фонду розуміється число місць (номерів), що може бути запропоновано клієнтам одночасно. Загальноприйнятого підходу до визначення місткості малих, середніх і великих готелів у даний час немає. У кожній країні до нього підходять по-різному, з огляду на конкретні особливості соціально-економічного й історичного розвитку. Щорічний збірник "Малі готелі світу класу люкс"включає як готелі з 10 номерами, так і готелі з 200 номерами. Намагаючись вирішити дану проблему, ВТО рекомендує розуміти під малої готель з кількістю номерів до 30, одночасно відзначаючи, що це визначення є пріоритетом кожної окремої країни. Для регіону Європи типові невеликі готелі (наприклад, у Німеччині малої вважається готель місткістю до 40 місць, середньої — 40-80 місць, великий — понад 80 місць), а для Америки і швидко розвивається готельного ринку Азії — готелю великої місткості.

Багато країн використовують наступний підхід до класифікації готелів по місткості:

— малі — місткістю до 150 місць (не більш 100 номерів);

— середні — 150-400 місць (до 300 номерів);

— великі — понад 400 місць (понад 300 номерів).

Місткість інших функціональних частин готельного комплексу, зокрема ресторану, кафе, бара , визначається :

— місткістю номерного фонду;

— призначенням готелю;

-наявністю подібних підприємств у прилягаючій зоні.

 

1.2.1.Функціональне призначення готельного підприємства

Виходячи з даного критерію виділяють дві великі групи підприємств (рис. 1.2.1.1):

1. Транзитні готелі.

2.Цільові готелі.

Рис. 1.2.1.1. Класифікація готелів за призначенням

Транзитні готелі призначені для обслуговування туристів в умовах короткочасної зупинки. Звичайно вони розташовуються уздовж магістралей з великим рухом (на залізничної , авіа-, авто-, водних ). Проектуються малої або середньої місткості з обмеженим рівнем комфорту. У цій групі найбільшу популярність і широке поширення у світі одержали мотелі.

До цільових готелів відносяться готелі ділового призначення і готелю для відпочинку (курортні, туристські).

Готелі ділового призначенняобслуговують осіб , що перебувають у ділових поїздках і відрядженнях. Підприємства цієї групи найбільш відомі як готелі для конгресового обслуговування — симпозіумів, з'їздів, зборів, конференцій і т.д. У цю групу входить так називаний інтенсив-туризм: заохочувальні поїздки для персоналу фірм (10-15% від загальної кількості ділових поїздок).

Важливість ділових клієнтів для готельних підприємств обумовлена поруч причин:

1. Ділові люди — учасники конференцій, симпозіумів, форумів і т.д., як правило, мають великий статок, у зв'язку з чим вони не тільки оплачують своє проживання, але й активно користуються додатковими послугами: пральні , перукарнею, масажними кабінетами, басейном, спортивними комплексами, казино, прокатом автомобілів і т.д. Крім того, ділові люди часто розміщаються в готелях із членами своїх родин (дітьми, чоловіками), які не зв'язані з діловою програмою, але активно беруть участь у розважальній. Усе це в підсумку значно підвищує доходи готелів.

2. Орієнтація на обслуговування ділових людей дозволяє готелям найбільше точно проводити попереднє бронювання місць, прогнозувати завантаження матеріальної бази.

3. Створюються прекрасні можливості для повторних приїздів. Будучи зв'язаними з діловим заходом, люди безпосередньо одержують інформацію про самий готель, пропонованих послугах, їхній якості і т.д. У випадку задоволення вони обов'язково поділяться інформацією і порекомендують цей готель своїм друзям і знайомим , а також самі неодмінно скористаються її послугами ще раз .

4. Обслуговування ділових людей дозволяє готелям збільшити завантаження в період міжсезоння і т.д.

Для обслуговування ділових людей повинні бути створені відповідні умови, у зв'язку з чим до готелів ділового призначення пред'являються наступні вимоги:

— місце розташування поблизу адміністративних, суспільних і інших центрів міст і поселень;

— перевага в номерному фонді одномісних номерів;

— обов'язкова організація в номері, поряд із зоною відпочинку і сну, робочої зони;

— наявність у номерному фонді номерів-апартаментів, необхідних для обслуговування у випадках розміщення ділових людей із членами своїх родин ;

— наявність спеціальних приміщень для проведення ділових заходів: конференц-залів (бажано різної місткості), переговорних кімнат, приміщень для експозиції і т.д.;

— наявність спеціального технічного устаткування: для синхронного перекладу , усіляких видів зв'язку й оргтехніки;

— наявність служб фінансового забезпечення: відділень банків, пунктів обміну валюти і т.д.;

— забезпечення можливості надання високоякісного харчування : наявність ресторанів європейської і національної кухонь, кафе і барів вищих категорій, а також доставка харчування в номери;

— устаткування стоянок і гаражів для транспортних засобів і т.д.

В міру розвитку технічного прогресу зростають вимоги клієнтів до послуг, пропонованим готелями ділового призначення. У сучасних умовах ділова людина при виборі готелю звертає увагу на те, щоб у робочій зоні готельного номера поруч з письмовим столом знаходилася електророзетка і модемна розетка для підключення до Інтернету й електронної пошти. Телефон, встановлений у номері, повинний бути обладнаний кнопкою електронного виклику і мати багато функцій, обов'язковими серед яких є "побудка" і "голосова пошта", що дозволить гостеві одержувати повідомлення, що прийшли на телефон під час його відсутності в номері.

Прихильність до впровадження технічних новинок сьогодні виступає одним з найважливіших факторів, що дозволяють готелеві успішно "завойовувати" ділового клієнта. У ряді закордонних готелів уже використовуються комплекти комунікаційного устаткування, спеціально призначеного для задоволення потреб гостей цих готелів. Зокрема , не виходячи зі свого номера, клієнти можуть одержати інформацію про послуги готелю, обслуговуванні в ресторанах, що проводяться заходах як ділового , так і розважального характеру. Користуючись цією системою, гості можуть забронювати готель в іншому місті або країні, замовити квитки на літак або потяг , довідатися потрібні їм телефонні номери і т.д. Інформацію же, що користується найбільшим попитом, можна зчитувати безпосередньо з екрана телевізора, залишаючи при цьому телефонну лінію вільної для вхідних і вихідних дзвоників. Крім того, за бажанням гостюючи в його номер може бути установлений факс з індивідуальним номером, що привласнюється з моменту бронювання місця в готелі.

Курортні готелі. Концепція "курортного готелю" передбачає надання розміщення, харчування і ряду Додаткових послуг людям, що прагнуть до відпочинку і відновлення здоров'я. Найбільш популярним місцем розміщення курортних готелів є території, що надають можливості для відпочинку і лікування в природних кліматичних і природних умовах: на морських узбережжях, у гірських районах і т.д.

У структурі курортних готелів в обов'язковому порядку повинні бути передбачені приміщення для надання медичних послуг лікувально-профілактичного характеру, надання дієтичного харчування , заняття спортом і активним відпочинком і ін.

Найважливіші проблеми, з якими зіштовхуються курортні готелі, обумовлені сезонністю попиту, що в значній мірі позначається на завантаженні їхньої матеріальної бази. Багато курортів є сезонними по своїй суті (наприклад, зимові або літні курорти). Тривалість періоду активного функціонування може варіюватися від 90 до 180 днів, що часто залежить від кліматичних і ряду інших факторів. З метою вирівнювання завантаження в період міжсезоння в останні роки багато курортних готелів стали прагнути до створення нових ринків, зокрема , усе більша увага цих готелів звернено на обслуговування ділового туризму.

Сезонність попиту на готельні послуги породжує і ряд інших проблем, особою з яких є найм і збереження кваліфікованої робочої сили. Як правило, сезонний характер наймання робочої сили в курортних готелях послабляє вплив таких найважливіших мотиваційних факторів, як просування по службовим сходам і можливість зробити кар'єрові. У багатьох випадках питання мотивації тут трудноразрешимы, і часто відбувається так, що адміністрація готелю змушена наймати кожен сезон на роботу нову групу службовців, що волоче значні витрати на їхню професійну підготовку.

Ще одну групу серйозних проблем представляє забезпечення схоронності і підтримка будинку й устаткування в належному стані в несезонний період, коли готель закритий. Для рішення цих проблем у закордонній практиці обрали шлях використання складної електронної апаратури, що дозволяє скоротити штат охорони без втрати ефективності охоронних заходів.

Туристські готелі. Сутність концепції "туристського готелю" зводиться до наступного:

— готель, як правило, розташовується на туристських маршрутах і приймає клієнтів з цих маршрутів;

— комплекс послуг формується відповідно до програми маршруту і заздалегідь визначається ваучером або путівкою;

— для організації обслуговування в структурі готелю передбачені турбюро або бюро подорожей і екскурсій.

1.3.Основні служби готелю

Для здійснення замкнутого технологічного циклу обслуговування гостей у готелі передбачені наступні основні служби:

— бронювання;

— обслуговування;

— прийому і розрахункова частина;

— експлуатації номерного фонду;

— служба безпеки.

Це мінімальний набір служб, що забезпечують надання основних готельних послуг.

На готельних підприємствах різних типів і різної місткості число служб може бути більше або менше приведених вище. Їхні функції також можуть розрізнятися . Наприклад, тільки в структурі великих готельних комплексів служби бронювання й обслуговування є самостійними структурними підрозділами. На малих же і середніх підприємствах функції бронювання й обслуговування клієнтів виконують окремі співробітники служби прийому і розміщення. Це відноситься і до служб безпеки, маркетингу, інженерно-експлуатаційної, фінансово-бухгалтерської, комерційної .

Готельні служби в залежності від близькості контакту з гостем розташовані на двох рівнях. На першому рівні -служби, персонал яких має безпосередній контакт із гостем (контактні служби), на другому — служби, персонал яких практично не контактує з гостем (неконтактні служби). У готельній індустрії подібне розмежування служб є дуже важливим , тому що впливає на вимоги, пропоновані до персоналу. Найважливішими вимогами, пропонованими до персоналу неконтактних служб, є наявність фахової освіти і досвід роботи в даній сфері.

1.3.1.Служба бронювання

До функцій служби бронювання відносять:

1. Прийом заявок і їхня обробка.

2. Складання необхідної документації: графіків заїзду на щодня (тиждень, місяць, квартал, рік), карти руху номерного фонду.

Прийом заявок здійснюється по телефоні, факсові, телексові, поштою (лист або телеграма), за допомогою комп'ютерних систем бронювання. Кожна заявка повинна містити наступну інформацію:

— дату і час заїзду;

— зразкову дату і час від'їзду;

— кількість гостей;

— категорію номера (люкс, апартамент, економічний клас, бізнес-клас);

— послуги в номері (наявність ванни, душу, телевізора , холодильника, сейфа, міні-бара і т.д.);

— послуги харчування (тільки сніданок, напівпансіон, повний пансіон);

— ціну (при вказівці ціни варто точно визначити , за що платить гість: за увесь час перебування, за один день перебування, за кожного проживаючого, тільки за розміщення, за розміщення і харчування , за розміщення і сніданок і т.д.);

— прізвище й ініціали того, хто буде оплачувати рахунок (або назва фірми);

— вид оплати (наявний, безготівковий, з використанням кредитної картки);

— особливі побажання (заздалегідь забронювати стіл у ресторані, трансфер, можливість тримати в номері тварина і т.д.).

Після відповідної обробки заявки співробітником служби бронювання гостеві направляється підтвердження або відмовлення.

Підтвердження заявки — це спеціальне повідомлення про те, що гостеві буде надане розміщення в готелі. Звичайно на повідомленні вказується номер підтвердження, дата передбачуваного прибуття і вибуття гостюючи, категорія замовленого номера, кількість гостей, кількість ліжок і інші вимоги , що спеціально обмовляються. Для того щоб ще раз уточнити всі деталі розміщення, а також виключити виникнення спірних питань, бажано, щоб після прибуття в готель повідомлення був у гостя із собою.

У своїй діяльності готельні підприємства дуже часто прибігають до гарантованого підтвердження заявок. Це означає, що вони підтверджують бронювання тільки після одержання від клієнта відповідних гарантій оплати на випадок, якщо клієнт прибуде з запізненням або взагалі не прибуде. Такими гарантіями насамперед є передоплата в розмірі 50% або 100% вартості добового розміщення або розміщення протягом усього терміну, а також інформація про номер кредитною картки клієнта. Однак у цьому випадку необхідно, щоб законодавстві держави, у якому розташована готель, утримувалися строгі норми відповідальності за відмовлення клієнта від підтвердженого готелем бронювання.

Широкий розвиток готельних ланцюгів з їхньою мережею власних і франчайзингових членів породило нову систему централізованого бронювання, у результаті якої 60-70% номерного фонду знаходиться під контролем централізованої системи бронювання компаній. Число, що залишається , може бронюватися безпосередньо готелем. Така система надає великі переваги готелям, тому що в значній мірі зменшуються їхні зусилля по залученню клієнтів.

1.3.2.Служба обслуговування

З погляду гостей служба обслуговування є найважливішою в готелі, тому що персонал саме цієї служби працює з клієнтами в постійному контакті і виконує усі функції, зв'язані з їх безпосереднім обслуговуванням.

Очолює службу обслуговування менеджер, якому підлеглі швейцари, коридорні, підношувачі багажу, ліфтери, консьєржі, розсильні, водії (обслуговують орендовані машини і паркують автомобілі гостей).

У зв'язку з важливістю перших вражень клієнтів про готель на персонал служби обслуговування покладається особлива відповідальність. Як правило, першими зустрічають гостей швейцари, що стоять у входу в готель. Вони повинні привітати гостей, допомогти їм вийти з машини. Швейцари повинні надати інформацією про послуги, що маються в готелі, про готельні заходи (конференції, банкети), про місце розташування готелю і його околиць.

Супроводом гостей у номери, а також доставкою багажу займаються коридорні. Під час супроводу їм рекомендується підтримувати з гістьми розмову. При цьому особливо важливо дати інформацію про наявні у готелі послугам: наявності і режимі роботи ресторану, кафе, бара, пральні, хімчистки, басейну, спортзалів і т.д.

Після прибуття в номер коридорний повинний до деякої міри допомогти гостеві розміститися: пояснити (і одночасно перевірити справність), що і як працює (висвітлення , радіо- і ТБ-приймачі, кондиціонери, телефон, міні-пан і т.д.). Якщо в гостя не виникло додаткових питань, коридорний повинний чемно попрощатися (наприклад, сказати наступне: "Я бажаю Вам приємного перебування в нашому готелі") і залишити номер.

Безліч важливих послуг роблять гостям консьєржі. В міру розвитку готельного бізнесу збільшувався попит і на послуги консьєржів. До найбільш типових послуг, що робиться консьєржами, відносяться :

— придбання і доставка квитків у театри;

— замовлення столика в міських ресторанах;

— замовлення і доставка авіа-, залізничних , автобусних квитків, довідки про роботу міжнародного, міжміського і внутрішнього транспорту;

— резервування місць у перукарню, косметичний салон, на прийом до лікаря;

— інформація про місцеві визначні пам'ятки, роботу музеїв, виставок, магазинів;

— допомога в екстрених випадках (наприклад, виклик лікаря, юриста, нотаріуса);

— виконання сугубо особистих доручень клієнтів (здійснення покупок, оформлення віз і т.д.).

Для того щоб якісно виконувати вищезгадані послуги, консьєржам необхідно у всіх деталях знати життя готелю в цілому і його численних службах окремо, говорити на декількох іноземних мовах, бути комунікабельними, при будь-яких обставинах демонструвати дипломатичний такт і зберігати прекрасний настрій.

1.3.3.Служба прийому і розрахункова частина

Службу прийому часто називають "серцем" або "нервовим центром" готелю. З цією службою гість контактує більше всього , сюди ж він звертається за інформацією і послугами під час свого перебування в готелі.

До найважливіших функцій служби прийому відноситься вітання гостюючи і виконання необхідних формальностей при його розміщенні. Співробітник служби прийому є після швейцара, що стоїть у входу, практично першим співробітником готелю , з яким контактує гість. Від того, як приймуть гостя, як його привітають, як швидко будуть виконані необхідні формальності (перевірка бронювання, заповнення анкети, передоплата), багато в чому залежить перше, часто найдужче враження від готелю в цілому. Тому до служби прийому пред'являються наступні вимоги:

— служба прийому повинна бути розташована в безпосередній близькості від входу в готель. У випадку великої площі готельного вестибуля динамічний характер інтер'єра повинний зорієнтувати гостя в напрямку розташування стійки реєстрації.

— співробітники служби прийому повинні мати бездоганний зовнішній вигляд і відповідно поводитися . З гістьми необхідно розмовляти тільки коштуючи . Не можна змушувати гостей чекати. Варто завжди пам'ятати, що для порт’є немає більш важливої роботи, ніж прийом гостей.

При розміщенні ще раз потрібно погодити умови попереднього бронювання (категорію номера , наявність зручностей, вид оплати, ціну, термін перебування, передбачувану дату від'їзду і т.д.). Якщо гостеві необхідно заповнити анкету, варто зробити цю процедуру недовгою. Наприклад, якщо гість уже бував у цьому готелі, то досить тільки його підпису на анкеті (мається на увазі, що інформація про ДСТ збережена з часу його першого перебування в готелі).

До функцій служби прийому і розрахункової частини відносяться також розподіл номерів і облік вільних місць у готелі, виписка рахунків і виробництво розрахунків із клієнтами.

До прибуття гостюючи служба прийому одержує зі служби бронювання оброблені заявки, відповідно до яких складає карту руху номерного фонду, що допомагає вести облік вільних місць у готелі. У більшості великих готелів облік вільних місць виробляється автоматично з використанням спеціальної комп'ютерної програми. У малих і середніх готелях донедавна (в окремих готелях і зараз) для цієї мети використовувався спеціальний номерний стенд, що має осередки , куди вставлялися різнобарвні картки відповідно до кількості днів перебування клієнта в готелі. Різні кольори дозволяють бачити різні категорії гостей.

Наприклад, зелений колір використовується для позначення групових туристів, жовтий — учасників конгресу, червоний — індивідуальних, білий — ділових і т.д. Такий номерний стенд дає наочну картину завантаження номерного фонду і наявності вільних місць. Зведення про наявність вільних місць у готелі і кількості проживаючих гостей чітко й оперативно передаються службою прийому всім іншим службам готелю . Для збереження ключів від номерів використовується стенд із пронумерованими відділеннями. Історично ці стенди розташовувалися таким чином, щоб були видні і співробітникам готелю, і гостям. Таке розташування дозволяло усім по наявності ключів судити про те, зайнятий чи номер ні. В даний час підхід до організації таких стендів міняється : найчастіше них розташовують у схованих відділеннях стійки для забезпечення безпеки і нерозголошення інформації про зайнятість номера. Для зменшення кількості стендів на стійці реєстрації багато хто з них функціонально поєднуються , наприклад стенд для ключів і для пошти.

Відразу ж після розміщення гостюючи в готелі розрахункова частина відкриває на його ім'я рахунок. Звичайно гість користується послугами різних служб готелю , пред'являючи візитну картку або називаючи номер кімнати. Ці служби подають зведення про витрати гостюючи в розрахункову частину, що включає них у загальний рахунок. Наприкінці перебування гостюючи розрахункова частина розраховується з ним і інформує про це всі готельні служби.

Одна з функцій служби прийому — ведення картотеки гостей . На кожного гостя після його перебування в готелі заповнюється спеціальна картка, у якій утримується інформація, зібрана з усіх служб готелю, що мали з гостем контакт. При повторному приїзді гостюючи ця інформація дає можливість персоналові значно підвищити якість обслуговування, дозволяє багато в чому передбачити переваги і побажання гостюючи. Подібна робота дуже важлива для цілей придбання постійних клієнтів і є додатковою рекламою готелю. На сучасних готельних підприємствах установлені комп'ютерні програми дозволяють створити великий банк даних про клієнтів.

1.3.4.Служба експлуатації номерного фонду

Найважливішою функцією служби експлуатації номерного фонду є підтримка необхідного рівня комфорту і санітарно-гігієнічного стану готельних номерів, а також суспільних приміщень (холів, фойє, переходів, коридорів).

По чисельності зайнятого персоналу ця служба є самою великою службою готелю. Як правило, тут робота- до 50% усіх службовців готелю.

Службу експлуатації номерів очолює менеджер, якому підлеглі покоївки, чергові по поверсі, супервайзери, стюарди і деякі інші категорії працівників.

Основним обов'язком покоївок є прибирання номерів, незалежно від того, зайняті вони або вільні. Прибирання номерів є щодня; після виїзду проживаючого; генеральне. Щодня покоївка виконує поточне і проміжне прибирання номерів.

Прибирання номерного фонду здійснюється в наступній послідовності: спочатку роботи ведуться в заброньованих номерах, потім убираються номери, що тільки що звільнилися від проживаючих гостей, в останню чергу виконуються прибирання в зайнятих приміщеннях. прибирання варто робити під час відсутності гостюючи. Якщо ж гість знаходиться в номері, необхідно одержати в нього дозвіл на прибирання .

Процес поточного прибирання складається з провітрювання приміщення, прибирання і миття посуду, прибирання ліжок, тумбочки, столу, видалення пилу , прибирання санітарного вузла. В обов'язку покоївки також входить перевірка схоронності устаткування номера . Якщо номер складається з декількох кімнат, процес прибирання завжди починається в спальні, потім продовжується у вітальні й інших приміщеннях. Завершується робота прибиранням санітарного вузла. Щоденне проміжне прибирання в номерах виробляються в міру потреби і при наявності умов для прибирання .

При прибиранні номера після виїзду гостюючи в додаткові функції покоївки входить: приймання номера, зміна постільної білизни і рушників, заміна інформації, що мається в номері. Генеральне прибирання номерного фонду і всієї житлової частини готелю виробляється не рідше одного разу в 10 днів.

У залежності від типу готелю кожна покоївка прибирає й упорядковує від 16 до 20 номерів у день. Час, затрачуваний на прибирання , залежить від співвідношення вивільнюваних і зайнятих номерів, тому що прибирання вивільнюваних номерів займає більше часу . По нормативах Швейцарської асоціації власників готелів на прибирання номера, у якому ще проживає гість, приділяється 20 хвилин, на прибирання номера, що звільнився — 30 хвилин.

У деяких готелях мається посада змінного супер-вайзеру, що здійснює контроль за роботою зміни покоївок, для того щоб бути цілком упевненим , що приміщення прибрані у відповідності зі стандартами. В обов'язок супер-вайзеру також входить передача в службу прийому інформації про вільні і зайняті номери.

У готелях високих категорій обслуговування (готелях люкс) маються стюарди, що починають свою роботу в другій половині дня. В обов'язку стюардів входить забезпечення кожного номера свіжими рушниками, додання номерові ошатного виду , а також установка ліжка , що убирається. Це традиція готелів вищого класу в Америці, що неухильно дотримується.

1.3.5.Служба безпеки

Однієї з задач готельних підприємств, значення якого постійно зростає, є забезпечення безпеки гостей їхньої власності (майна). Даний фактор,усі частіше враховується клієнтами при виборі готелю.

До рішення питань охорони і безпеки готельні підприємства підходять по-різному. Деякі невеликі підприємства надають право керування безпекою сторонньої організації (часткою охоронним агентствам, міліції). Великого ж готелю , як правило, у своїй структурі створюють власну службу безпеки (СБ) і включають відповідних фахівців у штат співробітників. Розроблені і впроваджувані в готельному комплексі міри повинні бути націлені на виконання наступних задач :

— забезпечити охорону і безпеку гостей і їхнього особистого майна під час перебування в готелі;

— захистити майно готелю від ворожих дій (крадіжок, вандалізму і т.д.);

— забезпечити захист готелю (самого будинку і всього , що в ньому знаходиться ) від терористичних актів (нападів, саботажу і т.д.);

— підтримувати суспільний порядок і забезпечувати належні рамки поводження у всіх місцях готелю;

— забезпечити гостям спокій і конфіденційність під час їхнього перебування в готелі;

— забезпечити можливість негайного й ефективного реагування у випадку якої-небудь події, що вимагає втручання персоналу готелю або представників сторонніх відомств (міліції, швидкої допомоги і т.д.);

— гарантувати сумлінність і чесність усього персоналу готелю;

— гарантувати можливість надання готелем спеціальних послуг по забезпеченню підвищеної безпеки високопоставлених осіб, до охорони яких пред'являються особливі вимоги.

Готелі і мотелі є підприємствами вільного доступу в будь-який час доби (протягом 24 годин). Тому необхідно, щоб гості мали можливість вільного входу у свої номери і суспільні приміщення і виходу з них у будь-який зручний час. Одночасно не можна допускати , щоб сторонні особи могли вільно проникати на територію готелю. Складно відрізнити за зовнішнім виглядом зареєстрованих гостей від сторонніх осіб , що проникнули в готель. Це відноситься і до ресторанів і кафі при готелях, що обслуговують не тільки своїх клієнтів, але і відкриті у визначений час для вільного доступу. Дані аспекти діяльності готельних підприємств вимагають особливої уваги з боку працівників СБ.

Усі співробітники служби повинні мати відповідну підготовку, що включає теоретичні знання і практичні навички. Зокрема , співробітники СБ повинні знати основи адміністративного і карного права. Їхніми повсякденними функціями є затримка людей за здійснення злочинів на території готелю, розслідування крадіжок зі зломом, розкрадань серед персоналу, шахрайства з кредитними картками, уживання наркотиків, хуліганства, порушень прав володіння і т.д. Допущені при цьому помилки, обумовлені незнанням законодавства, неминуче спричинять за собою великі позови і розгляди.

Діяльність співробітників СБ повинна сприяти підвищенню якості наданих готельних послуг. У цьому відношенні дуже важливо, яке враження вони роблять на навколишньою своєю манерою вдягатися, триматися, спілкуватися, демонструючи професійне відношення до справи.

Як правило, першою людиною, якого викликають у випадку небезпечних ситуацій на території готелю, і першим , хто прибуває до місця події, виявляється співробітник СБ. Тому високо цінується, якщо він готовий до надання першої медичної допомоги при опіках, ранях, переломах, сонячних ударах, уміє робити штучне дихання і знає, як надходити у випадку ядухи.

Забезпечення безпеки готелю досягається спільною роботою всього персоналу. Це повинно бути правилом, включеним в усі програми й інструкції з безпеки.

Першорядною вимогою в забезпеченні безпеки клієнтів під час перебування в готелі є обмеження і контроль доступу в номер.

Для забезпечення схоронності грошей і коштовних речей клієнтів у готелях використовуються малі сейфи, що встановлюються безпосередньо в номерах і централізованих сховищах цінностей, розташовуваних поблизу стійки порт’є.

Міні-сейфи, що знаходяться в номерах, керуються (відкриваються і закриваються) персональним кодом клієнта. Як правило, розмір сейфа визначається типом номера. Останнім часом перевага віддається сейфам, розмір яких дозволяє зберігати переносної комп'ютер.

Осередок централізованих сховищ цінностей орендуються клієнтами для збереження особливо важливих і коштовних великогабаритних речей (вогнепальна зброя, шуби, цінні папери). Кожен осередок сховища повинен відкриватися двома ключами — майстром-ключем, що зберігається в обслуговуючого персоналу, і особистим ключем, переданим клієнтові.

Забезпечення високого рівня безпеки в сучасних умовах неможливо без централізованої системи відеоспостереження, що забезпечує можливість спостереження в реальному масштабі часу і запису всього, що відбувається для наступного вивчення. Установка відеокамер у готелі, як правило, передбачена:

— при в'їзді на автомобільну стоянку;

— при переході від стоянки в готель;

— при головному вході в готель;

— при службовому вході в готель;

— у вестибулі і зоні реєстрації;

— у ліфтових холах;

— у зоні централізованих сховищ;

— у холах конференц-залів, фітнес-центрі і т.д.

У готелях також повинна бути встановлена система охороною сигналізації (звуковий і візуальної ).

Приведені вище положення є базовими для побудови системи безпеки готелю. Для забезпечення високої ефективності дії для кожного конкретного підприємства вибір систем і засобів повинний бути строго індивідуальним.

2.Організація діяльності готелю “Європа” з обслуговування туристів

2.1.Загальна характеристика готелю

У практичній частині я проаналізую організацію туристичних послуг готелю "Європа", що знаходиться у м. Кіровограді. Мене зацікавив, саме цей готель, тому що він має досить великий досвід в обслуговуванні туристів.

Готель "Європа" має "**". Готель "Європа" був побудований в 1964 році і протягом тридцяти років є одним з кращих готелів. Готель завоював міцні позиції і користувався заслуженою повагою гостей міста Кіровограда. Європейський рівень сервісу за прийнятними цінами — основна мета нового менеджменту готелю. Новий менеджмент готелю, зберігаючи традиції якісного обслуговування, прагне угадати і задовольнити запити клієнтів, забезпечуючи комфортне проживання за помірними цінами.

Зручне розташування готелю "Європа" в самому центрі міста дозволяє зупиненої в ній гостям швидко добиратися до будь-якого місця в місті.

Готель "Європа" може одночасно прийняти 80 чоловік.

Готель "Європа" — 56 номерів:

31 — одномісних номерів;

14 — двомісних номерів;

11 — номерів люкс.

Кожен номер готелю має ванну кімнату, телефон, кольоровий телевізор, (у люксах додатково — холодильник).

Також готель "Європа" має:

  • концеренц-зал на 90 місць;

  • ресторан на 80 місць;

  • бар;

  • камера схову;

  • перукарня;

  • пункт обміну валюти;

  • ж/д авіа каси;

  • ремонт одягу і взуття ;

  • безкоштовна автопарковка.

У готелі 80 місць в одно-, двомісних номерах та апартаментах. Гості мають можливість використовувати зручний конференц-зал із сучасним оснащенням, клуб, ресторан (який орендує приміщення готелю). Окрім того, в готелі є пункт обміну валют, ж/д- авіакаси та інші служби.

Позиція готелю на ринку є стабільною. Сьогодні він вважається одним з кращих двозіркових готелів України. Стратегія маркетингу спрямована на різні сегменти ринку, і це впливає на вищу заповнюваність готелю. Різноманітність клієнтів є гарантією безпеки.

2.2.Обслуговування туристів у готелів

Готель “Європа” відноситься до готелів ділового призначення, тобто обслуговує звичайно осіб, що перебувають у ділових відрядженнях. Тому він розташований в самому центрі міста. Має номери спеціальні приміщення для проведення ділових заходів, конференцій, спеціальне технічне обладнання, пункт обміну валют; забезпечує можливість надання високоякісного харчування, а також доставку харчування в номери; обладнану, добре захищену стоянку для транспортних засобів.

Для високоякісного обслуговування туристів та гостей міста готель має досвідчений персонал в службах готелю. Нижче охарактеризую всі основні служби готелю “Європа”.

2.2.1.Служба бронювання

У готелі на першому поверсі діє служба бронювання, жо функцій якої входить:

1. Прийом заявок і їхня обробка.

2. Складання необхідної документації: графіків заїзду на щодня (тиждень, місяць, квартал, рік), карти руху номерного фонду.

Прийом заявок здійснюється по телефоні, факсові, поштою (лист або телеграма), за допомогою комп'ютерних систем бронювання. Кожна заявка повинна містити наступну інформацію:

— дату і час заїзду;

— зразкову дату і час від'їзду;

— кількість гостей;

— категорію номера (люкс, апартамент, економічний клас, бізнес-клас);

— послуги в номері (наявність ванни, душу, телевізора , холодильника, сейфа, міні-бара і т.д.);

— послуги харчування (тільки сніданок, напівпансіон, повний пансіон);

— ціну (при вказівці ціни варто точно визначити , за що платить гість: за увесь час перебування, за один день перебування, за кожного проживаючого, тільки за розміщення, за розміщення і харчування , за розміщення і сніданок і т.д.);

— прізвище й ініціали того, хто буде оплачувати рахунок (або назва фірми);

— вид оплати (готівковий, безготівковий, з використанням кредитної картки);

— особливі побажання (заздалегідь забронювати стіл у ресторані, можливість тримати в номері тварину і т.д.).

Після відповідної обробки заявки співробітником служби бронювання гостеві направляється підтвердження або відмовлення.

Підтвердження заявки — це спеціальне повідомлення про те, що гостеві буде надане розміщення в готелі. Звичайно на повідомленні вказується номер підтвердження, дата передбачуваного прибуття і вибуття гостюючи, категорія замовленого номера, кількість гостей, кількість ліжок і інші вимоги , що спеціально обмовляються. Для того щоб ще раз уточнити всі деталі розміщення, а також виключити виникнення спірних питань, бажано, щоб після прибуття в готель повідомлення був у гостя із собою.

В своїй діяльності готель застосовує гарантоване підтвердження заявок. Це означає, що готель підтверджує бронювання лише тоді, коли отримує від клієнта відповідної гарантії – оплати, на випадок, якщо клієнт прибуде з запізненням або взагалі не прибуде. Такими гарантіями перш за все є предоплата в розмірі 50% або 100% вартості добового розміщення або розміщення напротязі всього терміну, а також інформація про номер кредитної картки клієнта.

Широкий розвиток готельних ланцюгів з їхньою мережею власних і франчайзингових членів породило нову систему централізованого бронювання, у результаті якої 60-70% номерного фонду знаходиться під контролем централізованої системи бронювання компаній. Число, що залишається, може бронюватися безпосередньо готелем. Така система надає великі переваги готелю, тому що в значній мірі зменшуються їхні зусилля по залученню клієнтів.

2.2.2.Служба обслуговування

З погляду гостей служба обслуговування є найважливішою в готелі, тому що персонал саме цієї служби працює з клієнтами в постійному контакті і виконує усі функції, зв'язані з їх безпосереднім обслуговуванням. І з цим не може не погоджуватись керівницьво готелю.

Отже, в готелі “Європа” очолює службу обслуговування менеджер, якому підлеглі швейцари, коридорні, консьєржі, водій (обслуговує орендовані машини і паркуює автомобілі гостей).

У зв'язку з важливістю перших вражень клієнтів про готель на персонал служби обслуговування покладається особлива відповідальність. Як правило, першими зустрічають гостей швейцари, що стоять у входу в готель. Вони повинні привітати гостей, допомогти їм вийти з машини. Швейцари повинні надавати інформацією про послуги, що надає готель, про готельні заходи (конференції, банкети), про місце розташування готелю і його околиць.

Супроводом гостей у номери, а також доставкою багажу займаються конс’єржі. Під час супроводу їм рекомендується підтримувати з гістьми розмову. При цьому особливо важливо дати інформацію про наявні у готелі послуги: наявності і режимі роботи ресторану, бару, пральні і т.д.

Після прибуття в номер консьєрж повинний до деякої міри допомогти гостеві розміститися: пояснити (і одночасно перевірити справність), що і як працює (освітлення , радіо- і ТБ-приймачі, кондиціонери, телефон і т.д.). Якщо в гостя не виникло додаткових питань, консьєрж повинний чемно попрощатися (наприклад, сказати наступне: "Я бажаю Вам приємного перебування в нашому готелі") і залишити номер.

Безліч важливих послуг роблять гостям консьєржі. В міру розвитку готельного бізнесу збільшувався попит на послуги консьєржів. До найбільш типових послуг, що робиться консьєржами, відносяться :

— придбання і доставка квитків у театри;

— замовлення столика в міських ресторанах;

— замовлення і доставка авіа-, залізничних , автобусних квитків, довідки про роботу міжнародного, міжміського і внутрішнього транспорту;

— резервування місць у перукарню, косметичний салон, на прийом до лікаря;

— інформація про місцеві визначні пам'ятки, роботу музеїв, виставок, магазинів;

— допомога в екстрених випадках (наприклад, виклик лікаря, юриста, нотаріуса);

— виконання сугубо особистих доручень клієнтів (здійснення покупок, оформлення віз і т.д.).

Для того щоб якісно виконувати вищезгадані послуги, консьєржам необхідно у всіх деталях знати життя готелю в цілому і його численних службах окремо, бути комунікабельними, при будь-яких обставинах демонструвати дипломатичний такт і зберігати прекрасний настрій.

2.2.3.Служба прийому і розрахункова частина

Службу прийому часто називають "серцем" або "нервовим центром" готелю. З цією службою гість контактує більше всього, сюди ж він звертається за інформацією і послугами під час свого перебування в готелі.

До найважливіших функцій служби прийому відноситься вітання гостюючих і виконання необхідних формальностей при їх розміщенні. Співробітник служби прийому є після швейцара, що стоїть у входу, практично першим співробітником готелю, з яким контактує гість. Від того, як приймуть гостя, як його привітають, як швидко будуть виконані необхідні формальності (перевірка бронювання, заповнення анкети, передоплата), багато в чому залежить перше, часто найдужче враження від готелю в цілому. Тому до служби прийому пред'являються наступні вимоги:

— служба прийому повинна бути розташована в безпосередній близькості від входу в готель. У випадку великої площі готельного вестибуля динамічний характер інтер'єра повинний зорієнтувати гостя в напрямку розташування стійки реєстрації. Саме в холі на першому поверсі готелю “Європа” і розташована ця служба.

співробітники служби прийому повинні мати бездоганний зовнішній вигляд і відповідно поводитися . З гістьми необхідно розмовляти тільки коштуючи. Не можна змушувати гостей чекати. Варто завжди пам'ятати, що для порт’є немає більш важливої роботи, ніж прийом гостей.

Керівництво готелю висуває до своїх працівників наступні вимоги:

привабливий зовнішній вигляд (відповідна зачіска, манікюр, макіяж, одяг, й тощо.);

бездоганна манера поведінки;

знання етики і психології спілкування;

комунікабельність;

знання іноземних мов;

обмеження віку (наприклад, для порт’є прийому — вік до 30 років).

При розміщенні випливає ще раз погодити умови попереднього бронювання (категорію номера, наявність зручностей, вид оплати, ціну, термін перебування, передбачувану дату від'їзду і т.д.). Якщо гостеві необхідно заповнити анкету, варто зробити цю процедуру недовгою. Так, наприклад, готель практикує наступне. Якщо гість уже бував у цьому готелі, то досить тільки його підпису на анкеті (мається на увазі, що інформація про ДСТ збережена з часу його першого перебування в готелі).

До функцій служби прийому і розрахункової частини відносяться також розподіл номерів і облік вільних місць у готелі, виписка рахунків і виробництво розрахунків із клієнтами.

До прибуття гостей служба прийому одержує зі служби бронювання оброблені заявки, відповідно до яких складає карту руху номерного фонду, що допомагає вести облік вільних місць у готелі. У готелі для обліку вільних місць використовується спеціальний номерний стенд, що має осередки , куди вставляються різнобарвні картки відповідно до кількості днів перебування клієнта в готелі. Різні кольори дозволяють бачити різні категорії гостей.

Такий номерний стенд дає наочну картину завантаження номерного фонду і наявності вільних місць. Зведення про наявність вільних місць у готелі і кількості проживаючих гостей чітко й оперативно передаються службою прийому всім іншим службам готелю. Для збереження ключів від номерів використовується стенд із пронумерованими відділеннями. Історично ці стенди розташовані таким чином, щоб були видні і співробітникам готелю, і гостям. Таке розташування дозволяє усім по наявності ключів судити про те, зайнятий чи номер ні.

Відразу ж після розміщення гостюючи в отеленні розрахункова частина відкриває на його ім'я рахунок. Звичайно гість користується послугами різних служб готелю, пред'являючи візитну картку або називаючи номер кімнати. Ці служби подають зведення про витрати гостюючих в розрахункову частину, що включає їх у загальний рахунок. Наприкінці перебування гостя розрахункова частина розраховується з ним і інформує про це всі готельні служби.

Одна з функцій служби прийому — ведення картотеки гостей. На кожного гостя після його перебування в готелі заповнюється спеціальна картка, у якій утримується інформація, зібрана з усіх служб готелю, що мали з гостем контакт. При повторному приїзді гостюючи ця інформація дає можливість персоналові значно підвищити якість обслуговування, дозволяє багато в чому передбачити переваги і побажання гостюючи. Подібна робота дуже важлива для цілей придбання постійних клієнтів і є додатковою рекламою готелю.

2.2.4.Служба експлуатації номерного фонду

Найважливішою функцією служби експлуатації номерного фонду є підтримка необхідного рівня комфорту і санітарно-гігієнічного стану готельних номерів, а також суспільних приміщень (холів, фойє, переходів, коридорів).

По чисельності зайнятого персоналу ця служба є самою великою службою готелю. Зокрема, в готелі працює — до 50% усіх службовців готелю.

Службу експлуатації номерів очолює менеджер, якому підлеглі покоївки, чергові по поверсі і деякі інші категорії працівників.

Основним обов'язком покоївок є прибирання номерів, незалежно від того, зайняті вони або вільні. Прибирання номерів є щодня; після виїзду проживаючого; генеральне. Щодня покоївка виконує поточне і проміжне прибирання номерів.

Прибирання номерного фонду здійснюється в наступній послідовності: спочатку роботи ведуться в заброньованих номерах, потім прибираються номери, що тільки що звільнилися від проживаючих гостей, в останню чергу виконуються прибирання в зайнятих приміщеннях. Прибирання варто робити під час відсутності гостюючих. Якщо ж гість знаходиться в номері, необхідно одержати в нього дозвіл на прибирання .

Процес поточного прибирання складається з провітрювання приміщення, прибирання і миття посуду, прибирання ліжок, тумбочки, столу, видалення пилу, прибирання санітарного вузла. В обов'язок покоївки також входить перевірка схоронності устаткування номера. Якщо номер складається з декількох кімнат, процес прибирання завжди починається в спальні, потім продовжується у вітальні й інших приміщеннях. Завершується робота прибиранням санітарного вузла. Щоденне проміжне прибирання в номерах виробляються в міру потреби і при наявності умов для прибирання .

При прибиранні номера після виїзду гостюючи в додаткові функції покоївки входить: приймання номера, зміна постільної білизни і рушників, заміна інформації, що мається в номері. Генеральне прибирання номерного фонду і всієї житлової частини готелю виробляється не рідше одного разу на тиждень

Кожна покоївка прибирає й упорядковує від 10 до 15 номерів у день. Час, затрачуваний на прибирання , залежить від співвідношення вивільнюваних і зайнятих номерів, тому що прибирання вивільнюваних номерів займає більше часу. По нормативах на прибирання номера, у якому ще проживає гість, приділяється 20 хвилин, на прибирання номера, що звільнився — 30 хвилин.

2.2.5.Служба безпеки

Однієї з задач готельних підприємств, значення якого постійно зростає, є забезпечення безпеки гостей їхньої власності (майна). Даний фактор,усі частіше враховується клієнтами при виборі готелю.

Розроблені і впроваджувані в готельному комплексі міри націлені на виконання наступних задач :

— забезпечити охорону і безпеку гостей і їхнього особистого майна під час перебування в готелі;

— захистити майно готелю від ворожих дій (крадіжок, вандалізму і т.д.);

— забезпечити захист готелю (самого будинку і всього , що в ньому знаходиться ) від терористичних актів (нападів, саботажу і т.д.);

— підтримувати суспільний порядок і забезпечувати належні рамки поводження у всіх місцях готелю;

— забезпечити гостям спокій і конфіденційність під час їхнього перебування в готелі;

— забезпечити можливість негайного й ефективного реагування у випадку якої-небудь події, що вимагає втручання персоналу готелю або представників сторонніх відомств (міліції, швидкої допомоги і т.д.);

— гарантувати сумлінність і чесність усього персоналу готелю;

— гарантувати можливість надання готелем спеціальних послуг по забезпеченню підвищеної безпеки високопоставлених осіб, до охорони яких пред'являються особливі вимоги.

Готель є підприємством вільного доступу в будь-який час доби (протягом 24 годин). Тому необхідно, щоб гості мали можливість вільного входу у свої номери і суспільні приміщення і виходу з них у будь-який зручний час. Одночасно не можна допускати, щоб сторонні особи могли вільно проникати на територію готелю. Складно відрізнити за зовнішнім виглядом зареєстрованих гостей від сторонніх осіб, що проникнули в готель. Це відноситься і до ресторанів і кафі при готелі, що обслуговуює не тільки своїх клієнтів, але і відкриті у визначений час для вільного доступу. Дані аспекти діяльності готельних підприємств вимагають особливої уваги з боку працівників СБ.

Усі співробітники служби повинні мати відповідну підготовку, що включає теоретичні знання і практичні навички. Зокрема, співробітники СБ повинні знати основи адміністративного і карного права. Їхніми повсякденними функціями є затримка людей за здійснення злочинів на території готелю, розслідування крадіжок зі зломом, розкрадань серед персоналу, шахрайства з кредитними картками, уживання наркотиків, хуліганства, порушень прав володіння і т.д. Допущені при цьому помилки, обумовлені незнанням законодавства, неминуче спричинять за собою великі позови і розгляди.

Діяльність співробітників СБ повинна сприяти підвищенню якості наданих готельних послуг. У цьому відношенні дуже важливо, яке враження вони роблять на навколишньою своєю манерою вдягатися, триматися, спілкуватися, демонструючи професійне відношення до справи.

Як правило, першою людиною, якого викликають у випадку небезпечних ситуацій на території готелю, і першим , хто прибуває до місця події, виявляється співробітник СБ. Тому високо цінується, якщо він готовий до надання першої медичної допомоги при опіках, ранях, переломах, сонячних ударах, уміє робити штучне дихання і знає, як надходити у випадку ядухи.

Забезпечення безпеки готелю досягається спільною роботою всього персоналу. Це повинно бути правилом, включеним в усі програми й інструкції з безпеки.

Першорядною вимогою в забезпеченні безпеки клієнтів під час перебування в готелі є обмеження і контроль доступу в номер.

Забезпечення високого рівня безпеки в сучасних умовах неможливо без централізованої системи відеоспостереження, що забезпечує можливість спостереження в реальному масштабі часу і запису всього, що відбувається для наступного вивчення. Установка відеокамер у готелі передбачена:

— при в'їзді на автомобільну стоянку;

— при переході від стоянки в готель;

— при головному вході в готель;

— при службовому вході в готель;

— у вестибулі і зоні реєстрації;

— у холах конференц-залів і т.д.

У готелі також є встановлена система охороною сигналізації (звукова).

Висновки

Рішення гостя відвідати визначене місце звичайно ґрунтується не на факторі наявності в цьому місці конкретного готелю, а приймається зовсім з інших причин: можливість розважитися, відпочити, зайнятися спортом, прийняти лікувальні ванни і т.д. Людина, що планує свою поїздку під час відпустки, вибирає спочатку визначене місце відвідування або регіон, можливо, цілу країну. Тільки після цього він задумується про вибір підходящого готельного підприємства або іншого засобу розміщення. Однак така послідовність у виборі діє не завжди. Все може відбуватися й у зворотному порядку, якщо людина з власного досвіду знайома з певним готелем. Таким чином, обслуговування туристів у готелі повинно бути на найвищому і найякіснішому рівні.

Рівень комфорту у готелі відіграє одні з важливих родей у діяльності обслуговування готелю. Стан номерного фонду, площа номерів, наявність комунальних зручностей, стан меблів, наявність і стан підприємств харчування, ресторанів, кафе, барів і т.п., стан будинку, облаштованість прилягаючої до готелю території, інформаційне забезпечення і технічне оснащення, у тому числі наявність телефонного зв'язку, телевізорів, холодильників, міні-барів, забезпечення можливості надання ряду додаткових послуг- все відіграє значну роль у формуванні думки про готель.

В міру розвитку технічного прогресу зростають вимоги клієнтів до послуг, пропонованим готелями ділового призначення. Оскільки готель “Європа” саме таким і є, то у сучасних умовах ділова людина при виборі готелю звертає увагу на те, щоб у робочій зоні готельного номера поруч з письмовим столом знаходилася електророзетка і модемна розетка для підключення до Інтернету й електронної пошти. Телефон, встановлений у номері, повинний бути обладнаний кнопкою електронного виклику і мати багато функцій.

Прихильність до впровадження технічних новинок сьогодні виступає одним з найважливіших факторів, що дозволяють готелеві успішно "завойовувати" ділового клієнта.

Таким чином, рівень успішності організації діяльності готелю туристів залежить від усіх факторів, що наведені у даній роботі.

Список використаних джерел

1.Hotel как лучше : Бизнес "под ключ" : гостиница от 400 тыс. до 50 млн. долларов // Бизнес. — 2002. — 22 июля. — C. 19-25

2.Алпатова Н. Приватні готелі : організація, податковий і бухгалтерський облік // Все про бухгалтерський облік.- 2002.- 17 квітня. — C. 4-8

3.Алпатова Н. Приватні готелі : організація, податковий і бухгалтерський облік // Все про бухгалтерський облік.-2002. — 24 квітня. — C. 4-7

4.Виноградська А. Стратегія готельного бізнесу в Україні // Діловий вісник. — 1999. — № 11. — C. 24-25

5.Золотухін О. Попурі на тему господарської діяльності готелів // Бухгалтерія. — 2003. — 17 листопада. — C. 47-50

6.Карсекін В. Проблеми розвитку готельного господарства в Україні // Економіка України. — 1997. — № 9. — C. 41-47

7.Кияниця А. Стратегія і тактика управління підприємствами готельного господарства та туризму в Україні // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. — 1999. — № 3. — C. 149-159.

8. Корнієнко С. "Ореанда" — визитная карточка Ялты // Економіст. — 2003. — № 3. — С.62-64

9. Ксенз Л. Новые правила приема гостей // Компаньон. — 2001. — № 28-29. — C. 58-62

10.Кудь Я. Наши цены были выше европейских! : Готель "Импресса" // Бизнес. — 2003. — № 39. — C. 97-99

11. Кушик А. "Каждому гостю — максимальный комфорт" : Отель "Мир"// Діловий вісник. — 2003. — № 6. — C. 27

12.Левковська Л. Стан і перспективи розвитку туризму та готельного бізнесу Україні/ Л. Левковська, Р. Чабан, Г. Мунін // Економіка України. — 2003. — № 6. — С.31-36

13.Туризм в Україні. Статистичний бюлетень. К., 2002, 51 с.

14.Ковалев В. В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. М., "Финансы и статистика", 1999.- 512 с.

15.Коробів М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. К., "Знання", 2000.- 378 с.

16.Браймер Р. Основи управлення в индустрии гостеприимства. — М., 1995.

17.Ваяентей С. Д., Нестеров Л. Й. Человеческий потенциал: Новые измерители й новейшие ориентиры. — М.: Госкомстат РФ, 2003.

18.Виноградов Е. А., Маусов Н. К., Лотосова О. М. Персонал в фирмах индустриально развитых стран. — М.: Рос.экон.акад., 1992.

19.Зорин Й. Б., Квартальянов В. А. Энциклопедия туризма. — М.: ФинансьІ й статистика. 2000.

20.Измайлова Н. В. Управление персоналом в сфере гостеприимства: проблеми й перспективи//Учебно-методическое пособие: Актуальные вопросы качества предоставляемых услуг в гостиничных предприятиях: В 2-х ч. — Ч. 2. — М., 2001.

21.Квартальянов В. А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управлення.- М.: Финансы й статистика, 2000.

22.Лесник А. Л., Матицкий Й. П., Чернышев А. В. Некоторые аспекты функционирования индустрии туризма. — М.: Вестник, 1998.

23.Папирян Г. А. Менеджмент в индустрии гостеприимства. — М.: Экономика, 2000.

24."Туризм, готельне господарство, економіка і право" : Навчально-науково-виробничий комплекс. -Кіровоград, Б.р.. -3 с.

25.Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання : Київський ун-т туризму, економіки і права. -К.: Знання України, 2002. -351,[5] с.

26.Байлик С.И. Гостиничное хозяйство : проблемы, перспективы, сертификация. -К.: Альтерпрес: ВИРА-Р, 2001. -207 с.

27.Гостиничный и туристический бизнес : Учебник/ Под ред. Чудновского А.Д.. -М.: ЭКМОС, 1998. -351 с.

28.Готелі та інші місця для короткотермінового проживання : Статистичний збірник/ Держкомстат України. -К., 2004. -411 с.

29.Зубков А.А. Справочник работника гостиничного хозяйства. -М.: Высш. шк., 1988. -271,[1] с.

30.Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов,. -3-е изд., перераб. и доп.. -Мн.: Новое знание, 2002. -367 с.

31.Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент : Навчальний посібник для студ. вузів. -К.: Центр навчальної літератури, 2003. -346 с.

32.Уніфіковані технології готельних послуг : Навч. посібник для студ. вузів/ Ред. В.К.Федорченко; КІЕП. -К.: Вища школа, 2001. -236, [1] с.