referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Основи наукових досліджень

Вступ Грамотне використання наукової літератури є однією з найважливіших вимог, що пред’являються до наукової роботи, чи то студентський реферат, курсова робота, наукова стаття чи монографія. Вміння автора працювати з...
Вступ Підвищення ролі науки в суспільстві, зростання її соціального престижу ставить високі вимоги до знань про науку. В сучасних умовах ці вимоги стрімко зростають, стимулюючи поглиблення досліджень сфери науки...
Вступ Зазвичай на пострадянському середовищі поняття «наукове дослідження» у повсякденному сприйнятті асоціюється із нудними вченими, купою паперів та відсутністю імплементації результатів дослідження, а від так, марними витратами. Проте, слід...
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ АСПДІ – аналітико синтетична переробка документної інформації АСПІ – аналітико синтетична переробка інформації ІПМ – інформаційно-пошукова мова ПОД – пошуковий образ документа ПОЗ – пошуковий образ...
Вступ Актуальність теми. Місце і роль будь-якої держави у світовій спільноті пов’язані з її спроможністю виробляти, споживати і застосовувати нові знання й технології. Ці процеси безпосередньо залежать від чотирьох...
Вступ Наука сьогодення в її взаємодії з іншими соціальними інститутами виконує у суспільстві певні функції, зокрема: культурно-світоглядну; виробничу; прогнозуючу тощо. Великі вчені минулого прагнули від науки відповіді на питання...
Вступ Процес пізнання включає в себе накопичення фактів. Без систематизації та узагальнення, без логічного осмислювання фактів не може існувати ніяка наука. Хоча факти потрібні вченому, як повітря, але окремо...