referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Державне управління

Зміни, які сталися у політичному житті СРСР та УРСР у кінці 80-х років ХХ ст. серйозно вплинули на культурно-освітнє життя України. Адже демократизація усього суспільства не оминула і демократизацію...
1.  Адаптація до умов України передового світового досвіду щодо забезпечення якості медичних послуг  Кожна держава в сучасному світі у забезпеченні якості медичних послуг спирається на власні можливості, а тому...
1.  Стан розвитку українського ринку медичних послуг  Як зазначають експерти ВООЗ, за останні півстоліття здатність системи охорони здоров’я впливати на здоров’я населення збільшилась у декілька разів. За умов її...
Актуальність проблеми. Почасти неспроможні самотужки впоратись з більшістю ситуацій, аби підтримати у належному стані власне здоров’я. Звісно, можна згадати про необхідність ведення здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних та епідеміологічних...
Вступ Однією з важливих складових розвитку Української держави є кадрове забезпечення реформ, активізація і професіоналізм державних службовців, нарощування та конструктивне використання кадрового потенціалу в регіонах. Вибір теми дисертаційного дослідження...
Організаційна структура системи управління розвитком регіону досить складна і водночас необхідна. Без неї неможливо уявити злагоджену діяльність різних державних органів з метою забезпечення регіонального розвитку, кожна складова такої системи...
Під системою місцевого самоврядування окремі дослідники розуміють певну модель здійснення публічної влади на місцевому рівні, сукупність організаційно-правових форм та інститутів місцевого самоврядування, його суб’єктів, завдяки яким населення територіальної громади...
За роки незалежності Україна значно просунулася в побудові правової, демократичної держави. Проте в суспільстві спостерігається низький рівень довіри до державних інституцій, які є, з багатьох причин, ще недостатньо ефективними....
Вступ Просування України шляхом системних, демократичних перетворень передбачає якісно нове ставлення до основних, базових інститутів держави, одним із яких є інститут державної служби. Він тісно пов’язаний із визначеним в...
Вступ Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції» порівняно із Законом України «Про боротьбу з корупцією» розширено перелік суб’єктів, що здійснюють заходи із запобігання та протидії корупції. Недосконалість...
Введение Успешное управление любым процессом, бизнесом, предприятием невозможно без использования современных технологий делопроизводства или документационного обеспечения управления (ДОУ). Процесс управления базируется на информации об управляемых объектах, которая чаще всего...
Імідж держави формується на багатьох рівнях – це й дії органів влади, і міжнародні економічні відносини на рівні компаній, і поводження українських громадян за кордоном. І який із цих...
У нашій країні, як ніколи раніше, гостро стоїть питання формування політичної стратегії, досягнення згоди еліти з основоположних принципів та змісту реформування соціальної системи, подолання існуючого розколу суспільства у ключових...
У політичній психології поняття лідерства — найбільш активно досліджувана тема. Тут накопичений достатній обсяг досліджень, концепцій і спроб теоретичного узагальнення. Проте , у вивченні феномена лідерства, на відміну від...
Вступ Актуальність теми. Проблеми утвердження пріоритету людини в економічній, політичній і духовній сферах у сучасний період розвитку українського суспільства значною мірою пов’язані з узгодженням державного управління та правовим регулюванням...
Вступ Актуальність теми. Для здійснення ефективного управління колективом людей керівник повинен відповідати об’єктивним, різноманітним і досить жорстким вимогам. У його роботі повинні органічно сполучатись науковий підхід з майстерністю спілкування....