referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Нові роботи

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку українського суспільства досить важливою його складовою є система соціальної допомоги. Розвиток державної системи соціальної допомоги передбачає формування моделей, підходів, методів та технологій соціальної...
Актуальність. Український соціум, який прагне досягнути економічних норм споживання розвинутих країн сучасного світу, не може пройти осторонь питань залучення сучасної молоді до гуманітарних стандартів цього світу. Особливо це стосується...
Крижанівська О.П. к.філос.н., доц., Степаненко Г. В. магістр Актуальність. Останніми роками українське суспільство зазнає постійних трансформацій. Відбувається зміна усталених стереотипів та ціннісних координат. На перше місце постає не просто...
Терещенко І. І. канд. пед. наук, доц Полівода А. П. магістрантка В свій час Д.І.Менделєєв висунув ідею про потрійну сутність людини та оточуючого середовища: все, що нас оточує, має...
Немченко А. О. магістр Актуальність теми полягає в тому, що розвиток традицій благодійності в Україні, як і в будь-якій іншій країні, тісно пов’язаний з її історією. Коріння української благодійності...
Постановка проблеми. Сучасний світ робить ставки на глибокі та різноманітні знання, але, окрім когнітивних навичок, учні також потребують розвитку соціально-емоційних навичок, які є не менш важливими для успішної адаптації...
Вступ. У вітчизняній економічній науці питанням корпоративного управління наприкінці мину­лого століття почали приділяти помітну увагу. Це позв’язано з процесами трансформації економіки й об’єктивною необхідністю становлення нової системи відносин заснованої...
Навчальна дисципліна “Римське приватне право” відіграє суттєву роль у підготовці майбутніх юристів-правознавців. Вона за своїм змістом і формою є правовою дисципліною, яка має особливе значення в пропедевтичному аспекті, оскільки...
2 / 04 / 2024
Актуальність проблеми економічної безпеки у XXI ст. визначається її багатовимірністю, динамічністю та багатоаспектністю, що є наслідком змін світового порядку, зростання ролі недержавних акторів, трансформацією її розуміння від економічної безпеки...
2 / 04 / 2024

Популярні роботи

1. Загальні положення Визначення сутності поняття “інвестицій”. Об'єкти інвестиційної діяльності Суб'єкти інвестиційної діяльності Джерела фінансування інвестиційної діяльності 2. Шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні 3. Особливості державного регулювання інвестиційної...
Вступ Актуальність теми. Право на працю є одним із найбільш важливих соціально-економічних прав і визначає можливість людей займатися працею для забезпечення як свого матеріального добробуту, так і духовного розвитку...
18 / 04 / 2023
1. Дослідити значення і походження імені та прізвища – Наталія Чикало (походження (словарі), звідки пішло). 2. Дослідити значення наукових топонімів (назви районів; назви вулиць). Список використаної літератури. 1. Дослідити...
Вступ. 1. Сутність культури та основні культурологічні парадигми 2. Людина в світі культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культурні процеси і явища відрізняються складністю і багатоплановістю. Тому у сучасній...