referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Нові роботи

Актуальність дослідження. Характерними рисами суспільної свідомості пересічної людини в час соціальних трансформацій — у т.ч. нинішнього реформування українського суспільства — є тривога, невпевненість і несталість оцінок. Оскільки психіка не...
Актуальність теми статті пояснюється фактичною нерозробленістю Дарфурської кризи та регіону Великого Африканського Рогу в цілому у вітчизняній політичній науці. За визнанням Організації Об’єднаних Націй (ООН), війна, яка триває у...
Теорія «співтовариства безпеки» пропонує цілісне багатоаспектне уявлення про те, як функціонує світовий механізм забезпечення міжнародно-політичної безпеки. Теорія має не політологічну, а соціологічну основу. Недостатньо досліджена теорія дозволяє застосувати поняття...
Актуальність. В українській соціально-політичній думці існують певні традиції у царині національної ідеї, здійснення спроб моделювання державності. Вельми актуальними для розуміння українського „комплексу бездержавності”, пошуку шляхів його подолання є концепції,...
Актуальність. Перехід України від адміністративно-командної до ринкової економіки, що відбувався в 1990-х рр. під впливом неоліберальної ідеології, супроводжувався різким зменшенням ролі держави в економічних процесах. В той час сформувалося...
Актуальність дослідження. Нагадуванням про недозволенність нехтування болючим етнічним питанням стало різке загострення ненависті на національному ґрунті, приводом для якої стало вбивство групою молодих людей кавказької зовнішності футбольного вболівальника, що...
Новий Закон України від 1 липня 2010 р. № 2398 “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” наділив ряд органів виконавчої влади та місцевого самоврядування повноваженнями державної реєстрації актів цивільного...
24 / 04 / 2024
В умовах нинішньої фінансово-економічної кризи в українському суспільстві відбувається переоцінка багатьох цінностей, їх нове переосмислення в контексті історичного досвіду, в тому числі й щодо підходів до правового регулювання відносин...
24 / 04 / 2024
Постановка проблеми. Становлення і розвиток України як демократичної правової держави, її європейська та світова інтеграція вимагають проведення широкомасштабних реформ в усіх галузях суспільного життя. Обравши для себе шлях країни...
24 / 04 / 2024
Актуальність нижченаведеного доробку витікає з тих глобальних завдань, що стоять перед сучасним людством у самій суті збереження та розвитку соціального — людського фактору, людського капіталу, капіталу культурного та соціального....

Популярні роботи

1. "Риторика" Аристотеля як вершина давньогрецького красномовства Список використаної літератури. 1. "Риторика" Аристотеля як вершина давньогрецького красномовства Різнобічність внеску Аристотеля в риторичну частину сучасної аргументології дотепер заважає оцінити, що...
Вступ. 1. Світові цивілізації в історичній динаміці. 2. Класифікація світових цивілізацій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Світові цивілізації — це етап у історії людства, що відображає певний рівень потреб,...
Вступ Розвиток персоналу є важливою умовою успішної діяльності будь-якої організації. Це особливо справедливо на сучасному етапі, коли прискорення науково-технічного прогресу веде до швидких змін і вимог до професійних знань,...
Вступ. 1. Виникнення писемності та історія розвитку письма. 2. Кодування інформації та класифікація знаків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Документування — це створення документа з виконанням різних методів, способів,...