referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Нові роботи

Проблема ґенези держави і державної влади традиційно посідає одне з пріоритетних місць в загальній системі юридичних наук і насамперед в науці теорії держави і права. У цьому плані розвиток...
16 / 02 / 2024
Ефективне розслідування злочинів неможливе без раціональної організації цієї діяльності, що передбачає обрання оптимальних методів одержання доказової інформації у межах встановлених законом процедур та з урахуванням особливостей механізму слідоутворення. Методика...
16 / 02 / 2024
На сучасному етапі в Україні відбувається переоцінка цінностей і здійснюється орієнтація політичного курсу держав на встановлення єдиних загальнолюдських принципів і стандартів, на їх природні засади, що є значимими для...
16 / 02 / 2024
Праці німецьких мислителів кінця XIX — початку XX століття стали надійним фундаментом сучасної конфліктологічної парадигми, яка є однією з провідних у сучасній соціологічній теорії. Феномен конфлікту в межах соціологічного...
Лібералізація (від лат. — вільний) — це динамічний процес із забезпечення раціональності і незалежності до стереотипів і догм в мисленні, прагнення і здатності до активного самовизначення в світі, заснованого...
Розвиток інституту соціальної роботи невіддільний від суспільної історії. Історико-етнографічні дослідження дово­дять, що перші паростки того, що сьогодні називають соціальною роботою, з’явилися ще в період общинно-родового ладу як інститут общинної...
Зміни, які сталися у політичному житті СРСР та УРСР у кінці 80-х років ХХ ст. серйозно вплинули на культурно-освітнє життя України. Адже демократизація усього суспільства не оминула і демократизацію...
Як вважають провідні вчені-адміністративісти нашої країни адміністративне право України — це галузь права, сукупність (система) правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади...
13 / 02 / 2024
Доброчинність, як одна з форм нада­ння допомоги, виникла, мабуть, з появою людини. Бо особливо під час первинного розвитку, людині необхідно було мати під­тримку зі сторони оточуючих, аби вижити. Наприклад,...

Популярні роботи

Вступ. 1. Основні положення про Товариство взаємного страхування. 2. Утворення Товариства взаємного страхування в Україні, проблеми та перспективи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Громадяни і юридичні особи з метою...
Класифікація мультимедіа Застосування Інструменти мультимедіа Висновок Список літератури Вступ Мультимедіа (Multum + Medium) — одночасне використання різних форм подання інформації і її обробок у єдиному об'єкті-контейнері. Наприклад, в одному...
Виділення такої важливої умови, як правомірності та об´єктивності прийняття рішень у справах про адміністративні правопорушення загалом та у справах про адміністративні правопорушення за ст. 178 Кодексу України про адміністративні...
26 / 01 / 2018
І. Богдан Хмельницький: Легенда виникнення ім’я та прізвища; Біографія гетьмана. II. Тарас Григорович Шевченко: Біографія поета; Слово Олеся Гончара про письменника. III. Заключна частина І. Богдан Хмельницький Народився близько...