referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Співвідношення інвестиційної та загальної стратегії підприємства

Поняття «інвестиційна стратегія» в сучасній економічній літературі тлумачиться як формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності і вибір найефективніших шляхів їх досягнення. Інвестиційна стратегія визначає можливості поліпшення результатів господарювання суб’єкта за допомогою інвестицій, тобто окреслює напрями інвестування з метою одержання прибутку і збільшення власних активів.

По відношенню до загальної стратегії економічного розвитку інвестиційна стратегія носить підпорядкований характер і повинна погоджувати з нею цілі та етапи реалізації. Зазначимо, що інвестиційну стратегію можна розглядати і як процес стратегічного управління інвестиційною діяльністю. В цьому випадку він включатиме в себе: — тактичне управління інвестиційною діяльністю шляхом формування інвестиційного портфелю; — оперативне управління інвестиційною діяльністю шляхом оперативного керування окремими інвестиційними проектами та програмами.

Основні ознаки інвестиційної стратегії подані в табл. 1.

Таблиця 1. Основні ознаки інвестиційної стратегії

Сутність Інвестиційна стратегія — це комплекс рішень, планів і заходів, пов’язаних із ефективним управлінням інвестиційними потоками.
Призначення Підтримка корпоративної, ділової й функціональних стратегій підприємства при управлінні матеріальними, супутніми інформаційними й фінансовим потоками, в тому числі інвестиційними
Г оловне завдання Формування зв’язку між стратегіями корпоративного, ділового й функціонального рівня для ефективного у правління матеріальними, супутніми інформаційними й фінансовими потоками
Об’єкт Інвестиційний потік
Складові 1.     стратегія реального інвестування

2.         стратегія фінансового інвестування

3.  стратегія інноваційного інвестування

Спрямованість Переміщення інвестиційного потоку з оптимальними витратами

Отже, інвестиційна стратегія підприємства є системною концепцією, яка пов’язує і спрямовує розвиток її інвестиційної діяльності.

Існує два види інвестиційної стратегії. Активна інвестиційна стратегія забезпечує зростання прибутковості до середньогалузевого рівня вкладень та передбачає відбір і реалізацію різних інноваційних проектів. За такої стратегії інвестор оцінює альтернативні інвестиційні проекти, проводить їх техніко- економічне обґрунтування, селекціонує їх, відбирає найперспективніші й формує відповідний інвестиційний портфель. Пасивна інвестиційна стратегія передбачає підтримку незмінного рівня розвитку підприємства. Реалізуючи цю стратегію, інвестор прагне зберегти вже досягнутий ним рівень показників своєї господарської діяльності за рахунок інвестицій.

Розробка інвестиційної стратегії відіграє значну роль у забезпеченні ефективного розвитку підприємства.

Основні положення, що характеризують роль розроблення інвестиційної стратегії:

—         забезпечує механізм реалізації довгострокових загальних та інвестиційних цілей майбутнього економічного та соціального розвитку підприємства в цілому й окремих його структурних одиниць.

—         дозволяє оцінити інвестиційні можливості підприємства.

—         забезпечує можливість швидкої реалізації нових перспективних інвестиційних можливостей, які виникають у процесі динамічних чинників зовнішнього економічного середовища.

—         враховує заздалегідь можливі варіації розвитку неконтрольованих підприємством чинників зовнішнього інвестиційного середовища і дозволяє звести до мінімуму їхні негативні наслідки для діяльності підприємства.