referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Роль і завдання управління матеріальними ресурсами і запасами

Управління запасами — це забезпечення та підтримування оптимальної кількості й видів фізичних ресурсів, необхідних для реалізації стратегічного плану організації. Важливість управління запасами пояснюється тим, що виробництво — це потік матеріальних ресурсів через процес, який змінює форму цих матеріалів, перетворюючи їх на готову продукцію.

Підтримка запасів на певному рівні необхідна для одержання вигоди від знижок за кількість, забезпечення більш ефективного фун­кціонування підприємства і більш повного задоволення запитів спо­живачів, створення економічних умов використання обладнання, тобто оптимізації сукупного запасу. Виконання цього завдання ба­зується на таких вимогах.

  • Величина запасів товарів на базах та складах повинна бути до­статньою для безперервного забезпечення споживачів усіма необхід­ними ресурсами у вигідні для них терміни, що відповідає попиту за часом і якістю матеріалів.
  • Розмір запасів має бути мінімальним за умови обов’язкового виконання першої вимоги.
  • Обсяг матеріальних цінностей, що утворює товарний запас, повинен забезпечувати оптимізацію сукупного запасу.
  • Товарний запас має характеризуватись високою саморегуля­цією, щоб оперативно відреагувати на попит і потребу в ньому підприємства.

Утворення і збереження товарного запасу пов’язане з мінімумом витрат на ці процеси.

Оптимальне управління запасами повинне забезпечити приско­рення їх обігу, яке може бути досягнуто:

  • при постійному зниженні нормативу запасу;
  • при оперативному маневруванні в залученні до господарського обігу використання понаднормативних запасів.