referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Методи управління запасами

Системи управління запасами можна класифікувати по характеру рухи потоку матеріалів від постачальника до покупця.

Існують дві основні категорії систем. Одна охоплює виробництво і постачання, де покупець є кінцевим одержувачем товару. Інша пов’язана з транспортуванням і сервісом, коли сам покупець вносить вклад в шуканий процес.

Проста модель — коли матеріал від постачальника поступає в систему, переробляється і передається покупцеві. Відмінність в моделях виникає із-за різного підходу до ведення запасів.

Модель 1. Найпоширеніша система. Її перевага для виробництва в тому, що досягається максимальна ефективність виробничого процесу, оскільки постачання сировини гарантовані і немає необхідності швидко реагувати на зміни купівельного попиту — для цього створюються запаси. Запаси в даному випадку «ізолюють» виробництво від негараздів як постачань, так і попиту. Така ж модель застосовується у сфері роздрібного розподілу, де запас товарів міститься на складі, виноситься в міру необхідності на прилавки і зберігається на них, знову ж таки у вигляді запасу, поки не буде розкуплений.

Використання запасу для ізоляції різних етапів один від одного значно спрощує управлінську роботу, але одночасно з цим вносить свої обмеження і незручності. Найочевиднішою проблемою є вартість зберігання запасів. Ця модель може застосовуватися лише в умовах, коли існує попит на певний асортимент продуктів. У разі виготовлення на замовлення запас готової продукції не може бути створений ні за яких умов.

  • Модель 2. Великі витрати на зберігання запасів змусили багато організацій скорочувати або зовсім відмовлятися від запасів сировини і матеріалів, організовуючи постачання так, щоб вони в точності відповідали попиту з боку виробництва. Виробництво тепер знаходиться в критичній залежності від надійності джерела постачань, а ця надійність зазвичай досягається за рахунок збільшення запасів у постачальника.
  • Модель 3. Ця модель застосовна в будь-якій ситуації, коли покупець готовий чекати постачання, коли процес виробництва дуже короткий або коли продукт виготовляється по специфікації покупця і тому не може в готовому виді зберігатися в запасі. По цій моделі працюють більшість підприємств важкого машинобудування і цивільного будівництва, хоча величина запасів сировини і матеріалів може бути різною. До інших прикладів можна віднести деякі виробництва сфери послуг — індивідуальне пошиття одягу або ручне виробництво меблів з цінних порід дерева. У останньому випадку запас сировини є фактично частиною виробничого процесу, оскільки дерево повинне «відлежатися» в запасі, для того, щоб висохнути, і тільки потім воно стає придатним до обробки.
  • Модель 4. Існують фірми посилочної торгівлі, які приймають замовлення на доставку товарів поштою. Вони дають рекламу продукту, приймають замовлення, передають їх виробникові, який потім виготовляє і доставляє продукт. Фірма просто займається адмініструванням замовлень і, якщо гроші за продукт платяться вперед, отримує свій відсоток в період між отриманням замовлення і оплатою рахунку виробника.