referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Організація діяльності та завдання особового складу підрозділів поліції під час проведення масових заходів

Основними завданнями поліції в цих умовах:

 • забезпечення успішного проведення заходів;
 • суворе дотримання учасниками заходів встановлених правил поведінки;
 • попередження і припинення можливих злочинів, порушень громадського порядку;
 • надання допомоги іншим державним органам у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки;
 • недопущення ослаблення охорони громадського порядку на інших територіях населеного пункту.

Виходячи з накопиченого досвіду діяльності поліції під час проведення масових заходів можна констатувати, що процес організації і забезпечення громадського порядку поділяється на три етапи:

 • підготовчий — який починається з моменту отримання завдання на забезпечення охорони громадського порядку при проведенні масового заходу;
 • виконавчий — охоплює дії нарядів і керування ними безпосередньо при проведенні масового заходу;
 • заключний — здійснюється шляхом згортання сил і засобів та зосередження їх у призначених пунктах і підведення підсумків несення служби.

Підготовчий етап охорони громадського порядку:

 1. З’ясовується характер і особливості масового заходу.
 2. Проводиться оцінка оперативної обстановки.
 3. Розробляється план ОГП.
 4. Створюються органи управління.
 5. Проводиться рекогносцировка місцевості.
 6. Здійснюється підготовка особового складу та технічних засобів до несення служби.
 7. Проводиться заключний інструктаж з особами, відповідальними за ОГП на конкретних дільницях з уточненням їх функціональних обов’язків.

За результатами рекогносцирувань розробляється план забезпечення охорони громадського порядку та безпеки, який повинен містити десять розділів:

 1. Зміст, програма заходу, місце, час його проведення, оперативна інформація.
 2. Підготовчі, організаційно-практичні та оперативні заходи.
 3. Склад, графік роботи оперативного штабу (робочої групи), виїзних штабів на об’єктах проведення заходів.
 4. Загальний розрахунок сил та засобів, що залучаються від конкретного органу, підрозділу поліції.
 5. Території проведення заходу, які залежно від обсягів місцевості поділяються на зони, сектори, дільниці та закріплюються за певними нарядами; чисельність нарядів та від яких органів і підрозділів поліції, вищих навчальних закладів МВС вони залучаються; вихідні дані та позивні старших (керівників) нарядів, час виставлення нарядів.
 6. Чисельність та місце розташування загальних резервів на випадок непередбачених обставин.
 7. Дії нарядів поліції при виникненні непередбачених обставин.
 8. Конкретні завдання начальникам структурних підрозділів, керівництву міськрайлінорганів щодо забезпечення охорони громадського порядку та безпеки під час проведення масового заходу.
 9. Організація управління силами та засобами (контроль за дотриманням розрахунку сил та засобів, відповідальна особа, на яку покладається загальне керівництво всіма нарядами; картка (схема) зв’язку).
 10. Заходи з контролю.

Виконавчий період охоплює діяльність особового складу під час проведення масового заходу, протягом якого особливо проявляються підготовленість нарядів, організаційні здібності керівників НП, знання основ тактики ОГП, уміння здійснювати оперативне управління підрозділами й нарядами в різних ситуаціях.

У зазначений період організовується управління нарядами, вводяться передбачені планом обмеження руху транспорту та пішоходів, організовується пропускний режим на КПП та турнікетах, реалізуються заходи адміністративного попередження, припинення і стягнення, що передбачені діючим законодавством, затримуються та видаляються громадяни, що порушили встановлені правила, здійснюється маневр силами і засобами, використовується резерв, штабом постійно контролюється виконання наказів і команд, здійснюється взаємодія всіх зацікавлених представників.

Заключний етап здійснюється шляхом:

 • згортання сил і засобів та зосередження їх в призначених місцях
 • зняття встановлених режимних обмежень
 • прибуття особового складу на місце розміщення органу, підрозділу поліції (на базу).
 • підведення підсумків роботи.

Основними видами нарядів, що залучаються до несення служби із забезпечення правопорядку під час масових заходів, є:

 • патруль (П) — рухомий наряд у складі двох-трьох працівників поліції; до складу наряду можуть залучатися як поліцейські, так і військовослужбовці внутрішніх військ; входить до складу патрульної групи;
 • патрульна група (ПГ) — наряд у складі двох або більше патрулів під керівництвом старшого групи, які несуть службу на зовнішньому периметрі території, де відбуваються масові заходи;
 • пост охорони порядку (спостереження) (ПО) — визначене місце або ділянка місцевості, де працівники поліції виконують покладені на них обов’язки; пост, як правило, виставляється на кордоні території проведення масового заходу з метою нагляду як за поведінкою, пересуванням учасників заходу, так і за перекриттям (пропуском) руху в найбільш уразливих місцях;
 • патруль для нагляду за дорожнім рухом (ПНР) — наряд для забезпечення контролю за безпекою руху автотранспорту та учасників (пішоходів) у межах території проведення масового заходу;
 • контрольно-пропускний пункт (КІШ) виставляється для забезпечення пропускного режиму або обмеження руху транспорту і пішоходів у конкретному місці проведення масового заходу, як правило, при урочистих масових та спортивно-видовищних заходах (наприклад, під час параду);
 • наряд супроводження (НС) призначений для забезпечення охорони громадського порядку та безпеки під час організованого збору учасників масового заходу, здійснення ними вуличного походу та їх евакуації;
 • заслін (З), поліцейський ланцюжок (ПЛ) — наряд, який виконує завдання з блокування (перекриття) окремих напрямків або певної ділянки місцевості, де проводиться масовий захід;
 • група застосування спеціальних засобів (ГЗСЗ) — наряд, який виконує завдання із запобігання та припинення групових порушень громадського порядку, масових заворушень, випадків групового хуліганства тощо, які можуть виникнути під час проведення масового заходу;
 • група фіксації, документування можливих правопорушень (ГД) забезпечує фіксацію подій, пов’язаних з проведенням масових заходів; група складається зі штатних працівників дізнання, НДЕКЦ та інших служб і підрозділів;
 • резерв (Р) — наряд, призначений для вирішення завдань, що раптово виникають під час проведення масового заходу, посилення певних нарядів або їх заміни; як правило, зосереджується поблизу найбільш уразливих місць проведення масового заходу;
 • оперативно-пошукові групи (ОПГ) — для розкриття та припинення злочинів по гарячих слідах; групи складаються з працівників оперативних служб (карного розшуку, оперативної служби тощо);
 • група забезпечення (ГЗ) — для надання допомоги основним силам у забезпеченні охорони громадського порядку та безпеки; група складається з працівників Державтоінспекції, відомчої медичної служби;
 • група розбору із затриманими правопорушниками (ГРП) складається з фахівців карного розшуку, дізнання, слідства.

ВИСНОВКИ:

Основними завданнями поліції в цих умовах: забезпечення успішного проведення заходів; суворе дотримання учасниками заходів встановлених правил поведінки; попередження і припинення можливих злочинів, порушень громадського порядку; надання допомоги іншим державним органам у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки; недопущення ослаблення охорони громадського порядку на інших територіях населеного пункту.

Виходячи з накопиченого досвіду діяльності поліції під час проведення масових заходів можна констатувати, що процес організації і забезпечення громадського порядку поділяється на три етапи: підготовчий — який починається з моменту отримання завдання на забезпечення охорони громадського порядку при проведенні масового заходу; виконавчий — охоплює дії нарядів і керування ними безпосередньо при проведенні масового заходу; заключний — здійснюється шляхом згортання сил і засобів та зосередження їх у призначених пунктах і підведення підсумків несення служби.