referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Особливості забезпечення громадського порядку під час проведення спортивних заходів

Законодавство у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів базується на Конституції України і складається з Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів, а також із законів України «Про фізичну культуру і спорт», «Про участь громадян у охороні громадського порядку і державного кордону», «Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів» та інших нормативно-правових актів.

Цей Закон визначає організаційно-правові особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням на території України футбольних матчів, що організовуються відповідно до національних та міжнародних вимог.

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

глядач — фізична особа, яка відвідує футбольний матч з метою його перегляду;

громадська безпека — стан захищеності життєво важливих інтересів суспільства, сконцентрованих у його матеріальних і духовних цінностях, від джерел небезпеки природного або штучного характеру під час підготовки та проведення футбольних матчів, за якого забезпечується запобігання загрозам заподіяння шкоди такими джерелами небезпеки;

громадський порядок — сукупність суспільних відносин, що забезпечують нормальні умови життєдіяльності людини, діяльності підприємств, установ і організацій під час підготовки та проведення футбольних матчів шляхом встановлення, дотримання і реалізації правових та етичних норм;

оператор спортивної споруди — особа, яка на законних підставах здійснює діяльність з управління спортивною спорудою;

організатор футбольного матчу — Міжнародна федерація футбольних асоціацій (далі — ФІФА), Об’єднання європейських футбольних асоціацій (далі — УЄФА), Федерація футболу України, їх колективні члени, під егідою яких проводиться футбольний матч, а також інші організації або фізичні особи, які на законних підставах виконують функції щодо організації футбольного матчу;

служба безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) — спеціальна служба (підрозділ, група осіб), створена оператором спортивної споруди або футбольним клубом, яка відповідає за здійснення заходів безпеки під час проведення футбольного матчу. Керівник служби безпеки спортивної споруди здійснює загальне керівництво волонтерами, стюардами, контролерами, безпосередньо взаємодіє з керівниками органів поліції та підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій України;

спеціальні суб’єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки — Міністерство поліції України та Міністерство надзвичайних ситуацій України в особі їх органів або підрозділів, які у встановленому законодавством порядку та у межах своєї компетенції відповідають за забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольного матчу;

стратегія безпеки спортивної споруди — документація, розроблена оператором спортивної споруди за участю органів поліції та державного пожежного нагляду, що передбачає порядок організації та проведення футбольних матчів на даній спортивній споруді, у тому числі підтримання громадського порядку та громадської безпеки, пожежної безпеки, надання невідкладної допомоги, евакуації;

стюард — фізична особа, яка пройшла відповідну підготовку та на договірній основі виконує допоміжні функції з підтримання громадського порядку та громадської безпеки на території спортивної споруди;

футбольний матч — спортивне змагання з футболу між двома командами, що відбувається відповідно до Правил гри, затверджених Міжнародною радою футбольних асоціацій.

Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв’язку з підготовкою та проведенням на території України футбольних матчів у межах чемпіонату, першості, Кубка України та Суперкубка України серед команд професіональних клубів, а також футбольних матчів під егідою ФІФА та/або УЄФА.

Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів здійснюється на принципах:

 • законності;
 • запобігання проявам насильства та неналежній поведінці з боку глядачів, антисоціальним та расистським проявам;
 • пріоритетності превентивних заходів;
 • формування доброзичливих відносин між всіма суб’єктами правовідносин у сфері підготовки та проведення футбольних матчів;
 • взаємної поваги та пошуку компромісних рішень;
 • відкритості та гласності;
 • відповідальності за виконання прийнятих зобов’язань.

Футбольний матч проводиться на території спортивної споруди, призначеної для занять футболом.

Під час проектування, будівництва, реконструкції, утримання та експлуатації спортивної споруди, призначеної для занять футболом, повинні дотримуватися вимоги щодо її безпеки, встановлені відповідно до закону.

Вимоги щодо безпеки спортивної споруди, зокрема, передбачають:

 • відповідність технічного стану споруди її цільовому призначенню;
 • наявність інфраструктури, необхідної для забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, у тому числі для надання невідкладної допомоги;
 • відповідність споруди нормам пожежної безпеки, будівельно — архітектурним, санітарно-гігієнічним, екологічним нормам.

Кожна спортивна споруда, призначена для занять футболом, повинна відповідати таким критеріям:

 • мати розроблені та затверджені у встановленому законодавством порядку стратегію забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, правила (інструкції) дотримання громадського порядку та громадської безпеки (у тому числі правила поведінки глядачів), план евакуації;
 • мати приміщення (не менше двох) з функцією пункту невідкладної або першої медичної допомоги з необхідним обладнанням та легким доступом з приміщень споруди і прилеглої території;
 • передбачати чіткий розподіл глядацьких місць на відокремлені частини (сектори);
 • мати відокремлену ложу для почесних гостей з окремим входом;
 • бути обладнаною системою відеоспостереження за територією споруди і прилеглими територіями, а також технічними засобами фіксації результатів відеоспостереження;
 • бути обладнаною системою громадського оповіщення;
 • бути обладнаною диспетчерським пунктом з можливістю управління системою відеоспостереження, телефонним зв’язком та системою гучного мовлення;
 • бути обладнаною інформаційними табло та стендами з правилами поведінки глядачів, планом евакуації (українською та англійською мовами);
 • передбачати шляхи проїзду спеціальної техніки, у тому числі авто­мобілів органів поліції, швидкої медичної допомоги та підрозділів ДСНС, а також місця для їх паркування;
 • мати обладнання, необхідне для використання електронного квитка, у тому числі систему турнікетів;
 • мати кімнати зберігання або камери схову предметів, заборонених для пронесення на територію споруди, у разі їх вилучення;
 • мати приміщення для роботи поліції та окреме приміщення для тимчасового тримання правопорушників на час проведення футбольного матчу;
 • мати приміщення для роботи координаційного штабу.

З метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки відповідно до закону до спортивних споруд можуть встановлюватися також інші критерії.

Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки при підготовці до проведення футбольного матчу здійснюється на підставі стратегії забезпечення громадського порядку та громадської безпеки спортивної споруди, а також плану забезпечення громадського порядку та громадської безпеки футбольного матчу.

Стратегія забезпечення громадського порядку та громадської безпеки затверджується у встановленому законодавством порядку щодо кожної спортивної споруди окремо і переглядається не рідше одного разу на три роки.

На підставі стратегії забезпечення громадського порядку та громадської безпеки перед кожним футбольним матчем у встановленому законодавством порядку розробляється план забезпечення громадського порядку та громадської безпеки футбольного матчу, у якому передбачаються забезпечення належних технічних норм, медичного обслуговування, евакуації, розподіл обов’язків між операторами спортивної споруди, організаторами матчу і спеціальними суб’єктами забезпечення громадського порядку та громадської безпеки.

Суб’єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з проведенням футбольних матчів

Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з проведенням футбольних матчів покладається на:

 • оператора спортивної споруди;
 • організатора футбольного матчу;
 • спеціальних суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;
 • футбольні клуби;
 • місцеву державну адміністрацію та орган місцевого самоврядування.

Функції з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки під час проведення футбольних матчів на території України під егідою ФІФА, УЄФА, Федерації футболу України та її колективних членів покладаються на організаторів матчів, операторів спортивних споруд, футбольні клуби, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, органи поліції, територіальні органи та підрозділи ДСНС та інші органи відповідно до компетенції.

Для виконання допоміжних функцій із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів можуть залучатися обслуговуючий персонал оператора спортивної споруди (волонтери, стюарди, контролери), працівники суб’єктів охоронної діяльності, що мають відповідні ліцензії, а також члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

Футбольні матчі поділяються на матчі підвищеного та звичайного ступеня ризику.

До футбольних матчів підвищеного ступеня ризику належать: фінальні етапи клубних змагань УЄФА, півфінали і чвертьфінали Кубка УЄФА, матчі Ліги чемпіонів, відбіркового та фінального турнірів чемпіонату світу і Європи, півфінали та фінали розіграшу Кубка України, матчі розіграшу Суперкубка України і Золотий матч за звання чемпіона України;

матчі, де передбачається присутність посадових та інших осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;

матчі, під час яких передбачається повне заповнення спортивної споруди глядачами або на яких очікується присутність більш як 15 тис. таких осіб;

матчі, на яких передбачається велика кількість глядачів-уболівальників з держави, команда якої бере участь у матчі (далі — команда-гостя), і глядачів- уболівальників, що проживають у державі, де проводиться такий матч.

До матчів звичайного ступеня ризику належать усі інші футбольні матчі. Суб’єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки відповідно до компетенції забезпечують безпеку глядачів, представників футбольних клубів, арбітрів, делегатів міжнародних організацій та в разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі на спортивній споруді та прилеглій до неї території їх евакуацію.

Організатор футбольного матчу, оператор спортивної споруди та футбольний клуб забезпечують громадський порядок та громадську безпеку на території спортивної споруди, її трибунах, а органи поліції — на прилеглій до спортивної споруди території, шляхах евакуації глядачів та в громадських місцях населеного пункту, де проводиться футбольний матч, якщо іншого не вимагає характер матчу або перебіг подій під час його проведення.

Територіальні органи та підрозділи ДСНС здійснюють нагляд (контроль) за забезпеченням пожежної та техногенної безпеки, станом шляхів евакуації глядачів під час проведення планових та позапланових перевірок (заходів) (у тому числі оперативно-технічних оглядів спортивної споруди та прилеглої до неї території до початку футбольних матчів), організацію виведення постраждалих осіб з осередку ураження в разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі на спортивній споруді та прилеглій до неї території, ліквідують надзвичайну ситуацію або пожежу та окремі їх наслідки.

Місцеві держадміністрації в межах визначених Конституцією і законами України повноважень здійснюють на відповідній території державний контроль за додержанням громадського порядку у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів, фінансування заходів, пов’язаних з охороною громадського порядку, а також реалізують інші передбачені законом повноваження щодо забезпечення громадського порядку, у тому числі сприяють діяльності аварійно-рятувальних служб.

Органи місцевого самоврядування реалізують передбачені законом повноваження щодо забезпечення законності та правопорядку, у тому числі здійснюють у встановленому законом порядку контроль за забезпеченням громадського порядку під час проведення футбольних матчів, а також вживають необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону.

Для взаємодії сил і засобів, що залучаються до забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольного матчу, утворюється координаційний штаб із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у складі представників організатора футбольного матчу, органів поліції (СБУ, Управління державної охорони, якщо заплановано участь посадових та інших осіб, щодо яких здійснюється державна охорона), територіальних органів та підрозділів ДСНС, служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу), оператора спортивної споруди, місцевої держадміністрації, органу місцевого самоврядування, органу охорони здоров’я та інших осіб.

Члени координаційного штабу повинні бути забезпечені засобами зв’язку і спостереження для своєчасного реагування на непередбачувану ситуацію.

Оператор спортивної споруди та/або відповідний футбольний клуб створюють службу безпеки спортивної споруди (футбольного клубу), яка відповідає за здійснення заходів безпеки під час проведення футбольного матчу, та визначають відповідальну за здійснення таких заходів особу (далі — керівник служби безпеки), на яку покладаються функції із загального керівництва обслуговуючим персоналом.

Керівник служби безпеки безпосередньо взаємодіє з керівниками органів поліції, територіальних органів та підрозділів ДСНС.

Не пізніше ніж за чотири години до початку футбольного матчу залежно від ступеня ризику та інших обставин суб’єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки в межах своїх повноважень, визначених законодавством, розпочинають здійснювати заходи щодо забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки на спортивній споруді та прилеглій до неї території.

Проведення футбольного матчу на спортивній споруді здійснюється за наявності:

 • стратегії забезпечення громадського порядку та громадської безпеки спортивної споруди, яка переглядається не рідше одного разу на три роки;
 • акта про відповідність спортивної споруди встановленим нормам, який складається щороку за участю представників місцевого органу виконавчої влади, органів поліції та територіальних органів ДСНС;
 • плану забезпечення громадського порядку та громадської безпеки футбольного матчу, розробленого перед футбольним матчем оператором спортивної споруди за участю суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;
 • протоколу про можливість проведення на спортивній споруді футбольного матчу, який підписується за результатами оперативно-технічного огляду такої споруди представниками всіх суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки перед кожним матчем;
 • правил поведінки глядачів на спортивній споруді (далі — правила поведінки глядачів), затверджених у встановленому порядку;
 • правил пожежної безпеки (інструкції з пожежної безпеки на спортивній споруді), порядку надання медичної допомоги постраждалим особам, евакуації осіб у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі.

Організатор футбольного матчу не менш як за шість годин до його початку проводить з представниками Федерації, футбольних клубів, оператора спортивної споруди, органів поліції, територіальних органів та підрозділів ДСНС, інших залучених до забезпечення громадського порядку та громадської безпеки органів (далі — залучені органи) нараду, під час якої уточнюються завдання всіх суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки і залучених органів, визначається порядок взаємодії в разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі.

Утворена з числа представників усіх суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки робоча комісія проводить не пізніше ніж за чотири години до початку футбольного матчу (залежно від його характеру, погодних та інших умов, що можуть вплинути на забезпечення безпеки учасників матчу, глядачів та інших осіб) оперативно-технічний огляд спортивної споруди та прилеглої до неї території, перевірку стану підготовки обслуговуючого персоналу, узагальнює інформацію про кількість проданих квитків та виданих оператором спортивної споруди дозволів на в’їзд на територію споруди транспортних засобів, здійснює заходи щодо усунення виявлених недоліків.

Оператор спортивної споруди обладнує на ній диспетчерський пункт та забезпечує його функціонування.

Повідомлення, які оголошуються диктором на спортивній споруді, повинні бути лаконічні і не можуть використовуватися для політичних заяв та підтримки футбольних команд.

Глядачі, присутні на спортивній споруді, повинні бути поінформовані про необхідність дотримання громадського порядку і правил пожежної безпеки та про недопущення їх переходу з одного сектору до іншого.

На випадок виникнення чи загрози виникнення надзвичайної ситуації або пожежі організатори футбольного матчу заздалегідь розробляють тексти повідомлень, що погоджуються із спеціальними суб’єктами забезпечення громадського порядку та громадської безпеки і залученими органами.

Для оголошення повідомлень під час проведення міжнародного футбольного матчу залучається диктор, який володіє відповідною іноземною мовою.

До диспетчерського пункту забезпечується доступ представників органів поліції, територіальних органів та підрозділів ДСНС для невідкладних

повідомлень у разі виникнення чи загрози виникнення надзвичайної ситуації або пожежі.

Оператор спортивної споруди забезпечує такий її стан, щоб усі ворота для заїзду (виїзду) транспортних засобів спеціалізованого та спеціального призначення і проходу глядачів відчинялися назовні для вільного виїзду і виходу та залишалися відчиненими протягом усього часу перебування їх на спортивній споруді.

З метою недопущення проникнення на спортивну споруду осіб, які не мають квитків, або порушників громадського порядку ворота спортивної споруди можуть зачинятися за допомогою замкових механізмів, що не повинні відчинятися (зачинятися) ключем.

Біля воріт спортивної споруди під час проведення футбольного матчу і після його закінчення повинні постійно перебувати контролери для забезпечення вільного проходу глядачів у разі їх евакуації.

Пропуск на спортивну споруду глядачів — уболівальників команди-гості та їх розташування у відведених секторах проводиться завчасно, як правило, з окремого входу на спортивну споруду.

Порядок розповсюдження квитків на футбольний матч повинен погоджуватися з органом поліції, на території обслуговування якого відбуватиметься матч.

На квитку на футбольний матч друкуються інформація про матч, найменування футбольних команд, план спортивної споруди та секторів, їх номери, номери ряду і місця, а також витяг з правил поведінки глядачів та відомості про процедуру перевірки їх дотримання. Квиток повинен бути захищений від підроблення.

Використання перепусток на футбольний матч заборонено.

З урахуванням кількості місць на спортивній споруді організатор футбольного матчу в разі потреби зобов’язаний виділити глядачам — уболівальникам команди-гості не менш як 5 відсотків місць загальної місткості спортивної споруди в одному або кількох її секторах згідно із заявкою, поданою не пізніше ніж за п’ять днів до початку матчу.

Здійснення заходів щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки припиняється після від’їзду із спортивної споруди футбольних команд, арбітрів, уповноваженого представника Федерації та служби допінг-контролю, залишення глядачами трибун та розосередження їх у межах населеного пункту.

Обов’язками організатора футбольного матчу є:

 • своєчасне не пізніше ніж за тиждень до його початку письмове інформування органів поліції, територіальних органів ДСНС, місцевої держадміністрації, органу місцевого самоврядування про дату і час проведення матчу, кількість проданих квитків та очікувану чисельність глядачів — уболівальників команди-гості з метою здійснення заходів щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;
 • інформування глядачів до початку матчу шляхом розміщення інформаційних повідомлень (у тому числі в засобах масової інформації) про обов’язковість дотримання громадського порядку і правил пожежної безпеки, можливе запровадження обмежень на спортивній споруді в разі вчинення протиправних дій, зокрема порушення правил поведінки глядачів і правил пожежної безпеки, а також про порядок виходу із спортивної споруди;
 • видання інформаційних бюлетенів, організація зустрічей глядачів з гравцями і тренерами футбольних команд, здійснення інших заходів для налагодження доброзичливих відносин між членами футбольних клубів, глядачами і обслуговуючим персоналом, залучення їх до здійснення заходів щодо забезпечення дотримання правил поведінки глядачів і правил пожежної безпеки, організація поїздок на виїзні змагання, надання допомоги в разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі;
 • забезпечення у взаємодії з органами поліції, місцевою держадміністрацією, органом місцевого самоврядування безпеки глядачів, представників футбольних клубів, арбітрів, делегатів міжнародних організацій;
 • здійснення заходів щодо недопущення на територію спортивної споруди глядачів, які не мають відповідного квитка, відмовляються від огляду працівниками органів поліції, служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) або представниками обслуговуючого персоналу, порушують встановлені правилами поведінки глядачів обмеження щодо пронесення на територію спортивної споруди заборонених предметів і речовин, перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, та тих, що не досягли 14-річного віку і перебувають без супроводу дорослих, а також тих, що були виведені у встановленому законодавством порядку за межі спортивної споруди під час матчу;
 • припинення неправомірних дій глядачів, зокрема безпосередньо на трибунах спортивної споруди, із залученням осіб, на яких покладено обов’язки із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території спортивної споруди;
 • здійснення інших передбачених законодавством заходів.

Обов’язками оператора спортивної споруди є:

 • розроблення за участю спеціальних суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки і затвердження за погодженням із зазначеними суб’єктами стратегії забезпечення громадського порядку та громадської безпеки спортивної споруди;
 • затвердження за погодженням із спеціальними суб’єктами забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, територіальними органами ДСНС правил поведінки глядачів і правил пожежної безпеки, які повинні бути розміщені на вході до спортивної споруди та в інших доступних для ознайомлення місцях, а також порядку надання медичної допомоги постраждалим особам, евакуації осіб у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі;
 • розроблення перед кожним футбольним матчем за участю його організатора та суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки і затвердження за погодженням із зазначеними суб’єктами плану забезпечення громадського порядку та громадської безпеки футбольного матчу;
 • забезпечення відповідності спортивної споруди визначеним законодавством нормам та критеріям;
 • створення належних умов для діяльності спеціальних суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;
 • облаштування та забезпечення вільного в’їзду на територію спортивної споруди транспортних засобів спеціальних суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, а до ігрової зони автомобілів швидкої медичної допомоги, територіальних органів та підрозділів ДСНС, транспортних засобів технічного обслуговування спортивної споруди, а також облаштування місць для їх паркування;
 • визначення і виділення для працівників органів поліції, СБУ та Управління державної охорони необхідної кількості місць з метою забезпечення безпеки посадових та інших осіб, щодо яких здійснюється державна охорона (за окремою схемою для кожної спортивної споруди);
 • виділення під час проведення футбольного матчу приміщень для роботи координаційного штабу з відповідним комунікаційним обладнанням та облаштування приміщень (не менше двох) для розміщення пункту невідкладної або першої медичної допомоги;
 • установлення обладнання, необхідного для використання електронного квитка, у тому числі турнікетів, та виділення кімнат для зберігання або камер схову предметів і речовин, заборонених для пронесення на територію спортивної споруди правилами поведінки глядачів, у разі їх вилучення;
 • виділення та облаштування приміщень для роботи органів поліції і окремого приміщення для тимчасового тримання правопорушників на час проведення футбольного матчу;
 • оснащення спортивної споруди всередині та ззовні достатньою кількістю телекамер для спостереження за поведінкою глядачів і проведення моніторингу ситуації на прилеглій до спортивної споруди території, обладнання системи спостереження засобами відеозапису, фіксування перебігу подій на спортивній споруді, прилеглій до неї території, здійснення управління системою спостереження та моніторингу подій, забезпечення збереження матеріалів відеозапису протягом місяця після проведення матчу;
 • належна підготовка обслуговуючого персоналу та забезпечення його необхідної кількості для виконання допоміжних функцій із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, а також дотримання правил пожежної безпеки, надання глядачам допомоги в пошуку місць, зазначених у квитках, проведення огляду глядачів та їх речей з метою недопущення пронесення предметів і речовин, заборонених для пронесення на територію спортивної споруди;
 • ініціювання в установленому законом порядку заборони або обмеження продажу на території спортивної споруди алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива у скляній тарі під час проведення футбольного матчу.

Обов’язками футбольного клубу є:

 • завчасне, але не пізніше ніж за два дні до дня проведення футбольного матчу, повідомлення органів поліції про організований виїзд глядачів з обов’язковим зазначенням їх кількості, виду транспортних засобів, дати і часу виїзду та прибуття, контактних осіб;
 • проведення в день, що передує футбольному матчу, працівником служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) та представником оператора спортивної споруди навчання з обслуговуючим персоналом, залученим до забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, з метою його ознайомлення з планом спортивної споруди та відпрацювання порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі, здійснення заходів щодо припинення неправомірних дій глядачів.

Обов’язками працівників служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) є:

 • надання допомоги органам поліції у забезпеченні громадського порядку та громадської безпеки;
 • інформування органів поліції про вчинені або такі, що готуються, злочини та адміністративні правопорушення, здійснення разом з ними заходів щодо запобігання злочинам і адміністративним правопорушенням та їх припинення;
 • участь у рятуванні та евакуації людей і майна в разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі, а також надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків, злочинів чи правопорушень;
 • ознайомлення працівників спеціальних суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки з планом спортивної споруди і порядком дій у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі;
 • забезпечення разом з обслуговуючим персоналом виведення на футбольне поле глядачів у разі неможливості їх евакуації;
 • здійснення обслуговуючим персоналом заходів щодо припинення неправомірних дій глядачів.

Завданнями органів поліції є:

 • забезпечення громадського порядку на прилеглій до спортивної споруди території, шляхах евакуації глядачів та в громадських місцях населеного пункту, в якому проводиться футбольний матч, до, під час та після закінчення матчу, а також на маршрутах руху організованих груп глядачів;
 • розроблення з урахуванням ступеня ризику, отриманої інформації про очікувану чисельність глядачів і оперативної обстановки в день проведення футбольного матчу плану заходів щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки із зазначенням чисельності сил і засобів органів поліції, що залучаються для здійснення зазначених заходів, їх розстановки на відповідній території, а також резерву сил і засобів для застосування в разі вчинення глядачами протиправних дій, що загрожують життю та здоров’ю людей, зокрема на території спортивної споруди;
 • своєчасне встановлення з урахуванням оперативної обстановки, але не пізніше ніж за чотири години до початку футбольного матчу, контролю за прилеглою до спортивної споруди територією;
 • реагування на протиправні дії глядачів безпосередньо на трибунах спортивної споруди та припинення таких дій за письмовим зверненням організаторів футбольного матчу чи керівника служби безпеки в разі неможливості їх припинення силами служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) та обслуговуючого персоналу. У бланку такого звернення, що розробляється оператором спортивної споруди за участю представника відповідного органу поліції, повинна бути передбачена можливість внесення прізвища та ініціалів представника органу поліції, до якого воно адресоване, дати і часу звернення, прізвища та ініціалів працівника служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) та проставлення його підпису.

Рішення про введення на територію спортивної споруди, у тому числі на її трибуни, поліції приймає спеціально уповноважений працівник органів поліції, який визначає відповідно до закону порядок і межі застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів.

Завданнями місцевої держадміністрації є:

 • забезпечення разом з відповідним органом місцевого самоврядування внесення за зверненням організатора футбольного матчу або відповідного органу поліції змін до порядку організації руху транспортних засобів та пішоходів;
 • здійснення контролю за виконанням суб’єктами господарської діяльності рішення органу місцевого самоврядування про заборону або обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива у скляній тарі під час проведення футбольних матчів у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та інших передбачених законодавством заходів.

Завданнями територіального органу та підрозділу ДСНС є:

 • проведення:

планових та позапланових перевірок (заходів) з питань пожежної і техногенної безпеки, у тому числі оперативно-технічних оглядів спортивної споруди та прилеглої до неї території до початку футбольного матчу та реагування на виявлені порушення згідно із законодавством;

не пізніше ніж за три дні до футбольного матчу — розрахунку сил та засобів (у тому числі додаткових), необхідних для організації своєчасного реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій або пожеж;

не пізніше ніж за одну добу до футбольного матчу — перевірки джерел протипожежного водопостачання на спортивній споруді та прилеглій до неї території;

 • участь в роботі координаційного штабу під час проведення футбольного матчу;
 • здійснення в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації або пожежі під час проведення футбольного матчу заходів щодо запобігання, мінімізації та ліквідації такої надзвичайної ситуації або пожежі та її наслідків;
 • своєчасне реагування на повідомлення про порушення правил пожежної безпеки на спортивній споруді та прилеглій до неї території;
 • інформування в разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі через систему гучного мовлення диспетчерського пункту про дії, спрямовані на максимальне забезпечення безпеки глядачів.

Глядачі мають право відвідувати футбольні матчі для їх перегляду за умови дотримання законодавства та правил поведінки на території спортивної споруди.

Глядачі зобов’язані:

 • дотримуватися правил поведінки на території спортивної споруди, інших вимог щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;
 • виконувати законні вимоги стюардів, волонтерів, працівників служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу), правоохоронних органів щодо дотримання законодавства, а у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі — вимоги плану евакуації;
 • інформувати стюардів, волонтерів, працівників служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу), органів поліції про виявлені загрози громадському порядку та громадській безпеці для їх негайного усунення. Глядачам забороняється:
 • перебувати на території спортивної споруди у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
 • користуватися на території спортивної споруди джерелами відкритого вогню;
 • проносити на територію спортивної споруди та/або використовувати вогнепальну, холодну чи іншу зброю, колючо-ріжучі предмети та предмети, що можуть бути використані для заподіяння тілесних ушкоджень, боєприпаси, вибухові речовини, піротехнічні вироби, легкозаймисті речовини, їдкі речовини, інші предмети, засоби і речовини, обіг яких обмежено законодавством та які визначені правилами поведінки на території спортивної споруди;
 • проносити та/або вживати на території спортивної споруди алкогольні, слабоалкогольні напої або пиво у скляній тарі.

Прохід на територію спортивної споруди забороняється глядачам, які:

 • не мають відповідного квитка;
 • відмовляються від огляду працівниками поліції, служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) або представниками обслуговуючого персоналу спортивної споруди, який проводиться у встановленому порядку;
 • порушують встановлені правила щодо пронесення на територію спортивної споруди відповідних предметів або речовин;
 • перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
 • не досягли 14-річного віку і перебувають без супроводу дорослого.

У разі виявлення на території спортивної споруди глядача, якому заборонений прохід на неї, ця особа у встановленому законодавством порядку виводиться за межі спортивної споруди.

Особи, винні у порушенні вимог законодавства про забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів, несуть цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до закону.

Відповідальність юридичних осіб за правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів.

За правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів до суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі:

 • ухилення від затвердження у встановленому законом порядку правил поведінки і правил пожежної безпеки, порядку надання медичної допомоги постраждалим особам, евакуації осіб у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі;
 • нерозміщення правил поведінки і правил пожежної безпеки у визначених законом місцях;
 • невиконання обов’язку щодо виділення для органів, що здійснюють державну охорону посадових осіб, окремих місць, а також щодо виділення під час проведення матчу приміщень для роботи підрозділів спеціальних суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;
 • не оснащення спортивної споруди відеокамерами відповідно до встановлених законом вимог;
 • несвоєчасного інформування визначених законом органів про дату і час проведення заходу, кількість проданих квитків та очікувану кількість глядачів;
 • ненадання глядачам до початку змагань встановленої законом інформації;
 • ненадання визначеним законом органам інформації у разі виникнення непередбачуваних обставин, що можуть призвести до зміни умов проведення змагання;
 • неповідомлення футбольним клубом встановлених законом осіб про організований виїзд глядачів;
 • не проведення у встановленому законом порядку інструктажу з обслуговуючим персоналом спортивної споруди.

Справи про правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів розглядаються уповноваженим органом з питань охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, за результатами розгляду виноситься постанова.

Від імені уповноваженого органу розглядати справи про правопорушення і накладати стягнення мають право керівник уповноваженого органу з питань охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, його заступники, начальник управління НП в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, його заступники.

Штраф може бути накладено на суб’єкта забезпечення громадського порядку та громадської безпеки протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніш як через три роки з дня його виявлення.

У разі вчинення суб’єктом забезпечення громадського порядку та громадської безпеки двох або більше правопорушень штрафи накладаються за кожне вчинене правопорушення окремо.

Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів, які зазначені у статті 20 цього Закону, є протокол.

Протоколи про правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів мають право складати начальники територіальних органів поліції громадської безпеки або їх заступники, а також уповноважені ними особи з числа працівників поліції громадської безпеки.

Справа про правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів розглядається в п’ятнадцятиденний строк з дня надходження до уповноваженого органу з питань охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

Штраф сплачується не пізніше п’ятнадцяти днів з дня вручення або отримання суб’єктом забезпечення громадського порядку та громадської безпеки надісланої копії постанови уповноваженого органу з питань охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу у повному обсязі, надсилається до уповноваженого органу з питань охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

У разі якщо штраф не сплачено у строк, примусове виконання постанови про накладення штрафу здійснюється Державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Аналіз багаторічної практики дозволяє установити три основних періоди організації діяльності поліції при ОГП під час проведення масових заходів.

Перший період — підготовчий, у процесі його здійснення проводяться різні роботи з підготовки сил і засобів патрульної поліції до несення служби в ускладнених умовах, що виникають у зв’язку з проведенням масових заходів.

Другий період — коли особовий склад патрульної поліції виконує свої основні обов’язки, визначені планами, розробленими для конкретних умов.

Третій період — заключний, характеризується згортанням сил і засобів, відновленням нормальних (звичайних) умов дорожнього руху і підведенням підсумків виконаної роботи.

Кожний з трьох названих періодів у свою чергу складається з декількох етапів, послідовність здійснення яких дотримується, але іноді, виходячи з місцевих умов, специфічності масового заходу чи несподіваного виникнення проблем, може бути і порушена, якщо порушення не впливає на виконання загальної задачі.

Розглянемо докладніше кожний з названих вище етапів.

Підготовчий період.

Як правило, перший етап цього періоду починається з одержання завдання про проведення масового заходу. За наявністю інформації про майбутні заходи і його характеристики (програми проведення) командир підрозділу патрульної поліції визначає, яку кількість наявних сил і засобів необхідно виділити для успішного виконання поставлених задач.

Другим етапом підготовчого періоду є оперативна нарада, де обговорюються деталі службового характеру і ставляться задачі перед керівниками служб. Потім, після відповідного коректування, складається загальний план роботи підрозділу із забезпечення ОГП і ЗБДР під час проведення масового заходу. Однією з умов при розробці планів ПС є рекогносцировка місцевості (розвідувальний огляд), на якій буде проводитися масовий захід. У процесі рекогносцирування:

 • оглядається й оцінюється стан проїзної частини, ширина вулиць і тротуарів, дорожнє обладнання, дорожні знаки і доцільність їхньої установки;
 • визначається пропускна здатність окремих вулиць, доріг і їхніх ділянок;
 • уточнюється можливість тимчасового припинення руху на окремих маршрутах суспільного транспорту;
 • встановлюється можливість організації об’їзних шляхів;
 • виявляються ділянки потенційної небезпеки для руху транспорту і пішоходів;
 • визначаються місця для тимчасової стоянки транспорту.

Одночасно визначаються (уточнюються):

 • первісне розміщення сил і засобів, місця розташування резервів;
 • кількість, види, місця установки покажчиків і додаткових дорожніх знаків;
 • способи перекриття руху транспорту;
 • способи візуального зв’язку, радіозв’язку між нарядами і черговим патрульної служби.

Підготовка особового складу підрозділів патрульної поліції до несення служби під час масового заходу складає самостійний 3-й етап. Він включає: інструктаж, тренування, ознайомлення з документами, що дають право проїзду в зону оточення, де проводяться заходи, відпрацьовування різних варіантів маневру силами і засобами і т.д.

Виконавчий період.

Його перший етап полягає в зборі особового складу на заздалегідь визначених пунктах чи у приміщенні підрозділу у встановлений час. З’ясовується здоров’я тих, хто заступає в наряд, перевіряється спорядження, відбувається ознайомлення з орієнтуваннями, ставляться задачі.

Потім особовий склад виїжджає на місце несення служби, доповідає про готовність і приступає до виконання своїх функціональних обов’язків відповідно до затвердженого плану, згідно з яким вони зазвичай:

 • вводять у дію обмеження в дорожньому русі;
 • направляють транспорт і пішоходи в наміченому напрямку;
 • ретельно оглядають територію поста і маршруту патрулювання;
 • виявляють і усувають будь-які можливі перешкоди дорожньому руху;
 • встановлюють і випробують радіозв’язок із сусідніми постами, дільницями;
 • перевіряють варіанти взаємодії зі співробітниками інших служб поліції і доданих сил.

Інспектори патрульної поліції виконують свої безпосередні обов’язки в процесі проведення масового заходу в цілому аналогічні тим, що вони виконують у своїй щоденній роботі з нагляду за рухом транспорту і пішоходів, але мають своєрідну специфіку, що залежить від виду і характеру масового заходу.

Контроль за дорожнім рухом у районі масового заходу складається з перевірки у водіїв транспортних засобів відповідних документів, спеціальних пропусків і дозволів, що дають право проїзду по оточеній території чи перебування на ній. Зразки пропусків і спеціальних дозволів вивчаються інспекторами патрульної поліції на інструктажах, що передують проведенню масових заходів.

Організаційно-регулювальні дії патрульної поліції виражаються у звичайному регулюванні руху транспортних потоків жезлом або жестами; усуненні перешкод встановленому руху й ліквідації заторів; попередженні про можливі небезпеки на дорозі і т.д.

Звичайно при проведенні масових заходів втручання працівника патрульної поліції при правопорушеннях обмежується тільки короткою бесідою з порушником, при цьому бесіда, що носить роз’яснювально-попереджувальний характер, повинна проводитись винятково коректно, чемно, спокійним тоном, що не викликає можливості негативної реакції з боку порушника чи навколишніх осіб. У той же час інспектор зобов’язаний домогтися виконання своєї вимоги, доброзичливо, але наполегливо пропонуючи порушнику припинити протиправні дії, дотримуватись порядку, передбаченого програмою заходу, який проводиться, дотримуватись ПДР.

Лише у виняткових випадках, наприклад, при злісній непокорі законним вимогам працівника поліції, порушник може бути затриманий і доставлений в поліції для притягнення до відповідальності.

У тих випадках, коли обстановка не дозволяє негайно затримати злісного правопорушника, варто спробувати залучити на свою сторону громадян, створити навколо порушника негативно суспільну думку, переконати навколишніх у протиправному поводженні порушника, в дотриманні законності при проведенні затримання.

Правильна оцінка обстановки, культура в звертанні, рішучість дій і самовладання — це єдиний правильний шлях до недопущення переростання конфліктної ситуації в групове порушення суспільного порядку.

По закінченні масового заходу діяльність патрульної поліції не припиняється.

Заключний період.

У цей період робота ПС характеризується поетапним проведенням таких дій, як зняття різних обмежень, у процесі яких:

 • відновлюють рух транспорту і пішоходів по звичайних схемах;
 • демонтують тимчасово поставлені покажчики і дорожні знаки;
 • переключають на звичайний режим роботу світлофорів;
 • знімають тимчасово встановлені спеціальні пости, маршрути й інші види нарядів;
 • демонтують та прибирають транспортні засоби і турнікети, що використовувалися для перекриття дорожнього руху.

Згортання засобів і сил ПС здійснюється з розрахунку того, що учасникам масового заходу і глядачам потрібно визначений час для роз’їзду, збирання святкових транспарантів, плакатів, прикрас та інших предметів оформлення.

Завершується цей період підведенням підсумків роботи, оцінкою результатів, аналізом позитивних прикладів несення служби, розбором недоліків.

ВИСНОВКИ:

Отже, аналіз багаторічної практики дозволяє установити три основних періоди організації діяльності поліції при ОГП під час проведення масових заходів.

Перший період — підготовчий, у процесі його здійснення проводяться різні роботи з підготовки сил і засобів патрульної поліції до несення служби в ускладнених умовах, що виникають у зв’язку з проведенням масових заходів.

Другий період — коли особовий склад патрульної поліції виконує свої основні обов’язки, визначені планами, розробленими для конкретних умов.

Третій період — заключний, характеризується згортанням сил і засобів, відновленням нормальних (звичайних) умов дорожнього руху і підведенням підсумків виконаної роботи.

На сьогодні масові заходи проводяться постійно і стосуються майже усіх сфер суспільного життя — вони охоплюють економіку, політику і навіть культуру. Незважаючи на те, що значна їх кількість спрямована на реалізацію громадянами своїх прав, відновлення справедливості, під час їх проведення часто вчинюються правопорушення, які при певних обставинах можуть перерости у злочини — групові порушення громадського порядку та масові безпорядки.

Проведення будь-яких масових заходів має контролюватись правоохоронними органами, тому необхідно приділити значну увагу підготовці їх в цьому плані.

Крім того, необхідно законодавчо врегулювати питання проведення масових заходів — прийняти нарешті закон.

Вивчена практика і досвід роботи органів поліції з охорони громадського порядку при проведенні масових заходів дає можливість зробити такі висновки:

 1. Важливе значення при проведенні масових заходів мають науково обґрунтоване планування, використання передових форм і методів діяльності органів поліції в охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю. Успіх виконання плану організації охорони громадського порядку певною мірою залежить від з’ясування задач, чіткості і налагодженості дій особового складу в конкретних умовах несення служби.
 2. Необхідною умовою якісного проведення масових заходів є систематичний та об’єктивний контроль за їх здійсненням, який не тільки підвищує рівень організаційної і оперативно-службової діяльності органів і підрозділів, але й розкриває резерви в їх роботі.
 3. Специфіка охорони громадського порядку при проведенні масових заходів, на відміну від звичайних умов, вимагає введення певного режиму обмежень, що дає можливість забезпечити належний порядок.
 4. Вдале вирішення задач охорони громадського порядку багато в чому залежить від чіткого виконання функціональних обов’язків усіма нарядами і взаємодії всіх задіяних служб.
 5. Один з важливих моментів організації забезпечення надійного громадського порядку при проведенні масового заходу — підготовка до нього в контакті із зацікавленими службами, бо саме в цей період закладається надійність проведення всього заходу, дієвість всіх елементів охорони.
 6. При розробці плану з охорони громадського порядку під час масового заходу, який відбувається на стадіоні, манежі та інших закритих об’єктах, важливе місце відводиться впуску глядачів та евакуації їх з об’єкта після закінчення заходу, оскільки саме тут прихована головна небезпека, пов’язана з тяжкими наслідками.