referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Оцінка прибутковості та ділової активності підприємства

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється насамперед у швидкості обороту його коштів. Рентабельність підприємства відображає ступінь прибутковості його діяльності. Аналіз ділової активності й рентабельності укладається в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів оборотності й рентабельності, які є відносними показниками фінансових результатів діяльності підприємства.

Аналіз ділової активності дозволяє виявити, наскільки ефективне підприємство використовує свої кошти. Як уже було сказано, до показників, що характеризують ділову активність, ми відносимо коефіцієнти оборотності й рентабельності.

Ці два види коефіцієнтів на ділову активність підприємства впливають у такий спосіб. Допустимо, що обіговий капітал ( без короткострокових інвестицій) обертається один раз у квартал при рентабельності основної діяльності в 25%, тоді індекс ділової активності за цей квартал буде рівний 0,25 або ті ж 25%. Якщо при тій же рентабельності оборотність обігового капіталу збільшується в 2 рази, те, відповідно, індекс ділової активності збільшується теж в 2 рази, і тоді підприємство за два обороти того ж самого обсягу обігового капіталу за такий же часовий період одержить 50 копійок балансового прибутку з кожної гривні обігового капіталу.