referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Оцінка фінансово-економічного стану підприємства за допомогою показників

Систематична, об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств, їхньої ліквідності, платоспроможності й фінансової стійкості необхідна для пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності, яка в свою чергу є однією з умов підвищення доходності та прибутковості будь-якого підприємства. Адже відомо, що розмір прибутку підприємства багато в чому залежить від його платоспроможності. На фінансовий стан підприємства звертають особливу увагу банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Аналізувати фінансовий стан підприємства треба систематично і всебічно, використовуючи різні методи, прийоми та методики. Це дасть змогу визначити “больові точки” у фінансовій діяльності та застосувати способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення.

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані бухгалтерського балансу (форма 1) та додатків до нього (форма 2) , статистична та оперативна звітність.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

  • дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;
  • дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;
  • визначення динаміки стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;
  • оцінка становища суб’єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;
  • визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Результати фінансового стану підприємства є необхідними для розробки планів і прогнозів його фінансового оздоровлення.