referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Сутність і види прибутку. Джерела формування та напрямки використання прибутку

Прибуток, як економічний показник, є різницею між чистим доходом і собівартістю продукції. Прибуток є кінцевим результатом діяльності підприємства.

В залежності від порядку визначення прибуток буває таких видів:

Економічний підхід

  • балансовий прибуток — кінцевий результат всіх видів діяльності;
  • прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства — різниця між балансовим прибутком і податком на прибуток;
  • чистий прибуток — різниця між прибутком, що залишається в розпорядженні підприємства та штрафними санкціями щодо підприємства;

Бухгалтерський підхід

  • прибуток від звичайної діяльності до оподаткування — різниця між валовими доходами і валовими витратами (разом з амортизаційними відрахування);
  • прибуток від звичайної діяльності — різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування і податком на прибуток;
  • чистий прибуток — сума прибутку від звичайної діяльності і надзвичайних доходів (витрат).

Прибуток підприємств формується за рахунок таких джерел:

  • продаж (реалізація) продукції
  • продаж іншого майна
  • позареалізаційні операції.