referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Фінансова стійкість та платоспроможність підприємства: характеристика і показники оцінки

Фінансова стійкість – характеристика стабільності фінансового стану підприємства, яка забезпечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі використовуваних фінансових засобів.

Аналіз фінансової стійкості повинний показати наявність чи відсутність у підприємства можливостей по залученню додаткових позикових засобів, здатність погасити поточні зобов’язання за рахунок активів різного ступеня ліквідності.

Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких основних показників (коефіцієнтів):

  • коефіцієнта фінансової незалежності (автономії);
  • коефіцієнта фінансування;
  • коефіцієнта фінансового лівериджу;
  • коефіцієнта покриття процентів;
  • коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами;
  • коефіцієнта маневреності власного капіталу.

Основним може бути аналіз коефіцієнта фінансової незалежності, інші коефіцієнти дають додатковий матеріал для аналізу.

Про який запас міцності свідчить рівень власного капіталу (коефіцієнт фінансової незалежності) підприємства?

Підприємство характеризується

  • значним запасом міцності (> 0,5)
  • незначним запасом міцності (0 < — <= 0,5)
  • вкрай низьким запасом міцності (<= 0)