referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

„Я-концепція» особистості керівника та її роль у процесі його самовдосконалення

Я-концепція визначає, по-перше, те, як буде діяти індивід в конкретній ситуації, а по-друге, те, як він буде інтерпретувати дії інших. Третя функція Я-концепції полягає в тому, що вона визначає також й очікування індивіда, тобто його уявлення про те, що має статися. Багато дослідників вважають цю функцію центральною. Наприклад, Мак-Кендлес розглядає Я-концепцію як сукупність очікувань, а також оцінок, які стосуються різноманітних галузей поведінки, з якими ці очікування пов’язані.

Самосвідомість і Я-концепція співвідносяться як ціле і його частина. Самосвідомість є узагальненим знанням своєї особистості, а Я-концепція — сукупністю уявлень та суджень людини про себе. Вона пов’язана з власного та очікуваною від інших людей оцінками своїх здібностей, особистісних якостей, життєдіяльності та є похідною від свідомості.

Я-концепція є вираженням суб’єктивності і стосується значущих особистісних смислів, цінностей. Навіть такі об’єктивні показники, як ріст і вік, можуть сприйматися різними людьми залежно від значущих цінностей в образі Я. Наприклад, одну й ту саму вагу тіла дівчата можуть оцінювати по-різному — як нормальну для їх віку і зросту і як ненормальну в разі орієнтації на певні параметри.

Онтологічними (буттєвими) характеристиками Я- концепції є її зміст і характер уявлень про себе (складність, диференційованість, суб’єктивна значущість), а також внутрішня цілісність, послідовність, узгодженість, стійкість у часі (Я-минуле, Я-теперішнє, Я-майбутнє).

Об’єктом Я-концепції є носій самонастанов. Людина не може втекти від себе. В Я-концепції вона постає одночасно суб’єктом і об’єктом власного буття. Окремі її уявлення про себе усвідомлено і неусвідомлено приймаються нею як цінні і зрозумілі.

Я-концепція охоплює Я-вчорашнє, Я-сьогоднішнє, Я-завтрашнє, Я-актуальне, Я-потенційне, Я-субстанційне, Я-функціональне, Я-містичне, Я-ідеальне, Я-тінь.

За своїм змістом «Я — концепція» може бути позитивною, негативною, амбівалентною. «Я — концепція» — це прояв самосвідомості, динамічна система уявлень людини про себе. Вона формується під впливом досвіду кожного індивіда. Ця система становить основу вищої саморегуляції людини, на базі якої вона будує свої стосунки з оточуючим її світом.