referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Соціальна стратифікація України на сучасному етапі

Трансформація соціальної структури передбачає зміну, перетворення її істотних ознак. Для з’ясування особливостей трансформаційних процесів у сучасному українському суспільстві необхідно зіставити їх з попереднім станом суспільства. Без цього неможливо використовувати основні тенденції розвитку й елементи соціальної структури, що відіграють у ньому провідну роль.

Трансформація соціальної структури в Україні має такі особливості:

— нестабільність соціальної структури затрудняє артикуляцію групових інтересів;

— поглиблення соціальної поляризації посилює суперництво політичних суб’єктів;

— несформованість «середнього класу» заважає формуванню центристських політичних сил;

— соціальна маргіналізація сприяє активізації радикальних (лівих, правих) політичних партій та об’єднань.

Структура сучасного українського суспільства, зазнавши помітних змін порівняно з радянським періодом його існування, дотепер зберігає багато його ознак. Для її істотної трансформації необхідне системне перетворення інститутів власності й влади, що триватиме багато років. Стратифікація суспільства буде й надалі втрачати стабільність і однозначність. Межі між групами і верствами стануть прозорішими, виникне безліч маргінальних груп з невизначеним чи суперечливим статусом. На перший погляд, ця тенденція нагадує розмивання соціально-класової структури в сучасних західних суспільствах, але, на думку дослідників, така подібність формальна. Позаяк поява відносно однорідних «суспільств середнього класу» характерна для постіндустріалізму, а пострадянські країни не тільки не переросли індустріальної стадії, а й переживають найважчу соціальну кризу, яка відкинула їх економіку далеко назад. За цих умов соціально-класові відмінності стають особливо відчутними.