referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Форми і методи здійснення функцій держави

Функції держави здійснюються у визначених формах і визначених методах.

Форми здійснення функцій характеризують зв’язок держави з правом як  одним з основних засобів володарювання. Через право держава проводить у життя свої  функції, свої економічні, політичні, ідеологічні задачі. В одних випадках держава видає юридичні норми, в інші — організує їхнє  виконання, у третіх — забезпечує, охороняє їх. У залежності від цього і розрізняють три основні форми здійснення функцій:

  1. Правотворча — державна діяльність, що виражається в розробці і прийнятті юридичних норм, у яких закріплюються програми діяльності людей. Вона полягає у виданні нормативних актів, тобто актів, що встановлюють нові норми, чи змінюють скасовують старі.
  2. Правовиконавча — державна діяльність, що виражається у вживання заходів по виконанню норм права. Вона складається головним чином у виданні владних індивідуальних актів, тобто актів, розрахованих тільки на даний, індивідуальний випадок (наприклад, видання разового планового акта по будівництву, призначення громадянина на посаду.)
  3. Правозабезпечувальна (правоохоронна) — державна діяльність, що виражається головним чином у контролі і нагляді за дотриманням і виконанням норм , а також у застосування примусових мір до їхніх порушників. У процесі здійснення даної функції зважуються юридичні справи, зв’язані з застосуванням юридичних санкцій, суперечками між окремими особами і т.д.

Методи здійснення функцій можна розділити на правові і неправові (організаційні).

Правовий метод реалізується за допомогою трьох вищезгаданих форм, а з числа неправових варто виділити: економічні (дотації, держзамовлення, кредитування, регулювання цін і ін.); політичні (узгодження позицій різних політичних плинів, міжнародні переговори й ін.); ідеологічні (звертання до населення, заклики і т.д.); власне організаційні (планування, програмування, контроль і ін.).

Важливо, що неправові методи нерідко реалізуються через правове регулювання (напр., твердження плану наказом, нормативне закріплення цін і т.д.).