referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Технології розробки програми тренінгу (основні етапи)

Кожен корпоративний тренінг розробляється спеціально под його особливі задачі. Етапи розробки і проведення корпоративного навчання:

ЕТАП 1: визначаємо потреби

  1. Діагностичне інтерв’ю з замовником (ініціатором) тренінгу та керівництвом з метою детального прояснення проблеми:

►Прояснення цілей і завдань навчання, очікуваних результатів навчання, категорії, кількості персоналу;

►Формування розуміння існуючої ситуації;

►Визначення формату навчання;

►Оцінка і вибір програм навчання, розвитку;

►Визначення термінів навчання.

  1. Діагностика специфіки роботи компанії та учасників навчання:

Вивчення характеристик іміджу компанії (бренди, історія, географія роботи, конкуренти, переваги):

►Характеристик продукції;

►Процесу роботи торгових представників: підготовка і планування, етапи роботи з клієнтом, адміністрування та аналіз.

►Пошук шляхів, як збільшити продажі,

  1. Діагностика учасників:

►Дотренінгове анкетування. Результат: фінансові та часові витрати на навчання персоналу істотно скорочуються, тому що завдяки попередній оцінці програма тренінгу будується на об’єктивно виявлених результатах існуючих навиків та запитів менеджерів.

►Включене/невключене спостереження.

ЕТАП 2 : розробка програми навчання

  1. Корпоративний тренінг продажів розробляється під реалії компанії-замовника.
  2. Певні блоки пропонованої програми можуть бути розширені та доповнені для кращого вирішення актуальних бізнес-завдань та побажань компанії-замовника.
  3. На основі зібраної інформації і підготовлених матеріалів готується індивідуальний план тренінгу з урахуванням специфіки бізнесу конкретного замовника.
  4. Узгоджується із замовником програма, місце, час і формат проведення тренінгу.

ЕТАП 3: проведення програми навчання

Формат проведення навчання: одноденний тренінг-інтенсив або дводенний тренінг. Корпоративні тренінги проходять в інтерактивному режимі, з залученням всіх учасників.

Варіанти форматів проведення:

►цикл міні-лекцій з викладом теоретичного матеріалу

►мозковий штурм

►фасилітація

►модерація

►ділові ігри та вправи

►виконання та аналіз письмових і усних завдань

►практичне відпрацювання навичок у формі моделювання робочих ситуацій, завдання вирішуються шляхом спільного пошуку рішень всіма учасниками робочої групи.

Кожен учасник отримує сертифікат про проходження тренінгу.

ЕТАП 4: посттренінг

Через 3 тижні (може корегуватися) після основної частини тренінгу обов’язково проводиться серія тренінгів у форматі вебінару для закріплення сформованих навичок, аналіз та вирішення складних робочих ситуацій.

Варіанти посттренінгового супроводу:

►Консультаційна («жива») сесія тривалістю 2 — 4 години для всіх учасників тренінгу;

►Тестування учасників навчання на предмет засвоєння отриманих знань;

► онлайн-обслуговування, яке включає пропрацювання складних ситуацій за запитом учасників та керівництва компанії.