referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Сучасний стан та тенденції розвитку авіатранспортної галузі України

Цивільна авіація в умовах глобалізації світової економіки стає важливим елементом інтеграції України в сучасну систему міжнародних економічних зв´язків. Окрім цього вона має особливе значення для розв´язання соціально-економічних задач та підвищення якості життя населення країни. Авіаційна галузь належить до базових, стратегічно важливих секторів економіки України, однак на сьогоднішній день наявний потенціал використовується недостатньо, а сама авіаційна галузь перебуває під впливом зростаючих проявів системної кризи. Це стосується практично всіх найважливіших складових авіаційної галузі: авіабудування, авіаційних перевезень та транспортної інфраструктури. Тому аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку авіаційної галузі України, виявлення причин ситуації, що склалася, та вироблення наукообгрунтованих пропозицій щодо можливого її поліпшення вбачаються достатньо актуальними.

Вирішенням конкретних питань та розв´язанням проблем цивільної авіації України займались Мова В.В., Загорулько В.М., Ященко Л.А., Носенко В.В., Опанасенко С.Г., Царенко Е.В., Городецька Л.А., Пєтровська Н.В., Пєрєвєрзєва С.О., Кононова Л.Н., Омельяненко С.Л. та інші. Без сумніву ці праці представляють велику цінність для сучасної науки, адже торкаються таких важливих питань, як оцінка конкурентоспроможності авіакомпанії, розробка методики оцінки ефективності функціонування аеропортів та обґрунтування їх оптимальної мережі та інше. Що стосується аналізу сучасного стану та проблем розвитку авіатранспортної галузі України, то до одних із останніх та найбільш актуальних робіт з даного питання необхідно віднести дослідження Д. Прейгера [1] та Р.Т. Барана [2]. Оскільки авіаційний ринок є динамічним, то при його аналізі необхідно спиратися, в першу чергу, на останні звітні дані Державіаадміністрації України та Державного комітету статистики України, порівнюючи їх з даними попередніх періодів. Саме аналіз основних показників авіаційної галузі України у динаміці дозволяє робити прогнози розвитку на майбутнє та виявляти основні тенденції розвитку галузі.

Метою даної статті є аналіз сучасного стану авіатранспортної галузі України, виявлення її основних проблем та тенденцій розвитку.

2009 рік був для України роком значних політичних та економічних змін в країні. Події цього року залишили свій сумний відбиток на розвитку авіатранспортної галузі та лунатимуть ще протягом тривалого часу. Так, у першому півріччі 2009 року ситуація в авіаційній галузі розвивалась за песимістичним сценарієм. Спричинені світовою економічною кризою глибока рецесія та зниження ділової активності і життєвого рівня населення не могли не вплинути на ринок авіаперевезень, де мало місце різке падіння попиту. Так, у І півріччі 2009 року вперше за останні 9 років у цілому по галузі зафіксовано зменшення всіх основних виробничих показників порівняно з відповідним півріччям 2008 року (табл. 1). За статистичними даними за півроку вітчизняними авіаперевізника-ми здійснено 38,9 тис. комерційних рейсів (проти 47,3 тис. за І півріччя 2008 року), обсяги пасажирських перевезень скоротились на 18,4% та склали 2,2 млн. чол., вантажів та пошти — на 25,6% та склали 40,5 тис. тонн. [3].

Пасажирські перевезення у 2009 році здійснюють 32 вітчизняні авіакомпанії, на міжнародних лініях перевезено 1,7 млн. пасажирів, на внутрішніх — 0.5 млн. пас, що відповідно на 19,5% та 14% менше показників 2008 року. Середня пасажирська завантаженість на регулярних міжнародних рейсах вітчизняних авіакомпаній знизилась до 61%, тоді як за підсумками І півріччя 2008 року цей показник становив майже 70%. На внутрішніх регулярних рейсах, як і рік тому, середня пасажирська завантаженість не перевищила 56 % (рис. 1.).

Таблиця І. Динаміка обсягів авіаперевезень за 2008-2009 рр.

Одиниці виміру

Всього

У

т.ч. міжн.

1 півр.

І півр.

%

1 півр.

1 півр.

%

2008 р.

2009 р.

09/08

2008 jp.

2009 р.

09/08

Перевезено пасажирів

тис. чол

2718,7

2217,3

81,6

2184,9

1758,0

80,5

в т.ч. на регулярних лініях

1655.9

1504,6

90,9

1153,8

1060.8

91.9

Виконані пасажиро-

Млрд.

5,0

4,0

80,0

4,7

3,7

78,7

кілометри

пас. км

в т.ч. на регулярних лініях

-«-

-> «> j. j

2,7

81,8

3,0

2.4

80.0

Перевезено вантажів та

Тис.

54,4

40,5

74,4

54,1

40,2

74,3

пошти

тонн

в т.ч. на регулярних лініях

10.9

8,9

81,7

10,6

8,6

81.1

Виконані тонно-

млн.ткм

199,8

166,3

83,2

199,7

166,1

83,2

кілометри

(вантажі+пошта)

в т.ч. регулярних

ч

27.2

25,5

93,8

27,0

25,3

93,7

рейсах

Виконано комерційних

тисяч

47,3

38,9

82,2

31,6

26,9

85,1

рейсів

в т.ч. регулярних

25,9

25,8

99,6

14,8

15,9

107,4

1

Рис. 1. Динаміка пасажирських авіаперевезень за 2002-2009 рр.

У теперішніх несприятливих економічних умовах, коли як ніколи загострилась боротьба за пасажира між вітчизняними та іноземними авіакомпаніями, а також більш жорсткою та винахідливою стала конкуренція між собою, зусилля авіакомпаній спрямовувались, перш за все, на зміцнення своїх позицій на ринку. У 2009 році майже 95 загальнодержавних пасажирських перевезень виконують провідні авіакомпанії „Аеросвіт», „Міжнародні авіалінії України´´, „Дніпроавіа», „Донбасаеро», до яких в 2008 році приєднались „Роза вітрів» та низькобюджетна „Візз Ейр Україна». Підвищення якості обслуговування, запровадження різноманітних знижок, акцій і спеціальних програм для пасажирів на фоні оптимізації витрат — такі є основні дії учасників ринку в цьому році. Водночас відновлено виконання багатьох регулярних міжнародних рейсів, а наприкінці червня розпочато виконання регулярних рейсів за двома новими маршрутами: Львів-Мілан („Міжнародні авіалінії України»), Бориспіль-Вільнюс („Донбасаеро»). [3].

Однак, за підсумками І півріччя 2009 року обсяги пасажирських перевезень авіакомпанії „Аеросвіт» скоротились порівняно з аналогічним періодом минулого року майже на 40%, „Міжнародні авіалінії України» — на 19,7%, „Донбасаеро» — на 16,3%. В той же час інші авіакомпанії: „Дніпроавіа», „Візз Ейр Україна» та „Роза вітрів», не дивлячись на складні умови, продовжували розширювати свою присутність на ринку і нарощувати обсяги перевезень.

2

Рис. 2. Пасажиропотоки через провідні аеропорти України

Водночас не можна не відмітити, що сьогодні вже має місце деяке покращення ситуації на ринку пасажирських авіаперевезень. За статистичними даними, у червні поточного року спад обсягів пасажирських авіаперевезень українськими авіакомпаніями порівняно з 2008 роком зменшився до 13%, тоді як у квітні цей показник складав 18%, а у травні — 17,5%.

На ринку вантажних авіаперевезень у І півріччі 2009 року працювало 18 вітчизняних ванта-жоперевізників. За статистичними даними, значно скоротило обсяги перевезень АТП АНТК «Антонов» (на 17,1%), частка якого в загальнодержавних обсягах перевезень на сьогодні складає 47%. Також значно скоротили вантажні перевезення авіакомпанії „Аеросвіт» (на 52,4%), „Аеровіз» (на 27,7%), „Ветеран» (на 57,8%), „Урга» (на 12,2%). Водночас майже вдвічі збільшено перевезення вантажів порівняно з 2008 роком авіакомпанією „Міжнародні авіалінії України». Значне зростання обсягів вантажоперевезень мало місце в авіакомпаніях „Шовковий шлях» (в 2,7 раза) та Кримське ДАГІ „Універсал-авіа» (в 7,6 раза).

Негативний вплив кризових явищ не міг не позначитись і на роботі всіх вітчизняних аеропортів. УІ півріччі 2009 року комерційні рейси обслуговували 28 українських аеропортів та аеродромів, пасажиропотоки скоротились порівняно з І півріччям 2008 року на 17,5% та склали 3,9 млн. чол., поштовантажопотоки — на 35,6% та склали 17,3 тис. тонн. В аеропорту „Бориспіль» за цей період обслуговано 2,6 млн. чоловік проти 3 млн. чоловік за відповідний період минулого року, поштовантажопотоки зменшились на 34,4% та становили 12,1 тис. тонн.

ДП ОПР «Украерорух» за І півріччя 2009 року було обслуговано 182,3 тисяч польотів (проти 197,7 тисяч у І півріччі минулого року). Кількість обслугованих польотів, які були виконані літаками та вертольотами авіакомпаній України зменшилась на 16,9%, іноземними авіакомпаніями — на 5,1%.

Якщо ж провести аналіз основних тенденцій розвитку авіатранспортної галузі починаючи зі здобуття Україною незалежності, то можна побачити, що: тільки за перші 10 років самостійного розвитку України обсяги вантажних авіаперевезень скоротились у 8,3 раза, а пасажирських — у 12,5 раза (табл. 2).

Пасажирооборот зменшився з 16,1 млрд. пасажиро-км у 1990 р. до 1,7 млрд. у 2000 р., а частка цього виду транспорту в загальному паса-жирообороті країни впала з 7% до 1%.

У вантажних авіаперевезеннях, завдяки збільшенню середньої відстані транспортування 1 т вантажу, вантажооборот зріс з 0,1 млрд. ткм у 1990 р. до 0,4 млрд. у 2008 p., а частка авіаційного транспорту в загальному вантажообороті країни сягає 0,1%. У внутрішніх вантажоперевезеннях конкуренцію повітряному флоту складають автомобільний транспорт і залізниця. Ймовірно, стримує авіа-перевезення також стан аеропортів, їх злітно-посадочних смуг та аеронавігаційного обладнання.

У вантажних авіаперевезеннях спостерігається поступове наближення середньої відстані переміщення 1 т вантажу та відстані її перевезення у міжнародному сполученні (якщо у 2000 р. ці показники відносились як 1:1.025, то у 2007 р. — як 1:1,003), що свідчить про поступове зменшення вантажних авіаперевезень усередині країни. При цьому у пасажирських авіаперевезеннях відмічається така сама тенденція. У данному випадку відповідні показники відносились як 1:1,184 (у 2000 р.) та 1:1,172 (у 2007 p.). Крім того, аналіз свідчить про поступове витіснення вітчизняного повітряного флоту з авіаційних перевезень (тобто з використання повітряного простору країни), а також про заміщення його іноземними компаніями та літаками (табл. 3). Як правило, іноземних перевізників відрізняють більш досконалі техніка та організація перевезень, сприятливі тарифи та деякі нетарифні переваги.

Необхідно зазначити, що більшість літаків радянського виробництва не експлуатуються, адже відповідно до експлуатаційної директиви Державіаадміністрації України № ЕД-01-07, екс-плуатанти зобов´язані обладнати усі повітряні судна трьома обов´язковими системами (попередження про зближення із землею, попередження про зіткнення та аварійних радіомаяків), кожна з яких коштує по 300-400 тис. дол, Через високу вартість літаки радянського виробництва такими системами не оснащувались. Як наслідок, із 1037 літаків, включених до Державного реєстру України, лише 479 мають сертифікат льотної придатності. Отже, більшість літаків стоять на землі.

Погіршує ситуацію у авіатранспортній галузі і той факт, що країни ЄС та США вводять заборону на польоти над своєю територією літаків застарілого типу, що зумовлює необхідність постійного оновлення машинного парку та переоснащення підприємств авіатранспортної галузі в цілому. До того ж 5 років назад Федеральним авіаційним управлінням, що входить до структури Міністерства транспорту США, було ухвалено рішення про переведення України з категорії І до категорії II у зв´язку з тим, що Україна не дотримується стандартів авіаційної безпеки, визначених ІСАО. На практиці це означає запровадження обмежень для єдиного українського авіаперевізни-ка, який здійснює регулярні пасажирські рейси до США, — компанії «АероСвіт», а також для «Авіаліній Антонова», що перевозять вантажі між Україною та США. З 11 вересня 2007 р. авіакомпанії «Українсько-Середземноморські авіалінії» було заборонено здійснювати перевезення до країн ЄС.

Таблиця 2. Динаміка перевезень вантажів та пасажирів авіаційним транспортом

Показники

Роки

1990

2000

2005

2006

2007

200S

Перевезення вантажів

Усі види

транспорту(млн. т)

6286

1529

1805

1873

1990

1972

Індекс до І990р (%)

24,3

28,7

29,8

31,7

31,4

Авіаційний (млн. т.)

0,2

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

Індекс до 1990 р. (%)

12

65,3

51,1

53,8

52,6

Перевезення пасажирів

Усі види транспорту´(млн. чол)

14977

7780

8200

8242

8214

8331

Індекс до і 990 р. (%)

51,9

54,8

55,0

54,8

55,6

Авіаційний (тис. чол.)

14550

1164

3813

4351

4929

6181

Індекс до 1990 р. (%)

8

26,2

29,9

33,0

42,5

* Складено та розраховано зй даними: Статистичний щорічник України за 1994 рік. К».. «Техніка». 1995, е. 297. 30?: Транспорт і зв´язок України — 2007. К.. 2008. с. 51. 1 10. 120: Транспорт і зв´язок України — 2008. К.. С. 52. 112. 122

Наприкінці 2008 р. Європейська комісія залишила у «чорному списку» ненадійних авіаперевіз-ників три українські компанії: «Ukraine Cargo Airways» (державне підприємство Міністерства оборони), «Ukraine Mediterranean Airlines» і «Volare Aviation» (за правилами, зміни до цього списку вносяться кожні три місяці; у І кварталі 2009 р. до нього внесено ще одну українську компанію -«Мотор Січ»).

У цих умовах національні авіакомпанії оснащують (вимушені оснащувати) свій повітряний флот переважно літаками іноземного виробництва. Зокрема, найбільша авіакомпанія України «АероСвіт», яка обслуговує найбільшу маршрутну мережу в Україні у складі 60 міжнародних ліній, має у своєму розпорядженні 13 іноземних повітряних суден, у тому числі 11 середньомагістральних літаків «Боїнг-737» і 2 далекомагістральних літаки «Боїнг-767». Парк літаків іншої великої авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» складається з 15 машин виключно типу «Боїнг-737». Комерційна мережа цієї авіакомпанії охоплює 70 країн світу, до яких щотижня здійснюється 300 регулярних рейсів (з них 150 — до країн Європи). Оснащують свій повітряний флот літаками іноземного виробництва також інші вітчизняні авіакомпанії, і насамперед — «Донбасаеро». Інакше кажучи, здійснюється процес так званої «аерофікації» наших територій західними літаками.

Тим часом, спостерігається подальша концентрація відправлень і прийому пасажирів (це стосується як міжнародних перевезень, так і перевезень у внутрішньому сполученні) аеропортами Києва, а також Київської та Донецької областей, де працюють названі авіакомпанії. Така концентрація негативно впливає на можливості розвитку авіаційної інфраструктури в інших регіонах, змушує пасажирів їхати до столиці або до центру Донбасу для здійснення повітряних подорожей.

У транспортній системі України авіаційний транспорт не є провідним. У 2008 р. середньооблі-кова кількість його штатних працівників становила 12,1 тис. чол., або близько 1,24% загальної зайнятості на вітчизняному транспорті. Ще меншою є частка цієї галузі у капітальних вкладеннях держави. За восьмирічний період (з 2001 по 2008 рр) в авіаційну галузь вкладено лише 1154,9 млн. грн., або 0,82% усіх інвестицій в основний капітал виду економічної діяльності «транспорт і зв´язок» [6, О 18]. Можна припустити, що це є однією з головних причин недостатньо активного розвитку авіаційної галузі та всіх її складових (включаючи аеропорти),

Таблиця 3. Використання повітряного простору України

Показники

Роки

2008 р. у % до 1995 р.

1995

2000

2005

2006

2007

2008

Виконано польотів

(усього)…………………………………

літаками України………………….

питома вага (%)…………………….

іноземними літаками……………

питома вага (%)…………………….

у тому числі:

транзитних……………………………

літаками України………………….

питома вага (%)…………………….

іноземними літаками……………

питома вага (%)…………………….

із зльотом або посадкою

на території України……………..

літаками України………………….

питома вага (%)…………………….

іноземн и м и літакам и………..

питома вага (%)…………………….

155.2

163.9

312.1

351.1

385.0

419.5

270.3

68.6

47.3

76.6

83.2

92.7

96.2

140.2

44.2

28.9

24,5

23.7

24,1

22.9

-2 1,3 п,п.

86.6

1 16.6

235,5

267.9

292.3

323.3

373.3

55.8

71.1

75,5

76.3

75,9

77,1

+21,3 плі.

68.3

95.6

199.1

222 2

239.3

264.1

386.7

3.1

0,2

0.8

1,0

1.4

0.9

29

4.5

0.2

0.4

0,5

0,6

0.34

-4,16 п.п.

65.2

95.4

198.3

221.2

237.9

263,2

403,7

95,5

99.8

99,6

99,5

99,4

99.66

+4,16 плі.

86.9

68.3

112,9

128.9

145.8

155.4

178,8

65.5

47.1

75.8

82.2

91.3

95.4

145.6

75.4

69.0

67,1

63.8

62.6

61.4

-14 п.п.

21.4

2 1 2

37.1

46.7

54.5

60.0

280.4

24,6

31.0

32,9

36.2

37.4

38.6

+ 14 плі

Знижується роль вітчизняної авіації у розвитку сфери транспортних послуг на міжнародному ринку перевезень, погіршується співвідношення між експортом послуг повітряного транспорту та їх імпортом, хоча абсолютні обсяги експортно-імпортних операцій з використанням повітряного флоту зростають досить помітними темпами [6, С. 43].

Розглядаючи авіатранспорту галузь України, не можна не враховувати стан та проблеми розвитку авіабудування, оскільки ситуація у вітчизняному авіабудуванні безпосередньо впливає на стан і розвиток авіаційних перевезень у нашій державі. Найбільшої уваги з даного питання заслуговує стаття Д. Прейгера, в якій визначається, що існуючі проблеми авіабудівної галузі криються в самій системі визначення пріоритетів у розвитку галузі, яка недостатньо враховує світові тенденції; недосконалій системі визначення перспективної потреби держави та інших країн у літаках певних моделей: слабкості менеджерів, які повинні забезпечувати реалізацію попиту; занадто тривалій підготовці до випуску серійних моделей літаків, яка іноді призводить до їх морального старіння ще до початку випуску: відсутності в галузі єдиного вертикально інтегрованого комплексу; тощо. За цих умов розрізнені та часом недостатньо послідовні урядові дії не можуть докорінно змінити ситуацію, навіть якщо у державному бюджеті на фінансування авіаційної галузі щороку передбачаються значні кошти. Недостатніми темпами розвиваються міжнародна виробнича і маркетингова інтеграція (певні досягнення відмічаються лише відносно «Ан-74»), а також участь України у міжнародних авіаційних структурах, яка є першоосновою для забезпечення позитивного іміджу нашої країни та утвердження її як впливової європейської авіаційної держави.

Таким чином, економічна криза в Україні мала своїм наслідком різке падіння попиту на авіатранспортні послуги країни, зменшення всіх основних виробничих показників авіатранспортної галузі та скорочення обсягів пасажирських перевезень в Україні у 2009 році. Аналіз даних Державного комітету статистики України свідчить про зниження середньої пасажирської завантаженості на регулярних міжнародних рейсах вітчизняних авіакомпаній у 2009 році до 61%, в той час як на внутрішніх регулярних рейсах, як і рік тому, середня пасажирська завантаженість не перевищила 56%.

Боротьба за пасажира вітчизняних авіакомпаній з іноземними та більш жорстка та винахідлива конкуренція примушують учасників ринку підвищувати якість обслуговування, запроваджувати різноманітні знижки, акції та спеціальні програми для пасажирів на фоні оптимізації витрат.

За підсумками І півріччя 2009 року такі провідні авіакомпанії України, як „Аеросвіт», „Міжнародні авіалінії України» та „Донбасаеро» значно скоротили обсяги пасажирських перевезень в той-час як „Дніпроавіа» та низькотарифні авіакомпанії „Візз Ейр Україна» та „Роза вітрів», не дивлячись на складні умови, продовжуютьрозширювати свою присутність на ринку і нарощувати обсяги перевезень.

Що стосується вантажних авіаперевезень, то АТП АНТК «Антонов», „Аеросвіт», „Аеровіз», „Ветеран» та „Урга» значно скоротили свої обсяги, водночас „Міжнародні авіалінії України», „Шовковий шлях» та Кримське ДАП „Універсал-авіа» значно збільшили перевезення вантажів порівняно з 2008 роком.

Аналіз статистичних даних за останні 10 років свідчить про поступове зникнення авіаперевезень усередині країни, витіснення вітчизняного повітряного флоту з авіаційних перевезень та про заміщення його іноземними компаніями та літаками

Література:

  1. Прейгер Д. Стан і проблеми розвитку авіаційної галузі України. /,/ Економіка України. Науковий журнал Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та Національної академії наук. — №6 (571). — К.: Преса України., 2009. — С. 4-21.
  2. Баран Р.Т. Проблеми розвитку авіатранспоргної галузі України та їх вирішення. // Наукові конференції. Соціум. Наука. Культура. Економіка, [Електронний ресурс].
  3. Підсумки діяльності авіаційної галузі України за І півріччя 2009 року (від 2 1.07.2009) //Державна авіаційна адміністрація. Міністерство транспорту та зв´язку України [Електронний ресурс]
  4. Статистичний щорічник України за 1994 рік. -К.: «Техніка». 1995. — 519 c.
  5. Транспорт і зв´язок України — 2007. -[Статистичний збірник] — К., 2008. — 320 с.
  6. Транспорт і зв´язок України — 2008. -[Статистичний збірник] / За ред. Власенко Н.С. — К, 2009. — 290 с.